ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

УКРАЇНА

Господарський суд

Житомирської області

_______________________________________________________________________________________________________________

10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65, тел. (0412) 48-16-20,

E-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, http://zt.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

Від "20" серпня 2019 р. м. Житомир Справа № 906/1126/13

Господарський суд Житомирської області у складі судді Костриці О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "3 ТІК Україна" про заміну кредитора правонаступником у межах справи № 906/1126/13 за заявою Управління Пенсійного фонду України в Малинському районі (м. Малин, Житомирська область) до боржника Публічного акціонерного товариства "Малинський дослідно-експериментальний ливарно-механічний завод" (м. Малин, Житомирська область) про банкрутство,

за участю учасників судового процесу:

від кредиторів: Заруднєв Є.О. - представник Фірми Кьолер і партнери Хандельсгезельшафт ГмбХ (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 2910 від 14.05.2008, ордер на надання правової допомоги серії КВ №305655 від 04.01.2019); Менський В.В. - представник Малинської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Житомирській області (довіреність № 1090/8/06-13-10 від 25.09.2018); Карпчук І.Б. - керівник ТОВ "Євроазіатська група";

від боржника: Неділько І.І. - керуючий санації;

присутні в судовову засіданні: Заруднєв Є.О. - директор ТОВ "3 ТІК Україна", МенськийВ.В. - представник Головного управління ДФС у Житомирській області (довіреність №1235/06-30-10-05 від 26.09.2018),-

ВСТАНОВИВ:

у провадженні Господарського суду Житомирської області перебуває справа про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Малинський дослідно-експериментальний ливарно-механічний завод" (далі - боржник, ПАТ "Малинський дослідно-експериментальний ливарно-механічний завод").

09.07.2019 на адресу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "3 ТІК Україна" (далі - ТОВ "3 ТІК Україна") надійшли заява про заміну кредитора правонаступником, з доданими документами (т. 36 а.с. 59-75) та заява про долучення до матеріалів справи документів (т. 35 а.с. 235-247).

Ухвалою господарського суду від 16.07.2019 прийнято та призначено до розгляду в засіданні суду заяву ТОВ "3 ТІК Україна" про заміну кредитора правонаступником на 20.08.2019 о 14:30 год.

31.07.2019 до суду повернулась копія ухвали від 16.07.2019, яку 17.07.2019 рекомендованою кореспонденцією було надіслано на адресу ОСОБА_1

05.08.2019 до суду повернулись копія ухвали від 16.07.2019, яку 17.07.2019 рекомендованою кореспонденцією було надіслано на адресу ОСОБА_2

19.08.2019 до суду надійшла заява ТОВ "3 ТІК Україна" з доданими документами на виконання вимог ухвали господарського суду від 16.07.2019.

19.08.2019 до суду надійшла заява ОСОБА_3 і партнери Хандельсгезельшафт ГмбХ в якій повідомлено про відсутність заперечень щодо задоволення судом заяви ТОВ "3 ТІК Україна" про заміну кредитора правонаступником.

20.08.2019 до суду від керуючого санацією ПАТ "Малинський дослідно-експериментальний ливарно-механічний завод" Неділька І.І. надійшов відзив від 19.08.2019 № 17 на заяву ТОВ "3 ТІК Україна" про заміну кредитора правонаступником.

У судовому засіданні представником ТОВ "3 ТІК Україна" підтримано у повному обсязі заяву про заміну кредитора правонаступником, зазначено про необхідність заміни кредитора у справі - Публічного акціонерного товариства "Фортуна-Банк" (далі - ПАТ "Фортуна-Банк") на правонаступника ТОВ "3 ТІК Україна" в частині вимог до ПАТ "Малинський дослідно-експериментальний ливарно-механічний завод" на суму 4301 920,76 грн боргу (четверта черга), 1218,00 грн судового збору (перша черга); 25 331 752,86 грн (забезпечені заставою).

Представниками Фірми Кьолер і партнери Хандельсгезельшафт ГмбХ, Товариства з обмеженою відповідальністю "Євроазіатська група" повідомлено про відсутність заперечень щодо задоволення судом заяви ТОВ "3 ТІК Україна" про заміну кредитора правонаступником.

Представник Головного управління ДФС у Житомирській області при вирішенні заяви ТОВ "3 ТІК Україна" про заміну кредитора правонаступником поклався на розсуд суду.

Керуючим санацією ПАТ "Малинський дослідно-експериментальний ливарно-механічний завод" Неділько І.І. заперечено щодо задоволення заяви ТОВ "3 ТІК Україна" про заміну кредитора правонаступником. Повідомлено, що статтею 1054 Цивільного кодексу України визначено вичерпний перелік осіб, які можуть бути кредитодавцями в кредитних правовідносинах. Такими особами є банк або інші фінансові установи. Разом з тим, ТОВ "ЕйПіЕс Україна" та ТОВ "3 ТІК Україна" до реєстру фінансових установ не включено.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши учасників судового процесу, господарський суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Ухвалою господарського суду від 12.02.2015, зокрема, затверджено реєстр вимог кредиторів ПАТ "Малинський дослідно-експериментальний ливарно-механічний завод" із включеними до нього наступними вимогами конкурсних кредиторів, зокрема, ПАТ "Фортуна Банк" на суму 4 301 920,76 грн боргу, який віднесено до четвертої черги реєстру вимог кредиторів, 1218,00 грн судового збору, який віднесено до першої черги реєстру вимог кредиторів; включено в реєстр вимог кредиторів ПАТ "Малинський дослідно-експериментальний ливарно-механічний завод" вимоги ПАТ "Фортуна-банк" на суму 25 331 752,86 грн, що забезпечені заставою та підлягають задоволенню в першу чергу.

Відповідно до мотивувальної частини вказаної ухвали господарського суду вимоги ПАТ "Фортуна-Банк" до ПАТ "Малинський дослідно-експериментальний ливарно-механічний завод" виникли у зв`язку з неналежним виконанням останнім зобов`язань за кредитним договором від 07.12.2006 №04К-КЛ/158, договором від 02.04.2010 №04КО/25/264/Ю про надання овердрафту та договорами, що забезпечують виконання зобов`язань за основними (кредитними) договорами.

На підставі постанови Правління Національного банку України від 26.01.2017 № 55-рш/БТ "Про віднесення ПАТ "Фортуна-Банк" до категорії неплатоспроможних" виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 27.01.2017 прийнято рішення № 320 про запровадження з 27.01.2017 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ "Фортуна-Банк".

Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21.02.2017 № 665 розпочато процедуру ліквідації ПАТ "Фортуна-Банк" з 22.02.2017 та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Фортуна-Банк".

Відносини, що виникають у зв`язку із створенням і функціонуванням системи гарантування вкладів фізичних осіб, виведенням неплатоспроможних банків з ринку та ліквідації банків, регулюються Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", іншими законами України, нормативно-правовими актами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) та Національного банку України.

Фонд є установою, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків у випадках, встановлених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (частина 1 статті 3 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб").

Відповідно до пунктів 2, 4, 9 частини 1 статті 48 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" Фонд безпосередньо або шляхом делегування повноважень уповноваженій особі Фонду з дня початку процедури ліквідації банку приймає в управління майно (у тому числі кошти) банку, вживає заходів щодо забезпечення його збереження, формує ліквідаційну масу, виконує функції з управління та продає майно банку; вживає у встановленому законодавством порядку заходів до повернення дебіторської заборгованості банку, заборгованості позичальників перед банком та пошуку, виявлення, повернення (витребування) майна банку, що перебуває у третіх осіб; здійснює відчуження активів та/або зобов`язань банку, якщо це було передбачено планом врегулювання, або в інших випадках, передбачених цим Законом.

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 46 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" з дня початку процедури ліквідації банку укладення правочинів, пов`язаних з відчуженням майна банку чи передачею його майна третім особам, допускається в порядку, передбаченому статтею 51 цього Закону.

Частиною 6 статті 51 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" встановлено, що майно (активи) банку або кількох банків (пули активів) може бути реалізоване у такий спосіб:

1) на відкритих торгах (аукціоні);

2) шляхом продажу безпосередньо юридичній або фізичній особі.

Продаж майна (активів) банку у спосіб, передбачений цією частиною, може проводитися в електронній формі (на електронних майданчиках).

Окрім Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" порядок реалізації майна банку, який перебуває на стадії ліквідації, визначено Положенням щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженим рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №388 від 24.03.2016 (далі - Положення).

Метою цього Положення є визначення порядку організації продажу активів (майна), що включені до ліквідаційної маси банку, що ліквідується, у тому числі визначення принципів та критеріїв черговості продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, які застосовуються при формуванні як планів продажу активів (майна) на рівні банків, що ліквідуються, так і пропозицій з продажу окремих активів/пулів активів.

Відповідно до пунктів 1, 2 розділу 6 даного Положення на відкритих торгах (аукціоні) можуть продаватися такі види активів (майна) банку, що ліквідується: основні засоби; майно банку у вигляді цілісного майнового комплексу; майно банку, щодо обороту якого встановлено обмеження; дебіторська заборгованість; права вимоги. Інші види активів (майна) можуть продаватися у спосіб, визначений законодавством. Продаж активів (майна) банку, що ліквідується, на відкритих торгах (аукціоні) може проводитися в електронній формі, у тому числі через електронну торгову систему.

24.01.2019 у електронній торговій системі Prozorro відбувся електронний аукціон № UA-EA-2018-12-21-000021-b. До продажу на вказаному аукціоні виставлявся єдиним лотом (№ F170GL38061) пул з активів 21-го банку, що ліквідуються (прав вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами, що укладені з суб`єктами господарювання та фізичними особами, векселів, а також дебіторської заборгованості). Замовником електронного аукціону виступав Фонд.

У складі зазначеного лоту, поміж інших, містились активи ПАТ "Фортуна-Банк", серед яких, зокрема, права вимоги за кредитним договором № 04К-КЛ/158 від 07.12.2006 та договором про надання овердрафту № 04КО/25/265/ЮР від 02.04.2010, укладеним між ПАТ "Фортуна-Банк" та ПАТ "Малинський дослідно-експериментальний ливарно-механічний завод", а також за договорами іпотеки та застави, укладеними між тими ж сторонами з метою забезпечення виконання боржником умов основних (кредитних) договорів.

Переможцем аукціону стало Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕйПіЕс Україна" (далі - ТОВ "ЕйПіЕс Україна"), що підтверджується протоколом електронного аукціону № UA-EA-2018-12-21-000021-b (т. 35 а.с. 34-38). Вартість продажу активів ПАТ "Фортуна-Банк" - 10 053 691,18 грн.

19.02.2019 ТОВ "ЕйПіЕс Україна" сплачено на користь ПАТ "Фортуна-Банк" грошові кошти за активи, придбані на аукціоні, що підтверджується платіжним дорученням від 19.02.2019 № 7 на суму 10 053 691,18 грн (т. 35 а.с. 39).

Згідно з абзацом 21 розділу 2 Положення потенційний покупець - фізична або юридична особа, яка має намір придбати актив (майно) банку та може набути такий актив (майно) у власність чи на підставі іншого речового права.

Пунктом 1.1. Регламенту роботи електронної торгової системи Prozorro.Продажі ЦБД2 щодо проведення електронних аукціонів з продажу/надання в оренду майна (активів) / передачі права (далі - Регламент роботи електронної торгової системи) визначено, що учасник - фізична особа (в тому числі фізична особа-підприємець) або юридична особа в особі уповноваженого представника, яка виявила намір взяти участь в електронному аукціоні, сплатила реєстраційний та гарантійний внески, пройшла процедуру реєстрації для участі в електронному аукціоні, отримала відповідне підтвердження про реєстрацію та індивідуальний код учасника.

У разі встановлення, що переможець відкритих торгів (аукціону) з продажу прав вимоги або за договором забезпечення виконання зобов`язання є боржником та/або поручителем за такими договорами, уповноважена особа Фонду інформує про це Фонд і результати відкритих торгів (аукціону) скасовуються. Кошти, що надійшли як забезпечення виконання зобов`язань учасника відкритих торгів (аукціону) (потенційного покупця), перераховуються банку(ам), активи (майно) якого(их) виставлялися для продажу (абзац 2 пункту 4 розділу VII Положення).

Отже, єдиним обмеженням права на придбання активу (майна) банку по відношенню до потенційного покупця є те, що він не може бути боржником та/або поручителем за договорами, право вимоги за якими продається. Нормами Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", Положення, Регламенту роботи електронної торгової системи не передбачено вимоги включення до Державного реєстру фінансових установ учасника аукціону з продажу права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення.

ТОВ "ЕйПіЕс Україна" не є боржником та/або поручителем за договорами, право вимоги за якими продавалося ПАТ "Фортуна-Банк", у зв`язку з чим може правомірно бути учасником та переможцем аукціону.

За результатами проведеного аукціону 22.02.2019 між ТОВ "ЕйПіЕс Україна" (покупець) та ПАТ "Фортуна - Банк" (продавець) укладено договір № 09 купівлі-продажу майнових прав (т. 35 а.с. 40-41).

За цим договором в порядку та на умовах, визначених цим договором, продавець передає у власність покупцеві, а покупець приймає у власність майнові права, які виникли та/або можуть виникнути у майбутньому та які включають:

- право вимоги до боржників, майнових поручителів та фінансових поручителів, які виникли за укладеними договорами та\або на інших підставах наведених у додатку № 1 до цього Договору;

- право оскаржувати недійсність або припинення прав вимоги, а також припинення / ліквідацію будь-якого з боржників у судовому та позасудовому порядках;

- право звернення до державних органів, установ та організацій всіх форм власності в межах прав та повноважень власника прав вимоги та/або кредитора за правами вимоги, які передбачені законодавством та укладеними договорами, включаючи, але не обмежуючись боржників, органів нотаріату, правонаступників / спадкоємців боржників, тощо;

- право власності на права вимоги, а також інші права кредитора за правами вимоги, в тому числі ті, які виникнуть в майбутньому у разі скасування рішень про їх недійсність чи припинення або у разі скасування припинення/ліквідації боржника, на підставі цього договору; право набути у власність гроші та/або майно на підставах наведених у додатку № 1 до цього договору або отримати грошові кошти / відшкодування за наслідками недійсності / нікчемності укладених договорів, тощо;

- права, що пов`язані або випливають із прав вимоги (пункт 1.1. договору).

Майнові права вважаються переданими покупцю з моменту підписання цього договору (пункт 1.3. договору).

Відповідно до додатку 1 до договору продавцем передано у власність покупцеві, а покупцем прийнято у власність майнові права за кредитним договором від 07.12.2006 № 04К-КЛ/158, договором іпотеки від 08.12.2006 № 2393 із додатковими угодами до нього № 1722 від 13.06.2008, № 286 від 14.04.2009, № 1590 від 13.08.2009, договором застави № 04К-КЛ/158/3 від 07.12.2006 із додатковими угодами до нього; договором застави № 04К-КЛ/158/3-3 від 07.12.2006 із додатковими угодами до нього; договором застави № 04К-КЛ/158/3-2 від 07.12.2006 із додатковими угодами до нього; кредитним договором від 02.04.2010 № 04КО/25/264/ЮР, договором застави № 04ЗТ/25/264/ЮР від 02.04.2010 із додатковими угодами до нього, договором застави № 043Т/25/264/ЮР від 17.06.2010 із додатковими угодами до нього; договором застави № 04ЗТ/25/264/ЮР від 30.07.2010 із додатковими угодами до нього (т. 35 а.с. 42-49).

22.02.2019 між ПАТ "Фортуна-Банк" та ТОВ "ЕйПіЕс Україна" підписано акт прийому-передачі до договору № 09 про відступлення (купівлю-продажу) прав вимоги (т. 35 а.с. 128-131).

Також, 22.02.2019 шляхом оформлення нотаріально посвідченого договору про відступлення прав вимоги за договорами іпотеки/застави ТОВ "ЕйПіЕс Україна" набуло права іпотекодержателя за іпотечним договором № 2393 від 08.12.2006 з усіма додатками, додатковими угодами, договорами про внесення змін, та доповненнями до вказаного договору № 1722 від 13.06.2008, №286 від 14.04.2009, №1590 від 13.08.2009, тощо, що є невід`ємними його частинами (т. 35 а.с. 50-53).

22.02.2019 державним нотаріусом першої Київської державної нотаріальної контори Кароєва-Яремчук Т.М. внесено запис про іпотекодержателя за вказаним вище іпотечним договором - ТОВ "ЕйПіЕс Україна" (т. 35 а.с .54).

Отже, ПАТ "Фортуна - Банк" продано ТОВ "ЕйПіЕс Україна" грошову вимогу до ПАТ "Малинський дослідно-експериментальний ливарно-механічний завод" в обмін на грошові кошти в сумі 10 053 691,18 грн, які ТОВ "ЕйПіЕс Україна" сплатило ПАТ "Фортуна-Банк".

Відповідно до визначення договору купівлі - продажу, наведеному у частині 1 статті 655 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Предметом договору купівлі-продажу може бути право вимоги, якщо вимога не має особистого характеру (частина 3 статті 656 ЦК України).

Як вбачається із аналізу договору від 22.02.2019 № 09, він містить всі ознаки договору купівлі - продажу майнових прав, та не може одночасно бути іншим договором, зокрема, договором факторингу.

Згідно з абзацом 1 частини 1 статті 1077 ЦК України договір факторингу передбачає, що, по-перше, фактор передає або зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження клієнта за плату, по-друге, що клієнт відступає або зобов`язується відступити факторові свою грошову вимогу до третьої особи (боржника).

Перша з цих умов означає, що за договором факторингу має надаватися позика або кредит. Друга з цих умов містить лише вказівку на відступлення вимоги, не зазначаючи можливих правових підстав відступлення грошової вимоги. Такі підстави зазначені у статті 1084 ЦК України - грошова вимога може відступатися у зв`язку з її продажем клієнтом фактору або з метою забезпечення виконання зобов`язання клієнта перед фактором.

За змістом частини 2 статті 1084 ЦК України фактор має право у разі невиконання клієнтом зобов`язання одержати задоволення за рахунок грошової вимоги до боржника. Отже, договір факторингу в частині забезпечення вимог фактора відповідно до статті 572 ЦК України передбачає заставу грошової вимоги до боржника.

Таким чином, за змістом чинного законодавства договір факторингу є складним договором, який обов`язково поєднує у собі, по-перше, елементи договору позики або кредитного договору, по-друге - елементи договору купівлі-продажу грошової вимоги або договору застави грошової вимоги.

Договір, який не поєднує елементів договорів, зазначених вище, зокрема якщо відсутні елементи договору позики або кредитного договору (як у цій справі), не є договором факторингу у розумінні чинного законодавства.

З чого вбачається, що для укладення договорів, подібних до спірного договору, покупець права вимоги не повинен обов`язково мати статус фінансової установи.

Отже, договір від 22.02.2019 № 09 купівлі - продажу майнових прав не є договором факторингу та укладено ТОВ "ЕйПіЕс Україна" у межах своєї компетенції.

Аналогічна правова позиція викладена у постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного суду від 31.07.2019 у справі № 910/4816/18.

Вказані факти спростовують доводи керуючого санацією боржника Неділька І.І. про неправомірність укладення ТОВ "ЕйПіЕс Україна" договору від 22.02.2019 № 09 у зв`язку з відсутністю у товариства статусу фінансової установи.

Господарський суд також враховує, що статтею 204 ЦК України визначено, що правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Вчинений правочин вважається правомірним, тобто таким, що зумовлює виникнення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків, доки ця презумпція не буде спростована, зокрема, на підставі судового рішення.

Докази прийняттями судом рішення про визнання недійсним договору від 22.02.2019 № 09 матеріали справи не містять.

За викладених обставин, у межах даної справи про банкрутство ТОВ "ЕйПіЕс Україна" стало кредитором ПАТ "Малинський дослідно-експериментальний ливарно-механічний завод" на суму 4301920,76 грн заборгованості (четверта черга), 1218,00 грн судового збору (перша черга); 25 331 752,86 грн, що забезпечені заставою та підлягають задоволенню в першу чергу.

У подальшому 12.06.2019 між ТОВ "ЕйПіЕс Україна" (первісний кредитор) та ТОВ "3 ТІК Україна" (новий кредитор) укладено договір № МЗ070609 про відступлення прав вимоги (т. 36 а.с. 62-64).

В порядку та на умовах, визначених цим договором, первісний кредитор передає у власність, а новий кредитор приймає у власність майнові права, права вимоги, які включають:

- права вимоги до боржника, майнових поручителів та фінансових поручителів;

- право оскаржувати недійсність або припинення прав вимоги, а також припинення/ліквідацію боржника у судовому та позасудовому порядках;

- право звернення до державних органів, установ та організацій всіх форм власності, органів нотаріату, правонаступників/спадкоємців боржника в межах прав та повноважень власника майнових прав та /або кредитора з правами вимоги, які передбачені законодавством та укладеними договорами;

- право власності на права вимоги, в тому числі право грошової вимоги на отримання грошових коштів (заборгованості, процентів за користування кредитними коштами, комісій, штрафних санкцій тощо) за вказаними договорами, а також прав заставодержателя передбаченими відповідними договорами та законодавством. Інші права кредитора за правами вимоги, в тому числі ті, які виникнуть в майбутньому у разі скасування рішень про їх недійсність чи припинення або у разі скасування припинення/ліквідації боржника на підставі цього договору;

- право набути у власність гроші та/або майно або отримати грошові кошти/відшкодування за наслідками недійсності/нікчемності укладених договорів, тощо;

- інші права, що пов`язані або випливають із прав вимоги.

Під відступленими правами вимоги розуміються в повному обсязі майнові права, що на момент підписання договору належать первісному кредитору на підставі договору № 9 від 22.02.2019 купівлі-продажу майнових прав між ТОВ "ЕйПіЕс Україна" та ПАТ "Фортуна-Банк" та договорами забезпечення, згідно додатку № 1, в тому числі право грошової вимоги на отримання всіх грошових коштів (заборгованості, процентів за користування кредитними коштами, комісій, штрафних санкцій тощо) за вказаними договорами, а також прав заставодержателя, передбаченими відповідними договорами та законодавством.

Згідно з пунктом 3.1. договору новий кредитор зобов`язується перерахувати первісному кредитору грошові кошти у розмірі та у строки згідно розділу 4 "Ціна договору і порядок розрахунків" цього договору, а первісний кредитор зобов`язується прийняти сплачені кошти та підписати акт приймання-передачі документів за цим договором, за переліком згідно додатку № 1 до цього договору.

За відступлення майнових прав новий кредитор сплачує первісному кредитору відшкодування (компенсацію) у розмірі 5 000 000,00 грн (пункт 4.1. договору).

12.06.2019 ТОВ "3 ТІК Україна" сплачено ТОВ "ЕйПіЕс Україна" 5 000 000,00 грн, що підтверджується платіжним дорученням від 12.06.2019 № 2 (т. 36 а.с. 167).

Відповідно до додатку 1 до договору № МЗ070609 про відступлення прав вимоги від 12.06.2019 з урахуванням додаткової угоди від 16.06.2019 ТОВ "ЕйПіЕс Україна" передано у власність ТОВ "3 ТІК Україна", а останнім прийнято у власність майнові права за кредитним договором від 07.12.2006 № 04К-КЛ/158 із додатками, додатковими договорами/угодами, договорами про внесення змін, та доповненнями, договором іпотеки від 08.12.2006 № 2393 із додатковими угодами до нього № 1722 від 13.06.2008, № 286 від 14.04.2009, № 1590 від 13.08.2009, договором застави № 04К-КЛ/158/3 від 07.12.2006 із додатковими угодами до нього; договором застави № 04К-КЛ/158/3-3 від 07.12.2006 із додатковими угодами до нього; договором застави № 04К-КЛ/158/3-2 від 07.12.2006 із додатковими угодами до нього; кредитним договором від 02.04.2010 № 04КО/25/264/ЮР, договором застави № 04ЗТ/25/264/ЮР від 02.04.2010 із додатковими угодами до нього, договором застави № 043Т/25/264/ЮР від 17.06.2010 із додатковими угодами до нього; договором застави № 04ЗТ/25/264/ЮР від 30.07.2010 із додатковими угодами до нього (т. 36 а.с. 65, 173).

12.06.2019 між ТОВ "ЕйПіЕс Україна" та ТОВ "3 ТІК Україна" підписано акт прийому-передачі до договору про відступлення прав вимоги № МЗ070609 від 12.06.2019 (т. 36 а.с. 66).

Також, 12.06.2019 шляхом оформлення нотаріально посвідченого договору № МЗ070609/Н про відступлення прав за іпотечним договором, ТОВ "3 ТІК Україна" набуло права іпотекодержателя за іпотечним договором, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кийовою В.В. 08.12.2006 №2393 з додатками, додатковими угодами, договорами про внесення змін (т. 36 а.с .67-68).

12.06.2019 державним нотаріусом першої Київської державної нотаріальної контори Кароєва-Яремчук Т.М. внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запис про нового іпотекодержателя нерухомого майна боржника - ТОВ "3 ТІК-Україна" (т. 36 а.с. 68), внесено до Державного реєстру обтяжень рухомого майна записи про обтяжувача рухомого майна боржника - ТОВ "3 ТІК Україна" (т. 36 а.с. 70-73).

За викладених обставин, з урахуванням правового регулювання, зазначеного судом в даній ухвалі раніше при дослідженні обставин укладення договору від 22.02.2019 № 09 купівлі - продажу майнових прав, договір від 12.06.2019 №МЗ070609, укладений між ТОВ "ЕйПіЕс Україна" та ТОВ "3 ТІК Україна", не є договором факторингу та укладений сторонами у межах своєї компетенції.

Отже, у межах даної справи про банкрутство ТОВ "3 ТІК-Україна" стало кредитором ПАТ "Малинський дослідно-експериментальний ливарно-механічний завод" на суму 4 301 920,76 грн заборгованості (четверта черга), 1218,00 грн судового збору (перша черга); 25331752,86 грн, що забезпечені заставою.

Господарським судом відхиляються посилання керуючого санацією боржника Неділька І.І. на правову позицію, викладену у постанові Великої палати Верховного суду від 31.10.2018 у справі № 465/646/11, з огляду на те, що Верховним судом зроблено свої висновки щодо застосування норм права, виходячи з інших фактичних обставин справи. Так, у справі № 465/646/11 Верховним судом зазначено, що з укладенням договору про відступлення права вимоги за кредитним договором, відбулася заміна кредитодавця, який є фінансовою установою, що має право на здійснення операцій з надання фінансових послуг, на фізичних осіб, які не можуть надавати фінансові послуги згідно з наведеними нормами права. Разом з тим, у справі, що розглядається, право вимоги до боржника за кредитними договорами у результаті реалізації активу неплатоспроможного банку та укладення договорів купівлі-продажу прав набула юридична особа.

За загальним визначенням, правонаступництво - це перехід прав і обов`язків від одного суб`єкта до іншого. Правонаступництво може бути універсальним або частковим (сингулярним). За універсального правонаступництва до правонаступника (фізичної або юридичної особи) переходять усі права і обов`язки того суб`єкта, якому вони належали раніше. За часткового (сингулярного) правонаступництва від одного до іншого суб`єкта переходять лише окремі права і обов`язки.

Правонаступництво є самостійною підставою заміни кредитора у зобов`язанні. Правонаступництво слід розглядати як певний юридичний механізм похідного правонабуття, за яким до правонаступника переходять суб`єктивні права та обов`язки попередника.

У відповідності зі статтею 21 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони на будь-якій стадії провадження у справі її правонаступником.

Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Згідно з статтею 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

З огляду на викладене у сукупності, господарський суд вважає за необхідне заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "3 ТІК Україна" про заміну кредитора правонаступником задовольнити; замінити Публічне акціонерне товариство "Фортуна Банк" (04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, буд. 35-В; ідентифікаційний код 26254732) на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "3 ТІК Україна" (01001, м. Київ, вул. Софіївська, буд. 10-А; ідентифікаційний код 43033432) в частині вимог до Публічного акціонерного товариства "Малинський дослідно-експериментальний ливарно-механічний завод" на суму 4 301 920,76 грн боргу (четверта черга), 1218,00 грн судового збору (перша черга); 25 331 752,86 грн (забезпечені заставою).

Керуючись статтею 21 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", статтями 52, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України,-

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "3 ТІК Україна" про заміну кредитора правонаступником задовольнити.

2. Замінити Публічне акціонерне товариство "Фортуна Банк" (04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, буд. 35-В; ідентифікаційний код 26254732) на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "3 ТІК Україна" (01001, м. Київ, вул. Софіївська, буд. 10-А; ідентифікаційний код 43033432) в частині вимог до Публічного акціонерного товариства "Малинський дослідно-експериментальний ливарно-механічний завод" на суму 4 301 920,76 грн боргу (четверта черга), 1218,00 грн судового збору (перша черга); 25 331 752,86 грн (забезпечені заставою).

Ухвала господарського суду набирає законної сили 20.08.2019.

Ухвала господарського суду може бути оскаржена до Північно-західного апеляційного господарського суду через Господарський суд Житомирської області в порядку та строки, встановлені Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Повний текст ухвали складений та підписаний 23.08.2019.

Суддя Костриця О.О.

Дата ухвалення рішення 20.08.2019
Оприлюднено 27.08.2019

Судовий реєстр по справі 906/1126/13

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 26.05.2023 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 18.05.2023 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 17.05.2023 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 02.05.2023 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 02.05.2023 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 18.04.2023 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 17.04.2023 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 04.04.2023 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 28.03.2023 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 16.03.2023 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 20.08.2019 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 20.08.2019 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 20.08.2019 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 16.07.2019 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 16.07.2019 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 09.07.2019 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 09.07.2019 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 09.07.2019 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 06.06.2019 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 06.06.2019 Господарський суд Житомирської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 906/1126/13

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону