СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

Святошинський районний суд міста Києва

ун. № 759/14667/19

пр. № 3/759/6028/19

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2019 року суддя Святошинського районного суду міста Києва Жмудь Вікторія Олексіївна, за участю захисника Макара І.І., розглянувши матеріали, які надійшли з Департаменту з питань запобігання політичній корупції Національного агентства з питань запобігання корупції, про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, номер картки - платника податків НОМЕР_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212 21 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 порушила встановлений порядок подання звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, а саме: за результатами аналізу Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру (далі - Звіт), поданого 26.04.2019 політичною партією ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ (код ЄДРПОУ 39550770) (далі - Партія) за І квартал 2019 року Національним агентством з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство), встановлено, що включені до Звіту дані не відповідають вимогам законодавства, а саме: у пп 6.1 п. 6 розділу ІІІ Звіту (спонсорські внески на користь політичної партії) зазначена інформації про безоплатне надання приміщення для функціонування керівних органів партії від ОСОБА_2 , однак до Звіту Партії не було додано Висновку про визначення розміру (суми) внеску у формі робіт, товарів або послуг, що є порушенням ч. 5 ст. 15 та ч. 12 ст. 17 Закону України Про політичні партії в Україні , пп. 2 п. 10 розділу ІІ Положення про порядок подання звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.07.2016 № 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.08.2016 за № 1185/2931. Своїми діями ОСОБА_1 порушила ст. 212 21 КУпАП.

У судове засідання ОСОБА_1 не з`явилася, про дату та час розгляду справи неодноразово повідомлялася належним чином. Жодних клопотань на адресу суду не надходило.

Враховуючи те, що ОСОБА_1 про дату і місце розгляду справи повідомлялася завчасно та належним чином, однак, своїм правом бути присутньою у судовому засіданні він не скористалася, суддя дійшов висновку про можливість розгляду справи про адміністративне правопорушення за відсутності ОСОБА_1 .

У судовому засіданні захисник Макар І.І. зазначив, що він не зміг погодити позицію з ОСОБА_1 щодо даного протоколу, відтак, просив відкласти розгляд справи.

Заслухавши клопотання захисника Макара І.І. суддя вважає за можливе продовжити розгляд справи, оскільки ОСОБА_1 обізнана про розгляд справи, що підтверджується угодою від 22.08.2019, яка укладена між нею та адвокатом Макаром І.І., відтак, вона мала достатньо часу для висловлення своєї позиції щодо протоколу про адміністративне правопорушення. Крім того, таку позицію захисника Макара І.І. суддя розцінює як спробу затягнути розгляд справи, що в свою чергу потягне порушення строків розгляду справи та накладення адміністративного стягнення.

Таким чином, ретельно дослідивши матеріали справи, а саме: протокол про адміністративне правопорушення № 50-25/750 від 29.07.2019, який складений стосовно ОСОБА_1 ; копію витягу зі Звіту політичної партії ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, з якого вбачається, що даний Звіт підписаний керівником ОСОБА_1 та поданий 26.04.2019 року; копію висновку про результати аналізу про результати аналізу Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру № 185 від 25.06.2019; копію Акту від 24.06.2019 про проведення аналізу Звіту політичної ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за І квартал 2019 року за період з 01.01.2019 по 31.03.2019 року, суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ст. 245 КУпАП завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне і об`єктивне з`ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної постанови.

Положеннями ст. 251 КУпАП передбачено, що доказами в справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються, зокрема, протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, речовими доказами, іншими документами тощо.

Згідно зі ст. 252 КУпАП орган (посадова особа) оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КУпАП адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Положеннями ст. 212 21 КУпАП встановлена адміністративна відповідальність за порушення встановленого порядку або строків подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду, звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру або подання фінансового звіту, оформленого з порушенням встановлених вимог.

Відповідно до ч. 5 ст. 15 Закону України Про політичні партії в Україні розмір (сума) внеску у формі робіт, товарів або послуг визначається на основі ринкової вартості ідентичних або подібних робіт, товарів та послуг на відповідному ринку за методологією, розробленою та затвердженою Національним агентством з питань запобігання корупції за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Положеннями ч. 12 ст. 17 Закону України Про політичні партії в Україні передбачено, що до звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру додаються копії документів, що підтверджують відображені у звіті відомості (у тому числі копії платіжних документів, довідок установ банків про рух коштів на рахунках).

Згідно з пп. 2 п. 10 розділу ІІ Положення про порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.07.2016 № 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.08.2016 за № 1185/29315, до Звіту додаються копії документів, що підтверджують відображені у звіті відомості (у тому числі копії платіжних документів, довідок установ банків про рух коштів на рахунках, копії фінансової звітності).

Як встановлено в судовому засіданні ОСОБА_1 , будучи керівником політичної партії ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ (код ЄДРПОУ 39550770), до Звіту про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за І квартал 2019 року не долучила Висновок про визначення розміру (суми) внеску у формі робіт, товарів або послуг, що підтверджується матеріалами справи в їх сукупності.

Таким чином, враховуючи, що по справі зібрано достатньо доказів, які у сукупності не викликають сумнівів у своїй достовірності і допустимості, та які підтверджують вчинення ОСОБА_1 адміністративного правопорушення, передбаченого ст.212 21 КУпАП, є всі підстави для притягнення її до адміністративної відповідальності.

При накладенні адміністративного стягнення на ОСОБА_1 , з урахуванням характеру вчиненого правопорушення, особи правопорушника, обставини, що пом`якшують та обтяжують її відповідальність, вважаю, що стягнення у виді штрафу, відповідає вимогам ст. 23, 33 КУпАП і є домірним скоєному.

Положеннями ст. 40 1 КУпАП передбачено, що у провадженні по справі про адміністративне правопорушення у разі винесення судом (суддею) постанови про накладення адміністративного стягнення сплачується судовий збір особою, на яку накладено таке стягнення. Розмір і порядок сплати судового збору встановлюється законом.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 4 Закону України Про судовий збір у разі ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення ставка судового збору встановлюється у розмірі 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Вичерпний перелік осіб, які звільняються від сплати судового збору, міститься у ст. 5 вказаного Закону.

У розпорядженні суду відсутні відомості про те, що ОСОБА_1 відноситься до осіб, які підлягають звільненню від сплати судового збору, а відтак, з неї слід стягнути судовий збір за ухвалення постанови про накладення адміністративного стягнення.

Керуючись ст. 9, 212 21 , 245, 251, 252, 280, 283-285, 294 КУпАП, п. 5 ч. 2 ст. 4 Закону України Про судовий збір ,

ПОСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 визнати винуватою у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212 21 КУпАП, та накласти на неї стягнення у виді штрафу в розмірі 300 (трьохсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 5100 (п`ять тисяч сто) грн 00 к.

Стягнути з ОСОБА_1 судовий збір за винесення постанови про накладення адміністративного стягнення у розмірі 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 384 (триста вісімдесят чотири) грн 20 к.

Постанова може бути оскаржена протягом десяти днів з дня її винесення. Апеляційна скарга подається до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд міста Києва.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Постанова може бути пред`явлена до виконання протягом трьох місяців з наступного дня після набрання нею законної сили.

Суддя Святошинського

районного суду міста Києва В.О. Жмудь

Дата ухвалення рішення 16.09.2019
Зареєстровано 17.09.2019
Оприлюднено 17.09.2019

Судовий реєстр по справі 759/14667/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 16.12.2019 Київський апеляційний суд Адмінправопорушення
Постанова від 16.09.2019 Святошинський районний суд міста Києва Адмінправопорушення

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону