ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

18 червня 2019 року о/об 11 год. 07 хв.Справа № 280/1927/19 м.Запоріжжя Запорізький окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Прасова О.О. при секретарі Новіковій Д.А., за участю представників позивача Іоффе В.Л., Корольова О.В., представника відповідача Куранової С.Г., розглянувши у місті Запоріжжі у відкритому судовому засіданні у порядку спрощеного позовного провадження адміністративну справу

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД (69106, м.Запоріжжя, Північне шосе, буд.22-Д; код ЄДРПОУ 39989779)

до Головного управління ДФС у Запорізькій області (69107, м.Запоріжжя, пр.Соборний, буд.166; код ЄДРПОУ 39396146)

про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення,

ВСТАНОВИВ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД" (надалі - позивач або ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД" ) звернулося до суду із адміністративним позовом до Головного управління ДФС у Запорізькій області (надалі - відповідач або ГУ ДФС у Запорізькій області), в якому позивач просить суд визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Головного управління ДФС у Запорізькій області від 21.03.2019 за №0003871407, яким ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД" збільшено грошове зобов`язання за платежем податок на додану вартість на суму 303600,00 грн., в тому числі: 242880,00 грн. - за податковими зобов`язаннями; 60720,00 грн. за штрафними (фінансовими) санкціями, прийняте на підставі Акту перевірки від 29.01.2019 за №51/08-01-14-07/39989779, як таке, що не відповідає чинному законодавству України, а також порушує права та охоронювані законом інтереси ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД" .

Позивачем у позові (т.1, а.с.4-9) зазначено, що в період з 16.01.2019 по 22.01.2019 ГУ ДФС у Запорізькій області проведено документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 39989779) з питань перевірки дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з TOB КРЕТА-ЛЮКС (код ЄДРПОУ 41959172) у липні 2018 року. За результатами перевірки складено Акт від 29.01.2019 за №51/08-01-14-07/39989779 (надалі за текстом позову - Акт перевірки). Згідно Розділу 4 Висновок Акту перевіркою встановлено порушення ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД" пп.14.1.36, пп.14.1.181, пп.14.1.231 п.14.1 ст.14, п.44.1 ст.44, п.198.1, п.198.2, п.198.3, п.198.6 ст.198, п.201.1, п.201.10 ст.201 Податкового кодексу України, в результаті чого занижено податок на додану вартість, що підлягає сплаті (перерахуванню) до державного бюджету на загальну суму 242880,00 грн., в тому числі за липень 2018 року на суму 242880,00 грн. 21.03.2019 на підставі висновків Акту перевірки ГУ ДФС у Запорізькій області прийнято податкове повідомлення-рішення форми Р №0003871407, яким ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД" збільшено грошове зобов`язання за платежем податок на додану вартість на загальну суму 303600,00 грн., в тому числі: 242880,00 грн. - за податковими зобов`язаннями; 60720,00 грн. - за штрафними (фінансовими) санкціями. Вказане податкове повідомлення-рішення було отримано позивачем засобом поштового зв`язку 15.04.2019 та не оскаржувалось до ДФС України. Підставою для нарахування відповідачем позивачу грошового зобов`язання за платежем податок на додану вартість послугували висновки, викладені в розділі 3.1.2 Податковий кредит Акту перевірки, згідно яких перевіркою встановлено, що ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД" декларувало придбання у контрагента-постачальника роботи (послуги), які фактично являються роботами (послугами) невідомого походження, так як відсутнє їх придбання у ланцюгу постачання або виробництва (виконання). Перевіркою ГУ ДФС у Запорізькій області не підтверджено реальність здійснення господарських операцій ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД" з TOB КРЕТА-ЛЮКС у липні 2018 року. На думку позивача під час проведення позапланової перевірки ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД" надало всі первинні документи по взаємовідносинам з TOB КРЕТА-ЛЮКС у липні 2018 року, які відображені на аркушах 5-7 Акту перевірки: договір про надання послуг №21062018 від 21.06.2018 зі специфікацією, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) зі звітами, платіжні доручення, податкові накладні. Операції з ТОВ КРЕТА-ЛЮКС належним чином відображені у бухгалтерському обліку позивача, що не заперечується матеріалами перевірки. В Акті перевірки ГУ ДФС у Запорізькій області не вказало про невідповідність чинному законодавству наданих до перевірки документів, а отже, можна зробити висновок, що господарська операція позивача з ТОВ КРЕТА-ЛЮКС у липні 2018 року підтверджена належним чином оформленими документами. Також відсутні зауваження відповідача до податкових накладних ТОВ КРЕТА-ЛЮКС та їх реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних. В Акті перевірки зазначається, що суми податку на додану вартість за зазначеними податковими накладними включено до податкового кредиту ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД" за липень 2018 року у сумі 242880,00 грн., які відповідають даним податкової декларації з ПДВ та даним Єдиного реєстру податкових накладних. Станом на липень 2018 року ТОВ КРЕТА-ЛЮКС було зареєстрованим платником ПДВ, також позивач є зареєстрованим платником ПДВ, що не заперечується ГУ ДФС у Запорізькій області. Отже, ТОВ КРЕТА-ЛЮКС , як зареєстрований платник ПДВ, мало право складати та реєструвати податкові накладні у день виникнення податкових зобов`язань, а ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД" - формувати за ними податковий кредит. З урахуванням положень п.201.10 ст.201 Податкового кодексу України наявність податкових накладних, складених ТОВ КРЕТА-ЛЮКС та зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних за операціями з ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД" , є достатньою підставою для нарахування останнім сум податку, що відносяться до податкового кредиту липня 2018 року в розмірі 242880,00 грн., та не потребує від позивача будь-якого іншого додаткового підтвердження. Висновки відповідача про порушення позивачем норм Податкового кодексу України базуються на тому, що згідно баз даних Державної фіскальної служби України встановлено: повне пересортування товарів (робіт, послуг) у ТОВ КРЕТА-ЛЮКС , придбані товари не відповідають номенклатурі товарів (робіт), які необхідні для виконання послуг реалізованих на адресу позивача; TOB КРЕТА-ЛЮКС не знаходиться за податковою адресою, відсутня інформація про наявність основних засобів, земельних ресурсів, транспортних засобів; на протязі липня 2018 року працівники ТОВ КРЕТА-ЛЮКС працюють одночасно на декількох підприємствах, які знаходяться в різних областях України, спеціалізуються на різних видах діяльності; ТОВ КРЕТА-ЛЮКС є фігурантом у справах кримінального провадження. Позивач зауважує, що всі обставини, вказані в Акті перевірки, як підстава для висновків про завищення податкового кредиту ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД" в липні 2018 року на суму 242880,00 грн. стосуються обставин провадження господарської діяльності ТОВ КРЕТА-ЛЮКС та не пов`язані з вимогами Податкового кодексу України для віднесення платником до податкового кредиту сум податку, сплаченого/нарахованого у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів та послуг. Що стосується посилань Акту перевірки на наявність кримінальних проваджень, де ТОВ КРЕТА-ЛЮКС є фігурантом, позивач вважає за необхідне звернути увагу на те, що сам факт порушення кримінального провадження з урахуванням презумпції невинуватості особи (ст.62 Конституції України, ст.2 Кримінального кодексу України, ст.17 Кримінального процесуального кодексу України) не може вважатися беззаперечним доказом нереальності здійснених господарських операцій суб`єктом господарювання. Щодо тверджень в Акті перевірки про відсутність потреби в доопрацюванні дроту сталевого, то вказане знаходиться поза межами повноважень ГУ ДФС у Запорізькій області. Очищення поверхні сталевого дроту від технологічного мастила та забруднень є технологічним процесом і його необхідність, етапи, залучення підрядників позивач має право визначати самостійно без втручання контролюючих органів. За п.5 ст.19 Господарського кодексу України незаконне втручання та перешкоджання господарській діяльності суб`єктів господарювання з боку органів державної влади, їх посадових осіб при здійсненні ними державного контролю та нагляду забороняється. Функції контролюючих органів визначені в ст.19 Податкового кодексу України, які не включають визначення необхідності придбання товарів (робіт, послуг) платником податків. Відповідно до ч.2 ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Таким чином, податкове повідомлення-рішення ГУ ДФС у Запорізькій області від 21.03.2019 за №0003871407 не відповідає вимогам чинного законодавства України, порушує права та охоронювані законом інтереси позивача.

Представники позивача підтримали позовні вимоги у повному обсязі, просили позов задовольнити.

Відповідачем подано до суду відзив на позову заяву (т.1, а.с.119-127), в якому зазначено, що фахівцями ГУ ДФС у Запорізькій області здійснено документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 39989779) з питань перевірки дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з TOB КРЕТА-ЛЮКС (код ЄДРПОУ 41959172) у липні 2018 року. В ході проведення документальної позапланової виїзної перевірки було встановлено порушення: пп.14.1.36, пп.14.1.181, пп.14.1.231 п.14.1 ст.14, п.44.1 ст.44, п.198.1, п.198.2, п.198.3, п.198.6 ст.198, п.201.1, п.201.10 ст.201 Податкового кодексу України, в результаті чого занижено податок на додану вартість, що підлягає сплаті (перерахуванню) до державного бюджету на загальну суму 242880,00 грн., у т.ч. за липень 2018 року на суму 242880,00 грн. За результатами перевірки складено Акт від 29.01.2019 за №51/08-01-14-07/39989779, на підставі якого винесено спірне податкове повідомлення-рішення. Проведеною перевіркою не підтверджено реальність здійснення господарських операцій ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД" з контрагентом-постачальником. Перевіркою встановлено, що ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД" у перевіряємий період мав фінансово-господарські операції з ТОВ КРЕТА-ЛЮКС (код ЄДРПОУ 41959172). Підприємство ТОВ КРЕТА-ЛЮКС , згідно комп`ютерних автоматизованих інформаційних систем та АРМів - ITC ПОДАТКОВИЙ БЛОК , Архів електронної звітності, Єдиний реєстр податкових накладних (ЄРПН) та інших баз даних, зареєстроване 23.02.2018 у ГУ ДФС у Донецькій області, платник ПДВ з 21.03.2018, має основний вид діяльності: 27.90-виробництво іншого електричного устаткування, податкова адреса за перевіряємий період: 87537, Донецька область, м.Маріуполь, вул.Купріна, буд.10, кв.215. В ході проведення перевірки було встановлено, що між ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД" та TOB КРЕТА-ЛЮКС укладено Договір про надання послуг від 21.06.2018 за №21062018, предметом якого є послуги з очищення поверхні сталевого дроту від технічного мастила та забруднення. До перевірки надано акти виконаних робіт, платіжні доручення. Відповідно до п.1.3 Договору про надання послуг №21062018 від 21.06.2018 послуги надаються силами, засобами, на обладнанні виконавця (ТОВ КРЕТА-ЛЮКС ) на території замовника. Згідно аналізу баз даних ЄРПН встановлене повне пересортування товарів (робіт та послуг) у ТОВ КРЕТА-ЛЮКС (код ЄДРПОУ 41959172), з моменту реєстрації ТОВ КРЕТА-ЛЮКС платником ПДВ (з 21.03.2018) придбані товари не відповідають номенклатурі товарів (робіт), які необхідні для виконання послуг реалізованих на адресу ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД" . Тобто підприємством за період з 21.03.2018 (реєстрація його платником ПДВ) до липня 2018 року включно придбавалися лише продукти харчування, матеріали та обладнання, за допомогою яких надавалися послуги з очищення дроту, не придбавалися, що підтверджуються наданим витягом з ЄРПН. Згідно ЄРПН встановлено, що у 2018 року основним постачальником ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД" продукції (дріт сталевий зварювальний легований марки СВ-08Г2С (очищений) є ПАТ "ДНІПРОМЕТИЗ" (код ЄДРПОУ 5393145). Сертифікат на дану продукцію можно побачити на офіціальному сайті заводу ПАТ "ДНІПРОМЕТИЗ" (код ЄДРПОУ 5393145). Сертификат підтверджує, що дана продукція пройшла всі випробування якості товару. Тобто, ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД" здійсненно придбання повністю готового до реалізації товару, доопрацювання якого не потрібно, що підтверджує сертифікат якості. Проведеним аналізом встановлено, що далі даний товар з ідентичною номенклатурою у липні 2018 року реалізовано наступним контрагентам-покупцям: ПАТ "ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" (код ЄДРПОУ 00191796), ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШПРОМСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 5476747), ПАТ "ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН" (код ЄДРПОУ 235826), ПАТ "ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ" (код ЄДРПОУ 13604900), ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРО АПАРАТНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 14281020), ТОВ "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ" (код ЄДРПОУ 222999), ПАТ "СТАЛЬ" (код ЄДРПОУ 13386478), ПП "АГРАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЛАГОДАТНЕНСЬКИЙ ПТАХОПРОМ" (код ЄДРПОУ 24797859), ПП "АГРІС ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 40807074) та іншим. Також, проаналізувавши податкову звітність ТОВ КРЕТА-ЛЮКС , а саме: Звіт 1-ДФ, було встановлено, що на підприємстві у липні 2018 року працювало 5 працівників. Згідно з відомостями з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків ДФС України про суми виплачених доходів, встановлено, що працівники ТОВ КРЕТА-ЛЮКС , а саме: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у липні 2018 року працювали, одночасно, за 101 ознакою (основне місце роботи) та 102 ознакою (за сумісництвом) на декількох підприємствах, які знаходяться у різних областях України (Кіроводгадська, Донецька, Запорізька, Миколаївська) і спеціалізуються на різних видах діяльності, виконують роботи та послуги у сфері реклами, маркетингу, бухгалтерського обліку, юридичного та інформаційно-консультаційного характеру, клінінгові послуги, транспортно-експедиційні послуги, комп`ютерні послуги, ремонт і обслуговування офісної техніки, послуги по пранню білизни, електромонтажні роботи, а також будівельно-монтажні послуги на об`єктах Києва, Дніпра, Харкова, Запоріжжя, та інші. Даний факт ставить під сумнів кваліфікаційний рівень вищезазначених працівників, наявність підготовки, професійних знань та досліду, майстерності та можливість виконання одночасно різною за своєю специфікою роботи та послуги. Крім цього, згідно даних з Єдиного державного реєстру судових рішень TOB "КРЕТА-ЛЮКС" та підприємства, на яких перебувають у трудових взаємовідносинах працівники ТОВ КРЕТА-ЛЮКС , зокрема: ТОВ "АКСІЙ" (код ЄДРПОУ 40351145), TOB САНТІКС-С (код ЄДРПОУ 40999921), ТОВ БІЛДІНГ-ВІКС (код ЄДРПОУ 41250013), ТОВ "БУДМАКСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 42144314), ТОВ ТІВЕКСЕЙЛ (код ЄДРПОУ 40772754); ТОВ ДРАФ-КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 40801360), ТОВ ТАЙОРА (код ЄДРПОУ 40810197), ТОВ "ІЗОТРАНС" (код ЄДРПОУ 41128574), TOB КАВІСТА (код ЄДРПОУ 41003453), ТОВ БІЛД-ВІКС (код ЄДРПОУ 41250013), ТОВ ВВП Холдінг (код ЄДРПОУ 41339841), TOB КОРВЕС (код ЄДРПОУ 41646702), TOB ТАІСТАС (код ЄДРПОУ 41753334), ТОВ "ЗЕЛМЕРА" (код ЄДРПОУ 41953846), ТОВ "ПРОВНЕЛ" (код ЄДРПОУ 41956454), ТОВ ДРАФТ-КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 40801360), ТОВ САФІНА ЛТД (код ЄДРПТОУ 41521508) є фігурантами у кримінальному провадженні №4201711100000142 від 17.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст.205, ч.2 ст.209, ч.3 ст.212, ч.2 ст.222-1, ч.2 ст.364 КК України. ГУ ДФС у Запорізький області до управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України направлено запит від 24.01.2019 за №3537/7/08-01-14-07-23 щодо надання інформації про хід кримінального провадження та надання наявних доказів про порушення податкового законодавства (а саме: протоколи допиту, пояснення посадових осіб, вирок суду, інші докази нереальності здійснення проведених операцій). Відповідь не отримано. Таким чином, у сукупності наведених доказів вбачається здійснення ТОВ КРЕТА-ЛЮКС (код ЄДРПОУ 41959172) нереальних господарських операцій на адресу ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 39989779) з причин відсутності необхідних умов для здійснення господарської діяльності (відсутність працюючих, основних засобів, виробничих та складських активів, транспортних засобів) та відсутністю в ланцюгу формування податкового кредиту товарів, які необхідні для надання послуг на адресу ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 39989779).

Представник відповідача проти позову заперечував, просив у задоволенні позову відмовити.

Ухвалою судді від 02.05.2019 відкрито провадження в адміністративній справі та призначено судове засідання на 27.05.2019 об 16 год. 00 хвил. за правилами спрощеного позовного провадження з викликом сторін.

Ухвалою суду від 27.05.2019 відкладено судове засідання на 18.06.2019 об 10 год. 30 хвил. за правилами спрощеного позовного провадження з викликом сторін.

Вислухавши пояснення представників учасників справи, розглянувши наявні матеріали та фактичні обставини справи, дослідивши і оцінивши надані докази в їх сукупності, суд з`ясував наступне.

На підставі наказу ГУ ДФС у Запорізькій області №4160 від 07.12.2018 відповідачем проведено документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 39989779) з питань перевірки дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з TOB КРЕТА-ЛЮКС (код ЄДРПОУ 41959172) у липні 2018 року, за результатами якої складено Акт №51/08-01-14-07/39989779 від 29.01.2019 (т.1, а.с.134, 11-30).

У висновку Акту №51/08-01-14-07/39989779 від 29.01.2019 зазначено: Перевіркою встановлено порушення ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 39989879): пп.14.1.36, пп.14.1.181, пп.14.1.231 п.14.1 ст.14, п.44.1 ст.44, п.198.1, п.198.2, п.198.3, п.198.6 ст.198, п.201.1, п.201.10 ст.201 Податкового кодексу України …, в результаті чого занижено податок на додану вартість, що підлягає сплаті (перерахуванню) до державного бюджету на загальну суму 242880 грн., у т.ч. за липень 2018 року на суму 242880 грн. … .

Результатом розгляду ГУ ДФС у Запорізькій області Акту перевірки №51/08-01-14-07/39989779 від 29.01.2019 стало прийняття 21.03.2019 відносно ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД" податкового повідомлення-рішення №0003871407, яким позивачу збільшено грошове зобов`язання за платежем податок на додану вартість на суму 303600 грн. 00 коп., з яких: за податковими зобов`язаннями - 242880 грн. 00 коп.; за штрафними (фінансовими) санкціями - 60720 грн. 00 коп. (т.1, а.с.31).

Спір з приводу калькуляцій сум між сторонами відсутній.

Позивачем в обґрунтування позовних вимог щодо взаємовідносин з ТОВ КРЕТА-ЛЮКС надано до суду: Договір про надання послуг №21062018 від 21.06.2018, укладений між ТОВ КРЕТА-ЛЮКС (виконавець) та ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД" (замовник), з Специфікацією (т.1, а.с.33-37); Акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), Звіти про виконання робіт (т.1, 38-51); платіжні доручення про оплату ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД" отриманих від ТОВ КРЕТА-ЛЮКС послуг (т.1, а.с.52-72); податкові накладні з доказами реєстрації в ЄРПН (т.1, а.с.73-86); Податкову декларацію з податку на додану вартість за липень 2018 року ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД" з додатками (т.1, а.с.87-96); Інформаційну довідку по ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД" (т.1, а.с.97); Договір поставки продукції №978/15 від 25.09.2015, укладений між ПАТ ДНІПРОМЕТИЗ (постачальник) та ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД" (покупець), з Специфікацією (т.2, а.с.229-232); Обороти рахунку 631 (т.3, а.с.36); первинні документи на придбання позивачем дроту та подальшу його реалізацію після оброблення (товарно-транспортні накладні, податкові накладні, рахунки на оплату, довіреності, видаткові накладні, договори на перевезення вантажів автомобільним транспортом, картки складського обліку матеріалів, накладні на відпуск товарів на сторону, платіжні доручення, інші документи) (т.1, а.с.188-250; т.2, а.с.1-228).

В обґрунтування знаходження та обрання як контрагента ТОВ КРЕТА-ЛЮКС , позивачем надано скрін-шот з сайту ТОВ КРЕТА-ЛЮКС (т.2, а.с.233).

Судом досліджено: Технічні умови. Дріт сталевий зварювальний Міждержавний стандарт 2246-70; Технологічні умови. Дріт сталевий обміднений зварювальний ТУ У 322-4-392-96; листи ПАТ Крюківський вагонобудівний завод , ПрАТ Запорізький автомобілебудівний завод , ТОВ Попаснянський вагоноремонтний завод , ТОВ Дизельний завод , ПрАТ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ , ТОВ СІМЗ , ТОВ КДМ Інвест ; Акти вхідного контролю ТОВ Дизельний завод , ТОВ СТІЛ ВОРК , ТОВ МЕТІНВЕСТ-МРМЗ , ПрАТ Кредмаш - надані до суду позивачем у підтвердження необхідності чищення від технологічного мастила і забруднень сталевого дроту та, відповідно, отримання послуг від ТОВ КРЕТА-ЛЮКС (т.2, а.с.234-250; т.3, а.с.1-35).

Зокрема, у Технологічні умови. Дріт сталевий обміднений зварювальний ТУ У 322-4-392-96 зазначено: … 4.4.Проволока должна быть покрыта слоем меди. Иметь гладкую поверхность без поверхностных дефектов, консервирующих смазок, ржавчины и других загрязнений. Допускаются следы мыльной смазки. 4.5.Медное покрытие на проволоке должно быть уплотнено путем волочения. По согласованию изготовителя с потребителем допускается нанесение покрытия гальваническим способом. 4.7.Покрытие должно иметь прочное сцепление с основным металлом. … (т.3, а.с.8).

У Договорі про надання послуг №21062018 від 21.06.2018, укладеному між ТОВ КРЕТА-ЛЮКС (виконавець) та ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД" (замовник), зазначено: … 1.1.У порядку та на мовах, визначених цим Договором, виконавець зобов`язується за завданням замовника протягом визначеного в Договорі строку надавати за плату такі послуги (надалі іменуються послуги ): передпродажна підготовка зварювального дроту чищенням від технологічного мастила і забруднень, а замовник зобов`язується оплачувати надані послуги. … 1.3.Послуги надаються силами, засобами, на обладнанні виконавця на території замовника (м.Запоріжжя, вул.Феодосійська, 3-А). Замовник приймає на себе обов`язок прийняти послуги та оплатити їх на умовах, встановлених цим Договором. … .

Відповідачем в обґрунтування викладеного в Акті перевірки №51/08-01-14-07/39989779 від 29.01.2019 надано до суду: Відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків ДФС України про суми виплачених доходів (т.1, а.с.150-157); Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум триманого з них податку за 3 квартал 2018 року ТОВ КРЕТА-ЛЮКС (т.1, а.с.158); Інформацію з ЄРПН по ТОВ КРЕТА-ЛЮКС як покупцю (т.1, а.с.160-161); Інформацію з ЄРПН по ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД" як покупцю (т.1, а.с.164-169); Узагальнену податкову інформацію щодо ТОВ КРЕТА-ЛЮКС (т.1, а.с.172-175).

За матеріалами справи, позивач придбавав дріт як заготовку у ПАТ ДНІПРОМЕТИЗ , який чистив від технологічного мастила і забруднень за допомогою обладнання ТОВ КРЕТА-ЛЮКС . Потім позивач здійснював волочіння дроту, обміднення, намотування на котушки і упаковку в різні види упаковки дроту.

Відповідачем не доведено відсутність потреби у позивача в очищенні дроту від технологічного мастила і забруднень, придбаного у ПАТ ДНІПРОМЕТИЗ .

На думку суду, Сертифікат на продукцію, розміщений на офіційному сайті ПАТ ДНІПРОМЕТИЗ , не може свідчити про відсутність у потребі очищення дроту, який був поставлений до ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД" , від технологічного мастила і забруднень перед здійсненням його волочіння, обміднення, намотування на котушки і упаковку в різні види упаковки дроту.

Суд погоджується з позицією позивача, враховуючи його особливості господарської діяльності, у необхідності очищення дроту, придбаного у ПАТ ДНІПРОМЕТИЗ , від технологічного мастила і забруднень перед здійсненням волочіння дроту, обміднення, намотування на котушки і упаковку в різні види упаковки дроту.

Послуга, яка надавалась ТОВ КРЕТА-ЛЮКС , з передпродажної підготовки зварювального дроту чищенням від технологічного мастила і забруднень фактично полагала у встановленні обладнання від ТОВ КРЕТА-ЛЮКС для очищення дроту від технологічного мастила і забруднень на території ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД" та його використанні.

Для використання вказаного обладнання щоденного перебування працівників ТОВ КРЕТА-ЛЮКС на території ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД" не було потрібним.

Відповідачем протилежного не доведено.

Звідси, суд не приймає довід відповідача щодо відсутності у ТОВ КРЕТА-ЛЮКС необхідної кількості трудових ресурсів, їх кваліфікації, наявності у них роботи в інших областях.

Документальних доказів неможливості ТОВ КРЕТА-ЛЮКС надання послуг з передпродажної підготовки зварювального дроту очищенням від технологічного мастила і забруднень - відповідачем до суду не надано.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ КРЕТА-ЛЮКС зареєстроване як юридична особа з 23.02.2018 та на день судового засідання (18.06.2019) не перебуває у стані припинення (т.3, а.с.37-38).

Відповідачем не надано до суду доказів не можливості ТОВ КРЕТА-ЛЮКС придбати або отримати в оренду обладнання, яке потім було встановлено на території ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД" для очищення дроту від технологічного мастила і забруднень.

Зазначаючи про відсутність ТОВ КРЕТА-ЛЮКС за зареєстрованим місцезнаходженням відповідач, при цьому, не надає доказів щодо скасування державної реєстрації ТОВ КРЕТА-ЛЮКС або ініціювання скасування державної реєстрації даної особи.

Відповідач пов`язує відсутність господарських операцій позивача з ТОВ КРЕТА-ЛЮКС з наявністю інформації з Єдиного державного реєстру судових рішень про те, що ТОВ "КРЕТА-ЛЮКС" є фігурантом у справах кримінального провадження.

Результатів розслідування даних кримінальних проваджень відповідач до суду - не надав. Отже, кримінальної приюдиції щодо документів, оформлених службовими особами вказаного контрагента позивача, відповідач суду не довів.

Позивачем до суду надані податкові накладні, застосовані ним для формування податкового кредиту з податку на додану вартість за відповідні періоди.

Відповідачем не надано до суду об`єктивних, достовірних доказів неможливості складання ТОВ КРЕТА-ЛЮКС вищевказаних податкових накладних (доказів анулювання Свідоцтва про реєстрацію платником податку на додану вартість, припинення юридичної особи, тощо).

Відповідачем не зазначено та до суду не надано доказів наявності невідповідностей (дефектності) у досліджених податкових накладних, складених ТОВ КРЕТА-ЛЮКС . Відтак, об`єктивних причин неможливості використання податкових накладних, виписаних ТОВ КРЕТА-ЛЮКС , відповідачем нічим не доведено.

В Акті перевірки №51/08-01-14-07/39989779 від 29.01.2019 - не зазначено про наявність порушень Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій , затвердженого наказом Міністерства фінансів України №291 від 30.11.1999, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.12.1999 за №892/4185, при здійсненні позивачем обліку операцій з ТОВ КРЕТА-ЛЮКС .

Позов підлягає задоволенню враховуючи вище зазначене та через наступне.

1. Відповідачем не надано до суду доказів визнання судом недійсним правочину, укладеного позивачем з ТОВ КРЕТА-ЛЮКС .

Доказів реалізації відповідачем повноважень, передбачених пп.20.1.30 п.20.1 ст.20 Податкового кодексу України щодо визнання договору позивача з ТОВ КРЕТА-ЛЮКС недійсним - до суду не надано.

Також, доказів притягнення службових осіб позивача до кримінальної відповідальності за здійснення операцій з ТОВ КРЕТА-ЛЮКС викладених в Акті перевірки №51/08-01-14-07/39989779 від 29.01.2019, відповідачем до суду не надано.

Сама наявність кримінальних проваджень - не є беззаперечним аргументом для визнання операцій позивача з ТОВ КРЕТА-ЛЮКС фіктивними (на чому наполягає відповідач), а лише потребує додаткової перевірки наявності чи відсутності дефектності (з правової точки зору) наданих позивачем документів у підтвердження чи то спростування відповідних фактів.

Відповідачем не надано до суду доказів відсутності змін в активах ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД" за його операціями з ТОВ КРЕТА-ЛЮКС .

Належної оцінки платіжним документам, фінансовій звітності позивача контролюючий орган ані під час самої перевірки, ані під час розгляду Акту перевірки №51/08-01-14-07/39989779 від 29.01.2019 - не надав.

Заперечуючи щодо можливості надання послуг ТОВ КРЕТА-ЛЮКС , відповідачем не з`ясовано хто ж саме надав послуги з передпродажної підготовки зварювального дроту очищенням від технологічного мастила і забруднень.

Документальних переконливих доказів того, що ТОВ КРЕТА-ЛЮКС не знаходилося за адресою: 87537, Донецька область, м.Маріуполь, вул.Купріна, буд.10, кв.(офіс)215 - відповідач до суду не надав.

При цьому, відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходженням (на день судового засідання) ТОВ КРЕТА-ЛЮКС є: 25006, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул.Куроп`ятникова, буд.2.

Позивач не повинен нести відповідальність за протиправні дії свого контрагента (які навіть не доведені відповідачем) при відсутності у нього умислу на вчинення таких дій. Наявність у позивача умислу на вчинення протиправних дій у господарських операціях з контрагентом, зазначеними в Акті перевірки №51/08-01-14-07/39989779 від 29.01.2019 відповідачем - не доведено.

Аналогічна правова позиція викладена і у п.38 рішення Європейського Суду з прав людини від 09.01.2007 у справі Інтерсплав проти України (2007 рік, заява №803/02), а саме: … коли державні органи володіють будь-якою інформацією про зловживання у системі відшкодування ПДВ, що здійснюються конкретною компанією, вони можуть вжити відповідних заходів з метою запобігання або усунення таких зловживань. Суд, однак, не може прийняти зауваження Уряду щодо загальної практики з відшкодування ПДВ за відсутності будь-яких ознак, які б вказували на те, що заявник був безпосередньо залучений до таких зловживань .

З урахуванням приписів ч.1, ч.2 ст.9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні , п.1.2, п.2.1 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05.06.1995 за №168/704, надані позивачем до суду докази, документи у сукупності підтверджують фактичне виконання ТОВ КРЕТА-ЛЮКС своїх зобов`язань, реальне здійснення господарських операцій.

Враховуючи приписи ст.44 Податкового кодексу України документально підтверджено формування ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД" податкових зобов`язань по податку на додану вартість підприємства по господарським операціям з ТОВ КРЕТА-ЛЮКС , у період, оподаткування якого становить предмет спору у справі.

З наданих представниками позивача пояснень, документів вбачається використання ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД" послуг, отриманих від ТОВ КРЕТА-ЛЮКС , у власній господарській діяльності.

Отже, досліджені судом первинні документи, регістри бухгалтерського обліку та фінансової звітності, інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків і зборів підтверджують здійснення господарських операцій позивача з ТОВ КРЕТА-ЛЮКС .

Тобто, документально підтверджено формування позивачем податкового кредиту з податку на додану вартість по операціям з ТОВ КРЕТА-ЛЮКС за період, оподаткування якого становить предмет спору у справі.

2. Судом вивчено приписи пп.14.1.36, пп.14.1.181, пп.14.1.231 п.14.1 ст.14, п.44.1 ст.44, п.198.1, п.198.2, п.198.3, п.198.6 ст.198, п.201.1, п.201.10 ст.201 Податкового кодексу України (які були чинними у податкові періоди, оподаткування яких становить предмет спору у справі).

Зокрема, у пп.14.1.231 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України зазначено, що розумна економічна причина (ділова мета) - це причина, яка може бути наявна лише за умови, що платник податків має намір одержати економічний ефект у результаті господарської діяльності.

Матеріали справи свідчать про наявність ділової мити у позивача за господарськими операціями з ТОВ КРЕТА-ЛЮКС .

Відповідачем документально не доведено, що контрагента позивача знято з реєстрації як юридичну особу або у нього анульовано Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість - на день складання первинних документів за операціями з позивачем. Тобто, відповідачем не спростовано, що ТОВ КРЕТА-ЛЮКС складені первинні документи за реально здійсненими господарськими операціями, які призводили до фактичного руху активів позивача.

Позивачем надано до суду докази реальності настання наслідків господарських операцій, результатів господарської діяльності вказаних юридичних осіб.

Відповідачем як під час перевірки, так і при розгляді Акту №51/08-01-14-07/39989779 від 29.01.2019 не надано належної оцінки податковим зобов`язанням ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД" по податку на додану вартість, які підтверджуються наявними розрахунковими, платіжними та іншими первинними документами, обов`язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку за період, оподаткування якого становить предмет спору по справі.

Таким чином, не знаходять своє підтвердження порушення позивачем вимог пп.14.1.36, пп.14.1.181, пп.14.1.231 п.14.1 ст.14, п.44.1 ст.44, п.198.1, п.198.2, п.198.3, п.198.6 ст.198, п.201.1, п.201.10 ст.201 Податкового кодексу України, за період, зазначений в Акті перевірки №51/08-01-14-07/39989779 від 29.01.2019.

За відсутності порушень податкового законодавства відсутніми є і підстави до вжиття заходів, передбачених п.54.3 ст.54 Податкового кодексу України.

Звідси, нарахування податкових зобов`язань, застосування відповідачем штрафних (фінансових) санкцій до позивача є необґрунтованим.

Як зазначено у ч.6 ст.19 Господарського кодексу України, органи державної влади і посадові особи зобов`язані здійснювати інспектування та перевірки діяльності суб`єктів господарювання неупереджено, об`єктивно і оперативно, дотримуючись вимог законодавства, поважаючи права і законні інтереси суб`єктів господарювання.

З урахуванням приписів ч.2 ст.2 КАС України суд оцінивши докази, які є у справі, в їх сукупності приходить до висновку, що податкове повідомлення-рішення №0003871407 прийняте 21.03.2019 відповідачем не обґрунтовано, без урахування всіх обставин, що мають значення для прийняття рішення, не розсудливо, а отже є не правомірним і підлягає скасуванню.

У ст.19 Конституції України зазначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості (ч.1 ст.9 КАС України).

Відповідно до ст.77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

З урахуванням з`ясованих обставин, досліджених матеріалів справи суд приходить до висновку, що позовні вимоги позивача підлягають задоволенню. Доводи відповідача не приймаються судом до уваги виходячи з вище зазначеного.

Судові витрати складаються із судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи (ч.1 ст.132 КАС України).

Суд вирішує питання щодо судових витрат у рішенні, постанові або ухвалі (ч.1 ст.143 КАС України).

Відповідно до ч.1 ст.139 КАС України при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Оскільки суб`єктом владних повноважень у справі було ГУ ДФС у Запорізькій області, то з бюджетних асигнувань цього органу повинні бути присуджені позивачу судові витрати, документально підтверджені у сумі 4554 грн. 00 коп.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.9, 77, 132, 139, 143, 243-246 КАС України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити у повному обсязі.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Головного управління ДФС у Запорізькій області (69107, м.Запоріжжя, пр.Соборний, буд.166; код ЄДРПОУ 39396146) від 21.03.2019 за №0003871407, яким товариству з обмеженою відповідальністю ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД (69106, м.Запоріжжя, Північне шосе, буд.22-Д; код ЄДРПОУ 39989779) збільшено грошове зобов`язання за платежем податок на додану вартість на суму 303600 грн. 00 коп., з яких: за податковими зобов`язаннями - 242880 грн. 00 коп.; за штрафними (фінансовими) санкціями - 60720 грн. 00 коп.

Стягнути на користь товариства з обмеженою відповідальністю ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД (69106, м.Запоріжжя, Північне шосе, буд.22-Д; код ЄДРПОУ 39989779) за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДФС у Запорізькій області (69107, м.Запоріжжя, пр.Соборний, буд.166; код ЄДРПОУ 39396146) судовий збір в сумі 4554 грн. 00 коп.

Рішення суду першої інстанції набирає законної сили у строк та порядок визначений ст.255 КАС України.

Рішення суду першої інстанції оскаржується у строк та порядок встановлений ст.ст.292, 295, 297 КАС України.

Повний текст судового рішення складено 24.06.2019.

Суддя О.О. Прасов

Дата ухвалення рішення 18.06.2019
Оприлюднено 03.07.2019

Судовий реєстр по справі 280/1927/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 22.12.2021 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 15.12.2021 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.08.2021 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.12.2020 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 01.12.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 07.10.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 27.02.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 03.02.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 21.12.2019 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 27.11.2019 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 18.06.2019 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 18.06.2019 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 27.05.2019 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 02.05.2019 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 280/1927/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону