Рішення
від 30.07.2019 по справі 910/14983/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

30.07.2019Справа № 910/14983/18

За позовом Комунального підприємства "Новосілківська керуюча компанія житлово-комунальних послуг" Чабанівської селищної ради Києво-Святошинського району Київської області

до Акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Публічне акціонерне товариство "Київгаз"

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Акціонерне товариство "Укртрансгаз"

про визнання права на споживання газу

Суддя Борисенко І.І.

Секретар судового засідання Холодна Н.С.

Представники сторін:

від позивача, Губенко І.В. за дов.;

від третьої особи 2, Роєнко Є.В. за дов.;

від третьої особи 1, Шимко Л.М. за дов.;

від третьої особи 1, Лебедєв Ю.В. за дов.;

від відповідача, Петрук Я.Ю. за дов.,

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До господарського суду міста Києва звернулось Комунальне підприємство "Новосілківська керуюча компанія житлово-комунальних послуг" Чабанівської селищної ради Києво-Святошинського району Київської області (далі - КП "Новосілківська керуюча компанія", позивач) із позовом до Публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (далі - ПАТ "НАК "Нафтогаз України", відповідач) про визнати за собою право на споживання природного газу за 3 господарськими договорами поставки, а саме:

1) за договором поставки природного газу № 1553/1617-ТЕ-41 від 14.09.2016 р. в обсязі 233,326 тис. куб.м. у січні 2017 р.;

2) за договором поставки природного газу № 1620/1617-БО-41 від 14.09.2016 р. в обсязі 19,565 тис. куб.м. у січні 2017 р.;

3) за договором поставки природного газу № 1893/1617-КП-41 від 09.11.2016 р. в обсязі 2,529 тис. куб.м. у січні 2017 р.

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідач не визнає права КП "Новосілківська керуюча компанія житлово-комунальних послуг" Чабанівської селищної ради Києво-Святошинського району Київської області на споживання газу у спірний період, що виражається у ненаданні номінацій на постачання природного газу на січень 2017 року, не підписання ПАТ "НАК "Нафтогаз України" актів приймання-передачі природного газу за відповідний період, а отже і не здійснення останнім постачання природного газу, що призвело до позбавлення Позивача можливості реєстрації бюджетного фінансового зобов`язання та виконання зобов`язань по оплаті спожитого газу та потягнуло за собою звернення ПАТ Київгаз до КП Новосілківська керуюча компанія житлово-комунальних послуг щодо врегулювання небалансу спожитого природного газу на суму 3 208 637,12 грн. за січень 2017 року, відповідно до Акту виконання робіт врегулювання небалансу спожитого природного газу та рахунку на оплату №241213/7153 (у зв`язку з не видачею номінації), з якою Позивач не погодився та виклав свої заперечення у листі вих.№107 від 11.05.2018 року.

Ухвалою суду від 13.11.2018 повернуто без розгляду позовну заяву на підставі п.2 ч.5 ст. 174 ГПК України.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 09.01.2019 ухвалу Господарського суду міста Києва від 13.11.2018 у справі №910/14983/18 скасовано. Справу №910/14983/18 передано до Господарського суду міста Києва для продовження розгляду.

Відповідно до розпорядження щодо призначення повторного автоматизованого розподілу судових справ, справа №910/14983/18 передана на розгляд судді Борисенко І.І.

Ухвалою суду від 05.02.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи №910/14983/18 ухвалено здійснювати у порядку загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 05.03.2019.

Подане клопотання про продовження строку для подання відзиву на позовну заяву, задоволено судом.

05.03.2019 третьою особою-1 подане клопотання про оголошення перерви в судовому засіданні та продовження (поновлення) ПАТ Київгаз строк для надання письмових пояснень у справі №910/14983/18.

19.03.2019 відповідачем подано відзив на позовну заяву, відповідно до якого відповідач проти позову заперечив повністю, зокрема зазначив, що відсутність підтвердженого обсягу природного газу на відповідний розрахунковий період для потреб споживача на законодавчому рівні виключає можливість здійснення як поставки природного газу такому споживачу, так й розподілу природного газу оператором ГРМ, навіть за наявності укладеного договору поставки природного газу. При цьому, Позивачем не було виконано вимоги пункту 17 Положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.15 №758, у зв`язку з чим Компанією не надавалися номінації та не здійснювалося постачання природного газу Позивачу у січні 2017 року.

28.03.2019 позивачем подані додаткові пояснення по справі.

08.04.2019 позивачем подана відповідь на відзив на позовну заяву.

Ухвалою суду від 09.04.2019 клопотання відповідача про залучення до участі у справі третьої особи задоволено. Залучено до участі у справі № 910/14983/18 Акціонерне товариство "Укртрансгаз" в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача.

Вказаною ухвалою суду від 09.04.2019 розгляд справи відкладено на 23.04.2019.

09.04.2019 ПАТ Київгаз подані письмові пояснення, які долучені судом до матеріалів справи.

У судовому засіданні 23.04.2019 судом оголошено перерву до 28.05.2019.

22.05.2019 третьою особою-2 подані письмові пояснення, які долучені судом матеріалів справи, в яких позов визнано необґрунтованим.

В підготовчому засіданні 28.05.2019 остаточно визначено предмет спору та характер спірних правовідносин, позовних вимог. З`ясовані всі питання визначені ст. 182 Господарського процесуального кодекс України.

Суд в підготовчому судовому засіданні поставив на обговорення питання про можливість завершення підготовчого провадження, та призначення справи до судового розгляду по суті.

Представники сторін зазначили про можливість закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті.

Ухвалою суду від 28.05.2019 закрито підготовче провадження у справі №910/14983/18. Призначено розгляд справи №910/14983/18 по суті на 20.06.2019.

У судовому засіданні 20.06.2019 судом оголошено перерву до 16.07.2019.

У судовому засіданні 16.07.2019 оголошено перерву до 30.07.2019.

Відповідно до ст. 194 ГПК України завданням розгляду справи по суті є розгляд і вирішення спору на підставі зібраних у підготовчому провадженні матеріалів, а також розподіл судових витрат.

При розгляді справи по суті в судовому засіданні 30.07.2019 судом було заслухано вступне слово позивача, відповідача та третіх осіб, з`ясовано обставини справи та досліджено докази відповідно до ст.ст. 208-210 ГПК України, після чого суд перейшов до судових дебатів.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов до висновку, що наявні у матеріалах справи документи достатні для прийняття повного та обґрунтованого судового рішення.

У судовому засідання 30 липня 2019 року було оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов та заперечення проти позову, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ:

31.12.2015 між Комунальним підприємством Новосілківська керуюча компанія житлово-комунальних послуг Чабанівської селищної ради Києво-Святошинського району Київської області (в мин. Комунальне підприємство Новосілки Чабанівської селищної ради Києво-Святошинського району Київської області), як споживачем та Публічним акціонерним товариством Київгаз (Оператор ГРМ) було укладено договір розподілу природного газу №241213 (для споживачів, що не є побутовими), за яким останній зобов`язався надавати споживачу послуги з розподілу природного газу, (надалі - договір розподілу).

Відповідно до п. 1.1. договору цей договір розподілу природного газу відповідає типовому договору розподілу природного газу, затвердженому Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30 вересня 2015 року №2498, є публічним, регламентує порядок та умови переміщення природного газу з метою фізичної доставки Оператором ГРМ обсягів природного газу, які належать споживачам (їх постачальникам), до об`єктів споживачів, а також правові засади санкціонованого відбору природного газу з газорозподільної системи.

Згідно п. 1.2. договору умови цього Договору однакові для всіх споживачів на території дії Ліцензії та розроблені відповідно до Закону України Про ринок природного газу і Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року №2494 (далі - Кодекс газорозподільних систем).

Відповідно до п. 1.3 договору розподілу цей договір є договором приєднання, що укладається з урахуванням вимог статей 633, 634, 641 та 642 Цивільного Кодексу України на невизначений строк (п. 1.3 договору розподілу).

Згідно з п.п. 2.1, 2.2 договору розподілу, Оператор ГРМ зобов`язується надати Споживачу послугу з розподілу природного газу, а Споживач зобов`язується прийняти зазначену послугу та сплатити її вартість у розмірі, строки та порядку, визначені цим Договором. Обов`язковою умовою надання Споживачу послуги з розподілу природного газу є наявність у Споживача об`єкта, підключеного в установленому порядку до газорозподільної системи Оператора ГРМ.

Пунктом 3.1 договору розподілу встановлено, що санкціонований відбір природного газу з газорозподільної системи здійснюється Споживачем за умови наявності у нього укладеного із постачальником договору постачання природного газу та підтвердженого обсягу, виділеного для потреб Споживача його постачальником на відповідний календарний період, а також відсутності простроченої заборгованості за цим Договором. Наявність підтвердженого обсягу природного газу Споживача (його постачальника) доводиться до відома Оператора ГРМ у встановленому законодавством порядку Оператором ГТС, а до відома Споживача - його постачальником. За відсутності у Споживача договору постачання природного газу та/або виділених його постачальником підтверджених обсягів для потреб Споживача на відповідний календарний період Споживач не має права використовувати (споживати) природний газ із газорозподільної системи.

За наявності підтвердженого обсягу природного газу Споживача та відсутності простроченої заборгованості за цим Договором Оператор ГРМ забезпечує розподіл природного газу, що належить Споживачу, до межі балансової належності його об`єкта з дотриманням належного рівня надійності, безпеки, якості та величини тиску природного газу. Споживач, зобов`язаний самостійно контролювати власне газоспоживання та для недопущення перевищення підтвердженого обсягу природного газу здійснити разом зі своїм постачальником заходи з коригування в установленому порядку підтвердженого обсягу або заходи із самостійного та завчасного обмеження (припинення) власного газоспоживання. Якщо за підсумками місяця фактичний об`єм споживання природного газу Споживача буде перевищувати підтверджений обсяг природного газу, врегулювання небалансу (дефіциту) природного газу буде здійснюватись його постачальником у встановленому законодавством порядку та відповідно до умов договору постачання природного газу (п.п. 3.2., 3.3. договору розподілу).

Пунктом 7.4. договору розподілу передбачено, що споживач зобов`язується, зокрема, не допускати несанкціонованого відбору природного газу.

Відповідно до п. 9.1 договору розподілу Оператор ГРМ має право припинити/обмежити розподіл природного газу Споживачу в порядку та у випадках, передбачених Кодексом газорозподільних систем, у тому числі у разі: несвоєчасної та/або неповної оплати послуг за цим Договором; відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу у Споживача; несанкціонованого відбору природного газу.

14.09.2016 року між Публічним акціонерним товариством Національною НАК Нафтогаз України ) та Комунальним підприємством Новосілківська керуюча компанія житлово-комунальних послуг Чабанівської селищної ради Києво-Святошинського району Київської області укладено договір №1553/1617-ТЕ-41 постачання природного газу (для населення) (надалі - договір 1).

Постачальник зобов`язується поставити споживачеві у 2016-2017 роках природний газ, а споживач зобов`язується оплатити його на умовах цього договору (пункт 1.1 договору)

Постачальник згідно договору №Г553/1617-ТЕ-41 від 14.09.2016 року передає споживачу з 01.10.2016 по 31.03.2017 (включно) природний газ обсягом до 1 500 тис. куб. метрів (одна мільйон п`ятсот тисяч куб. метрів), у тому числі за місяцями (тис куб.метрів): жовтень 2016 - 100. листопад 2016 - 250, грудень 2016 - 300, січень 2017 - 320, лютий 2017 -280, березень 2017 - 250. (пункт 2.1 договору).

У разі коли оператор газотранспортної системи за підсумками розрахункового періоду встановлює негативний небаланс за об`єктами споживача, споживач зобов`язаний у порядку, визначеному цим договором, оплатити постачальнику витрати на врегулювання такого небалансу, зокрема вартість наданої оператором газотранспортної системи послуги з балансування. При цьому споживач погоджується на оплату в безумовному порядку вартості наданої постачальникові оператором газотранспортної системи послуги з балансування. Якщо між сторонами укладено декілька договорів про постачання природного газу, то постачальник самостійно обирає договір, за яким споживач зобов`язаний у повному обсязі оплатити постачальнику в порядку, визначеному таким договором, вартість наданої оператором газотранспортної системи послуги з балансування.

Сторони погодили виключний перелік документів, які вони вважають достатніми та належними для підтвердження постачальником його витрат на врегулювання негативного небалансу, зокрема, оплату вартості послуги балансування:

- рахунок постачальника на оплату споживачем вартості наданої оператором газотранспортної системи з балансування, який подається постачальником споживачу після 15 числа місяця, наступного за розрахунковим періодом;

- копія платіжного доручення постачальника про оплату наданої оператором газотранспортної системи послуги з балансування або витяг з додатка до рахунка-фактури на надані оператором газотранспортної системи послуги з балансування, що подається постачальнику з деталізацією вартості послуг з балансування за споживачами. Вибір одного із зазначених документів здійснюється постачальником (пункт 3.8 договору);

Ціна за 1000 куб.метрів природного газу за цим договором становить 4942,00 грн, крім того податок на додану вартість - 20% . Усього до сплати разом з податком на додану вартість - 5 930,40 грн (пункт 5.2 договору).

Відповідно до п. 6.5. Договору, оплата споживачем вартості наданої оператором газотранспортної системи послуги з балансування здійснюється з урахуванням положень пункту 3.8. цього договору з урахуванням таких особливостей:

- споживач сплачує постачальнику вартість наданої оператором газотранспортної системи послуги з балансування протягом п`яти банківських днів з дня отримання рахунка постачальника ;

- оплата здійснюється на розрахунковий рахунок постачальника, який зазначається в надісланому споживачеві рахунку із призначенням платежу.

У разі несплати або несвоєчасної оплати споживачем вартості послуги з балансування оператора газотранспортної системи згідно із складеним постачальником та надісланим споживачеві рахунку несе відповідальність перед постачальником на загальних умовах, визначених цим договором та законодавством.

Договір набирає чинності з дати підписання уповноваженими представниками сторін та скріплення їх підписів печатками сторін, за їх наявності, і діє в частині реалізації природного газу з 01.10.2016 до 31.03.2017 (включно), а в частині проведення розрахунків до їх повного здійснення (пункт 12.1 договору).

14.09.2016 між Публічним акціонерним товариством Національною акціонерною компанією Нафтогаз України , та Комунальним підприємством Новосілківська керуюча компанія житлово-комунальних послуг Чабаеівської еелищної ради Києво-Святошинського району Київської області укладено договір №1620/1617-Б0-41 постачання природного газу (для бюджетних установ/організаціям та іншим споживачам) (далі - договір 2).

Постачальник зобов`язується поставити споживачеві у 2016-2017 роках природний газ. а споживач зобов`язується оплатити його на умовах цього договору (пункт 1.1 договору 2).

Постачальник передає споживачу з 01.10.2016 по 31.03.2017 (включно) природний газ обсягом до 110 тис. куб. метрів (сто десять тисяч куб. метрів), у тому числі за місяцями (тис.куб.метрів): жовтень 2016 - 10, листопад 2016 - 15, грудень 2016 - 20, січень 2017 - 25, лютий 2017 - 20, березень 2017 - 20. (пункт 2.1 договору 2).

У разі коли оператор газотранспортної системи за підсумками розрахункового періоду встановлює негативний небаланс за об`єктами споживача, споживач зобов`язаний у порядку, визначеному цим договором, оплатити постачальнику витрати на врегулювання такого небалансу, зокрема вартість наданої оператором газотранспортної системи послуги з балансування. При цьому споживач погоджується на оплату в безумовному порядку вартості наданої постачальникові оператором газотранспортної системи послуги з балансування. Якщо між сторонами укладено декілька договорів про постачання природного газу, то постачальник самостійно обирає договір, за яким споживач зобов`язаний у повному обсязі оплатити постачальнику в порядку, визначеному таким договором, вартість наданої оператором газотранспортної системи послуги з балансування.

Сторони погодили виключний перелік документів, які вони вважають достатніми та належними для підтвердження постачальником його витрат на врегулювання негативного небалансу, зокрема, оплату вартості послуги балансування: рахунок постачальника на оплату споживачем вартості наданої оператором газотранспортної системи з балансування, який подається постачальником споживачу після 15 числа місяця, наступного за розрахунковим періодом; рахунок постачальника на оплату споживачем вартості інших витрат, понесених постачальником у зв`язку з врегулюванням небалансу. До рахунку додаються документи, що підтверджують розмір зазначених витрат постачальника та факт їх понесення, як то: копії відповідних договорів купівлі-продажу (поставки), зберігання (закачування, відбору) природного газу; копії актів приймання-передачі газу, актів наданих послуг, копії номінацій, алокацій, рішень (ухвал, постанов) судів, платіжних доручень, а також копії будь-яких інших документів, що підтверджують зазначені витрати та факт їх понесення замовником; копія платіжного доручення постачальника про оплату наданої оператором газотранспортної системи послуги з балансування або витяг з додатка до рахунка-фактури на надані оператором газотранспортної системи послуги з балансування, що подається постачальнику з деталізацією вартості послуг з балансування за споживачами. Вибір одного із зазначених документів здійснюється постачальником, (пункт 3.8 договору 2).

Ціна за 1000 куб.метрів природного газу за цим договором з 01.10.2016 становить 5 635,00 грн., крім того податок на додану вартість 20% - 1 127,00 грн.. До сплати за 1000 куб.м. природного газу разом з ПДВ - 6 762,00 грн (пункт 5.2 договору 2).

Відповідно до п. 6.6. Договору2, оплата споживачем вартості наданої оператором газотранспортної системи послуги з балансування здійснюється з урахуванням положень пункту 3.8. цього договору з урахуванням таких особливостей:

- споживач сплачує постачальнику вартість наданої оператором газотранспортної системи послуги з балансування протягом п`яти банківських днів з дня отримання рахунка постачальника;

- оплата здійснюється на розрахунковий рахунок постачальника, який зазначається в надісланому споживачеві рахунку із призначенням платежу.

У разі несплати або несвоєчасної оплати споживачем вартості послуги з балансування оператора газотранспортної системи згідно із складеним постачальником та надісланим споживачеві рахунку несе відповідальність перед постачальником на загальних умовах, визначених цим договором та законодавством.

Договір набирає чинності з дати підписання уповноваженими представниками сторін та скріплення їх підписів печатками сторін, за їх наявності, і діє в частині реалізації природного газу з 01.10.2016 до 31.03.2017 (включно), а в частині проведення розрахунків до повного їх здійснення (пункт 12.1 договору 2).

09.11.2016 року між Публічним акціонерним товариством Національною акціонерною компанією Нафтогаз України та Комунальним підприємством Новосілківська керуюча компанія житлово-комунальних послуг Чабанівської селищної ради Києво-Святошинського району Київської області укладено договір №1893/1617-КП-41 постачання природного газу (для підприємств, організацій та інших споживачів (крім бюджетних установ/організацій) (далі - договір 3).

Постачальник зобов`язується поставити споживачеві у 2016-2017 роках природний газ, а споживач зобов`язується оплатити його на умовах цього договору (пункт 1.1 договору 2).

Постачальник передає споживачу з 01.11.2016 по 31.03.2017 (включно) природний газ обсягом до 10,5 тис. куб. метрів (десять тисяч п`ятсот куб. метрів), у тому числі за місяцями (тис.куб.метрів): листопад 2016 - 2,1, грудень 2016 - 2,1, січень 2017 - 2,1, лютий 2017 - 2,1, березень 2017 - 2,1. (пункт 2.1 договору 3).

У разі коли оператор газотранспортної системи за підсумками розрахункового періоду встановлює негативний небаланс за об`єктами споживача, споживач зобов`язаний у порядку, визначеному цим договором, оплатити постачальнику витрати на врегулювання такого небалансу, зокрема вартість наданої оператором газотранспортної системи послуги з балансування. При цьому споживач погоджується на оплату в безумовному порядку вартості наданої постачальникові оператором газотранспортної системи послуги з балансування. Якщо між сторонами укладено декілька договорів про постачання природного газу, то постачальник самостійно обирає договір, за яким споживач зобов`язаний у повному обсязі оплатити постачальнику в порядку, визначеному таким договором, вартість наданої оператором газотранспортної системи послуги з балансування.

Сторони погодили виключний перелік документів, які вони вважають достатніми та належними для підтвердження постачальником його витрат на врегулювання негативного небалансу, зокрема, оплату вартості послуги балансування: рахунок постачальника на оплату споживачем вартості наданої оператором газотранспортної системи з балансування, який подається постачальником споживачу після 15 числа місяця, наступного за розрахунковим періодом; рахунок постачальника на оплату споживачем вартості інших витрат, понесених постачальником у зв`язку з врегулювання, небалансу. До рахунку додаються документи, що підтверджують розмір зазначених витрат постачальника та факт їх понесення, як то: копії відповідних договорів купівлі-продажу (поставки), зберігання (закачування, відбору) природного газу; копії актів приймання-передачі газу, копії номінацій, алокацій, рішень (ухвал, постанов) судів, платіжних доручень, а також копії будь-яких інших документів, що підтверджують зазначені витрати та факт їх понесення замовником; копія платіжного доручення постачальника про оплату наданої оператором газотранспортної системи послуги з балансування або витяг з додатка до рахунка-фактури на надані оператором газотранспортної системи послуги з балансування, що подається постачальнику з деталізацією вартості послуг з балансування за споживачами. Вибір одного із зазначених документів здійснюється постачальником (пункт 3.8 договору 3).

Ціна за 1000 куб.метрів природного газу за цим договором з 01.11.2016 становить 6 819,00 грн., крім того податок на додану вартість 20% - 1 363,80 грн.. До сплати за 1000 куб.м. природного газу разом з ПДВ - 8 182,80 грн. (пункт 5.2 договору 3).

Відповідно до п. 6.6. Договору3, оплата споживачем вартості наданої оператором газотранспортної системи послуги з балансування здійснюється з урахуванням положень пункту 3.8. цього договору з урахуванням таких особливостей:

- споживач сплачує постачальнику вартість наданої оператором газотранспортної системи послуги з балансування протягом п`яти банківських днів з дня отримання рахунка постачальника;

- оплата здійснюється на розрахунковий рахунок постачальника, який зазначається в надісланому споживачеві рахунку із призначенням платежу.

У разі несплати або несвоєчасної оплати споживачем вартості послуги з балансування оператора газотранспортної системи згідно із складеним постачальником та надісланим споживачеві рахунку несе відповідальність перед постачальником на загальних умовах, визначених цим договором та законодавством.

Договір набирає чинності з дати підписання уповноваженими представниками сторін та скріплення їх підписів печатками сторін, за їх наявності, і діє в частині реалізації природного газу з 01.11.2016 до 31.03.2017 (включно), а в частині проведення розрахунків до повного їх здійснення (пункт 12.1 договору 3).

Відповідно до п. 3.1 вищевказаних договорів, право власності на природний газ переходить від постачальника до споживача після підписання актів приймання-передачі. Після переходу права власності на природний газ споживач несе всі ризики і бере на себе відповідальність, пов`язану з правом власності на природний газ.

У відповідності до пункту 3.2 договорів № 1553/1617-ТЕ-41 від 14.09.2016; № 1620/1617-БО-41 від 14.09.2016; № 1893/1617-КП-41 від 09.11.2016) постачання природного газу, споживач подає Публічному акціонерному товариству Національна акціонерна компанія Нафтогаз України до 15 числа місяця, що передує місяцю постачання природного газу, належним чином оформлену заявку на планові обсяги використання природного газу на наступний місяць, підписану уповноваженою особою.

Обсяги постачання підтверджуються Публічним акціонерним товариством Національна акціонерна компанія Нафтогаз України шляхом подання оператору газотранспортної системи номінації на відповідний місяць постачання (розрахунковий період) в установленому законодавством порядку.

Виходячи з пунктів 7.2, 7.3 договорів № 1553/1617-ТЕ-41 від 14.09.2016; № 1620/1617-БО-41 від 14.09.2016; № 1893/1617-КП-41 від 09.11.2016 постачання природного газу, споживач зобов`язаний самостійно припинити (обмежувати) використання природного газу у разі порушення строків оплати за договором про постачання природного газу, відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного споживачу, інших випадках, передбачених цим договором та законодавством; постачальник має право припинити або обмежити постачання природного газу споживачеві у разі відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу для забезпечення об`єктів газоспоживання споживача.

Пунктом 3.2 Договору розподілу визначено умови надання оператором ГРМ послуг з розподілу природного газу споживачу, а саме: наявність підтвердженого обсягу природного газу Споживача; відсутність простроченої заборгованості за цим Договором.

Такі умови Договору на розподіл та Договору постачання природного газу узгоджуються з вимогами чинного законодавства України, зокрема:

- глави 5 розділу VI Кодексу ГРМ відповідно до якої послуги з розподілу природного газу надаються споживачу Оператором ГРМ за умов:

1) наявності у споживача (його постачальника) підтверджених обсягів природного газу (лімітів) на відповідний розрахунковий період;

2) забезпечення споживачем своєчасних розрахунків з Оператором ГРМ відповідно до умов договору розподілу природного газу;

- п. 17 Положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.15 №758, в силу вимог якого Національна акціонерна компанія Нафтогаз України здійснює постачання природного газу виробнику теплової енергії (в даному випадку Позивачу) за умови, зокрема:

- укладення виробником теплової енергії з НАК "Нафтогаз України" договору постачання природного газу відповідно до законодавства;

- відсутності у виробника теплової енергії заборгованості перед НАК Нафтогаз України за використаний природний газ, або

- відсутності у виробника теплової енергії заборгованості (без урахування штрафних санкцій) перед НАК Нафтогаз України за спожитий до 1 січня 2016 р. природний газ за всіма укладеними з НАК Нафтогаз України договорами постачання природного газу (купівлі-продажу, про закупівлю, відступлення права вимоги тощо), а також здійснення поточних розрахунків за використаний природний газ, або

- рівень розрахунків виробника теплової енергії станом на 25 число місяця, що передує місяцю постачання природного газу (без урахування штрафних санкцій), за всіма укладеними з НАК Нафтогаз України договорами постачання природного газу (купівлі-продажу, про закупівлю, відступлення права вимоги тощо) становить не нижче 90 відсотків.

- надання НАК Нафтогаз України та виконання виробником теплової енергії погодженого виконавчим органом ради графіка погашення заборгованості (рівними частинами до 1 січня 2021 р. з розбивкою за всіма договорами з НАК "Нафтогаз України"), складеного на підставі довідки щодо заборгованості, наданої НАК "Нафтогаз України", а також здійснення поточних розрахунків за використаний природний газ. Наявність графіка погашення заборгованості не змінює порядок розрахунків, установлений між постачальником та виробником теплової енергії у договорах постачання природного газу (купівлі-продажу, про закупівлю, відступлення права вимоги тощо).

Позивач вказує, що на виконання вищевказаних договорів, за спірний період (січень 2017 року) Позивачем було спожито природний газ в наступних об`ємах: за договором №1553/1617-ТЕ-41 від 14.09.2016 р. - 233,326 тис. куб.м., про що складено акт приймання-передачі природного газу від 31.01.2017 p.; за договором №1620/І617-Б0-41 від 14.09.2016 р. - 19,565 тим. куб.м. про що складено акт приймання-передачі природного газу від 31.01.2017 p.; за договором №1893/1617-КП-41 від 09.11.2016 р. 2,529 тис. куб.м., про що складено акт приймання-передачі природного газу від 31.01.2017.

У лютому 2017 року ПАТ НАК Нафтогаз України було повернуто не підписані акти приймання-передачі природного газу спожитого у січні 2017 року на 255 тис. куб.м., на підставі невиконання умов пункту 17 Постанови КМУ від 01.10.2015 р. №758 та зазначено, що ПАТ НАК Нафтогаз України не здійснював постачання природного газу КП Новосілківська керуюча компанія житлово-комунальних послуг у вказаний період, що підтверджується листом ПАТ НАК Нафтогаз України підписаного Першим заступником голови правління від 15.02.2017 року вих.№26-1612/1.2-17.

Крім того, повідомлено, що Компанія не підтверджувала планові обсяги (номінації) природного газу на лютий 2017року по всіх укладених договорах у зв`язку з порушенням позивачем умов пункту 17 постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2015 №758.

За твердженням позивача, спір у справі виник внаслідок невизнання відповідачами права на споживання газу за січень 2017 року, безпідставно вважаючи, що позивач здійснював несанкціонований відбір природного газу у зв`язку з чим вимагають сплату спожитого газу у подвійному розмірі. Такими чином позивач просить суд визнати за ним право на споживання природного газу у січні 2017 року за 3 господарськими договорами поставки, а саме:

1) за договором поставки природного газу № 1553/1617-ТЕ-41 від 14.09.2016 р. в обсязі 233,326 тис. куб.м. у січні 2017 р.;

2) за договором поставки природного газу № 1620/1617-БО-41 від 14.09.2016 р. в обсязі 19,565 тис. куб.м. у січні 2017 р.;

3) за договором поставки природного газу № 1893/1617-КП-41 від 09.11.2016 р. в обсязі 2,529 тис. куб.м. у січні 2017 р.

Оцінюючи подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що позовні вимоги не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Статтею 509 ЦК України визначено, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу. Зобов`язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.

Згідно з пунктом 1 частини 2 статті 11 ЦК України підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Договір є підставою виникнення цивільних прав і обов`язків (статті 11, 626 ЦК України), які мають виконуватись належним чином і в установлений строк відповідно до договору (стаття 526 ЦК України), а одностороння відмова від виконання зобов`язання не допускається (стаття 525 ЦК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Закону України "Про ринок природного газу" постачання природного газу здійснюється відповідно до договору, за яким постачальник зобов`язується поставити споживачеві природний газ належної якості та кількості у порядку, передбаченому договором, а споживач зобов`язується оплатити вартість прийнятого природного газу в розмірі, строки та порядку, передбачених договором. Якість та інші фізико-хімічні характеристики природного газу визначаються згідно із встановленими стандартами та нормативно-правовими актами.

Пункту 1 розділу II Правил постачання природного газу підставою для постачання природного газу споживачу є, зокрема:

- наявність у споживача, об`єкт якого підключений до газорозподільної системи, договору розподілу природного газу, укладеного в установленому порядку між споживачем та Оператором ГРМ. та присвоєння споживачу Оператором ГРМ персонального ЕІС-коду як суб`єкту ринку природного газу;

- наявність у споживача укладеного з постачальником договору постачання природного газу та дотримання його умов;

- наявність ствердженого обсягу природного газу на відповідний розрахунковий період для потреб споживача.

Судом встановлено, що між сторонами було укладено договори постачання природного газу № 1553/1617-ТЕ-41 від 14.09.2016 р.; № 1620/1617-БО-41 від 14.09.2016 р.; № 1893/1617-КП-41 від 09.11.2016 р., за якими Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" визнано постачальником природного газу, а позивач - споживачем, погоджено періоди здійснення передачі (поставки) газу та його обсяги.

Крім того, укладеним договором розподілу природного газу №241213 від 31.12.2015, Публічне акціонерне товариство "Київгаз", як оператор ГРМ, зобов`язалось надати споживачу послуги з розподілу природного газу.

Відповідно до термінів, визначених у Кодексі ГТС, відбір природного газу за відсутності по суб`єкту ринку природного газу підтвердженої номінації (підтвердженого обсягу природного газу) є несанкціонованим.

Позивач та Відповідач, під час укладання та внесення змін до договорів керувались Законом України Про ринок природного газу , Постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2015 № 758, а отже були обізнані про зміст та вимоги вказаних нормативних документів, а також необхідність виконання обов`язків, які вони покладають на сторін договору, в тому числі щодо обов`язку виконання п. 17 Постанови № 758 Позивачем.

В свою чергу, Договори постачання природного газу не містять жодної норми, яка би встановлювала безумовний обов`язок Відповідача здійснювати постачання природного газу Позивачу у випадку невиконання останнім вимог Постанови № 758.

Отже, право Позивача на придбання природного газу за укладеними з Публічним акціонерним товариством Національна акціонерна компанія Нафтогаз України договорами не є абсолютним та залежить від ряду умов, зокрема від належного виконання Позивачем пункту 17 Положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2015 № 758.

При цьому, Позивачем не було виконано вимоги пункту 17 Положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.15 №758, у зв`язку з чим Компанією не надавалися номінації та не здійснювалося постачання природного газу Позивачу у січні 2017 року.

Так, станом на 26.12.2016 загальна заборгованість Позивача перед НАК Нафтогаз України складала 4 091 107,37 грн. (Інформація про стан розрахунків наявна в матеріалах справи).

Отже, як встановлено судом, у відповідача були відсутні підстави для документального оформлення обсягів природного газу, спожитого позивачем у січні 2017 року, про що споживач був повідомлений відповідними листами, копії яких містяться у матеріалах справи.

Таким чином, АТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", як постачальник природного газу, не здійснював поставку природного газу позивачу у січні 2017 року, а відтак, Публічне акціонерне товариство "Київгаз", як транспортне підприємство (оператор ГТС), не мало права здійснювати транспортування природного газу відповідача позивачу без отримання номінацій на січень 2017 року.

При цьому, суд звертає увагу, що відповідно до умов п. 7.2 договорів постачання природного газу позивач зобов`язаний був самостійно припинити (обмежувати) використання природного газу у разі порушення строків оплати за договором про постачання природного газу, відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного споживачу, інших випадках, передбачених цим договором та законодавством.

Пунктом 3.1. договорів постачання природного газу визначено, що момент переходу права власності на природний газ від постачальника до споживача після підписання сторонами Договору актів приймання-передачі газу.

Як вбачається із матеріалів справи, акти приймання-передачі за січень 2017 року відповідачем не підписувались, мотивована відмова від підписання таких актів полягала у наявності заборгованість за спожитий природний газ, що підтверджується довідками (інформації) про стан розрахунків та не заперечується позивачем.

Таким чином, не заперечуючи існування заборгованості за спожитий газ та повернення актів приймання-передачі газу без підписання зі сторони відповідача, позивач фактично визнає використання природного газу, без отримання відповідного погодження (номінації) відповідача.

Відповідно до вимог ч.1 ст.73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно ч.1 ст.74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Обов`язок із доказування слід розуміти як закріплену в процесуальному та матеріальному законодавстві міру належної поведінки особи, що бере участь у судовому процесі, із збирання та надання доказів для підтвердження свого суб`єктивного права, що має за мету усунення невизначеності, яка виникає в правовідносинах у разі неможливості достовірно з`ясувати обставини, які мають значення для справи.

Статтею 86 ГПК України встановлено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Реалізуючи передбачене ст.64 Конституції України право на судовий захист, звертаючись до суду, особа вказує в позові власне суб`єктивне уявлення про порушене право чи охоронюваний інтерес та спосіб його захисту.

Відповідно до частини першої статті 16 Цивільного кодексу України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

За змістом статей 3, 15, 16 ЦК України правовою підставою для звернення до господарського суду є захист порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів. За результатами розгляду такого спору має бути визначено, чи було порушене цивільне право особи, за захистом якого позивач звернувся до суду, яке саме право порушено, в чому полягає його порушення, оскільки в залежності від цього визначається належний спосіб захисту порушеного права, якщо воно мало місце. У цьому висновку Суд спирається на подібні висновки, викладені у постанові Верховного Суду України від 01.06.2016 у справі №920/1771/14 та постанові Верховного Суду від 14.08.2018 у справі №910/23369/17).

Оцінюючи належність обраного позивачем способу захисту та обґрунтовуючи відповідний висновок, судам слід виходити із його ефективності, і це означає, що вимога на захист цивільного права має відповідати змісту порушеного права та характеру правопорушення, забезпечити поновлення порушеного права, а у разі неможливості такого поновлення - гарантувати особі можливість отримання нею відповідного відшкодування.

Велика Палата Верховного Суду вже звертала увагу на те, що право чи інтерес мають бути захищені судом у належний спосіб, який є ефективним (пункт 57 постанови від 05.06.2018 у справі № 338/180/17), тому суд повинен відмовляти у задоволенні позовної вимоги, яка не відповідає ефективному способу захисту права чи інтересу (постанова Великої Палати Верховного Суду від 07.11.2018 у справі № 488/5027/14-ц).

Вирішуючи господарський спір, суд з`ясовує, чи існує у позивача право або законний інтерес; якщо так, то чи має місце його порушення, невизнання або оспорювання відповідачем; якщо так, то чи підлягає право або законний інтерес захисту і чи буде такий захист ефективний за допомогою того способу, який визначено відповідно до викладеної в позові вимоги.

У даній справі, Позивач звернувся з вимогою про визнання його права на споживання природного газу за договорами з Відповідачем у визначених обсягах у січні 2017 року, тобто у періоді, який на час звернення до суду з позовом минув. Тобто Позивач просив суд визнати існування у нього права на споживання газу у минулому, стверджуючи, що інакше спожитий газ може бути розцінений як несанкціоновано відібраний, внаслідок чого Відповідач вимагатиме від Позивача оплату спожитого газу у підвищеному розмірі.

Отже заявлено вимогу, спрямовану на визнання існування права у минулому, а не визнання порушеного, оспорюваного або невизнаного права, яке існує, може бути поновлене і, як наслідок, може бути реалізоване у випадку його визнання.

Висновку про те, чи існувало у Позивача право на споживання газу на певних умовах у визначений період у минулому, суд може дійти, розглядаючи спір, зокрема за вимогою, спрямованою на ефективний захист прав або законних інтересів Позивача, які можуть бути реалізовані. Натомість вимога про визнання права у минулому спрямована на встановлення підстав існування права або законного інтересу, за захистом якого особа може звернутись, однак сама по собі ефективним способом захисту не є.

Враховуючи викладене, суд вказує на неналежно обраний Позивачем спосіб захисту.

Аналогічного висновку дійшла об`єднана палата Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у справі №910/6642/18.

Зі змісту статті 16 ЦК України та завдання господарського судочинства, викладеного у частині першій статті 2 ГПК України, випливає, що, вирішуючи господарський спір, суд з`ясовує, чи існує у позивача право або законний інтерес; якщо так, то чи має місце його порушення, невизнання або оспорювання відповідачем; якщо так, то чи підлягає право або законний інтерес захисту і чи буде такий захист ефективний за допомогою того способу, який визначено відповідно до викладеної в позові вимоги. В іншому випадку у позові слід відмовити.

З огляду на викладене Суд вважає, що відсутні підстави для відступлення від такого висновку, викладеного у постановах Верховного Суду від 04.04.2018 у справі № 910/6914/17 та від 18.04.2018 у справі № 910/6916/17, №910/6642/15 від 14.06.2019: враховуючи, що позивачем заявлено вимогу визнати за ним право на використання помісячно у конкретному обсязі природного газу, який вже спожито і його не існує в природі, а договором поставки газу передбачено перехід права власності на природний газ до споживача після підписання актів приймання-передачі, така вимога є вимогою про встановлення юридичного факту, а тому не підлягає задоволенню у господарському процесі .

З огляду на вищевикладене, приймаючи до уваги встановлені судом обставини, суд дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення позовних вимог Комунального підприємства "Новосілківська керуюча компанія житлово-комунальних послуг" Чабанівської селищної ради Києво-Святошинського району Київської області.

Судовий збір за розгляд справи відповідно до ст. 129 ГПК України покладається на позивача.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 13, 74, 129, 232, 236-241, 252 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва -

ВИРІШИВ:

У задоволенні позову Комунального підприємства "Новосілківська керуюча компанія житлово-комунальних послуг" Чабанівської селищної ради Києво-Святошинського району Київської області відмовити повністю.

Рішення набирає законної сили в порядку, встановленому ст. 241 Господарського процесуального кодексу України.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку та в строки, встановлені ст.ст. 256, 257 Господарського процесуального кодексу України

Повне рішення складено 13.08.2019

Суддя І.І. Борисенко

Дата ухвалення рішення30.07.2019
Оприлюднено19.08.2019

Судовий реєстр по справі —910/14983/18

Постанова від 27.02.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Малашенкова Т.М.

Ухвала від 31.01.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Малашенкова Т.М.

Постанова від 28.11.2019

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Коробенко Г.П.

Ухвала від 15.10.2019

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Коробенко Г.П.

Рішення від 30.07.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Борисенко І.І.

Рішення від 30.07.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Борисенко І.І.

Ухвала від 28.05.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Борисенко І.І.

Ухвала від 23.04.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Борисенко І.І.

Ухвала від 09.04.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Борисенко І.І.

Ухвала від 05.03.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Борисенко І.І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні