КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

1[1]

П О С Т А Н О В А

Іменем України

16 грудня 2019 року м. Київ

Суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду Новов С.О., за участю захисника особи притягнутої до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 - адвоката Макара І.І., розглянувши справу про адміністративне правопорушення за апеляційною скаргою захисника ОСОБА_1 - адвоката Макара І.І. на постанову судді Святошинського районного суду м. Києва від 16 вересня 2019 року,

в с т а н о в и в :

Відповідно до постанови судді Святошинського районного суду м. Києва від 16 вересня 2019 року

ОСОБА_1 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 ,

визнано винуватою у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-21 КУпАП, з накладенням на неї адмністративного стягнення у виді штрафу в розмірі 300 (трьохсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 5100 (п`ять тисяч) грн. 00 коп.

Цією ж постановою стягнуто з ОСОБА_1 судовий збір у розмірі 384 (триста вісімдесят чотири) грн. 20 коп.

Як встановлено постановою судді, ОСОБА_1 порушила встановлений порядок подання звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, а саме: за результатами аналізу Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру (далі -Звіт), поданого 26.04.2019 політичною партією ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ (код ЄДРПОУ 39550770) (далі -Партія) за І квартал 2019 року Національним агентством з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство), встановлено, що включені до Звіту дані не відповідають вимогам законодавства, а саме: у пп. 6.1 п. 6 розділу ІІІ Звіту (спонсорські внески на користь політичної партії) зазначена інформація про безоплатне надання приміщення для функціонування керівних органів партії від ОСОБА_2 , однак до Звіту Партії не було додано Висновку про визначення розміру (суми) внеску у формі робіт, товарів або послуг, що є порушенням ч. 5 ст. 15 та ч. 12 ст. 17 Закону України Про політичні партії в Україні , пп. 2 п. 10 розділу ІІ Положення про порядок подання звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.07.2016 № 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.08.2016 за № 1185/2931. Своїми діями ОСОБА_1 порушила ст. 212-21 КУпАП.

Не погоджуючись із зазначеним судовим рішенням, захисник ОСОБА_1 - адвокат Макар І.І. подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати постанову Святошинського районного суду м. Києва від 16 вересня 2019 року.

В обґрунтування поданої скарги, захисник ОСОБА_1 посилається на те, що вважає винесене судове рішення незаконним, оскільки, справу щодо ОСОБА_1 було розглянуто без її присутності, як особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, хоча жодних відомостей про своєчасне сповіщення її про розгляд справи в суді 16.09.2019 року не було, внаслідок чого вона була позбавлена права давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання.

Крім того, апелянт звертає увагу на те, що він, як захисник, у суді заявляв, що він не зміг погодити з ОСОБА_1 правову позицію, оскільки не зміг із нею зустрітися, а у судді було достатньо часу, щоб відкласти справу, належним чином повідомити ОСОБА_1 та розглянути справу в її присутності.

Також, як зазначає захисник, відсутність ОСОБА_1 призвела до того, що суддя так і не з`ясував відомості, передбачені ст. 280 КУпАП.

Заслухавши пояснення захисника, який підтримав подану ним апеляційну скаргу та просив її задовольнити; перевіривши матеріали справи та доводи скарги, вважаю, що вона не підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Так, матеріали справи про адміністративне правопорушення щодо ОСОБА_1 містять достатньо фактичних даних, які свідчать про обґрунтованість висновку судді щодо доведеності її вини у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-21 КУпАП, а саме у поданні фінансового звітуза І квартал 2019 року, оформленого з порушенням встановлених вимог.

Зокрема, як обґрунтовано зазначається в постанову суді, яка оскаржується, положеннями ст. 212-21 КУпАП встановлена адміністративна відповідальність не тільки за порушення порядку або строків подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду, звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, а й за подання фінансового звіту, оформленого з порушенням встановлених вимог.

Відповідно до вимог, передбачених ч. 5 ст. 15 Закону України Про політичні партії в Україні , розмір (сума) внеску у формі робіт, товарів або послуг, у тому числі від громадянина України, визначається на основі ринкової вартості ідентичних або подібних робіт, товарів та послуг на відповідному ринку за методологією, розробленою та затвердженою Національним агентством з питань запобігання корупції за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

До звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, як це прямо передбачено ч. 12 ст. 17 Закону України Про політичні партії в Україні , додаються копії документів, що підтверджують відображені у звіті відомості (у тому числі копії платіжних документів, довідок установ банків про рух коштів на рахунках).

Підпунктом 2 п. 10 розділу ІІ Положення про порядок подання звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.07.2016 № 2, також передбачено, що до Звітудодаються копії документів, що підтверджують відображені у звіті відомості (у тому числі копії платіжних документів, довідок установ банків про рух коштів на рахунках, копії фінансової звітності).

З урахуванням вищенаведеного, на підставі досліджених судом доказів, зокрема: протоколу про адміністративне правопорушення № 50-25/750 від 29 липня 2019 року; копії Звіту політичної партії ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за І квартал 2019 року, який було направлено до Національного агентства; Акту про проведення аналізу зазначеного вище Звіту від 26.04.2019 року та Висновку про результати аналізу цього звіту від 25.06.2019 року № 185, суддею, яка розглядала справу про адміністративне правопорушення щодо ОСОБА_1 зроблено обґрунтований висновок про наявність в діях останньої складу адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 212-21 КУпАП, оскільки до вищезгаданого Звіту, який було підписано особисто ОСОБА_1 , як керівником Партії, не було долучено Висновок про визначення розміру (суми) внеску у формі робіт, товарів або послуг, що підтверджується відповідними матеріалами справи.

Перевіривши доводи скарги захисника щодо незаконності оскаржуваного судового рішення та наявності підстав для його скасування, через те, що, в порушення вимог ст. 268 КУпАП, справу було розглянуто за відсутності особи, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що вони не ґрунтуються на вимогах закону, з огляду на таке.

По-перше, всупереч доводам апеляційної скарги, наявні в матеріалах справи дані свідчать про те, що ОСОБА_1 належним чином повідомлялась про час та місце розгляду справи про адміністративне правопорушення щодо неї, як по телефону, так і шляхом направлення повісток про виклик до суду за адресою Партії.

Більш того, про час та місце судових засідань, призначених на 03 та 16 вересня 2019 року, особисто під розписку, повідомлявся захисник ОСОБА_1 - адвокат Макар І.І., у зв 'язку з чим суд апеляційної інстанції не може погодитися з твердженням захисника про те, що, розглянувши справу без участі особи, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, але з участю її захисника, суддя допустила порушення вимог ст. 268 КУпАП та позбавила ОСОБА_1 права давати пояснення, подавати докази та заявляти клопотання, оскільки права останньої в судовому засіданні представляв професійний адвокат, який, після укладення угоди про надання правової допомоги, 23 серпня 2019 року ознайомився з матеріалами справи та мав достатньо часу для того, щоб узгодити з ОСОБА_1 свою правову позицію до 16 вересня 2019 року, коли суддею було винесено оскаржувану постанову.

По-друге, твердження захисника про те, що відсутність ОСОБА_1 призвела до того, що суддя не з`ясувала відомостей передбачених ст. 280 КУпАП, також не може бути визнане обґрунтованим, оскільки наявні у справі дані дозволяли суду зробити висновки про те, чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність, а також з`ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

По-третє, що ж стосується доводів самої ОСОБА_1 , які викладені в її письмових поясненнях до апеляційної скарги, які були надіслані до Київського апеляційного суду про те, що до відповідальності, передбаченої ст. 212-21 КУпАП може бути притягнута лише юридична особа, тобто політична партія, а фізична чи посадова особа, в тому числі і вона, як керівник політичної партії, не можуть бути суб`єктами правопорушення за вказаною статтею, то суд апеляційної інстанції також не може з ними погодитися з огляду на те, що ст. 14 КУпАП, прямо передбачено, що посадові особи підлягають адміністративній відповідальності за адміністративні правопорушення, передбачені цим Кодексом, пов`язані з недодержанням установлених правил у сфері охорони порядку управління, державного і громадського порядку та інших правил, забезпечення виконання яких входить до їх службових обов`язків.

Подання Звіту Партії, передбаченого Законом України Про політичні партії в Україні , входить до службових обов`язків її керівника, оскільки саме він забезпечує виконання вимог щодо дотримання порядку та строків подання щоквартальних Звітів Партії та своїм підписом підтверджує достовірність та повноту інформації, яка повинна бути відображена у цих Звітах.

У відповідності до положень, передбачених ст. 17 Закону України Про політичні партії в Україні , у разі виявлення під час аналізу звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру чи під час перевірки інформації про порушення законодавства у сфері фінансування політичних партій, які є підставою для притягнення до адміністративної відповідальності, Національне агентство з питань запобігання корупції забезпечує притягнення відповідних осіб до такої відповідальності в межах своїх повноважень.

Отже, наведені вище вимоги законодавства дозволяють зробити однозначний висновок про те, що відповідальність за ст. 212-21 КУпАП повинна нести не юридична, а саме посадова особа, в даному конкретному випадку керівник політичної партії ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ , яким є ОСОБА_1 , оскільки саме до її повноважень відносяться питання щодо подання звітів політичної партії відповідно до вимог, передбачених Законом України Про політичні партії в Україні .

Таким чином, суд апеляційної інстанції не вбачає законних підстав для скасування постанови судді у справі про адміністративне правопорушення щодо ОСОБА_1 , оскільки оскаржувана постанова є законною та обґрунтованою.

За таких обставин, за наслідками розгляду апеляційної скарги захисника ОСОБА_1 - адвоката Макара І.І., суд апеляційної інстанції вважає за необхідне залишити апеляційну скаргу без задоволення, а постанову судді Святошинського районного суду м. Києва від 16 вересня 2019 рокущодо ОСОБА_1 - без змін.

На підставі викладеного, керуючись ст. 294 КУпАП, -

п о с т а н о в и в :

Апеляційну скаргу захисника ОСОБА_1 - адвоката Макара І.І. залишити без задоволення, а постанову судді Святошинського районного суду м. Києва від 16 вересня 2019 року, відповідно до якої ОСОБА_1 притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-21 КУпАП -без змін.

Постанова апеляційного суду набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною й оскарженню не підлягає.

Суддя Київського апеляційного суду

С.О. Новов

Справа № 33/824/3870/2019

Категорія: ст. 212-21 КУпАП

Головуючий у 1-й інстанції - суддя Жмудь В.О.

Дата ухвалення рішення 16.12.2019
Зареєстровано 22.12.2019
Оприлюднено 22.12.2019

Судовий реєстр по справі 759/14667/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 16.12.2019 Київський апеляційний суд Адмінправопорушення
Постанова від 16.09.2019 Святошинський районний суд міста Києва Адмінправопорушення

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону