ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

31.10.2019 р. Справа № 914/1074/19

За позовом: товариства з обмеженою відповідальністю ПРОМЕЛЕКТРОНІКА , м.Запоріжжя

до відповідача: Державного підприємства Львівський радіоремонтний завод , м. Львів

про: стягнення боргу в сумі 260 219,25 грн.

Суддя Коссак С.М.

за участі секретаря судового засідання Дубенюк Н.А.

Представники сторін не з`явилися.

05.06.2019 на розгляд Господарського суду Львівської області подано позов товариства з обмеженою відповідальністю ПРОМЕЛЕКТРОНІКА до Державного підприємства Львівський радіоремонтний завод про стягнення боргу в сумі 260 219,25 грн, з яких: 215 935,63 грн основний борг, 10 329,41 грн 3% річних та 33 951,21 грн інфляційні втрати.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 05.06.2019, головуючим суддею справи № 914/1074/19 визначено суддю Пазичева В.М.

06.06.2019 ухвалою Господарського суду Львівської області суддя Пазичев В.М. прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі за правилами загального позовного провадження.

Рух справи відображений у відповідних ухвалах суду.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 03.09.2019 року у справі №914/1074/19 (суддя Пазичев В.М.) призначено справу до розгляду по суті на 24.09.2019 року.

Протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 10.09.2019, у зв`язку із досягненням суддею Пазичевим В.М. шістдесяти п`яти років та припинення повноважень судді (наказ голови суду № 296-к від 10.09.2019 року про припинення трудових відносин із суддею Пазичевим В.М.), з метою недопущення порушення процесуальних строків розгляду справи №914/1074/19, головуючим суддею справи № 914/1074/19 визначено суддю Коссака С.М.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 11.09/2019 року прийнято справу № 914/1074/19 до розгляду, постановлено розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 24.09.2019.

В підготовчому засіданні 24.09.2019 оголошено перерву до 17.10.2019.

Протокольною ухвалою суду від 17.10.2019 відкладено підготовче засідання на 31.10.2019.

18.10.2019 від позивача надійшла заява про затвердження мирової угоди (вх. № 2825/19), якою повідомив суд про укладення мирової угоди. До заяви долучено оригінал мирової угоди від 10.10.2019, яка підписана уповноваженими представниками сторін та скріплена печатками.

31.10.2019 від відповідача надійшло клопотання про затвердження мирової угоди (вх.№ 2926/19), в якому просить затвердити мирову угоду та закрити провадження у справі.

В судове засідання 31.10.2019 представники сторін явку повноважних представників не забезпечили.

Відповідно ст. 192 Господарського процесуального кодексу України мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу. До ухвалення судового рішення у зв`язку з укладенням сторонами мирової угоди суд роз`яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії.

Перевіривши повноваження представників сторін на вчинення відповідних дій, суд встановив, що представники діють у межах повноважень, наданих їм сторонами. З врахуванням поданих сторонами заяв про затвердження мирової угоди, дослідивши текст запропонованої сторонами мирової угоди, суд вважає, що така підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 177, 185, 192, 193, 231, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Заяву про затвердження мирової угоди від 15.10.2019 задовольнити.

2. Затвердити укладену сторонами мирову угоду у справі №914/1074/19 на таких умовах:

Мирова угода

на стадії судового провадження

м. Львів 10 жовтня 2019 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Промелектроніка» , (код ЄДРПОУ - 24510970) (далі - ТОВ "ПРОМЕЛЕКТРОНІКА" / Позивач), в особі директора Гусака Сергія Олександровича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Державне підприємство Львівський радіоремонтний завод (код ЄДРПОУ - 07676441) (далі - ДП «ЛРЗ» / Відповідач), в особі директора Заіка Олександра Олексійовича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, разом іменуються Сторони, керуючись ст.604 Цивільного кодексу України, ст.ст.46, 192 Господарського процесуального кодексу України, уклали дану Мирову угоду на стадії судового розгляду Господарським судом Львівської області справи №914/1074/19 про наступне:

1. Позивач та Відповідач домовились, що під Мировою угодою розуміється домовленість (дійсне волевиявлення) між Позивачем і Відповідачем стосовно спільного та добровільного вирішення спору, який виник у зв`язку з існуванням заборгованості Відповідача перед Позивачем та знаходиться в провадженні Господарського суду Львівської області, справа №914/1074/19.

2. ДП «Львівський радіоремонтний завод» визнає в повному обсязі наявність заборгованості перед ТОВ "ПРОМЕЛЕКТРОНІКА" за поставлений товар згідно видаткової накладної №РН-0002628 від 17.08.2017 р. на суму 215 935,63 грн. з ПДВ.

3. ДП «Львівський радіоремонтний завод» з метою мирного врегулювання спору зобов`язується сплатити Позивачу грошові кошти в сумі 215 935,63 грн. з ПДВ, в строк до 30.11.2019 року .

4. ДП «Львівський радіоремонтний завод» з метою мирного врегулювання спору зобов`язується сплатити Позивачу витрати на професійну правову допомогу в розмірі 20 000, 99 грн. з ПДВ., в строк до 30.12.2019 року, що є витратами на підготовку позову, відповіді на відзив та інших процесуальних докментів у справі та витрат на забезпечення представництва у суді.

5. ДП «Львівський радіоремонтний завод» з метою мирного врегулювання спору зобов`язується сплатити Позивачу половину розміру судового збору в розмірі 1951,65 грн. не пізніше 31.12.2019р .

6. Зобовязання по сплаті грошових коштів Позивачу відбувається шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок: № НОМЕР_1 у ПАТ КБ «Приватбанк» Запорізьке регіональне управління, м. Запоріжжя, МФО 313339 та вважається належним чином виконаним в момент надходження грошових коштів на рахунок ТОВ "ПРОМЕЛЕКТРОНІКА" .

7. У разі зміни поточного рахунку, зазначеного в цій Мировій угоді, Позивач повідомляє Відповідача про відповідні зміни шляхом надсилання рекомендованого поштового відправлення на адресу Відповідача зазначену в ЄДРПОУ, станом на відповідну дату, який вважається отриманий на третій день від дати його відправлення.

8. ТОВ "ПРОМЕЛЕКТРОНІКА" погоджується з метою мирного врегулювання спору прийняти від ДП «ЛРЗ» грошові кошти в сумі в сумі 215 935,63 грн. з ПДВ , що є основним боргом.

9. Керуючись ст.ст. 42, 46 Господарського процесуального кодексу України, ТОВ «Промелектроніка» просить суд залишити без розгляду заявлені позовні вимоги до ДП «Львівський радіоремонтний завод» , в частині стягнення трьох процентів річних в розмірі 10 329, 41 грн. та інфляційних втрат в розмірі 33 954,21 грн.

10. За умови виконання ДП «Львівський радіоремонтний завод» зобов`язань стосовно погашення заборгованості у порядку та строки визначені у Мировій угоді, ТОВ "ПРОМЕЛЕКТРОНІКА" втрачає право на звернення до суду із вимогами про стягнення трьох процентів річних та інфляційних втрат, що виникли у зв`язку з порушенням термінів оплати за продукцію, поставлену згідно з видатковою накладною №РН-0002628 від 17.08.2017 р.

11. У випадку повного чи часткового невиконання або неналежного виконання ДП «ЛРЗ« умов, викладених у Мировій угоді, ТОВ «Промелектроніка» набуває право на звернення до суду із вимогами про стягнення з ДП «ЛРЗ« трьох процентів річних та інфляційних втрат, що виникли у зв`язку з порушенням термінів оплати за продукцію, поставлену за видатковою накладною №РН-0002628 від 17.08.2017 р.

12. Відповідач має право достроково виконати зобов`язання за цією Мировою угодою.

13. Про виконання зобов`язань за цією Мировою угодою Сторонами підписується відповідний акт звірки взаєморозрахунків.

14. Сторони домовились, що після виконання Відповідачем зобов`язань за цією Мировою угодою, Позивач не має жодних претензій до Відповідача щодо неналежного виконання останнім зобов`язань по сплаті заборгованості за з видатковою накладною №РН-0002628 від 17.08.2017 р.

15. Дана мирова угода набуває чинності з дня її затвердження Господарським судом Львівської області , є обов`язковою для ТОВ "ПРОМЕЛЕКТРОНІКА" та ДП «Львівський радіоремонтний завод» і діє до повного виконання сторонами своїх обов`язків.

16. Ухвала суду щодо затвердження даної Мирової угоди є виконавчим документом в порядку ст.3 Закону України Про виконавче провадження від 02.06.2016 р. №1404-VIІІ.

17. У випадку неналежного виконання або невиконання зобов`язань в розмірі та строки визначені Мировою угодою, Позивач має право звернутись до державної виконавчої служби, яка входить до системи органів Міністерства юстиції України з метою примусового виконання даної Мирової угоди в порядку визначеному законом України Про виконавче провадження від 02.06.2016 р. №1404-VIІІ.

18. У випадку, коли в процесі виконання даної мирової угоди відбудеться реорганізація, зміни підпорядкованості чи форми власності однієї зі сторін, то ця мирова угода зберігає силу для правонаступника такої сторони.

19. Одностороння відмова від Мирової угоди не допускається.

20. Жодна з Сторін не має права передавати свої права та зобов`язання за цією Мировою угодою.

21. Дана Мирова угода укладена на двох аркушах у трьох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу: один примірник залишається в матеріалах справи №914/1074/19, другий примірник залишається у ТОВ "ПРОМЕЛЕКТРОНІКА" , третій примірник залишається у ДП «Львівський радіоремонтний завод» .

22. Сторони заявляють, що ні в процесі укладення даної Мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі й держави.

23. Наслідки припинення провадження у справі №914/1074/19 у зв`язку із затвердженням мирової угоди, передбачені ст. 192 ГПК України, сторонам роз`яснені і зрозумілі.

ПОЗИВАЧВІДПОВІДАЧ Товариство з обмеженою відповідальністю «Промелектроніка» Юридична/поштова адреса: 69002, м.Запоріжжя, вул. Фортечна, буд. 4А код за ЄДРПОУ 24510970 ІПН 245109708265 Банківські реквізити: п/р НОМЕР_1 у ПАТ КБ «Приватбанк» Запорізьке регіональне управління, м. Запоріжжя, МФО 313339 Свідоцтво 11557360 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВСЬКИЙ РАДІОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" Юридична/поштова адреса: 79019, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ЖОВКІВСЬКА, будинок 11 код за ЄДРПОУ 07676441 р/р НОМЕР_2 у АБ Укргазбанк м. Київ МФО- 320478 ІПН- 076764413075 Св. пл. ПДВ № 200044731 Телефон 1: 80322525082 Факс: 80322523248 Директор ТОВ "ПРОМЕЛЕКТРОНІКА" _________________ С.О. Гусак (підпис, М.П.) Директор ДП «Львівський радіоремонтний завод» ________________ О.О. Заіка (підпис, М.П.)

3. Закрити провадження у справі № 914/1074/19.

4. Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом.

5. Стягувач: товариства з обмеженою відповідальністю ПРОМЕЛЕКТРОНІКА (69002, місто Запоріжжя, вулиця Фортечна, будинок 4А; код ЄДРПОУ 24510970).

6. Боржник: Державне підприємство Львівський радіоремонтний завод (79019,місто Львів, вулиця Жовківська, будинок 11; код ЄДРПОУ 07676441).

Ухвала набирає законної сили в порядку ст. 235 ГПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Західного апеляційного господарського суду в порядку, встановленому розділом ІV ГПК України.

Ухвала дійсна для пред`явлення до примусового виконання протягом трьох років з наступного дня після набрання законної сили.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається - http://court.gov.ua/fair/sud5015, а також у Єдиному державному реєстрі судових рішень за веб-адресою http://reyestr.court.gov.ua.

Текст ухвали складено та підписано 31.10.2019.

Суддя Коссак С.М.

Зареєстровано 01.11.2019
Оприлюднено 01.11.2019
Дата набрання законної сили 31.10.2019

Судовий реєстр по справі 914/1074/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 31.10.2019 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 17.10.2019 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 11.09.2019 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 03.09.2019 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 06.08.2019 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 09.07.2019 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 03.07.2019 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 25.06.2019 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 06.06.2019 Господарський суд Львівської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону