ВІННИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

У Х В А Л А

про відкриття провадження у адміністративній справі

м. Вінниця

15 липня 2019 р. Справа № 120/1874/19-а

Суддя Вінницького окружного адміністративного суду Маслоід Олена Степанівна , розглянувши матеріали:

за позовом: Комунального підприємства Школяр (вул. Брацлавська, б. 33, м. Вінниця, 21001)

до: Управління Північного офісу Державної аудиторської служби України (вул. Хмельницьке шосе, б. 7, м. Вінниця, 21001)

про: визнання дій протиправними та скасування висновку

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького окружного адміністративного суду надійшла позовна заява Комунального підприємства Школяр (далі - позивач) до Управління Північного офісу Державної аудиторської служби України (далі - відповідач) про визнання дій протиправними та скасування висновку.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач зазначає, що відповідачем було здійснено моніторинг закупівлі позивачем масла вершкового за кодом ДК 021:2015 15530000-2 Масло вершкове , за номером ID UA-2019-01-24-001139-b. За результатами моніторингу закупівлі встановлено невідповідність тендерної пропозиції ПрАТ Деражнянський молочний завод , якого визначено переможцем торгів, умовам тендерної документації замовника в частині відсутності у її складі: 1) копії наказу про призначення, іншого документу, що підтверджує повноваження особи, яка підписує тендерну пропозицію торгів та/або уповноважена на підписання договору про закупівлю (не дотримано п. 3 таблиці 3 Додатку № 1 тендерної документації); 2) копії особистих медичних книжок експедиторів або водіїв-експедиторів (не дотримано п. 2 таблиці № 1 Додатку № 1 та п. 5 Додатку № 2 тендерної документації); 3) сертифікат відповідності та/або висновок санітарно-епідеміологічної експертизи на запропонований товар (не дотримано п. 5 Додатку № 2 тендерної документації); 4) копії посвідчення державної реєстрації потужностей (не дотримано п. 5 Додатку № 2 тендерної документації). Вказаний висновок позивач вважає необґрунтованим, протиправним та таким, що не відповідає вимогам чинного законодавства та підлягає скасуванню, з огляду на те, що ПрАТ Деражнянський молочний завод в складі своєї тендерної пропозиції надав повний пакет документів стосовно відповідності вимогам тендерної документації в частині підтвердження повноваження особи, яка підписує пропозицію торгів та/або уповноважена на підписання договору про закупівлю та в частині підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації для виконання умов договору з поставки зазначеної закупівлі. Крім того, ним було надано копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/98901 від 10.10.2011 року від 10.10.2011 року на масло вершкове та експертні висновки Держпродспоживслужби на відповідність продукції ДСТУ. Ним також були надані пояснення з приводу відсутності документів про державну реєстрацію потужностей оператора ринку та надано копію експлуатаційного дозволу № a-UA-22-05-12-IX-CC-PP від 11.07.2016 року, виданий управлінням Держпродспоживслужби в Деражнянському районі. З огляду на те, що позивачем та ПрАТ Деражнянський молочний завод були виконані всі умови підготовки тендерної документації, позивач звернувся до суду з даним позовом.

З матеріалів позовної заяви виявлено, що позивачем не зазначено у позовній заяві ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України відповідача; не надано до суду належним чином завірених копій документів, що додані до позовної заяви, а також висновку відповідача від 21.05.2019 року по процедурі закупівлі масла вершкового за кодом ДК 021:2015 15530000-2 масло вершкове за номером ID: UA-2019-01-24-001139-b; не надано до суду оригінал підтверджуючого документу про сплату судового збору у сумі 1 921 грн. 00 коп., тому ухвалою від 18.06.2019 року дану позовну заяву залишено без руху та надано час для усунення недоліків.

05.07.2019 року за вх. № 34975 на адресу суду надійшло клопотання про усунення недоліків позовної заяви, до якої додано платіжне доручення № 706 від 27.06.2019 року про сплату судового збору у сумі 1 921 грн. 00 коп.; клопотання про витребування доказів; а також копії позовної заяви із зазначенням ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України відповідача та належним чином завірених копій документів, що додані до позовної заяви.

У відповідності до ст. 171 КАС України суддя після одержання позовної заяви з`ясовує чи подана позовна заява особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність; має представник належні повноваження (якщо позовну заяву подано представником); відповідає позовна заява вимогам, встановленим статтями 160, 161, 172 цього Кодексу; належить позовну заяву розглядати за правилами адміністративного судочинства і чи подано позовну заяву з дотриманням правил підсудності; позов подано у строк, установлений законом (якщо адміністративний позов подано з пропущенням встановленого законом строку звернення до суду, то чи достатньо підстав для визнання причин пропуску строку звернення до суду поважними); чи немає інших підстав для повернення позовної заяви, залишення її без розгляду або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі, встановлених цим Кодексом.

Згідно ч. 1, 2 ст. 169 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених ст. 160, 161 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня подання позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху. В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Якщо позивач, у відповідності до вимог ч. 3 ст. 169 КАС України, усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до адміністративного суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому ст. 171 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 168 КАС України позов пред`являється шляхом подання позовної заяви в суд першої інстанції.

При цьому, ч. 1 та 2 ст. 12 КАС України передбачено, що адміністративне судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку позовного провадження (загального або спрощеного).

Спрощене позовне провадження призначене для розгляду справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

В свою чергу, для цілей цього Кодексу справами незначної складності є справи, у яких суд дійде висновку про їх незначну складність, за винятком справ, які не можуть бути розглянуті за правилами спрощеного позовного провадження (п. 10 ч. 6 ст. 12 КАС України ).

Ознайомившись з позовною заявою та доданими до неї матеріалами вважаю, що дана справа є незначної складності, від так вона підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін. Підстави для залишення її без руху, без розгляду або для відмови у відкритті провадження на даній стадії судового процесу відсутні.

На підставі викладеного доходжу висновку про наявність підстав для відкриття провадження у справі.

Одночасно з клопотанням про усунення недоліків позовної заяви, позивачем подано клопотання про витребування доказів. Клопотання обґрунтоване тим, що обмін інформацією між органом державного фінансового контролю та замовником здійснюється в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Оригінал оскаржуваного висновку про результати моніторингу UA-M-2019-05-07-000012 закупівлі ДК 021:2015 15530000-2 масло вершкове (UA-2019-01-24-001139-b) міститься у електронній системі закупівель (підписаний електронним цифровим підписом) та у відповідача, тому до суду позивач має можливість подати лише копію висновку, отриману із системи електронних закупівель. Даний висновок буде підтверджувати прийняття відповідачем рішення, яке зобов`язує позивача вчинити, вказані у ньому, дії, які позивач вважає протиправними. Крім того, позивач звернувся до відповідача із запитом про надання висновку, проте відповіді на своє звернення так і не отримав.

Вирішуючи питання про витребування доказів, суд виходив з наступного.

Доказами в адміністративному судочинстві, згідно ч. 1 ст. 72 КАС України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

У відповідності до ч. 1 ст. 77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких гуртуються її вимоги та заперечення.

Докази суду надають учасники справи (ч. 3 ст. 77 КАС України).

Проте у разі неможливості самостійно надати докази, учасник справи у відповідності до ч. 1 ст. 80 КАС України, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 79 цього Кодексу. Тобто разом із подання позовної заяви (ч. 2 ст. 79 КАС України).

За таких обставин, враховуючи вказані вище положення, а також беручи до уваги, ті обставин, що повинні підтвердити витребувані докази, суд вважає за необхідне витребувати у відповідача належним чином завірену копію висновку про результати моніторингу UA-M-2019-05-07-000012 закупівлі ДК 021:2015 15530000-2 масло вершкове (UA-2019-01-24-001139-b).

Керуючись ст. 2, 12, 72, 77, 80, 160, 161, 168, 169, 171, 248, 256, 263, 292, 293, 294, 295 КАС України суд

УХВАЛИВ:

Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження в адміністративній справі за позовом Комунального підприємства Школяр до Управління Північного офісу Державної аудиторської служби України про визнання дій протиправними та скасування висновку.

Розгляд справи здійснюватиметься в порядку спрощеного позовного провадження.

Призначити справу до судового розгляду на 06 серпня 2019 року о 13.00 год. у залі № 2 з викликом (повідомленням) сторін.

Зобов`язати сторін забезпечити явку в засідання представників сторін з визначеними ст. 59 КАС України, доказами (оригінали та відповідні копії) про повноваження та з документами, що посвідчують особу.

Роз`яснити відповідачу, що відповідно до ст. 77 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дій чи бездіяльності покладається на відповідача.

Запропонувати відповідачеві протягом 15-денного строку з дня отримання даної ухвали подати відзив на позовну заяву в порядку ст. 261 КАС України. У зазначений строк відповідач має право надіслати суду відзив на позовну заяву, який повинен відповідати вимогам ст. 162 КАС України, а також докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем. У разі наявності таких доказів, оригінали доказів надати у судове засідання для огляду.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 162 КАС України одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду, копія відзиву та доданих до нього документів повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами (ч. 6 ст. 162 КАС України).

Витребувати у відповідача та зобов`язати надати до суду протягом 10-ти днів з моменту отримання даної ухвали належним чином завірену копію висновку про результати моніторингу UA-M-2019-05-07-000012 закупівлі ДК 021:2015 15530000-2 масло вершкове (UA-2019-01-24-001139-b).

Попередити відповідача про те, що у разі ненадання доказів, суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід Державного бюджету України з відповідної особи штрафу у сумі від 0,3 до трьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадках:

- невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу;

- зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству;

- неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин суб`єктом владних повноважень.

Встановити позивачу строк для подання відповіді на відзив у 2 - денний термін з дня отримання копії відзиву та доданих до нього документів, у разі такої потреби, а також зобов`язати позивача надати у судове засідання для огляду оригінали документів в обґрунтування позовних вимог та доводів, викладених у відповіді.

Встановити відповідачу 2 - денний строк з дня отримання відповіді на відзив у разі надходження відповіді на відзив, подати свої заперечення на дану відповідь із доданням необхідних документів (оригінали та відповідні копії).

Копію даної ухвали надіслати учасникам справи.

Відповідачу направити копію позовної заяви з додатками.

Повідомити учасників справи про можливість отримати інформацію по даній справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: "http://court.gov.ua/fair/".

У разі невиконання вимог ухвали суду повідомити суд про причини такого невиконання.

Ухвала суду набирає законної сили в порядку, визначеному ст. 256 КАС України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 294 КАС України ухвала про відкриття провадження у справі може бути оскаржена в апеляційному порядку окремо від рішення суду, лише у випадку її постановлення з порушення правил підсудності.

Суддя Маслоід Олена Степанівна

Дата ухвалення рішення14.07.2019
Оприлюднено16.07.2019

Судовий реєстр по справі —120/1874/19-а

Постанова від 29.10.2020

Адміністративне

ВІННИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Мельник-Томенко Ж.М.

Постанова від 29.10.2020

Адміністративне

ВІННИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Мельник-Томенко Ж.М.

Ухвала від 29.10.2020

Адміністративне

ВІННИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Мельник-Томенко Ж.М.

Ухвала від 29.10.2020

Адміністративне

ВІННИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Мельник-Томенко Ж.М.

Ухвала від 18.02.2020

Адміністративне

ВІННИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Мельник-Томенко Ж.М.

Ухвала від 20.01.2020

Адміністративне

ВІННИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Мельник-Томенко Ж.М.

Постанова від 16.12.2019

Адміністративне

ВІННИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Франовська К.С.

Постанова від 12.12.2019

Адміністративне

ВІННИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Франовська К.С.

Ухвала від 04.11.2019

Адміністративне

ВІННИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Франовська К.С.

Ухвала від 03.11.2019

Адміністративне

ВІННИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Франовська К.С.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні