ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.09.2019Справа № 910/6424/19

Господарський суд міста Києва у складі судді Щербакова С.О., за участю секретаря судового засідання Філон І.М., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом акціонерного товариства "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" в особі Філії Газопромислового управління "Полтавагазвидобування"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Геоюніт"

про стягнення 4 413 654, 23 грн.

Представники:

від позивача: Юхно В.І.;

від відповідача: Кича О.О.

ВСТАНОВИВ:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" в особі Філії Газопромислового управління "Полтавагазвидобування" (далі -позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Геоюніт" (далі -відповідач) про стягнення 4 413 654, 23 грн., з яких: 2 102 093, 23 грн. - пені та 2 311 561, 00 грн. - штрафу.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем своїх зобов`язань за договором № 1064/17 на проведення польових сейсморозвідувальних робіт на Тимофіївській площі за технологією 3D від 28.08.2017.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.05.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи вирішено здійснювати в порядку загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 25.06.2019.

11.06.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю Геоюніт надійшов відзив, в якому відповідач частково визнає вимоги позивача, а саме в частині стягнення 2 311 561, 00 грн.- шрафу у розмірі 7% вартості етапу робіт з якого допущено прострочення виконання та 34 673,42 грн.- судового збору, проте заперечує щодо стягнення пені 0,1 % від вартості етапів робіт, з яких допущено прострочення виконання, розрахованої за кожен день прострочення у сумі 2 102 093,23 грн., оскільки на думку відповідача стосовно нього може бути застосовано лише один вид штрафної санкції за прострочення виконання господарського зобов`язання.

24.06.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду позивач подав відповідь на відзив, в якій зазначає про можливість одночасного стягнення пені та штрафу за порушення окремих видів господарських зобов`язань, та можливість стягнення пені за порушення строків виконання зобов`язання (також і не грошового) передбачено ч.2 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України. Крім того, позивач зазначає, що у своєму контр-розрахунку пені відповідач безпідставно на 41 день зменшує період нарахування пені за договором (початок етапу 5).

У судовому засіданні 25.06.2019 суд на місці ухвалив продовжити строк проведення підготовчого провадження на 30 днів та оголосив перерву до 08.08.2019.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.08.2019 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті. Судове засідання у справі № 910/6424/19 призначено на 05.09.2019.

30.08.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду відповідач подав заперечення проти відповіді на відзив, в яких зазначає, що одночасне застосування пені та штрафу за прострочення негрошового зобов`язання є подвійним притягненням до юридичної відповідальності.

У даному судовому засіданні представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги.

Представник відповідача визнав позовні вимоги в частині стягнення 2 311 561, 00 грн.- шрафу у розмірі 7% вартості етапу робіт з якого допущено прострочення виконання та заперечив проти позовних вимог в частині стягнення пені у розмірі 2 102 093, 23 грн.

Відповідно до ст. 233 Господарського процесуального кодексу України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами та витребуваних судом.

У судовому засіданні 05.09.2019 відповідно до ст. 240 Господарського процесуального кодексу України судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

28.08.2017 між Публічним акціонерним товариством "Укргазвидобування", яке перейменоване на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" в особі Філії Газопромислового управління "Полтавагазвидобування" (далі - замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Геоюніт" (далі - виконавець) укладено договір № 1064/17 на проведення польових сейсморозвідувальних робіт на Тимофіївській площі за технологією 3 D, умовами якого передбачено, що виконавець зобов`язується виконати геологорозвідувальні роботи, зазначені в п. 1.2. договору, а замовник - прийняти та оплатити такі роботи згідно з умовами цього договору.

Відповідно до п. 1.2 договору, найменування геологорозвідувальних робіт: комплекс польових сейсморозвідувальних робіт на Тимофіївській площі за технологією 3D. Детальний перелік, методика, обсяг та строки виконання робіт зазначені у: технічному (геологічному) завданні, що є додатком № 1 до договору та календарному плані, який є додатком № 2 до договору і є його невід`ємними частинами. Виконавець розробляє проект на виконання польових сейсморозвідувальних робіт на Тимофіївській площі за технологією 3D відповідно до додатку № 1 договору та письмово погоджує його із замовником. Замовник має право вносити корективи до проекту робіт перед початком виконання польових сейсморозвідувальних робіт за погодженням їх з виконавцем. Результатом виконання робіт є прийняті та затверджені замовником на засіданні науково-технічної ради заключний звіт про виконані роботи, первинні сейсмограми та інші результативні матеріали відповідно до технічного (геологічного) завдання.

Згідно п. 5.2.3. договору, в разі не надання виконавцем документів відповідно до п.п. 5.2.1. або 5.2.2. протягом 30 днів після підписання договору, вважається, що виконавець відмовляється від попередньої оплати, попередня оплата замовником не проводиться, а розрахунки проводяться по факту виконання робіт в порядку, передбаченому п. 5.2.4. договору.

Оплата фактично виконаних виконавцем робіт, крім передбачених п.п. 5.2.1. і 5.2.2. цього договору, здійснюється замовником шляхом перерахування грошових коштів на рахунок виконавця протягом 30-ти банківських днів, з моменту подання оригіналів належно оформленого відповідно до чинного законодавства України рахунку-фактури на підставі підписаних сторонами актів приймання-передачі виконаних робіт.

Пунктом 6.1. договору встановлено, що строк виконання робіт: згідно з календарним планом, що є додатком № 2 до договору. Початок виконання робіт: з дати підписання договору. Строк виконання кожного етапу робіт визначений в календарному плані, що є додатком № 2 до договору.

Місце виконання робіт: територія України, Гадяцький район Полтавської області та Липоводолинський район Сумської області України. Місце передачі результатів робіт: філія замовника ГПУ "Полтавагазвидобування", м. Полтава, вул. Європейська, буд. 173 (п. 6.2. договору).

Відповідно до п. 8.5. договору, у разі порушення з вини виконавця строків виконання робіт, виконавець зобов`язаний сплатити замовнику пеню у розмірі 0,1% вартості етапу робіт, з якого допущено прострочення виконання, за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково сплачує штраф у розмірі 7 % вказаної вартості.

Цей договір набирає чинності з дати підписання та скріплення печатками сторін (за наявності) і діє до 18.05.2018, а в частині здійснення розрахунків - до повного виконання (п. 11.1. договору).

Додатком № 1 до договору № 1064/17 від 28.08.2017 сторони погодили технічне (геологічне) завдання на виконання польових сейсморозвідувальних робіт на Тимофіївській площі за технологією 3D.

Додатком № 2 до договору № 1064/17 від 28.08.2017 сторони погодили календарний план на виконання польових сейсморозвідувальних робіт на Тимофіївській площі за технологією 3D.

Також, 28.08.2017 між сторонами укладена угода про захист комерційної таємниці, що є додатком № 4 до договору № 1064/17 від 28.08.2017.

Додатком № 5 до договору № 1064/17 від 28.08.2017 сторони погодили вартість робіт (послуг) виконавця.

30.11.2017 між сторонами укладено додаткову угоду №2 до договору № 1064/17 на проведення польових сейсморозвідувальних робіт на Тимофіївській площі за технологією 3 D від 28.08.2017, відповідно до якої сторони погодили внести зміни в календарний план (додаток № 2 до договору) в частині термінів виконання сейсморозвідувальних робіт.

Також, 18.06.2018 між сторонами укладено додаткову угоду № 3 до договору № 1064/17 на проведення польових сейсморозвідувальних робіт на Тимофіївській площі за технологією 3 D від 28.08.2017, відповідно до якої сторони погодили внести зміни в календарний план (додаток № 2 до договору) в частині термінів виконання сейсморозвідувальних робіт без збільшення загальної вартості договору виклавши його в новій редакції.

Також, сторони погодили внести зміни в п. 11.1. розділу 11 Строк дії договору договору шляхом викладення його в новій редакції наступного змісту: 11.1. Цей договір набирає чинності з дати підписання та скріплення печатками сторін (за наявності) і діє до 24.10.2018, а в частині здійснення розрахунків - до повного виконання .

Відповідно до Календарного плану на виконання польових сейсморозвідувальних робіт на Тимофіївській площі за технологією 3D (в редакції додаткової угоди № 3 від 18.06.2018 до договору № 1064/17 від 28.08.207) сторони погодили:

П.5. Проведення другого етапу комплексу польових сейсморозвідувальних робіт за методикою 3D МВХ МСГТ: топогеодезична зйомка, польові сейсморозвідувальні роботи, роботи з вивчення будови верхньої частини розрізу, польова експрес-обробка отриманих даних (обсяг фізичних точок 35 % від загального проектного обсягу та 70 % в сумі з етапом 4) складає 30 днів (307 днів з дати підписання договору, не пізніше червня 2018 року). Вартість даного етапу становить 35 762 485, 70 грн. Кінцевий результат по етапу: первинні матеріали комплексу польових сейсморозвідувальних робіт по виконаних обсягах, дані вивчення зони ЗМШ, дані експрес-обробки та контролю якості отриманих результатів (згідно п. 4.2.1., 4.2.3.-4.2.9. додатку 1 до цього договору). Інформаційний звіт за етап. Акти приймання польових матеріалів по етапу № 5. Акт приймання-передачі виконаних робіт по етапу № 5.

П.6. Проведення третього етапу комплексу польових сейсморозвідувальних робіт за методикою 3D МВХ МСГТ: топогеодезична зйомка, польові сейсморозвідувальні роботи, роботи з вивчення будови верхньої частини розрізу, польова експрес-обробка отриманих даних (обсяг фізичних точок 30 % від загального проектного обсягу в сумі 100 % польових робіт) складає 26 днів (333 дні з дати підписання договору, не пізніше липня 2018 року). Вартість даного етапу становить 30 700 005, 42 грн. Кінцевий результат по етапу: первинні матеріали комплексу польових сейсморозвідувальних робіт по виконаних обсягах, дані вивчення зони ЗМШ, дані експерс-обробки та контролю якості отриманих результатів (згідно п. 4.2.1., 4.2.3.-4.2.9. додатку 1 до цього договору. Інформаційний звіт за етап. Акти приймання польових матеріалів по етапу № 6. Акт приймання-передачі виконаних робіт по етапу № 6.

П. 7. Демобілізація та усунення наслідків проведення сейсморозвідувальних робіт складає 5 днів (338 днів з дати підписання договору, не пізніше липня 2018 року). Вартість даного етапу становить 800 000, 00 грн. Кінцевий результат по етапу: двосторонні акти, підписані виконавцем із усіма землевласниками та/або землекористувачами в межах площі робіт про відсутність у них претензій до виконавця. Інформаційний звіт за етап. Акт приймання-передачі виконаних робіт по етапу № 7.

П. 8. Стандартна обробка сейсморозвідувальних матеріалів 3D МВХ МСГТ з виконання процедури міграції після підсумовування та постміграційної обробки складає 40 днів (378 днів з дати підписання договору, не пізніше вересня 2018 року). Вартість даного етапу становить 4 927 849, 76 грн. Матеріали та результати проведення стандартної обробки сейсмічної інформації (згідно п. 4.2.10-4.2.17 додатку1 до цього договору). Інформаційний звіт за етап. Акт приймання-передачі виконаних робіт по етапу № 8.

Як зазначає позивач, відповідач в порушення умов укладеного між сторонами договору № 1064/17 від 28.08.2017 не виконав роботи наведені в п.п. 5,6,7 та п. 8 календарного плану тож загальна сума невиконаних робіт становить 33 022 300, 00 грн.

Отже, обґрунтовуючи свої вимоги, позивач зазначає, що відповідачем порушено умови договору щодо виконання визначених Календарним планом робіт, у зв`язку з чим просить суд стягнути з відповідача 2 102 093, 23 грн. - пені та 2 311 561, 00 грн. - штрафу у розмірі 7 % від вартості невиконаних в строк робіт.

27.12.2018 позивачем на адресу відповідача направлялась претензія № 004.1.17.2.-16507 від 22.12.2018, в якій позивач просив перерахувати в семиденний термін з дня отримання даної вимоги на поточний рахунок позивача суму пені та штрафу у розмірі 4 413 654, 23 грн., яка отримана відповідачем 03.01.2019, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення.

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 11 ЦК України, цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки; підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Проаналізувавши зміст укладеного між сторонами договору № 1064/17 від 28.08.2017, суд дійшов висновку, що за своєю правовою природою він є договором підряду.

Згідно частини першої статті 509 Цивільного кодексу України, зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Частинами 1, 3, 5 ст. 626 Цивільного кодексу України встановлено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Договір є двостороннім, якщо правами та обов`язками наділені обидві сторони договору. Договір є відплатним, якщо інше не встановлено договором, законом, або не випливає із суті договору.

У відповідності до положень ст.ст. 6, 627 Цивільного кодексу України, сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Частиною 1 ст. 638 Цивільного кодексу України визначено, що договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.

Частиною 1 статті 628 Цивільного кодексу України визначено, що зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Договір, відповідно до ст. 629 Цивільного кодексу України, є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ч.1 ст. 837 Цивільного кодексу України, за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові (ч. 2 ст. 837 Цивільного кодексу України).

У відповідності до ч. 1 ст. 854 Цивільного кодексу України, якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов`язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.

Частина 1 статті 193 Господарського кодексу України встановлює, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться і до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 193 Господарського кодексу України визначено, що кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов`язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Як встановлено судом вище, Календарним планом на виконання польових сейсморозвідувальних робіт на Тимофіївській площі за технологією 3D (в редакції додаткової угоди № 3 від 18.06.2018 до договору № 1064/17 від 28.08.207) сторони погодили:

П.5. Проведення другого етапу комплексу польових сейсморозвідувальних робіт за методикою 3D МВХ МСГТ: топогеодезична зйомка, польові сейсморозвідувальні роботи, роботи з вивчення будови верхньої частини розрізу, польова експерс-обробка отриманих даних (обсяг фізичних точок 35 % від загального проектного обсягу та 70 % в сумі з етапом 4) складає 30 днів (307 днів з дати підписання договору, не пізніше червня 2018 року). Вартість даного етапу становить 35 762 485, 70 грн. Кінцевий результат по етапу: первинні матеріали комплексу польових сейсморозвідувальних робіт по виконаних обсягах, дані вивчення зони ЗМШ, дані експерс-обробки та контролю якості отриманих результатів (згідно п. 4.2.1., 4.2.3.-4.2.9. додатку 1 до цього договору. Інформаційний звіт за етап. Акти приймання польових матеріалів по етапу № 5. Акт приймання-передачі виконаних робіт по етапу № 5.

П.6. Проведення третього етапу комплексу польових сейсморозвідувальних робіт за методикою 3D МВХ МСГТ: топогеодезична зйомка, польові сейсморозвідувальні роботи, роботи з вивчення будови верхньої частини розрізу, польова експрес-обробка отриманих даних (обсяг фізичних точок 30 % від загального проектного обсягу в сумі 100 % польових робіт) складає 26 днів (333 дні з дати підписання договору, не пізніше липня 2018 року). Вартість даного етапу становить 30 700 005, 42 грн. Кінцевий результат по етапу: первинні матеріали комплексу польових сейсморозвідувальних робіт по виконаних обсягах, дані вивчення зони ЗМШ, дані експрес-обробки та контролю якості отриманих результатів (згідно п. 4.2.1., 4.2.3.-4.2.9. додатку 1 до цього договору). Інформаційний звіт за етап. Акти приймання польових матеріалів по етапу № 6. Акт приймання-передачі виконаних робіт по етапу № 6.

П. 7. Демобілізація та усунення наслідків проведення сейсморозвідувальних робіт складає 5 днів (338 днів з дати підписання договору, не пізніше липня 2018 року). Вартість даного етапу становить 800 000, 00 грн. Кінцевий результат по етапу: двосторонні акти, підписані виконавцем із усіма землевласниками та/або землекористувачами в межах площі робіт про відсутність у них претензій до виконавця. Інформаційний звіт за етап. Акт приймання-передачі виконаних робіт по етапу № 7.

П. 8. Стандартна обробка сейсморозвідувальних матеріалів 3D МВХ МСГТ з виконання процедури міграції після підсумовування та постміграційної обробки складає 40 днів (378 днів з дати підписання договору, не пізніше вересня 2018 року). Вартість даного етапу становить 4 927 849, 76 грн. Матеріали та результати проведення стандартної обробки сейсмічної інформації (згідно п. 4.2.10-4.2.17 додатку1 до цього договору). Інформаційний звіт за етап. Акт приймання-передачі виконаних робіт по етапу № 8.

Відповідно до ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Таким чином, враховуючи що календарним планом чітко визначено кінцеві строки виконання робіт, відповідно, починаючи з 01.07.2018 відбулося прострочення виконання робіт по п. 5 календарного плану: проведення другого етапу комплексу польових сейсморозвідувальних робіт за методикою 3D МВХ МСГТ: топогеодезична зйомка, польові сейсморозвідувальні роботи, роботи з вивчення будови верхньої частини розрізу, польова експерс-обробка отриманих даних; починаючи з 01.08.2018 відбулося прострочення виконання робіт по п. 6 календарного плану: проведення третього етапу комплексу польових сейсморозвідувальних робіт за методикою 3D МВХ МСГТ: топогеодезична зйомка, польові сейсморозвідувальні роботи, роботи з вивчення будови верхньої частини розрізу, польова експрес-обробка отриманих даних; починаючи з 01.08.2018 відбулося прострочення виконання робіт по п. 7 календарного плану: демобілізація та усунення наслідків проведення сейсморозвідувальних робіт та починаючи з 01.10.2018 відбулося прострочення виконання робіт по п. 8 календарного плану: стандартна обробка сейсморозвідувальних матеріалів 3D МВХ МСГТ з виконання процедури міграції після підсумовування та постміграційної обробки.

У матеріалах справи відсутні докази виконання відповідачем вищевказаних робіт у повному обсязі шляхом надання позивачу відповідних підтверджуючих документів передбачених договором, а саме актів приймання-передачі виконаних робіт по етапу №№ 5,6,7,8, що свідчить про порушення відповідачем своїх зобов`язань за договором.

Договір, відповідно до ст. 629 Цивільного кодексу України, є обов`язковим для виконання сторонами.

Положеннями статті 526 Цивільного кодексу України передбачено, що зобов`язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 Цивільного кодексу України).

Відповідно до п. 8.5. договору, у разі порушення з вини виконавця строків виконання робіт, виконавець зобов`язаний сплатити замовнику пеню у розмірі 0,1% вартості етапу робіт, з якого допущено прострочення виконання, за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково сплачує штраф у розмірі 7 % вказаної вартості.

Згідно зі ст. 610 Цивільного кодексу України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання.

Частиною 1 ст. 614 Цивільного кодексу України визначено, що особа, яка порушила зобов`язання, несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не встановлено договором або законом. Особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов`язання. При цьому відсутність своєї вини відповідно до ч. 2 ст. 614 Цивільного кодексу України доводить особа, яка порушила зобов`язання.

Тож, позивач просить суд стягнути з відповідача 2 102 093, 23 грн. - пені за періоди з 02.07.2018 по 28.07.2018, з 01.08.2018 по 27.08.2018, з 01.10.2018 по 24.10.2018 та 2 311 561, 00 грн. - штрафу у розмірі 7 % від вартості невиконаних в строк робіт.

Відповідно до ч. 1 ст. 216 Господарського кодексу України, учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

Згідно зі ст. 218 Господарського кодексу України, підставою господарсько-правової відповідальності учасника господарських відносин є вчинення ним правопорушення у сфері господарювання. Учасник господарських відносин відповідає за невиконання або неналежне виконання господарського зобов`язання чи порушення правил здійснення господарської діяльності, якщо не доведено, що ним вжито усіх належних від нього заходів для недопущення господарського правопорушення.

Штрафними санкціями згідно з ч. 1 ст. 230 Господарського кодексу України визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Згідно ч. 1 ст. 612 Цивільного кодексу України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Господарськими санкціями визнаються заходи впливу на правопорушника у сфері господарювання, в результаті застосування яких для нього настають несприятливі економічні та/або правові наслідки. У сфері господарювання застосовуються такі види господарських санкцій: відшкодування збитків; штрафні санкції; оперативно-господарські санкції (частини перша, друга статті 217 ГК).

Виконання господарських зобов`язань забезпечується заходами захисту прав та відповідальності учасників господарських відносин, передбаченими ГК та іншими законами. За погодженням сторін можуть застосовуватися передбачені законом або такі, що йому не суперечать, види забезпечення виконання зобов`язань, які звичайно застосовуються у господарському (діловому) обігу. До відносин щодо забезпечення виконання зобов`язань учасників господарських відносин застосовуються відповідні положення ЦК (частина перша статті 199 ГК),

Видами забезпечення виконання зобов`язання за змістом положень частини першої статті 546 ЦК є неустойка, порука, гарантія, застава, притримання, завдаток, а частиною другою цієї норми визначено, що договором або законом можуть бути встановлені інші види забезпечення виконання зобов`язання.

Відповідно до ст. 611 Цивільного кодексу України, у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання (ст. 549 Цивільного кодексу України).

В силу положень ч. 6 ст. 232 ГК України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано. Діючим господарським законодавством не передбачена можливість нарахування пені більше ніж за півроку і цей строк є присікальним.

Оскільки положення договору не містять вказівки на встановлення іншого строку припинення нарахування пені, ніж встановленого в ст. 232 Господарського кодексу України, то нарахування штрафних санкцій припиняється зі сплином 6 місяців.

Отже, сторонами у договорі погоджено, що у разі порушення з вини виконавця строків виконання робіт, виконавець зобов`язаний сплатити замовнику пеню у розмірі 0,1% вартості етапу робіт, з якого допущено прострочення виконання, за кожний день прострочення.

При цьому, суд відзначає, що відповідно до ст. 627 Цивільного кодексу України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Згідно ч. 4 ст. 231 Господарського кодексу України, у разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов`язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов`язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

За таких обставин, суд дійшов висновку, що сторони за взаємною згодою визначили вид штрафних санкцій та їх розмір за порушення зобов`язань за договором, беручи до уваги той факт, що дані зобов`язання не є грошовими зобов`язаннями та положення щодо обмеження розміру штрафних санкцій законом на них не поширюються.

Зазначена позиція кореспондується з висновками Верховного Суду України, викладеними у постановах від 27.09.2005 у справі № 35/475-04 та від 08.02.2017 у справі № 3-1217гс/16.

Крім того, у випадках порушення виконання господарських зобов`язань чинне законодавство не встановлює для учасників господарських відносин обмежень можливості передбачати в договорі одночасне стягнення пені та штрафу, що узгоджується із свободою договору, встановленою ст. 627 ЦК України, відповідно до якої сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Тобто, одночасне стягнення з учасника господарських відносин, який порушив господарське зобов`язання за договором, штрафу та пені не суперечить статті 61 Конституції України, оскільки згідно зі статтею 549 Цивільного кодексу України пеня та штраф є формами неустойки.

Таким чином, чинне законодавство допускає можливість одночасного стягнення з учасника господарських відносин, що порушив господарське зобов`язання за договором, штрафу та пені, які не є окремими та самостійними видами юридичної відповідальності. У межах одного виду відповідальності може застосовуватися різний набір санкцій.

Аналогічна правова позиція викладена у постановах Верховного Суду України від 30.05.2011 у справі №42/252, від 27.04.2012 у справі №06/5026/1052/2011 та від 09.04.2012 у справі №20/246-08, а також у постанові Вищого господарського суду України від 16.02.2016 у справі № 910/20528/15.

Суд перевірив наданий позивачем розрахунок пені та штрафу і встановив, що суми відповідають вимогам законодавства, зокрема розраховані з моменту виникнення прострочення виконання зобов`язання відповідно до п. 8.5. договору, а тому визнаються обґрунтованими вимоги позивача про стягнення з відповідача 2 102 093, 23 грн. - пені за періоди з 02.07.2018 по 28.07.2018, з 01.08.2018 по 27.08.2018, з 01.10.2018 по 24.10.2018 та 2 311 561, 00 грн. - штрафу у розмірі 7 % від вартості невиконаних в строк робіт.

При цьому, суд не приймає до уваги твердження відповідача викладені у відзиві на позовну заяву, оскільки у додатковій угоді № 3 (додаток до календарного плану) якою збільшено строк виконання робіт на 55 днів вже було включено простій на 15 днів з 02.04.2018 по 17.04.2018.

Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до ст.ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Відповідно до ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

З огляду на викладене, суд вважає вимоги позивача обґрунтованими та відповідно такими, що підлягають задоволенню.

Витрати по сплаті судового збору відповідно до ч. 4 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, покладаються на відповідача.

Керуючись статтями 74, 76-80, 129, 236-242 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва.

ВИРІШИВ :

1. Позовні вимоги акціонерного товариства "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" в особі Філії Газопромислового управління Полтавагазвидобування - задовольнити.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Геоюніт" (04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, буд. 9, корпус 1, вхід літера "А", офіс 1-103/7, ідентифікаційний код - 33347161) на користь акціонерного товариства "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" (04053, м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 26/28, ідентифікаційний код - 30019775) в особі Філії Газопромислового управління "Полтавагазвидобування" (36008, м. Полтава, вул. Європейська, буд. 173, ідентифікаційний код - 30019775) 2 102 093 (два мільйона сто дві тисячі дев`яносто три) грн. 23 коп. - пені, 2 311 561 (два мільйона триста одинадцять тисяч п`ятсот шістдесят одну) грн. 00 коп. - штрафу та 66 204 (шістдесят шість тисяч двісті чотири) грн. 82 коп. - судового збору.

3. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Згідно з пунктом 17.5 розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України в редакції Закону України від 03.10.2017 №2147-VIII до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційна скарга на рішення суду подається до апеляційного господарського суду через відповідний місцевий господарський суд за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Повний текст рішення складено: 11.09.2019.

Суддя Щербаков С.О.

Дата ухвалення рішення 05.09.2019
Зареєстровано 12.09.2019
Оприлюднено 13.09.2019

Судовий реєстр по справі 910/6424/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 05.12.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 08.10.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 05.09.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 08.08.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 08.08.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 24.05.2019 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону