Ухвала
від 17.06.2019 по справі 805/4717/16-а
ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Україна

Донецький окружний адміністративний суд

У Х В А Л А

про заміну сторони виконавчого провадження

18 червня 2019 р. Справа №805/4717/16-а

приміщення суду за адресою: 84122, м.Слов`янськ, вул. Добровольського, 1

Донецький окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Троянової О.В., розглянувши в порядку письмового провадження заяву Головного управління ДФС у Донецькій області про заміну сторони виконавчого провадження по справі № 805/4717/16-а за позовом Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві до Товариства з обмеженою відповідальністю «АлтерЕгоСістем» про стягнення заборгованості,-

ВСТАНОВИВ:

Постановою Донецького окружного адміністративного суду від 10 січня 2017 року адміністративний позов Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві до Товариства з обмеженою відповідальністю «АлтерЕгоСістем» про стягнення заборгованості - задоволено у повному обсязі. Прийнято рішення про стягнення з розрахунків у банках Товариства з обмеженою відповідальністю «АлтерЕгоСістем» (код ЄДРПОУ 39936051, вул. Миру,13, м. Бахмут, Донецька область,84501) заборгованість з податку на додану вартість у сумі 1 782 089 (мільйон сімсот вісімдесят дві тисячі вісімдесят дев`ять) грн 43 коп.

Судом, 06 березня 2017 року видано виконавчий лист по справі, у якому визначено стягувачаДержавна податкова інспекція у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві (ЄДРПОУ 39669867, вул.Лєскова,2, м.Київ, 01011).

26 квітня 2019 року Головне управління ДФС у Донецькій області звернулося до Донецького окружного адміністративного суду із заявою про заміну сторони виконавчого провадження по справі № 805/4717/16-а, у якій просить суд замінити сторону виконавчого провадження з Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві на його правонаступника - Головне управління ДФС у Донецькій області (код ЄДРПОУ 39406028, юридична адреса: 87526, Донецька область, м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії, буд. 114).

В обґрунтування вказаної заяви заявник посилається на те, що боржник ТОВ Алтер Его Систем на теперішній час перебуває за основним місцем обліку в Бахмутській ДПІ Бахмутського управління ГУ ДФС у Донецькій області,загальна сума податкового боргу платника податків залишається не погашеною та становить 1785789,71 грн. У зв`язку з тим, що функції з погашення податкового боргу є функціями ГУ ДФС у Донецькій області, вжиття заходів щодо виконання постанови Донецького окружного адміністративного суду від 10.01.2017 року у справі №805/4717/16-а про стягнення податкового боргу, шляхом стягнення коштів з рахунків у банках, що обслуговують платника - належать до компетенції ГУ ДФС у Донецькій області, як контролюючого органу. Головне управління ДФС у Донецькій області посилається на те, що в цій справі має місце публічне правонаступництво (повне або часткове передання (набуття) адміністративної компетенції одного суб`єкта владних повноважень до іншого, внаслідок повного чи часткового припинення його адміністративної компетенції). Отже, на думку заявника в даному випадку відбулося передання адміністративної компетенції від одного суб`єкта владних повноважень до іншого. Таким чином, оскільки функції з погашення податкового боргу є функціями Головного управління ДФС у Донецькій області, вжиття заходів щодо виконання цього судового рішення про стягнення податкового боргу, шляхом стягнення коштів з рахунків у банках, що обслуговують платника - належать до компетенції Головного управління ДФС у Донецькій області, як контролюючого органу.

Ухвалою від 03.05.2019 року заяву Головного управління ДФС у Донецькій області залишено без руху з наданням строку для усунення недоліків, шляхом надання до суду оригіналу заяви Головного управління ДФС у Донецькій області (без дати, без номеру) про заміну сторони виконавчого провадження, надання доказів надіслання заяви сторонам по справі, позивачу - ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві та відповідачу-товариству з обмеженою відповідальністю «АЛТЕР ЕГО СІСТЕМ» .

На виконання ухвали, 16.05.2019 року заявник надав оригінал заяви про заміну сторони виконавчого провадження.

Ухвалою від 17.05.2019 року продовжено заявникові строк для усунення недоліків позовної заяви, шляхом надання до суду надання доказів надіслання заяви ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві та товариству з обмеженою відповідальністю «АЛТЕР ЕГО СІСТЕМ» .

03.06.2019 року заявник усунув недоліки в повному обсязі.

Ухвалою від 10.06.2019 року заяву Головного управління ДФС у Донецькій області про заміну сторонни виконавчого провадження в адміністративній справі призначено до розгляду в судовому засіданні на 13 червня 2019 року.

Розгляд заяви судом відкладено на 18.06.2019 року.

У призначене судове засідання 18 червня 2019 року представники сторін не прибули, хоча про дату, час та місце судового засідання повідомлені належним чином.

На підставі викладеного, суд вважає за можливе розглянути заяву про заміну сторони у виконавчому провадженні в порядку письмового провадження.

Судом встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «АлтерЕгоСістем» зареєстроване в якості юридичної особи, включене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців України за ідентифікаційним кодом 39936051, що підтверджується відповідно Витягом з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. З 26.01.2017 року, боржника - Товариство з обмеженою відповідальністю «АлтерЕгоСістем» знято з обліку в ГУ ДФС у м.Києві ( Печерський район) та взято на облік до ГУ ДФС у Донецькій області (м.Бахмут).

Відповідно до ч. 2 ст. 379 Кодексу адміністративного судочинства України, (далі - КАС України), суд розглядає питання про заміну сторони виконавчого провадження в десятиденний строк у судовому засіданні з повідомленням державного виконавця або заінтересованої особи, які звернулися з поданням (заявою), та учасників справи. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду.

Відповідно до частини першої статті 379 КАС України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за поданням державного виконавця або за заявою заінтересованої особи суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, замінює сторону виконавчого провадження її правонаступником.

За визначенням статті 1 Закону України від 02 червня 2016 року № 1404-VIII Про виконавче провадження (далі - Закон № 1404) виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (далі - рішення) - сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Абзацом першим частини п`ятої статті 15 Закону № 1404 встановлено, що у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Під правонаступництвом у виконавчому провадженні необхідно розуміти заміну однієї зі сторін (стягувача або боржника) з переходом прав та обов`язків до іншої особи (правонаступника), що раніше не брали участі у виконавчому провадженні. Правонаступництво можливо на всіх стадіях виконавчого провадження - з моменту відкриття виконавчого провадження до його закінчення.

Відповідно до пункту 19-3.1 статті 19-3 Податкового кодексу України державні податкові інспекції, серед іншого, формують та ведуть Державний реєстр фізичних осіб - платників податків, Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб, реєстри, ведення яких покладено законодавством на контролюючі органи.

В даному випадку нормами Податкового Кодексу України, Закону України Про виконавче провадження встановлений механізм виконання рішення у разі зміни місця реєстрації платника податків.

Пунктом 41.1 ст.41 Податкового кодексу України передбачено, що контролюючими органами є органи доходів і зборів - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування єдиної державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізує державну податкову, державну митну політику, забезпечує формування та реалізацію державної політики з адміністрування єдиного внеску, забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового та митного законодавства, його територіальні органи.

Органами стягнення є виключно контролюючі органи, уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску у межах повноважень, а також державні виконавці у межах своїх повноважень (п. 41.2 ст.41 Податкового кодексу України).

Порядок стягнення податкового боргу платників податків врегульовано главою 9 Податкового кодексу України.

Відповідно до п. 95.1ст. 95 ПК України, контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі. Відповідно до п. 95.3статті95цьогоКодексу, стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Контролюючий орган на підставі рішення суду здійснює стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу за рахунок готівки, що належить такому платнику податків. Стягнення готівкових коштів здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (п. 95.4 ст.95 Податкового кодексу України).

Зі змісту вищенаведених положень ПК України, слідує, що вказаним Кодексом встановлено особливий порядок виконання судових рішень про стягнення коштів з платника податків у рахунок погашення податкового боргу. Органами стягнення за такими рішеннями, які примусово стягують кошти із боржника, є контролюючі органи в розумінні п. 41.1 ст.41 ПК України.

Враховуючи зазначене, в разі зміни платником податків місця реєстрації, таким контролюючим органом та органом стягнення за рішенням суду є податковий орган, на обліку якого перебуває платник.

Відповідно до п.10.13 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 року № 1588….у разі зміни місцезнаходження суб`єкта господарювання - платника податків сплата визначених законодавством податків і зборів після такої реєстрації здійснюється таким платником податків за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду:

1) у такому випадку одночасно із зняттям з обліку юридичної особи (крім юридичних осіб, які включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій) або фізичної особи - підприємця за основним місцем обліку здійснюється взяття на облік платника податків за неосновним місцем обліку згідно із розділом VII цього Порядку без подання заяви платником податків та з урахуванням особливостей, визначених пунктами 10.14 - 10.21 цього розділу;

2) до закінчення року платник податків обліковується в контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (неосновне місце обліку) з ознакою того, що він є платником податків до закінчення року, а в контролюючому органі за новим місцезнаходженням (основне місце обліку) - з ознакою того, що він є платником податків з наступного року.

Матеріалами справи підтверджується, що у день взяття на облік платника податків в органі ДФС за новим місцезнаходженням (місцем проживання) або після закінчення поточного бюджетного періоду (для юридичних осіб, які після зміни місцезнаходження повинні сплачувати визначені законодавством податки і збори за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного року) відбувається автоматична передача IKП з попереднього місця обліку платника шляхом зміни реквізитів ІКП в частині кодів областей (Автономна Республіка Крим, областей, міста Київ та Севастополь), району відповідно до нового місця обліку платника з фіксацією події в реєстрі передачі ІКП між органами ДФС.

У зв`язку з тим, що на теперішній час облік платежів з податку на додану вартість здійснюється Головним управлінням ДФС у Донецькій області, а стягувачем у виконавчому провадженні перебуває Державна податкова інспекція у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві, що унеможливлює подальше виконання постанови Донецького окружного адміністративного суду від 10.01.2017 року у справі №805/4717/16-а, суд дійшов висновку про необхідність задоволення заяви Головного управління ДФС у Донецькій області про заміну сторони виконавчого провадження.

Керуючись ст. 205, 229, 243, 248, 256, 295, 297, 379 Кодексу адміністративного судочинства України суд, -

УХВАЛИВ:

Заяву Головного управління ДФС у Донецькій області про заміну сторони виконавчого провадження по справі № 805/4717/16-а - задовольнити.

Замінити сторону виконавчого провадження у справі №805/4717/16-а Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві на його правонаступника - Головне управління ДФС у Донецькій області (код ЄДРПОУ 39406028, юридична адреса: 87526, Донецька область, м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії, буд. 114).

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Ухвала, постановлена судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, під час розгляду справи в письмовому провадженні, набирає законної сили з моменту її підписання суддею (суддями).

Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному порядку до Першого апеляційного адміністративного суду через суд першої інстанції протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини ухвали суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Суддя О.В. Троянова

Дата ухвалення рішення17.06.2019
Оприлюднено23.06.2019

Судовий реєстр по справі —805/4717/16-а

Ухвала від 20.06.2019

Адміністративне

Донецький окружний адміністративний суд

Троянова О.В.

Ухвала від 10.06.2019

Адміністративне

Донецький окружний адміністративний суд

Троянова О.В.

Ухвала від 18.05.2019

Адміністративне

Донецький окружний адміністративний суд

Троянова О.В.

Ухвала від 05.05.2019

Адміністративне

Донецький окружний адміністративний суд

Троянова О.В.

Постанова від 15.01.2017

Адміністративне

Донецький окружний адміністративний суд

Христофоров А.Б.

Ухвала від 11.01.2017

Адміністративне

Донецький окружний адміністративний суд

Христофоров А.Б.

Ухвала від 12.12.2016

Адміністративне

Донецький окружний адміністративний суд

Христофоров А.Б.

Ухвала від 07.12.2016

Адміністративне

Донецький окружний адміністративний суд

Христофоров А.Б.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні