Рішення
від 18.11.2019 по справі 750/10604/18
ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа № 750/10604/18

Провадження № 2/750/128/19

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2019 року м. Чернігів

Деснянський районний суд міста Чернігова у складі:

головуючої - судді Логвіної Т.В.,

при секретарі - Примак Т.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства Перший Український Міжнародний банк , Товариства з обмеженою відповідальністю Дебтфорт Україна про встановлення відсутності зобов`язань, за зустрічним позовом Публічного акціонерного товариства Перший Український Міжнародний банк до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,

в с т а н о в и в :

Позивач звернулась до суду з позовом та просить встановити відсутність зобов`язань у ОСОБА_1 перед Публічним акціонерним товариством Перший Український Міжнародний банк та Товариством з обмеженою відповідальністю Дебтфорт Україна за договором карткового рахунку (оферта) № НОМЕР_1 від 14.03.2011.

Свої вимоги обґрунтовує тим, що 14.03.2011 року між ОСОБА_1 та Акціонерним товариством БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ укладено Договір карткового рахунку (оферта) № НОМЕР_1.

Відповідно до п. 2.3 Договору ліміт овердрафту становить 2561 гривня, строк користування овердрафтом - 24 місяці, процентна ставка за користування овердрафтом становить 12% за розрахунки в торгівельно-сервісній мережі та 36% при здійсненні інших операцій.

Того ж дня ОСОБА_1 видана кредитно-розрахункова карта. На протязі трьох років остання користувалась кредитними грошима та своєчасно погашала борг.

Наприкінці 2014 року загальними зборами акціонерів Акціонерного товариства БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ було прийнято рішення про припинення діяльності даного банку шляхом реорганізації - приєднання до ПАТ Перший Український Міжнародний банк (ПУМБ).

09.12.2014 року та 16.01.2015 року ОСОБА_1 останній раз вносила готівку на картковий рахунок з метою погашення боргу за користування кредитними коштами. В лютому 2015 року скінчився строк дії кредитної картки, виданої на ім`я ОСОБА_1 . А всередині 2015 року Акціонерне товариство БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ припинило своє існування. ОСОБА_1 вважала свій борг погашеним, дія картки припинена, а отже і зобов`язання виконані.

На протязі останнього року ОСОБА_1 надходять листи, телефонні дзвінки та СМС повідомлення від ТОВ Дебтфорт Україна з зазначенням суми боргу по вищевказаному договору в розмірі 63 597,45 гривень і з вимогою сплати боргу в розмірі 25000,00 грн.

Жодних повідомлень, пропозицій чи вимог, а ні від банку БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ , а ні від банку ПУМБ на ім`я ОСОБА_1 не надходило. Про переуступку права вимоги іншим особам ОСОБА_1 не повідомлялась.

Позивач зазначає про те, що з дня укладення Договору карткового рахунку (оферта) пройшло більше семи років, з моменту закінчення терміну дії розрахункової картки та погашення ОСОБА_1 даного кредиту (останній платіж від 16.01.2015) минуло майже чотири роки. Тобто, навіть якщо ОСОБА_1 і мала борг по кредиту, то за спливом строку позовної давності всі вимоги про стягнення боргу будуть неправоздатні.

Позивач посилається на те, що відповідно до п.4.4 Договору карткового рахунку (оферта), повне погашення Кредиту (Овердрафту) має бути здійснено не пізніше останнього дня строку користування Овердрафтом, встановленого банком. Відповідно до п.2.4 Договору карткового рахунку (оферта), строк користування Овердрафтом становить 24 місяці.

Позивач зазначає про те, що строк позовної давності у даному випадку закінчився.

Публічне акціонерне товариство Перший Український Міжнародний банк звернулось до суду із зустрічною позовною заявою до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Свої вимоги обґрунтовує тим, що 14.03.2011 року між АТ БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ , правонаступником якого є позивач за зустрічним позовом, та ОСОБА_1 укладено Договір страхування та Договір карткового рахунку НОМЕР_1. Згідно з умовами Пропозиції до Договору карткового рахунку та договору страхування в п. 2.3. визначений розмір ліміту овердрафту у розмірі 2561,00 грн.

Відповідно до умов п.1 Пропозиції визначено, що з огляду на мій фінансовий стан та кредитну історію прошу Банк встановити в момент укладення або протягом дії Договору рахунку Ліміт овердрафту та строк користування овердрафтом в межах максимально погодженої суми, яка не перевищує 50000,00 гривень .

П. 2 Пропозиції визначено надаю Банку право, з огляду на мою кредитну історію протягом дії Договору Рахунку, змінювати Ліміт овердрафту у межах, визначених згідно з попереднім пунктом Пропозиції з повідомленням мене про це у спосіб, визначений Умовами .

У зв`язку із несвоєчасними та не в повній мірі здійсненими платежами у відповідності до п.4.11. Загальних умов банк має право в порядку Договірного списання списувати з рахунку кошти (в тому числі за рахунок Овердрафту). , а з урахуванням п. 6.8. Загальних умов Банк не є відповідальним за виникнення несанкціонованого овердрафту внаслідок списання ним коштів в порядку, визначеному в п. 4.11 цього договору . Станом на 01.11.2018 заборгованість позивачки за кредитним договором становить 73 713, 03 грн., у зв`язку з чим ПАТ ПУМБ звернулось до суду із зустрічним позовом.

В судовому засіданні представник позивача за первісним позовом позов підтримав, проти задоволення зустрічного позову заперечував.

Заслухавши пояснення та дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що 14.03.2011 року між ОСОБА_1 та Акціонерним товариством БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ , правонаступником якого є відповідач, укладено Договір карткового рахунку (оферта) № НОМЕР_1.

Відповідно до п. 2.3 Договору ліміт овердрафту становить 2561 гривня, строк користування овердрафтом - 24 місяці, процентна ставка за користування овердрафтом становить 12% за розрахунки в торгівельно-сервісній мережі та 36% при здійсненні інших операцій.

Підпунктом 1 пункту 1 Пропозиції укласти Договір карткового рахунку (оферта), (далі- Пропозиції) визначено, що Овердрафт (або кредит)- кредитні кошти, що надаються банком Клієнту в межах Ліміту овердрафту шляхом кредитування Рахунку в порядку, визначеному Договором.

Відповідно до п.4.4 Пропозиції, повне погашення Кредиту (Овердрафту) має бути здійснено не пізніше останнього дня строку користування Овердрафтом, встановленого банком.

Пунктом 2.4 Пропозиції встановлено, що строк користування Овердрафтом становить 24 місяці. Іншого а ні даною Пропозицією, а ні додатковими угодами не передбачено.

Отже, Договір № НОМЕР_1 між ОСОБА_1 та Акціонерним товариством БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ укладений 14.03.2011 року закінчив термін дії 14.03.2013 року. На той час закінчився строк дії платіжної картки і ОСОБА_1 видали нову платіжну картку, якою вона користувалась до початку 2015 року.

Пунктами 3.2.7. та 3.2.8 Пропозиції зобов`язано клієнта щомісячно здійснювати погашення заборгованості за Овердрафтом та сплачувати проценти за користування.

Відповідно до Виписки по рахунку №584101-20150130 від 04.02.2015 року останній платіж, здійснений ОСОБА_1 на погашення кредиту, здійснений 16 січня 2015 року.

З урахуванням зобов`язання клієнта наступний платіж повинен бути здійсненим протягом лютого 2015 року. З причин нездійснення чергового платежу в лютому 2015 року право вимоги у Акціонерного товариства БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ настало з 1 березня 2015 року і через три роки- 28 лютого 2018 року, закінчилось. Таким чином банк (правонаступник), який звернувся до суду з вимогами про стягнення кредитної заборгованості, процентів та неустойки звернувся з пропуском строку позовної давності. Будь яких дій з боку ОСОБА_1 , які б свідчили про переривання строку позовної давності, не було.

Відповідно до статті 256 ЦК України позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Згідно із частиною четвертою статті 267 ЦК України сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки (стаття 257 ЦК України). Згідно зі статтею 253 ЦК України перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов`язано його початок.

Початок перебігу позовної давності визначається статтею 261 ЦК України. Так, за загальним правилом перебіг загальної і спеціальної позовної давності починається з дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила(частина перша статті 261 ЦК України). А за зобов`язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається зі спливом строку виконання (частина п`ята цієї статті).

Враховуючи викладене вище, первісний позов обґрунтований та підлягає задоволенню, а у задоволенні зустрічних позовних вимог належить відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 12, 13, 81, 258, 259, 265, 273, 354 ЦПК України, суд, -

в и р і ш и в:

Позов ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ) до Публічного акціонерного товариства Перший Український Міжнародний банк (м. Київ, вул. Адріївська, 4, код ЄДРПОУ 14282829), Товариства з обмеженою відповідальністю Дебтфорт Україна (м. Київ, вул. Шолуденка, 3, кв. 307, код ЄДРПОУ 40298050) про встановлення відсутності зобов`язань задовольнити.

Встановити відсутність зобов`язань у ОСОБА_1 перед Публічним акціонерним товариством Перший Український Міжнародний банк та Товариством з обмеженою відповідальністю Дебтфорт Україна за договором карткового рахунку (оферта) № НОМЕР_1 від 14.03.2011.

У задоволенні зустрічного позову Публічного акціонерного товариства Перший Український Міжнародний банк до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором відмовити.

Стягнути з Публічного акціонерного товариства Перший Український Міжнародний банк на користь ОСОБА_1 витрати на правничу допомогу в сумі 5000 грн.

Стягнути з Публічного акціонерного товариства Перший Український Міжнародний банк`та Товариства з обмеженою відповідальністю Дебтфорт Україна на користь держави судовий збір в сумі по 384 грн. 20 коп. з кожного.

Рішення може бути оскаржене до Чернігівського апеляційного суду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів після проголошення.

Якщо в судовому засіданні було проголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення суду складено 29.11.2019.

Суддя

Дата ухвалення рішення18.11.2019
Оприлюднено28.11.2019

Судовий реєстр по справі —750/10604/18

Рішення від 28.11.2019

Цивільне

Деснянський районний суд м.Чернігова

Логвіна Т. В.

Рішення від 19.11.2019

Цивільне

Деснянський районний суд м.Чернігова

Логвіна Т. В.

Ухвала від 21.08.2019

Цивільне

Деснянський районний суд м.Чернігова

Логвіна Т. В.

Ухвала від 20.07.2019

Цивільне

Деснянський районний суд м.Чернігова

Логвіна Т. В.

Ухвала від 15.05.2019

Цивільне

Деснянський районний суд м.Чернігова

Логвіна Т. В.

Ухвала від 28.02.2019

Цивільне

Деснянський районний суд м.Чернігова

Литвиненко І. В.

Ухвала від 14.02.2019

Цивільне

Деснянський районний суд м.Чернігова

Литвиненко І. В.

Ухвала від 30.01.2019

Цивільне

Деснянський районний суд м.Чернігова

Литвиненко І. В.

Ухвала від 21.12.2018

Цивільне

Деснянський районний суд м.Чернігова

Литвиненко І. В.

Ухвала від 27.11.2018

Цивільне

Деснянський районний суд м.Чернігова

Литвиненко І. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні