ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

_________________________________________________________________

УХВАЛА

"30" вересня 2019 р. Справа № 924/965/19

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Гладюка Ю.В., розглянувши матеріали

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Агроніка - 1", м. Шепетівка Хмельницької області, Україна

до "Інкомгрін" - Міжнародна компанія Зеленої енергії, Польща, 87-700 ОСОБА_1 , ОСОБА_2

про стягнення 6 191, 50 євро (170 100, 32 грн.)

з підстав неналежного виконання договору (контракту)

встановив:

На адресу суду надійшла позовна заява товариства з обмеженою відповідальністю "Агроніка - 1", м. Шепетівка Хмельницької області, Україна до "Інкомгрін" - Міжнародна компанія Зеленої енергії, Польща, 87-700 ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення 6 191, 50 євро (170 100, 32 грн.) з підстав неналежного виконання договору ( контракту ).

Ухвалою господарського суду Хмельницької області від 18.09.2018р. залишено позовну заяву товариства з обмеженою відповідальністю "Агроніка - 1", м. Шепетівка Хмельницької області, Україна до "Інкомгрін" - Міжнародна компанія Зеленої енергії, Польща, 87-700 ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення 6 191, 50 євро (170 100, 32 грн.) без руху. Зобов`язано позивача на протязі семи днів з дня вручення цієї ухвали направити до суду оригінал платіжного доручення від 12.09.19 № 131 про оплату судового збору за подання даного позову, а також надати суду (у письмовій формі) правові обґрунтування звернення з позовом до господарського суду Хмельницької області.

На адресу суду 24.09.2019р. від товариства з обмеженою відповідальністю "Агроніка - 1" надійшли витребувані судом документи.

Відповідно до ч. 3 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України (далі по тексту ГПК України), якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому статтею 176 цього Кодексу.

Досліджуючи позовні матеріали справи №924/965/19 судом враховується що відповідач - "Інкомгрін" - Міжнародна компанія Зеленої енергії є іноземною особою.

Відповідно до ст.ст. 365,366 ГПК України іноземні особи мають такі самі процесуальні права та обов`язки, що і громадяни України та юридичні особи, створені за законодавством України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України. Підсудність справ за участю іноземних осіб визначається цим Кодексом, законом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Згідно ст. 33 Договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах, ратифікований Постановою ВР N 3941-XII (3941-12) від 04.02.94 зобов`язання, що виникають з договірних відносин, визначаються законодавством тієї Договірної Сторони, на території якої була укладена угода, хіба що учасники договірних відносин підпорядкують ці відносини вибраному ними законодавству. У справах, зазначених в пункті 1, компетентним є суд тієї Договірної Сторони, на території якої має місце проживання або юридичну адресу відповідач. Компетентним є також суд тієї Договірної Сторони, на території якої має місце проживання або юридичну адресу позивач, якщо на цій території знаходиться предмет спору або майно відповідача. Компетенція, про яку йде мова в пункті 2, може бути змінена за згодою учасників договірних відносин.

Пунктами 9.1 та 9.2 контракту №07/02 від 11.07.2019р. підписаний між товариством з обмеженою відповідальністю "Агроніка - 1", м. Шепетівка Хмельницької області, Україна та "Інкомгрін" - Міжнародна компанія Зеленої енергії, Польща, 87-700 ОСОБА_1 , ОСОБА_2 встановлено, що будь - який спір, що виникає за цим контрактом або у зв`язку з ним, сторони вирішують шляхом переговорів. У випадку, якщо сторони не можуть прийти до згоди, всі суперечки, розбіжності або вимоги, що виникають за цим договором або у зв`язку з ним, в тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню в суді, згідно з українським законодавством на території цієї країни.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає звернення товариства з обмеженою відповідальністю "Агроніка - 1", м. Шепетівка Хмельницької області, Україна із позовною заявою до "Інкомгрін" - Міжнародна компанія Зеленої енергії, Польща, 87-700 ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення 6 191, 50 євро (170 100, 32 грн.) згідно контракту №07/02 від 11.07.2019р. до господарського суду Хмельницької області, належним.

Згідно ч. 1 ст. 176 ГПК України за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Враховуючи вищевикладене суд вважає за належне відкрити провадження у справі №924/965/19 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Агроніка - 1", м. Шепетівка Хмельницької області, Україна до "Інкомгрін" - Міжнародна компанія Зеленої енергії, Польща, 87-700 ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення 6 191, 50 євро (170 100, 32 грн.).

Частиною 1 ст. 367 ГПК України визначено, що у разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Відповідно до ст. ст. 2, 3 Договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах, ратифікований Постановою ВР N 3941-XII (3941-12) від 04.02.94 суди і органи прокуратури Договірних Сторін, що далі іменуються "установи юстиції" надають взаємну правову допомогу у цивільних та кримінальних справах. В справах, що охоплюються цим Договором, установи юстиції, зносяться між собою за посередництвом центральних органів, якщо інше не передбачено цим Договором. В розумінні цього Договору центральними органами є: з боку України - Міністерство юстиції та Генеральна Прокуратура, а з боку Республіки Польщі - Міністерство юстиції. Центральні органи можуть домовитися, що установи юстиції Договірних Сторін зносяться між собою безпосередньо.

Договірні Сторони надають взаємну правову допомогу щодо підготовки, пересилки та вручення документів, виконання обшуку, вилучення та видачі речових доказів, проведення експертизи, огляду, допиту сторін, свідків, експертів, підозрюваних, обвинувачених і підсудних, а також виконання інших процесуальних дій (ст. 4 Договору).

Згідно ст. 5 Договору у справах, що охоплюються цим Договором, клопотання складаються державною мовою запитуючої Сторони і до них додаються переклади на державну мову запитуваної Сторони або англійську чи російську. Якщо стосовно положень цього Договору вимагається додати до документів, що пересилаються, їх переклад на мову іншої Договірної Сторони, ті переклади мають бути здійснені офіційним перекладачем, підпис якого має бути офіційно посвідчений, або присяжним перекладачем однієї з Договірних Сторін .

Статтею 6 договору визначено, що Клопотання про надання правової допомоги складається у письмовій формі і повинно містити: 1) найменування запитуючої установи; 2) найменування запитуваної установи; 3) назву справи, з якої запитується правова допомога; 4) імена і прізвища сторін, підозрюваних, обвинувачених, підсудних або засуджених, потерпілих, місце їх постійного або тимчасового проживання, громадянство, заняття, а в кримінальних справах, в міру можливості, також місце і дату народження, імена їх батьків, а щодо юридичних осіб - їх назву і місцезнаходження; 5) імена, прізвища і адреси представників осіб, які вказані в пункті 4; 6) зміст клопотання і необхідну для його виконання інформацію, зокрема, імена, прізвища і адреси свідків, якщо вони відомі; 7) в кримінальних справах - додатково опис фактичних обставин і юридичну кваліфікацію скоєного злочину.

Клопотання про надання правової допомоги повинно бути засвідчене підписом та гербовою печаткою запитуючої установи. Договірні Сторони можуть застосовувати двомовні бланки для клопотань про надання правової допомоги.

Згідно ст.ст. 9, 10 Договору запитувана установа здійснює вручення документів відповідно до правил, які діють в її державі, якщо документи, які вручаються, складені державною мовою запитуваної Сторони або якщо додано завірені переклади на мову запитуваної Сторони. В інших випадках вручення документів адресатові здійснюється за його добровільною згодою. Підтвердження вручення документів оформлюється відповідно до правил запитуваної Договірної Сторони. У підтвердженні зазначається час, місце і спосіб вручення. Якщо лист оформлено у двох примірниках, підтвердження отримання може також міститися в одному з цих примірників.

Оскільки позивачем ініційоване звернення до суду із даним позовом, суд покладає на нього оплату вартості витрат, пов`язаних із перекладом відповідних документів з подальшим розподілом судових витрат відповідно до вимог глави 8 ГПК України.

За таких обставин, для належного повідомлення відповідача - "Інкомгрін" - Міжнародна компанія Зеленої енергії, Польща, 87-700 ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про дату, час та місце слухання справи, суд вважає за необхідне зобов`язати позивача - товариство з обмеженою відповідальністю "Агроніка - 1", м. Шепетівка Хмельницької області, Україна здійснити переклад даної ухвали та Клопотання про надання правової допомоги польською мовою для подальшого їх направлення Міністерству юстиції Республіки Польщі з метою вручення відповідачу. Для цього господарський суд направляє позивачу три примірники даної ухвали, а також три примірники Клопотання про надання правової допомоги.

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги або вручення виклику до суду чи інших документів до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

Зважаючи на викладене, суд вважає за необхідне зупинити провадження у даній справі на період вручення документів відповідачу.

Керуючись положеннями Договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах, ратифікований Постановою ВР N 3941-XII (3941-12) від 04.02.94 та ст.ст. 176, 228, 234, 235, 365, 366, 367 Господарського процесуального кодексу України, суд

постановив:

Прийняти позовну заяву до розгляду та порушити провадження у справі.

Призначити підготовче засідання на 10:00 год. "24" березня 2020 р.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Хмельницької області за адресою: м.Хмельницький, Майдан Незалежності, 1, зал № 314.

Зупинити провадження у справі на період вручення документів відповідачу, але не пізніше "24" березня 2020 року.

Оформити Клопотання про надання правової допомоги відповідно до Договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах, ратифікований Постановою ВР N 3941-XII (3941-12) від 04.02.94.

Зобов`язати позивача до "11" жовтня 2019 року надати суду посвідчений переклад офіційним перекладачем, підпис якого має бути офіційно посвідчений на польську мову ухвали господарського суду Хмельницької області від 30.09.2019р. та Клопотання про надання правової допомоги.

Після надходження від позивача зазначених в ухвалі документів через Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області звернутися до компетентного органу Республіки Польща із Клопотання про надання правової допомоги щодо вручення цієї ухвали відповідачу - "Інкомгрін" - Міжнародна компанія Зеленої ІНФОРМАЦІЯ_1 , Польща, 87-700 ОСОБА_1 , Лазенець, вул. АДРЕСА_1 .

Відповідачу (Інкомгрін" - Міжнародна компанія Зеленої ІНФОРМАЦІЯ_1 , Польща, 87-700 ОСОБА_1 , Лазенець, вул. Едварда АДРЕСА_1 ) надати в судове засідання, яке відбудеться 24 березня 2020 року о 10:00 год. , документи, що підтверджують правосуб`єктність відповідача за законодавством Республіки Польща.

При реалізації свого права на подання письмового відзиву на позовну заяву, відповідачу надіслати (надати) такий відзив Господарському суду Хмельницької області до 10 березня 2020 р. Надіслати (надати) копію відзиву та доданих до нього документів позивачу одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду. Докази надіслання (надання) подати суду.

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://km.arbitr.gov.ua.

Ухвала набрала законної сили 30.09.2019р. та оскарженню не підлягає.

Суддя Ю.В. Гладюк

Віддрук. у 2 прим.:

1 - до справи;

2 - позивачу (30401, Хмельницька область, м. Шепетівка, пр. Миру, 28) - рекомендованим з повідомленням

Зареєстровано 01.10.2019
Оприлюднено 01.10.2019
Дата набрання законної сили 30.09.2019

Судовий реєстр по справі 924/965/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 30.09.2019 Господарський суд Хмельницької області Господарське
Ухвала від 18.09.2019 Господарський суд Хмельницької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону