ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

"24" червня 2019 р.м. Одеса Справа № 916/2980/17

Господарський суд Одеської області у складі: суддя Волков Р.В.,

при секретарі судового засіданні Кришталі Д.І.,

розглянувши справу №916/2980/17,

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "РИВЕР ТРЕЙД",

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "ІЗТ",

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійні вимог на предмет спору, на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "КВС ГРУП" та на стороні відповідача - Компанія GLENCORE AGRICULTURE В.V. (ГЛЕНКОР АГРІКАЛЧЕР Б.В.)

про стягнення 105599864,40 грн.,

Представники сторін:

Від позивача: Веліканов К.С.,

Від відповідача: Черкес В.О.,

Від третьої особи відповідача: Бойко Г.О.

ВСТАНОВИВ:

У провадженні господарського суду Одеської області знаходиться справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Ривер Трейд до Товариства з обмеженою відповідальністю ІЗТ (відповідач, товарний склад) та за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "КВС ГРУП" про стягнення збитків 105599894,40 грн. у зв`язку з неповерненням переданого на зберігання ріпаку.

13.06.2019 від позивача надійшло клопотання про витребування доказів, а саме - інформації про кількість насіння ріпаку на зберіганні у відповідача, який визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання вказує, що позивачем було передано відповідачеві товар у кількості 8 041 800,00 кг, вага якого зменшилась внаслідок проведення сушіння і становила 8 006 731,00 кг. 22.07.2015 арештований у рамках кримінального провадження товар було передано відповідачеві на відповідальне зберігання, визнано цей товар речовими доказами, але 21.09.2015 арешт на товар скасовано, у зв`язку з чим позивач заявив відповідачеві вимогу про повернення товару, але вимога залишилась без відповіді, як і інші звернення позивача, окрім останнього від 09.06.2017, яким відповідач відмовив у поверненні товару у зв`язку з відсутністю оформлених належним чином складських документів. Водночас у межах кримінального провадження Підприємству з іноземними інвестиціями "Гленкор Грейн Україна" передано частину товару у кількості 7 650 626,00 кг, а станом на день звернення із даним позовом у зерносховищах відповідача залишалось товару у кількості 356 105,00 кг. Згідно з інформацією, отриманою від слідчого 30.07.2018, решта товару у кінці липня 2018 також була відчужена відповідачем. Вказане підтверджує, що позивач зазнав збитків у розмірі вартості втраченої всієї кількості товару. У зв`язку з необхідністю вирішення питання щодо збільшення розміру позовних вимог просить витребувати відповідну інформацію.

Від відповідача 21.06.2019 надійшло заперечення на клопотання позивача, в якому вказує, що клопотання подано з порушенням строків, при цьому поновити строк позивач не просить. Крім того, наразі судом розглядається вимога про стягнення збитків за втрачені 7650636,00 кг ріпаку, а посилання на додаткові 356105,00 кг ріпаку не входять до предмету доказування, тоді як спочатку позивач звертався із позовом про стягнення збитків за втрачені 8041800,00 кг ріпаку, а потім зменшив розмір позовних вимог. Вказує, що позивачем не доведено факту виникнення між ним та відповідачем зобов`язання зі зберігання зерна. Зазначає, що позивачем вже було заявлено аналогічне клопотання 31.08.2018. У клопотанні просить надати іншу інформацію, ніж та, про надання якої було заявлено в адвокатських запитах.

24.06.2019 позивачем також надано клопотання про витребування доказів, в якому просить витребувати у відповідача накази від 22.07.2015 №41 та від 02.08.2015, які можуть підтвердити погашення складських квитанцій у зв`язку із помилкою, спростувати твердження про видачу Компанії GLENCORE AGRICULTURE В.V. складських квитанцій. Просить також витребувати у відповідача складські квитанції, які були видані ТОВ "КВС ГРУП" після доставки товару на підставі договору застави, заяву ТОВ "КВС ГРУП" про переоформлення товару, а також акт приймання-передачі товару, підписаний ТОВ "ІЗТ", ТОВ "КВС ГРУП" та Компанією GLENCORE AGRICULTURE В.V. Вказане може спростувати твердження про видачу компанії складських квитанцій та належність товару цій компанії. Посилається на неможливість витребування зазначених доказів у зв`язку із тим, що вказаний доказ має виключно ТОВ "ІЗТ", а також з огляду на закінчення строку підготовчого провадження.

Дослідивши вказані заяви та заперечення, заслухавши пояснення представників учасників справи та заперечення відповідача і третьої особи на стороні відповідача, суд приходить до висновку про необхідність відмови у задоволенні заявленого клопотання у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч.1 ст. 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Предметом доказування у даній справі є вимога про стягнення збитків за втрачені 7650636,00 кг ріпаку, а позивач вказує, що клопотання (від 13.06.2019) подане з метою збільшення розміру позовних вимог та отримання доказів втрати відповідачем всієї кількості товару.

Таким чином, витребувана позивачем додаткова інформація щодо залишків насіння ріпаку на зберіганні у відповідача не є доказом у розумінні ст. 73 ГПК України, оскільки не може обґрунтувати чи спростувати вимоги і заперечення учасників справи щодо заявлених на даний час вимог.

Згідно з положеннями ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

З урахуванням зазначеного вище, метою витребування доказів є отримання доказів, які можуть підтвердити обставини, які мають значення для вирішення справи, а не надання стороні по справі потенційної можливості змінити предмет чи підставу позову.

Щодо витребування у відповідача наказів від 22.07.2015 №41 та від 02.08.2015, які можуть підтвердити погашення складських квитанцій у зв`язку із помилкою, спростувати твердження про видачу Компанії GLENCORE AGRICULTURE В.V. складських квитанцій; складських квитанцій, які були видані ТОВ "КВС ГРУП" після доставки товару на підставі договору застави, заяви ТОВ "КВС ГРУП" про переоформлення товару, а також акту приймання-передачі товару, підписаного ТОВ "ІЗТ", ТОВ "КВС ГРУП" та Компанією GLENCORE AGRICULTURE В.V., що може спростувати твердження про видачу компанії складських квитанцій та належність товару цій компанії, - суд вказує наступне.

Як вже було зазначено раніше, Верховним Судом у постанові від 18.02.2019 у даній справі зазначено, що предметом доказування при вирішенні цього спору є встановлення, зокрема, наявності чи відсутності між сторонами правовідносин зі зберігання; факт передачі та прийняття майна (зерна) на зберігання, його кількість, строк зберігання; звернення поклажодавця до зберігача про повернення майна; неповернення майна зберігачем; встановлення факту відсутності цього майна у зберігача (втрати) із підтвердженням цих обставин відповідними доказами; наявність усіх складових цивільної відповідальності.

При цьому встановлення будь-яких інших обставин щодо господарських відносин між сторонами та учасниками даної справи, у тому числі між собою не входять до предмету доказування у даній справі, а тому зазначені до витребування докази не відповідають визначенню, встановленому ст. 73 ГПК України.

Більше того, суд зазначає, що відповідно до ч.1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. Ч.ч. 2 і 3 ст. 80 ГПК України передбачають, що позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Згідно з ч.1 ст.119 ГПК України суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення. Встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.

Відповідно до положень ст. 118 ГПК України право на вчинення процесуальних дій втрачається із закінченням встановленого законом або призначеного судом строку. Заяви, скарги і документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Позивачем не обґрунтовано поважність причин пропуску строку на подання клопотання про витребування доказів. Більше того, у клопотанні від 13.06.2019 він самостійно зазначає про те, що інформацію від слідчого щодо товару (залишків) ним було отримано 30.07.2018, тобто майже рік тому, а адвокатські запити було направлено ще у липні та серпні минулого року.

Щодо клопотання від 24.06.2019 суд зазначає, що позивач також конкретно не вказує причини пропуску строку, і не заявляє клопотання про поновлення процесуального строку. Зазначено лише щодо того, що інформацію про існування складських квитанцій та укладання договору застави стало відомо після звернення із позовом (позовну заяву подано у грудні 2017 року).

Керуючись зазначеним вище, відповідно до ст.ст. 73, 80, 81, 118, 119 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. У задоволенні клопотань Товариства з обмеженою відповідальністю "РИВЕР ТРЕЙД" (вх.№2-2836/19 від 13.06.2019) та наданого в судовому засідання 24.06.2019 про витребування доказів відмовити.

Ухвала набирає законної чинності з моменту проголошення 24.06.2019. Оскарження окремо від рішення не передбачено. Вступну та резолютивну частину ухвали оголошено 24.06.2019. Повний текст ухвали складено та підписано 27.06.2019.

Суддя Р.В. Волков

Зареєстровано 27.06.2019
Оприлюднено 01.07.2019
Дата набрання законної сили 24.06.2019

Судовий реєстр по справі 916/2980/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.10.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 02.10.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 02.10.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 23.09.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 26.07.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 22.07.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 04.07.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 24.06.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 24.06.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 13.06.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 03.06.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 27.05.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 13.05.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 24.04.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 19.04.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 19.04.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 19.04.2019 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону