Ухвала
від 17.07.2019 по справі 907/1084/14
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

"17" липня 2019 р. м. Ужгород Справа № 907/1084/14

Господарський суд Закарпатської області у складі колегії суддів:

головуючого судді Ушак І.Г., суддів Пригара Л.І., Андрейчук Л .В.,

за участі секретаря судового засідання Лазар С.Л.

розглянувши матеріали справи № 907/1084/14

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Форінт , м. Київ (ТОВ ФК Форінт)

до відповідача приватного підприємства „Б.М.М.", м. Ужгород (ПП БММ)

за участю третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ОСОБА_1 , м . Ужгород ( ОСОБА_1 )

про звернення стягнення на предмет іпотеки (нерухоме майно), в рахунок погашення заборгованості ОСОБА_1 перед ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" по кредитному договору № 010/02-7/351-М від 18.09.2007 року в розмірі

313 232,79 дол. США (еквівалент 4 056 371,90 грн.)

представники:

позивача - Петришин П.М ., адвокат

відповідача - Бахтин В.В., адвокат

третя особа - не з`явився

У провадженні суду перебуває дана справа за позовом ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", правонаступником якого є ТОВ ФК Форінт, з вимогами про звернення стягнення на предмет іпотеки: нерухоме майно - будівлю, що складається з літ. А 1 , літ. А 2 , літ. А 4 , загальною площею 606,4 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 до відповідача як майнового поручителя в рахунок погашення заборгованості фізичної особи ОСОБА_1 перед ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" по кредитному договору № 010/02-7/351-М від 18.09.2007 року на суму 313 232,79 дол. США (еквівалент 4 056 371,90 грн.) станом на 13.10.2014р.

Ухвалою суду від 27.06.19 справа прийнята до розгляду колегією суддів у складі: головуючого судді Ушак І.Г., суддів Пригара Л.І., Андрейчук Л.В. зі стадії підготовчого провадження, підготовче засідання призначено на 17.07.19 р.

Присутні у засіданні суду учасники процесу наполягають на вирішенні раніше поданих до суду клопотань.

Так, позивач 22.02.19 звернувся до суду з клопотанням про збільшення позовних вимог у справі, наполягаючи звернути стягнення на предмет іпотеки: нерухоме майно, а саме: будівлю, що складається з літ. А 1 , літ. А 2 , літ. А 4 , загальною площею 684,1 кв. м. з урахуванням всіх реконструкцій, добудов, надбудов та/або самочинного будівництва (у тому числі, але не виключно, споруджених нових будівель, споруд тощо), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , яке на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого виконавчим комітетом Ужгородської міської Ради 03.01.2002 р. на підставі рішення виконавчого комітету Ужгородської міської Ради № 231 від 26.12.2001 р. та зареєстроване в реєстрі прав власності на нерухоме майно № 5338304, належить на праві власності приватному підприємству Б.М.М. (код ЄДРПОУ: 22078178: юридична адреса: 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Л. Толстого, буд. 10) в рахунок погашення заборгованості ОСОБА_1 перед товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Форінт (01133, м. Київ, Печерський район, бул. Лесі Українки, буд. № 34, офіс 212, код ЄДРПОУ 40658146, п/р № НОМЕР_1 , відкритий в АТ Райффайзен Банк Аваль , МФО 380805) за кредитним договором № 010/02-7/351-М від 18.09.2007 р. в сумі 451 461,31 доларів США та 24 141,11 гри. пені, з яких: 299 101.54 доларів США - заборгованості за тілом кредиту; 152 359,77 доларів США - заборгованості за процентами; 24 141.11 грн. - пені за несплату тіла кредиту та процентів; визначити спосіб реалізації предмету іпотеки - шляхом проведення прилюдних торгів по ціні предмета іпотеки, що визначатиметься при його примусовому виконанні на рівні, не нижчому за звичайні ціни на такий вид майна на підставі оцінки, проведеної суб`єктом оціночної діяльності або незалежним експертом на стадії оцінки майна підчас проведення виконавчих дій.

Посилається при цьому на те, що у ході судового розгляду відповідач повідомив про зміну (збільшення) площі іпотечного майна, яка згідно долучених до матеріалів справи технічного паспорту від 10.11.2011р. та висновку судової експертизи № 2386 від 10.04.2017р. становить 684,1 м 2 , а також на те, що до ТОВ ФК Форінт станом на 09.08.2018 р у порядку відступлення від ПАТ Райффайзен Банк Аваль перейшло право вимоги за кредитним договором № 010/02-7/351-М від 18.09.2007 р. на суму 451461,31 дол. США, з яких: 299 101,54 дол. США - заборгованості за тілом кредиту;

152 359,77 дол. США - заборгованості за процентами, а також 24 141,11 грн. - пені за несплату тіла кредиту та процентів.

Наведена заява є за змістом ст. 46 ГПК України процесуальним правом позивача, яке може бути реалізовано ним до закінчення підготовчого засідання.

За таких обставин та оскільки позивач заявив про збільшення розміру позовних вимог до закінчення підготовчого засідання, предметом спору у даній справі є вищенаведені вимоги до відповідача згідно його заяви від 22.02.19

Відповідач 25.02.19 звернувся до суду з клопотанням про зупинення провадження у даній справі до вирішення справи № 308/13320/14-ц за первісним позовом ПАТ "Райффайзен Банк Аваль' в особі Закарпатської обласної дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль до приватного підприємства "Б.М.М.", ОСОБА_1 , ОСОБА_3 про дострокове солідарне стягнення заборгованості.

Відповідач письмовими поясненнями та його представник усними поясненнями у засіданні суду посилається на те, що дані справи є пов`язаними, оскільки спірні відносини сторін у цих справах виникли у зв`язку з неналежним виконанням позичальником ОСОБА_1 - третьою особою у даній справі та солідарним відповідачем у справі № 308/13320/14-ц - зобов`язань за кредитним договором № 010/02-7/351-М від 18.09.2007р. Повідомив, що у межах зазначеної іншої справи з метою встановлення наявності боргу позичальника перед банком, що має суттєве значення як для справи щодо дострокового стягнення заборгованості, так і для судової справи по зверненню стягнення на майно (оскільки жодних належних доказів АТ "Райффайзен Банк Аваль" у підтвердження наявності боргу не надав) - Ужгородський міськрайонний суд призначив судову економічну експертизу по визначенню розміру заборгованості ОСОБА_1 перед банком, висновком якої від 10.05.2018р. встановлено відсутність заборгованості позичальника перед банком станом на 13.10.2014р.

Позивач письмово та усними поясненнями представника у даному засіданні суду заперечив проти зупинення провадження, вважаючи, що суд у даній справі не позбавлений можливості встановити всі обставини справи на підставі доказів у даній справі, оцінивши які ухвалити рішення. Посилається на наявність у даній справі висновку судового експерта від 18.04.2019р., яким підтверджується заборгованість позичальника перед банком за тілом кредиту на суму 299 101,54 дол. США (в т, ч. заборгованість по тілу кредиту згідно графіку погашення - 34 643,72 дол. США) та по відсотках на суму 16022,73 дол. США (в т. ч. прострочена заборгованість по відсотках - 10 901,13 дол. США та поточна заборгованість по відсотках - 5 121,60 дол. США за період з 27.10.2014 по 15.12.2014). Ця експертиза була здійснена на замовлення сторони для подання до суду у справі за позовом ПАТ Райффайзен Банк Аваль до ОСОБА_1 про дострокове стягнення заборгованості за кредитним договором.

Суд, вирішуючи заявлене клопотання про зупинення провадження у даній справі, виходить з наступного.

Приписами п. 5 ч. 1 ст. 227 ГПК України встановлено, що суд зобов`язаний зупинити провадження у справі у випадках об`єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі; суд не може посилатися на об`єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.

Дана справа № 907/1084/14 з огляду на її предмет - про звернення стягнення на майно належне ПП БММ - майновому поручителю, підставою якого послугували невиконані кредитні зобов`язання ОСОБА_1 - позичальника - перед банком за кредитним договором № 010/02-7/351-М від 18.09.2007 р. станом на жовтень 2014р. - є пов`язаною зі справою № 308/13320/14-ц , що розглядається Ужгородським міськрайонним судом, предметом якої є солідарне дострокове стягнення з ПП БММ, ОСОБА_1 та ОСОБА_3 заборгованості ОСОБА_1 - позичальника - перед банком за кредитним договором № 010/02-7/351-М від 18.09.2007 р. станом на жовтень 2014р.

У справі № 308/13320/14-ц інший суд встановлює обставини щодо одержання кредитних коштів позичальником, стану їх повернення та визначення суми заборгованості позичальника перед банком, що впливають чи можуть вплинути на оцінку доказів у даній справі. Суд за даними повідомленими сторонами приймає до уваги, що у межах зазначеної іншої справи є два протилежні висновки експертних досліджень щодо, власне, наявності заборгованості позичальника.

Таким чином, оскільки предметом іншої справи є дострокове стягнення заборгованості за кредитним договором, обставинами, які підлягають встановленню судом у такій є, зокрема, встановлення факту наявності заборгованості та визначення її розміру, що, у свою чергу, є визначальним у даній справі про звернення стягнення на майно у рахунок погашення такої заборгованості . У зв`язку з одночасністю розгляду цих пов`язаних між собою справ різними судами об`єктивно неможливо у даній справі самостійно встановити наведені обставини, які встановлюються іншим судом в іншій справі, та які є підставою позову у даній справі.

За наведеного суд дійшов висновку про необхідність на підставі п. 5 ч. 1 ст. 227 ГПК України зупинення даної справи до набрання законної сили судовим рішенням у справі № 308/13320/14-ц.

Керуючись ст. 182-185, п. 5 ч. 1 ст. 227, ст.тс. 233-235 Господарського процесуального кодексу України,

СУД УХВАЛИВ:

1. Зупинити провадження у даній справі до вирішення пов`язаної з нею цивільної справи № 308/13320/14-ц.

2. Зобов`язати сторони повідомити суд про результати розгляду справи № 308/13320/14-ц та надати суду судове рішення у зазначеній справі, що набрало законної сили.

3. Ухвалу суду направити сторонам та третій особі.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Західного апеляційного господарського суду у строк, встановлений ч.1 ст.256 Господарського процесуального кодексу України.

Головуючий суддя Ушак І.Г.

Суддя Пригара Л.І.

Суддя Андрейчук Л.В.

Дата ухвалення рішення17.07.2019
Оприлюднено22.07.2019

Судовий реєстр по справі —907/1084/14

Ухвала від 09.04.2020

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Ушак І.Г.

Ухвала від 26.02.2020

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Ушак І.Г.

Ухвала від 24.01.2020

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Ушак І.Г.

Ухвала від 13.12.2019

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Волковицька Н.О.

Ухвала від 18.11.2019

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Ушак І.Г.

Ухвала від 05.11.2019

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Ушак І.Г.

Постанова від 01.10.2019

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Бойко Світлана Михайлівна

Ухвала від 07.08.2019

Господарське

Західний апеляційний господарський суд

Бойко Світлана Михайлівна

Ухвала від 17.07.2019

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Ушак І.Г.

Ухвала від 09.07.2019

Господарське

Господарський суд Закарпатської області

Ушак І.Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні