Рішення
від 04.06.2019 по справі 922/353/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41


РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" червня 2019 р.м. ХарківСправа № 922/353/19

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Калантай М.В.

при секретарі судового засідання Солдатовій М.Ю.

розглянувши в порядку загального позовного провадження справу

за позовом Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик", м.Київ до Фізичної особи-підприємця Дронова Дмитра Борисовича, смт.Васищеве Харківської області про стягнення 66 095,45грн. за участю представників:

від позивача: не з`явився

від відповідача: не з`явився

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Хрещатик" (надалі - позивач) звернулося до господарського суду Харківської області з позовом до Фізичної особи-підприємця Дронова Дмитра Борисовича (надалі - відповідач) про стягнення 66095,45грн., з яких: 62365,31грн. заборгованості зі сплати комунальних послуг, 3730,14грн. пені.

На підтвердження позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання відповідачем зобов`язань щодо своєчасної та повної сплати платежів за договором оренди нежитлового приміщення №Б/Н від 24.12.2016.

Ухвалою від 11.02.2019 дану позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі. Справу призначено до розгляду за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 12.03.2019.

Ухвалою від 27.02.2019 відмовлено у задоволенні заяви позивача про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Ухвалою від 12.03.2019 відкладено підготовче засідання на 02.04.2019.

29 березня 2019 року від позивача надійшла заява, в якій він повідомив про, те що після звернення з даним позовом відповідач частково погасив заборгованість, сплативши 39699,70грн.

Ухвалою від 02.04.2019 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів, підготовче засідання відкладено на 13.05.2019.

Ухвалою від 13.05.2019 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті, судове засідання призначено на 05.06.2019.

Позивач у призначене підготовче засідання свого представника не направив, однак 02.05.2019 від нього надійшла заява про розгляд справи без участі його представника за наявними документами.

Відповідач відзиву не надав, свого представника у підготовче засідання не направив. Про дату, час і місце підготовчого засідання повідомлений належним чином, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення.

Пунктом 1 частини 3 статті 202 ГПК України встановлено, що у разі неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи, якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання.

Частиною 9 статті 165 ГПК України встановлено, що у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

За таких обставин, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності представника відповідача та за наявними матеріалами.

З`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, всебічно і повно дослідивши надані до матеріалів справи докази, суд встановив наступне.

24 грудня 2016 року між позивачем, як орендодавецем, та відповідачем, як орендарем, укладено договір оренди нежитлового приміщення №Б/Н (надалі - Договір), за умовами якого орендодавець передає, а орендар приймає в оренду (строкове платне користування) частину нежитлового приміщення, загальною площею 823,00кв.м, розташованого на другому поверсі в будівлі літ."А-3" за адресою: м.Харків, вул.Плеханівська, 135/139 (далі за текстом - приміщення) для розміщення в ньому магазину одягу для здійснення діяльності орендаря.

Згідно з пунктом 2.1 Договору передача орендованого приміщення орендодавцем, прийняття його орендарем і повернення його при припиненні або розірванні даного Договору оформлюються актами прийому-передачі, підписаними орендодавцем та орендарем.

Позивач виконав умови Договору, передавши відповідачу об`єкт оренди, що підтверджується відповідним актом прийому-передачі орендованого приміщення від 24.12.2016.

Умовами пункту 3.2 Договору встановлено, що розмір орендної плати за приміщення складає 40327,00грн. (з ПДВ) на місяць. Орендна плата сплачується з урахуванням її щомісячної індексації на індекс інфляції.

До Договору сторонами вносилися зміни, зокрема, в частині зміни розміру орендної плати. Зокрема, згідно додаткового договору про внесення змін від 22.12.2017 до Договору сторонами встановлено, що загальна сума орендної плати за місяць становить 45430,80грн. (з ПДВ). Орендна плата сплачується з урахуванням її щомісячної індексації на індекс інфляції згідно наведеної в даному додатковому договорі формули.

Згідно з пунктом 3.3 Договору розрахунки по орендній платі проводяться щомісячно на підставі цього Договору, шляхом перерахування орендарем на рахунок орендодавця суми, визначеної відповідно до умов пункту 3.2 даного Договору, не пізніше 15-го числа місяця, за який здійснюється оплата, починаючи з моменту підписання акту прийому-передачі приміщення в оренду.

За умовами пункту 3.6 Договору до складу орендної плати не входять витрати на комунальні та експлуатаційні послуги. Вказані витрати сплачуються за фактичними витратами пропорційно площ, що орендуються.

Відповідно до пункту 6.2. Договору у разі несвоєчасного перерахування орендарем платежів по орендній платі орендодавцю відповідно до умов даного Договору, орендар сплачує на його користь пеню у розмірі 0,1% від суми затриманого платежу, за кожен день прострочення виконання зобов`язання, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діятиме на момент виникнення прострочення виконання зобов`язання від суми затриманого платежу.

Згідно з пунктом 8.1 Договору його укладено строком на один рік: з 24 грудня 2016 року по 23 грудня 2017 року.

Відповідно до Додаткового договору від 22 грудня 2017 року про внесення змін до Договору оренди нежитлового приміщення № Б/Н від 24 грудня 2016 року, сторонами досягнута домовленість щодо строку дії Договору по 31 січня 2018 року.

22 січня 2018 року сторони укладали Додатковий договір про розірвання Договору оренди нежитлового приміщення № Б/Н від 24 грудня 2016 року, згідно якого сторони достроково розірвали Договір оренди з 22 січня 2018 року.

Приміщення повернуто орендодавцю згідно з актом приймання-передавання від 22.01.2018.

Відповідач свої договірні зобов`язання виконував неналежним чином, внаслідок чого у нього виникла заборгованість зі сплати комунальних послуг за листопад-грудень 2017 року та за січень 2018 року в загальній сумі 62 365,31грн., а також заборгованість по сплаті пені в сумі 3730,14грн. через несвоєчасну сплату орендних платежів, що підтверджується доданим до позову розрахунками.

У зв`язку з цим, позивач звернувся до господарського суду Харківської області з даним позовом, у якому просить стягнути з відповідача на свою користь 66095,45грн., з яких: 62365,31грн. заборгованості зі сплати комунальних послуг та 3730,14грн. пені.

Після відкриття провадження у даній справі відповідач здійснив часткове погашення заборгованості на загальну суму 39699,70грн., що підтверджується платіжними дорученнями №434 від 20.02.2019 на суму 4699,70грн., №@2РL496103 від 22.02.2019 на суму 5000,00грн., № @2РL382917 від 26.02.2019 на суму 5000,00грн., №@2РL145252 від 04.03.2019 на суму 5000,00грн., №@2РL394770 від 06.03.2019 на суму 5000,00грн., №@2РL326958 від 07.03.2019 на суму 10000,00грн. та №@2РL189184 від 14.03.2019 на суму 5000,00 грн.

Надаючи правову кваліфікацію викладеним обставинам, з урахуванням правових підстав позовних вимог, суд виходить з наступного.

Відповідно до частини 1 статті 759 ЦК України за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов`язується передати наймачеві майно у користування за плату і певний строк.

Згідно зі статтею 762 ЦК України за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму. Договором або законом може бути встановлено періодичний перегляд, зміну (індексацію) розміру плати за користування майном. Плата за користування майном вноситься щомісячно, якщо інше не встановлено договором.

Статтею 526 ЦК України передбачено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

За умовами статті 530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події. Якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Судом встановлено, що станом на момент подання позову у відповідача за Договором існувала заборгованість зі сплати комунальних послуг за листопад-грудень 2017 року та за січень 2018 року в сумі 62 365,31грн.

Відповідно до статті 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідачем не надано суду та в матеріалах справи відсутні докази оплати даної заборгованості.

Відповідно до статті 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Згідно з частиною 1 статті 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Частиною 1 статті 625 ЦК України встановлено, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання.

У зв`язку з цим, суд вважає, що позивач обґрунтовано звернувся із даним позовом.

Разом із тим, під час розгляду даної справи відповідачем погашено заборгованість на суму 39699,70грн.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 231 ГПК України господарський суд закриває провадження у справі, якщо відсутній предмет спору.

Таким чином, суд вважає за необхідне закрити провадження у справі в частині вимог про стягнення 39699,70грн. заборгованості зі сплати комунальних послуг.

Іншу частину позовних вимог про стягнення 22665,61грн. заборгованості зі сплати комунальних послуг суд вважає законними, обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Статтею 611 ЦК України встановлено, що у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.

Згідно статті 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

На підставі вищевказаних норм законодавства та умов пункту 6.2 Договору позивач здійснив нарахування відповідачу 3730,14грн. пені за несвоєчасне внесення орендної плати за період з 16.09.2017 по 26.04.2018.

Перевіривши розрахунок суми пені, суд визнав його таким, що відповідає обставинам справи та вимогам чинного законодавства, а тому позовні вимоги про стягнення пені підлягають задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до статті 129 Господарського процесуального кодексу України судовий збір покладається на відповідача в повному обсязі, оскільки спір виник внаслідок його неправильних дій.

Керуючись статтями 129, 237, 238 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити частково.

Стягнути з Фізичної особи-підприємця Дронова Дмитра Борисовича ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ) на користь Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" (01001, м.Київ, вул.Хрещатик, буд.8-А, код 19364259) 22665,61грн. заборгованості зі сплати комунальних послуг, 3730,14грн. пені, а також 1921,00грн. судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Закрити провадження у справі в частині позовних вимог про стягнення 39699,70грн. заборгованості зі сплати комунальних послуг.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до Східного апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено "18" червня 2019 р.

Суддя М.В. Калантай

Дата ухвалення рішення04.06.2019
Оприлюднено18.06.2019

Судовий реєстр по справі —922/353/19

Ухвала від 03.03.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Калантай М.В.

Ухвала від 24.02.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Калантай М.В.

Ухвала від 12.02.2020

Господарське

Господарський суд Харківської області

Погорелова О.В.

Рішення від 04.06.2019

Господарське

Господарський суд Харківської області

Калантай М.В.

Ухвала від 12.05.2019

Господарське

Господарський суд Харківської області

Калантай М.В.

Ухвала від 01.04.2019

Господарське

Господарський суд Харківської області

Калантай М.В.

Ухвала від 11.03.2019

Господарське

Господарський суд Харківської області

Калантай М.В.

Ухвала від 26.02.2019

Господарське

Господарський суд Харківської області

Калантай М.В.

Ухвала від 10.02.2019

Господарське

Господарський суд Харківської області

Калантай М.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні