ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ С У Д

Кіровоградської області

вул.В`ячеслава Чорновола, 29/32, м.Кропивницький, Україна, 25022,

тел/факс: 22-09-70/24-09-91 E-mail: inbox@kr.arbitr.gov.ua

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2019 року № 912/3214/18

Господарський суд Кіровоградської області в складі судді Коваленко Н.М.,

при секретарі судового засідання Костіва Д.В.,

розглянувши в підсумковому засіданні справу №912/3214/18 від 26.12.2018

за заявою кредитора - Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» код ЄДР 00032112, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, від імені якого виступає філія АТ «Укрексімбанк» у м. Кропивницькому (далі - АТ «Укрексімбанк» ), 25022, м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 16, корп. 1

про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТРЕЙД-МАСТЕР" (далі - ТОВ "ДК "ТРЕЙД-МАСТЕР"), код ЄДР 39132314, 28500, Кіровоградська область, Долинський район, м. Долинська, вул. Чумацький Шлях, 24А

ПРЕДСТАВНИКИ:

від кредиторів - участі не брали;

від боржника - участі не брали;

Розпорядник майна, арбітражний керуючий Арсонов В.В. - участі не брав.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою від 14.05.2019 господарський суд визнав грошові вимоги кредитора та затвердив реєстр вимог кредиторів боржника ТОВ "ДК "ТРЕЙД-МАСТЕР". Зобов`язав розпорядника майна, арбітражного керуючого Арсонова В.В. протягом 10 днів після винесення даної ухвали за результатами попереднього засідання господарського суду письмово повідомити кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважену особу працівників боржника та уповноважену особу засновників (учасників, акціонерів) боржника про місце і час проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення. Рішення (протокол) зборів кредиторів про створення та склад комітету кредиторів подати господарському суду не пізніше 29.05.2019 разом з довіреностями представників кредиторів на участь у справі про банкрутство, письмовим повідомленням розпорядника майна на адресу кредиторів про час і місце проведення перших зборів кредиторів разом з доказами їх направлення кредиторам, згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноваженій особі працівників боржника та уповноваженій особі засновників (учасників, акціонерів) боржника. Зобов`язав розпорядника майна боржника, арбітражного керуючого Арсонова В.В. до 29.05.2019 подати суду звіт про свою діяльність в якості розпорядника майном боржника, відомості про фінансове становище боржника, а також інформацію про виявлення ознак фіктивного банкрутства боржника чи доведення до банкрутства у відповідності із Методичними рекомендаціями щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19.01.2006 №14, з врахуванням змін внесених наказом № 1361 від 26.10.2010 Міністерства економіки України. Зобов`язав боржника та розпорядника майна боржника, арбітражного керуючого Арсонова В.В. організувати обрання представника працівників боржника в порядку, встановленому абз. 13 ст. 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон), та надати йому можливість представляти інтереси працівників боржника при проведенні послідуючих процедур банкрутства. Копію протоколу загальних зборів про обрання представника працівників боржника подати господарському суду до 29.05.2019. Повідомити суду адресу місця проживання представника працівників боржника. Зобов`язав збори кредиторів та/або комітет кредиторів боржника подати суду клопотання про відкриття процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; про призначення арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора); про продовження або скорочення строку процедур розпорядження майном боржника, тощо, не пізніше 29.05.2019. Зобов`язав боржника та розпорядника майна, арбітражного керуючого Арсонова В.В., при поданні зборами кредиторів та/або комітетом кредиторів до суду клопотання про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, надати суду документально підтверджену, детальну інформацію про майнову неспроможність боржника наявним майном задовольнити вимоги визнаних судом кредиторів. Підсумкове засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про припинення провадження у справі про банкрутство або ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду, призначив на 13.06.2019.

Засобами електронного зв`язку (електронною поштою) 30.05.2019 з КЕП та поштою 04.06.2019 розпорядником майна, арбітражним керуючим Арсоновим В.В. до господарського суду подано клопотання №01-34/98 від 28.05.2019 з вимогою долучити до матеріалів справи:

- Лист-повідомлення про скликання Перших Зборів кредиторів ТОВ "ДК "Трейд-Мастер" від 23.05.2019 за №01-21/294;

- Лист-повідомлення про скликання Зборів Комітету кредиторів ТОВ "ДК "Трейд-Мастер" від 23.05.2019 за №01-21/298;

- Уточнений реєстр вимог кредиторів від 17.05.2019.

При цьому, розпорядник майна боржника, арбітражний керуючий Арсонов В.В., боржник та збори кредиторів та/або комітет кредиторів боржника вимоги ухвали суду від 14.05.2019 та Закону не виконали, необхідні документи (докази) не подали, про наявність поважних причин неможливості виконати вимог ухвали суду та Закону не повідомили.

Ухвалою від 13.06.2019 господарський суд підсумкове засідання відклав до 25.06.2019 до 15:00 год. Зобов`язав розпорядника майна боржника, арбітражного керуючого Арсонова В.В., боржника та збори кредиторів та/або комітет кредиторів негайно виконати вимоги ухвали суду від 14.05.2019. Явку розпорядника майна, арбітражного керуючого Арсонова В.В. та повноважного представника голови комітету кредиторів в засідання суду визнав обов`язковою.

Розпорядник майна, арбітражний керуючий Арсонов В.В. та повноважний представник голови комітету кредиторів в засідання суду 25.06.2019 участі не брали.

До господарського суду 25.06.2019 розпорядником майна, арбітражним керуючим Арсоновим В.В. подано протокол зборів кредиторів ТОВ "ДК "Трейд-Мастер" №1 від 08.06.2019, відповідно до якого збори кредиторів постановили, зокрема: обрати комітет кредиторів боржника у кількості однієї особи - АТ «Укрексімбанк» ; визнати ТОВ "ДК "Трейд-Мастер" банкрутом і відкрити ліквідаційну процедуру, ліквідатором ТОВ "ДК "Трейд-Мастер" призначити арбітражного керуючого Бершадського С.М. (свідоцтво №562 від 01.04.2013), доручити голові зборів кредиторів ТОВ "ДК "Трейд-Мастер" звернутися до господарського суду з відповідним клопотанням про прийняте рішення.

На засіданні комітету кредиторів (протокол №1 від 08.06.2019) прийнято рішення, зокрема:

- схвалити Звіт про роботу розпорядника майна ТОВ "ДК "Трейд-Мастер" Арсонова В.В.;

- визнати ТОВ "ДК "Трейд-Мастер" банкрутом і відкрити ліквідаційну процедуру, ліквідатором ТОВ "ДК "Трейд-Мастер" призначити арбітражного керуючого Бершадського С.М. (свідоцтво №562 від 01.04.2013), доручити голові зборів комітету кредиторів ТОВ "ДК "Трейд-Мастер" звернутися до господарського суду з відповідним клопотанням;

- схвалити Звіт про грошову винагороду арбітражного керуючого (розпорядника майна) ТОВ "ДК "Трейд-Мастер" та витрат по справі за період з 26.12.2018 по 13.06.2019 на загальну суму 54 730,82 грн.

Повноважним представником кредитора, головою зборів та комітету кредиторів боржника ТОВ "ДК "Трейд-Мастер" до господарського суду 25.06.2019 подано клопотання №055-10/488 від 25.06.2019 визнати ТОВ "ДК "Трейд-Мастер" банкрутом і відкрити ліквідаційну процедуру, призначити арбітражного керуючого Бершадського С.М. ліквідатором ТОВ "ДК "Трейд-Мастер".

Розпорядником майна, арбітражним керуючим Арсоновим В.В. надано господарському суду Звіт про роботу розпорядника майна ТОВ "ДК "Трейд-Мастер", зі змісту якого вбачається, що з метою проведення аналізу фінансово-господарського стану боржника, розпорядник майна ОСОБА_1 направив наступні листи та клопотання, а саме:

- на адресу керівника ТОВ "ДК "ТРЕЙД-МАСТЕР" лист від 09.01.2019 за №01-21/232 яким просив надати бухгалтерські дані за 2016-2018 роки ТОВ "ДК "ТРЕЙД-МАСТЕР" для проведення фінансового аналізу платоспроможності підприємства;

- на адресу Головного управління статистики у Кіровоградській області - лист від 09.01.2019 за №01-21/208, яким просив надіслати на адресу арбітражного керуючого Арсонова В.В. копії балансів, звітів про фінансові результати та примітки до них підприємства-боржника ТОВ "ДК "ТРЕЙД-МАСТЕР" за 2016-2018 роки господарської діяльності;

- на адресу Головного управління статистики у Кіровоградській області - лист від 19.04.2019 за №01-21/264, яким просив надіслати на адресу арбітражного керуючого Арсонова ВВ. інформацію про заборгованість перед працівниками означеного підприємства і в якому розмірі, авторської винагороди, аліментів, а також про вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров`ю громадян та вимоги забезпечені заставою, як рухомого так і не рухомого майна за даними обліку боржника ТОВ "ДК "ТРЕЙД-МАСТЕР";

- на адресу Долинського об`єднаного управління Пенсійного фонду України лист від 19.04.2019 за №01-21/263, яким просив надіслати на адресу арбітражного керуючого Арсонова В. В. інформацію про заборгованість перед працівниками означеного підприємства і в якому розмірі, авторської винагороди, аліментів, а також про вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров`ю громадян та вимоги забезпечені заставою, як рухомого так і не рухомого майна за даними обліку боржника ТОВ "ДК "ТРЕЙД-МАСТЕР".

Так, на подані листи та клопотання надійшли такі документи:

18.01.2019 на адресу розпорядника майна надійшов лист від Головного управління статистики у Кіровоградській області №03.1-17/191-19 в якому управління не надало копію фінансової звітності у зв`язку з вимогами щодо захисту конфіденційності інформації Закону України "Про державну статистику".

22.04.2018 на адресу розпорядника майна надійшов лист від Головного управління Пенсійного фонду України у Кіровоградській області від 10.05.2019 №9524/05-02 в якому управління повідомляє, що немає відомостей по затребуваній інформації.

Керівником ТОВ "ДК "ТРЕЙД-МАСТЕР" так і не передано для розпорядника майна бухгалтерських даних (документів, які необхідні розпоряднику майна для проведення фінансового аналізу платоспроможності підприємства).

Жодних листів від керівника ТОВ "ДК "ТРЕЙД-МАСТЕР" на адресу розпорядника майна Арсонова В.В. не надходило.

Крім того, 11.03.2019 арбітражний керуючий Арсонов В.В. особисто з`явився за місцем юридичної адреси боржника: вул. Чумацький Шлях, буд. 24 А, м. Долинська, Долинський район, Кіровоградська область, де фактично не зустрівся з керівником ТОВ "ДК "ТРЕЙД-МАСТЕР" та не виявив ознак діяльності ТОВ "ДК "ТРЕЙД-МАСТЕР" за юридичною адресою, про що складений відповідний акт.

Із матеріалів справи вбачається, що загальна сума грошових вимог кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів, складає 17 722 593,80 грн.

Особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання або не заявлені взагалі, в тому числі, Товариства з обмеженою відповідальністю "НАДІЯ" (од ЄДР 21250534, 64107, вул. Дорожня, 2, м. Первомайськ, Харківська область) на суму 40 763,71 грн та Акціонерного товариства "Перший Український Міжнародний Банк" (код ЄДР 14282829, 04070, м. Київ, вул. Андріївська, б. 4) на суму 2 694 188, 82 грн не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі. (ч. 4 ст. 23 Закону) Судові витрати кредитора - Акціонерного товариства "Перший Український Міжнародний Банк" в сумі 3 842,00 грн підлягають погашенню в першу чергу.

Документальні докази погашення зазначеної кредиторської заборгованості відсутні.

Зі звіту розпорядника майна та доданих до нього документів - майна суб`єкта господарювання ТОВ "ДК "ТРЕЙД-МАСТЕР" недостатньо для задоволення вимог визнаних судом кредиторів, даний факт підтверджується наявними матеріалами справи.

Викладене свідчить про майнову неспроможність боржника наявним майном задовольнити вимоги визнаних судом кредиторів інакше, як через застосування ліквідаційної процедури.

До господарського суду 22.05.2019 надійшла заява №02-01/195 від 17.05.2019 арбітражного керуючого Бершадського С.М. про участь у справі зі згодою бути призначеним ліквідатором з повідомленням про те, що він стосовно банкрута не належить до жодної з категорій осіб, які не можуть бути призначені арбітражними керуючими.

До вказаної заяви арбітражного керуючого Бершадського С.М. додані: копія свідоцтва №562 від 01.04.2013 про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), копія договору страхування відповідальності арбітражного керуючого №3451938 від 20.03.2018 та платіжного доручення №8 від 20.03.2019, копія платіжного доручення №8 від 02.03.2018, копії свідоцтв про підвищення кваліфікації, копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Відповідно, господарський суд дійшов висновку про можливість призначення ліквідатором ТОВ "ДК "ТРЕЙД-МАСТЕР" арбітражного керуючого Бершадського С.М.

Враховуючи положення Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" та ст. 38, ч. 3 ст. 40 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" господарський суд вважає за необхідне зобов`язати Долинську районну державну адміністрацію Кіровоградської області внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) відповідні відомості про заміну керівника боржника на ліквідатора банкрута.

Оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури ТОВ "ДК "ТРЕЙД-МАСТЕР".

До господарського суду, крім іншого, 25.06.2019 розпорядником майна, арбітражним керуючим Арсоновим В.В. подано клопотання №01-34/105 від 21.06.2019 - стягнути з ініціюючого кредитора - Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (ідентифікаційний код 00032112), 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, від імені якого виступає філія AT "Укрексімбанк" у м. Кропивницькому, 25022, м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 16, корп.1 на користь арбітражного керуючого Арсонова Віталія Вікторовича (рахунок № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ 20953647 в Акціонерний банк "Південний", МФО 328209, ідентифікаційний код 2850312497, адреса 01054, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 29 В, оф.5) за виконання арбітражним керуючим Арсоновим В.В. повноважень розпорядника майна у справі №912/3214/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дистрибуційна компанія "Трейд-Мастер" за період з 26.12.2018 по 13.06.2019 заборгованість на загальну суму 54 730,82 грн (п`ятдесят чотири тисячі сімсот тридцять гривень 82 коп.), з них: 46 547,57 грн - грошова винагорода арбітражного керуючого (розпорядника майна) Арсонова В.В.; 8 183,25 грн - витрати по справі №912/3214/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дистрибуційна компанія "Трейд-Мастер", понесені арбітражним керуючим (розпорядником майна) Арсоновим В.В. Видати наказ.

Від кредитора - AT "Укрексімбанк" до господарського суду 25.06.2019 надійшов лист №055-10/487 від 25.06.2019, за яким в звіті арбітражного керуючого (розпорядника майна) ТОВ "ДК "ТРЕЙД-МАСТЕР" Арсонова В.В. по справі нарахована грошова винагорода за період з 26.12.2018 по 13.06.2019, тобто за більший строк встановлений в ухвалі Господарського суду Кіровоградської області від 26.12.2018.

Комітет кредиторів, затверджуючи звіт арбітражного керуючого (розпорядника майна) ТОВ "ДК "ТРЕЙД-МАСТЕР" Арсонова В.В. про грошову винагороду не врахував строк встановлений в ухвалі Господарського суду Кіровоградської області від 26.12.2018, який не продовжувався судом за клопотанням розпорядника майна боржника.

Враховуючи викладене кредитор просить суд відкласти розгляд звіту арбітражного керуючого (розпорядника майна) ТОВ "ДК "ТРЕЙД-МАСТЕР" Арсонова В.В. про грошову винагороду нараховану за виконання повноважень по справі.

Звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедур розпорядження майном, санації, ліквідації подається арбітражним керуючим до господарського суду за п`ять днів до закінчення відповідної процедури, розглядається судом та затверджується ухвалою, що може бути оскаржена у встановленому порядку. (ч. 7 ст. 115 Закону)

Господарський суд вважає за необхідне здійснити розгляд звіту арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат, а також вищевказаного клопотання арбітражного керуючого Арсонова В.В. в засіданні суду з повідомленням учасників провадження у справі про банкрутство про дату, час та місце такого розгляду та витребуванням необхідних доказів (документів).

Керуючись ст. 2, 26, 37-38, 40-41, 98, 115 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 3, 12, 232-233, 326 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати Товариство з обмеженою відповідальністю "ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТРЕЙД-МАСТЕР" (код ЄДР 39132314, 28500, Кіровоградська область, Долинський район, м. Долинська, вул. Чумацький Шлях, 24А) банкрутом.

2. Відкрити ліквідаційну процедуру щодо банкрута - Товариства з обмеженою відповідальністю "ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТРЕЙД-МАСТЕР" (код ЄДР 39132314, 28500, Кіровоградська область, Долинський район, м. Долинська, вул. Чумацький Шлях, 24А).

3. Припинити повноваження розпорядника майном - арбітражного керуючого Арсонова В.В., призначеного ухвалою суду від 26.12.2018.

4. Призначити ліквідатором банкрута - Товариства з обмеженою відповідальністю "ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТРЕЙД-МАСТЕР" (код ЄДР 39132314, 28500, Кіровоградська область, Долинський район, м. Долинська, вул. Чумацький Шлях, 24А) арбітражного керуючого Бершадського Сергія Миколайовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №562 від 01.04.2013, місцезнаходження: вул. Віктора Чміленка, 35, м. Кропивницький, 25006).

5. Зобов`язати ліквідатора, арбітражного керуючого Бершадського С.М.:

- не рідше ніж один раз на місяць надавати комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансове становище і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та при проведенні ліквідаційної процедури, використання коштів боржника, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів;

- подати господарському суду звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат ліквідатора, схвалений або погоджений комітетом кредиторів (до звіту додати копію протоколу засідання комітету кредиторів);

- після завершення всіх розрахунків з кредиторами подати господарському суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, що відповідають вимогам ст. 46 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

6. Відповідно до статті 18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" скасувати заходи щодо забезпечення грошових вимог кредиторів в частині заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТРЕЙД-МАСТЕР" (код ЄДР 39132314) та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави, застосовані ухвалою суду про відкриття провадження у справі від 26.12.2018.

7. Зобов`язати Долинську районну державну адміністрацію Кіровоградської області, відповідно до ст. 38, ч. 3 ст. 40 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про заміну керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТРЕЙД-МАСТЕР" (код ЄДР 39132314, 28500, Кіровоградська область, Долинський район, м. Долинська, вул. Чумацький Шлях, 24А) на ліквідатора, арбітражного керуючого Бершадського Сергія Миколайовича (ідентифікаційний код 3090216511).

8. Скасувати арешт, накладений на майно боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТРЕЙД-МАСТЕР" (код ЄДР 39132314, 28500, Кіровоградська область, Долинський район, м. Долинська, вул. Чумацький Шлях, 24А), визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника.

Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

9. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАВОР ІНВЕСТ" (код ЄДР 39356077, 28008, Кіровоградська обл., м. Олександрія, пр. Соборний, буд. 77), текст якого додається.

10. Зобов`язати керівника (засновника) Товариства з обмеженою відповідальністю "ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТРЕЙД-МАСТЕР" протягом п`ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора банкрута передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору.

У разі ухилення від виконання зазначених обов`язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до законів України.

11. Розгляд звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат та клопотання №01-34/105 від 21.06.2019 арбітражного керуючого Арсонова В.В. призначити на 11:00 - 30.07.2019.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Кіровоградської області за адресою: 25022, м. Кропивницький, вул. В`ячеслава Чорновола, 29/32, в залі суд. засідань №206, тел. 0(522)22-09-70.

Зобов`язати кредитора - АТ «Укрексімбанк» до засідання суду, не пізніше 23.07.2019, надати: документальні докази авансування грошової винагороди арбітражному керуючому Арсонову В.В. при виконання повноважень розпорядника майна за 115 календарних днів, в порядку визначеному ст. 115 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"; письмову позицію щодо клопотання №01-34/105 від 21.06.2019 арбітражного керуючого Арсонова В.В.

Зобов`язати арбітражного керуючого Арсонова В.В. до засідання суду, не пізніше 23.07.2019, надати: документальні докази продовження господарським судом строку процедури розпорядження майном боржника у даній справі.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття.

Постанова може бути оскаржена до Центрального апеляційного господарського суду у встановленому законодавством порядку.

Примірники цієї постанови направити: кредитору, банкруту, Відділу примусового виконання рішень управління ДВС Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області, Долинському районному ВДВС Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області, Долинській районній державній адміністрації Кіровоградської області, сектору з питань банкрутства Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області, арбітражному керуючому Арсонову В.В., ліквідатору - арбітражному керуючому Бершадському С.М.

Суддя Н.М. Коваленко

Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості забезпечення учасникам справи права брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості надавати інформацію про веб-адресу судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, одночасно з врученням (надсиланням/видачі) копії повного або скороченого такого рішення до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Повідомити учасників справи про можливість ознайомитись з електронною копією судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень за його веб-адресою: http://reyestr.court.gov.ua.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://court.gov.ua/fair/sud5013.

Дата ухвалення рішення24.06.2019
Оприлюднено25.06.2019

Судовий реєстр по справі —912/3214/18

Ухвала від 04.03.2021

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Білецька Людмила Миколаївна

Постанова від 01.03.2021

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Білецька Людмила Миколаївна

Ухвала від 11.02.2021

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Білецька Людмила Миколаївна

Ухвала від 04.02.2021

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Білецька Людмила Миколаївна

Ухвала від 18.01.2021

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Білецька Людмила Миколаївна

Ухвала від 22.12.2020

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Білецька Людмила Миколаївна

Ухвала від 29.11.2020

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тимошевська В.В.

Ухвала від 22.11.2020

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тимошевська В.В.

Ухвала від 19.11.2020

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тимошевська В.В.

Ухвала від 08.11.2020

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тимошевська В.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні