ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

УХВАЛА

Дата документу 21.06.2019 Справа № 554/2583/19

Провадження № 1кс/554/8133/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Савченко Л.І., при секретарі - Гаврись В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання адвоката Пазяка Романа Миколайовича, який діє в інтересах ОСОБА_1 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 22019170000000002 від 08.01.2019,-

В С Т А Н О В И В:

Адвокат Пазяк Р.М. звернувся до слідчого судді в інтересах підозрюваного ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 22019170000000002 від 08.01.2019, а саме до матеріалів проваджень № 1-кс/554/5550/2019 і № 1-кс/554/5551/2019 за клопотанням старшого слідчого СВ УСБУ в Полтавській області Геращенка С.О. від 10.04.2019 року, поданих у кримінальному провадженні № 22019170000000002 від 08.01.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 14 ч.1 ст. 203 та ч.1 ст. 263 КК України, про надання дозволів на проведення обшуку та отримання належним чином завірених копій технічного запису судових засідань, які проводилися у Октябрському районному суді м.Полтави 11.04.2019 року в рамках розгляду справи № 554/2583/19 (слідчий суддя Материнко М.О.), а також зобов`язання Октябрський районний суд м.Полтави виготовити на електронних носіях копії технічних записів судових засідань, які проводилися Октябрським районним судом м.Полтави 11.04.2019 року за клопотанням старшого слідчого СВ УСБУ в Полтавській області Геращенка С.О. від 10.04.2019 року, поданих у кримінальному провадженні № 22019170000000002 від 08.01.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 14 ч.1 ст. 203 та ч.1 ст. 263 КК України, про надання дозволів на проведення обшуку в рамках розгляду справи № 554/2583/19 (слідчий суддя Материнко М.О.).

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Октябрського районного суду м.Полтави, у зв`язку з тим, що його підзахисний ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України. 11.04.2019 року Октябрським районним судом м.Полтави було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання та у гаражі Кружилова К.В. у справах № 1-кс/554/5551/2019 і № 1-кс/554/5550/2019. Відповідно до п.4 ч.3 ст. 87 КПК України недопустимими є докази, отримані під час виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, якщо така ухвала винесена слідчим суддею без проведення повної фіксації засідання. Отже, зміст технічних записів судових засідань, які проводилися Октябрським районним судом м.Полтави 11.04.2019 року необхідно вивчити з метою виключення недопустимості доказів у кримінальному провадженні. Оскільки відповідна інформація не надається стороні захисту, не зважаючи на численні заяви і клопотання, то доступ до вказаної інформації стороні захисту є обмеженим, і такий доступ неможливо отримати іншим чином. Із клопотання слідчого, яке було надано стороні захисту під час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, не вбачається, що слідчий надавав результати проведення НСРД, а тому підстави для заборони чи обмеження сторони захисту до технічного запису судових засідань з метою забезпечення недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування в порядку ч.4 ст. 107 КПК України відсутні.

Захисник Пазяк Р.М. у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав його задовольнити з підставі, заявлених у клопотанні.

Представник Октябрського районного суду м.Полтави у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду справи (а.с.44).

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ УСБУ в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження за № 22019170000000002 від 08.01.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 14 ч.1 ст. 203 та ч.1 ст. 263 КК України.

Відповідно до врученої підозри від 25.04.2019 року ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України (а.с.7-8)

11 квітня 2019 року Октябрським районним судом м.Полтави надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання та у гаражі Кружилова К.В. у справах № 1-кс/554/5551/2019 і № 1-кс/554/5550/2019 за клопотанням старшого слідчого СВ УСБУ в Полтавській області Геращенка С.О. (а.с.10,12).

Відповідно до п.4 ч.3 ст. 87 КПК України недопустимими є докази, отримані під час виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, якщо така ухвала винесена слідчим суддею без проведення повної фіксації засідання.

Від захисника до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до матеріалів проваджень № 1-кс/554/5550/2019 і № 1-кс/554/5551/2019 в рамках розгляду справи № 554/2583/19, які знаходяться в Октябрському районному суді м.Полтави, та до копій технічного запису судових засідань, з виготовленням їх копій.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч.1 ст. 221 КПК України слідчий, прокурор зобов`язаний за клопотанням сторони захисту, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надати їм матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за виключенням матеріалів про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а також тих матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню. Відмова у наданні для ознайомлення загальнодоступного документа, оригінал якого знаходиться в матеріалах досудового розслідування, не допускається.

Згідно ч.ч.1-4 ст. 290 КПК України визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі будь-які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом`якшенню покарання.

Прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до приміщення або місця, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем держави, і прокурор має намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді.

Надання доступу до матеріалів включає в себе можливість робити копії або відображення матеріалів.

Виходячи з викладеного, суд приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в Октябрському районному суді м.Полтави, а саме до матеріалів проваджень № 1-кс/554/5550/2019 і № 1-кс/554/5551/2019 за клопотанням старшого слідчого СВ УСБУ в Полтавській області Геращенка С.О. від 10.04.2019 року, поданих у кримінальному провадженні № 22019170000000002 від 08.01.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 14 ч.1 ст. 203 та ч.1 ст. 263 КК України, про надання дозволів на проведення обшуку та отримання належним чином завірених копій технічного запису судових засідань, які проводилися у Октябрському районному суді м.Полтави 11.04.2019 року в рамках розгляду справи № 554/2583/19, а також виготовлення копій останніх, задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Слідчий суддя вважає, що заявником в порушення п.5,6 ст. 160 КПК України не зазначено, яке значення матеріали клопотання про надання дозволу на проведення обшуку мають для встановлення обставин у кримінальному провадженні та які відомості, що мають значення для справи, вони доказують.

Матеріали клопотання не можуть бути надані стороні захисту також і з тих підстав, що на час розгляду цих клопотань, матеріали досудового розслідування стороні захисту в порядку ст.. 290 КК України не відкриті, а тому надання копій цих матеріалів призведене до порушення таємниці досудового розслідування, дозволу на розкриття якої слідчому судді не надано.

В розумінні ст. 84 КПК України технічні записи судових засідань не є доказами, а лише можуть встановити допустимість доказів, які зібрані під час проведення слідчої дії.

З матеріалів клопотання вбачається, що захисник звертався до слідчої судді Материнко М.О. із заявами про видачу копій технічних записів судових засідань, проте доказів відмови у видачі останніх слідчому судді не надано.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання адвоката Пазяка Романа Миколайовича, який діє в інтересах ОСОБА_1 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 22019170000000002 від 08.01.2019, а саме до матеріалів проваджень № 1-кс/554/5550/2019 і № 1-кс/554/5551/2019 за клопотанням старшого слідчого СВ УСБУ в Полтавській області Геращенка С.О. від 10.04.2019 року, поданих у кримінальному провадженні № 22019170000000002 від 08.01.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 14 ч.1 ст. 203 та ч.1 ст. 263 КК України, про надання дозволів на проведення обшуку та отримання належним чином завірених копій технічного запису судових засідань, які проводилися у Октябрському районному суді м.Полтави 11.04.2019 року в рамках розгляду справи № 554/2583/19 (слідчий суддя Материнко М.О.), а також зобов`язання Октябрський районний суд м.Полтави виготовити на електронних носіях копії технічних записів судових засідань, які проводилися Октябрським районним судом м.Полтави 11.04.2019 року за клопотанням старшого слідчого СВ УСБУ в Полтавській області Геращенка С.О. від 10.04.2019 року, поданих у кримінальному провадженні № 22019170000000002 від 08.01.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 14 ч.1 ст. 203 та ч.1 ст. 263 КК України, про надання дозволів на проведення обшуку в рамках розгляду справи № 554/2583/19 (слідчий суддя Материнко М.О.) - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Л.І. Савченко

Дата ухвалення рішення 21.06.2019
Зареєстровано 25.06.2019
Оприлюднено 25.06.2019

Судовий реєстр по справі 554/2583/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 24.03.2020 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 24.10.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 09.10.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 30.09.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 30.09.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 11.09.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 11.09.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 11.09.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 11.09.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 02.09.2019 Полтавський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 21.06.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 21.06.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 21.06.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 19.06.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 18.06.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 11.06.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 11.06.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 27.05.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 17.05.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 03.05.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону