ОДЕСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

Справа № 420/5427/19

УХВАЛА

16 вересня 2019 року м. Одеса

Суддя Одеського окружного адміністративного суду Балан Я.В., вивчивши матеріали позовної заяви Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку до Товариства з обмеженою відповідальністю СПС-Інвест , про стягнення штрафних санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів, -

В С Т А Н О В И В:

До Одеського окружного адміністративного суду, з позовною заявою звернулась Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку до Товариства з обмеженою відповідальністю СПС-Інвест , про:

стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю СПС-Інвест 10200,00 гривень штрафних санкцій у дохід державного бюджету України на рахунок, відкритий на ім`я територіального органу Держказначейства за місцезнаходженням платника по коду бюджетної класифікації 21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції , символ звітності банку 106.

Відповідно до ч.1 ст.171 КАС України суддя після одержання позовної заяви з`ясовує, чи: 1) подана позовна заява особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність; 2) має представник належні повноваження (якщо позовну заяву подано представником); 3) відповідає позовна заява вимогам, встановленим статтями 160, 161, 172 цього Кодексу; 4) належить позовну заяву розглядати за правилами адміністративного судочинства і чи подано позовну заяву з дотриманням правил підсудності; 5) позов подано у строк, установлений законом (якщо позов подано з пропущенням встановленого законом строку звернення до суду, то чи достатньо підстав для визнання причин пропуску строку звернення до суду поважними); 6) немає інших підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі, встановлених цим Кодексом.

Розглянувши позовну заяву Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, суд зазначає наступне.

Вимога позивача про стягнення штрафних санкцій з Товариства з обмеженою відповідальністю СПС-Інвест ґрунтується на рішеннях суб`єкта владних повноважень №351-ПД-1-Е, №353-ПД-1-Е, №353-ПД-1-Е від 13.12.2018 року.

Пунктом 1 розділу XVIІ Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2012 року № 1470 визначено, що за правопорушення на ринку цінних паперів, зазначені у статті 11 Закону України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні , до юридичних осіб застосовуються фінансові санкції, передбачені цією статтею.

Згідно п.п.2,5 розділу XVIIІ Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2012 року № 1470, штраф має бути сплачений юридичною особою не пізніше ніж через п`ятнадцять днів з дати отримання ним постанови. У разі несплати штрафу юридичною особою в строк, установлений пунктом 2 цього розділу, штраф стягується в судовому порядку.

Відповідно до ч.ч.17-18 ст.10 Закону України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні , рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про накладення штрафу може бути оскаржено в суді. У разі несплати штрафу протягом 15 днів примусове стягнення штрафів здійснюється на підставі відповідного рішення суду за позовом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Пунктом 11 розділу XV Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2012 року № 1470 визначено, що постанова у справі про правопорушення, а також рішення Комісії за скаргою на постанову можуть бути оскаржені до суду в порядку і строки, установлені законодавством.

Отже, спеціальним законодавством, що визначає правові засади здійснення державного регулювання ринку цінних паперів, не встановлено спеціального строку для оскарження постанов про накладання санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів та не встановлено спеціального строку для звернення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та її територіальних органів до суду із позовами про стягнення суми штрафів у разі несплати штрафних санкцій, застосованих постановами про накладання санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів.

Таким чином, до даних правовідносин застосовуються строки звернення до суду, встановлені КАС України.

Відповідно до ч.1 ст.122 КАС України, позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом або іншими законами.

Згідно з ч.2 ст.122 КАС України, для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Для звернення до адміністративного суду суб`єкта владних повноважень встановлюється тримісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня виникнення підстав, що дають суб`єкту владних повноважень право на пред`явлення визначених законом вимог. Цим Кодексом та іншими законами можуть також встановлюватися інші строки для звернення до адміністративного суду суб`єкта владних повноважень.

Частинами 1, 3 статті 120 КАС України, визначено, що перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов`язано його початок. Строк, що визначається місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця цього строку.

Відповідно, днем виникнення підстав, що дають позивачу право на пред`явлення заявленої у позові вимоги, є закінчення шестимісячного строку, який обчислюється з дня, коли відповідач дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав чи інтересів у спірних правовідносинах.

Постанови №351-ПД-1-Е, №353-ПД-1-Е, №353-ПД-1-Е від 13.12.2018 року, позивач направив відповідачу згідно реєстру рекомендованих листів №1 від 14.12.2018 року, списку №2356 згрупованих поштових відправлень листів рекомендованих та фіскального чеку від 14.12.2018 року за штриховим кодовим ідентифікатором № 6507806408696.

Згідно з відомостями з офіційного веб-порталу ПАТ УКРПОШТА станом на 16 вересня 2019 року, дані про відправлення за вищевказаним номером відсутні, тому що не зареєстровані.

Враховуючи вищевикладене, у суду відсутня можливість встановити дату виникнення права у Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для звернення до суду з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю СПС-Інвест .

Згідно ч.4 ст.161 КАС України, позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

Доказів отримання відповідачем постанов №351-ПД-1-Е, №353-ПД-1-Е, №353-ПД-1-Е від 13.12.2018 року, суду - не надано.

Відповідно до ч.1 ст.169 КАС України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтями 160, 161 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня подання позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

Згідно з ч.2 ст.169 КАС України в ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити).

Вищезазначені недоліки позовної заяви необхідно усунути шляхом надання до суду доказів на підтвердження дотримання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку строків звернення з позовною заявою до суду, стосовно примусового стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю СПС-Інвест 10200,00 гривень штрафних санкцій.

Суд вважає за доцільне також зазначити, що у разі своєчасного виконання ухвали суду, та направлення необхідних документів засобами поштового зв`язку, позивачу, з метою попередження повернення судом позовної заяви позивачеві з підстав невиконання вимог ухвали суду про залишення адміністративного позову без руху, необхідно завчасно повідомити суд відповідними засобами зв`язку (телефон, факс, електрона пошта, тощо) про надіслання матеріалів до суду, оскільки згідно з п.1 та п.2 розділу ІІ Нормативів і нормативних строків пересилання поштових відправлень, затверджених Наказом Міністерства інфраструктури України від 28 листопада 2013 року №958, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28.01.2014 року за №173/24950, нормативні строки пересилання простої письмової кореспонденції операторами поштового зв`язку (без урахування вихідних днів об`єктів поштового зв`язку): 1) місцевої - Д+2, пріоритетної - Д+1; 2) у межах області та між обласними центрами України (у тому числі для міст Києва, Сімферополя, Севастополя) - Д+3, пріоритетної - Д+2; 3) між районними центрами різних областей України (у тому числі для міст обласного підпорядкування) - Д+4, пріоритетної - Д+3; 4) між іншими населеними пунктами різних областей України - Д+5, пріоритетної - Д+4, де Д - день подання поштового відправлення до пересилання в об`єкті поштового зв`язку або опускання простого листа чи поштової картки до поштової скриньки до початку останнього виймання; 1, 2, 3, 4, 5 - кількість днів, протягом яких пересилається поштове відправлення. При пересиланні рекомендованої письмової кореспонденції зазначені в пункті 1 цього розділу нормативні строки пересилання збільшуються на один день.

Керуючись ст.ст.2, 79, 94, 132, 133, 160, 161, 169, 171, 243, 248 КАС України, суд, -

У Х В А Л И В:

Позовну заяву Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (01010, м. Київ, вул. Московська 8, корп.30, код ЄДРПОУ 37956207) до Товариства з обмеженою відповідальністю СПС-Інвест (65005, м. Одеса, вул. Бугаївська, буд.21, код ЄДРПОУ 34321940), про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю СПС-Інвест 10200,00 гривень штрафних санкцій у дохід державного бюджету України на рахунок, відкритий на ім`я територіального органу Держказначейства за місцезнаходженням платника по коду бюджетної класифікації 21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції , символ звітності банку 106 - залишити без руху.

Встановити строк для усунення недоліків позовної заяви п`ять днів з дня отримання ухвали про залишення позовної заяви без руху позивачем. В іншому випадку позов буде повернутий позивачеві.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення (підписання) суддею в порядку ст. 256 КАС України та відповідно до ст.294 КАС України оскарженню не підлягає.

Суддя Балан Я.В.

Дата ухвалення рішення 16.09.2019
Оприлюднено 18.09.2019

Судовий реєстр по справі 420/5427/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 09.10.2019 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.09.2019 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 420/5427/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону