Рішення
від 28.10.2019 по справі 910/10339/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

29.10.2019Справа № 910/10339/19 Суддя Мудрий С.М., розглянувши справу

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "МК-Фінанс"

до публічного акціонерного товариства "Український професійний банк" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації публічного акціонерного банку "Український професійний банк" Грошової Світлани Василівни

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача акціонерне товариство "Компанія Діві"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

про зобов`язати вчинити дії

При секретарі судового засідання: Радченко А.А.

Представники сторін:

від позивача: Петришак М.Я. -представник за ордером серія КВ №811972 від 29.10.19;

від відповідача: Бондаренко М.Г. - представник за довіреністю № 69 від 30.08.2019;

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: не з`явився;

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Сидоренко Ю.А. - представник за довіреністю №27-25558/18 від 28.12.2018.

ВСТАНОВИВ:

До господарського суду міста Києва надійшла позовна заява товариства з обмеженою відповідальністю "МК-Фінанс" до публічного акціонерного товариства "Український професійний банк" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації публічного акціонерного банку "Український професійний банк" Грошової Світлани Василівни про зобов`язати вчинити дії, а саме: зобов`язати Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації публічного акціонерного банку "Український професійний банк" Грошову Світлану Василівну включити майнові праві у сумі 4 339 188,00 доларів США, що є предметом застави за договором застави майнових прав на грошові кошти №68 від 30.04.2015 року, укладений між публічним акціонерним товариства "Діві Банк" (правонаступником якого є ТОВ "МК-Фінанс") та публічним акціонерним товариства "Український професійний банк", до складу ліквідаційної маси, з використанням таких майнових прав виключно для позачергового задоволення вимог ТОВ "МК-Фінанс" за договором №1 та договором №2 про надання міжбанківського кредиту продовжено подальше кредитування ПАТ "УПБ" на загальну суму 90 000 000,00 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києві від 06.08.2019 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі, призначено підготовче засідання у справі на 16.09.2019 та залучено у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: акціонерне товариство "Компанія Діві.

13.09.2019 до канцелярії суду від відповідача надійшов відзив на позовну заяву та клопотання про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача.

В судове засідання представник третьої особи не з`явився, про поважні причини неявки у судове засідання не повідомив, хоча про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Представник відповідача підтримав клопотання про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача та просив задовольнити.

Представник позивача заявив усне клопотання про долучення доказів до матеріалів справи та залишив розгляд клопотання про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача на розсуд суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києві від 16.09.2019 року клопотання відповідача про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача задоволено. Залучено у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17 (код ЄДРПОУ 21708016). Відкладено підготовче судове засідання у справі на 01.10.2019 року.

У судовому засіданні 01.10.2019 позивач подав клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.

У судове засідання треті особи не з`явилися, про поважні причини неявки суд не повідомили, хоча про час та дату судового засідання повідомлені належним чином.

Ухвалою Господарського суду міста Києві від 01.10.2019 року закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті за правилами загального позовного провадження на 29.10.2019 року.

23.10.2019 року до канцелярії суду Фондом гарантування вкладів фізичних осіб подано письмові пояснення на позовну заяву.

В судове засідання 29.10.2019 року представник третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача не зявився, про поважні причини неявки суд не повідомив, хоча про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення №01030 51484804.

Представник позивача підтримав позовні вимоги та просив суд позов задовольнити.

Представник відповідача заперечував проти позову, просив суд в задоволенні позову відмовити.

Представник третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача заперечував проти позову, просив суд в задоволенні позову відмовити.

В судовому засіданні на підставі ст. 240 Господарського процесуального кодексу України проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Заслухавши пояснення представників позивача, відповідача та третьої особи, дослідивши наявні в матеріалах справи докази, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд вважає, що позовні вимоги позивача не підлягають задоволенню.

Як зазначено позивачем, між публічним акціонерним товариством Діві Банк (кредитор) та публічним акціонерним товариством Український професійний банк (позичальник) укладений Генеральний договір №2812 про порядок проведення міжбанківських операцій від 28.12.2011 року.

27.04.2015 року ПАТ Діві Банк надано ПАТ УПБ двома траншами по 48 000 000,00 грн. та 52 000 000,00 грн. міжбанківський кредит строком на 1 день на умовах овернайт шляхом перерахування коштів на кореспондентський рахунок ПАТ УПБ в ПАТ Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках . Факт перерахування вказаних коштів підтверджується копіями виписок по рахунку, та не заперечувався відповідачем під час розгляду справи №826/23187/15.

Проте, станом на 28 квітня 2015 року ПАТ УПБ отримані грошові кошти не повернув ПАТ Діві Банк .

У зв`язку з невиконанням ПАТ УПБ взятих на себе зобов`язань, відповідно до звернень позичальника про перенесення строків погашення кредиту, термін повернення грошових коштів було неодноразово пролонговано про що між сторонами 28 квітня 2015 року, 29 квітня 2015 року укладались відповідні угоди на підставі проведених по системі REUTERS DEALING переговорів/повідомлень по системі SWIFT.

30.04.2015 року шляхом укладення між ПАТ Діві Банк та ПАТ УПБ договору №1 та договору №2 про надання міжбанківського кредиту продовжено подальше кредитування ПАТ УПБ на загальну суму 90 000 000,00 грн. зі строком користування кредитом та сплатою процентів - до 05.05.2015 року (включно), а також укладено договір застави майнових прав на грошові кошти №68 (далі по тексту - договір №68).

Згідно із п. 2.4 договору №68, заставою за цим договором забезпечується в повному обсязі виконання усіх зобов`язань ПАТ УПБ за договорами про надання міжбанківського кредиту в національній валюті №1 та №2 від 30.04.2015 року.

Зважаючи на вищевикладене, ПАТ Діві Банк є кредитором ПАТ УПБ за договором №1 та договором №2 від 30.04.2015 року про надання міжбанківського кредиту, вимоги якого забезпечуються заставою за договором №68.

23.05.2017 року між ПАТ Діві Банк та ТОВ Фінансова компанія УНО Капітал укладено договір про відступлення права вимоги, відповідно до якого, ПАТ Діві Банк відступив належні йому права вимоги за Генеральним договором про порядок проведення міжбанківських операцій №2812 від 28.12.2011 року (з усіма змінами та поповненнями до нього, далі по тексту - кредитний договір №1), договором про надання міжбанківського кредиту в національній валюті №1 від 30.04.2017 року (з усіма змінами та поповненнями до нього, далі по тексту - кредитний договір №2) та договором про надання міжбанківського кредиту в національній валюті №2 від 30.04.2017 року (з усіма змінами та поповненнями до нього, далі по тексту - Кредитний договір №3).

03.07.2017 року ТОВ Фінансова компанія УНО Капітал відступило ТОВ Фінансова компанія Траст Кепітал право вимоги за кредитними договорами №1, №2 та №3.

В подальшому, ТОВ МК-Фінанс замінило ТОВ Фінансова компанія Траст Кепітал як сторону кредитора у кредитних договорах №1, №2, №3 та прийняло не себе всі права та обов`язки останнього згідно договору про відступлення права вимоги від 31.07.2017 року.

Таким чином, на думку позивача, ТОВ МК-Фінанс є кредитором ПАТ УПБ за договором №1 та договором №2 від 30 квітня 2015 року про надання міжбанківського кредиту, вимоги якого забезпечуються заставою за договором №68.

У зв`язку з чим, звернувся в суд з вимогою про зобов`язання Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації публічного акціонерного банку "Український професійний банк" Грошову Світлану Василівну включити майнові праві у сумі 4 339 188,00 доларів США, що є предметом застави за договором застави майнових прав на грошові кошти №68 від 30.04.2015 року , укладений між публічним акціонерним товариства "Діві Банк" (правонаступником якого є ТОВ "МК-Фінанс") та публічним акціонерним товариства "Український професійний банк", до складу ліквідаційної маси, з використанням таких майнових прав виключно для позачергового задоволення вимог ТОВ "МК-Фінанс" за договором №1 та договором №2 про надання міжбанківського кредиту продовжено подальше кредитування ПАТ "УПБ" на загальну суму 90 000 000,00 грн.

Частина 1 статті 202 ЦК України передбачає, що правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Згідно ч. 1 статті 509 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Відповідно до ч. 2 статті 509 ЦК України зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Згідно п.1 ч. 2 статті 11 ЦК України підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Частина 1 статті 626 ЦК України передбачає, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

З наявних в матеріалах справи доказів вбачається, що 28.12.2011 року між публічним акціонерним товариством Український професійний банк та публічним акціонерним товариством Діві Банк укладений Генеральний договір №2812 про порядок проведення міжбанківських операцій, відповідно до якого предметом договору є здійснення сторонами операцій на міжбанківському валютному, грошовому/кредитному рахунках, на вторинному ринку цінних паперів. Дія договору поширюється на будь-які види угод, які будуть укладені між сторонами після набрання чинності договором, що не суперечать законодавству України та можуть бути представлені як конверсійні, кредитні, депозитні угоди, угоди із цінними паперами та комбінації таких угод.

26.12.2012 року між сторонами Генерального договору №2812 укладено додатковий договір №1 про внесення змін до Генерального договору про порядок проведення міжбанківських операцій №2812 від 28.12.2012 року.

Як зазначено позивачем та підтверджується рішеннями у справі №826/23187/15, 27.04.2015 року ПАТ Діві Банк було надано ПАТ УПБ двома траншами по 48 000 000 гривень та 52 000 000 гривень міжбанківський кредит строком на 1 (один) день, на умовах овернайт на загальну суму 100 000 000 гривень шляхом перерахування коштів на кореспондентський рахунок ПАТ УПБ в публічному акціонерному товаристві Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках", код ЄДРПОУ 35917889, що підтверджується виписками по рахунку, копії яких містяться в матеріалах справи.

Відповідно до звернень позичальника про перенесення строків погашення кредиту, термін повернення кредиту було неодноразово пролонговано, про що між сторонами 28 квітня 2015 року, 29 квітня 2015 року, 30 квітня 2015 року, 05 травня 2015 року, 06 травня 2015 року укладались відповідні угоди на підставі проведених по системі REUTERS DEALING переговорів/повідомлень по системі SWIFT.

Також, 30.04.2015 року між ПАТ Діві Банк та ПАТ УПБ були додатково укладені:

- договір №1 про надання міжбанківського кредиту в національній валюті, відповідно до умов якого кредитор (ПАТ Діві Банк ) надає позичальнику (ПАТ УПБ ) кредит у гривнях у сумі 48 000 000,00 грн. стороком користування з 30 квітня 2015 року по 05 травня 2015 року під відсоткову ставку у розмірі 38,00 відсотків річних, якщо інше не передбачено умовами цього договору.

05.05.2015 року між сторонами укладено додаткову угоду до договору №1 до договору №1 про надання міжбанківського кредиту в національній валюті від 30.04.2015 року, якою сторони внесли зміни у п.1.1 договору та виклали його в новій редакції: кредитор надає позичальнику кредит у гривнях у сумі 48 000 000,00 грн. стороком користування з 30 квітня 2015 року по 05 травня 2015 року під відсоткову ставку у розмірі 38,00 відсотків річних, у сумі 48 000 000,00 грн. стороком користування з 05 травня 2015 року по 06 травня 2015 року під відсоткову ставку у розмірі 38,00 відсотків річних, якщо інше не передбачено умовами цього договору.

06.05.2015 року між сторонами укладено додаткову угоду до договору №2 до договору №1 про надання міжбанківського кредиту в національній валюті від 30.04.2015 року, якою сторони внесли зміни у п.1.1 договору та виклали його в новій редакції: кредитор надає позичальнику кредит у гривнях у сумі 48 000 000,00 грн. стороком користування з 30 квітня 2015 року по 05 травня 2015 року під відсоткову ставку у розмірі 38,00 відсотків річних, у сумі 48 000 000,00 грн. стороком користування з 05 травня 2015 року по 06 травня 2015 року під відсоткову ставку у розмірі 38,00 відсотків річних, у сумі 48 000 000,00 грн. стороком користування з 06 травня 2015 року по 07 травня 2015 року під відсоткову ставку у розмірі 38,00 відсотків річних,якщо інше не передбачено умовами цього договору.

- договір №2 про надання міжбанківського кредиту в національній валюті, відповідно до умов якого кредитор (ПАТ Діві Банк ) надає позичальнику (ПАТ УПБ ) кредит у гривнях у сумі 42 000 000,00 грн. стороком користування з 30 квітня 2015 року по 05 травня 2015 року під відсоткову ставку у розмірі 38,00 відсотків річних, якщо інше не передбачено умовами цього договору.

05.05.2015 року між сторонами укладено додаткову угоду до договору №1 до договору №2 про надання міжбанківського кредиту в національній валюті від 30.04.2015 року, якою сторони внесли зміни у п.1.1 договору та виклали його в новій редакції: кредитор надає позичальнику кредит у гривнях у сумі 42 000 000,00 грн. стороком користування з 30 квітня 2015 року по 05 травня 2015 року під відсоткову ставку у розмірі 38,00 відсотків річних, у сумі 42 000 000,00 грн. стороком користування з 05 травня 2015 року по 06 травня 2015 року під відсоткову ставку у розмірі 38,00 відсотків річних, якщо інше не передбачено умовами цього договору.

06.05.2015 року між сторонами укладено додаткову угоду до договору №2 до договору №2 про надання міжбанківського кредиту в національній валюті від 30.04.2015 року, якою сторони внесли зміни у п.1.1 договору та виклали його в новій редакції: кредитор надає позичальнику кредит у гривнях у сумі 42 000 000,00 грн. стороком користування з 30 квітня 2015 року по 05 травня 2015 року під відсоткову ставку у розмірі 38,00 відсотків річних, у сумі 42 000 000,00 грн. стороком користування з 05 травня 2015 року по 06 травня 2015 року під відсоткову ставку у розмірі 38,00 відсотків річних, у сумі 42 000 000,00 грн. стороком користування з 06 травня 2015 року по 07 травня 2015 року під відсоткову ставку у розмірі 38,00 відсотків річних,якщо інше не передбачено умовами цього договору.

Вищевказані майнові права були передані ПАТ УПБ (заставодавець) в заставу ПАТ Діві Банк (заставодержатель) відповідно до договору застави майнових прав на грошові кошти №68 від 30.04.2015 року, відповідно до умов якого предметом застави є майнові права ПАТ УПБ за контрактом, які полягають у праві отримати від контрагента грошові кошти в сумі 4 339 188,00 Доларів США, в тому числі і ті, які ПАТ УПБ набуде у разі зміни умов контракту. Предмет застави є власністю ПАТ УПБ на підставі контракту, і немає жодних договірних змін строків позовної давності щодо правочинів, на підставі яких ПАТ УПБ набув право власності на предмет застави; ПАТ УПБ свідчить, що контракт укладений у відповідності до законодавства, і вищевказані майнові права за ним є дійсними та підлягають примусовій реалізації. Заставою за таким договором застави забезпечується в повному обсязі виконання усіх зобов`язань ПАТ УПБ за кредитними договорами, укладеними між ПАТ Діві Банк (кредитором) та ПАТ УПБ (позичальником), що існують в теперішній час і тих, що можуть виникнути в майбутньому.

Відповідно до статті 1 Закону України Про заставу застава - це спосіб забезпечення зобов`язань, якщо інше не встановлено законом.

В силу застави кредитор (заставодержатель) має право в разі невиконання боржником (заставодавцем) забезпеченого заставою зобов`язання одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами.

Відповідно до п. 2.7 та 3.4.11 договору застави майнових прав на грошові кошти №68 від 30.04.2015 року, заставодавець має право виключно на підставі та умовах попередньої письмової згоди заставодержателя: розривати та/або вносити зміни до контракту, якщо такі зміни стосуються порядку та строків розрахунків та інші зміни, що можуть вплинути на зміст та об`єм прав, які складають предмет застави та/або впливають на права та інтереси заставодержателя; передавати предмет застави у власність, заставу тощо іншим особам, а також здійснювати будь-які інші дії, що можуть призвести до виникнення в інших осіб будь-яких прав та/або обтяжень на предмет застави та/або обмеження або припинення прав заставодавця та/або заставодержателя на предмет застави; здійснювати дії, що призведуть до зміни документів на предмет застави, даних у відповідних органах та/або реєстрах; вчиняти будь-які дії, що можуть призвести до зменшення вартості, ускладнення реалізації предмета застави, неможливості чи утруднення виконання умов договору тощо. Обов`язки заставодавця забезпечити спрямування грошових коштів, отриманих за контрактом, на відповідні рахунки заставодавця, відкриті у заставодержателя.

Судом враховано, що Правлінням Національного банку України ухвалено постанову від 30 квітня 2015 року № 293/БТ Про віднесення публічного акціонерного товариства Український професійний банк до категорії проблемних та запровадження особливого режиму контролю за діяльністю банку .

На підставі постанови Правління Національного банку України від 28 травня 2015 року № 348 Про віднесення публічного акціонерного товариства Український професійний банк до категорії неплатоспроможних виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 28.05.2015 прийнято рішення № 107 про запровадження з 29.05.2015 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в публічне акціонерне товариство Український професійний банк .

Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ УПБ призначено провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Пантіну Любов Олександрівну.

Тимчасову адміністрацію в ПАТ УПБ запроваджено строком на 3 місяці з 29 травня 2015 по 28 серпня 2015 року включно.

Відповідно до постанови Правління НБУ від 28 серпня 2015 р. № 562 Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію публічного акціонерного товариства Український професійний банк виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 28 серпня 2015 р. № 158, Про початок процедури ліквідації ПАТ Український професійний банк та делегування повноважень ліквідатора банку .

Згідно з даним рішенням з 31 серпня 2015 р. розпочато процедуру ліквідації ПАТ УПБ та делеговано всі повноваження ліквідатора ПАТ УПБ , визначені статтями 37 та 38, частинами першою та другою статті 48 Закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб , провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Пантіній Любові Олександрівні строком на 1 рік з 31 серпня 2015 року до 30 серпня 2016 року включно.

Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 18 серпня 2016 року №1556, відповідно до якого продовжено строки здійснення процедури ліквідації ПАТ УПБ на один рік до 30 серпня 2017 року включно.

На підставі пункту 2 частини п`ятої статті 12, частини першої статті 35, частини п`ятої статті 44, частини третьої статті 48 Закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 20 серпня 2018 року № 2306 про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ УПБ строком на один рік з 31 серпня 2018 року до 30 серпня 2019 року включно.

На підставі пункту 2 частини п`ятої статті 12, частини першої статті 35, частини п`ятої статті 44, частини третьої статті 48 Закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 01 липня 2019 року №1640 про продовження строків здійснення процедури ліквідації публічного акціонерного товариства Український професійний банк строком на один рік з 31 серпня 2019 року до 30 серпня 2020 року включно.

З матеріалів справи вбачається, що 23.05.2017 року між публічним акціонерним товариством Діві Банк (первісний кредитор) та товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія УНО Капітал (новий кредитор) укладено договір про відступлення права вимоги,посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу та зареєстровано в реєстрі №250.

Відповідно до п.2.1 договіору від 23.05.2017 року, в порядку та на умовах, визначених договором, первісний кредитор відступає за плату новому кредитору його права вимоги за кредитними договорами, а новий кредитор заміняє первісного кредитора як сторону кредитора у кредитних договорах, договір забезпечення та приймає на себе всі його права та обов`язки за кредитними договорами та договором забезпечення. Новий кредитор сплачує первісному кредитору вартість прав вимоги, що відступаються (відчужуються), в порядку та на умова, передбачених договором.

Відповідно до п.1 ч.1 статті 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок: передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Статтею 514 ЦК України передбачено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до договору від 23.05.2017 року права вимоги - означає всі права вимоги первісного кредитора до боржника за кредитним договором 1, кредитним договором 2, кредитним договором 3, договором забезпечення на дату відступлення прав вимоги, включаючи всі права вимоги та засоби захисту прав, які доступні первісному кредитору у якості кредитора, щодо виплати суми боргу.

Кредитні договори:

Генеральний договір №2812 про порядок проведення міжбанківських операцій укладений 28.12.2011 року між первісним кредитором і боржником, з усіма змінами та доповненнями до нього (далі - Кредитний договір 1 );

договір №1 про надання міжбанківського кредиту в національній валюті укладений 30.04.2015 року між первісним кредитором і боржником, з усіма змінами та доповненнями донього (далі - Кредитний договір 2 );

договір №2 про надання міжбанківського кредиту в національній валюті укладений 30 04.2015 року між первісним кредитором і боржником, з усіма змінами та доповненнями до нього (далі - Кредитний договір 3 ).

Договір забезпечення - договір, укладений з метою забезпечення виконання зобов`язання боржника за кредитним договором,а саме: договір застави майнових прав на грошові кошти №68 від 30.04.2015 року , укладений між ПАТ Діві Банк та ПАТ УПБ .

Дата відступлення прав вимоги - означає робочий день, в який сторони склали та підписали акт прийому-передачі документів.

Так, 23.05.2017 року між публічним акціонерним товариством Діві Банк та товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія УНО Капітал підписано акт приймання-передачі документів за договором відступлення права вимоги від 23.05.2017 року, відповідно до якого первісний кредитор передав, а новий кредитор прийняв документи у складі оригіналів наступних документів:

Генеральний договір №2812 про порядок проведення міжбанківських операцій укладений 28.12.2011 року між ПАТ Діві Банк і ПАТ УПБ , з усіма змінами та доповненнями до нього,

договір №1 про надання міжбанківського кредиту в національній валюті укладений 30.04.2015 року між ПАТ Діві Банк і ПАТ УПБ , з усіма змінами та доповненнями до нього;

договір №2 про надання міжбанківського кредиіу в національній валюті укладений 30.04.2015 року між ПАТ Діві Банк і ПАТ УПБ ;

договір застави майнових прав на грошові кошти №68 від 30.04.2015 року, укладеного між ПАТ Діві Банк і ПАТ УПБ ;

розрахунок заборгованості за кредитними договорами (додаток 2 до договору).

В подальшому, 03.07.2017 року між товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія УНО Капітал (первісний кредитор) та товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Траст Кепітал (новий кредитор) укладено договір відступлення права вимоги, відповідно до п.2.1 якого, в порядку та на умовах, визначених договором. первісний кредитор відступає за плату новому кредитору належні йому права вимоги за кредитними договорами , а новий кредитор заміняє первісного кредитора як сторону кредитора у кредитних договорах та приймає на себе всі його права та обов`язки за кредитними договорами, Новий кредитор спланує первісному кредитору вартість прав вимоги, що відступаються (відчужуються), в порядку та на умовах, передбачених договором.

Відповідно до договору від 03.07.2017 року права вимоги - означає всі права вимоги первісного кредитора до боржника за кредитним договором 1, кредитним договором 2, кредитним договором 3, на дату відступлення прав вимоги, включаючи всі права вимоги та засоби захисту прав, які доступні первісному кредитору у якості кредитора, щодо виплати суми боргу.

Кредитні договори:

Генеральний договір №2812 про порядок проведення міжбанківських операцій укладений 28.12.2011 року між первісним кредитором і боржником, з усіма змінами та доповненнями до нього (далі - Кредитний договір 1 );

договір №1 про надання міжбанківського кредиту в національній валюті укладений 30.04.2015 року між первісним кредитором і боржником, з усіма змінами та доповненнями донього (далі - Кредитний договір 2 );

договір №2 про надання міжбанківського кредиту в національній валюті укладений 30 04.2015 року між первісним кредитором і боржником, з усіма змінами та доповненнями до нього (далі - Кредитний договір 3 ).

Дата відступлення прав вимоги - означає робочий день, в який сторони складли та підписали акт прийому-передачі документів.

03.07.2017 року між товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія УНО Капітал (первісний кредитор) та товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Траст Кепітал (новий кредитор) складено та підписано акт приймання-передачі документів за договором відступлення права вимоги від 03.07.2017 року, відповідно до якого новий кредитор прийняв документи у складі оригіналів наступних документів:

Генеральний договір №2812 про порядок проведення міжбанківських операцій укладений 28.12.2011 року між ПАТ Діві Банк і ПАТ УПБ , з усіма змінами та доповненнями до нього,

договір №1 про надання міжбанківського кредиту в національній валюті укладений 30.04.2015 року між ПАТ Діві Банк і ПАТ УПБ , з усіма змінами та доповненнями до нього;

договір №2 про надання міжбанківського кредиіу в національній валюті укладений 30.04.2015 року між ПАТ Діві Банк і ПАТ УПБ ;

договір відступлення права вимоги укладений 23.05.2017 року між ПАТ Діві Банк та ТОВ ФК УНО капітал з додатками.

31.07.2017 року між товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Траст Кепітал (первісний кредитор) та товариством з обмеженою відповідальністю МК-Фінанс (новий кредитор) укладено договір відступлення права вимоги, відповідно до п.2.1 якого, в порядку та на умовах, визначених договором. первісний кредитор відступає за плату новому кредитору належні йому права вимоги за кредитними договорами , а новий кредитор заміняє первісного кредитора як сторону кредитора у кредитних договорах та приймає на себе всі його права та обов`язки за кредитними договорами, Новий кредитор спланує первісному кредитору вартість прав вимоги, що відступаються (відчужуються), в порядку та на умовах, передбачених договором.

Відповідно до договору від 31.07.2017 року права вимоги - означає всі права вимоги первісного кредитора до боржника за кредитним договором 1, кредитним договором 2, кредитним договором 3, на дату відступлення прав вимоги, включаючи всі права вимоги та засоби захисту прав, які доступні первісному кредитору у якості кредитора, щодо виплати суми боргу.

Кредитні договори:

Генеральний договір №2812 про порядок проведення міжбанківських операцій укладений 28.12.2011 року між первісним кредитором і боржником, з усіма змінами та доповненнями до нього (далі - Кредитний договір 1 );

- договір №1 про надання міжбанківського кредиту в національній валюті укладений 30.04.2015 року між первісним кредитором і боржником, з усіма змінами та доповненнями донього (далі - Кредитний договір 2 );

- договір №2 про надання міжбанківського кредиту в національній валюті укладений 30 04.2015 року між первісним кредитором і боржником, з усіма змінами та доповненнями до нього (далі - Кредитний договір 3 ).

Дата відступлення прав вимоги - означає робочий день, в який сторони складли та підписали акт прийому-передачі документів.

31.07.2017 року між товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Траст Кепітал (первісний кредитор) та товариством з обмеженою відповідальністю МК Фінанс (новий кредитор) складено та підписано акт приймання-передачі документів за договором відступлення права вимоги від 31.07.2017 року, відповідно до якого новий кредитор прийняв документи у складі оригіналів наступних документів:

- Генеральний договір №2812 про порядок проведення міжбанківських операцій укладений 28.12.2011 року між ПАТ Діві Банк і ПАТ УПБ , з усіма змінами та доповненнями до нього,

- договір №1 про надання міжбанківського кредиту в національній валюті укладений 30.04.2015 року між ПАТ Діві Банк і ПАТ УПБ , з усіма змінами та доповненнями до нього;

- договір №2 про надання міжбанківського кредиіу в національній валюті укладений 30.04.2015 року між ПАТ Діві Банк і ПАТ УПБ ;

- договір відступлення права вимоги укладений 23.05.2017 року між ПАТ Діві Банк та ТОВ ФК УНО капітал з додатками.

Враховуючи вищезазначене, судом встановлено, що позивачу було відступлено право вимоги лише за генеральним договором №2812 про порядок проведення міжбанківських операцій укладений 28.12.2011 року між ПАТ Діві Банк і ПАТ УПБ, з усіма змінами та доповненнями до нього, договором №1 про надання міжбанківського кредиту в національній валюті укладений 30.04.2015 року між ПАТ Діві Банк і ПАТ УПБ, з усіма змінами та доповненнями донього та договором №2 про надання міжбанківського кредиту в національній валюті укладений 30 04.2015 року між ПАТ Діві Банк і ПАТ УПБ з усіма змінами та доповненнями до нього.

А тому, у позивача відсутнє право вимоги за договором застави майнових прав на грошові кошти №68 від 30.04.2015 року, укладеного між ПАТ Діві Банк і ПАТ УПБ на який позивач посилається у позовній заяві.

Частиною 2 статті 4 ГПК України передбачено, що юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Відповідно до ст. 15 Цивільного кодексу України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Виходячи з системного аналізу ст. ст.15, 16 Цивільного кодексу України, ст.20 Господарського кодексу України та ст. 4 Господарського процесуального кодексу України, застосування певного способу судового захисту вимагає доведеності належними доказами сукупності таких умов: наявності у позивача певного (інтересу); порушення (невизнання або оспорювання) такого права (інтересу) з боку відповідача; належності обраного способу судового захисту (адекватність наявному порушенню та придатність до застосування як передбаченого законодавством), і відсутність (недоведеність) будь-якої з означених умов унеможливлює задоволення позову.

Тобто, відповідно до положень Господарського процесуального кодексу України обов`язок доведення факту порушення або оспорювання прав і охоронюваних законом інтересів покладено саме на позивача .

Згідно роз`яснень, викладених в п.11 постанови Пленуму Верховного України Про судове рішення у цивільній справі від 18.12.2009 року за №14, оскільки правом на звернення до суду за захистом наділена особа в разі порушення, невизнання або оспорювання саме її прав, свобод і інтересів, а також у разі звернення до суду органів чи осіб, яким надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб або держави та суспільні інтереси, то суд повинен встановити, чи були порушені, невизнані або оспорені права, свободи чи інтереси цих осіб, а якщо були, то вказати, чи є залучений у справі відповідач відповідальним за це.

Отже, відсутність права та охоронюваного законом інтересу у позивача або недоведеність факту його порушення є підставою для відмови у позові.

У зв`язку з вищезазначеним, вимоги позивача щодо зобов`язання Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації публічного акціонерного банку "Український професійний банк" Грошової Світлани Василівни включити майнові праві у сумі 4 339 188,00 доларів США, що є предметом застави за договором застави майнових прав на грошові кошти №68 від 30.04.2015 року , укладений між публічним акціонерним товариства "Діві Банк" (правонаступником якого є ТОВ "МК-Фінанс") та публічним акціонерним товариства "Український професійний банк", до складу ліквідаційної маси, з використанням таких майнових прав виключно для позачергового задоволення вимог ТОВ "МК-Фінанс" за договором №1 та договором №2 про надання міжбанківського кредиту продовжено подальше кредитування ПАТ "УПБ" на загальну суму 90 000 000,00 грн. є необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню.

Частинами 3, 4 статті 13 ГПК України передбачено, що кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Відповідно до ч.1 ст.73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно з ч. 1 статті 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування (ч. 1 статті 76 ГПК України).

Відповідно до ч. 1 статті 77 ГПК України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Пунктом 1 статті 79 ГПК України достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Судовий збір згідно ст. 129 Господарського процесуального кодексу України покладається на позивача.

На підставі викладеного, керуючись ч. 3,4 ст. 13, ч.1 ст. 73, ст.ст. 74, 76, 77, 129, 236-238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

В позові відмовити повністю.

Відповідно до ч. 1, 2 статті 241 ГПК України, рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Дата підписання рішення: 14.11.2019 року.

Суддя С.М. Мудрий

Дата ухвалення рішення28.10.2019
Оприлюднено13.11.2019

Судовий реєстр по справі —910/10339/19

Постанова від 23.06.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Ткач І.В.

Ухвала від 26.05.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Ткач І.В.

Ухвала від 14.04.2020

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Ткач І.В.

Постанова від 25.02.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Куксов В.В.

Ухвала від 19.01.2020

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Куксов В.В.

Ухвала від 23.12.2019

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Куксов В.В.

Рішення від 28.10.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Мудрий С.М.

Ухвала від 30.09.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Мудрий С.М.

Ухвала від 15.09.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Мудрий С.М.

Ухвала від 05.08.2019

Господарське

Господарський суд міста Києва

Мудрий С.М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні