Ухвала
від 24.09.2019 по справі 906/911/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УКРАЇНА

Господарський суд

Житомирської області10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65, тел. (0412) 48-16-20,

E-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, http://zt.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про повернення позовної заяви

"24" вересня 2019 р. м. Житомир Справа № 906/911/19

Господарський суд Житомирської області у складі: судді Давидюка В.К.,

розглянувши матеріали позовної заяви Керівника Бердичівської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі

1) Чуднівської районної державної адміністрації (м.Чуднів);

2) Іванопільської селищної ради (смт. Іванопіль, Чуднівського району, Житомирської області)

до Фермерського господарство "Голден Фрут Ленд"

про стягнення заборгованості з орендної плати, розірвання договору оренди землі та повернення земельної ділянки,

ВСТАНОВИВ:

Керівник Бердичівської місцевої прокуратури Житомирської області в інтересах держави в особі Чуднівської районної державної адміністрації та Іванопільської селищної ради звернувся до Господарського суду Житомирської області з позовом, в якому просить:

- стягнути з Фермерського господарства "Голден Фрут Ленд" заборгованість по орендній платі за користування земельною ділянкою площею 11,5590 га в сумі 11018,86 грн до місцевого бюджету Іванопільської селищної ради Чуднівського району Житомирської області;

- розірвати договір оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення від 17.07.2012, укладений між Чуднівською районною державною адміністрацією та ОСОБА_1 , відповідно до якого, в строкове платне користування передано земельну ділянку, площею 11,5590 га, яка розташована на території Іванопільської селищної ради Чуднівського району Житомирської області за межами населеного пункту;

- зобов`язати Фермерське господарство "Голден Фрут Ленд" (в особі ОСОБА_1 ) повернути земельну ділянку з кадастровим номером 1825855600:09:000:0082 загальною площею 11,5590 га, яка розташована за межами населеного пункту на території Іванопільської селищної ради Чуднівського району Житомирської області у розпорядження держави.

Ухвалою від 09.09.2019 позовну заяву Бердичівської місцевої прокуратури залишено без руху із зазначенням недоліків позовної заяви, способу та строку їх усунення.

23.09.2019 від Бердичівської місцевої прокуратури до суду поштою надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви від 18.09.2019, в якій зазначено, що відповідно до ст. 23 Закону України "Про прокуратуру" позов подано саме прокурором, оскільки Чуднівською РДА, як орендодавець, та Іванопільська селищна рада, як отримувач орендної плати, заходи щодо поновлення порушених інтересів не вживали. Зокрема, листами повідомлено Чуднівську районну державну адміністрацію та Іванопільську селищної раду про намір звернення з вказаним позовом (№31-88/3924 вих-19 від 02.08.2019 та №31-88/3923 вих-19 від 02.08.2019).

У відповідь на лист від №31-88/3924 вих-19 Чуднівська районна державна адміністрація проінформувала Бердичівську місцеву прокуратуру про відсутність заперечень щодо представництва прокуратурою, оскільки вважають, що місцеві державні адміністрації не є органами, до компетенції яких відноситься здійснення конкретної діяльності у відповідних правовідносинах, спрямованої на захист інтересів держави, наділеними державно-владними повноваженнями, які забезпечують належне виконання ними функцій та завдань української держав, оскільки контроль за сплатою усіх податків, зокрема місцевих (до яких належить плата за землю) покладено виключно на податкові органи, а справляння плати за землю - до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

При цьому Іванопільська селищна рада просила звернутися з відповідним позовом через відсутність відповідних призначень в бюджеті на судові витрати та повноважень про розірвання договору оренди землі з ФГ "Голден Фрут Ленд", тому що не має права розпоряджатися землями за межами населеного пункту.

Дослідивши вказані доводи, суд зазначає про недостовірність мотивів Чуднівської районної державної адміністрації щодо відсутності компетенції про звернення до суду з вимогами про розірвання договору та повернення земельної ділянки, враховуючи, що райдержадміністрація є стороною договору оренди від 17.07.2012. Водночас Іванопільська селищна рада не надала прокуратурі доказів, які б підтверджували відсутність коштів.

У позовній заяві зазначено про факт несвоєчасного неподання до суду районною державною адміністрацією та селищною радою про стягнення орендної плати, розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки свідчить про неналежне здійснення вказаними органами своїх повноважень, у зв`язку з чим прокурор звертається до суду в порядку, передбаченому чинним законодавством.

При цьому варто зауважити, що Чуднівська РДА та Іванопільська селищна рада в межах своєї компетенції не зверталась з позовами, оскільки мають переконання, що прокурор заявить позовні вимоги в їх інтересах як у справі №906/623/18, на яку посилається і Бердичівська місцева прокуратура.

Але прокурор не може вважатися альтернативним суб`єктом звернення до суду і замінювати належного суб`єкта владних повноважень, який може захищати інтереси держави.

На підставі викладеного, в порушення вимог частини 3,4 ст. 23 Закону України "Про прокуратуру" та ч.4 ст.53 ГПК України, прокурор не навів визначених законом підстав для звернення до суду прокурора із зазначеним позовом за можливості такого звернення Чуднівською районною державною адміністрацією (розірвання договору та повернення земельної ділянки) та Іванопільською селищною радою (стягнення орендної плати).

Водночас заявлено вимогу про розірвання договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення від 17.07.2012, укладеного між Чуднівською районною державною адміністрацією та ОСОБА_1 .

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 20 ГПК України господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв`язку із здійсненням господарської діяльності (крім справ, передбачених частиною другою цієї статті), та інші справи у визначених законом випадках, зокрема справи у спорах щодо правочинів, укладених для забезпечення виконання зобов`язання, сторонами якого є юридичні особи та (або) фізичні особи-підприємці.

Пунктом 15 договору від 17.07.2012 визначено, що земельна ділянка передається в оренду для вирощування товарної сільськогосподарської продукції. Інші умови передачі в оренду для ведення фермерського господарства (пункт 19 договору).

Відповідно до п. а) ч.3 ст. 22 Земельного кодексу України (в редакції, чинній від 06.05.2012), землі сільськогосподарського призначення передаються у власність та надаються у користування громадянам - для ведення особистого ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Як передбачено ч.1 ст. 1 Закону України "Про фермерське господарство" (в редакції, чинній від 17.07.2011) фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства, відповідно до закону.

Для отримання (придбання) у власність або в оренду земельної ділянки державної власності з метою ведення фермерського господарства громадяни звертаються до відповідної районної державної адміністрації (ч.1 ст. 7 Закону України "Про фермерське господарство" в редакції, чинній від 17.07.2011).

Після одержання засновником державного акта на право власності на земельну ділянку або укладення договору оренди земельної ділянки та його державної реєстрації фермерське господарство підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб (ст. 8 Закону України "Про фермерське господарство" в редакції, чинній від 09.12.2012).

Отже, учасниками господарського процесу можуть бути не лише юридичні особи та держава, але й фізичні особи у спорах, пов`язаних зі здійсненням господарської діяльності, а також в інших спорах, вирішення яких прямо віднесене до юрисдикції господарського суду.

Заявляючи вимогу про розірвання договору оренди земельною ділянкою з ОСОБА_1 , прокурор не надає фізичній особі статусу відповідача.

Відсутність змісту позовних вимог до кожного з відповідачів унеможливлює виконання приписів ч.7 ст. 238 ГПК України, згідно з якими суд, приймаючи рішення на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів, повинен зазначити, в якій частині рішення стосується кожного з них.

Положеннями статті 4 п.1 Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (в редакції чинній, на момент створення фермерського господарства) визначено, що державній реєстрації підлягають право постійного користування та право оренди земельної ділянки.

Договір оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення від 17.07.2012 зареєстрований у відділі Держкомзему у Чуднівському районі від 22.10.2012 №182580004004735 за ОСОБА_1 .

Відповідно до ст. 12 Закону України "Про фермерське господарство" (в редакції, чинній від 09.12.2012) до складу земель фермерського господарства входять, зокрема, земельні ділянки, що належать громадянам - членам фермерського господарства на праві приватної власності та земельні ділянки, що використовується фермерським господарством на умовах оренди.

Матеріали позовної заяви не містять прямих доказів на підтвердження реєстрації права користування земельною ділянкою кадастровий номер 1825855600:09:000:0082 за ФГ "Голден Фрут Ленд", а також акта приймання-передачі земельної ділянки за договором оренди від 17.07.2012 ОСОБА_1 (пункт 20 договору).

Пунктом 4 ч. 5 ст. 174 ГПК України суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи також у разі, якщо відсутні підстави для звернення прокурора до суду в інтересах держави або для звернення до суду особи, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи.

Згідно з ч. 7 ст. 174 ГПК України про повернення позовної заяви суд постановляє ухвалу, яку може бути оскаржено. Копія позовної заяви залишається в суді.

Керуючись ст. ст. 53, 162, 174, 234, 235 ГПК України, господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

Повернути позовну заяву керівнику Бердичівської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Чуднівської районної державної адміністрації та Іванопільської селищної ради до Фермерського господарства "Голден Фрут Ленд" про стягнення заборгованості з орендної плати, розірвання договору оренди землі та повернення земельної ділянки.

Додаток: на 48 аркушах, в тому числі платіжне доручення №1138 від 14.08.2019 та поштовий конверт.

Ухвала господарського суду набирає законної сили з моменту підписання та підлягає апеляційному оскарженню протягом десяти днів безпосередньо до суду апеляційної інстанції або згідно з пунктом 17.5 розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України до апеляційного суду через відповідний місцевий суд.

Суддя Давидюк В.К.

Друк:

1 - в наряд;

2 - Бердичівський місцеві прокуратурі (рек. з пов)

Дата ухвалення рішення24.09.2019
Оприлюднено24.09.2019
Номер документу84451756
СудочинствоГосподарське
Сутьстягнення заборгованості з орендної плати, розірвання договору оренди землі та повернення земельної ділянки

Судовий реєстр по справі —906/911/19

Ухвала від 24.09.2019

Господарське

Господарський суд Житомирської області

Давидюк В.К.

Ухвала від 09.09.2019

Господарське

Господарський суд Житомирської області

Давидюк В.К.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні