ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

09.09.2019Справа № 910/7918/19 Господарський суд міста Києва у складі судді Кирилюк Т.Ю ., при секретарі судового засідання Максимець В.О., розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін матеріали господарської справи

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "УКРБУДРІВНЕ"

до товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Будальянс Груп"

про стягнення 331 664,52 грн.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБУДРІВНЕ" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Будальянс Груп" про стягнення штрафу у розмірі 331 644, 52 грн.

Позовну заяву обґрунтовано тим, що відповідач належним чином не виконав зобов`язання за договором про врегулювання заборгованості від 01.02.2019.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.06.2018 позовну заяву товариства з обмеженою відповідальністю "УКРБУДРІВНЕ" залишено без руху на підставі статті 174 Господарського процесуального кодексу України та надано позивачу строк для усунення встановлених недоліків позовної заяви.

Через відділ автоматизованого документообігу суду, моніторингу виконання документів (канцелярію) 05.07.2019 позивач на виконання вимог ухвали суду про залишення позовної заяви без руху подав письмову заяву з додатками.

За змістом статті 250 Господарського процесуального кодексу України питання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.07.2019 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі № 910/7918/19. Вирішено справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

З метою забезпечення правильного і своєчасного вирішення господарського спору, суд ухвалою встановив відповідачу строк для подання відзиву на позов. Однак, відповідач не скористався своїм правом та не подав письмовий відзив на позов.

Відповідач про розгляд справи повідомлений належним чином, оскільки ухвала про відкриття провадження у справі була відправлена за адресою відповідача, вказаною у позовній заяві та яка відповідає місцезнаходженню відповідача відповідно до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Приймаючи до уваги принципи змагальності та диспозитивності господарського процесу, закріплені пунктом 4 частини третьої статті 129 Конституції України, статтями 76 та 79 Господарського процесуального кодексу України, суд вважає, що ним в межах наданих йому повноважень, сторонам створені усі належні умови для надання доказів у справі та є підстави для розгляду справи за наявними у ній матеріалами, у відповідності до положень частини дев`ятої статті 165 названого Кодексу.

Дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши надані суду докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва -

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 07.02.2019 у справі № 910/13328/18 позов товариства з обмеженою відповідальністю "УКРБУДРІВНЕ" до товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Будальянс Груп" про стягнення 1 082 463, 36 грн. задоволено повністю. Стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Будальянс Груп" на користь товариства з обмеженою відповідальністю "УКРБУДРІВНЕ" 1 000 000,00 грн. - основного боргу, 56 162,36 грн. - інфляційних втрат, 26 301,00 грн. - 3 % річних.

Під час розгляду справи № 910/13328/18 Господарським судом міста Києва встановлено, що ТОВ "Будівельна компанія "Будальянс Груп" не виконало свої зобов`язання щодо повного та своєчасного розрахунку за отриманий товар, у зв`язку з чим заборгованість за договором купівлі-продажу № 3 від 18.09.2017 перед позивачем склала 1 000 000,00 грн.

Крім того, рішенням Господарського суду міста Києва від 12.12.2018 у справі № 910/14025/18 позов товариства з обмеженою відповідальністю "УКРБУДРІВНЕ" до товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Будальянс Груп" про стягнення 47 328, 89 грн. задоволено частково. Стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Будальянс Груп" на користь товариства з обмеженою відповідальністю "УКРБУДРІВНЕ" основного боргу у розмірі 42 210 грн. 00 коп. В іншій частині в задоволенні позову відмовлено.

Під час розгляду справи № 910/14025/18 Господарським судом міста Києва встановлено, що ТОВ "Будівельна компанія "Будальянс Груп" не виконало свої зобов`язання договором № 1 оренди дорожньої техніки від 08.06.2017 зі сплати за користування орендованим котком "Ammann AV115-2", у зв`язку з чим заборгованість за означеним договором перед позивачем склала 42 210, 00 грн.

Відповідно до частини четвертої статті 75 Господарського процесуального кодексу України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Позивачем та відповідачем 01 лютого 2019 року укладено договір про врегулювання заборгованості за договором купівлі-продажу № 3 від 18.09.2017 та договором оренди дорожньої техніки № 1 від 08.06.2017.

Згідно пункту 2.1 договору від 01.02.2019 відповідач зобов`язався у строк до 10.02.2019 здійснити погашення позивачу боргу в сумі, що становить 43 781, 43 грн. шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок останнього. У строк до 25.03.2019 сплатити позивачу частину боргу в сумі, що становить 549 350, 15 грн. та у строк до 25.04.2019 сплатити позивачу решту боргу в сумі, що становить 549 350, 16 грн.

Матеріали справи не містять та суду не надано доказів, що підтверджують виконання відповідачем у повному обсязі умов договору від 01.02.2019.

Відповідно до статті 629 Цивільного кодексу України договір є обов`язковим до виконання сторонами.

Частиною першою статті 193 Господарського кодексу України встановлено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору.

Згідно статті 173 Господарського кодексу України один суб`єкт господарського зобов`язання повинен вчинити певну дію на користь іншого суб`єкта, а інший суб`єкт має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України.

Умовами договору від 01.02.2019 сторони передбачили відповідальність за порушення строків оплати. Позивач, реалізуючи своє право, звернувся до суду з позовною вимогою про стягнення штрафу за порушення відповідачем строків оплати згідно умов договору про врегулювання заборгованості.

Статті 216-218 Господарського кодексу України передбачають, що у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, якими зокрема, є господарські санкції.

Згідно статті 614 Цивільного кодексу України особа, яка порушила зобов`язання несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не встановлене договором або законом. Особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов`язання. Відповідачем не надано суду будь-яких підтверджень того, що неналежне виконання господарського зобов`язання сталось не з його вини.

За змістом положень частини першої статті 230 Господарського кодексу України штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежного виконаного зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Частиною другою статті 551 Цивільного кодексу України визначено, що якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства.

Пунктом 4.1 договору від 01.02.2019 передбачено, що у випадку прострочення сплати заборгованості понад три банківські дні, відповідач зобов`язаний сплатити позивачу штраф у розмірі 30 % від суми несвоєчасної сплати.

Враховуючи наведене, позовна вимога про стягнення 331 644, 52 грн. штрафу визнається судом обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Відповідно до частини четвертої статті 129 Господарського процесуального кодексу України судовий збір покладається на відповідача.

На підставі викладеного та керуючись статтями 129, 233, 238, 241-242 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

1. Позов товариства з обмеженою відповідальністю "УКРБУДРІВНЕ" до товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Будальянс Груп" про стягнення 331 664,52 грн. задовольнити повністю.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Будальянс Груп" (02095, місто Київ, вулиця Княжий Затон, будинок 21, квартира 135, ідентифікаційний код 40445002) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "УКРБУДРІВНЕ" (33003, Рівненська область, місто Рівне, вулиця Гагаріна, будинок 39, ідентифікаційний код 40238536) 331 664 (триста тридцять одна тисяча шістсот шістдесят чотири) грн. 52 коп. - штрафу та 4 974 (чотири тисячі дев`ятсот сімдесят чотири) грн. 67 коп. - судового збору.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Суддя Т.Ю. Кирилюк

Зареєстровано 11.09.2019
Оприлюднено 12.09.2019
Дата набрання законної сили 09.09.2019

Судовий реєстр по справі 910/7918/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 09.09.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 10.07.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 24.06.2019 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону