Ухвала
від 15.12.2019 по справі 902/1037/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, тел./факс (0432)55-80-00, (0432)55-80-06 E-mail: inbox@vn.arbitr.gov.ua


УХВАЛА

про відкриття провадження у справі (загальне)

"16" грудня 2019 р. Cправа № 902/1037/19

Суддя Господарського суду Вінницької області Яремчук Ю.О., розглянувши матеріали

за позовом :Товариства з обмеженою відповідальністю "Сервіс - Агромаркет" (вул. Костянтинівська, буд. 2А, м. Київ, 04071; вул. Деревлянська, буд. 8, оф. 82, м. Київ, 04119)

до :Товариства з обмеженою відповідальністю "Ремонтник" (вул. Миколи Леонтовича,буд. 67, м. Тульчин, Вінницька обл, 23600)

про стягнення 1 869 811,78 грн

В С Т А Н О В И В :

Товариства з обмеженою відповідальністю "Сервіс - Агромаркет" звернулось до Господарського суду Вінницької області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ремонтник" про стягнення 1 869 811,78 грн

Згідно Витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями матеріали позовної заяви (з присвоєним єдиним унікальним номером судової справи № 902/1037/19) передано на розгляд судді Яремчуку Ю.О.

Розглянувши матеріали позовної заяви, господарський суд вважає їх достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду.

Відповідно до частини першої, п`ятої статті 12 ГПК України господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: 1) наказного провадження; 2) позовного провадження (загального або спрощеного).

Аналіз приписів ч.2 ст.148, ч.2 ст.171, ч.4 ст.176, ст.249, ч.ч.1-4 ст.250 ГПК України приводить до переконливого висновку, що розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження допускається лише на підставі відповідного клопотання позивача у разі малозначності справи, а також будь-якої іншої справи, віднесеної до юрисдикції господарського суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій статті 247 ГПК України і вказане клопотання вирішується тільки при відкритті провадження у справі.

Відповідно до п. 7 ч.4 ст.247 ГПК України у порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи у спорах, в яких ціна позову перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Розглянувши матеріали позовної заяви судом встановлено, що позовна заява відповідає вимогам, встановленим ст.162 ГПК України; підстави для її повернення або відмови у відкритті провадження у справі, встановлені ГПК України, відсутні, а тому господарський суд на підставі викладеного визнав їх достатніми для відкриття провадження у справі, а також приходить до висновку про те, що заявлений в межах даної справи позов підлягає розгляду в порядку загального позовного провадження відповідно до глави 3 розділу ІІІ ГПК України.

Згідно з приписами ст.181 ГПК України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій. Підготовче засідання має бути розпочате не пізніше ніж через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі.

На виконання наведених приписів ГПК України, суд вважає за необхідне призначити підготовче засідання у справі та встановити сторонам строки для подання ними документів на підтвердження своєї правової позиції в даному спорі.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 24, 30, 42, 43, 45, 47, 56, 60, 120, 121, 176, 177, 181, 182, 183, 234, 235, 240, 242, 326 Господарського процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В :

1. Відкрити провадження у справі № 902/1037/19.

2. Розгляд справи здійснити за правилами загального позовного провадження.

3. Підготовче засідання у справі призначити на 13.01.20 о 12:30 год., в приміщенні Господарського суду Вінницької області (вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, 3-й поверх, 3-й зал).

4. Зобов`язати сторони забезпечити явку в засідання повноважних представників сторін з доказами про повноваження, визначеними ст.60 ГПК України з документами, що посвідчують особу.

5. Зобов`язати відповідача у 15-денний строк з дня вручення даної ухвали надіслати суду відзиви на позовну заяву і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову; а позивачу - копії відзивів та доданих до них документів, у порядку, передбаченому статтями 165, 178 Господарського процесуального кодексу України. Докази направлення відзиву надати суду до початку підготовчого засідання.

6. Зобов`язати позивачу надіслати суду та відповідачу відповіді на відзиви до початку підготовчого засідання у справі (у раз наявності) у порядку, передбаченому ч.ч.3-6 ст.165, ст.166 Господарського процесуального кодексу України. Докази направлення відповіді на відзив надати суду до початку підготовчого засідання.

7. Зобов`язати відповідача надіслати суду та позивачу заперечення щодо відповідей на відзиви до початку підготовчого засідання у справі (у раз наявності) у порядку, передбаченому ч.ч.3-6 ст.165, ст.167 Господарського процесуального кодексу України. Докази направлення заперечення щодо відповіді на відзив надати суду до початку підготовчого засідання.

8. Сторонам подання доказів по справі здійснювати відповідно до ст.80 Господарського процесуального кодексу України.

9. Попередити сторони, що письмові докази подаються до суду в оригіналі або в належним чином засвідченій копії (ст.91 ГПК України). В разі подання копії документу вона повинна бути засвідчена відповідно до вимог чинного законодавства України (Закону України "Про нотаріат", Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" або ін.). Відповідно до п.5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ 4163-2003) відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів "Згідно з оригіналом", назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії, засвідчуватись повинна кожна сторінка документу з відтиском печатки підприємства, установи, організації, іншої юридичної особи.

10. Учасникам процесу подавати заяви і клопотання відповідно до ст.ст.169, 170 Господарського процесуального кодексу України.

11. Попередити сторони про обов`язок повідомити суд про причини неявки в судове засідання та про те, що відповідно до ч.1 ст.202, п.4 ч.1 ст.226 Господарського процесуального кодексу України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею, а якщо позивач без поважних причин не подав витребувані судом докази, необхідні для вирішення спору, або позивач (його представник) не з`явився у судове засідання та не повідомив про причини неявки суд може залишити позов без розгляду.

12. Попередити відповідача , що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами відповідно до ч.9 ст.165, ч.2 ст.178 ГПК України.

13. Звернути увагу на те, що учасники судового процесу та їх представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається. Якщо подання скарги, заяви, клопотання визнається зловживанням процесуальними правами, суд з урахуванням обставин справи має право залишити без розгляду або повернути скаргу, заяву, клопотання (ч.ч.1, 3 ст.43 ГПК України). У випадку зловживання стороною чи її представником процесуальними правами або якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору (ч.9 ст.129 ГПК України).

14. Звернути увагу сторін на те, що відповідно до ч.3 ст.42, ст. 135 ГПК України суд у випадку невиконання учасником справи його обов`язків застосовує до такого учасника справи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом, зокрема може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у випадках:

1) невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу; 2) зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству; 3) неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин; 4) невиконання ухвали про забезпечення позову або доказів, ненадання копії відзиву на позов, апеляційну чи касаційну скаргу, відповіді на відзив, заперечення іншому учаснику справи у встановлений судом строк тощо.

15. Згідно з приписами ст. 235 ГПК України ухвали, постановлені судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, набирають законної сили з моменту їх підписання суддею (суддями).

16. За приписами ч.1 ст.255 ГПК України ухвала про відкриття провадження у справі окремо від рішення суду першої інстанції оскарженню не підлягає.

17. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://vn.arbitr.gov.ua/sud5003/.

18. Копію ухвали надіслати учасникам справи рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення.

Дата складання повного тексту ухвали 16.12.2019 р.

Суддя Яремчук Ю.О.

віддрук. прим.:

1 - до справи

2 - позивачу (вул. Костянтинівська, буд. 2А, м. Київ, 04071; вул. Деревлянська, буд. 8, оф. 82, м. Київ, 04119)

3 - відповідачу (вул. Миколи Леонтовича,буд. 67, м. Тульчин, Вінницька обл, 23600)

Дата ухвалення рішення15.12.2019
Оприлюднено15.12.2019

Судовий реєстр по справі —902/1037/19

Судовий наказ від 24.03.2020

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Яремчук Ю.О.

Рішення від 23.02.2020

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Яремчук Ю.О.

Ухвала від 02.02.2020

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Яремчук Ю.О.

Ухвала від 12.01.2020

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Яремчук Ю.О.

Ухвала від 15.12.2019

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Яремчук Ю.О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні