ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

"21" серпня 2019 р.м. Одеса Справа № 916/2294/17

Господарський суд Одеської області

У складі судді Желєзної С.П.

Секретаря судових засідань Савченко А.В.

За участю представників сторін:

Від позивача: Демінська К.В. на підставі ордеру;

Від відповідача: Ящук Ю.Ю. за довіреністю;

Від третіх осіб: не з`явились;

Розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_1 (вх. №2-3818/19 від 15.08.2019р.) про призначення додаткової судової експертизи по справі за позовом ОСОБА_1 до товариства з обмеженою відповідальністю фірми „Крокус" за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , про стягнення заборгованості з виплат засновнику, який вийшов з товариства, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 (далі по тексту - ОСОБА_1 ) звернувся до господарського суду із позовною заявою до товариства з обмеженою відповідальністю фірми „Крокус" (далі по тексту - ТОВ „Крокус") про стягнення із відповідача заборгованості зі сплати ринкової вартості частини майна товариства, яка пропорційна частці ОСОБА_1 , що підлягала до сплати при його виході з товариства. Позовні вимоги обґрунтовані фактом відмови відповідача виплатити ОСОБА_1 ринкову вартість частки майна товариства, яка пропорційна його частці у статутному капіталі, та неправомірністю виплати на його користь частки, визначеної на підставі балансової вартості майна.

Ухвалою від 13.08.2018р. господарським судом було призначено по даній справі судову комплексну експертизу, проведення якої доручено Одеському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України.

Ухвалою від 28.11.2018р. господарським судом було відкориговано питання, покладені на вирішення судової експертизи, наступним чином:

- яка ринкова вартість усього майна, в тому числі основних засобів, нематеріальних активів, оборотних активів, майна невиробничого призначення з урахуванням майнових зобов`язань товариства, належного товариству з обмеженою відповідальністю фірмі „КРОКУС" (65031, м. Одеса, Київське шосе, буд. 5; код 13915675), на момент виходу ОСОБА_1 з товариства станом на 07.06.2016р.?

- який розмір вартості частини майна товариства з обмеженою відповідальністю фірми „КРОКУС"(65031, м. Одеса, Київське шосе, буд. 5; код 13915675) (в тому числі основних засобів, нематеріальних активів, оборотних активів, майна невиробничого призначення з урахуванням майнових зобов`язань товариства) належний до виплати ОСОБА_1 , станом на 07.06.2016р., пропорційно його частці у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю фірма „КРОКУС"?

10.07.2019р. до господарського суду від Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України разом із матеріалами справи надійшов висновок судових експертів №3Е/1 ТГ/71 КДТЗ від 26.04.2019р.

За результатами проведення експертного дослідження відповідно до висновку №3Е/1 ТГ/71 КДТЗ від 26.04.2019р. судові експерти дійшли наступного висновку:

1) визначити вартість усього майна, в тому числі основних засобів, нематеріальних активів, оборотних активів, майна невиробничого призначення з урахуванням майнових зобов`язань товариства, належна ТОВ „Крокус" на момент виходу ОСОБА_1 станом на 07.06.2016 не представляється можливим.

2) документально та нормативно підтверджується вартість частини майна ТОВ „Крокус", що підлягає виплаті ОСОБА_1 на дату його виходу із складу учасників на 07.06.2016, пропорційна його частці у статутному капіталі, у розмірі 10 528 447,15 грн., без врахування податків та зборів, що підлягають утриманню при виплаті.

З дослідницької частини висновку судового експерта №3Е/1 ТГ/71 КДТЗ від 26.04.2019р. вбачається, що для відповіді на запитання щодо визначення вартості усього майна (в тому числі основних засобів, нематеріальних активів, оборотних активів, майна невиробничого призначення з урахуванням майнових зобов`язань товариства) належного ТОВ „Крокус", на момент виходу ОСОБА_1 станом на 07.06.2016р., необхідний насамперед детальний перелік такого майна із зазначенням марок, моделей, кількості досліджуваних об`єктів, а також фактичного фізичного стану об`єктів на момент виходу ОСОБА_1 (нові чи такі, що перебували в експлуатації), строків та інтенсивності експлуатації виробничого обладнання, стану працездатності, років випуску, пробігу (для автотранспортних засобів), тощо, а у наданих на дослідження матеріалах справи відсутні такі відомості, у експертів відсутні вихідні дані, необхідні для ідентифікації об`єктів дослідження, тому провести дослідження у рамках наданих матеріалів та дати відповідь на перше запитання не вбачається за можливе.

При вирішенні питання щодо розміру вартості частини майна ТОВ „Крокус" належного до виплати ОСОБА_1 станом на 07.06.2016р. експертами було вказано про врахування ними всієї вартості майна, що належить ТОВ „Крокус", в тому числі основних засобів, нематеріальних активів, оборотних активів, майна невиробничого призначення тощо із урахуванням майнових зобов`язань товариства, що складає 21 056 894.3 грн., а, отже при виході ОСОБА_1 з ТОВ „Крокус" йому повинна бути виплачена вартість майна товариства, пропорційна його частці у статутному капіталі у розмірі 10 528 447,15 грн.

Ухвалою від 11.07.2019р. судом було поновлено провадження по справі із призначенням підготовчого засідання.

15.08.2019р. до господарського суду від ОСОБА_1 надійшло клопотання про призначення по даній справі додаткової судової комплексної експертизи для визначення ринкової вартості частини майна товариства, яка пропорційна частці позивача у статутному капіталі товариства. Проведення додаткової судової комплексної експертизи позивач просить доручити Одеському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України. Крім того, позивачем було надано суду перелік питань, які, за його переконанням, повинні бути покладенні на вирішення додаткової експертизи. В обґрунтування поданого клопотання позивач посилається на відсутність у висновку експертів №3Е/1 ТГ/71 КДТЗ від 26.04.2019р., встановленої ринкової вартості всього належного ТОВ Крокус майна, що впливає на відсутність підтвердженого експертами розміру частки, належної для виплати позивачу.

ТОВ „Крокус" не заперечувало проти призначення судом по даній справі додаткової комплексної експертизи.

Проаналізувавши клопотання позивача про призначення додаткової судової експертизи та перелік питань, запропонованих останнім, розглянувши наявні у матеріалах справи документи та докази, заслухавши доводи та пояснення учасників судового процесу, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються, зокрема, на підставі висновків експертів.

Згідно з ч. 1,2 ст. 98 ГПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права.

Положеннями ч. 1,2 ст. 99 ГПК України передбачено, що суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів. У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.

Відповідно до ст. 104 ГПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

Велика Палата Верховного Суду у постанові від 24.04.2018р. по справі №925/1165/14 дійшла висновку, що за наявності спору між учасником товариства та самою юридичною особою щодо визначення вартості майна останньої, учасник товариства має право вимагати проведення з ним розрахунків на підставі дійсної (ринкової) вартості майна товариства, а не на підставі вартості, за якою майно обліковується у товаристві. Взяття майна на облік за певною вартістю є односторонньою вольовою дією товариства, яка не може бути беззаперечним доказом дійсної вартості майна. Сторони можуть доводити дійсну вартість майна будь-якими належними доказами (стаття 76 ГПК України). До таких доказів належать, у тому числі, висновки експертів. З огляду на викладене, Велика Палата зауважила, що висновки судів першої та апеляційної інстанцій про те, що вартість частини майна товариства, належна до сплати учаснику, який виходить із цього товариства, має визначатися із дійсної (ринкової) вартості об`єкта оцінки, з урахуванням всього майна товариства, є обґрунтованим.

Варто зауважити, що ОСОБА_1 у поданій до суду позовній заяві, а також під час розгляду справи було неодноразово наголошено про необхідність дослідження судом питання щодо ринкової вартості всього майна товариства з метою визначення вартості частки, яка підлягала до сплати при виході позивача з товариства. При цьому, станом на момент надходження до господарського суду висновку судових експертів №3Е/1 ТГ/71 КДТЗ від 26.04.2019р. спір між сторонами врегульований у добровільному порядку не був.

Як зазначалось по тексту ухвали вище на вирішення судової комплексної експертизи судом було поставлено два питання: щодо ринкової вартості усього майна товариства на дату виходу позивача та щодо розміру частки товариства, яка підлягає виплаті позивачеві, у зв`язку з виходом із товариства. Таким чином, покладені на вирішення експертизи питання є пов`язаними між собою, а, отже, при проведенні експертизи не може бути надана відповідь на лише одне із поставлених судом питань, в даному випадку на друге питання.

Так, у висновку №3Е/1 ТГ/71 КДТЗ від 26.04.2019р. експертами вказано про неможливість надання відповіді на перше питання. Проте, відповідь на друге питання щодо розміру частки товариства, яка підлягає виплаті позивачеві, у зв`язку з виходом із товариства експертами була надана шляхом визначення вартості всього майна, що суперечить раніше наведеним висновкам про неможливість визначення такої вартості. Наведене свідчить про необґрунтованість та неповноту висновків, до яких дійшли експерти, у зв`язку з чим, господарський суд зазначає наступне.

Згідно зі ст. 107 ГПК України якщо висновок експерта є неповним або неясним, за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити додаткову експертизу, яка доручається тому самому або іншому експерту (експертам). За наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам.

Положеннями п. 1.2.11 наказу Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року N 53/5 „Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень" згідно з процесуальним законодавством України експертами виконуються первинні, додаткові, повторні , комісійні та комплексні експертизи. Повторною є експертиза, під час проведення якої досліджуються ті самі об`єкти і вирішуються ті самі питання, що й при проведенні первинної (попередніх) експертизи (експертиз).

З огляду на викладені вище приписи чинного законодавства, господарський суд зауважує, що повторна експертиза може бути призначена судом з власної ініціативи за наявності сумнівів у правильності висновку експерта. При цьому, під час проведення повторної експертизи досліджуються ті самі об`єкти і вирішуються ті самі питання.

Проаналізувавши заявлене позивачем клопотання, господарський суд зазначає, що ненадання експертами у висновку №3Е/1 ТГ/71 КДТЗ від 26.04.2019р. відповіді на перше запитання, що, відповідно, ставить під сумнів правильність наданої експертами відповіді на друге запитання, свідчить про необхідність призначення по даній справі повторної експертизи, оскільки питання щодо ринкової вартості майна товариства, дослідження якого має значення для правильного вирішення судом даного спору, вирішено так і не було. За таких обставин господарський суд дійшов висновку про наявність правових підстав для призначення по даній справі повторної судової експертизи.

За змістом приписів ч. 4, 5 ст. 99 ГПК України питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта.

У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну. З огляду на вищенаведені обставини, які свідчать про необхідність проведення повторної експертизи, приймаючи до уваги положення Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998р. № 53/5 (з наступними змінами та доповненнями) щодо головних завдань та орієнтовного переліку питань, господарський дійшов висновку про необхідність покладення на вирішення повторної судової експертизи наступних питань:

- яка ринкова вартість усього майна, в тому числі основних засобів, нематеріальних активів, оборотних активів, майна невиробничого призначення з урахуванням майнових зобов`язань товариства, належного товариству з обмеженою відповідальністю фірмі „КРОКУС" (65031, м. Одеса, Київське шосе, буд. 5; код 13915675), на момент виходу ОСОБА_1 з товариства станом на 07.06.2016р.?

- який розмір вартості частини майна товариства з обмеженою відповідальністю фірми „КРОКУС"(65031, м. Одеса, Київське шосе, буд. 5; код 13915675) (в тому числі основних засобів, нематеріальних активів, оборотних активів, майна невиробничого призначення з урахуванням майнових зобов`язань товариства) належний до виплати ОСОБА_1 , станом на 07.06.2016р., пропорційно його частці у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю фірма „КРОКУС"?

Вирішуючи питання про визначення особи, якій буде доручено проведення названої судової експертизи, господарський суд виходить з наступного. Згідно з ч. 3 ст. 99 ГПК України при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

З огляду на викладене вище, враховуючи обставини справи, суд дійшов висновку про необхідність доручення проведення даного експертного дослідження Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Витрати, пов`язані із здійсненням експертного дослідження суд покладає на позивача, як на особу, якою було заявлено клопотання про призначення по даній справі додаткової судової експертизи.

Згідно з п. 2 ч. 1, ч. 3 ст. 228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи. З питань, зазначених у цій статті, суд постановляє ухвалу.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 229 ГПК України провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених: пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу - на час проведення експертизи.

Підсумовуючи вище викладене, а також приймаючи до уваги призначення по даній справі повторної експертизи та тривалість майбутнього перебування матеріалів справи №916/2294/17 за межами господарського суду при здійсненні експертного дослідження, з метою недопущення порушення процесуальних строків, господарський суд на підставі п. 2 ч. 1 ст. 228 ГПК України зупиняє провадження у даній справі на час проведення названої судової експертизи.

Керуючись ст. ст. 99, 100, 104, 107, 228, 229, 234 ГПК України, суд -

У Х В А Л И В :

1. Клопотання ОСОБА_1 (вх. №2-3818/19 від 15.08.2019р.) про призначення додаткової судової експертизи - задовольнити частково.

2. Призначити про справі №916/2294/17 повторну судову комплексну експертизу , на вирішення якої покласти наступні питання:

- Яка ринкова вартість усього майна, в тому числі основних засобів, нематеріальних активів, оборотних активів, майна невиробничого призначення з урахуванням майнових зобов`язань товариства, належного товариству з обмеженою відповідальністю фірма „КРОКУС" (65031, м. Одеса, Київське шосе, буд. 5; код 13915675), на момент виходу ОСОБА_1 з товариства станом на 07.06.2016р.?

- Який розмір вартості частини майна товариства з обмеженою відповідальністю фірма „КРОКУС"(65031, м. Одеса, Київське шосе, буд. 5; код 13915675) (в тому числі основних засобів, нематеріальних активів, оборотних активів, майна невиробничого призначення з урахуванням майнових зобов`язань товариства) належний до виплати ОСОБА_1 , станом на 07.06.2016р., пропорційно його частці у статному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю фірма „КРОКУС"?

3. Проведення судової комплексної експертизи доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

4. Розрахунки за проведення експертизи покласти на ОСОБА_1 .

5. Попередити судового(их) експерта(ів), яким(и) буде здійснено призначене експертне дослідження, про відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

6. Якщо під час проведення судової експертизи будуть встановлені обставини, що мають значення для правильного вирішення спору, з приводу яких експерту не були поставлені питання, зобов`язати та надати можливість експерту у висновку викласти свої міркування і доводи щодо цих обставин.

7. Провадження у справі №916/2294/17 зупинити до закінчення проведення експертизи та повернення матеріалів справи до господарського суду Одеської області.

8. Матеріали справи №916/2294/17 надіслати на адресу Київського науково-дослідного інституту судових експертиз /03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6/.

Ухвала набирає законної сили в порядку ст. 235 ГПК України та може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня її проголошення (підписання).

Повний текст ухвали підписано 27.08.2019р.

Суддя С.П. Желєзна

Зареєстровано 28.08.2019
Оприлюднено 28.08.2019
Дата набрання законної сили 21.08.2019

Судовий реєстр по справі 916/2294/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 17.02.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 10.02.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 27.01.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 21.08.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 15.08.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 29.07.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 22.07.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 11.07.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 18.03.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 18.03.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 11.03.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 25.02.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 17.01.2019 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону