ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

18 жовтня 2019 року № 640/734/19

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Каракашьяна С.К., при секретарі судового засідання Мині І.І., за участі представників сторін: від позивача - Кизенко Д.О., Білюк Ю.А., Соколова Н.В., від відповідача - Павленко С.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу:

за позовомТовариства з обмеженою відповідальністю НК Фаворит Ойл доГоловного управління Державної фіскальної служби у м. Києві провизнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" (далі-позивач/ ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" ) звернулось до Окружного адміністративного суду м. Києва з позовом до Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві (далі - відповідач/ ГУ ДФС у м. Києві), в якому просить суд визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення від 22.12.2018 №6662615147.

Позивач мотивує свої вимоги тим, що висновки контролюючого органу, на яких ґрунтується оскаржуване податкове повідомлення-рішення є необґрунтованими та такими, що не відповідають дійсним обставинам справи, оскільки фінансово-господарські операції позивача з контрагентами є реальними, що підтверджується, за твердженнями позивача, належним чином оформленою первинною документацією.

Відповідач проти задоволення позовних вимог заперечував, вказавши про правомірність оскаржуваного податкового повідомлення-рішення, прийнятого у межах наданих контролюючому органу повноважень, у зв`язку з виявленими під час перевірки порушеннями вимог податкового законодавства з боку позивача.

Розглянувши подані сторонами документи, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов та заперечення, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ:

Співробітниками ГУ ДФС у м. Києві проведена документальна позапланова виїзна перевірка ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.07.2015 по 30.06.2018, валютного за період з 01.07.2015 по 30.06.2018, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 03.11.2014 по 30.06.2018, результати якої оформлені актом від 16.11.2018 р. №294/26-15-14-07-01-10/39470271 (далі - акт перевірки).

Відповідно до акту перевірки, встановлено порушення ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" , зокрема:

1) п. 44.1 от. 44, пп. 134.1.1. п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст.135 ПК України, в результаті чого занижено податок на прибуток в періоді, що перевірявся, на загальну суму 11 066 801 грн., в тому числі: за 2015 рік на суму 3 415 464 грн.; за 2016 рік на суму 6 793 548 грн.; за 2017 рік на суму 813 620 грн.; за 1 півріччя 2018 року на суму 44 169 гривень.

2) п. 185.1 ст. 185, п. 187.1 ст. 187 ПК України, що призвело до завищення податкових зобов`язань з податку на додану вартість по операціям з реалізації товарів по контрагентам - покупцям на загальну суму 10 188 556 грн., в тому числі:

за липень 2015 року на суму 472279 грн.; за серпень 2015 року на суму 89400 грн; за вересень 2015 року на суму 285485 грн; за жовтень 2015 року на суму 538304 грн; за листопад 2015 року на суму 1186319 грн; за грудень 2015 року на суму 595662 грн; за січень 2016 року на суму 266726 грн; за лютий 2016 року на суму 481373 грн; за квітень 2016 року на суму 1837579 грн; за травень 2016 року на суму 1033401 грн; за червень 2016 року на суму 820870 грн; за липень 2016 року на суму 666773 грн; за серпень 2016 року на суму 466645 грн; за вересень 2016 року на суму 169614 грн; за листопад 2016 року на суму 547380 грн; за березень 2017 року на суму 81406 грн; за серпень 2017 року на суму 182699 грн; за листопад 2017 року на суму 388314 грн; за грудень 2017 року на суму 78367 гривень.

та п. 187.1 ст. 187, п. 188.1 ст. 188 ПК України, що призвело до заниження податкових зобов`язань при реалізації товарів іншим особам на загальну суму 10 188 556 грн., в тому числі:

за липень 2015 року на суму 472279 грн.; за серпень 2015 року на суму 89400 грн; за вересень 2015 року на суму 285485 грн; за жовтень 2015 року на суму 538304 грн; за листопад 2015 року на суму 1186319 грн; за грудень 2015 року на суму 595662 грн; за січень 2016 року на суму 266726 грн; за лютий 2016 року на суму 481373 грн; за квітень 2016 року на суму 1837579 грн; за травень 2016 року на суму 1033401 грн; за червень 2016 року на суму 820870 грн; за липень 2016 року на суму 666773 грн; за серпень 2016 року на суму 466645 грн; за вересень 2016 року на суму 169614 грн; за листопад 2016 року на суму 547380 грн; за березень 2017 року на суму 81406 грн; за серпень 2017 року на суму 182699 грн; за листопад 2017 року на суму 388314 грн; за грудень 2017 року на суму 78367 гривень.

На підставі висновків акту перевірки, ГУ ФДС у м. Києві прийнято податкове повідомлення-рішення від 22.12.2018 р. № 6662615147, яким позивачу збільшено суму грошового зобов`язання по податку на прибуток приватних підприємств в розмірі 12 979 635,00 грн., в тому числі основного платежу - 11 066 801,00 грн. та фінансової санкції - 1 912 834,00 грн.

Вважаючи вказане податкове повідомлення-рішення протиправним та таким, що підлягає скасуванню, позивач звернувся з позовом до суду.

Досліджуючи надані сторонами докази, аналізуючи наведені міркування та заперечення, оцінюючи їх в сукупності, суд бере до уваги наступне.

Згідно акту перевірки, перевіркою встановлено порушення ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" ст. 4, ст. 9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні , п. 5, п. 7 П (С)БО №15, пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135 Податкового кодексу України, що призвело до заниження доходу, який враховується при обчисленні фінансового результату до оподаткування по взаємовідносинам з контрагентами за період з 01.07.2015 по 30.06.2018 на загальну суму 61482229 грн., в тому числі: за 2015 рік на суму 18974801 грн.; за 2016 рік на суму 37741931 грн.; за 2017 рік на суму 4520113 грн.; за 1 півріччя 2018 року на суму 245384 грн.

1. Щодо встановлених порушень п. 7 П(С)БО 15 Дохід в частині не визначення та не відображення фінансового доходу від дисконтування кредиторської заборгованості в момент виникнення заборгованості, а саме: до складу Інші доходи рядок 2240 Звіту про фінансові результати не віднесено фінансового доходу від дисконтування кредиторської заборгованості 350889 грн.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(С)БО 15 Доходи .

Доходи - збільшення економічних вигід у вигляді надходження активів або зменшення зобов`язань, які призводять до зростання власного.

Проценти - плата за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, що заборговані підприємству.

Дивіденди - частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства.

Відповідно до п.5 П(с)БО 15 Дохід , дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов`язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Відповідно до п.7 П(с)БО 15 Дохід визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами:

дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); інші операційні доходи; фінансові доходи; інші доходи.

До складу фінансових доходів включаються дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі).

Враховуючи положення п. 15 П(С)БО 15, Визначений дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не коригується на величину пов`язаної з ним сумнівної та безнадійної заборгованості. Доходом визнається сума зобов`язання яке не підлягає погашенню.

Відповідно до положення п. 20 П(С)БО 15, Дохід, який витикає в результаті використання активів підприємства іншими сторонами, визнається у вигляді процентів, роялті та дивідендів, якщо:

імовірне надходження економічних вигод, пов`язаних з такою операцією; дохід може бути достовірно оцінений.

Такий дохід має визнаватися у такому порядку:

проценти визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать, виходячи з бази їх нарахування та строку користування відповідними активами з урахуванням економічного змісту відповідної угоди;

роялті визнаються за принципом нарахування згідно з економічним змістом відповідної угоди;

дивіденди визнаються у періоді прийняття рішення про їх виплату.

Пунктом 21 П(С)БО 15 визначено, що дохід відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню.

Справедлива вартість компенсації при реалізації на виплат визначається шляхом дисконтування всіх майбутніх надходжень із використанням умовної ставки відсотка. Умовна ставка відсотка буде найточніше визначена з двох ставок:

а) домінуючої ставки на подібний інструмент емітента з подібною кредитною ставкою;

б) ставки відсотка, яка дисконтує номінальну суму компенсації інструмента до поточної грошової ціни продажу товарів чи надання послуг.

В свою чергу, Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 Зобов`язання , затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 року № 20 (далі - П(С) БО 11) застосовується з урахуванням особливостей оцінки та розкриття інформації щодо зобов`язань, установлених іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Відповідно до П(С)БО 11 Зобов`язання , встановлено наступне:

Довгострокові зобов`язання - всі зобов`язання, які не є поточними зобов`язаннями. Згідно п. 10. П(С)БО 11, довгострокові зобов`язання, на які нараховуються відсотки, відображаються в балансі за їх теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від умов та виду зобов`язання.

Теперішня вартість - дисконтована сума майбутніх платежів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування), яка, як очікується, буде потрібна для погашення зобов`язання в процесі звичайної діяльності підприємства.

Сума погашення - недисконтована сума грошових коштів або їх еквівалентів, яка, як очікується, буде сплачена для погашення зобов`язання в процесі звичайної діяльності підприємства.

Відповідно п. 5. П(С)БО 11, зобов`язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов`язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.

Відповідно до п. 6.П (С)БО 11, з метою бухгалтерського обліку зобов`язання поділяються на:

-довгострокові;

-поточні;

-непередбачені зобов`язання;

-доходи майбутніх періодів.

Пунктом 7 П(С)БО 11 визначено, що до довгострокових зобов`язань належать:

-довгострокові кредити банків;

-інші довгострокові зобов`язання;

-відстрочені податкові зобов`язання;

-довгострокові забезпечення.

Згідно п.8. П(С)БО 11, зобов`язання, на яке нараховуються відсотки та яке підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, слід розглядати як довгострокове зобов`язання, якщо первісний термін погашення був більше ніж дванадцять місяців та до затвердження фінансової звітності існує угода про переоформлення цього зобов`язання на довгострокове.

Відповідно до П( С )БО 13 Фінансові інструменти , встановлено наступне:

Фінансовий інструмент - контракт, який одночасно приводить до виникнення (збільшення) фінансового активу в одного підприємства і фінансового зобов`язання або інструмента власного капіталу в іншого.

Фінансові інвестиції - активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.

Фінансове зобов`язання - контрактне зобов`язання:

а) передати грошові кошти або інший фінансовий актив іншому підприємству;

б) обмінятися фінансовими інструментами з іншим підприємством на потенційно невигідних умовах.

Фінансове зобов`язання, призначене для перепродажу - фінансове зобов`язання, що виникає внаслідок випуску фінансового інструмента з метою її подальшого продажу для отримання прибутку від короткотермінових коливань його ціни та/або винагороди посередника.

Відповідно до п. 6. П(С)БО 13 Фінансові активи включають: грошові кошти, не обмежені для використання, та їх еквіваленти; дебіторську заборгованість, не призначену для перепродажу; фінансові інвестиції, що утримуються до погашення; фінансові активи, призначені для перепродажу; інші фінансові активи.

Згідно з п. 29 П(С)БО 13 фінансові інструменти первісно оцінюють та відображають за їх фактичною собівартістю, яка складається із справедливої вартості активів, зобов`язань або інструментів власного капіталу, наданих або отриманих в обмін на відповідний фінансовий інструмент, і витрат, які безпосередньо пов`язані з придбанням або вибуттям фінансового інструмента (комісійні, обов`язкові збори та платежі при передачі цінних паперів тощо).

Відповідно до п. 30 П(С)БО 13 на кожну наступну після визнання дату балансу фінансові активи оцінюються за їх справедливою вартістю, крім:

- п. 30.1 дебіторської заборгованості, що не призначена ДЛЯ перепродажу;

- п. 30.2 фінансових інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення;

- п. 30.3 фінансових активів, справедливу вартість яких неможливо достовірно визначити;

- п.30.4 фінансових інвестицій та інших фінансових активів, щодо яких не застосовується оцінка за справедливою вартістю.

Відповідно д п.31. П(С)БО 13 на кожну наступну після визнання дату балансу фінансові зобов`язання оцінюються за амортизованою собівартістю, крім фінансових зобов`язань, призначених для перепродажу, і зобов`язань за похідними фінансовими інструментами.

Так, в ході проведення перевірки були встановлені взаємовідносини ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" з ТОВ ДП Автосвіт (код 36245537), на підставі договору від 03.12.15 № 0312 ПФ про надання поворотної фінансової допомоги, відповідно до якого ТОВ НК Фоворит Ойл (далі - Позикодавець), в особі директора Петренко Н . Д., що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і ТОВ ДП Автосвіт (далі - Позичальник) в особі директора Свінціцького Е .І. , що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали договір, відповідно до умов якого позикодавець надає Позичальнику поворотну фінансову допомогу, а Позичальник зобов`язується повернути надані грошові кошти в порядку та на умовах, передбачених даним Договором.

Поворотна фінансова допомога - сума коштів що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов`язковою до повернення (пункт 1.2 Договору).

Позикодавець надає Позичальнику поворотну фінансову допомогу на безпроцентній основі та безоплатно, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується (пункт 1.3 Договору).

Також, в ході проведення перевірки були встановлені взаємовідносини ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" з ТОВ "БЕСТ ОЙЛ ТРЕЙД" (код 39894284), на підставі договору від 30.01.17 № 30-1 ПФ про надання поворотної фінансової допомоги, відповідно до якого ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" (далі - Позикодавець) в особі директора Петренко Н . Д., що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і ТОВ ДП Бест Ойл Трейд (далі - Позичальник) в особі директора Гончаренка В.Ф. , що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали цей договір, відповідно до умов якого Позикодавець надає Позичальнику поворотну фінансову допомогу, а Позичальник зобов`язується повернути надані грошові кошти в порядку та на умовах, передбачених даним Договором.

Поворотна фінансова допомога - сума коштів що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов`язковою до повернення (пункт1.5 Договору).

Позикодавець надає Позичальнику поворотну фінансову допомогу на безпроцентній основі та безоплатно, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується (пункт 1.6 Договору).

Перевіркою взаємовідносин ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" з ТОВ ДП Автосвіт (код 36245537) встановлено кредиторську заборгованість на загальну суму 580000 грн. Дана кредиторська заборгованість обліковується первісно станом на 31.12.2016 по взаємовідносинам з ТОВ ДП Автосвіт (код 36245537).

Перевіркою взаємовідносин ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" з ТОВ "БЕСТ ОЙЛ ТРЕЙД" (код 39894284) встановлено кредиторську заборгованість на загальну суму 1000000 гривень. Дана кредиторська заборгованість обліковувалася первісно станом на 30.01.2017 по взаємовідносинах з ТОВ "БЕСТ ОЙЛ ТРЕЙД" (код 39894284).

За твердженнями відповідача, зобов`язання ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" перед ТОВ ДП Автосвіт , ТОВ "БЕСТ ОЙЛ ТРЕЙД" по договорам про надання поворотної фінансової допомоги, є довгостроковими зобов`язаннями, на які потрібно нараховувати відсотки і відображати в балансі за їх теперішньою вартістю.

Суд не погоджується з даним висновком контролюючого органу з огляду на наступне.

Так, між ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" та ТОВ ДП Автосвіт укладено договір про надання поворотної фінансової допомоги №0312ПФ від 03.12.2015 року (надалі - Договір), згідно умов якого Позикодавець надає Позичальнику поворотну фінансову допомогу у розмірі 760 000,00 грн. без ПДВ, а Позичальник зобов`язується її отримати і повернути Позикодавцю на умовах, визначених цим Договором. Згідно п.1.2. Договору, поворотна фінансова допомога - це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами та є обов`язковою до повернення.

30.01.2017 між ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" (надалі - Позичальник) та ТОВ "БЕСТ ОЙЛ ТРЕЙД" укладено договір про надання поворотної фінансової допомоги №30-1 ПФ від (надалі - Договір), Позикодавець надає Позичальнику поворотну фінансову допомогу у розмірі 1 000 000,00 грн. без ПДВ, а Позичальник зобов`язується її отримати і повернути Позикодавцю на умовах, визначених цим Договором. Згідно п.1.2. Договору, фінансова допомога (надалі допомога) - це сума грошових коштів в національній валюті України, передана платнику податку у користування на визначений строк відповідно до Даного договору, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій як плати за користування такими коштами.

Відповідно до п.п. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (надалі - ПК України) фінансова допомога - це фінансова допомога, надана на безповоротній або поворотній основі.

Поворотна фінансова допомога - це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов`язковою до повернення.

Відповідно до п.п.134.1.1. ПК України об`єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу.

На сьогоднішній день існує колізія між:

- Положенням (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 року № 237 (надалі - П(С)БО 10), Положенням (стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов`язання", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 року № 20 (надалі - П(С)БО 11), які є спеціальними нормативними актами, що регламентують сферу обліку дебіторської заборгованості й зобов`язань та

- Положенням (стандарту) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.2001 року № 559 (надалі - П(С)БО 13), який є загальним нормативним актом , наближеним до міжнародних стандартів.

Крім того, з 01.01.2015скасовано норму пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 ПК України щодо визнання безповоротною фінансовою допомогою суми процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишається неповернутою на кінець звітного періоду, у розмірі облікової ставки Нацбанку України, розрахованої за кожний день фактичного використання такої поворотної фінансової допомоги.

Фінансовий результат, визначений у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, розраховується за принципом: доходи мінус витрати, визначені відповідно до Положення бухгалтерського обліку.

Доходи визнаються згідно з Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід". Відповідно до зазначеного стандарту дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов`язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства). Отримання поворотної фінансової допомоги не приводить до збільшення активів або зменшення зобов`язань і до зростання власного капіталу.

Витрати визнаються відповідно до Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати". Згідно із зазначеним стандартом витратами звітного періоду визнається або зменшення активів, або збільшення зобов`язань, що призводять до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками).

Згідно із зазначеними бухгалтерськими записами отримання у 2015 році поворотної фінансової допомоги (та її повернення) не приводить до виникнення доходів і витрат як у бухгалтерському, так і податковому обліку.

Таким чином, незалежно від податкового статусу надавача поворотної фінансової допомоги її відображення в балансі платника податку на прибуток та повернення отриманої у 2015 році фінансової допомоги не впливають на фінансовий результат звітного періоду, а, відповідно, і на оподаткування податком на прибуток.

З аналізу норм бухгалтерських стандартів вбачається, що вони не вимагають дисконтувати зобов`язання за безпроцентною довгостроковою позикою, що чітко випливає з положень п. 10 П(С)БО 11. Його норми встановлюють: за теперішньою вартістю (дисконтованою сумою майбутніх платежів) відображають у Балансі лише довгострокові зобов`язання, на які нараховуються відсотки. Отже, будь-яка безпроцентна поворотна фінансова допомога не повинна оцінюватися за теперішньою (поточною) вартістю, адже на такий борг відсотки не нараховують.

Враховуючи вище викладене, можна зробити висновок, що безпроцентну позику відображають на рахунках бухгалтерського обліку в розмірі номінальної величини поворотної фінансової допомоги протягом усього строку користування коштами.

Аргументуючи свою позицію Відповідач в акті зазначає: отримана позика - це фінансове зобов`язання, оскільки його погашення призведе до майбутньої виплати коштів.

Згідно з пунктом 29 П(С)БО 13 фінансові інструменти первісно оцінюють та відображають за їх фактичною собівартістю, яка складається із справедливої вартості активів, зобов`язань або інструментів власного капіталу, наданих або отриманих в обмін на відповідний фінансовий інструмент, і витрат, які безпосередньо пов`язані з придбанням або вибуттям фінансового інструмента (комісійні, обов`язкові збори та платежі при передачі цінних паперів тощо).

Пункт 30 цього Положення передбачає, що на кожну наступну після визнання дату балансу фінансові активи оцінюються за їх справедливою вартістю.

Однак, слід зазначити, що Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 не передбачає порядок визначення справедливої вартості та не розглядає й методологію обліку щодо короткострокових та довгострокових фінансових зобов`язань.

Крім того, оскільки національними стандартами (положеннями) бухгалтерського обліку не визначено методологію щодо визначення справедливої та амортизованої вартості фінансових зобов`язань, а також органами, на які покладено регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової, відсутні будь-які роз`яснення з боку контролюючих органів або практика такого дисконтування, підприємство не зобов`язане визначати методологію оцінки фінансових зобов`язань самостійно, а ДФС не має права визначати цю методику та давати вказівки платнику податків щодо методики.

Відповідно до статті 1 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку - нормативно-правовий акт, яким визначаються принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності підприємствами (крім підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності та національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі), розроблений на основі міжнародних стандартів фінансової звітності і законодавства Європейського Союзу у сфері бухгалтерського обліку та затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку.

Визначення національних стандартів не дозволяє застосувати міжнародні стандарти обліку у разі відсутності методів ведення обліку в національних стандартах.

Натомість, відповідач при розрахунку дисконту застосовує формулу, що не визначена жодним національним стандартом бухгалтерського обліку.

*PV = FV / (1 + i) n, де

FV - майбутня вартість;

PV - теперішня вартість;

I - ставка дисконтування;

n - строк (число періодів).

Отже, контролюючий орган посилаючись на міжнародні стандарти за умови, коли підприємство здійснює облік за національними стандартами, є неправомірним та не відповідає положенням Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні .

Враховуючи вищенаведене у сукупності, суд вважає, висновки ГУ ДФС у м. Києві щодо порушення ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПК України в частині заниження доходу від дисконтування кредиторської заборгованості в момент виникнення заборгованості (на дату балансу) у загальному розмірі 350 889,00 грн., хибними та не підтвердженим нормами чинного законодавства.

2. Щодо встановлених порушень п. 7 П(С)БО 15 Дохід в частині не визначення та не відображення фінансового доходу за отримані кошти від контрагентів, а саме: до складу Інші доходи рядок 2240 Звіту про фінансові результати не віднесено фінансового доходу на загальну суму 61131340 грн.

Згідно пункту 44.1 статті 44 Податкового кодексу України для цілей оподаткування платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Згідно з пунктом 44.2 статті 44 Податкового кодексу України для обрахунку об`єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування.

У пункті 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України визначено, що об`єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу.

Якщо відповідно до цього розділу передбачено здійснення коригування шляхом збільшення фінансового результату до оподаткування, то в цьому разі відбувається:

- зменшення від`ємного значення фінансового результату до оподаткування (збитку);

- збільшення позитивного значення фінансового результату до оподаткування (прибутку).

Якщо відповідно до цього розділу передбачено здійснення коригування шляхом зменшення фінансового результату до оподаткування, то в цьому разі відбувається:

- збільшення від`ємного значення фінансового результату до оподаткування (збитку);

- зменшення позитивного значення фінансового результату до оподаткування (прибутку).

Для цілей цього підпункту до річного доходу від будь-якої діяльності, визначеного за правилами бухгалтерського обліку, включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.

Аналіз положень пунктів 44.1, 44.2 статті 44, пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України свідчить, що платник податку на прибуток підприємств з метою визначення об`єкта оподаткування - прибутку визначає фінансовий результат до оподаткування (прибутку або збитку) шляхом коригування (збільшення або зменшення), використовуючи дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування. При цьому показники обліку доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, визначаються на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату у фінансовій звітності підприємства визначаються відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Відповідно пункту 2.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України №88 від 24.05.1995, первинні документи повинні мати такі обов`язкові реквізити: найменування підприємства, установи, від імені яких складений документ, назва документа (форми), дата і місце складання, зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції (у натуральному та/або вартісному виразі), посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особистий чи електронний підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Згідно пункту 2.15 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України №88 від 24.05.1995, первинні документи підлягають обов`язковій перевірці (в межах компетенції) працівниками, які ведуть бухгалтерський облік, за формою і змістом, тобто перевіряється наявність у документі обов`язкових реквізитів та відповідність господарської операції чинному законодавству у сфері бухгалтерського обліку, логічна ув`язка окремих показників.

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 Загальні вимоги до фінансової звітності , затверджене наказом Міністерства фінансів України №73 від 07.02.2013:

Доходи - збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов`язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов`язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками).

Відповідно до пункту 5 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 Витрати , затвердженого Наказом Міністерства фінансів України №318 від 31.12.1999 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за № 27/4248 (зі змінами) (далі Положення №318), витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов`язань.

У пунктах 6, 7 розділу Визнання витрат зазначеного Положення №318 визначено, що витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов`язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов`язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Згідно з пунктом 5 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 Дохід , затвердженого Наказом Міністерства фінансів України №290 від 29.11.1999 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.1999 за № 860/4153 (зі змінами), дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов`язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Виходячи з положень абзацу 11 частини першої статті 1, частини першої статті 9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні , підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.

Згідно пункту 18 П(С)БО 16 до адміністративних витрат відносяться такі загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством: витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона); податки, збори та інші передбачені законодавством обов`язкові платежі (крім податків, зборів та обов`язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг); інші витрати загальногосподарського призначення.

Аналіз вказаних норм законів свідчить, що показники обліку доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, визначаються на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством, що передбачено у пункті 44.2 статті 44 Податкового кодексу України.

За змістом абзацу 11 частини першої статті 1, частини першої статті 9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні (у редакції, чинній на час виникнення спірних відносин) первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати обов`язкові реквізити, перелік яких визначено у цій нормі.

Таким чином, у податковому обліку понесені витрати на придбання товарів/послуг та доходи від реалізації товарів/послуг мають бути підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами, які містять відомості про господарську операцію, підтверджують її фактичне здійснення.

До первинних документів бухгалтерського обліку, що підтверджують показники, відображені платником податків у податковій звітності, належать усі документи в їх сукупності, складені щодо господарської операції, які за змістом відповідають вимогам закону та які відображають реальні господарські операції.

Водночас нереальність господарських операцій з придбання/постачання платником податку товарів/послуг має підтверджуватися належними, допустимими та достатніми доказами і не може ґрунтуватися на припущеннях.

Як вбачається зі змісту акту перевірки та відзиву ГУ ДФС у м. Києві, висновки щодо порушення ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" приписів податкового законодавства зроблено з огляду на відсутність факту реальності господарських операцій між позивачем та його контрагентами - покупцями, а саме: ТОВ "ЮНІ КОНСАЛТІНГ ГРУП" (код 39876988), ТОВ "ТОРГ КЛАЙТ" (код 39423918), ТОВ "СІАТЕЛ КОМПАНІ" (код 39646750), ТОВ "Вектор-Транс-Плюс" (код 35554855), ТОВ "СЕЙРА" (код 40882523), ТОВ "ЛІСМОР ГРУП" (код 39932979), ТОВ "СЕЛІНКС УКРАЇНА" (код 40086172), ТОВ "ЮНІТЕК ПРОМ" (код 38839657), ПП ФІРМА "ОБРІЙ" (код 24592092), ТОВ "ВЕСТРУМ" (код 40348174), ТОВ Дорадо (код 32349016), ТОВ "САНТ БІЛДІНГ" (код 41273330), ТОВ "БОУДЛЕР" (код 40474850), ТОВ "СІЛМА ЛТД" (код 40348237), ТОВ "СИНЕРГРУП" (код 40107354), ТОВ "АЛЬПІНКА" (код 39988471), ТОВ "ОЛЕАНДРІНА ТРЕЙДІНГ" (код 39974343), ТОВ "Стимоіл -Компані" (код 39829000), ТОВ "МОНКІМ" (код 40176213), ТОВ "ФОРОИЛ \- ЛТД" (код 39919303), ТОВ Максвел Торг (код 39660492), ТОВ "ФІНАНСРЕАЛ" (код 39563800), ТОВ Фокс-трейд ЛТД (код 39734197), ТОВ "АЛЬТЕРКОМ" (39928669), ТОВ "ЗЕБІЗНЕС" (код 40044525), ТОВ "МАЯК ЕКСПРЕС" (39377500), ТОВ "СТРОНГ ПЛЮС ЛТД" (41113930).

Як зазначає відповідач, згідно змісту акту перевірки, отримані від вищезазначених контрагентів кошти, перерахування яких не пов`язано з постачанням товарів та за відсутності даних у позивача щодо їх повернення у майбутньому, кваліфікуються як актив, який слід врахувати у складі інших доходів відповідного звітного періоду, що, в свою чергу, не знайшло відображення у фінансовій звітності ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" та не враховано при визначенні об`єкта оподаткування податком на прибуток підприємства.

Аналізуючи норми податкового законодавства України, ознайомившись із доводами контролюючого органу, на підставі яких здійснено висновки акту перевірки, суд зазначає, що в межах даного спору слід встановити саме факт здійснення (реальність) господарських операцій між позивачем та його контрагентом з урахуванням умов спірних правовідносин.

Взаємовідносини ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" (постачальник) з ТОВ "АЛЬПІНКА" (код 39988471) (покупець) виникли на підставі договору поставки від 22.04.2016 № НК- 360 відповідно до якого, ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" (код 39470271), платник податку на прибуток на загальних підставах (надалі іменується Постачальник ) та ТОВ "АЛЬПІНКА" (код 39988471), що є платник податку на прибуток на загальних підставах (надалі іменується Покупець ), уклали договір поставки нафтопродуктів, відповідно до умов якого Постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цього договору також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонами.

Умови поставки: FCA, (Інкотермс - 2000 ): м.Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору. У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання.

За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь-якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України. Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" на адресу ТОВ "АЛЬПІНКА" були виписані податкові та видаткові накладні.

ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" взаємовідносини з ТОВ "АЛЬПІНКА" відображало на рахунку 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями .

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним чином: ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" взаємовідносини з ТОВ "Альпінка відображало на рахунку 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями .

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним чином: Дт по рахунку 311 Поточні рахунки в національній валюті - Кт по рахунку 361 Розрахунку з покупцями та замовниками на загальну суму 2 698 983 грн. Дт по рахунку 361 Розрахункм з покупцями та замовниками - Кт по рахунку 702 Дохід від реалізації на загальну суму 2 698 983 грн.

Взаємовідносини ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" (постачальник) з ТОВ "АЛЬТЕРКОМ" (код 39928669) (покупець) виникли на підставі договору поставки від 21.10.2015 № НК- 316 відповідно до якого, ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" (код 39470271), платник податку на прибуток на загальних підставах (надалі іменується Постачальник ) та ТОВ "АЛЬТЕРКОМ" (код 39928669), що є платник податку на прибуток на загальних підставах (надалі іменується Покупець ), уклали договір поставки нафтопродуктів, згідно якого Постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цього договору також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонами.

Умови поставки: FCA, (Інкотермс - 2000 ): м.Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Порядок розрахунків. Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору. У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання.

За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь-якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України. Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" на адресу ТОВ "АЛЬТЕРКОМ" були виписані податкові та видаткові накладні.

ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" взаємовідносини з ТОВ "АЛЬТЕРКОМ" відображало на рахунку 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями .

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним чином: ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" взаємовідносини з ТОВ "АЛЬТЕРКОМ" відображало на рахунку 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями .

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним чином: Дт по рахунку 311 Поточні рахунки в національній валюті - Кт по рахунку 361 Розрахунку з покупцями та замовниками на загальну суму 2 037 176 грн. Дт по рахунку 361 Розрахункм з покупцями та замовниками - Кт по рахунку 702 Дохід від реалізації на загальну суму 2 037 176 грн.

Взаємовідносини ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" (постачальник) з ТОВ "БОУДЛЕР" (код 40474850) (покупець) виникли на підставі договору поставки від 26.08.2016 № НК-444 за умовами якого постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цього договору також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонами.

Умови поставки: FCA, (Інкотермс - 2000): м.Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Порядок розрахунків. Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору. У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання.

За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь-якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України.

Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" на адресу ТОВ "БОУДЛЕР" були виписані податкові та видаткові накладні.

ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" взаємовідносини з ТОВ "БОУДЛЕР" відображало на рахунку 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями .

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним чином: Дт по рахунку 311 Поточні рахунки в національній валюті - Кт по рахунку 361 Розрахунку з покупцями та замовниками на загальну суму 517 685,60 грн. Дт по рахунку 361 Розрахункм з покупцями та замовниками - Кт по рахунку 702 Дохід від реалізації на загальну суму 517 685,60 грн.

Згідно оборотно-сальдової відомості рахунку 361 по контрагенту ТОВ "БОУДЛЕР" на кінець перевірки кредиторська/дебіторська заборгованість відсутня.

Взаємовідносини ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" (постачальник) з ТОВ ВЕКТОР-ТРАНС-ПЛЮС (код 35554855) (покупець) виникли на підставі договору поставки від 06.09.2016 № НК- 447, за умовами якого постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цього договору також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонами.

Умови поставки: FCA, (Інкотермс - 2000): м.Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору. У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання.

За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь-якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України.

Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" на адресу ТОВ "Вектор-Транс-Плюс" були виписані податкові та видаткові накладні.

Перевіркою встановлено, що розрахунки між ТОВ "Вектор-Транс-Плюс" та ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" проводились у безготівкові формі на загальну суму 3 784 278,75 грн.

ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" взаємовідносини з ТОВ "Вектор-Транс-Плюс"відображало на рахунку 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями .

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним чином: Дт по рахунку 311 Поточні рахунки в національній валюті - Кт по рахунку 361 Розрахунку з покупцями та замовниками на загальну суму 3 784 278,75 грн. Дт по рахунку 361 Розрахункм з покупцями та замовниками - Кт по рахунку 702 Дохід від реалізації на загальну суму 3 153 565,65 грн.

Взаємовідносини ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" (постачальник) з ТОВ "ВЕСТРУМ" (код 40348174) (покупець) виникли на підставі договору поставки від 26.05.2016 № НК-384, за умовами якого постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цього договору також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонами.

Умови поставки: FCA, (Інкотермс - 2000): м. Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору. У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання. За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь-якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України. Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" на адресу ТОВ "ВЕСТРУМ" були виписані податкові та видаткові накладні.

ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" взаємовідносини з ТОВ "ВЕСТРУМ" відображало на рахунку 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями .

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним чином: Дт по рахунку 311 Поточні рахунки в національній валюті - Кт по рахунку 361 Розрахунку з покупцями та замовниками на загальну суму 3 145 451,54 грн. Дт по рахунку 361 Розрахункм з покупцями та замовниками - Кт по рахунку 702 Дохід від реалізації на загальну суму 3 145 451,54 грн.

Згідно оборотно-сальдової відомості рахунку 361 по контрагенту ТОВ "ВЕСТРУМ" на кінець перевірки кредиторська заборгованість 11 937 грн.

Взаємовідносини ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" (постачальник) з ТОВ Дорадо (код 32349016) (покупець) виникли на підставі договору поставки від 06.08.2015 № НК-166, за умовами якого постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цього договору також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонами.

Умови поставки: FCA, (Інкотермс - 2000): м.Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору. У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання.

За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь-якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України.

Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" на адресу ТОВ Дорадо були виписані податкові та видаткові накладні.

ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" взаємовідносини з ТОВ Дорадо відображало на рахунку 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями .

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним чином: Дт по рахунку 311 Поточні рахунки в національній валюті - Кт по рахунку 361 Розрахунку з покупцями та замовниками на загальну суму 536 400,00 грн. Дт по рахунку 361 Розрахункм з покупцями та замовниками - Кт по рахунку 702 Дохід від реалізації на загальну суму 483 192,00 грн.

Згідно оборотно-сальдової відомості рахунку 361 по контрагенту ТОВ Дорадо на кінець перевірки кредиторська/дебіторська заборгованість відсутня.

Взаємовідносини ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" (постачальник) з ТОВ "ЗЕБІЗНЕС" (код 40044525) (покупець) виникли на підставі договору поставки від 08.04.2016 № НК-342, за умовами якого постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цього договору також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонами.

Умови поставки: FCA, (Інкотермс - 2000): м. Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору. У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання. За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь-якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України. Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" на адресу ТОВ "ЗЕБІЗНЕС" були виписані податкові та видаткові накладні.

Перевіркою встановлено, що розрахунки між ТОВ Зебізнес та ТОВ НК Фоворит Ойл проводились у безготівкові формі на загальну суму 2582100 грн.

ТОВ НК Фоворит Ойл взаємовідносини з ТОВ Зебізнес відображало на рахунку 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями .

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним чином:

Дт по рахунку 311 Поточні рахунки в національній валюті -- Кт по рахунку 361 Розрахунку з покупцями та замовниками на загальну суму 2582100 грн.

Дт по рахунку 361 Розрахункм з покупцями та замовниками - Кт по рахунку 702 Дохід від реалізації на загальну суму 2582100 грн.

Згідно оборотно-сальдової відомості рахунку 361 по контрагенту ТОВ Зебізнес на кінець перевірки кредиторська/дебіторська заборгованість відсутня.

Крім того, Позивачем до матеріалів справи надані копії первинних бухгалтерських документів, що підтверджують господарські відносини ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" з ТОВ "ЗЕБІЗНЕС" (код 40044525), саме щодо відгрузки Позивачем та отримання товару ТОВ "ЗЕБІЗНЕС" : Договір №НК -342 від 28.03.2016 р.; Видаткова накладна № РН-100401 від 10.04.2016 р.; ТТН №ТТН-0001579 від 10.04.2016 р.; Видаткова накладна № РН-140402 від 14.04.2016 р.;ТТН №ТТН-0001685 від 14.04.2016 р.; Видаткова накладна № РН-180403 від 18.04.2016 р.; ТТН №ТТН-0001760 від 18.04.2016 р.; Видаткова накладна № РН-230402 від 23.04.2016 р.;ТТН №ТТН-0001868 від 23.04.2016 р.; Видаткова накладна № РН-280412 від 28.04.2016 р.; ТТН №ТТН-0001997 від 28.04.2016 р.; Видаткова накладна № РН-110517 від 11.05.2017 р.;ТТН №ТТН-0002286 від 11.05.2017 р., копії податкових накладних, копії водійських прав, на осіб які здійснювали перевезення товару та копії свідоцтва про калібровку автоцистерни; Копії рахунків - фактури на оплату по договору; копії банківських виписок ПАТ ВТБ БАНК .

Взаємовідносини ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" (постачальник) з ТОВ "ЛІСМОР ГРУП" (код 39932979) (покупець) виникли на підставі договору поставки від 11.08.2016 № НК-428, за умовами постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цього договору також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонами.

Умови поставки: FCA, (Інкотермс - 2000): м.Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору. У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання.

За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь-якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України.

Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

ТОВ Фаворит Ойл на адресу ТОВ "ЛІСМОР ГРУП" були виписані податкові та видаткові накладні.

Розрахунки між ТОВ "ЛІСМОР ГРУП" та ТОВ Фаворит ОЙЛ проводились у безготівкові формі на загальну суму 101044 грн.

ТОВ Фаворит ОЙЛ взаємовідносини з ТОВ "ЛІСМОР ГРУП" відображало на рахунку 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями .

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним чином: Дт по рахунку 311 Поточні рахунки в національній валюті - Кт по рахунку 361 Розрахунку з покупцями та замовниками на загальну суму 1 048 009,00 грн. Дт по рахунку 361 Розрахункм з покупцями та замовниками - Кт по рахунку 702 Дохід від реалізації на загальну суму 1 048 009,00 грн.

В матеріалах справи містяться докази поставки товару даному контрагенту, а саме: Договір №НК-428 від 11.08.2016 р.; Видаткова накладна № РН-170806 від 17.08.2016р.;ТТН №ТТН-0004260 від 17.08.2016 р.; Видаткова накладна № РН-110802 від 11.08.2016р.;Видаткова накладна № РН-110803 від 11.08.2016р.; Видаткова накладна № РН-110804 від 11.08.2016р.;ТТН №ТТН-0004125 від 11.08.2016 р., копії податкових накладних, копії рахунків - фактури на оплату по договору; копії банківських виписок ПАТ ВТБ БАНК .

А також, у відповідь на запит Позивача, ТОВ "ЛІСМОР ГРУП" повідомило та тим самим підтвердило, що дійсно придбало у ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" пальне: Дизпаливо ДТ-Л-К5, сорт С у кількості 32750,00 літрів, бензин АИ-92-К5-Євро у кількості 4075,00 літрів, бензин АИ-95-К5-Євро у кількості 2030,00 літрів, Дизпаливо ДТ-Л-К5, сорт С у кількості 32720,00 літрів та використав цей товар у своїй господарській діяльності.

Взаємовідносини ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" (постачальник) з ТОВ МАКСВЕЛ-ТОРГ (код 39660492) (покупець) виникли на підставі договору поставки від 12.02.2016 № НК-311, за умовами постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цього договору також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонами

Умови поставки: РСА, (Інкотермс - 2000): м.Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору.

У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість, товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання.

За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь-якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України.

Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

Перевіркою встановлено, що розрахунки між ТОВ МАКСВЕЛ-ТОРГ та ТОВ НК Фоворит Ойл проводились у безготівкові формі на загальну суму 475 672,50 грн.

ТОВ НК Фоворит Ойл взаємовідносини з ТОВ МАКСВЕЛ-ТОРГ відображало на рахунку 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями .

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним чином: Дт по рахунку 311 Поточні рахунки в національній валюті -- Кт по рахунку 361 Розрахунку з покупцями та замовниками на загальну суму 475672,5 грн.

Дт по рахунку 361 Розрахункм з покупцями та замовниками - Кт по рахунку 702 Дохід від реалізації на загальну суму 475672,5 грн.

Згідно оборотно-сальдової відомості рахунку 361 то контрагенту ТОВ МАКСВЕЛ-ТОРГ на кінець перевірки кредиторська/дебіторська заборгованість відсутня.

До матеріалів справи позивачем надані копії: Договір №НК-311 від 12.02.2016 р., Видаткова накладна № РН-120218 від 12.02.2016 р.; ТТН №ТТН-0000499 від 12.02.2016 р.; копія водійських прав, на осіб які здійснювали перевезення товару та копії свідоцтва про калібровку автоцистерни; Довіреність № 1 від 12.02.2016 р.; Паспорт якості №128 від 17.01.2016 р.; Сертифікат відповідності з 20.10.2015 р. по 01.10.2016 р., рахунок на оплату від 12.06.2016 р., банківські виписки ПАТ ВТБ БАНК , податкові накладні. Копії вказаних документів знаходяться в матеріалах справи.

Взаємовідносини ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" з ТОВ "МАЯК ЕКСПРЕС" ґрунтувались на підставі договору поставки від 27.11.15 № НК-270., відповідно до умов якого, ТОВ НК Фоворит Ойл (код 39470271), платник податку на прибуток на загальних підставах (надалі іменується Постачальник ), в особі директора Петренко Н.В. яка діє на підставі статуту, з одного боку, та ТОВ "МАЯК ЕКСПРЕС" (код 39377500), що є платник податку на прибуток на загальних підставах (надалі іменується Покупець ), в особі директора Парченка В.О., що діє на підставі статуту, з другого боку, уклали договір поставки нафтопродуктів про наступне:Постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цього договору також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонам а.

Умови поставки: РСА, (Інкотермс - 2000): м.Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору. У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання.

За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь - якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України.

Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

ТОВ НК Фоворит Ойл на адресу ТОВ "МАЯК ЕКСПРЕС" (код 39477500) була виписані податкові та видаткові накладні.

Згідно оборотно-сальдової відомості рахунку 361 по контрагенту ТОВ ВЕКТОР-ТРАНС-ПЛЮС на кінець перевірки кредиторська/дебіторська заборгованість відсутня.

На підтвердження реального характеру проведених господарських операцій ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" з зазначеним контрагентом, до матеріалів справи додані належним чином оформлені копії первинних документів: Договір №НК-270 від 27.11.2015 р.; Видаткова накладна № РН-281107 від 27.11.2015 р.; ТТН №ТТН-0004914 від 28.11.2015 р.; ТТН №ТТН-0004911 від 28.11.2015 р.; ТТН №ТТН-0004910 від 28.11.2015 р.; ТТН №ТТН-0004909 від 28.11.2015 р.; ТТН №ТТН-0004908 від 28.11.2015 р.; ТТН №ТТН-0004903 від 28.11.2015 р.;ТТН №ТТН-0004907 від 28.11.2015 р.; Довіреність № 1271115 від 27.11.2015 р.; Розпорядження № 45 від 27.11.2015 р.; Копії водійських прав, на осіб які здійснювали перевезення товару та копії свідоцтва про калібровку автоцистерни (підкладено під ТТН); Копії рахунків - фактури на оплату по договору; Копії банківських виписок ПАТ ВТБ БАНК , копії податкових накладних за період.

Взаємовідносини між ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" (постачальник) з ТОВ "МОНКІМ" (код 40176213) (покупець) виникли на підставі договору поставки від 13.04.2016 № НК-355, за умовами якого постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цього договору також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонами.

Умови поставки: FCA, (Інкотермс - 2000): м.Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Порядок розрахунків. Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору. У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання.

За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь-якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України.

Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" на адресу ТОВ "МОНКІМ" виписані податкові та видаткові накладні.

Розрахунки між ТОВ "МОНКІМ" та ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" проводились у безготівкові формі на загальну суму 11 077 812 грн.

ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" взаємовідносини з ТОВ "МОНКІМ" відображало на рахунку 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями .

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним чином: Дт по рахунку 311 Поточні рахунки в національній валюті - Кт по рахунку 361 Розрахунку з покупцями та замовниками на загальну суму 11 077 812 грн. Дт по рахунку 361 Розрахункм з покупцями та замовниками - Кт по рахунку 702 Дохід від реалізації на загальну суму 11 077 812 грн.

Взаємовідносини ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" (постачальник) з ПП ФІРМА "ОБРІЙ" (код 24592092) (покупець) виникли на підставі договору поставки від 29.09.2015 № НК-216, за умовами якого постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цього договору також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонами.

Умови поставки: FCA, (Інкотермс - 2000): м.Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору. У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання. За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь-якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України. Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" на адресу ПП ФІРМА "ОБРІЙ" була виписані податкові та видаткові накладні.

ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" взаємовідносини з ПП ФІРМА "ОБРІЙ" відображало на рахунку 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями .

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним чином:Дт по рахунку 311 Поточні рахунки в національній валюті - Кт по рахунку 361 Розрахунку з покупцями та замовниками на загальну суму 11 077 812,00 грн. Дт по рахунку 361 Розрахункм з покупцями та замовниками - Кт по рахунку 702 Дохід від реалізації на загальну суму 11 077 812,00 грн..

Згідно оборотно-сальдової відомості рахунку 361 по контрагенту ПП ФІРМА "ОБРІЙ" на кінець перевірки кредиторська/дебіторська заборгованість відсутня.

В матеріалах справи наявні документами, що підтверджують відгрузку та отримання товару ПП ФІРМА "ОБРІЙ" (код 24592092), а саме: Договір №НК-216 від 29.09.2015 р.; Видаткова накладна № РН-290911 від 29.09.2015 р.; ТТН №ТТН-0003708 від 29.09.2015 р.; Копії водійських прав, на осіб які здійснювали перевезення товару та копії свідоцтва про калібровку автоцистерни; Видаткова накладна № РН-111203 від 11.12.2015 р.; ТТН №ТТН-0005106 від 11.12.2015 р.; Копії водійських прав, на осіб які здійснювали перевезення товару та копії свідоцтва про калібровку автоцистерни; Копія рахунку - фактури на оплату по договору №СФ-001223 від 29.09.2015 р.; копії заявок на відвантаження товару Вих.№б/н від 11.12.2015 р.; Вих.№б/н від 29.09.2015 р.; Копії банківських виписок ПАТ ВТБ БАНК , копії податкових накладних.

Взаємовідносини ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" (постачальник) з ТОВ "ОЛЕАНДРІНА ТРЕЙДІНГ" (код 39974343) (покупець) виникли на підставі договору поставки від 11.12.2015 № НК -278, за умовами якого постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цього договору також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонами.

Умови поставки: FCA, (Інкотермс - 2000): м.Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Порядок розрахунків. Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору. У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання.

За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь-якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України. Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" на адресу ТОВ "ОЛЕАНДРІНА ТРЕЙДІНГ" були виписані податкові та видаткові накладні.

Перевіркою встановлено, що розрахунки між ТОВ "ОЛЕАНДРІНА ТРЕЙДІНГ" та ТОВ Фаворит ойл проводились у безготівкові формі на загальну суму 1307745 грн.

ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" взаємовідносини з ТОВ "ОЛЕАНДРІНА ТРЕЙДІНГ" відображало на рахунку 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями .

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним чином: Дт по рахунку 311 Поточні рахунки в національній валюті - Кт по рахунку 361 Розрахунку з покупцями та замовниками на загальну суму 2 274 650,00 грн. Дт по рахунку 361 Розрахункм з покупцями та замовниками - Кт по рахунку 702 Дохід від реалізації на загальну суму 1 895 541,67 грн.

Взаємовідносини ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" (постачальник) з ТОВ "СЕЙРА" (код 40882523) (покупець) виникли на підставі договору поставки від 30.10.2017 № НК- 593, за умовами якого постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цього договору також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонами.

Умови поставки: FCA, (Інкотермс - 2000): м.Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору. У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання.

За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь-якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України.

Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" на адресу ТОВ "СЕЙРА" виписані податкові та видаткові накладні.

Перевіркою встановлено, що розрахунки між ТОВ "СЕЙРА" та ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" проводились у безготівкові формі на загальну суму 3100002 грн. ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" взаємовідносини з ТОВ "СЕЙРА" відображало на рахунку 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями .

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним чином: Дт по рахунку 311 Поточні рахунки в національній валюті - Кт по рахунку 361 Розрахунку з покупцями та замовниками на загальну суму 2 217 778,00 грн. Дт по рахунку 361 Розрахункм з покупцями та замовниками - Кт по рахунку 702 Дохід від реалізації на загальну суму 2 217 778,00 грн.

Взаємовідносини ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" (постачальник) з ТОВ "СЕЛІНКС УКРАЇНА" (код 40086172) (покупець) виникли на підставі договору поставки від 12.07.2016 № НК- 409, за умовами якого постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цього договору також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонами.

Умови поставки: FCA, (Інкотермс - 2000): м.Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору. У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання.

За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь-якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України.

Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" на адресу ТОВ "СЕЛІНКС УКРАЇНА" були виписані податкові та видаткові накладні.

Перевіркою встановлено, що розрахунки між ТОВ "СЕЛІНКС УКРАЇНА" та ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" проводились у безготівкові формі на загальну суму 1 693 102,00 грн.

ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" взаємовідносини з ТОВ "СЕЛІНКС УКРАЇНА" відображало на рахунку 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями .

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним чином: Дт по рахунку 311 Поточні рахунки в національній валюті - Кт по рахунку 361 Розрахунку з покупцями та замовниками на загальну суму 1 693 102,00 грн. Дт по рахунку 361 Розрахункм з покупцями та замовниками - Кт по рахунку 702 Дохід від реалізації на загальну суму 1 693 102,00 грн.

Згідно оборотно-сальдової відомості рахунку 361 по контрагенту ТОВ "СЕЛІНКС УКРАЇНА" на кінець перевірки кредиторська/дебіторська заборгованість відсутня.

В матеріалах справи наявні документами, що підтверджують відгрузку та отримання товару ТОВ Селінс Україна : Договір №НК-409 від 12.07.2016 р.; Видаткова накладна № РН-120735 від 12.07.2016 р.; ТТН №ТТН-0003500 від 12.07.2016 р.; Видаткова накладна № РН-120762 від 12.07.2016 р.; ТТН №ТТН-0003501 від 12.07.2016 р., Видаткова накладна № РН-030832 від 03.08.2016 р.; ТТН №ТТН-0003993 від 03.08.2016 р.; Видаткова накладна № РН-160809 від 16.08.2016 р.; ТТН №ТТН-0004241від 16.08.2016 р.; копія Заявки - доручення на відвантаження товару №12 від 12.07.2016 р.; копія Заявки - доручення на відвантаження товару №38 від 16.08.2016 р.; Копії водійських прав, на осіб які здійснювали перевезення товару та копії свідоцтва про калібровку автоцистерни (підкладено під ТТН); Копії рахунків - фактури на оплату по договору; Копії банківських виписок ПАТ ВТБ БАНК , копії податкових накладних.

Взаємовідносини ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" (постачальник) з ТОВ "СИНЕРГРУП" (код 40107354) (покупець) виникли на підставі договору поставки від 21.10.2015 № НК-313, за умовами якого постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цього договору також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонами.

Умови поставки: FCA, (Інкотермс - 2000): м.Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору. У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання.

За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь-якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України.

Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" на адресу ТОВ "СИНЕРГРУП" були виписані податкові та видаткові накладні.

Перевіркою встановлено, що розрахунки між ТОВ "СИНЕРГРУП" та ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" проводились у безготівкові формі на загальну суму 375158 грн.

ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" взаємовідносини з ТОВ "СИНЕРГРУП" відображало на рахунку 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями .

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним чином:

Дт по рахунку 311 Поточні рахунки в національній валюті - Кт по рахунку 361 Розрахунку з покупцями та замовниками на загальну суму 375158 грн.

Дт по рахунку 361 Розрахункм з покупцями та замовниками - Кт по рахунку 702 Дохід від реалізації на загальну суму 375158 грн.

Згідно оборотно-сальдової відомості рахунку 361 по контрагенту ТОВ "СИНЕРГРУП" на кінець перевірки кредиторська/дебіторська заборгованість відсутня.

В матеріалах справи наявні документами, що підтверджують відгрузку та отримання товару ТОВ "СИНЕРГРУП" : Договір №НК-313 від 15.02.2016 р.; Видаткова накладна № РН-160202 від 16.02.2016 р.;ТТН №ТТН-0000522 від 16.02.2016 р.; Копії водійських прав, на осіб які здійснювали перевезення товару та копії свідоцтва про калібровку автоцистерни (підкладено під ТТН); Копія рахунку - фактури на оплату по договору №СФ-0000283 від 15.02.2016 р.; копія заявки на відвантаження товару від 15.02.2016 р.; Копія банківської виписки ПАТ ВТБ БАНК на 15.02.2016 р., копії податкових накладних, копія заявки на відвантаження товару від 15.02.2016 р.

Взаємовідносини ТОВ Фаворит Ойл (постачальник) з ТОВ "СІАТЕЛ КОМПАНІ" (код 39646750) (покупець) виникли на підставі договору поставки від 27.07.2015 № НК-159, за умовами якого постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цього договору також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонами.

Умови поставки: FCA, (Інкотермс - 2000): м.Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору.

У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання.

За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь-якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України.

Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" на адресу ТОВ "СІАТЕЛ КОМПАНІ" були виписані податкові та видаткові накладні.

Перевіркою встановлено, що розрахунки між ТОВ "СІАТЕЛ КОМПАНІ" та ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" проводились у безготівкові формі на загальну суму 2 173 422,5 грн.

ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" взаємовідносини з ТОВ "СІАТЕЛ КОМПАНІ" відображало на рахунку 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями .

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним чином:

Дт по рахунку 311 Поточні рахунки в національній валюті - Кт по рахунку 361 Розрахунку з покупцями та замовниками на загальну суму 2 173 422,5 грн.

Дт по рахунку 361 Розрахункам з покупцями та замовниками)) - Кт по рахунку 702 Дохід від реалізації на загальну суму 2 173 422,5 грн. |

Згідно оборотно-сальдової відомості рахунку 361 і по контрагенту ТОВ "СІАТЕЛ КОМПАНІ" на кінець перевірки кредиторська/дебіторська заборгованість відсутня. |

В матеріалах справи наявні документами, що підтверджують відвантаження та отримання товару ТОВ "СІАТЕЛ КОМПАНІ": Договір №НК-159 від 27.07.2015 р.; Видаткова накладна № РН-270712 від 27.07.2015 р.; ТТН №ТТН-0002309 від 27.07.2015 р.; Видаткова накладна № РН-270716 від 27.07.2015 р.; ТТН №ТТН-0002308 від 27.07.2015 р.; Видаткова накладна № РН-270717 від 27.07.2015 р.; ТТН №ТТН-0002310 від 27.07.2015 р.; Видаткова накладна № РН-010903 від 01.09.2015 р.; ТТН №ТТН-0003141 від 01.09.2015 р.; Довіреність №1010915 від 04.09.2015 р.; Копії водійських прав, на осіб які здійснювали перевезення товару та копії свідоцтва про калібровку автоцистерни (підкладено під ТТН); рахунки на оплату; банківські виписки ПАТ ВТБ БАНК , податкові накладні.

Взаємовідносини ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" (постачальник) з ТОВ "СІЛМА ЛТД" (код 40348237) (покупець) виникли на підставі договору поставки від 29.04.2016 № П-21, №НК-371 від 05.05.2016, за умовами яких постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цих договорів також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонами.

Умови поставки: FCA, (Інкотермс - 2000): м.Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору. У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання.

За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь-якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України.

Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" на адресу ТОВ "СІЛМА ЛТД" були виписані податкові та видаткові накладні.

Згідно оборотно-сальдової відомості рахунку 361 по контрагенту ТОВ "СІЛМА ЛТД" на кінець перевірки кредиторська/дебіторська заборгованість відсутня.

В матеріалах справи наявні документами, що підтверджують відвантаження та отримання товару ТОВ "СІЛМА ЛТД" : Договір №НК-371 від 05.05.2016 р.;Видаткова накладна № РН-060516 від 06.05.2016 р.;ТТН №ТТН-0002202 від 06.05.2016 р.;Видаткова накладна № РН-060521 від 06.05.2016 р.;ТТН №ТТН-0002173 від 06.05.2016 р.;Видаткова накладна № РН-060523 від 06.05.2016 р.;ТТН №ТТН-0002172 від 06.05.2016 р.;Видаткова накладна № РН-120508 від 12.05.2016 р.;ТТН №ТТН-0002297 від 12.05.2016 р.;Видаткова накладна № РН-130508 від 13.05.2016 р.;ТТН №ТТН-0002315 від 13.05.2016 р.;Видаткова накладна № РН-130511 від 13.05.2016 р.;ТТН №ТТН-0002320 від 13.05.2016 р.;Видаткова накладна № РН-180508 від 18.05.2016 р.;ТТН №ТТН-0002387 від 18.05.2016 р.;Видаткова накладна № РН-180514 від 18.05.2016 р.;ТТН №ТТН-0002374 від 18.05.2016 р.;Видаткова накладна № РН-140616 від 14.06.2016 р.;ТТН №ТТН-0002956 від 14.06.2016 р.;Довіреність №055 від 14.06.2016 р.;Заявка на відгрузку;Видаткова накладна № РН-170650 від 17.06.2016 р.;ТТН №ТТН-0003058 від 17.06.2016 р.;Видаткова накладна № РН-050704 від 05.07.2016 р.;ТТН №ТТН-0003334 від 05.07.2016 р.;Видаткова накладна № РН-050705 від 05.07.2016 р.;ТТН №ТТН-0003335 від 05.07.2016 р.;Видаткова накладна № РН-050706 від 05.07.2016 р.;ТТН №ТТН-0003336 від 05.07.2016 р.;Видаткова накладна № РН-050724 від 05.07.2016 р.;ТТН №ТТН-0003347 від 05.07.2016 р.;Видаткова накладна № РН-060712 від 06.07.2016 р.;ТТН №ТТН-0003364 від 06.07.2016 р.;Видаткова накладна № РН-110713 від 11.07.2016 р.;ТТН №ТТН-0003460 від 11.07.2016 р.;Видаткова накладна № РН-190722 від 19.07.2016 р.;ТТН №ТТН-0003672 від 19.07.2016 р.;Видаткова накладна № РН-210727 від 21.07.2016 р.;ТТН №ТТН-0003726 від 21.07.2016 р.;Копії водійських прав, на осіб які здійснювали перевезення товару та копії свідоцтва про калібровку автоцистерни (під кожну ТТН);Копії рахунків - фактури на оплату по договору;Копії банківських виписок ПАТ ВТБ БАНК , а також Видаткова накладна № РН-250613 від 25.06.2016 р.; ТТН № 3 від 25.06.2016 р.; Видаткова накладна № РН-230622 від 23.06.2016 р.;ТТН № 230606 від 23.06.2016 р.; Видаткова накладна № РН-180607 від 18.06.2016 р.;ТТН № 180607 від 18.06.2016 р.;Видаткова накладна № РН-080501 від 08.05.2016 р.;ТТН № 080505 від 08.05.2016 р.; Видаткова накладна № РН-300413 від 30.04.2016 р.; ТТН № 2 від 30.04.2016 р.; Копії рахунків - фактури на оплату по договору; Копії банківських виписок ПАТ ВТБ БАНК , податкові накладні.

Взаємовідносини ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" (постачальник) з ТОВ СТИМОІЛ-КОМПАНІ (код 39829000) (покупець) виникли на підставі договору поставки від 26.08.2015 № НК- 190, за умовами якого постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цього договору також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонами.

Умови поставки: FCA, (Інкотермс - 2000): м. Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору. У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання.

За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь-якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України.

Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" на адресу ТОВ "Стимоіл-Компані" були виписані податкові та видаткові накладні.

Перевіркою встановлено, що розрахунки між ТОВ СТИМОІЛ-КОМПАНІ та ТОВ НК Фоворит Ойл проводились у безготівкові формі на загальну суму 1661069,5 грн.

ТОВ НК Фоворит Ойл взаємовідносини з ТОВ СТИМОІЛ-КОМПАНІ відображало на рахунку 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями .

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним чином:

Дт по рахунку 311 Поточні рахунки в національній валюті - Кт по рахунку 361 Розрахунку з покупцями та замовниками на загальну суму 1661069,5 грн.

Дт по рахунку 361 Розрахункм з покупцями та замовниками - Кт по рахунку 702 Дохід від реалізації на загальну суму 1661069,5 грн.

Згідно оборотно-сальдової відомості рахунку 361 по контрагенту

ТОВ СТИМОІЛ-КОМПАНІ на кінець перевірки кредиторська/дебіторська заборгованість відсутня.

В матеріалах справи наявні документами, що підтверджують відгрузку та отримання товару ТОВ Стимоіл-Компані : Договір №НК-190 від 26.08.2015 р.;Видаткова накладна № РН- 231006 від 23.10.2015 р.;ТТН №ТТН-0004087 від 23.10.2015 р.;Заявка №2110-1 від 21.10.2015 р.; Видаткова накладна № РН- 271019 від 27.10.2015 р.; ТТН №ТТН-0004152 від 27.10.2015 р.; Заявка №2710 -3 від 27.10.2015 р.; Видаткова накладна № РН- 271022 від 27.10.2015 р.; Видаткова накладна №РН- 271023 від 27.10.2015 р.; Видаткова накладна № РН- 291002 від 29.10.2015 р.; ТТН №ТТН-0004202 від 29.10.2015 р.; Довіреність №040 від 27.10.2015 р.; Видаткова накладна №РН- 051115 від 05.11.2015 р.; ТТН №ТТН-0004367 від 05.11.2015 р.; Довіреність №046 від 04.11.2015 р.; Заявка №0411-1 від 04.11.2015 р.; Видаткова накладна № РН- 061117 від 06.11.2015 р.;ТТН №ТТН-0004430 від 06.11.2015 р.; Видаткова накладна № РН-101115 від 10.11.2015 р.;ТТН №ТТН-0004562 від 10.11.2015 р.; копії заявок на відвантаження товару Вих.№ 2610-1 від 26.10.2015 р.; Вих.№0511-1 від 05.11.2015 р.; Копії водійських прав, на осіб які здійснювали перевезення товару та копії свідоцтва про калібровку автоцистерни (під кожну ТТН); рахунки - фактури на оплату по договору; банківські виписки ПАТ ВТБ БАНК , податкові накладні.

Взаємовідносини ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" (постачальник) з ТОВ "СТРОНГ ПЛЮС ЛТД" (код 41113930) (покупець) виникли на підставі договору поставки від 03.03.2017 № П- 34, за умовами якого постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цього договору також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонами.

Умови поставки: FCA, (Інкотермс - 2000): м.Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору. У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання.

За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь-якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України.

Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" на адресу ТОВ " СТРОНГ ПЛЮС ЛТД " виписані податкові та видаткові накладні.

Перевіркою встановлено, що розрахунки між ТОВ "СТРОНГ ПЛЮС ЛТД" та ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" проводились у безготівкові формі на загальну суму 488437 гривень. і

ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" взаємовідносини з ТОВ "СТРОНГ ПЛЮС ЛТД" відображало на рахунку 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями .

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним чином:

Дт по рахунку 311 Поточні рахунки в національній валюті і- Кт по рахунку 361 Розрахунку з покупцями та замовниками на загальну суму 488437 гри.

Дт по рахунку 361 Розрахункм з покупцями та замовниками - Кт по рахунку 702 Дохід від реалізації на загальну суму 488437 грн.

Згідно оборотно-сальдової відомості рахунку 361 по контрагенту ТОВ "СТРОНГ ПЛЮС ЛТД" на кінець перевірки кредиторська/дебіторська заборгованість відсутня

В матеріалах справи наявні документами, що підтверджують відгрузку та отримання товару ТОВ "СТРОНГ ПЛЮС ЛТД" (код 40348237): Договір №П-34 від 03.03.2017 р.;Видаткова накладна № РН-040302 від 04.03.2017 р.;ТТН №ТТН-04 03 01 від 04.03.2017 р.;Видаткова накладна № РН-070320 від 07.03.2017 р.;ТТН №ТТН-07 03 01 від 07.03.2017 р.;Копії рахунків - фактури на оплату по договору;Копії банківських виписок ПАТ ВТБ БАНК , копії податкових накладних.

Взаємовідносини ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" (постачальник) з ТОВ "ТОРГ КЛАЙТ" (код 39423918) (покупець) виникли на підставі договору поставки від 20.07.2015 № НК- 150, за умовами якого постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цього договору також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонами.

Умови поставки: FCA, (Інкотермс - 2000): м.Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору. У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання.

За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь-якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України.

Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" на адресу ТОВ "ТОРГ КЛАЙТ" виписані податкові та видаткові накладні.

Перевіркою встановлено, що розрахунки між ТОВ "ТОРГ КЛАЙТ" та ТОВ НК Фоворит Ойл проводились у безготівкові формі на загальну суму 483192 грн.

ТОВ НК Фоворит Ойл взаємовідносини з ТОВ "ТОРГ КЛАЙТ" відображало на рахунку 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями .

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним чином:

Дт по рахунку 311 Поточні рахунки в національній валюті - Кт по рахунку 361 Розрахунку з покупцями та замовниками на загальну суму 937196 грн.

Дт по рахунку 361 Розрахункм з покупцями та замовниками - Кт по рахунку 702 Дохід від реалізації на загальну суму 937196 грн.

Згідно оборотно-сальдової відомості рахунку 361 по контрагенту ТОВ " Торг Клайт" на кінець перевірки кредиторська/дебіторська заборгованість відсутня.

В матеріалах справи наявні документами, що підтверджують відгрузку та отримання товару ТОВ "ТОРГ КЛАЙТ" : Договір №НК -150 від 20.07.2015 р.; Видаткова накладна № РН-200718 від 20.07.2015 р.; ТТН №ТТН-0002193 від 20.07.2015 р.; Довіреність №2 від 20.07.2015 р.; Видаткова накладна № РН-230704 від 23.07.2015 р.; ТТН №ТТН-0002241 від 23.07.2015 р.; Довіреність №4 від 22.07.2015 р.; Копії водійських прав, на осіб які здійснювали перевезення товару та копії свідоцтва про калібровку автоцистерни; Копії рахунків - фактури на оплату по договору; Копії банківських виписок ПАТ ВТБ БАНК , податкові накладні.

Взаємовідносини ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" (постачальник) з ТОВ "ФІНАНСРЕАЛ" (код 39563800) (покупець) виникли на підставі договору поставки від 12.04.2016 № НК-349, за умовами якого постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цього договору також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонами.

Умови поставки: FCA, (Інкотермс - 2000): м. Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору. У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання.

За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь-якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України.

Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" на адресу ТОВ "ФІНАНСРЕАЛ" були виписані податкові та видаткові накладні.

Перевіркою встановлено, що розрахунки між ТОВ "ФІНАНСРЕАЛ" та ТОВ НК Фоворит Ойл проводились у безготівкові формі на загальну суму 3802407 грн.

ТОВ НК Фоворит Ойл взаємовідносини з ТОВ "ФІНАНСРЕАЛ" відображало на рахунку 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями .

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним чин ом:

Дт по рахунку 311 Поточні рахунки в національній валюті - Кг по рахунку 361 Розрахунку з покупцями та замовниками на загальну суму 3802407 грн.

Дт по рахунку 361 Розрахунків з покупцями та замовниками - Кт по рахунку 702 Дохід від реалізації на загальну суму 3802407 грн.

Згідно оборотно-сальдової відомості рахунку 361 по контрагенту ТОВ "ФІНАНСРЕАЛ" на кінець перевірки кредиторська/дебіторсвка заборгованість відсутня.

Взаємовідносини ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" (постачальник) з ТОВ ФОКС-ТРЕЙД ЛТД (код 39734197) (покупець) виникли на підставі договору поставки від 22.09.2016 № НК-205, за умовами якого постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цього договору також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонами.

Умови поставки: FCA, (Інкотермс - 2000): м. Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору. У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання.

За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь-якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України.

Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" на адресу ТОВ ФОКС-ТРЕЙД ЛТД були виписані податкові та видаткові накладні.

Перевіркою встановлено, що розрахунки між ТОВ ФОКС-ТРЕЙД ЛТД та ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" проводились у безготівкові формі на загальну суму 888356 грн.

ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" взаємовідносини з ТОВ ФОКС-ТРЕЙД ЛТД відображало на рахунку 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями .

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним чином:

Дт по рахунку 311 Поточні рахунки в національній валюті - Кт по рахунку 361 Розрахунку з покупцями та замовниками на загальну суму 888356 грн.

Дт по рахунку 361 Розрахунки з покупцями та замовниками - Кг по рахунку 702 Дохід від реалізації на загальну суму 888356 грн.

Згідно оборотно-сальдової відомості рахунку 361 по контрагенту ТОВ ФОКС-ТРЕЙД ЛТД на кінець перевірки кредиторська/дебіторська заборгованість відсутня.

В матеріалах справи наявні копії первинних документів, які підтверджують поставку Позивачем і отримання товару ТОВ ФОКС-ТРЕЙД ЛТД , а саме: Договір № НК-205 від 22.09.2015 р.; Видаткова накладна № РН-230902 від 23.09.2015 р.; ТТН №ТТН-0003542 від 23.09.2015 р.; Зявки Вих№2209-4 від 22.09.2015 р., Вих. № 2209-4 від 22.09.2015 р.; Вих. № 2209-3 від 22.09.2015 р; Довіреність №0044 від 22.09.2015 р.; Видаткова накладна № РН-230901 від 23.09.2015 р.; ТТН №ТТН-0003540 від 23.09.2015 р.; копії заявок на відвантаження товару Вих.№ 2209-4 від 22.09.2015 р.; Вих.№ 2209-3 від 22.09.2015; Копії водійських прав, на осіб які здійснювали перевезення товару та копії свідоцтва про калібровку автоцистерни (під кожну ТТН); рахунки - фактури на оплату по договору; банківські виписки ПАТ ВТБ БАНК , копії податкових накладних.

Взаємовідносини між ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" з ТОВ ФОРОИЛ-ЛТД (код 39919303) виникли на підставі договору поставки від 21.10.2015 № НК-232, за умовами якого постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цього договору також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонами.

Умови поставки: FCA, (Інкотермс - 2000): м. Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору. У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання.

За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь-якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України.

Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" на адресу ТОВ "ФОРОИЛ \- ЛТД" були виписані податкові та видаткові накладні.

Первинні документи на отримання товару, податкова декларація з податку на додану вартість за період жовтень, листопад 2016 року підписав ОСОБА_1

Перевіркою встановлено, що розрахунки між ТОВ ФОРОИЛ-ЛТД та ТОВ НК Фоворит Ойл проводились у безготівкові формі на загальну суму 1692582 грн.

ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" взаємовідносини з ТОВ ФОРОИЛ-ЛТД відображало на рахунку 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями .

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним чином:

Дт по рахунку 311 Поточні рахунки в національній валюті - Кт по рахунку 361 Розрахунку з покупцями та замовниками на загальну суму 1692582 грн.

Дт по рахунку 361 Розрахункм з покупцями та замовниками): - Кт по рахунку 702 Дохід від реалізації на загальну суму 1692582 грн.

Згідно оборотно-сальдової відомості рахунку 361 по контрагенту ТОВ ФОРОИЛ-ЛТД на кінець перевірки кредиторська/дебіторська заборгованість відсутня.

В матеріалах справи наявні документами, що підтверджують відгрузку та отримання товару ТОВ ФОРОИЛ-ЛТД : Видаткова накладна № РН-241002 від 24.10.2015 р.;ТТН №ТТН-0004112 від 24.10.2016 р.; Довіреність №ФО-010 від 23.10.2015 р.; Заявка №2310-15/4 від 23.10.2015 р.; Видаткова накладна № РН-261001 від 26.10.2015 р.; ТТН №ТТН-0004119 від 26.10.2016 р.; Заявка №2310-15/3 від 23.10.2015 р.; Видаткова накладна № РН-291003 від 29.10.2015 р.; ТТН №ТТН-0004203 від 29.10.2015 р.; Видаткова накладна № РН-291004 від 29.10.2015 р.; ТТН №ТТН-0004204 від 29.10.2015 р.; Видаткова накладна № РН-291005 від 29.10.2015 р.; ТТН №ТТН-0004205 від 29.10.2015 р.; Довіреність №ФО-0012 від 23.10.2015 р.; Видаткова накладна № РН-051114 від 05.11.2015 р. ; ТТН №ТТН-0004368 від 05.11.2015 р.; Довіреність №047 від 04.11.2015 р.; Заявка № 04.11-15/3 від 04.11.2015 р.; Видаткова накладна № РН-061121 від 06.11.2015 р.; ТТН №ТТН-0004434 від 06.11.2015 р.; Довіреність №048 від 05.11.2015 р.; Заявка №05.11-15/3 від 05.11.2015 р.; Видаткова накладна № РН-101114 від 10.11.2015 р.; ТТН №ТТН-0004561 від 10.11.2015 р.; копії заявок на відвантаження товару Вих. №б/н від 05.11.2015 р.; Вих. №б/н від 29.10.2015 р.; Копії водійських прав, на осіб які здійснювали перевезення товару та копії свідоцтва про калібровку автоцистерни (підкладено під ТТН); рахунки - фактури на оплату по договору; банківські виписки ПАТ ВТБ БАНК , копії податкових накладних.

Взаємовідносини ТОВ Фаворит Ойл (постачальник) з ТОВ "ЮНІ КОНСАЛТІНГ ГРУП" (код 39876988) (покупець) між контрагентами виникли на підставі договору поставки від 18.11.2015 № НК- 264, за умовами якого постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цього договору також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонами.

Умови поставки: FCA, (Інкотермс - 2000): м.Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору. У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання.

За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь-якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України.

Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" на адресу ТОВ "ЮНІ КОНСАЛТІНГ ГРУП" виписані податкові та видаткові накладні.

Перевіркою встановлено, що розрахунки між і що Юні Консалтінг Груп та ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" проводились у безготівкові формі на загальну суму 4226141 грн.

ТОВ НК Фоворит Ойл взаємовідносини з ТОВ "ЮНІ КОНСАЛТІНГ ГРУП" відображало на рахунку 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями .

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним чином:

Дт по рахунку 311 Поточні рахунки в національній валюті - Кт по рахунку 361 Розрахунку з покупцями та замовниками на загальну суму 4226141 грн.

Дт по рахунку 361 Розрахунки з покупцями та замовниками - Кт по рахунку 702 Дохід від реалізації на загальну суму 4226141 грн.

В матеріалах справи наявні документами, що підтверджують відгрузку та отримання товару ТОВ "ЮНІ КОНСАЛТІНГ ГРУП" (код 39876088): Договір №НК-264 від 18.11.2015 р.;Видаткова накладна № РН-191105 від 19.11.2015 р.;Довіреність № 2 від 18.11.2015 р.;ТТН №ТТН-0004759 від 19.11.2015 р.;Видаткова накладна № РН-191106 від 19.11.2015 р.;ТТН №ТТН-0004760 від 19.11.2015 р.;Довіреність № 2 від 18.11.2015 р.;Заявка №1811-05 від 18.11.2015 р.; Видаткова накладна № РН-191108 від 19.11.2015 р.;ТТН №ТТН-0004762 від 19.11.2015 р.;Довіреність № 1 від 18.11.2015 р.;Заявка №1811-05 від 18.11.2015 р.;Видаткова накладна № РН-111202 від 11.12.2015 р.;ТТН №ТТН-0005105 від 11.12.2015 р.;Видаткова накладна № РН-151201 від 15.12.2015 р.;ТТН №ТТН-0005181 від 15.12.2015 р.; Видаткова накладна № РН-151207 від 15.12.2015 р.;ТТН №ТТН-0005179 від 15.12.2015 р.;Видаткова накладна № РН-151212 від 15.12.2015 р.;ТТН №ТТН-0005180 від 15.12.2015 р.;Видаткова накладна № РН-130111 від 13.01.2016 р.;ТТН №ТТН-0000094 від 13.01.2016 р.;Видаткова накладна № РН-150107 від 15.01.2016 р.;ТТН №ТТН-0000123 від 15.01.2016 р.;Видаткова накладна № РН-280107 від 28.01.2016 р.;ТТН №ТТН-0000275 від 28.01.2016 р.; копії заявок на відвантаження Вих.№27 від 13.01.2016 р.; Вих.№28 від 15.01.2016 р.; Копії водійських прав, на осіб які здійснювали перевезення товару та копії свідоцтва про калібровку автоцистерни (під кожну ТТН); Копії рахунків - фактури на оплату по договору;Копії банківських виписок ПАТ ВТБ БАНК , копії податкових накладних.

Взаємовідносини ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" (постачальник) з ТОВ "ЮНІТЕК ПРОМ" (код 38839657) (покупець) виникли на підставі договору поставки від 06.10.2015 №НК-219 за умовами якого постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цього договору також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонами.

Умови поставки: FCA, (Інкотермс - 2000): м.Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору. У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання.

За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь-якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України.

Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" на адресу ТОВ "ЮНІТЕК ПРОМ" була виписані податкові та видаткові накладні.

Перевіркою встановлено, що розрахунки між ТОВ "ЮНІТЕК ПРОМ" та ТОВ НК Фоворит Ойл проводились у безготівкові формі на загальну суму 483192 грн.

ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" взаємовідносини з ТОВ "ЮНІТЕК ПРОМ" відображало на рахунку 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями .

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним гином:

Дт по рахунку 311 Поточні рахунки в національній валюті - Кт по рахунку 361 Розрахунку з покупцями та замовниками на загальну суму 1947514 грн.

Дт по рахунку 361 Розрахунки з покупцями та замовниками - Кт по рахунку 702 Дохід від реалізації на загальну суму 1947514 грн.

Згідно оборотно-сальдової відомості рахунку 361 по контрагенту ТОВ " Юнітек Пром " на кінець перевірки кредиторська/дебіторська заборгованість відсутня.

В матеріалах справи наявні документами, що підтверджують відгрузку та отримання товару ТОВ "ЮНІТЕК ПРОМ" : Договір №НК-219 від 06.10.2015 р.;Видаткова накладна № РН-071023 від 07.10.2015 р.;ТТН №ТТН-0003897 від 07.10.2016 р.;Видаткова накладна № РН-071024 від 07.10.2015 р.;ТТН №ТТН-0003899 від 07.10.2016 р.;Видаткова накладна № РН-081006 від 08.10.2015 р.;ТТН №ТТН-0003898 від 08.10.2016 р.;Видаткова накладна № РН-201008 від 20.10.2015 р.;ТТН №ТТН-0004039 від 20.10.2015 р.;Видаткова накладна № РН-061118 від 06.11.2015 р.;ТТН №ТТН-0004429 від 06.11.2016 р.;Видаткова накладна № РН-181124 від 18.11.2015 р.;ТТН №ТТН-0004751 від 18.11.2015 р.; копії заявок на відвантаження товару Вих.№ 07/10-01 від 07.10.2015 р.; Вих.№ 07/10-02 від 07.10.2015 р.; Вих.№ 06/10-03 від 06.10.2015 р.; Вих.№ 19/10-01 від 19.10.2015 р.; Вих.№ 05/11-01 від 05.11.2015 р.; Вих.№ 18/11-01 від 18.11.2015 р.; Копії водійських прав, на осіб які здійснювали перевезення товару та копії свідоцтва про калібровку автоцистерни (під кожну ТТН); Копії рахунків - фактури на оплату по договору; Копії банківських виписок ПАТ ВТБ БАНК , копії податкових накладних.

Взаємовідносини ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" (постачальник) з ТОВ "САНТ БІЛДІНГ" (код 41273330) (покупець) виникли на підставі договору поставки від 29.11.2017 № НК-617 за умовами якого постачальник зобов`язується передати, а покупець прийняти й оплатити нафтопродукти на умовах, викладених у договорі, найменування, кількість та ціна яких вказується в додатках, які оформлюються на кожну окрему партію товару.

До додаткової угоди в розумінні цього договору також прирівнюється видаткова накладна на товар або акт приймання-передачі товару, підписані сторонами.

Умови поставки: FCA, (Інкотермс - 2000): м.Коростень, вул. Б.Хмельницького,18. Сторони можуть погодити й інші умови поставки партії товару у відповідному додатку до даного договору.

Номенклатура товару, його кількість та ціна встановлюється за домовленістю сторін та зазначається в додатках, розрахункових документах (рахунках-фактурах) або в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на товар, які складають невід`ємну частину договору.

Якість товару, що постачається повинна відповідати технічним умовам та державним стандартам, діючим на території України.

Покупець зобов`язується оплатити Товар на умовах 100% попередньої оплати Партії Товару, якщо інше не передбачено сторонами в додатках до даного договору. У випадку якщо товар було поставлено покупцю без попередньої оплати його вартості, покупець зобов`язаний сплатити постачальнику вартість товару протягом одного банківського дня з моменту його отримання.

За погодженням сторін оплата товару за даним договором може проводиться в будь-якій формі розрахунків, що не суперечить чинному законодавству України. Датою оплати товару вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" на адресу ТОВ "САНТ БІЛДІНГ" були виписані податкові та видаткові накладні.

Також, в акті перевірки зазначено, що ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" до перевірки були надані товарно-транспортні накладні, в яких відсутня інформація щодо кінцевого пункту розвантаження; відсутня деталізація маршруту автомобіля (час прибуття та вибуття); відсутній номер резервуара; відсутня маса нафтопродукта.

ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" взаємовідносини з ТОВ ТОВ "САНТ БІЛДІНГ" відображало на рахунку 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями .

Дані операції відображені в бухгалтерському обліку наступним чином: Дт по рахунку 311 Поточні рахунки в національній валюті - Кт по рахунку 361 Розрахунку з покупцями та замовниками на загальну суму 112 200,00 грн. Дт по рахунку 361 Розрахункм з покупцями та замовниками - Кт по рахунку 702 Дохід від реалізації на загальну суму 112 200,00 грн.

Згідно оборотно-сальдової відомості рахунку 361 по контрагенту ТОВ "САНТ БІЛДІНГ" на кінець перевірки кредиторська/дебіторська заборгованість відсутня.

За результатами дослідження вказаних первинних документів суд дійшов висновку, що вони оформлені у відповідності до вимог Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні та Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88, та в повній мірі відображають зміст і характер вчинених господарських операцій.

Водночас, за змістом акту перевірки, контролюючий орган дійшов висновку про фіктивність (безтоварність) вказаних господарських операцій між позивачем та вказаними вище підприємствами, обґрунтовуючи вказані твердження наступним:

- в товарно-транспортні накладних відсутня інформація щодо кінцевого пункту розвантаження; відсутня деталізація маршруту автомобіля (час прибуття та вибуття); відсутній номер резервуара; відсутня маса нафтопродукта;

- на результаті аналізу податкової інформації контрагентів позивача в ІС Податковий блок , невідповідність придбаного та реалізованого товару, неподання звітності контрагентами, відсутність наявних трудових ресурсів, основних засобів тощо;

- на наявність досудових розслідувань відносно контрагентів позивача, вироків суду.

Суд не погоджується з такими висновками Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, з огляду на наступне.

Згідно положень пунктів 11.1, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 Правил основними документами на перевезення вантажів є товарно-транспортні накладні та дорожні листи вантажного автомобіля. Оформлення перевезень вантажів товарно-транспортними накладними здійснюється незалежно від умов оплати за роботу автомобіля. Товарно-транспортну накладну на перевезення вантажів автомобільним транспортом Замовник (вантажовідправник) повинен виписувати в кількості не менше чотирьох екземплярів. Після прийняття вантажу згідно з товарно-транспортною накладною водій (експедитор) підписує всі її екземпляри. Перший екземпляр товарно-транспортної накладної залишається у Замовника (вантажовідправника), другий - передається водієм (експедитором) вантажоодержувачу, третій і четвертий екземпляри, засвідчені підписом вантажоодержувача (у разі потреби і печаткою або штампом), передається Перевізнику.

Суд наголошує, Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні не встановлюють правил податкового обліку витрат і податкового кредиту платника податків. При цьому документи, обумовлені правилами перевезень вантажів автомобільним транспортом, зокрема, товарно-транспортна накладна і подорожній лист, не є документами первинного бухгалтерського обліку, що підтверджують обставини придбання і продажу товарно-матеріальних цінностей.

Крім того, сама собою наявність або відсутність окремих документів, а так само помилки у їх оформленні не є підставою для висновків про відсутність господарської операції, якщо з інших даних вбачається, що фактичний рух активів або зміни у власному капіталі чи зобов`язаннях платника податків у зв`язку з його господарською діяльністю мали місце.

Також, чинне законодавство не ставить умовою виникнення податкових зобов`язань платника у залежність від стану податкового обліку його контрагентів. Позивач не може нести відповідальність за невиконання його контрагентами своїх зобов`язань, адже, поняття "добросовісний платник", яке вживається у сфері податкових правовідносин, не передбачає виникнення у платника додаткового обов`язку з контролю за дотриманням його постачальниками правил оподаткування, а саме, платник не наділений повноваженнями податкового контролю для виконання функцій, покладених на податкові органи, а тому не може володіти інформацією відносно виконання контрагентом податкових зобов`язань. А відтак, за умови невстановлення компетентним органом наявності замкнутої схеми руху коштів, яка б могла свідчити про узгодженість дій позивача та його постачальників для одержання позивачем незаконної податкової вигоди, останній не може зазнавати негативних наслідків внаслідок діянь інших осіб, що перебувають поза межами його впливу. Аналогічна правова позиція викладена в ухвалі Вищого адміністративного суду України від 07.04.2014 у справі №К/800/36098/13.

У відповідності статті 627 Цивільного кодексу України, відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Відповідно до частини першої статті 43 Господарського кодексу України підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яку не заборонено законом.

У той же час, контролюючим органом при дослідженні факту здійснення господарської операції оцінюватися повинні відносини безпосередньо між учасниками такої операції, на підстав якої сформовані дані податкового обліку.

Не є обов`язковою передумовою для визначення контролюючими органами грошових зобов`язань визнання недійсними (у тому числі нікчемними) правочинів, які укладалися за ланцюгом між попередніми посередниками, через ланцюг яких декларувався рух товарів чи послуг, нібито придбаних останнім у такому ланцюгу платником податку. При цьому відносини між учасниками попередніх ланцюгів постачань товарів та послуг не мають безпосереднього впливу на дослідження факту реальності господарської операції, вчиненої між останнім у ланцюгу постачань платником податків та його безпосереднім контрагентом.

Всупереч вимогам податкового законодавства України, висновки контролюючого органу в спірних правовідносинах базуються на припущеннях по ланцюгу контрагентів контрагента позивача. При цьому, акт перевірки не містить аналізу дотримання як позивачем, так і його контрагентом, податкової дисципліни у спірних правовідносинах, з урахуванням того, що приписами частини другої статті 61 Конституції України встановлений індивідуальний характер юридичної відповідальності.

Таким чином, недотримання контрагентом позивача податкової дисципліни (що не доведено відповідачем) має правові наслідки саме для цього контрагента, оскільки порушення платником вимог податкового законодавства тягне застосування заходів відповідальності саме до такого платника та не може негативно впливати на податковий облік інших осіб (зокрема, його контрагентів) за відсутності факту причетності останніх до таких правопорушень та за наявності факту здійснення господарської операції.

Крім того, жодних належних та допустимих доказів щодо відсутності у контрагентів позивача матеріальних ресурсів відповідачем суду не надано, а відсутність трудових ресурсів, на які посилається відповідач, не може свідчити про відсутність адміністративно-господарських можливостей на виконання господарських зобов`язань та відсутність фактичних дій, спрямованих на виконання взятих на себе зобов`язань, що унеможливлює здійснення господарської діяльності, оскільки наведені обставини не позбавляють суб`єкта господарювання можливості здійснювати посередницьку діяльність, залучати виробничі та трудові ресурси інших суб`єктів господарювання для виконання зобов`язань по укладених ним договорах.

Окрім того, в законодавстві відсутня норма, яка б зобов`язувала підприємство перевіряти наявність таких ресурсів у контрагента та формувати податковий кредит лише за їх наявності.

Отже, з наведеного вище вбачається, що податкова інформація про порушення податкової дисципліни, допущені контрагентами платника податків або третіми особами у відносинах з контрагентом, не є свідченням нереальності господарських операцій, за умови їх підтвердження належними і допустимими первинними документами, як підставами формування бухгалтерського обліку. Безпідставними є доводи податкового органу про відсутність у контрагентів позивача управлінського або технічного персоналу, оборотних коштів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів, місцезнаходження майна, наявності трудових ресурсів, та іншого майна, які економічно необхідні для виконання таких робіт, з огляду на те, що жодного доказу суду на підтвердження цієї інформації відповідачем не надано, як і не доведено неможливості контрагентів укладати договори в межах своєї господарської діяльності з іншими суб`єктами господарювання з метою виконання зобов`язань перед товариством (позивачем у справі).

Податковий орган наділений такою сукупністю повноважень, належна реалізація яких надає можливість виявити податкові правопорушення, допущені контрагентом при здійсненні своєї господарської діяльності, та притягнути саме його до відповідальності, що охоплюється принципом індивідуальної відповідальності платника податків.

Судом також враховуються рішення Європейського суду з прав людини у справах Інтерсплав проти України (2007 рік, заява № 803/02), "Булвес" АД проти Болгарії (2009 рік, заява № 3991/03) і Бізнес Супорт Центр проти Болгарії (2010 рік, заява № 6689/03), які відповідно до статті 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" підлягають застосуванню судами як джерела права, у яких визначено, що платника податку не може бути позбавлено права на бюджетне відшкодування ПДВ за відсутності доказів того, що його було залучено до протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним отриманням бюджетного відшкодування; при цьому, платник ПДВ не повинен нести відповідальність за зловживання, вчинені його постачальниками , якщо платник ПДВ не знав про такі зловживання і не міг про них знати.

Посилання контролюючого органу на кримінальне провадження, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 Кримінального кодексу України та вироки суду відносно контрагентів платника податку, відхиляються судом, оскільки вказані докази не містять у собі встановлених обставин, які б свідчили про невиконання позивачем своїх договірних зобов`язань.

Така ж сама правова позиція викладена в постанові Верховного Суду від 05.06.2018 року у справі №809/1139/17 (адміністративне провадження №К/9901/40809/18), постанові Верховного суду від 26.06.2018 року у справі № 808/2360/17.

При цьому суд враховує, що вироки судів, залучені до матеріалів справи, не містять жодного посилання на позивача, операції з позивачем або операції з нафтопродуктами позивача, тощо.

Судова практика вирішення податкових спорів виходить з презумпції добросовісності платника, тобто з презумпції економічної виправданості дій платника, що мають своїм наслідком отримання податкової вигоди, та достовірність відомостей у бухгалтерській та податковій звітності платника.

Варто також зазначити, що поняття добросовісний платник , яке вживається у сфері податкових правовідносин, не передбачає виникнення у платника додаткового обов`язку з контролю за дотриманням його постачальниками правил оподаткування, а сам платник не наділений повноваженнями податкового контролю для виконання функцій, покладених на податкові органи, а тому не може володіти інформацією відносно виконання контрагентами податкових зобов`язань. А відтак платник не може зазнавати негативних наслідків внаслідок діянь інших осіб, що перебувають поза межами його впливу.

Однак, у разі якщо податковий орган доведе узгодженість дій між платником та його контрагентом, які свідчать про здійснення операцій без наміру створити відповідні цим операціям правові наслідки з метою отримати податкову вигоду, або що платник податку діяв без належної обачності й обережності і йому мало бути відомо про порушення, які допускав його контрагент, або що діяльність платника податку спрямована на здійснення операцій, пов`язаних з наданням податкової вигоди, переважно з контрагентами, які не виконують своїх податкових зобов`язань, то право платника на податковий кредит не можна вважати законним.

Крім того, суд вважає за необхідне зауважити, що обставини щодо діяння фізичної особи (засновника чи директора підприємства), встановлені вироком суду в кримінальній справі відносно цієї фізичної особи, не можна вважати обов`язковими при оцінці адміністративним судом правомірності поведінки іншої юридичної особи - контрагента цього підприємства, якщо йдеться про відповідальність за порушення податкового законодавства тією юридичною особою.

Аналогічний висновок міститься у постанові Верховного Суду від 27.02.2018 року у справі №813/1974/17, адміністративне провадження №К/9901/1391/17, ЄДРСРУ №72486629.

Ознаки фіктивності мають бути доведені належними, допустимими і достовірними доказами, поняття, джерела і характеристики яких наведені у Главі 5 Кодексу адміністративного судочинства України . Відповідно до статті 90 Кодексу адміністративного судочинства України докази оцінюються та мають ґрунтуватися на безпосередньому, повному, всебічному та об`єктивному їх дослідженні.

Норми матеріального закону не пов`язують визнання ознак фіктивності юридичної особи з обов`язковим встановленням вини в діях особи (осіб), яка зареєструвала таку особу, чи попереднього кримінального провадження і постановлення обвинувального вироку щодо осіб, які вчинили фіктивне підприємництво, тобто злочин, передбачений частиною першою статті 205 Кримінального кодексу України (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин).

Натомість, в досліджуваних господарських відносин між позивачем та контрагентами, позивач виступає саме постачальником товарів, при цьому, під час перевірки контролюючим органом не спростовано наявність у позивача належних первинних документів, фізичних і технічних можливостей для здійснення операцій з постачання нафтопродуктів, та наявністю зв`язку між фактом придбання такого товару і подальшою господарською діяльністю, що, в свою чергу, є обов`язковою умовою підтвердження реальності здійснення господарських операцій. Такий висновок суду відповідає позиції Верховного Суду України, викладеній у постанові від 27.10.2015 у справі №826/661/14 (№21-1539а15).

Між ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" та ТОВ ФАВОРИТ ОЙЛ 15.01.2015 року було укладено договір відповідального зберігання нафтопродуктів №З-13. Згідно, вказаного Договору ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" передає, а ТОВ ФАВОРИТ ОЙЛ зобов`язується за винагороду взяти нафтопродукти (далі - Товар та/або нафтопродукти), на зберігання, зберігати, і повернути їх Клієнту або особі, вказаній Клієнтом, у тій же кількості, тієї ж марки, виду і якості, відповідно нормативним документам на продукцію протягом терміну дії Договору. Нафтопродукти, що передаються на зберігання, не переходять у власність Зберігача і повертаються Клієнту або особі, вказаній Клієнтом, на першу вимогу Клієнта.

З метою спростування висновків викладених в Акті, ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" просило документально підтвердити факти відпуску пального ТОВ ФАВОРИТ ОЙЛ , як зберігачем, контрагентам ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" , зазначеним у Акті перевірки.

У відповідь на запит Позивача вих. №33/01 від 28.01.2019 року про надання інформації щодо підтвердження фактів відпуску нафтопродуктів, зі відповідального зберігання, клієнтам ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" , вказаним у запиті, ТОВ ФАВОРИТ ОЙЛ повідомило що ними були відібрані пояснення працівників ТОВ ФАВОРИТ ОЙЛ , які брали безпосередню участь у відвантаженні товару клієнтами ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" , та повідомили що з наданих їхніми працівниками пояснень вбачається підтвердження факту відвантаження товару клієнтам ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" , що були вказані в Акті перевірки та надали копії відповідних пояснень працівників.

Отже, суд вважає, що в Акті перевірки відсутні будь-які докази на підтвердження того, що укладаючи спірні договори, учасники договірних відносин діяли з метою, яка є завідомо суперечною інтересам держави та суспільства, оскільки договори укладені між ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" та контрагентами націлені на здійснення підприємницької діяльності та пов`язані з рухом активів підприємств.

Надані первинні документи повністю відображають суть господарських операцій, рух товарів від ТОВ "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" до контрагентів-покупців, а, отже, і реальність господарських операцій.

Натомість, відповідач під час судового розгляду справи не навів будь-яких переконливих доводів та не надав належних доказів, які б ставили під сумнів реальність здійснених позивачем господарських операцій, та/або свідчили б про невідповідність цих операцій дійсному економічному змісту, та/або про наявність інших обставин що підтверджують недобросовісність позивача як платника податків.

При цьому, згідно п. 36.1 , 36.5 ст. 36 , п. 38.1 ст. 38 , п. 44.1 ст. 44 , п. 47.1 ст. 47 , п. 49.2 ст. 49 ПК України , обчислення, декларування та/або сплата суми податку та збору є персональним податковим обов`язком кожного окремого платника податків, який і несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов`язку. Тобто, платник податку несе самостійну відповідальність за порушення ним правил ведення податкового обліку. Зазначена відповідальність стосується кожного окремого платника податку і не може автоматично поширюватись на третіх осіб, в тому числі і на його контрагентів.

Суд враховує, що презумпція добросовісності платника податків означає, що подані платником контролюючому органу документи податкової звітності є дійсними, повно та об`єктивно відтворюють господарські операції, що є об`єктом оподаткування та/або фінансові показники яких впливають на податковий обов`язок платника податків, якщо інше не буде доведено контролюючим органом. У площині процесуального регулювання презумпції добросовісності платника податків відповідає обов`язок доведення контролюючим органом правомірності прийнятого рішення в судовому процесі, порушеному за позовом платника податків про скасування рішення як неправомірного.

У рішеннях Європейського суду з прав людини у справах Компанія Вестберґа таксі Актіеболаґ та Вуліч проти Швеції , Суд звертав увагу на необхідність покладення обов`язку доказування на податковий орган, що цілком відповідає положенням статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України .

За таких обставин, відповідачем не надано суду належних та допустимих доказів, що фінансово-господарські операції між позивачем з його контрагентами не були спрямовані на настання реальних наслідків фінансово-господарської діяльності; доказів того, що оскаржуване податкове повідомлення-рішення прийнято обґрунтовано, тобто з урахуванням всіх обставин справи, у межах повноважень та у способи, що передбачені Конституцією та законами України, а тому позовні вимоги щодо визнання податкового повідомлення-рішення протиправним та таким, що підлягає скасуванню є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Згідно частини 1 статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Частиною 2 статті 77 цього Кодексу передбачено, що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Відповідно до частини першої статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України, при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Керуючись вимогами ст.ст. 2, 5 - 11, 19, 72 - 77, 90, 139, 241 - 246, 250, 255 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

1.Позов товариства з обмеженою відповідальністю "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" задовольнити повністю.

2.Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення - рішення Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві №6662615147 від 22.12.2018р.

3.Витрати по сплаті судового збору в сумі 194694(сто дев`яносто чотири тисячі шістсот дев`яносто чотири) грн. 53 коп. відшкодувати на користь товариства з обмеженою відповідальністю "НК ФАВОРИТ ОЙЛ" (вул. Саксаганського, 57Б,Київ 33,01033, код ЄДРПОУ39470271) за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві (вул. Шолуденка, 33/19,Київ,Центральна Частина Києва, Київ,04655, код ЄДРПОУ39439980).

Рішення суду набирає законної сили в строк і порядку, передбачені статтею 255 Кодексу адміністративного судочинства України. Рішення суду може бути оскаржено за правилами, встановленими ст. ст. 293, 295 - 297 КАС України.

Повний текст рішення складено 07.11.2019.

Суддя С.К. Каракашьян

Дата ухвалення рішення 18.10.2019
Оприлюднено 10.11.2019

Судовий реєстр по справі 640/734/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 06.09.2021 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 16.03.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 11.02.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 11.01.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 19.11.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 09.09.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 03.03.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 05.02.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 05.02.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 20.01.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 18.10.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 01.07.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 01.07.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 01.04.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 31.01.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 640/734/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону