ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

номер провадження справи 12/89/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.11.2019 Справа № 908/2189/19

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Смірнова О.Г.,

розглянувши матеріали справи № 908/2189/19

за позовом: Концерну «Міські теплові мережі» (юридична адреса: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 137, фактична адреса: 69009, м. Запоріжжя, вул. Адмірала Ушакова, буд. 251)

до відповідача: Регіональної організації Політичної партії «Опозиційний блок» в Запорізькій області (69001, м. Запоріжжя, бульвар Шевченка, буд. 23)

про стягнення 16713,23 грн.

Без виклику представників сторін

СУТЬ СПОРУ

Концерн «Міські теплові мережі» звернувся до Господарського суду Запорізької області з позовною заявою за вих. № б/н від 12.08.2019 до Регіональної організації Політичної партії «Опозиційний блок» в Запорізькій області про стягнення основного боргу в сумі 14421,68 грн., пені в сумі 1770,32 грн., трьох відсотків річних в сумі 149,35 грн. та інфляційних витрат в сумі 371,88 грн. за договором купівлі-продажу теплової енергії в гарячій воді, надання послуги централізованого постачання гарячої води № 704442 від 15.11.2017, що разом складає 16713,23 грн.

При цьому в пункті 1 прохальної частини поданої позовної заяви позивач просить справу визнати малозначною та розглядати за правилами спрощеного позовного провадження.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 16.08.2019 вищевказану позовну заяву передано для розгляду судді Смірнову О.Г.

Ухвалою суду від 20.08.2019 позовну Концерну "Міські теплові мережі" залишено без руху в порядку ч. 1 ст. 174 ГПК України.

30.08.2019 на адресу суду від позивача надійшла заява за вих. б/н від 30.08.2019, відповідно до якої усунуто недоліки, які зумовили залишення позовної заяви без руху. У вказаній заяві позивач зазначає, що попередній (орієнтовний) розрахунок судових витрат на день подання до суду цієї позовної заяви складається з розміру судового збору, який дорівнює 1921,00 грн. При цьому пояснює, що рахунки та акти приймання-передачі теплової енергії за період з листопада 2018 по квітень 2019 відповідач отримав особисто (нарочно), доказами отримання є реєстри рахунків та актів приймання-передачі теплової енергії з листопада 2018 по квітень 2019, в яких міститься номер договору № 704442, назва організації відповідача, документи, які отримані та П. ОСОБА_1 з підписом представника відповідача та датою отримання нарочно.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 02.09.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 908/2189/19, присвоєно справі номер провадження 12/89/19, визначено здійснення розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними матеріалами без проведення судового засідання.

01.11.2019 на адресу суду від позивача надійшло клопотання про виправлення описки в позовній заяві, в якому останній повідомляє, що при складанні тексту позовної заяви позивачем були допущені технічні помилки (описки), а саме: в третьому пункті прохальної частини позовної заяви слова Громадська організація Союз жінок України , ідентифікаційний код юридичної особи: 39366923 змінити на Регіональна організація Політичної партії Опозиційний блок в Запорізькій області, ідентифікаційний код юридичної особи: 37526809 . Просить при розгляді справи № 908/2189/19 врахувати виправлення в позовній заяві Концерну Міські теплові мережі , зазначені в даному клопотанні.

Відповідно до ч. 5, 7 ст. 252 ГПК України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін. Клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін відповідач має подати в строк для подання відзиву, а позивач - разом з позовом або не пізніше п`яти днів з дня отримання відзиву.

Клопотань про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін до суду не надходило.

Згідно із ч. 2, 3 ст. 252 ГПК України розгляд справи по суті в порядку спрощеного провадження починається з відкриття першого судового засідання або через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі, якщо судове засідання не проводиться. Якщо для розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження відповідно до цього Кодексу судове засідання не проводиться, процесуальні дії, строк вчинення яких відповідно до цього Кодексу обмежений першим судовим засіданням у справі, можуть вчинятися протягом тридцяти днів з дня відкриття провадження у справі. Підготовче засідання при розгляді справи у порядку спрощеного провадження не проводиться.

Ухвалою суду від 02.09.2019 у справі № 908/2189/19 відповідачу запропоновано у строк до 20.09.2019 подати відзив на позовну заяву із доказами, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача або визнання позовних вимог. Також вказаною ухвалою повідомлено сторін, що додаткові письмові докази, клопотання, заяви, пояснення необхідно подати у строк до 02.10.2019.

Відповідач правом на подання відзиву на позовну заяву у строк, встановлений судом не скористався.

Відповідно до ч. 9 ст. 165 ГПК України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Враховуючи приписи ч. 4 ст. 240 ГПК України, у зв`язку з розглядом справи без повідомлення (виклику) учасників справи, рішення прийнято без його проголошення - 04.11.2019.

Розглянувши та дослідивши матеріали справи, суд встановив.

Позов мотивовано тим, що 15.11.2017 між Регіональною організацією Політичної партії «Опозиційний блок» в Запорізькій області, далі Споживач, та Концерном "Міські теплові мережі", далі Теплопостачальна організація, був укладений договір купівлі-продажу теплової енергії в гарячій воді, надання послуги централізованого постачання гарячої води № 704442, далі Договір.

Відповідно до п. 1.1. Договору за цим договором Теплопостачальна організація бере на себе зобов`язання відпустити теплову енергію в гарячій воді для опалення та надати послугу з централізованого постачання гарячої води (надалі - теплова енергія, гаряча вода) Споживачу, а Споживач зобов`язується прийняти та оплатити їх вартість за діючими тарифами (цінами) в терміни та порядку, встановленими умовами цього Договору та додатками до Договору, що є його невід`ємними частинами.

Згідно із п. 2.1. Договору теплова енергія відпускається Споживачу в Гкал згідно з Додатком 1 до цього договору в гарячій воді на такі потреби:

- опалення та вентиляцію - на протязі опалювального періоду;

- кондиціювання - по замовленню Споживача;

- інші технологічні потреби - по замовленню Споживача.

Послуга з централізованого постачання гарячої води надається Споживачу в м куб. згідно з Додатком 1 до цього договору за наявної можливості.

Підпунктами 3.2.6., 3.2.25. п. 3.2. Договору передбачені обов`язки Споживача, а саме: виконувати умови та порядок оплати спожитої теплової енергії, гарячої води в обсягах і в терміни, які передбачені договором, та щомісячно, у строки, визначені даним договором, повертати Теплопостачальній організації підписаний уповноваженою особою та належним чином оформлений акт приймання-передачі теплової енергії в гарячій воді, послуги з централізованого постачання гарячої води (далі - Акт).

Пунктом 5.1. Договору визначено, що облік споживання теплової енергії на потреби опалення та гарячого водопостачання проводиться за приладами комерційного обліку або розрахунковим способом.

Умовами п. 6.1. - 6.4. Договору сторони визначили, що розрахунки за даним договором здійснюються в грошовій або в іншій формі, що не заперечує діючому законодавству, згідно з діючими на час розрахунків тарифами (цінами), затвердженими в установленому порядку, на підставі показань вузла обліку теплової енергії, гарячої води, а у випадках їх відсутності - відповідно до обсягів фактично спожитої теплової енергії, гарячої води, розрахованих згідно законодавства та умов договору. Розрахунковим періодом є календарний місяць. Підставою для розрахунків Споживача з Теплопостачальною організацією є рахунок та акт приймання-передачі. Споживач зобов`язаний до 20 числа місяця, наступного за розрахунковим, перерахувати на розрахунковий рахунок Теплопостачальної організації суму заборгованості за спожиту теплову енергію. Споживач має право робити передоплату.

Згідно із п. 6.6. Договору сторони дійшли згоди, що при перерахуванні коштів за теплову енергію у платіжному документі Споживач повинен зазначити район міста, номер та дату даного договору. За наявності заборгованості за даним договором Теплопостачальна організація зараховує кошти, що надійшли від Споживача, як погашення заборгованості за теплову енергію, відпущену у минулі періоди.

Пунктом 6.7. Договору сторони врегулювали питання приймання передачі документів за розрахунковий період, зокрема Споживач з 10 по 12 число місяця, наступного за розрахунковим, повинен отримати від Теплопостачальної організації за адресою: вул. Фундаментальна, буд. № 3, тел. 222-77-24, документи за розрахунковий період: рахунок; акт приймання-передачі теплової енергії в гарячій воді, послуги з централізованого постачання гарячої води (далі - Акт). Теплопостачальна організація надає складені в електронній формі, зареєстровані та оформлені відповідно до вимог податкового законодавства податкові документи на всю суму зобов`язань, що виникли не пізніше 15 - ти календарних днів від дати виникнення податкових зобов`язань, згідно вимог Податкового кодексу України.

Відповідно до п. п. 6.7.1., 6.7.2. Договору, отриманий Акт Споживач повинен підписати, оформити належним чином та повернути на адресу Теплопостачальної організації на протязі п`яти днів з дати отримання. У разі неотримання Теплопостачальною організацією підписаного Акту, або обґрунтованих заперечень в його підписанні, у термін, встановлений п. 6.7.1. договору, акт підписується Теплопостачальною організацією з позначенням про відмову у підписанні його Споживачем, та оформлений таким чином акт вважається погодженим і є підставою для проведення остаточних розрахунків за зазначений в ньому розрахунковий період. В разі наявності заперечень щодо даних, зазначених в Акті, Споживач зобов`язаний надати Теплопостачальній організації нормативно обґрунтовані письмові заперечення до даного Акту з додаванням відповідних документів та погодити з Теплопостачальною організацією всі розбіжності у встановлений пунктом 6.7.1. договору строк. При отриманні заперечень в підписанні Акту та доказів в обґрунтування заперечень до нього, Теплопостачальна організація розглядає їх та надає відповідь про прийняття або відмову у прийнятті заперечень. При прийнятті заперечень до акту вносяться відповідні коригування в Акті наступного місяця. У разі відмови у прийнятті заперечень, Теплопостачальна організація надає нормативно обґрунтовану відповідь та вважає акт прийнятим до розрахунку, якщо цей акт в місячний строк не буде оскаржений Споживачем у судовому порядку.

Пунктом 10.1. Договору передбачено, що цей договір набирає чинності з дня його підписання і діє до моменту укладання сторонами письмової угоди про його розірвання.

Докази розірвання сторонами Договору в матеріалах справи відсутні, отже, умови договору є дійсними і на момент розгляду даного спору судом.

З матеріалів справи вбачається, що об`єктом теплопостачання за Договором є орендоване нежитлове приміщення № 2 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Радіаторна, буд. АДРЕСА_1 на підставі договору оренди нерухомого майна № 29/17 від 01.08.2017.

Як вбачається з матеріалів справи, за період з листопада 2018 по квітень 2019 позивач відпустив відповідачу теплову енергію на загальну суму 14421,68 грн., про що свідчать акти приймання-передачі теплової енергії, зокрема:

акт приймання-передачі теплової енергії від 30.11.2018 - на суму 2909,18 грн.;

акт приймання-передачі теплової енергії від 31.12.2018 - на суму 3409,22 грн.;

акт приймання-передачі теплової енергії від 31.01.2019 - на суму 3379,81 грн.;

акт приймання-передачі теплової енергії від 28.02.2019 - на суму 2454,35 грн.;

акт приймання-передачі теплової енергії від 31.03.2019 - на суму 1889,63 грн.;

акт приймання-передачі теплової енергії від 30.04.2019 - на суму 379,49 грн.

Втім, акти приймання передачі теплової енергії за період з листопада 2018 по квітень 2019 відповідачем не підписувалися і не поверталися позивачу та жодних заперечень до них відповідач не надав.

Відповідно до умов п. 6.7.2. Договору, позивач, у зв`язку з неотриманням від відповідача підписаних актів приймання-передачі за спірний період, оформив акти за своїм підписом з позначеннями про відмову у підписанні їх Споживачем (відповідачем), відтак оформлені таким чином акти вважаються погодженими і є підставою для проведення остаточних розрахунків за зазначені в них розрахункові періоди.

На підставі актів приймання-передачі теплової енергії позивачем були виписані рахунки на оплату № 704442 від 30.11.2018, 31.12.2018, 31.01.2019, 28.02.2019, 31.03.2019, 30.04.2019.

З аналізу змісту п. 6.7. Договору вбачається, що Споживач (відповідач у справі) з 10 по 12 число місяця, наступного за розрахунковим, повинен самостійно отримати від Теплопостачальної організації за адресою: вул. Фундаментальна, буд. № 3, тел. 222-77-24, документи за розрахунковий період: рахунок; акт приймання - передачі теплової енергії в гарячій воді, послуги з централізованого постачання гарячої води.

Акти приймання-передачі теплової енергії та рахунки за період з листопада 2018 по квітень 2019 були вручені представнику відповідача нарочно, що підтверджується документами про вручення рахунків та актів за спірний період, засвідчені копії яких містяться в матеріалах справи (а.с. 47-52).

Втім, відповідач свої зобов`язання з оплати спожитої теплової енергії не виконав, у зв`язку з чим за ним утворився борг в розмірі 14421,68 грн., який позивач і намагається стягнути.

Оскільки відбулося несвоєчасне виконання грошового зобов`язання, позивач намагається стягнути з відповідача пеню за загальний період з 20.12.2018 по 20.06.2019 в сумі 1770,32 грн. на підставі п. 7.2.10. Договору. Так, умовами вказаного пункту визначено, що за порушення Споживачем строків оплати за теплову енергію, встановлених у пункті 6.4. цього Договору, останній сплачує Теплопостачальній організації пеню у розмірі 2% від суми простроченого платежу (але не більше обумовленої чинним законодавством) за кожен день прострочення по день фактичної оплати.

З посиланням на приписи статті 625 ЦК України, позивач вказує на прострочення грошового зобов`язання з боку відповідача, в зв`язку з чим просить стягнути з нього три відсотка річних за загальний період з 20.12.2018 по 20.06.2019 в сумі 149,35 грн. та інфляційні втрати за загальний період з січня 2019 по травень 2019 в сумі 371,88 грн.

Судом дана належна правова кваліфікація правовідносинам сторін. За своєю правовою природою між сторонами укладено договір купівлі-продажу, різновидом якого є договір на постачання продукту, яким виступає теплова енергія та її види. Фактичні обставини справи та докази на їх підтвердження свідчать про те, що учасниками судового процесу є суб`єкти господарювання, в розумінні ст. 55 ГК України, тому до спірних правовідносин слід застосувати норми права, які регулюють питання постачання продукції - теплової енергії, зокрема договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.

Так, згідно зі ст. 714 ЦК України, за договором постачання електричними та іншими ресурсами через приєднану мережу одна сторона (постачальник) зобов`язується надавати другій стороні (споживачеві, абонентові) енергетичні та інші ресурси, передбачені договором, а споживач (абонент) зобов`язується оплачувати вартість прийнятих ресурсів та дотримуватись передбаченого договором режиму її використання, а також забезпечити безпечну експлуатацію енергетичного та іншого обладнання.

До договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, положення про договір поставки, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин сторін. Тобто, положення про порядок оплати товару - теплової енергії, його ціни, порядку розрахунків потрібно брати із загальних положень, присвячених договору купівлі-продажу, а саме використовувати вимоги ст. ст. 655-697 ЦК України.

Статтею 655 ЦК України встановлено, що за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Відповідно до ст. 692 ЦК України, покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати. Покупець зобов`язаний сплатити повну ціну переданого товару.

Відповідно до спеціальної норми права, передбаченої у статтях 24, 25 Закону України «Про теплопостачання» № 2633-IV від 02.06.2005 року споживач теплової енергії несе відповідальність за порушення умов договору з теплопостачальною організацією, а також відповідних нормативно-правових актів. Статтями 13, 14, 21-22 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» № 1875-IV від 24.06.2004 року передбачені умови укладення договорів на теплопостачання.

Умовами п. 6.4. Договору визначено, що Споживач зобов`язаний до 20 числа місяця, наступного за розрахунковим, перерахувати на розрахунковий рахунок Теплопостачальної організації суму заборгованості за спожиту теплову енергію. Споживач має право робити передоплату.

Фактичні обставини справи та докази на їх підтвердження свідчать, що відповідач не розрахувався з позивачем за спожиту за загальний період з листопада 2018 по квітень 2019 теплову енергію в повному обсязі, а наявність заборгованості за договором в сумі 14421,68 грн. підтверджена наявними в матеріалах справи доказами.

В силу загальної норми, передбаченої у статті 599 ЦК України, та спеціальної норми, визначеної у частині першій ст. 193 ГК України, суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. При цьому, до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених ГК України.

Статтею 629 ЦК України передбачено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами. Частиною 1 статті 530 ЦК України визначено, що якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ч. 1 ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили згідно вимог ч. 2 статті 86 ГПК України. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Позивачем доведено суду факт порушення з боку відповідача своїх зобов`язань за договором щодо нездійснення оплати за спожиту теплову енергію, та що строк її оплати настав, а наявність заборгованості в сумі 14421,68 грн. підтверджена актами приймання-передачі теплової енергії, виставленими до оплати рахунками за загальний період з листопада 2018 по квітень 2019, які є первинними документами, згідно яких проводяться розрахунки між сторонами у справі. Відповідач доказів оплати заборгованості за спожиту теплову енергію за договором суду не надав, заявлених до нього вимог не спростував.

За такими обставинами, позовні вимоги Концерну «Міські теплові мережі» до Регіональної організації Політичної партії «Опозиційний блок» в Запорізькій області про стягнення основного боргу за договором купівлі-продажу теплової енергії в гарячій воді, надання послуги централізованого постачання гарячої води № 704442 від 15.11.2017 в сумі 14421,68 грн. обґрунтовані та підлягають задоволенню.

Фактичні обставини справи свідчать, що зобов`язання з оплати спожитої теплової енергії з боку відповідача залишились невиконаними належним чином.

Відповідно до ст. 611 Цивільного кодексу України визначено, що у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

Згідно із ч. 1 ст. 230 ГК України штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Частиною 6 ст. 231 ГК України передбачено, що штрафні санкції за порушення грошових зобов`язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.

Приписами ч. 6 ст. 232 ГК України визначено, що нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

Відповідно до ст. ст. 1, 3 Закону України від 22.11.1996 року № 543/96-ВР «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань» платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін. Розмір пені, передбачений статтею 1 цього Закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Матеріали справи свідчать, що позивач за несвоєчасне виконання зобов`язань за Договором нарахував відповідачу пеню за порушення строків оплати спожитої теплової енергії в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України на заборгованість з листопада 2018 по квітень 2019 за загальний період з 20.12.2018 по 20.06.2019 в сумі 1770,32 грн.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Оскільки мало місце прострочення виконання відповідачем зобов`язань з оплати спожитої теплової енергії, позивач з посиланням на приписи ч. 2 ст. 625 ЦК України просить стягнути з відповідача три відсотка річних за загальний період з 20.12.2018 по 20.06.2019 в сумі 149,35 грн. та інфляційні втрати за загальний період з січня 2019 по травень 2019 в сумі 371,88 грн.

Дослідивши надані позивачем розрахунки пені та трьох відсотків річних, суд дійшов висновку про їх перерахунок, оскільки позивачем допущені помилки при нарахуванні пені та трьох відсотків річних на заборгованість за актами приймання-передачі теплової енергії від 31.12.2018 та від 30.04.2019, а саме не враховано, що строки оплати цих актів припадають на вихідні дні - 19.01.2019 та 19.05.2019. Разом з тим пеня на заборгованість за актом приймання-передачі теплової енергії від 28.02.2019 нарахована в більшому розмірі.

Відповідно до п. 1.12. постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 14 від 17.12.2013 року «Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов`язань» у разі якщо відповідний розрахунок позивачем здійснено неправильно, то господарський суд з урахуванням конкретних обставин справи самостійно визначає суми пені та інших нарахувань у зв`язку з порушенням грошового зобов`язання, не виходячи при цьому за межі визначеного позивачем періоду часу, протягом якого, на думку позивача, мало місце невиконання такого зобов`язання, та зазначеного позивачем максимального розміру відповідних пені та інших нарахувань. Відтак, судом з власної ініціативи здійснено перерахунок пені та трьох відсотків річних за актами приймання-передачі теплової енергії, в яких допущені помилки, за допомогою програми «Законодавство» .

Пеня та три відсотка річних розраховані судом наступним чином:

1) на заборгованість за актом приймання-передачі теплової енергії від 31.12.2018 за грудень 2018, строк оплати якої настав 19.01.2019, втім оскільки це вихідний день в силу приписів ч. 5 ст. 254 ЦК України, кінцевим строком оплати якої є 21.01.2019, прострочка виникла з 22.01.2019

- за період з 22.01.2019 по 20.06.2019 (150 днів прострочення) подвійна облікова ставка НБУ від суми 3409,22 грн. пеня складає 499,15 грн., три відсотка річних складають 42,03 грн.;

2) на заборгованість за актом приймання-передачі теплової енергії від 28.02.2019 за лютий 2019, строк оплати якої настав 19.03.2019, прострочка виникла з 20.03.2019

- за період з 20.03.2019 по 20.06.2019 (93 дні прострочення) подвійна облікова ставка НБУ від суми 2454,35 грн. пеня складає 221,36 грн.;

3) на заборгованість за актом приймання-передачі теплової енергії від 30.04.2019 за квітень 2019, строк оплати якої настав 19.05.2019, втім оскільки це вихідний день в силу приписів ч. 5 ст. 254 ЦК України, кінцевим строком оплати якої є 20.05.2019, прострочка виникла з 21.05.2019

- за період з 21.05.2019 по 20.06.2019 (31 день прострочення) подвійна облікова ставка НБУ від суми 379,49 грн. пеня складає 11,28 грн., три відсотка річних складають 0,97 грн.

Розрахунок пені та трьох відсотків річних на заборгованість за іншими актами приймання-передачі теплової енергії виконаний у відповідності до вимог чинного законодавства України та умов Договору.

Так, з врахуванням викладеного, за розрахунком суду, загальна сума пені за прострочення оплати спожитої теплової енергії становить 1763,23 грн., загальна сума трьох відсотків річних складає 148,76 грн.

За таких обставин, позовні вимоги Концерну «Міські теплові мережі» про стягнення з Регіональної організації Політичної партії «Опозиційний блок» в Запорізькій області пені та трьох відсотків річних підлягають задоволенню частково, а саме: пеня в сумі 1763,23 грн., три відсотки річних в сумі 148,76 грн.

Наданий позивачем розрахунок інфляційних втрат за період з січня 2019 по травень 2019 здійснений у відповідності до вимог ч. 2 ст. 625 ЦК України, відтак позовні вимоги щодо стягнення з відповідача інфляційних витрат в сумі 371,88 грн. є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Витрати по сплаті судового збору покладаються на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 129 ГПК України.

Керуючись ст. ст. 7, 8, 13, 74, 86, 123, 129, 233, 236, 238, ч. 4 ст. 240, 247-252 ГПК України, суд

В И Р І Ш И В

1. Позовні вимоги Концерну «Міські теплові мережі» до Регіональної організації Політичної партії «Опозиційний блок» в Запорізькій області задовольнити частково.

2. Стягнути з Регіональної організації Політичної партії «Опозиційний блок» в Запорізькій області, 69001, м. Запоріжжя, бульвар Шевченка, буд. 23, код ЄДРПОУ 37526809, на користь:

- Концерну «Міські теплові мережі» , юридична адреса: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 137, фактична адреса: 69009, м. Запоріжжя, вул. Адмірала Ушакова, буд. 251, код ЄДРПОУ 32121458, заборгованість в сумі 14421 (чотирнадцять тисяч чотириста двадцять одна) грн. 68 коп. на п/р зі спеціальним режимом використання № НОМЕР_1 у Філії - Запорізьке обласне управління ПАТ Державний ощадний банк України , код МФО 313957, видавши наказ.

3. Стягнути з Регіональної організації Політичної партії «Опозиційний блок» в Запорізькій області, 69001, м. Запоріжжя, бульвар Шевченка, буд. 23, код ЄДРПОУ 37526809, на користь:

- Концерну «Міські теплові мережі» , юридична адреса: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 137, фактична адреса: 69009, м. Запоріжжя, вул. Адмірала Ушакова, буд. 251, код ЄДРПОУ 32121458, пеню в сумі 1763 (одна тисяча сімсот шістдесят три) грн. 23 коп., три відсотка річних в сумі 148 (сто сорок вісім) грн. 76 коп., інфляційні витрати в сумі 371 (триста сімдесят одна) грн. 88 коп., витрати зі сплати судового збору в сумі 1920 (одна тисяча дев`ятсот двадцять) грн. 12 коп., на п/р № НОМЕР_2 у Філії - Запорізьке обласне управління ПАТ Державний ощадний банк України , код МФО 313957, видавши наказ.

4. У задоволенні позовних вимог Концерну «Міські теплові мережі» про стягнення з Регіональної організації Політичної партії «Опозиційний блок» в Запорізькій області пені в сумі 7,09 грн. відмовити.

5. У задоволенні позовних вимог Концерну «Міські теплові мережі» про стягнення з Регіональної організації Політичної партії «Опозиційний блок» в Запорізькій області трьох відсотків річних в сумі 0,59 грн. відмовити.

Повне рішення оформлено і підписано у відповідності до вимог ст. ст. 240, 241 ГПК України 04.11.2019 року.

Суддя О.Г. Смірнов

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Дата ухвалення рішення 04.11.2019
Зареєстровано 06.11.2019
Оприлюднено 06.11.2019

Судовий реєстр по справі 908/2189/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 26.11.2019 Господарський суд Запорізької області Господарське
Судовий наказ від 26.11.2019 Господарський суд Запорізької області Господарське
Рішення від 04.11.2019 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 02.09.2019 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 20.08.2019 Господарський суд Запорізької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону