ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"03" грудня 2019 р. м. Київ Справа № 911/2243/18

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю Спектр-Агро (08702, Київська обл., м. Обухів, вул. Промислова, буд. 20; код ЄДРПОУ 36348550)

до боржника приватного підприємства ТРУБІЖ АГРО (07444, Київська обл., Броварський р-н, с. Світильня, вул. Жовтнева, буд. 3-А; код ЄДРПОУ 39333971)

про банкрутство

Суддя Наріжний С.Ю.

За участю секретаря Абрамової В.Д.

За участю представників учасників у справі:

від ТОВ Спектр-Агро : адвокат Бонтлаб В.В.

ВСТАНОВИВ:

у провадженні господарського суду Київської області перебуває справа № 911/2243/18 за заявою ТОВ Спектр-Агро про банкрутство ПП "ТРУБІЖ АГРО" за загальною процедурою банкрутства згідно Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом .

Ухвалою господарського суду Київської області від 30.10.2018 відкрито провадження у справі про банкрутство ПП "ТРУБІЖ АГРО" та введено процедуру розпорядження майном Боржника, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Косякевича С.О.; вирішено інші процедурні питання у справі.

Постановою господарського суду Київської області від 15.01.2019 визнано банкрутом ПП "ТРУБІЖ АГРО" та відкрито його ліквідаційну процедуру; ліквідатором призначено арбітражного керуючого Косякевича С.О.; вирішено інші процедурні питання у справі.

18.11.2019 до суду надійшла заява кредитора у справі ТОВ Спектр-Агро б/№, б/дати (вх. № 21941/19) про заміну кредитора правонаступником, зокрема заміну ТОВ Спектр-Агротехніка на ТОВ Спектр-Агро .

Ухвалою суду від 20.11.2019 розгляд вказаної заяви призначено в судовому засіданні на 03.12.2019; зобов`язано ліквідатора Банкрута арбітражного керуючого Косякевича С.О. та ТОВ Спектр-Агротехніка надати суду письмові пояснення по суті вказаної заяви ТОВ Спектр-Агро .

28.11.2019 до суду надійшло клопотання ТОВ Спектр-Агротехніка б/№, б/дати (вх. № 22785/19) про розгляд справи за наявними в ній документами за відсутності представника ТОВ Спектр-Агротехніка .

28.11.2019 до суду надійшли письмові пояснення ліквідатора Банкрута арбітражного керуючого Косякевича С.О. від 28.11.2019 № 02-33/682.1 (вх. № 22800/19) щодо поданої заяви про заміну кредитора.

02.12.2019 до суду надійшло клопотання ліквідатора Банкрута арбітражного керуючого Косякевича С.О. від 02.12.2019 № 02-33/702 (вх. № 22961/19) про проведення судового засідання без участі ліквідатора.

03.12.2019 в судове засідання з`явився представник ТОВ Спектр-Агро , подану заяву про заміну кредитора підтримав. Інші представники учасників у справі не з`явились.

Дослідивши подану заяву про заміну кредитора та матеріали справи в цілому, заслухавши пояснення представника кредитора, судом встановлено наступне.

Ухвалою господарського суду Київської області від 04.12.2018 визнано грошові вимоги ТОВ Спектр-Агротехніка до Боржника у сумах: 3524,00 грн - 1 черга; 2168565,15 грн - 4 черга; 942557,47 грн - 6 черга.

Дані вимоги виникли на підставі договору поставки від 20.04.2016 № 32-САТ/ЧН.

04.11.2019 між ТОВ Спектр-Агротехніка та ТОВ Спектр-Агро укладено договір № 04-11-2019/1 про відступлення права вимоги, за умовами якого (п. 1.1.) первісний кредитор відступив новому кредитору право вимоги до ПП "ТРУБІЖ АГРО" за договорм поставки від 20.04.2016 № 32-САТ/ЧН.

Відповідно до п. 4.2. Договору, первісний кредитор на підтвердження дійсності відступлених прав зобов`язується в день повного належного виконання новим кредитором зобов`язань, передати новому кредитору оригінали або належним чином завірені копії документів, які підтверджують відповідні зобов`язання боржника перед ним. Після відступлення прав вимоги у первісного кредитора не залишається будь-яких матеріальних претензій та вимог до боржника.

Згідно з п. 3.1. Договору, в момент передачі прав вимоги між первісним кредитором та новим кредитором укладається відповідний акт приймання-передачі.

З наданих ТОВ Спектр-Агро доказів вбачається, що 04.11.2019 між ТОВ Спектр-Агро та ТОВ Спектр-Агротехніка було складено Акт приймання-передачі документів (Додаток № 1 до Договору).

Статтями 512, 514 ЦК України визначено, що кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги). До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Таким чином, з вищезазначеного вбачається, що станом на поточну дату ТОВ Спектр-Агро , на підставі Договору від 04.11.2019 № 04-11-2019/1 про відступлення права вимоги набуло право вимоги до ПП "ТРУБІЖ АГРО" , що належало ТОВ Спектр-Агротехніка за договором поставки від 20.04.2016 № 32-САТ/ЧН та визнано ухвалою господарського суду Київської області від 04.12.2018 у даній справі.

Статтею 52 ГПК України передбачено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Згідно з ст. 43 Кодексу України з процедур банкрутства, у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

З огляду на вищевикладене суд вважає за можливе провести процесуальне правонаступництво шляхом заміни кредитора - ТОВ Спектр-Агротехніка на нового кредитора - ТОВ Спектр-Агро . Усі дії, вчинені в судовому процесі ТОВ Спектр-Агротехніка до вступу у справу ТОВ Спектр-Агро як правонаступника, обов`язкові для останнього так само, як вони були обов`язкові для ТОВ Спектр-Агротехніка .

Керуючись ст. 52, 232-235, 255, п. 17.5. розділу ХІ ГПК України, ст. 43 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву ТОВ Спектр-Агро б/№, б/дати (вх. № 21941/19) задовольнити.

2. Провести процесуальне правонаступництво, замінити кредитора - ТОВ Спектр-Агротехніка (код ЄДРПОУ 37850706) на нового кредитора - ТОВ Спектр-Агро (код ЄДРПОУ 36348550).

3. Зобов`язати ліквідатора Банкрута ПП "ТРУБІЖ АГРО" арбітражного керуючого Косякевича С.О. внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів ПП "ТРУБІЖ АГРО" , а саме: замінити кредитора - ТОВ Спектр-Агротехніка на нового кредитора - ТОВ Спектр-Агро .

4. Копію ухвали надіслати учасникам у справі.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена протягом десяти днів з дати складення та підписання повного тексту ухвали шляхом подання апеляційної скарги до Північного апеляційного господарського суду через господарський суд Київської області.

Повний текст ухвали виготовлено і підписано 05.12.2019.

Суддя С.Ю. Наріжний

Дата ухвалення рішення 03.12.2019
Зареєстровано 05.12.2019
Оприлюднено 06.12.2019

Судовий реєстр по справі 911/2243/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 22.06.2021 Господарський суд Київської області Господарське
Постанова від 01.06.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 27.04.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 01.04.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Постанова від 20.01.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 17.12.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 17.12.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 15.12.2020 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 11.12.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.11.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 03.12.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 03.12.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 20.11.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 14.11.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 05.11.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Рішення від 05.11.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 22.10.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Постанова від 17.10.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 15.10.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 01.10.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону