Ухвала
від 13.08.2019 по справі 910/10733/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

м. Київ

14.08.2019Справа № 910/10733/19

Суддя Господарського суду міста Києва Смирнова Ю.М., розглянувши

позовну заявуТовариства з обмеженою відповідальністю Скай Трейд Україна (01013, м.Київ, вулиця Деревообробна, будинок 7) до Ariko Sp.z.o.o. (Єрусалимський проспект 89/43, Варшава, Польща, 02-001) простягнення 506687,20 Євро,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю Скай Трейд Україна звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом про стягнення з Ariko Sp.z.o.o. заборгованості у розмірі 506687,20 Євро.

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідач не виконав своїх зобов`язань щодо поставки товару у строк та відповідно до умов Договору №DP-07-2019 від 28.02.2019, в результаті чого сплачена позивачем сума попередньої оплати підлягає поверненню.

Позовна заява відповідає вимогам, встановленим ст.ст. 162, 164, 172 Господарського процесуального кодексу України, підстави для залишення її без руху, повернення або відмови у відкритті провадження у справі, встановлені Господарським процесуальним кодексом України, відсутні.

На підставі ст. 12 Господарського процесуального кодексу України дана справа підлягає розгляду в порядку загального позовного провадження.

Судом встановлено, що відповідач - Ariko Sp.z.o.o. є нерезидентом України.

Як вбачається із позовної заяви та доданих до неї документів, місцезнаходженням Ariko Sp.z.o.o. є Республіка Польща.

За приписами ст. 3 Господарського процесуального кодексу України, судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України Про міжнародне приватне право , Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом , а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила судочинства, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, іншими законами України, застосовуються правила міжнародного договору.

Згідно зі ст. 365 Господарського процесуального кодексу України іноземні особи мають такі самі процесуальні права та обов`язки, що і громадяни України та юридичні особи, створені за законодавством України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Статтею 367 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що у разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України. Судове доручення надсилається у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено - Міністерству юстиції України, яке надсилає доручення Міністерству закордонних справ України для передачі дипломатичними каналами.

Порядок передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном регулюється Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, до якої Україна приєдналася 19.10.2000 року, прийнявши відповідний нормативний акт - Закон України Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах .

Статтею 1 вказаної Конвенції передбачено, що ця Конвенція застосовується у цивільних або комерційних справах щодо всіх випадків, коли існує потреба в передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном.

За змістом ст. 2 Конвенції, кожна Договірна Держава призначає Центральний Орган, обов`язком якого є отримання прохань про вручення документів, що виходять від інших Договірних Держав, і здійснення процесуальних дій відповідно до положень статей 3 - 6. Кожна Держава організовує Центральний Орган згідно із своїм правом.

Орган влади чи судовий працівник, компетентний відповідно до права запитуючої Держави, направляють Центральному Органу запитуваної Держави прохання згідно з формуляром, що додається до цієї Конвенції, без потреби легалізації або виконання інших аналогічних формальностей. До прохання додається документ, що підлягає врученню, або його копія. Прохання і документ надаються в двох примірниках (стаття 3 Конвенції).

Згідно із ст. 5 Конвенції Центральний Орган запитуваної Держави власноручно вручає документ або забезпечує його вручення відповідним органом:

a) у спосіб, визначений його внутрішнім правом для вручення документів, складених в цій державі, особам, що перебувають на її території, або

b) в особливий спосіб, обумовлений запитуючим органом, якщо такий спосіб не є несумісним з законами запитуваної Держави.

Якщо документ має бути вручений відповідно до частини першої ст. 5 вказаної Конвенції, то Центральний Орган може вимагати, щоб документ був складений або перекладений офіційною мовою або однією з офіційних мов запитуваної держави.

Відповідно до ч. 2 п. b) ст. 15 Конвенції кожна договірна держава може заявити, що суддя, незалежно від положень частини першої цієї статті, може постановити рішення, навіть якщо не надійшло жодного підтвердження про вручення або безпосередню доставку, у разі, якщо виконані всі наступні умови, зокрема, з дати направлення документа сплинув термін, який суддя визначив як достатній для даної справи і який становить щонайменше шість місяців.

Таким чином, відповідачу по справі для належного повідомлення про розгляд справи, необхідно вручати судові документи і матеріали по справі через уповноважений орган - Ministry of Justice (Ministerstwo Sprawiedliwosci) Departament Wspolpracy Miedzynarodowej i Praw Czlowieka (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warsaw , P.O. Box 33, Poland).

Пунктом 4 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України визначено, що суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги або вручення виклику до суду чи інших документів до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 229 Господарського процесуального кодексу України, провадження у справі зупиняється до надходження відповіді від іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави на судове доручення про надання правової допомоги, вручення виклику до суду чи інших документів

Оскільки суд зобов`язаний належним чином повідомити відповідача про дату, час та місце розгляду справи, а також враховуючи положення Конвенції від 15.11.1965 про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах та приписи ст.ст. 228, 229 Господарського процесуального кодексу України, з метою забезпечення реалізації процесуальних прав Ariko Sp.z.o.o. як відповідача у справі, суд дійшов висновку про необхідність зупинення провадження у справі.

Керуючись ст. 12, 121, 176, 177, 178, 181, 228, 229, 234, 367 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Справу розглядати за правилами загального позовного провадження.

3. Підготовче засідання у справі призначити на 27.02.20 о 10:30. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 16 (корпус Б ). Явку повноважних представників сторін визнати обов`язковою.

4. Зобов`язати позивача у строк до 30.08.2019 надати суду переклад на польську мову, з нотаріальним засвідченням його вірності, позовної заяви та ухвали від 14.08.2019 Господарського суду міста Києва про відкриття провадження у справі №910/10733/19 у трьох примірниках.

6. Зобов`язати відповідача надати суду оформлений відповідно до міжнародних угод документ, що є доказом правосуб`єктності юридичної особи (сертифікат реєстрації, витяг з торгового реєстру тощо).

7. Запропонувати відповідачу надати суду : відповідно до ст. 165 Господарського процесуального кодексу України відзив на позовну заяву і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову; одночасно надіслати позивачу - копію відзиву та доданих до нього документів, докази такого направлення надати суду до початку підготовчого засідання.

8. Встановити строк для подання відзиву на позов - протягом 15 днів з дня вручення даної ухвали.

9. Звернути увагу сторін на визначені ст. 202 Господарського процесуального кодексу України наслідки неявки в судове засідання учасника справи.

10. Звернутися до уповноваженого органу Республіки Польща - Ministry of Justice (Ministerstwo Sprawiedliwosci) Departament Wspolpracy Miedzynarodowej i Praw Czlowieka (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warsaw , P.O. Box 33, Poland) з проханням про вручення судових документів відповідачу у справі - Ariko Sp.z.o.o. (Aleje Jerozolimskie 89/43, Warszawa, Poland,02-001).

11. Зупинити провадження по справі № 910/10733/19 до виконання судового доручення про вручення судового документу чи повідомлень про неможливість такого вручення.

12. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та відповідно до ст.ст. 256, 257 Господарського процесуального кодексу України може бути оскаржена в частині зупинення провадження у справі до Північного апеляційного господарського суду шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом десяти днів з дня складення повної ухвали. При цьому, згідно з п.п. 17.5 п. 17 Розділу XI "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Учасники справи можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за адресою: http://court.gov.ua/fair/sud5011/.

Суддя Ю.М. Смирнова

Дата ухвалення рішення13.08.2019
Оприлюднено18.08.2019

Судовий реєстр по справі —910/10733/19

Ухвала від 26.02.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Смирнова Ю.М.

Ухвала від 26.02.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Смирнова Ю.М.

Ухвала від 26.02.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Смирнова Ю.М.

Ухвала від 26.02.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Смирнова Ю.М.

Рішення від 22.09.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Смирнова Ю.М.

Ухвала від 19.08.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Смирнова Ю.М.

Ухвала від 03.08.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Смирнова Ю.М.

Ухвала від 13.08.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Смирнова Ю.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні