ОДЕСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

Справа № 420/5427/19

УХВАЛА

09 жовтня 2019 року м. Одеса

Суддя Одеського окружного адміністративного суду Балан Я.В., вивчивши матеріали позовної заяви Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до Товариства з обмеженою відповідальністю СПС-Інвест , про стягнення штрафних санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів, -

В С Т А Н О В И В:

До Одеського окружного адміністративного суду з позовною заявою звернулась Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку до Товариства з обмеженою відповідальністю СПС-Інвест , про:

стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю СПС-Інвест 10200,00 гривень штрафних санкцій у дохід державного бюджету України на рахунок, відкритий на ім`я територіального органу Держказначейства за місцезнаходженням платника по коду бюджетної класифікації 21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції , символ звітності банку 106.

Ухвалою Одеського окружного адміністративного суду від 16 вересня 2019 року, вищевказану позовну заяву залишено без руху та надано позивачеві п`ятиденний строк для усунення недоліків позовної заяви з дня отримання копії ухвали про залишення позовної заяви без руху позивачем.

Зокрема, в ухвалі Одеського окружного адміністративного суду від 16 вересня 2019 року зазначалося, що вимога позивача про стягнення штрафних санкцій з Товариства з обмеженою відповідальністю СПС-Інвест ґрунтується на рішеннях суб`єкта владних повноважень №351-ПД-1-Е, №353-ПД-1-Е, №353-ПД-1-Е від 13.12.2018 року.

Пунктом 1 розділу XVIІ Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2012 року № 1470 визначено, що за правопорушення на ринку цінних паперів, зазначені у статті 11 Закону України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні , до юридичних осіб застосовуються фінансові санкції, передбачені цією статтею.

Згідно п.п.2,5 розділу XVIIІ Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2012 року № 1470, штраф має бути сплачений юридичною особою не пізніше ніж через п`ятнадцять днів з дати отримання ним постанови. У разі несплати штрафу юридичною особою в строк, установлений пунктом 2 цього розділу, штраф стягується в судовому порядку.

Відповідно до ч.ч.17-18 ст.10 Закону України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні , рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про накладення штрафу може бути оскаржено в суді. У разі несплати штрафу протягом 15 днів примусове стягнення штрафів здійснюється на підставі відповідного рішення суду за позовом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Пунктом 11 розділу XV Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2012 року № 1470 визначено, що постанова у справі про правопорушення, а також рішення Комісії за скаргою на постанову можуть бути оскаржені до суду в порядку і строки, установлені законодавством.

Отже, спеціальним законодавством, що визначає правові засади здійснення державного регулювання ринку цінних паперів, не встановлено спеціального строку для оскарження постанов про накладання санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів та не встановлено спеціального строку для звернення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та її територіальних органів до суду із позовами про стягнення суми штрафів у разі несплати штрафних санкцій, застосованих постановами про накладання санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів.

Таким чином, до даних правовідносин застосовуються строки звернення до суду, встановлені КАС України.

Відповідно до ч.1 ст.122 КАС України, позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом або іншими законами.

Згідно з ч.2 ст.122 КАС України, для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Для звернення до адміністративного суду суб`єкта владних повноважень встановлюється тримісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня виникнення підстав, що дають суб`єкту владних повноважень право на пред`явлення визначених законом вимог. Цим Кодексом та іншими законами можуть також встановлюватися інші строки для звернення до адміністративного суду суб`єкта владних повноважень.

Частинами 1, 3 статті 120 КАС України, визначено, що перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов`язано його початок. Строк, що визначається місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця цього строку.

Відповідно, днем виникнення підстав, що дають позивачу право на пред`явлення заявленої у позові вимоги, є закінчення шестимісячного строку, який обчислюється з дня, коли відповідач дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав чи інтересів у спірних правовідносинах.

Постанови №351-ПД-1-Е, №353-ПД-1-Е, №353-ПД-1-Е від 13.12.2018 року, позивач направив відповідачу згідно реєстру рекомендованих листів №1 від 14.12.2018 року, списку №2356 згрупованих поштових відправлень листів рекомендованих та фіскального чеку від 14.12.2018 року за штриховим кодовим ідентифікатором № 6507806408696.

Згідно відомостей з офіційного веб-порталу ПАТ УКРПОШТА станом на 09 жовтня 2019 року, дані про відправлення за вищевказаним номером відсутні, тому що не зареєстровані.

Враховуючи вищевикладене, судом зазначалося про відсутність можливості встановити дату виникнення права у Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для звернення до суду з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю СПС-Інвест за рішенням №351-ПД-1-Е, №353-ПД-1-Е, №353-ПД-1-Е від 13.12.2018 року.

Судом наголошувалося, що згідно ч.4 ст.161 КАС України, позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

Доказів отримання відповідачем постанов №351-ПД-1-Е, №353-ПД-1-Е, №353-ПД-1-Е від 13.12.2018 року, суду надано не було.

04 жовтня 2019 року, через канцелярію Одеського окружного адміністративного суду, від представника Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку надійшло повідомлення про усунення недоліків позовної заяви (вх.№36250/19 від 04.10.2019р.).

У вищевказаному повідомленні представником позивача зазначено, що: …у НКЦПФР не має обов`язку відстежувати отримання учасниками ринку цінних паперів кореспонденції. Законодавством про ринок цінних паперів непередбачено вимоги, щодо відстеження факту отримання листа або наявність листа з відміткою про причину невручення. За доставку та вручення кореспонденції відповідає оператор поштового зв`язку ПАТ Укрпошта . Єдина інформація, що підтверджує рух кореспонденції знаходиться на офіційному сайті ПАТ Укрпошта , у розділі відстежити , яка перестає відображатися після спливу шестимісячного терміну з дні відправки поштової кореспонденції… .

Враховуючи вищевикладене суд зазначає.

Відповідно до п.8 ч.4 ст.169 КАС України, позовна заява повертається позивачеві, якщо позовну заяву із вимогою стягнення грошових коштів, яка ґрунтується на підставі рішення суб`єкта владних повноважень, подано суб`єктом владних повноважень до закінчення строку, визначеного частиною другою статті 122 цього Кодексу.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку звернулась до Одеського окружного адміністративного суду з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю СПС-Інвест на підставі рішень суб`єкта владних повноважень №351-ПД-1-Е, №353-ПД-1-Е, №353-ПД-1-Е від 13.12.2018 року.

Доказів отримання вищевказаних рішень суб`єкта владних повноважень Товариством з обмеженою відповідальністю СПС-Інвест суду - не надано.

Суд зазначає, що право на звернення до суду з вказаним позовом про стягнення штрафних санкцій виникне у позивача після спливу шестимісячного строку від дати отримання зазначених постанов відповідачем.

Крім того, стосовно посилань представника позивача на відсутність обов`язку відстежувати отримання учасниками ринку цінних паперів кореспонденції, суд зазначає наступне.

Згідно ч.4 ст.161 КАС України, позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

Відповідно до статті 77 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Докази суду надають учасники справи. Суд може пропонувати сторонам надати докази та збирати докази з власної ініціативи, крім випадків, визначених цим Кодексом.

Тобто, збирати докази з власної ініціативи є правом суду, а не обов`язком. Позивач же навпаки, зобов`язаний надати до суду докази разом з позовною заявою.

Суд зазначає, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право звернутися до ПАТ Укрпошта із запитом про отримання інформації стосовно вручення Товариству з обмеженою відповідальністю СПС-Інвест рішень №351-ПД-1-Е, №353-ПД-1-Е, №353-ПД-1-Е від 13.12.2018 року.

Суд наголошує, що відповідно до п.8 ч.4 ст.169 КАС України позовна заява повертається позивачеві, якщо позовну заяву із вимогою стягнення грошових коштів, яка ґрунтується на підставі рішення суб`єкта владних повноважень, подано суб`єктом владних повноважень до закінчення строку, визначеного частиною другою статті 122 цього Кодексу.

Крім того, відповідно до п.1 ч.4 ст.169 КАС України, позовна заява повертається позивачеві, якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви, яку залишено без руху, у встановлений судом строк.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що позовну заяву Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до Товариства з обмеженою відповідальністю СПС-Інвест , про стягнення штрафних санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів, належить повернути позивачеві.

Суд роз`яснює, що повернення позовної заяви не перешкоджає повторному зверненню із заявою до суду у порядку, передбаченому законом.

Керуючись ст.ст.120, 122, 169, 171, 243, 248 КАС України, суд,-

У Х В А Л И В:

Позовну заяву Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (01010, м. Київ, вул. Московська 8, корп.30, код ЄДРПОУ 37956207) до Товариства з обмеженою відповідальністю СПС-Інвест (65005, м. Одеса, вул. Бугаївська, буд.21, код ЄДРПОУ 34321940), про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю СПС-Інвест 10200,00 гривень штрафних санкцій у дохід державного бюджету України на рахунок, відкритий на ім`я територіального органу Держказначейства за місцезнаходженням платника по коду бюджетної класифікації 21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції , символ звітності банку 106 - повернути позивачеві.

Роз`яснити позивачу, що повернення позовної заяви не перешкоджає повторному зверненню із заявою до суду в порядку, передбаченому законом.

Копію ухвали разом з адміністративним позовом та всіма доданими до нього матеріалами надіслати позивачу.

Ухвала суду набирає законної сили в порядку, визначеному ст. 256 Кодексу адміністративного судочинства України, та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими статтями 293-297 Кодексу адміністративного судочинства України, з урахуванням приписів пп. 15.5 п. 15 Розділу VII Перехідні положення Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя Балан Я.В.

Дата ухвалення рішення 09.10.2019
Оприлюднено 15.10.2019

Судовий реєстр по справі 420/5427/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 09.10.2019 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.09.2019 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 420/5427/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону