ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

__________________________________________________________________

Апеляційне провадження № 11сс/818/1696/19 Головуючий 1ї інстанції - Божко В.В.

Справа № 640/12080/19 Доповідач - Бездітко В.М.

Категорія : у порядку КПК України

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

7 жовтня 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду у складі:

головуючого - Бездітка В.М.

суддів - Кружиліної О.А., Чопенка Я.В.

за участю секретаря - Леськіва Е.П.

прокурора - Сагун М.О.

заявника - ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові матеріали за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09 вересня 2019 року, якою відмовлено у задоволенні скарги ОСОБА_1 на постанову слідчого СУ ГУНП в Харківській області Коціняна В.Л. про закриття кримінального провадження №12019220510000814 від 02.04.2019, -

В С Т А Н О В И Л А:

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09 вересня 2019 року відмовлено у задоволенні скарги ОСОБА_1 на постанову слідчого СУ ГУНП в Харківській області Коціняна В.Л. про закриття кримінального провадження №12019220510000814 від 02.04.2019.

Не погодившись з вказаною ухвалою слідчого судді, Перепелиця С.І. звернувся з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09 вересня 2019 року та постановити нову ухвалу, якою задовольнити його скаргу та скасувати постанову слідчого СУ ГУНП в Харківській області Коціняна В.Л. від 13.08.2019 р. про закриття кримінального провадження №12019220510000814 від 02.04.2019.

В обґрунтування апеляційної скарги ОСОБА_1 посилається на незаконність та необґрунтованість ухвали та неповне дослідження усіх обставин справи. Вказав, що слідчим вказані у постанові слідчі (розшукові) дії були проведені формально. Під час допиту у якості свідків експертів ХНДІСЕ ім. професора Бокаріуса: Варлахова В.О., Ольхова В.С., Роман А.І. та Носатенко Ю.О. слідчий обмежився встановленням факту, що експерти дійсно працюють у вказаній установі та проводили експертні дослідження в рамках кримінального провадження №12017220000001322 від 18.10.2017 року. Під час проведення додаткових допитів експертів, слідчий дізнався про методики які ними використовувались під час проведення експертних досліджень, але детальний аналіз пояснень зазначених осіб відсутній. Слідчий вказав лише назви цих методик, не з`ясувавши, під час яких саме досліджень вони були використані. Вказане залишилося поза увагою слідчого судді. Під час допиту експертів Дніпропетровського НДІСЕ було виявлено, що між виконаним ними експертним дослідженням та дослідженням, які проводилися Харківським НДІСЕ є розбіжності, однак надання оцінки вказаним розбіжностям не входить до компетенції експертів. Вказані розбіжності були слідчим включено до тексту постанови про закриття кримінального провадження, але не встановлено, внаслідок чого вказані розбіжності з`явилися. Зазначив, що не є зрозумілим, чому слідчий та слідчий суддя прийшли до висновку, що вказаним розбіжностям надана оцінка у постановленому Київським районним судом м. Харкова вироку від 26.02.2019 р. по справі №640/1664/18, оскільки текст даного вироку не містить посилання на вказаний факт. А з тексту постанови про закриття кримінального провадження вбачається, що вказаний вирок взагалі не брався до уваги під час вирішення питання про прийняття вказано постанови. Виводи слідчого, що експертами зроблені висновки, які не містять неправдивих відомостей чи даних про повне або часткове перекручування фактів, які мале значення для кримінального провадження або інших обставин, які б вказували на те, що експертами неправильно викладені чи перекручені факту, зроблена завідомо неправильна їх оцінка зроблені без залучення спеціалістів у вказаному кримінальному провадженні. Вказане залишилось поза увагою слідчого судді. Слідчим не зазначено жодних відомостей про те, яким саме чином перевірялось наявність чи відсутність вказаних обставин , зазначених в заяві про вчинення кримінального правопорушення. Слідство було проведено поверхово, неповно і неупереджено, що також залишилось поза увагою слідчого судді.

Вислухав доповідь судді, пояснення прокурора, заявника - про підтримку апеляційної скарги, перевірив матеріали судового провадження судова колегія приходить до наступного.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 283 КПК України визначені форми закінчення досудового розслідування: закриття кримінального провадження; звернення до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності чи з обвинувальним актом, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення.

В той же час КПК України визначає можливість прийняття такого рішення лише після всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження та безпосереднього дослідження й оцінки слідчим показань, речей і документів, які стосуються цього провадження, у їх сукупності та при умові, що жодній особі не повідомлялося про підозру.

Розглядаючи скаргу на постанову про закриття кримінального провадження, слідчий суддя повинен на підставі пояснень заявника, слідчого (прокурора) та матеріалів кримінального провадження встановити, чи вжив слідчий всіх передбачених законом заходів для всебічного, повного і об`єктивного дослідження як обставин зазначених в заяві про скоєння кримінального правопорушення так і обставин встановлених ним в кримінальному провадженні, і чи наявні передбачені ст. 284 КПК України підстави для його закриття.

Відповідно до ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, дати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ст. 110 КПК України постанова про закриття кримінального провадження має бути вмотивована, її зміст повинен відповідати фактичним обставинам, встановленим матеріалами справи, зокрема в ній має бути викладена суть заяви особи, яка звернулася з метою захисту своїх прав та відповіді на всі поставлені нею питання, які виключають провадження у справі і обумовлюють її закриття, що є однією з гарантій забезпечення прав та законних інтересів учасників процесу.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що СУ ГУ НП в Харківській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019220510000814 від 02.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України№12019220510000814 від 02.04.2019 за заявою ОСОБА_1 від 25.01.2019 р. про вчинення судовими експертами Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Варлаховим В.О., Ольховим ОСОБА_2 , Роман ОСОБА_3 .І. та Носатенко Ю ОСОБА_4 . кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК УНа виконання ухвали Ленінського районного суду м. Харкова від 25.03.2019р., по справі № 642/1939/19, слідчим Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області, за заявою ОСОБА_1 , було внесено відомості до ЄРДР № 12019220510000814 від 02.04.2019р.

Постановою слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області від 17.04.2019 року, кримінальне провадження № 12019220510000814 було закрито. Постановою заступника керівника Харківської місцевої прокуратури № 1 від 17.05.2019 вказану постанову слідчого було скасовано у зв`язку з неповнотою досудового розслідування, яка полягала у не проведені допиту експертів Харківського науково-дослідницького інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Варлахова В.О., Ольхова В.С., Роман А.І. та Носатенко Ю.О.

Постановою прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 від 17.05.2019 року, змінено підслідність зазначеного кримінального провадження та визначено її за СУ ГУНП в Харківській області.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Харківській області Коціняна В.Л. від 27.05.2019 року, кримінальне провадження за № 12019220510000814 від 02.04.2019 року знову було закрито з зазначенням формулювання у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення . Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24.06.2019 р. вказана постанова скасована.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Харківській області Коціняна В.Л. від 13.08.2019 року, кримінальне провадження за № 12019220510000814 від 02.04.2019 року закрито, у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження слідчим СУ ГУНП в Харківській області Коціняном В.Л. допитано свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та заявника ОСОБА_1 Одночасно, свідки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 пояснили, що під час проведення вказаних судових експертиз по кримінальному провадженню №12017220000001322 на них не здійснювався вплив з боку будь-яких осіб з метою примушення їх до надання завідомо неправдивого висновку. Крім того, на початку проведення кожної судової експертизи, вони попереджались про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок, яка передбачена ст. 384 КК України, про що власноручно ставили свій підпис у вступній частині висновку, а тому розуміли всю відповідальність та наслідки винесення завідомо неправдивого висновку. Також, свідки пояснили, що відповідно до пункту 1.4 Інструкції №53/5 про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, визначення способу проведення експертизи (вибір певних методик, (методів дослідження)) належить до компетенції експерта, а тому вважають, що під час виконання судових експертиз по кримінальному провадженню №12017220000001322 вони виконали всі необхідні і обґрунтовані дії, спрямовані на проведення всебічного об`єктивного та правдивого дослідження.

Після скасування постанови слідчого СУ ГУНП в Харківській області від 27.05.2019 р. слідчим СУ ГУНП в Харківській області додатково допитано свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та заявника ОСОБА_1 .

Згідно показань вищевказаних осіб, встановлено, що ОСОБА_5 під час проведення експертиз по кримінальному провадженню №12017220000001322 використовувались методики з реєстраційним кодом 0.1.16 Загальна методика призначення та проведення комплексних судових експертиз, що виконуються комісією експертів (зі змінами, внесеними рішенням Координаційної ради від 12.09.2014) для вирішення комплексних питань; з реєстраційним кодом 10.1.06 Дослідження зіткнень транспортних засобів для вирішення автотехнічних питань, з реєстраційним кодом 10.1.16 Методика проведення комплексної автотехнічної, фототехнічної і відео технічної експертизи з метою встановлення обставин ДТП для вирішення комплексних питань.

Додатково допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що під час проведення експертиз по кримінальному провадженню №12017220000001322 використовувались методики з реєстраційним кодом 0.1.16 Загальна методика призначення та проведення комплексних судових експертиз, що виконуються комісією експертів (зі змінами, внесеними рішенням Координаційної ради від 12.09.2014) для вирішення комплексних питань; з реєстраційним кодом 10.1.16 Методика проведення комплексної автотехнічної, фототехнічної і відео технічної експертизи з метою встановлення обставин ДТП для вирішення комплексних питань.

Додатково допитана в якості свідка ОСОБА_7 пояснила, що під час проведення експертиз по кримінальному провадженню №12017220000001322 нею використовувались методики з реєстраційним кодом 0.1.16 Загальна методика призначення та проведення комплексних судових експертиз, що виконуються комісією експертів (зі змінами, внесеними рішенням Координаційної ради від 12.09.2014) для вирішення комплексних питань; з реєстраційним кодом 6.1.02 Методика дослідження фотографічних зображень, фотоапаратури та фотоматеріалів , з реєстраційним кодом 10.1.16 Методика проведення комплексної автотехнічної, фототехнічної і відео технічної експертизи з метою встановлення обставин ДТП для вирішення комплексних питань.

Додатково допитана в якості свідка ОСОБА_8 пояснила, що під час проведення експертиз по кримінальному провадженню №12017220000001322, нею використовувались методики з реєстраційним кодом 7.0.02 Методичні основи дослідження матеріалів та засобів відео звукозапису; з реєстраційним кодом 0.1.16 Загальна методика призначення та проведення комплексних судових експертиз, що виконуються комісією експертів (зі змінами, внесеними рішенням Координаційної ради від 12.09.2014); з реєстраційним кодом 7.1.01 Методика експертної діагностики монтажу магнітних записів та методи його виявлення; з реєстраційним кодом 7.1.11 Методика технічного дослідження матеріалів відео-, звукозапису, що містяться на цифрових носіях інформації ; з реєстраційним кодом 10.1.16 Методика проведення комплексної автотехнічної, фототехнічної і відео технічної експертизи з метою встановлення обставин ДТП , з реєстраційним кодом 0.1.16 Загальна методика призначення та проведення комплексних судових експертиз, що виконуються комісією експертів (зі змінами, внесеними рішенням Координаційної ради від 12.09.2014).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 пояснив, що з травня 2008 року працює на посаді завідуючого лабораторією технічних досліджень Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз та по теперішній час. Має кваліфікацію судового експерта 10.1, 10.2, 10.4, згідно реєстру атестованих судових експертів МЮ України. Ним разом з іншими експертами проведена комісійна судово-автотехнічна експертиза № 6268-18 від 11.12.2018 на підставі заяви захисника Дронова ОСОБА_15 О. адвоката Перепелиці С.І. Експертиза проводились з урахуванням науково-технічної, довідкової літератури та методик, які наведені у вказаному висновку. Під час проведення експертизи він ознайомлювався з усіма матеріалами, в тому числі висновками експертів ХНДІСЕ, але їх висновками, при проведенні ними досліджень не користувався, оскільки за фабулами питань поставлених на вирішення їхньої експертизи, в цьому не було потреби. Крім того, зазначив, що будь яка оцінка висновків експертів не входить до компетенції судового експерта відповідно до нормативно-правових документів та уразі проведення повторної експертизи експерт має право лише вказати на розбіжність висновків та їх причини, а будь-яка їх оцінка можливих розбіжностей не входить до компетенції експерта.

Допитані в якості свідків експерти Дніпропетровського НДІСЕ Полуницький В.І. та Дем`яненко В.В. надали аналогічні свідченням ОСОБА_9 покази.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 пояснив, що з 24 липня 2019 року працює на посаді в.о. завідувача лабораторії інформаційно-аналітичного забезпечення судово-експертної діяльності, стандартизації та контролю якості досліджень Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса. На момент призначення експертиз по кримінальному провадженню №12017220000001322 працював на посаді завідувача лабораторії криміналістичних, балістичних вибухотехнічних досліджень та технічного дослідження документів цього ж інституту. Експертний стаж з 1977 року.

Працюючи на посаді завідувача лабораторії криміналістичних, балістичних вибухотехнічних досліджень та технічного дослідження документів від заступника директора інституту з експертної роботи, ОСОБА_12 отримав на виконання постанову про призначення комплексної фоноскопічної та судової автотехнічної експертизи від 23.10.2017 по кримінальному провадженню №12017220000001322 від 18.10.2017, яку доручив на виконання завідувачу сектору криміналістичних експертиз та технічного дослідження документів ОСОБА_7 Висновок експертизи № 20033/20034/20035 ним був перевірений на предмет відповідності порядку оформлення вимогам керівних документів. Також, були виконані й інші експертизи по вказаному кримінальному провадженню, які проводила експерт ОСОБА_7 , а саме №26386/ НОМЕР_1 /132/133 та №23922/23923/ НОМЕР_2 . Зауважень до оформлення висновків не було. ОСОБА_12 також відмітив, що завідуючий лабораторією згідно своїх посадових обов`язків має право лише перевірити складений експертом висновок на відповідність порядку оформлення вимогам керівних документів, про що ставить свій підпис у наглядовому провадженні у разі відсутності порушень. Під час виконання судових експертиз по кримінальному провадженню 12017220000001322 з боку будь-яких осіб вплив для надання завідомо неправдивого висновку експертами на нього не здійснювався.

Допитані в якості свідків завідувач сектору компьютерно-технічних та телекомунікайних досліджень лабораторії інженерно-технічних, екологічних, військових досліджень та досліджень відео-, звукозапису Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса Можаєв М. О. та завідувач лабораторії інженерно-транспортних досліджень цього ж інституту ОСОБА_14 надали показання аналогічні свідченням ОСОБА_12

Допитаний в якості свідка ОСОБА_1 пояснив, що з 18.10.2017 здійснює захист ОСОБА_16 , якого, на сьогоднішній день, засуджено за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України у кримінальному провадженні №12017220000001322. На підставі його заяви як адвоката у вказаній справі, про проведення комплексної комісійної автотехнічної експертизи та експертизи відео-, звукозапису, експертами Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз було проведено комісійну судово-автотехнічну експертизу у вказаному кримінальному провадженні та складено висновок еспертів №6268-18 від 11.12.2018 р. За вказаним висновком експертами встановлена швидкість автомобіля Lеxus RХ 350 під керуванням ОСОБА_17 та вказано, що водій Lеxus RХ 350 могла зупинити керований нею транспортний засіб до стоп-лінії з моменту загоряння для неї жовтого сигналу світлофора, як з допустимою швідкістю (60 км/год) так і з визначеною під час експертного дослідження (106 км/год). ОСОБА_1 вважає, що якщо автотехнична експертиза в конкретній справі проводиться в експертній установі за межами м. Харкова, то встановити об`єктивні обставини вчинення кримінального правопорушення виявляється можливим, а тому необгрунтовані, належним чином не оформлені, висновки експертів Харківського НДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса є завідомо неправдивими. Оскільки останні мають таку ж кваліфікацію і освітній рівень, як і експерти Дніпропетровського НДІСЕ , а тому закономірним є твердження про те, що і експерти ХНДІСЕ ім. засл. Проф. Бокаріуса не були позбавлені можливості та технічних засобів провести експертне дослідження належним чином, а не спрямувати свої знання та навички на те, щоб надати неправдиві та розмиті висновки.

Таким чином, проведеними допитами та додатковими допитами вищевказаних свідків слідчим СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 усунуто обставини, які стали підставами для скасування судом постанови від 27.05.2018 про закриття кримінального провадження №12019220510000814 від 02.04.2019.

В обґрунтування постанови слідчим зазначено, що оцінкою зібраних в ході досудового розслідування доказів встановлено, що вищевказані висновки експертів не містять завідомо неправдивих відомостей чи даних про повне або часткове перекручування фактів, які мали значення для кримінального провадження або інших обставин які б вказували на те, що експертами неправильно викладені чи перекручені факти, зроблена завідомо неправильна їх оцінка. Тому, можна об`єктивно стверджувати, що висновки експертів ґрунтувались виходячи з вихідних даних для проведення відповідних експертиз та відповідно до вимог КПК України, Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом МЮ України №53/5 від 08.10.1998. Викладене також підтверджується і протоколами допиту керівників відповідних експертних підрозділів Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Онопрієнка С.А., Можаєва М.О. та Лубенцова А.В. Відповідно до ч. 1 ст. 101 КПК України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи. Відповідно до ст. 69 КПК України та ст. 13 Закону України Про судову експертизу серед переліку прав експертів відсутнє право на коментування висновків інших експертів.

Згідно положень ч. 2 ст. 384 КК України, об`єктивна сторона вказаного злочину в числі іншого, полягає також у завідомо неправдивому висновку експерта, складеному для надання або наданому органу, що здійснює досудове розслідування, суду, поєднаному з обвинуваченням у тяжкому чи особливо тяжкому злочині, або зі штучним створенням доказів обвинувачення чи захисту, а також вчиненому з корисливих мотивів. Суб`єктивна сторона злочину, передбаченого ч.2 ст. 384 КК України характеризується прямим умислом, у зв`язку з чим, винна особа повинна усвідомлювати те, що складений нею і наданий органу досудового розслідування, суду експертний висновок містить завідомо недостовірні відомості і в цілому чи частково є неправдивим, а також бажати складення саме такого висновку для надання ініціатору проведення експертизи.

В ході здійснення досудового розслідування не встановлено достатніх фактичних та об`єктивних даних, що можуть свідчити, що вищевказані висновки експертів містять неправдиві відомості чи дані про повне або часткове перекручування фактів, які мали значення для кримінального провадження або інших обставини які б вказували на те, що експертами неправильно викладені чи перекручені факти, зроблена завідомо неправильна їх оцінка. Висновки експертів ґрунтувались виходячи з вихідних даних для проведення відповідних експертиз та відповідно до вимог КПК України, Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом МЮ України №53/5 від 08.10.1998. Відповідно до ст. 69 КПК України та ст. 13 Закону України Про судову експертизу серед переліку прав експертів відсутнє право на коментування висновків інших експертів. Крім того, під час виконання ними експертних досліджень та складання вищевказаних висновків, експерти Харківського НДІСЕ ім. засл. Проф. М.С, Бокаріуса Варлахов В.О., Ольховий В.С., Роман А.І. та Носатенко Ю.О. попереджались про кримінальну відповідальність, передбачену ч. 2 ст. 384 КК України, а тому слідчий дійшов вірного висновку, що в діях вказаних осіб відсутній умисел на завідомо неправдиве складення висновку експерта, а тому й відсутня суб`єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України, а також ознаки будь-якого іншого злочину, передбаченого КПК України.

Таким чином, слідчий поліції прийшов до висновку, що в діях судових експертів Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Варлахова В.О., Ольхова В.С., Роман А.І. та Носатенко Ю ОСОБА_19 не вбачається складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 384 КК України.

При розгляді скарги на постанову слідчого про закриття кримінального провадження слідчий суддя дійшов обґрунтованої думки, що висновки, встановлені в постанові про закриття кримінального провадження, відповідають фактично встановленим обставинам і їм дана правильна оцінка. Під час здійснення досудового розслідування не встановлено складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 384 КК України в діях судових експертів Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Варлахова В.О., Ольхова В.С., Роман А.І. та Носатенко Ю.О.

При розгляді скарги ОСОБА_1 слідчим суддею ретельно досліджена постанова слідчого поліції та матеріали кримінального провадження, внаслідок чого слідчий суддя дійшов до обгрунтованого висновку про дотримання слідчим вимог ст.ст. 2,7,9,40,92,93 КПКУкраїни.

Доводи апеляційної скарги щодо непроведення слідчим всіх слідчих дій, спрямованих на встановлення істини, незаконність та необґрунтованість ухвали та неповне дослідження усіх обставин справи є необґрунтованими і не підтверджені матеріалами справи. Слідчим поліції проведені під час досудового розслідування слідчі дії у обсязі, який він вважав достатнім для перевірки заяви ОСОБА_1 про вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя не є стороною обвинувачення чи захисту, не може давати вказівок або зобов`язати слідчого тим чи іншим чином оцінити зібрані під час досудового розслідування докази, наслідком чого має стати висновок про наявність чи відсутність в діях особи складу кримінального правопорушення. При вирішенні питань щодо належності, допустимості, достовірності та достатності доказів для прийняття відповідного процесуального рішення під час досудового розслідування слідчий є цілком самостійним, що узгоджується з положеннями ч. 5 ст. 40, ст. 94 КПК України, за виключенням отримання доручень та вказівок прокурора, а також вказівок керівника органу досудового розслідування, що передбачено п. 3 ч. 2 ст. 39 та ч. 4 ст. 40 КПК України.

Посилання в апеляційній скарзі на незалучення слідчим до кримінального провадження спеціаліста не свідчить про неприйняття слідчим необґрунтованої постанови. Слідчий виконав ті слідчі (розшукові_ дії, яких виявилось достатньо для з`ясування викладених в заяві ОСОБА_1 Залучення до справи будь-якого іншого спеціаліста вочевидь має на меті надання оцінки або коментування висновків експертів у кримінальному провадженні. Застосування тих чи інших методик є право експерта та, ніяк не свідчить про наявність в діях експерта ознак кримінального правопорушення. Прийняття одного висновку експертизи і незгода з іншим висновком можуть мати місце при розгляді судом по суті кримінального провадження.

Посилання в апеляційній скарзі на не зазначення слідчим жодних відомостей про те, яким саме чином перевірялась наявність чи відсутність обставин, вказаних в заві про вчинення кримінального правопорушення не відповідають змісту постанови. Так, слідчим у постанові зазначені та оцінені докази, які були встановлені під час досудового розслідування та саме на підставі цих доказів зроблений висновок про закриття кримінального провадження.

Не свідчить про незаконне та необґрунтоване прийняття слідчим поліції постанови про закриття кримінального провадження, а слідчим суддею ухвали, посилання на рішення ЄСПЛ та узагальнення ВССУ Про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування . Тому, що досудове розслідування було проведено повно, всебічно, об`єктивно та неупереджено.

Викладені в апеляційній скарзі обставини були досліджені як слідчим, так і слідчим суддею. Слідчий суддя перевірив доводи, які були викладені в скарзі, вивчив кримінальне провадження, проаналізував та дав оцінку як повноті перевірки, так і наявності підстав для закриття кримінального провадження і прийняв мотивовану, обґрунтовану та законну ухвалу, підстав для скасування якої, за доводами апеляційної скарги, колегія суддів не вбачає.

З огляду на викладене, колегія суддів вважає ухвалу слідчого судді обґрунтованою і підстав для її скасування за доводами апеляційної скарги не вбачає.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 94, 214, 284, 307, 309, 376, 404, 422 КПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А :

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 - залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09 вересня 2019 року - залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий

Судді

Дата ухвалення рішення 07.10.2019
Зареєстровано 25.10.2019
Оприлюднено 25.10.2019

Судовий реєстр по справі 640/12080/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 30.12.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 07.12.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 05.10.2020 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 07.10.2019 Харківський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 07.10.2019 Харківський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 09.09.2019 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 09.09.2019 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 30.08.2019 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 24.07.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 24.06.2019 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 24.06.2019 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 18.06.2019 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону