Ухвала
від 18.11.2019 по справі 199/3923/18
АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 199/3923/18

(2/199/951/19)

УХВАЛА

18.11.2019 Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:

головуючого - судді Подорець О.Б.,

за участю секретаря Столяренко А.І.,

за участі учасників справ:

представника позивача ОСОБА_1 ,

представника відповідача ОСОБА_2 І ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро цивільну справу за позовом Дніпровської міської ради до Товариства з обмеженою відповідальністю Днепрритєйлпарк , Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями НЗ-Інвест , ОСОБА_4 , де треті особи - приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Єдаменко Оксана Анатоліївна, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Пустовий Сергій Володимирович, Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, про визнання недійсними правочинів та скасування державної реєстрації права власності, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська перебуває на розгляді вищезазначена цивільна справа.

В судовому засіданні виникло питання щодо закриття провадження в частині позовних вимог Дніпровської міської ради до Товариства з обмеженою відповідальністю Днепрритєйлпарк , Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями НЗ-Інвест , де треті особи - приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Єдаменко Оксана Анатоліївна, Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, про визнання недійсними правочинів та скасування державної реєстрації права власності.

Представник позивача ОСОБА_1 заперечувала проти закриття провадження, оскільки всі заявлені позовні вимоги слід розглядати в порядку цивільного судочинства.

Представник відповідача ТОВ Днепрритєйлпарк Зарвій І.Л. просив вирішити дане питання на розсуд суду, при цьому зазначивши, що вимоги позивача в частині юридичних осіб підлягають розгляду в порядку господарського судочинства.

Суд, розглянувши дане питання, приходить до наступного.

Так, 06 червня 2018 року Дніпровська міська рада звернулась з даним позовом до ОСОБА_4 , ТОВ Днепрритєйлпарк , ТОВ з ІІ НЗ-Інвест і просила суд: 1) визнати недійсним договір купівлі-продажу 1/2 частки будівлі від 17 травня 2017 року, що був укладений між ТОВ Днепрритєйлпарк та ТОВ з ІІ НЗ-Інвест , посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Єдаменко О.А. та зареєстрованим в реєстрі №434 та скасувати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, запис про право власності за №20461888, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 949874312101 за ТОВ Днепрритєйлпарк на Ѕ частину будівлі, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ; 2) визнати недійсним договір купівлі-продажу 1/2 частки будівлі від 16 травня 2017 року, що був укладений між ТОВ Днепрритєйлпарк та ТОВ з ІІ НЗ-Інвест , посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Єдаменко О.А. та зареєстрованим в реєстрі №430 та скасувати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, запис про право власності за №20438030, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 949874312101 за ТОВ Днепрритєйлпарк на Ѕ частину будівлі, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ; 3) визнати недійсним договір купівлі-продажу 1/2 частки будівлі від 24 червня 2016 року, що був укладений між ОСОБА_4 та ТОВ з ІІ НЗ-Інвест , посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Пустовим С.В. та зареєстрованим в реєстрі №491 та скасувати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, запис про право власності за №15191960, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 949874312101 за ТОВ з ІІ НЗ-Інвест на Ѕ частину будівлі, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ; 4) визнати недійсним договір купівлі-продажу 1/2 частки будівлі від 01 липня 2016 року, що був укладений між ОСОБА_4 та ТОВ з ІІ НЗ-Інвест , посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Пустовим С.В. та зареєстрованим в реєстрі №513 та скасувати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, запис про право власності за №15267867, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 949874312101 за ТОВ з ІІ НЗ-Інвест на Ѕ частину будівлі, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ; 5) зобов`язати ОСОБА_4 повернути земельну ділянку, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , привівши її у придатний для використання стан, шляхом знесення самочинно побудованих споруд, а саме: нежитлова будівля літ. А-1, загальною площею 990,0 кв.м., що складається з: приміщення №1 загальною площею 495,0 кв.м., приміщення №2 загальною площею 495,0 кв.м., сторожа літ. Б-1 загальною площею 15,8 кв.м., що складається з приміщення №1 загальною площею 15,8 кв.м.; 6) вирішити питання судових витрат.

Частиною 1 ст. 19 Цивільного процесуального кодексу України (далі ЦПК України) визначені справи, що відносяться до юрисдикції загальних судів. Так, суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи, що виникають з цивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових та інших правовідносин, крім справ, розгляд яких здійснюється в порядку іншого судочинства. Суди розглядають у порядку цивільного судочинства також вимоги щодо реєстрації майна та майнових прав, інших реєстраційних дій, якщо такі вимоги є похідними від спору щодо такого майна або майнових прав, якщо цей спір підлягає розгляду в місцевому загальному суді і переданий на його розгляд з такими вимогами.

Згідно положень пунктів 2,6 ч.1 ст.20 Господарського процесуального кодексу України (далі ГПК України), господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв`язку із здійсненням господарської діяльності (крім справ, передбачених частиною другою цієї статті), та інші справи у визначених законом випадках, зокрема:

- справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні правочинів у господарській діяльності, крім правочинів, стороною яких є фізична особа, яка не є підприємцем, а також у спорах щодо правочинів, укладених для забезпечення виконання зобов`язання, сторонами якого є юридичні особи та (або) фізичні особи підприємці;

- справи у спорах щодо права власності чи іншого речового права на майно (рухоме та нерухоме, в тому числі землю), реєстрації або обліку прав на майно, яке (права на яке) є предметом спору, визнання недійсними актів, що порушують такі права, крім спорів, стороною яких є фізична особа, яка не є підприємцем, та спорів щодо вилучення майна для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, а також справи у спорах щодо майна, що є предметом забезпечення виконання зобов`язання, сторонами якого є юридичні особи та (або) фізичні особи підприємці.

Відповідно до ч.1 ст. 45 ГПК України сторонами в судовому процесі - позивачами і відповідачами - можуть бути особи, зазначені у статті 4 цього Кодексу.

Згідно ч.2 ст. 4 ГПК України, юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Визначальними ознаками приватноправових відносин є юридична рівність та майнова самостійність їх учасників, наявність майнового чи немайнового, особистого інтересу суб`єкта. Спір буде мати приватноправовий характер, якщо він обумовлений порушенням наявного приватного права певного суб`єкта, що підлягає захисту в спосіб, передбачений законодавством для сфери приватноправових відносин, навіть якщо до порушення приватного права призвели владні управлінські дії суб`єкта владних повноважень.

Отже, під час визначення предметної юрисдикції справ суди повинні виходити із суті права та/або інтересу, за захистом якого звернулася особа, заявлених вимог, характеру спірних правовідносин, змісту та юридичної природи обставин у справі.

Як вбачається з позовної заяви, позивачем, який є органом місцевого самоврядування, пред`явлені позовні вимоги до декількох відповідачів, серед яких є як фізична особа, так і юридичні особи, з конкретними вимогами до кожного з них. Вказані вимоги, які позивач об`єднав у даній позовній заяві належить розглядати у порядку різного судочинства.

Так, вимоги Дніпровської міської ради до відповідачів ОСОБА_4 та ТОВ з ІІ НЗ-Інвест про визнання недійсним договору купівлі-продажу 1/2 частки будівлі від 24 червня 2016 року, що був укладений між ОСОБА_4 та ТОВ з ІІ НЗ-Інвест , посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Пустовим С.В. та зареєстрованим в реєстрі №491 та скасування в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, запису про право власності за №15191960, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 949874312101 за ТОВ з ІІ НЗ-Інвест на Ѕ частину будівлі, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ; про визнання недійсним договору купівлі-продажу 1/2 частки будівлі від 01 липня 2016 року, що був укладений між ОСОБА_4 та ТОВ з ІІ НЗ-Інвест , посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Пустовим С.В. та зареєстрований в реєстрі №513 та скасування в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, запису про право власності за №15267867, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 949874312101 за ТОВ з ІІ НЗ-Інвест на Ѕ частину будівлі, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , а також про зобов`язання відповідача ОСОБА_4 повернути земельну ділянку, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , привівши її у придатний для використання стан, шляхом знесення самочинно побудованих споруд, а саме: нежитлова будівля літ. А-1, загальною площею 990,0 кв.м., що складається з: приміщення №1 загальною площею 495,0 кв.м., приміщення №2 загальною площею 495,0 кв.м., сторожа літ. Б-1 загальною площею 15,8 кв.м., що складається з приміщення №1 загальною площею 15,8 кв.м. - належить розглядати у порядку цивільного судочинства. Позовні вимоги Дніпровської міської ради до відповідачів ТОВ Днепрритєйлпарк та ТОВ з ІІ НЗ-Інвест про визнання недійсним договору купівлі-продажу 1/2 частки будівлі від 17 травня 2017 року, що був укладений між ТОВ Днепрритєйлпарк та ТОВ з ІІ НЗ-Інвест , посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Єдаменко О.А. та зареєстрованим в реєстрі №434 та скасування в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, запису про право власності за №20461888, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 949874312101 за ТОВ Днепрритєйлпарк на Ѕ частину будівлі, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ; визнання недійсним договору купівлі-продажу 1/2 частки будівлі від 16 травня 2017 року, що був укладений між ТОВ Днепрритєйлпарк та ТОВ з ІІ НЗ-Інвест , посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Єдаменко О.А. та зареєстрованим в реєстрі №430 та скасування в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, запису про право власності за №20438030, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 949874312101 за ТОВ Днепрритєйлпарк на Ѕ частину будівлі, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , підлягають розгляду у порядку господарського судочинства.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.255 ЦПК України суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 255, 260, 261 ЦПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Провадження по цивільній справі №199/3923/18 в частині позовних вимог Дніпровської міської ради до Товариства з обмеженою відповідальністю Днепрритєйлпарк , Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями НЗ-Інвест , де треті особи - приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Єдаменко Оксана Анатоліївна, Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, про визнання недійсними правочинів та скасування державної реєстрації права власності - закрити.

Роз`яснити позивачу, що дані позовні вимоги підлягають розгляду в порядку господарського судочинства.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги до Дніпровського апеляційного суду через Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження: на ухвали суду - якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Суддя О.Б.Подорець

Дата ухвалення рішення18.11.2019
Оприлюднено19.11.2019
Номер документу85686144
СудочинствоЦивільне

Судовий реєстр по справі —199/3923/18

Рішення від 01.12.2020

Цивільне

Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська

Подорець О. Б.

Рішення від 01.12.2020

Цивільне

Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська

Подорець О. Б.

Ухвала від 25.06.2020

Цивільне

Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська

Подорець О. Б.

Постанова від 19.06.2020

Цивільне

Дніпровський апеляційний суд

Каратаєва Л. О.

Ухвала від 23.12.2019

Цивільне

Дніпровський апеляційний суд

Каратаєва Л. О.

Ухвала від 10.12.2019

Цивільне

Дніпровський апеляційний суд

Каратаєва Л. О.

Ухвала від 02.12.2019

Цивільне

Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська

Подорець О. Б.

Ухвала від 18.11.2019

Цивільне

Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська

Подорець О. Б.

Ухвала від 30.07.2019

Цивільне

Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська

Подорець О. Б.

Ухвала від 03.05.2019

Цивільне

Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська

Подорець О. Б.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні