ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.08.2019м. ДніпроСправа № 904/2442/19

Суддя Господарського суду Дніпропетровської області Новікова Р.Г. за участю секретаря судового засідання Сергієнко М.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Аюрлекс", м. Кам`янське

до Комунального підприємства Кам`янської міської ради "Трамвай", м. Кам`янське

про стягнення суми боргу в розмірі 90000грн.

Представники:

від позивача: Карабань К.Б., керівник;

від відповідача: не з`явився

ВСТАНОВИВ: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аюрлекс" звернулось до Комунального підприємства Кам`янської міської ради "Трамвай" з позовом про стягнення заборгованості за надані послуги у розмірі 90000грн.

В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на порушення відповідачем зобов`язань з оплати наданих юридичних послуг за договором №088/19 від 02.01.2019р. на комплексне юридичне обслуговування (надання юридичних послуг) про надання юридичних послуг, акти приймання наданих послуг за договором №1 від 31.01.2019р., №2 від 28.02.2019р., №3 від 29.03.2019р., акт звіряння розрахунків станом на 31.03.2019р.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 18.06.2019р. прийнято позовну заяву до розгляду та відкрите провадження у справі. Розгляд справи вирішено здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням сторін. Судове засідання для розгляду справи по суті, призначене на 09.07.2019р.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 09.07.2019р. відкладено підготовче засідання на 06.08.2019р.

В судове засідання від 06.08.2019р. представник відповідача не з`явився, про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином.

Ухвали суду були направлені відповідачу у справі в установленому порядку на адресу, вказану у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Згідно з рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення №4930008831272, №4930009105877 ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 18.06.2019. та від 09.07.2019р. були отримані відповідачем 03.07.2019р. та 22.07.2019р. відповідно, про що свідчить підпис представника відповідача на зазначених повідомленнях.

Отже, відповідача відповідно до положень Господарського процесуального кодексу України належним чином повідомлено про час і місце розгляду справи.

На день розгляду справи у судовому засіданні 06.08.2019р. будь-яких письмових заяв та клопотань від відповідача щодо відкладення розгляду справи до суду не надходило.

Враховуючи, що від відповідача повідомлення щодо неможливості участі у судовому засіданні 06.08.2019р. до Господарського суду Дніпропетровської області не надходило, відзив на позовну заяву не подано, справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

Дослідивши матеріали справи та вислухавши пояснення представника позивача, господарський суд встановив наступне.

02.01.2019р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "Аюрлекс" (далі - виконавець) та Комунальним підприємством Кам`янської міської ради "Трамвай" (далі - замовник) підписаний договір на комплексне юридичне обслуговування №088/19 (далі - договір).

Положеннями пункту 2.1 договору визначено, що виконавець зобов`язується надавати юридичні послуги замовнику на підставах, в порядку і в обсязі, визначеному у договорі за погодженням сторін.

Пунктом 5.2 договору визначено, що вартість послуг за даним договором складає 30000грн. за один календарний місяць.

Згідно пункту 5.3 договору при належному виконанні умов цього договору, сторони підписують акт про виконання зобов`язання. Вищевказаний акт підписується сторонами щомісячно, після виконання обов`язків, що випливають з цього договору.

Відповідно до пункту 5.4 договору грошова сума, обумовлена у пункті 5.2 цього договору, перераховується замовником на рахунок виконавця протягом 5 днів після підписання сторонами акту про виконання зобов`язання.

Пунктом 8.1 договору сторони визначили, що він набирає чинності з моменту його підписання і діє по 31.12.2019р. включно. Договір може бути розірваний кожною із сторін достроково, з попередженням другої сторони за один місяць до бажаної дати розірвання в письмовій формі або за взаємною згодою сторін.

Договір на комплексне юридичне обслуговування №088/19 від 02.01.2019р. підписаний та скріплений печатками сторін без зауважень та заперечень. Доказів того, що сторони мали намір припинити дію договору, в порядку визначеному пунктом 8.1 договору, в матеріалах справи відсутні.

Положеннями статті 204 Цивільного кодексу України визначено, що правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

В матеріалах справи відсутні докази того, що договір на комплексне юридичне обслуговування №088/19 від 02.01.2019р. визнавався недійсним в судовому порядку. Отже суд дійшов висновку, що він був чинним на момент виникнення спірних відносин.

На виконання умов договору позивач протягом періоду з січня 2019р. по березень 2019р. надав відповідачу послуги на загальну суму 90000грн. Наведене підтверджується актами приймання наданих послуг №1 від 31.01.2019р., №2 від 28.02.2019р. та №3 від 29.03.2019р. Вказані акти підписані та скріплені печатками сторін без зауважень та заперечень до них.

З огляду на положення пункту 5.4 договору відповідач був зобов`язаний сплатити вартість виконаних робіт згідно акту приймання наданих послуг №1 від 31.01.2019р. в строк до 05.02.2019р. (включно); згідно акту приймання наданих послуг №2 від 28.02.2019р. в строк до 05.03.2019р. (включно); згідно акту приймання наданих послуг №3 від 29.03.2019р. в строк до 03.04.2019р. (включно).

Докази оплати Комунальним підприємством Кам`янської міської ради "Трамвай" послуг на загальну суму 90000грн., наданих згідно актів приймання наданих послуг №1 від 31.01.2019р., №2 від 28.02.2019р. та №3 від 29.03.2019р., в матеріалах справи відсутні.

З огляду на положення договору на комплексне юридичне обслуговування №088/19 від 02.01.2019р., строк виконання відповідачем зобов`язань з оплати наданих послуг є таким, що настав.

Відповідно до частини 1 статті 193 Господарського кодексу України та статті 526 Цивільного кодексу України зобов`язання мають виконуватися належним чином відповідно до умов закону, інших правових актів, договору, а за відсутністю таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

За приписами статті 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Статтею 530 Цивільного кодексу України визначено, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Приписи частини 7 статті 193 Господарського кодексу України та статті 525 Цивільного кодексу України встановлюють загальне правило щодо заборони односторонньої відмови від зобов`язання або односторонньої зміни його умов, що кореспондується із вимогами статті 629 Цивільного кодексу України щодо обов`язковості договору для виконання сторонами.

Згідно статті 202 Господарського кодексу України та статті 598 Цивільного кодексу України зобов`язання припиняються виконанням, проведеним належним чином. Відповідачем не були виконані грошові зобов`язання, доказів припинення відповідних зобов`язань перед позивачем у будь-який інший передбачений законом спосіб, відповідачем до матеріалів справи не надано.

Положеннями статті 13 Господарського процесуального кодексу України визначено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України визначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до статті 77 Господарського процесуального кодексу України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Обставини, на які посилається позивач в обґрунтування заявлених вимог про стягнення з відповідача суми боргу у розмірі 90000грн., підтверджені матеріалами справи та не спростовані відповідачем. Тому суд дійшов висновку про правомірність вимог позивача в цій частині.

Згідно зі ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, витрати зі сплати судового збору покладаються на відповідача.

Керуючись нормами статей Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, ст.ст. 3, 4, 13, 20, 41, 42, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 86, 129, 237, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Задовольнити позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Аюрлекс" до Комунального підприємства Кам`янської міської ради "Трамвай" про стягнення заборгованості за надані послуги у розмірі 90000грн.

Стягнути з Комунального підприємства Кам`янської міської ради "Трамвай" (ідентифікаційний код: 31197458; місцезнаходження: 51931, Дніпропетровська обл., місто Кам`янське, вул. Москворецька, буд. 19) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Аюрлекс" (ідентифікаційний код: 38593326; місцезнаходження: 51931, Дніпропетровська обл., місто Кам`янське, вул. Ковалевича, буд. 3, офіс 2) заборгованість за надані послуги у розмірі 90000грн. та судовий збір у розмірі 1921грн.

Видати наказ після набрання судовим рішенням законної сили.

В судовому засіданні 06.08.2019р. відповідно до ст. 240 Господарського процесуального кодексу України оголошено вступну та резолютивну частину рішення.

Рішення суду може бути оскаржене протягом двадцяти днів з дня підписання рішення шляхом подання апеляційної скарги до Центрального апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст рішення складений 12.08.2019р.

Суддя Р.Г.Новікова

Дата ухвалення рішення 06.08.2019
Оприлюднено 13.08.2019

Судовий реєстр по справі 904/2442/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 06.07.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 26.06.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Судовий наказ від 13.09.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 06.08.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 10.07.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 18.06.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 904/2442/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону