КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

РІШЕННЯ

                                                                                                                             Справа 2-973

   2010 рік

                                                                Р І Ш Е Н Н Я

                                                          ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2010 року   Комсомольський районний суд м. Херсона в складі:    

                        головуючого - судді  Стамбули Н.В.

                        при секретарі – Тавожнянській А.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Херсоні цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Стаслаагросервіс», ОСОБА_2, ОСОБА_3 про визнання договору недійсним та стягнення грошових коштів, -

ВСТАНОВИВ:

Позивачка звернулася до суду з позовною заявою, в якій просить захистити  її права та законні інтереси шляхом визнання договору недійсним та стягнення грошових коштів.  

Позовні вимоги мотивовані тим, що  27 листопада 2008 року між відповідачем ОСОБА_2, та відповідачем СТОВ «Стаслаагросервіс» було укладено попередній договір про зобов’язання укласти до 13.02.2009р. договір купівлі-продажу належного СТОВ «Стаслаагросервіс» на праві власності нерухомого майна, яке знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. Причальна, будинок, 35 (тридцять п’ять), на земельній ділянці площею 1 716,0 м. кв.  та по вул. Причальна, будинок, 37 (тридцять сім), на земельній ділянці площею 13136, 0 м. кв.

Крім того, пунктом 1.3. Попереднього договору визначено, що ОСОБА_2 в якості завдатку передає СТОВ «Стаслаагросервіс» грошові кошти в сумі еквівалентній 150 000 (сто п’ятдесят тисяч) дол. США згідно міжбанківського курсу гривні до дол. США на день передачі коштів.

Також позивачкою вказується, що в березні 2002р. між нею та ОСОБА_2 зареєстровано шлюб, який на день звернення до суду не розірвано. У зв’язку з наведеним, позивачка вважає, що ОСОБА_2 не мав права укладати наведений договір без згоди позивачки, як дружини, та не мав права розпоряджатись одноособово грошовими коштами, що були передані ним іншій стороні за вказаним попереднім договором. 29.12.2009р. Комсомольським районним судом м.Херсона задоволено клопотання ОСОБА_1 та залучено до участі у даній справі як співвідповідача ОСОБА_3.

Крім того, позивачкою подано до суду заяву про зміну предмету позовних вимог. Відповідно до поданої заяви, позивачка просить суд визнати, що грошові кошти, еквівалентні 150 000 (сто п’ятдесят тисяч) доларів США, які були передані по акту прийому-передачі грошових коштів від 02.02.2009 року ОСОБА_2 згідно укладеного Попереднього договору від 27 листопада 2008 року між ОСОБА_2  та Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Стаслаагросервіс», є об’єктом  спільної сумісної власності подружжя, а саме, ОСОБА_1  та ОСОБА_2; визнати  недійсним, з моменту укладення, Попередній договір від 27 листопада 2008 року, що укладений між ОСОБА_2  та Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Стаслаагросервіс»; стягнути з Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Стаслаагросервіс», ОСОБА_3 на користь ОСОБА_2  1234500 (один мільйон двісті тридцять чотири тисячі п’ятсот ) гривень.

         Позивачка в судове засідання не з’явилася, про час та місце слухання справи повідомлялася належним чином.

Представник позивачки в судовому засіданні підтримав позовні вимоги та просив задовольнити їх в повному обсязі.

Відповідач ОСОБА_2 в судове засідання не з’явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином.

Представник відповідача ОСОБА_2 в судовому засідання визнав позовні вимоги позивачки та у своїх поясненнях підтвердив, що ОСОБА_2 дійсно передавав особисто відповідачу ОСОБА_3 грошові кошти в сумі еквівалентній 150 000 (сто п’ятдесят тисяч) дол. США в якості завдатку згідно попереднього договору від 27.11.2008р.

Представник відповідача СТОВ «Стаслаагросервіс» та відповідач ОСОБА_3 в  судове засідання не явилися, про дату, час та місце були повідомленні належним чином.  Разом з тим, матеріали, що містяться у справі, свідчать про те, що відповідачі СТОВ «Стаслаагросервіс» та ОСОБА_3 повідомлені про дату, час та місце розгляду справи.

Відповідач СТОВ «Стаслаагросервіс» у поданих до суду клопотаннях (вих.№24 від 16.12.2009р. та вих.№27 від 28.12.2009р. ) зазначає,  що товариство не отримувало кошти, що вказані у позовній заяві, а тому СТОВ «Стаслаагросервіс» позовні вимоги ОСОБА_1 не визнає в повному обсязі.

          Частиною 1 статті 157 Цивільного процесуального кодексу України передбачено, що суд розглядає справи протягом розумного строку, але не більше двох місяців з дня відкриття провадження у справі.

          Частиною 1статті 169 Цивільного процесуального кодексу України надано право суду відкладати розгляд справи в межах строків, встановлених статтею 157 цього Кодексу.

            Суд, вивчивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивачки, представника відповідача ОСОБА_2Я, приходить до висновку, що позовні вимоги позивачки підлягають частковому задоволенню з огляду на наступне.

27 листопада 2008 року між відповідачем ОСОБА_2 та відповідачем СТОВ «Стаслаагросервіс» укладено попередній договір про зобов’язання укласти до 13.02.2009р. договір купівлі-продажу належного СТОВ «Стаслаагросервіс» на праві власності нерухомого майна, яке знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. Причальна, будинок, 35 (тридцять п’ять), на земельній ділянці площею 1 716,0 м. кв.  та по вул. Причальна, будинок, 37 (тридцять сім), на земельній ділянці площею 13136, 0 м. кв.

Пунктом 1.3. Попереднього договору визначено, що ОСОБА_2 в якості завдатку передає СТОВ «Стаслаагросервіс» грошові кошти в сумі еквівалентній 150 000 (сто п’ятдесят тисяч) дол. США згідно міжбанківського курсу гривні до дол. США на день передачі коштів.

Факт передачі ОСОБА_2 вказаної суми грошових коштів підтверджується Актом прийому-передачі грошових коштів від 02.02.2009р. Даний Акт підписаний ОСОБА_2 та ОСОБА_3, як директором СТОВ «Стаслаагросервіс». Крім того, підпис ОСОБА_3 скріплений печаткою СТОВ «Стаслаагросервіс».

Як вбачається з матеріалів справи, 06.03.2002 року відділом реєстрації актів цивільного стану Галицького районного управління юстиції зареєстровано шлюб між громадянином України ОСОБА_2 та громадянкою України ОСОБА_4 (прізвище після одруження ОСОБА_2).

Відповідно до частини 1 статті 36 Сімейного кодексу України шлюб є підставою для виникнення прав та обов'язків подружжя.

Згідно частини 1 статті 60 Сімейного кодексу України, майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу).  При цьому, відповідно до частини 2 коментованої статті вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Частиною 1 статті 61 Сімейного кодексу України передбачено, що об'єктом права спільної сумісної власності подружжя може бути будь-яке майно, за винятком виключеного з цивільного обороту.

Відповідно до частини 2 статті 61 Сімейного кодексу України об'єктом права спільної сумісної власності є заробітна плата, пенсія, стипендія, інші доходи, одержані одним із подружжя.

З огляду на наведене, суд вважає підставним та обґрунтованим твердження позивачки про те, що грошова сума, яка передана ОСОБА_2 в якості завдатку на виконання Попереднього договору від 27.11.2008р. являється  об’єктом спільної сумісної власності подружжя.  

 Частиною 1 статті 65 Сімейного кодексу України передбачено, що дружина, чоловік розпоряджаються майном, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя, за взаємною згодою.

 Як вбачається з поданої позовної заяви, позивачка, як дружина відповідача ОСОБА_2, не надавала своєї згоди ОСОБА_2 ні на укладення попереднього договору від 27.11.2008р., ні на передачу грошових коштів в якості  завдатку.

            Частиною 2 статті 65 Сімейного кодексу України надано право дружині, чоловіку на звернення до суду з позовом про визнання договору недійсним як такого, що укладений другим із подружжя без її, його згоди, якщо цей договір виходить за межі дрібного побутового.

             У відповідності до статті 31 Цивільного кодексу України правочин вважається дрібним побутовим, якщо він задовольняє побутові потреби особи, відповідає її фізичному, духовному чи соціальному розвитку та стосується предмета, який має невисоку вартість.

            З огляду на наведену норму Цивільного кодексу України, суд вважає за необхідне погодитись з твердженнями позивачки, що попередній договір від 27.11.2008р., що укладений між ОСОБА_2 та СТОВ «Стаслаагросервіс» не є дрібним побутовим договором.

           Статтею 203 Цивільного кодексу України передбачено, що зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства.

          У відповідності до статті 215 Цивільного кодексу України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п'ятою та шостою статті 203 Цивільного кодексу України.

           Статтею 216 Цивільного кодексу України передбачено, що недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов'язані з його недійсністю.

У разі недійсності правочину кожна із сторін зобов'язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а в разі неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає у користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі, - відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування.

            Частиною 3 пункту 5 постанови Пленуму ВСУ від 06.11.2009р. №9 «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними» визначено, що вимога про застосування наслідків недійсності правочину може бути заявлена як одночасно з вимогою про визнання оспорюваного правочину недійсним, так і у вигляді самостійної вимоги в разі нікчемності правочину та наявності рішення суду про визнання правочину недійсним.

            Як вбачається з позовних матеріалів, позивач скористався наданим правом застосування наслідків недійсності правочину одночасно з визнанням правочину (Попереднього договору від 27.11.2008р.) недійсним.

            Таким чином, сторони недійсного правочину повинні повернутись в попередній майновий стан – той, що існував до моменту укладення такого правочину.

             Як вбачається з наявних у справі матеріалів факт підпису ОСОБА_3 Акту прийому-передачі коштів від 02.02.2009р. не заперечувалось ні СТОВ «Стаслаагросервіс», ні ОСОБА_3

            Разом з тим, як зазначено вище, відповідач СТОВ «Стаслаагросервіс» у поданих до суду клопотаннях зазначав, що товариство не отримувало кошти, що вказані позивачкою у позовній заяві.

            З огляду на встановлені обставини, суд приходить до висновку, що грошові кошти, що були отримані ОСОБА_3, як директором товариства, згідно Акту прийому-передачі від 02.02.2009р. в подальшому не передавались ОСОБА_3 на користь СТОВ «Стаслаагросервіс».

            Таким чином, вимога щодо застосування наслідків недійсності Попереднього договору від 27.11.2008р. повинна стосуватись саме ОСОБА_3, а не юридичної особи СТОВ «Стаслаагросервіс», оскільки грошові кошти згідно Попереднього договору від 28.11.2008р. вказане товариство не отримувало.

           На момент звернення позивачки до суду з даною позовною заявою міжбанківський курс гривні  до дол. США становив : 8,2300 грн = 1,00 дол.США. Відповідно до вказаного курсу  сума 150 000 дол.США є еквівалентною  1 234 500 грн.

          Відповідно до вищенаведеного та керуючись ст.ст. 1, 4, 15, 33, 157, 158, 179, 208, 209, 214, 215, 218, 223 ЦПК України, ст.ст.215,216 ЦК України, ст.ст.60,61,63,65 СК України, суд, -

ВИРІШИВ:

 

 Позовні вимоги ОСОБА_1 задовольнити частково.

 Визнати, що грошові кошти, еквівалентні 150 000 (сто п’ятдесят тисяч) доларів США, які були передані по акту прийому-передачі грошових коштів від 02.02.2009 року ОСОБА_2 (01001, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1) згідно  укладеного Попереднього договору від 27 листопада 2008 року між ОСОБА_2 та Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Стаслаагросервіс» (м. Херсон, вул. Філатова, буд. 27, код ЄДРПОУ: 30142607) є об’єктом  спільної сумісної власності подружжя, а саме, ОСОБА_1 (01001, м. Київ. АДРЕСА_2, ідентифікаційний номер: НОМЕР_2) та ОСОБА_2 (01001, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

      Визнати  недійсним, з моменту укладення, Попередній договір від 27 листопада 2008 року, що укладений між ОСОБА_2 (01001, м. Київ. АДРЕСА_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1) та Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Стаслаагросервіс» (м. Херсон, вул. Філатова, буд. 27, код ЄДРПОУ: 30142607).

Стягнути з ОСОБА_3 (73027, м. Херсон, вул. Філатова, 27 ідентифікаційний номер НОМЕР_3) на користь ОСОБА_2 (01001, АДРЕСА_1, Ідентифікаційний номер НОМЕР_1) 1 234 500 (один мільйон двісті тридцять чотири тисячі п’ятсот ) гривень.

Стягнути з ОСОБА_3 (73027, м. Херсон, вул. Філатова, 27 ідентифікаційний номер НОМЕР_3) на користь ОСОБА_1 ((01001, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_2) судові витрати: за сплачений судовий збір у сумі 1700 (одна тисяча сімсот) гривень та витрати на інформаційно-технічне забезпечення у сумі 120 (сто двадцять) гривень.

 В іншій частині позовних вимог відмовити.

            Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання заяви про апеляційне оскарження.

           Заяву про апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції може бути подано до апеляційного суду Херсонської області через Комсомольський районний суд м.Херсона протягом десяти днів з дня проголошення рішення.

             Апеляційна скарга на рішення суду подається до апеляційного суду Херсонської області через Комсомольський районний суд м.Херсона протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження.  

Суддя                                                                                          Н.В.Стамбула    

Дата ухвалення рішення 10.03.2010
Оприлюднено 29.03.2010

Судовий реєстр по справі 2-973/10

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 02.09.2010 Підгаєцький районний суд Тернопільської області Цивільне
Ухвала від 25.08.2010 Підгаєцький районний суд Тернопільської області Цивільне
Рішення від 22.06.2010 Московський районний суд м.Харкова Цивільне
Ухвала від 02.06.2010 Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області Цивільне
Рішення від 20.05.2010 Новогродівський міський суд Донецької області Цивільне
Рішення від 12.05.2010 Комсомольський міський суд Полтавської області Цивільне
Ухвала від 23.04.2010 Комсомольський міський суд Полтавської області Цивільне
Ухвала від 21.04.2010 Новогродівський міський суд Донецької області Цивільне
Ухвала від 07.04.2010 Комсомольський міський суд Полтавської області Цивільне
Ухвала від 23.03.2010 Новогродівський міський суд Донецької області Цивільне
Рішення від 10.03.2010 Комсомольський районний суд м.Херсона Цивільне
Рішення від 10.03.2010 Комсомольський районний суд м.Херсона Цивільне
Ухвала від 09.03.2010 Ленінський районний суд м.Полтави Цивільне
Ухвала від 09.03.2010 Ленінський районний суд м.Полтави Цивільне
Ухвала від 17.02.2010 Ленінський районний суд м.Полтави Цивільне
Рішення від 15.02.2010 Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області Цивільне
Ухвала від 15.02.2010 Іллічівський міський суд Одеської області Цивільне
Ухвала від 11.02.2010 Сихівський районний суд м.Львова Цивільне
Ухвала від 27.01.2010 Орджонікідзевський районний суд м.Харкова Цивільне
Рішення від 22.01.2010 Ленінський районний суд м.Кіровограда Цивільне
Рішення від 20.01.2010 Рівненський міський суд Рівненської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 2-973/10

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону