ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.: (057) 702-07-99, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov. ua

ДОДАТКОВЕ СУДОВЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.09.2019р. Справа № 905/1288/19

Господарський суд Донецької області у складі судді Левшиної Я.О., при секретарі судового засідання Биковій Я.М., розглянув у відкритому судовому засіданні заяву Приватного акціонерного товариства «Інститут автоматизованих систем» , м.Харків про долучення до матеріалів справи доказів, що підтверджують витрати на професійну правничу допомогу адвоката та ухвалення додаткового рішенняза позовною заявою: Приватного акціонерного товариства «Інститут автоматизованих систем» , м. Харків

до відповідача: Приватного акціонерного товариства «Старокраматорський машинобудівний завод» , м. Краматорськ, Донецька область

про стягнення основного боргу у розмірі112188,44грн., 3% річних у розмірі 8240,30грн., інфляційних втрат у розмірі 29124,13грн.

За участю представників сторін:

від позивача: не з`явився;

від відповідача: не з`явився

В С Т А Н О В И В:

В провадженні господарського суду Донецької області знаходилась справа №905/1288/19 за позовом Приватного акціонерного товариства «Інститут автоматизованих систем» , м. Харків до Приватного акціонерного товариства «Старокраматорський машинобудівний завод» , м. Краматорськ, Донецька область про основного боргу у розмірі 112188,44грн., 3% річних у розмірі 8240,30грн., інфляційних втрат у розмірі 29124,13грн.

Рішенням господарського суду Донецької області від 03.09.2019 позовні вимоги задоволені частково; стягнуто з відповідача на користь позивача заборгованість у розмірі 109600,00грн., 3% річних у розмірі 5828,32грн., інфляційні втрати у розмірі 26946,50грн., а також відшкодування сплаченого судового збору у розмірі 2135,63грн.

09.09.2019 на адресу суду від Приватного акціонерного товариства «Інститут автоматизованих систем» , м. Харків надійшла заява б/н від 09.09.2019, в якій позивач, посилаючись на ч.8 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, просив долучити до матеріалів справи №905/1288/19 докази розміру судових витрат, понесених ним у зв`язку з розглядом справи та ухвалити додаткове рішення, яким покласти судові витрати на відповідача.

Ухвалою суду від 10.09.2019 призначено вказану заяву до розгляду на 18.09.2019.

Представники сторін в судове засідання 18.09.2019 не з`явились, про розгляд заяви повідомлені належним чином.

Відповідно до ч.3 ст. 244 Господарського процесуального кодексу України (далі -ГПК України) суд, що ухвалив рішення, ухвалює додаткове судове рішення в тому самому складі протягом десяти днів з дня надходження відповідної заяви.

Дослідивши заяву б/н від 09.09.2019 про ухвалення додаткового рішення у справі, суд дійшов висновку про наявність підстав для її часткового задоволення, з огляду на наступне.

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 244 ГПК України суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо, зокрема, судом не вирішено питання про судові витрати.

Згідно ч.8 ст.129 ГПК України розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.

Суд зазначає, що заявником дотримано вищезазначені вимоги. Так, у попередньому (орієнтовному) розрахунку суми судових витрат, який був поданий позивачем разом з позовною заявою, позивач заявив про надання до суду доказів розміру витрат позивача на правничу допомогу протягом 5 днів після ухвалення рішення суду.

Як вбачається з матеріалів справи, заява б/н від 09.09.2019 про ухвалення додаткового рішення по справі була подана позивачем 09.09.2019, тобто у строки, визначені ч.8 ст.129 ГПК України.

На підтвердження судових витрат позивач надав: детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги; договір №1007/19 від 10.08.2019 про надання правничої допомоги; доручення на надання правничої допомоги від 10.07.2019; звіт від 04.09.2019 про виконання доручення; видатковий касовий ордер від 09.09.2019.

10.07.2019 між Качмар В.О. (адвокат) та ПрАТ Інститут автоматизованих систем (клієнт) укладений договір №1007/19 про надання правничої допомоги, згідно якого адвокат надає правничу допомогу клієнту за окремими дорученнями клієнта, а клієнт приймає та оплачує таку правничу допомогу.

10.07.2019 позивачем було підписано доручення на надання правничої допомоги, за змістом якого клієнт надає, а адвокат приймає до виконання дане доручення на надання правничої допомоги, а саме: 1.1. підготувати та подати до суду позовну заяву з вимогами до ПрАТ «Старокраматорський машинобудівний завод» , м. Краматорськ, Донецька область про стягнення заборгованості за договором поставки №48/5-25 від 26.12.2016. Дана частина доручення вважатиметься виконаною в день відкриття судом першої інстанції провадження у справі; 1.2. здійснити представництво клієнта у судових засіданнях суду першої інстанції у справі за позовом клієнта до ПрАТ «Старокраматорський машинобудівний завод» про стягнення заборгованості за договором поставки №48/5-25 від 26.12.2016. Дана частина доручення вважатиметься виконаною в день прийняття судом першої інстанції рішення по суті заявлених позовних вимог.

Згідно п. 2 доручення від 10.07.2019 сторони оцінюють гонорар адвоката за підготовку та подання позовної заяви 4000,00грн., за представництво клієнта в суді першої інстанції, включаючи підготовку та подання заяв по суті справи та участь у судових засіданнях - 6000,00грн.

Відповідно до п. 2.3 договору клієнт зобов`язаний, зокрема: сплатити адвокату гонорар в розмірі та в строки, визначені даним договором, додатковими угодами до договору, укладеними на прийняття адвокатом до виконання окремих доручень клієнта; без зволікання прийняти від адвоката виконання доручення, а при відмові у прийнятті виконання протягом 2 днів після повідомлення про виконання доручення, письмово мотивувати таку відмову.

Даний договір є укладеним з моменту його підписання сторонами та діє до 31.12.2019.

04.09.2019 адвокат та клієнт підписали звіт про виконання доручення, згідно якого на виконання доручення на надання правничої допомоги адвокатом було надано наступні послуги:

- вивчення документів, що підтверджують наявність заборгованості ПрАТ «Старокраматорський машинобудівний завод» перед ПрАТ Інститут автоматизованих систем , виготовлення та засвідчення їх копій; виконання розрахунку заборгованості з урахуванням інфляційних втрат та 3% річних, визначення розміру судового збору; написання роздрукування позовної заяви з додатками, направлення її копії відповідачу засобами поштового зв`язку (включаючи витрати на пересилання); подання позовної заяви до господарського суду Донецької області (включаючи витрати на проїзд), термін виконання 10.07.2019 - 15.07.2019, вартість 4000,00грн.;

- вивчення відзиву на позовну заяву, написання роздрукування відповіді на відзив, направлення копії відповіді на відзив відповідачу засобами поштового зв`язку (включаючи витрати на пересилання), подання відповіді на відзив до господарського суду Донецької області, термін виконання 12.08.2019 - 13.08.2019, вартість 1000,00грн.;

- участь у судовому засіданні у справі №905/1288/19 13.08.2019, включаючи витрати на проїзд до господарського суду Донецької області, вартість 1500,00грн;

- участь у судовому засіданні у справі №905/1288/19 03.09.2019, включаючи витрати на проїзд до господарського суду Донецької області, вартість 1500,00грн., всього розмір гонорару адвоката становить 8000,00грн.

Відповідно до ст.123 Господарського процесуального кодексу України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати, зокрема, на професійну правничу допомогу.

Вимоги до особи, яка вправі займатися адвокатською діяльністю наведені у Законі України Про адвокатуру та адвокатську діяльність , статтею 6 якого визначено, що адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

З матеріалів справи вбачається, що Качмар В.О. має право на зайняття адвокатською діяльністю на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю серії ДП №3852 від 14.09.2018.

Згідно приписів ст. 126 ГПК України розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами (частина 6 статті 126).

Статтею 30 Закону визначено, що гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.

Частиною 8 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

Верховний Суд дотримується позиції, що необхідною умовою для вирішення питання розподілу судових витрат на професійну правничу допомогу є наявність доказів, які підтверджують фактичне здійснення таких витрат учасником справи (постанови КГС ВС від 31.01.2019 у справі №19/64/2012/5003, від 05.01.2019 у справі №906/194/18, від 19.02.2019 у справі №917/1071/18).

Так, на підтвердження фактичного здійснення учасником справи судових витрат на професійну правничу допомогу суду має бути надано належні фінансові документи, що свідчать про перерахування цією особою коштів адвокату за надані послуги на підставі договору про надання правової допомоги.

Як вже встановлено судом, на підтвердження фактичного здійснення учасником справи додаткових судових витрат на професійну правничу допомогу суду надано належні фінансові документи - видатковий касовий ордер від 09.09.2019 на суму 8000,00грн.

З огляду на викладене вище, суд дійшов висновку, що позивачем належними та достатніми доказами доведено, що понесені ним витрати та професійну правничу допомогу в розмірі 8000,00грн. пов`язані з розглядом даної справи, а зазначений розмір таких витрат є обґрунтованим та пропорційним до предмета спору, з урахуванням ціни позову, є співмірним зі складністю справи та обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт, а також часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт.

Відповідно до ч.4 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати, пов`язані з розглядом справи, у тому числі на професійну правничу допомогу у разі часткового задоволення позову покладаються на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

За таких обставин, витрати на професійну правничу допомогу адвоката у відповідності до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України підлягають стягненню з відповідача пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 126, 129, 244 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРІШИВ:

Заяву Приватного акціонерного товариства «Інститут автоматизованих систем» , м.Харків про долучення до матеріалів справи доказів, що підтверджують витрати на професійну правничу допомогу адвоката та ухвалення додаткового рішення у справі №905/1288/19 задовольнити.

Стягнути з Приватного акціонерного товариства «Старокраматорський машинобудівний завод» (84302, Донецька обл., місто Краматорськ, вул. Конрада Гампера, будинок 2; ЄДРПОУ 05763642) на користь Приватного акціонерного товариства «Інститут автоматизованих систем» (61046, Харківська обл., місто Харків, вул. Багратіона, будинок 6; ЄДРПОУ 05393406) витрати на правничу допомогу у розмірі 7733,15грн.

Додаткове рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано, а у разі подання апеляційної скарги, якщо його не скасовано, - після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст додаткового рішення складено та підписано 18.09.2019.

Суддя Я.О. Левшина

Зареєстровано 18.09.2019
Оприлюднено 19.09.2019
Дата набрання законної сили 18.09.2019

Судовий реєстр по справі 905/1288/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.11.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 11.11.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Рішення від 18.09.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 10.09.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Рішення від 03.09.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Рішення від 03.09.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 13.08.2019 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 18.07.2019 Господарський суд Донецької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону