Постанова
від 06.06.2019 по справі 826/4844/18
ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД Справа № 826/4844/18 Суддя (судді) першої інстанції: Чудак О.М.

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2019 року м. Київ

Шостий апеляційний адміністративний суд в складі: головуючого - судді Лічевецького І.О., суддів - Ісаєнко Ю.А., Мельничука В.П., при секретарі - Рейтаровській О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні за апеляційною скаргою Головного управління ДФС у м. Києві на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 05 березня 2019 року адміністративну справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю Квадро Центр до Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві, Головного управління ДФС у м. Києві про визнання бездіяльності протиправною, зобов`язання вчинити певні дії,

ВСТАНОВИВ

Товариство з обмеженою відповідальністю Квадро Центр (надалі за текстом - ТОВ Квадро Центр ) звернулось до суду з позовом у якому просило визнати протиправною бездіяльність Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві щодо нескладення та неподання відповідному органові Державної казначейської служби України висновку про повернення надміру сплачених сум грошового зобов`язання з податку на прибуток підприємств у сумі 3 192 512 грн. 20 коп.

Позивач просив також зобов`язати Державну податкову інспекцію у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві підготувати висновок про повернення надміру сплачених грошових зобов`язань по сплаті податку на прибуток підприємств у сумі 3 192 512 грн. 20 коп. з Державного бюджету України та направити такий висновок для виконання відповідному органу Державного казначейства України.

На обґрунтування своїх вимог позивач зазначав, що він звернувся до Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві із заявою про повернення надміру сплачених грошових зобов`язань, проте у становлений чинним законодавством строк відповідач відповідний висновок не підготував.

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 05 березня 2019 року адміністративний позов задоволено повністю. Визнано протиправною бездіяльність Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві щодо не складення та неподання відповідному органові Державної казначейської служби України висновку про повернення надміру сплачених сум грошового зобов`язання з податку на прибуток підприємств у сумі 3 192 512 грн. 20 коп. Зобов`язано Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві підготувати висновок про повернення ТОВ Квадро Центр надміру сплачених грошових зобов`язань по сплаті податку на прибуток підприємств у сумі 3 192 512 грн. 20 коп. з Державного бюджету України та направити такий висновок для виконання відповідному органу Державної казначейської служби України. Стягнуто з Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві за рахунок бюджетних асигнувань на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Квадро-Центр судові витрати зі сплати судового збору у розмірі 1 762 грн.

В апеляційній скарзі Головне управління ДФС у м. Києві, посилаючись на порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи, просить скасувати вказане судове рішення і прийняти нову постанову про відмову у задоволенні позову.

Зокрема, скаржник стверджує, що кошти не були надміру сплачені позивачем, а стали такими внаслідок подачі декларації про зменшення податкових зобов`язань.

Апелянт також посилається на наявність податкового боргу у ТОВ Квадро Центр .

У відзиві на апеляційну скаргу позивач наполягає на законності та обгрунтованості судового рішення.

Перевіривши повноту встановлення окружним адміністративним судом фактичних обставин справи та правильність застосування ним норм матеріального і процесуального права, Шостий апеляційний адміністративний суд дійшов наступного.

Судом першої інстанції встановлено, що 08.11.2017 р. ТОВ Квадро Центр звернулось до Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві із листом № КВ-344/1 у якому просило відповідно до статті 43 Податкового кодексу України (надалі за текстом - ПК України ) повернути на поточний рахунок надмірно сплачені грошові зобов`язання в розмірі 3 192 512 грн. 20 коп.

Листом № 39430/10/26-15-12-03-11 від 01.12.2017 р. Головне управління ДФС у м. Києві повідомило позивача про те, що переплата виникла внаслідок того, що в декларації з податку на прибуток за 2015 р. задекларовано зменшення податкового зобов`язання на 3 537 839 грн. При цьому у додатках до декларації відображено виплату доходів нерезидентам, а відстежити правильність нарахування, своєчасність та повноту сплати податку на доходи нерезидентів з джерелом їх походження з України можливо лише під час проведення документальної перевірки.

Підпунктом 17.1.10 пункту 17.1 статті 17 ПК України платникам податків надано право на залік чи повернення надміру сплачених, а також надміру стягнутих сум податків та зборів, пені, штрафів у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до пункту 43.1 статті 43 ПК України помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов`язання підлягають поверненню платнику відповідно до цієї статті та статті 301 Митного кодексу України, крім випадків наявності у такого платника податкового боргу.

Пунктом 43.3 названої статті ПК України передбачено, що обов`язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов`язання є подання платником податків заяви про таке повернення (крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб, які розраховуються контролюючим органом на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку) протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми.

Згідно пункту 43.4 статті 43 ПК України платник податків подає заяву про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов`язань та пені у довільній формі, в якій зазначає напрям перерахування коштів: на поточний рахунок платника податків в установі банку; на погашення грошового зобов`язання та/або податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету; повернення у готівковій формі коштів за чеком у разі відсутності у платника податків рахунка в банку.

За змістом пункту 43.5 статті 43 ПК України контролюючий орган не пізніше ніж за п`ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви готує висновок про повернення відповідних сум коштів з відповідного бюджету та подає його для виконання відповідному органові, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів. На підставі отриманого висновку орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, протягом п`яти робочих днів здійснює повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов`язань та пені платникам податків у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Контролюючий орган несе відповідальність згідно із законом за несвоєчасність передачі органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, для виконання висновку про повернення відповідних сум коштів з відповідного бюджету.

Взаємовідносини територіальних органів Державної фіскальної служби України з місцевими фінансовими органами та територіальними органами Державної казначейської служби України в процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов`язань та пені за платежами, контроль за справлянням яких покладено на органи ДФС регламентовано Порядком взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов`язань та пені затвердженим наказом Міністерства фінансів України № 1146 від 15 грудня 2015 р. та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2015 р. за № 1679/28124 (надалі за текстом - Порядок взаємодії ).

Відповідно до пункту 7 Порядку взаємодії (тут та надалі норми у редакції, що була чинною на момент виникнення спірних правовідносин) після реєстрації в органі ДФС заява платника про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов`язань (крім грошових зобов`язань з митних та інших платежів, які сплачуються під час митного оформлення товарів) передається на розгляд до структурних підрозділів, що виконують функції з адміністрування відповідних податків і зборів та погашення заборгованостей. Не пізніше другого робочого дня, наступного за днем реєстрації, заява з відміткою вказаних підрозділів щодо правомірності повернення передається до структурного підрозділу, на який покладено функцію з підготовки висновку. Заява платника про повернення помилково або надміру сплачених грошових зобов`язань з митних та інших платежів, які сплачуються під час митного оформлення товарів, після реєстрації передається до структурного підрозділу митниці ДФС, на який покладено функцію з підготовки висновку.

Згідно пункту 8 Порядку взаємодії у разі якщо вказана у заяві платника сума (її частина) за даними інформаційних систем обліковується як помилково та/або надміру сплачена, орган ДФС готує: висновок на повернення такої суми (її частини) за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку; два примірники реєстру висновків за платежами, належними державному бюджету, за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку; три примірники реєстру висновків за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку. Відповідний орган, визначений відповідно до частини першої статті 67-2 глави 11 розділу III Бюджетного кодексу України, у строк протягом двох робочих днів погоджує отримані висновки шляхом засвідчення підписом керівника відповідного органу, скріпленим гербовою печаткою, і не пізніше наступного робочого дня після погодження повертає їх згідно з реєстром висновків за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, відповідному органу ДФС. Орган ДФС не пізніше наступного робочого дня від дати отримання висновку, погодженого місцевим фінансовим органом або відповідним органом, визначеним відповідно до частини першої статті 67-2 глави 11 розділу III Бюджетного кодексу України, передає його згідно з реєстром висновків за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, відповідному органу Казначейства.

Із матеріалів справи вбачається, що в електронному кабінеті платника податків - ТОВ Квадро Центр обліковується переплата із податку на прибуток в розмірі 3 192 512 грн. 20 коп.

З огляду на наведені правові норми та враховуючи, що Головне управління ДФС у м. Києві у встановлений строк не підготувало висновок про повернення надмірно сплачених сум, слід погодитись з висновком суду попередньої інстанції про наявність підстав для задоволення позову.

Твердження відповідачів про те, що кошти не були надміру сплачені позивачем, а стали такими внаслідок подачі декларації про зменшення податкових зобов`язань обгрунтовано не взято судом до уваги.

Головним управлінням ДФС у м. Києві підтверджується, що переплата виникла у 2015 р.

Водночас, згідно пункту 9 Підрозділу 4 Розділу ХХ ПК України у січні - грудні 2015 року платники зобов`язані сплачувати щомісячні авансові внески з податку на прибуток підприємств відповідно до пункту 57.1 статті 57 цього Кодексу у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року. Починаючи з 1 січня 2016 року щомісячні авансові внески з податку на прибуток підприємств не сплачуються.

Таким чином, кошти фактично були сплачені позивачем.

Помилковим є посилання скаржника на те, що на підставі акта перевірки № 359/26-15-14-01-04/35810530 від 25.05.2018 р. Головним управлінням ДФС у м. Києві № 829615141 від 15.06.2018 р. про зменшення розміру від`ємного значення об`єкта оподаткування податком на прибуток на 817 589 грн. за 2016 р. та № 8302615141 від 15.05.2018 р. про сплату 249 403 грн. податку на прибуток.

По-перше, цим актом фактично підтверджено наявність у позивача переплати з податку на прибуток за 2015 р. у сумі 3 192 512 грн. 20 коп., оскільки порушень у цій частині перевіркою не виявлено.

По-друге, відповідно до пункту 43.2 статті 43 ПК України у разі наявності у платника податків податкового боргу, повернення помилково та/або надміру сплаченої суми грошового зобов`язання на поточний рахунок такого платника податків в установі банку або шляхом повернення готівковими коштами за чеком, у разі відсутності у платника податків рахунку в банку, проводиться лише після повного погашення такого податкового боргу платником податків.

Підпункт 14.1.175 пункту 14.1 статті 14 ПК України визначає податковий борг як суму узгодженого грошового зобов`язання, не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному цим Кодексом.

В апеляційній скарзі апелянт зазначає, що ТОВ Квадро Центр оскаржило названі податкові повідомлення-рішення у судовому порядку.

Відповідно ж до пункту 56.18 статті 56 ПК України при зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання протиправним та/або скасування рішення контролюючого органу грошове зобов`язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили.

Отже, на момент звернення позивача із заявою про повернення надмірно сплачених сум, розгляду та вирішення справи у суді, у ТОВ Квадро Центр відсутній податковий борг.

Разом з тим, ухвалюючи рішення у справі, окружний адміністративний суд не звернув уваги, що відповідно до ст. 19-3 ПК України Державна податкова інспекція у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві: здійснює сервісне обслуговування платників податків; здійснює реєстрацію та ведення обліку платників податків та платників єдиного внеску, об`єктів оподаткування та об`єктів, пов`язаних з оподаткуванням; формує та веде Державний реєстр фізичних осіб - платників податків, Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб, реєстри, ведення яких покладено законодавством на контролюючі органи; виконує інші функції сервісного обслуговування платників податків, визначені законом.

Здійснення адміністрування податків, зборів, платежів, у тому числі проведення відповідно до законодавства перевірки та звірки платників податків статтею 19-1 ПК України покладено на контролюючі органи, яким у даній правовій ситуації є Головне управління ДФС у м. Києві.

Таким чином, Державна податкова інспекція у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві не є тією особою, яка повинна відповідати за цим адміністративним позов, та відповідно, на яку може бути покладено тягар з відшкодування позивачеві судових витрат.

За таким обставин, колегія суддів приходить до висновку про необхідність зміни судового рішення.

Керуючись статтями 315, 317, 321, 322, 325 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,

ПОСТАНОВИВ

Апеляційну скаргу Головного управління ДФС у м. Києві задовольнити частково.

Змінити рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 05 березня 2019 року, виклавши другий та четвертий абзаци резолютивної частини у наступній редакції:

Визнати бездіяльність Головного управління ДФС у м. Києві щодо нескладення та неподання відповідному органові Державної казначейської служби України висновку про повернення надміру сплачених сум грошового зобов`язання з податку на прибуток підприємств у сумі 3192512,20 грн. - протиправною .

Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДФС у м. Києві (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, код ЄДРПОУ 39439980) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Квадро-Центр (03150, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 37/1, оф. 16, код ЄДРПОУ 35810530) судові витрати зі сплати судового збору у розмірі 1762 (одна тисяча сімсот шістдесят дві) гривні. .

В іншій частині рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 05 березня 2019 року залишити без змін.

Постанова суду набирає законної сили з дати її прийняття.

Касаційна скарга на постанову суду може бути подана безпосередньо до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Постанова складена в повному обсязі 11 червня 2019 р.

Головуючий суддя І.О.Лічевецький

суддя Ю.А.Ісаєнко

суддя В.П.Мельничук

Дата ухвалення рішення06.06.2019
Оприлюднено18.06.2019

Судовий реєстр по справі —826/4844/18

Постанова від 22.01.2020

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Білоус О.В.

Ухвала від 21.01.2020

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Білоус О.В.

Ухвала від 18.07.2019

Адміністративне

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду

Білоус О.В.

Постанова від 06.06.2019

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Лічевецький Ігор Олександрович

Постанова від 06.06.2019

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Лічевецький Ігор Олександрович

Ухвала від 06.05.2019

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Лічевецький Ігор Олександрович

Ухвала від 06.05.2019

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Лічевецький Ігор Олександрович

Ухвала від 17.04.2019

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Лічевецький Ігор Олександрович

Ухвала від 17.04.2019

Адміністративне

Шостий апеляційний адміністративний суд

Лічевецький Ігор Олександрович

Рішення від 05.03.2019

Адміністративне

Окружний адміністративний суд міста Києва

Чудак О.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні