Ухвала
від 04.09.2019 по справі 910/23707/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

05.09.2019Справа № 910/23707/17 Суддя Шкурдова Л.М., розглянувши заяву акціонерного товариства "Закритий недиверсіфікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Маріанеллі"

про заміну сторони виконавчого провадження

у справі №910/23707/17

за позовом приватного акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Київводоканал"

до комунального підприємства "Житлово-експлуатаційна організація - 112 Голосіївського району"

про стягнення 185 336,95 грн.

Суддя: Шкурдова Л.М.

Секретар с/з Масна А.А.

Представники:

від заявника - Осадько О.О., за дов.

від позивача - не з`явився

від відповідача - не з`явився

ВСТАНОВИВ

Рішенням Господарського суду міста Києва від 09.02.2018 позов задоволено, стягнуто з комунального підприємства "Житлово-експлуатаційна організація - 112 Голосіївського району" на користь приватного акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Київводоканал" 169 113 грн. 31 коп. - інфляційні втрати, 16 223 грн. 64 коп. - 3 % річних та 2 780 грн. 05 коп. - витрати по сплаті судового збору.

02.03.2018 на виконання рішення видано наказ Господарського суду міста Києва від 02.03.2018 №910/23707/17.

09.08.2019 через відділ діловодства суду від акціонерного товариства "Закритий недиверсіфікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Маріанеллі" надійшла заява за вих. №б/н від 09.08.2019 про заміну сторони виконавчого провадження.

Подана заява мотивована тим, 16.05.2019 між приватним акціонерним товариством "Акціонерна компанія "Київводоканал" та товариством з обмеженою відповідальністю "Гольфстрім фінанс" за результатами проведення електронного аукціону № UA-PS-2019-04-19-000039-2 було укладено договір №844/24/16-19 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 16.05.2019. Згідно пп. 1 п. 1 договору, первісний кредитор відступає, а новий кредитор набуває право вимоги на стягнення боргу, що складається з інфляційних втрат, 3% річних та судового збору за несвоєчасне виконання основних зобов`язань, зокрема за договором №08111/2-01 від 02.01.2008.

Окрім того, 25.06.2019 між товариством з обмеженою відповідальністю "Гольфстрім фінанс" та акціонерним товариством "Закритий недиверсіфікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Маріанеллі" було укладено договір про задоволення вимог заставодержателя (шляхом відступлення права вимоги) від 25.06.2019. Згідно п. 3 договору, заставодержатель набуває право вимоги за договором №844/24/16-19 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 16.05.2019, укладеним між приватним акціонерним товариством "Акціонерна компанія "Київводоканал" та товариством з обмеженою відповідальністю "Гольфстрім фінанс", за яким останній набув право вимоги до комунальних підприємств за невчасне виконання основних зобов`язань по договорам про надання послуг, що належать первісному кредитору на підставі рішень Господарського суду м. Києва у судових справах які відображені в додатку № 1 до договору.

З огляду на зазначене заявник звернувся із заявою про заміну сторони виконавчого провадження правонаступником, а саме стягувача - приватне акціонерне товариство "Акціонерна компанія "Київводоканал" на акціонерне товариство "Закритий недиверсіфікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Маріанеллі".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.08.2019 у справі № 910/23707/17 вказана заява призначена до розгляду на 05.09.2019.

У судовому засіданні 05.09.2019 представник акціонерного товариства "Закритий недиверсіфікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Маріанеллі" заявлені у заяві вимоги підтримав, просив замінити сторону виконавчого провадження.

Представники сторін у судове засідання 05.09.2019 не з`явилися, про дату, час та місце розгляду заяви були належним чином повідомлені.

Розглянувши подану заяву, дослідивши матеріали справи, господарський суд прийшов до висновку про часткове задоволення заяви про заміну сторони виконавчого провадження з наступних підстав.

Відповідно до ст. 52 Господарського процесуального кодексу України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

З наявних в матеріалах справи документів вбачається, що 16.05.2019 між приватним акціонерним товариством "Акціонерна компанія "Київводоканал" та товариством з обмеженою відповідальністю "Гольфстрім фінанс" було укладено договір №844/24/16-19 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 16.05.2019.

Згідно п. 1.1 договору, первісний кредитор (приватне акціонерне товариство "Акціонерна компанія "Київводоканал") відступає, а новий кредитор (товариство з обмеженою відповідальністю "Гольфстрім фінанс") набуває право вимоги на стягнення боргу, що складається з інфляційних втрат і 3% річних та судового збору з комунальних підприємств (боржників) за несвоєчасне виконання основних зобов`язань по договорам про надання послуг, що належить первісному кредиторові на підставі рішень Господарського суду м. Києва у судових справах які відображені в додатку № 1 до договору та на виконання яких видані судові накази і стає кредитором за рішеннями суду, на виконання яких видані судові накази, які вказані у додатку № 1.

Відповідно до п. 2.3 договору, протягом 3(трьох) робочих днів з дати перерахування новим кредитором коштів первісному кредитору, первісний кредитор передає новому кредитору повідомлення до боржників про відступлення права вимоги за рішеннями суду у судових справах на виконання яких видані судові накази, які вказані у додатку №1 до договору.

Відповідно до п. 73 додатку №1 до договору №844/24/16-19 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 16.05.2019, товариство з обмеженою відповідальністю "Гольфстрім фінанс" набуває право вимоги на стягнення боргу за договором №08111/2-01 від 02.01.2008 до комунального підприємства "Житлово-експлуатаційна організація - 112 Голосіївського району".

25.06.2019 між товариством з обмеженою відповідальністю "Гольфстрім фінанс" та акціонерним товариством "Закритий недиверсіфікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Маріанеллі" було укладено договір про задоволення вимог заставодержателя (шляхом відступлення права вимоги) від 25.06.2019.

Відповідно до п. 3 зазначеного договору, з укладанням цього договору заставодержатель набуває право вимоги за договором № 844/24/16-19 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 16.05.2019, укладеним між приватним акціонерним товариство "Акціонерна компанія "Київводоканал", код ЄДРПОУ - 03327664 та заставодавцем, відповідно до якого заставодавець має право вимагати від боржників (Додаток №1 до Договору № 844/24/16-19 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 16.05.2019) сплати боргу в розмірі 48 201 048 грн. 88 коп.

Відповідно до ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою, зокрема, внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Положеннями статті 514 Цивільного кодексу України встановлено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 334 Господарського процесуального кодексу України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 15 Закону України "Про виконавче провадження" сторонами виконавчого провадження є стягувач і боржник. Стягувачем є фізична або юридична особа чи держава, на користь чи в інтересах яких видано виконавчий документ. Боржником є визначена виконавчим документом фізична або юридична особа, держава, на яких покладається обов`язок щодо виконання рішення

Відповідно до ч. 5 ст. 15 Закону України "Про виконавче провадження" у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Враховуючи викладене, суд вважає за доцільне замінити сторону (стягувача) у виконавчому провадженні з виконання наказу №910/23707/17, виданого Господарським судом міста Києва від 02.03.2018, з приватного акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Київводоканал" (код ЄДРПОУ 03327664) на акціонерне товариство "Закритий недиверсіфікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Маріанеллі" (код ЄДРПОУ - 39647639) в частині вимог про стягнення суми інфляційних втрат у розмірі 169 113 грн. 31 коп. та суми 3% річних у розмірі 16 223 грн. 64 коп.

Окрім того, суд звертає увагу на те, що за рішенням Господарського суду міста Києва від 09.02.2018 у справі № 910/23707/17 також підлягає стягненню 2 780 грн. 05 коп. витрат по сплаті судового збору.

Суд зазначає, що сплата зазначеної суми судового збору не є зобов`язанням в розумінні положень статті 509 Цивільного кодексу України та згідно із встановленими судом обставинами вона не була й не могла бути предметом відступлення за договором №844/24/16-19 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 16.05.2019.

З огляду на вищевикладене суд вважає безпідставним здійснення заміни стягувача в частині стягнення зазначеної суми судового збору.

Аналогічна правова позиція викладена у постановах Верховного Суду у справах №906/110/16 від 28.03.2018, №910/9549/15 від 03.07.2019 та у справі №916/65/18 від 21.01.2019.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про часткове задоволення заяви про заміну сторони у виконавчому проваджені в частині вимог про стягнення суми інфляційних втрат у розмірі 169 113 грн. 31 коп. та суми 3% річних у розмірі 16 223 грн. 64 коп.

Керуючись ст. 15 Закону України "Про виконавче провадження", ст.ст. 234-235, 334 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Заяву акціонерного товариства "Закритий недиверсіфікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Маріанеллі" про заміну сторони виконавчого провадження - задовольнити частково.

2. Замінити сторону (стягувача) у виконавчому провадженні з виконання наказу №910/23707/17, виданого Господарським судом міста Києва від 02.03.2018, з приватного акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Київводоканал" (код ЄДРПОУ 03327664) на акціонерне товариство "Закритий недиверсіфікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Маріанеллі" (код ЄДРПОУ - 39647639) в частині вимог про стягнення суми інфляційних втрат у розмірі 169 113 грн. 31 коп. та суми 3% річних у розмірі 16 223 грн. 64 коп.

3. В задоволенні іншої частини заяви - відмовити.

Дана ухвала набирає законної сили в порядку, передбаченому ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена у строки, встановлені ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Л.М. Шкурдова

Дата складення тексту ухвали: 05.09.2019

Дата ухвалення рішення04.09.2019
Оприлюднено08.09.2019

Судовий реєстр по справі —910/23707/17

Ухвала від 24.02.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Шкурдова Л.М.

Ухвала від 12.02.2020

Господарське

Господарський суд міста Києва

Шкурдова Л.М.

Ухвала від 04.09.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Шкурдова Л.М.

Ухвала від 18.08.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Шкурдова Л.М.

Рішення від 08.02.2018

Господарське

Господарський суд міста Києва

Шкурдова Л.М.

Ухвала від 08.01.2018

Господарське

Господарський суд міста Києва

Шкурдова Л.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні