ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ТРЕТІЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

і м е н е м У к р а ї н и

12 грудня 2019 року м. Дніпросправа № 280/749/19

головуючий суддя І інстанції -Сіпака А.В.

Третій апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів:

головуючого судді (доповідача) Іванова С.М.,

суддів: Панченко О.М., Чередниченка В.Є.,

за участю секретаря судового засідання Чорнова Є.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Дніпрі апеляційну скаргу Головного управління ДФС у Запорізькій області на рішення Запорізького окружного адміністративного суду від 08.08.2019 року в адміністративній справі № 280/749/19 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "РЕГІОНТОПСЕРВІС" до Головного управління ДФС у Запорізькій області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень,-

ВСТАНОВИВ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕГІОНТОПСЕРВІС" звернулось до суду з адміністративним позовом до Головного управління ДФС у Запорізькій області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень від 28.01.2019 року № 0001141416 та № 00001151416.

Рішенням Запорізького окружного адміністративного суду від 08.08.2019 року адміністративний позов було задоволено.

Визнано протиправним та скасовано податкове повідомлення-рішення, прийняте Головним управлінням ДФС у Запорізькій області № 0001141416 від 28 січня 2019 року в частині збільшення податкового зобов`язання за платежем - податок на прибуток в сумі 224356,00 грн. та застосування штрафної (фінансової) санкції у сумі 48953,25 грн.

Визнано протиправним та скасовано податкове повідомлення-рішення, прийняте Головним управлінням ДФС у Запорізькій області № 0001151416 від 28 січня 2019 року.

Вирішено питання щодо розподілу судових витрат.

Не погодившись із зазначеним рішенням суду, Головне управління ДФС у Запорізькій області звернулось з апеляційною скаргою, в якій посилаючись на порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, просить рішення Запорізького окружного адміністративного суду від 08.08.2019 року скасувати та прийняти судове рішення, яким в задоволенні адміністративного позову відмовити.

В обґрунтування апеляційної скарги відповідач зазначив, що оскаржувані податкові повідомлення-рішення були прийняті на підставі, у межах повноважень та у спосіб, які передбачені чинним законодавством, що свідчить про відсутність підстав для їх скасування.

Відзив від позивача на адресу суду не надходив.

Представник відповідача в судовому засіданні просив задовольнити вимоги апеляційної скарги на підставах, що в ній зазначені, та скасувати рішення суду першої інстанції і прийняти нове рішення про відмову в задоволенні позовних вимог в повному обсязі.

Представник позивача в судовому засіданні заперечував відносно задоволення апеляційної скарги, зазначаючи, що рішення суду першої інстанції є законним та обґрунтованим, а тому підлягає залишенню без змін.

Заслухавши учасників справи, дослідивши матеріали справи та доводи апеляційної скарги в її межах, перевіривши правильність застосування судом першої інстанції при прийнятті оскаржуваного судового рішення норм матеріального та процесуального права, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено судом першої інстанції, Головним управлінням ДФС у Запорізькій області була проведена документальна планова виїзна перевірка ТОВ "РЕГІОНТОПСЕРВІС" за період з 01.01.2015 по 30.09.2018 з метою перевірки питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства та з 01.01.2011 по 30.09.2018 з питання своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за результатом якої було складено акт від 03.12.2018р. № 749/08-01-14-16/35834305.

На підставі проведеної перевірки, відповідач дійшов висновку про порушення позивачем, зокрема:

- п. 44.1, п. 44.2 ст. 44, п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI (зі змінами та доповненнями), занижено показник у рядку 01 Декларації Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку в результаті чого занижено податок на прибуток в періоді, що перевірявся на 232829.00 грн., в т.ч. за 2015 рік на суму 28543.00 грн., за VI квартал 2016 року на суму 173631.00 грн., за І квартал 2017 року на суму 10323.00 грн., IV квартал 2017 року на суму 8964.00 грн., І квартал 2018 року на суму 2895.00 грн, ІІІ квартал 2018 року на суму 8473.00 грн.;

- п. 198.3, п.п. г п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI в результаті чого, в періоді що перевірявся, встановлено:

- заниження на загальну суму 173492.00 грн., в т.ч. за квітень 2016 року в сумі 5195.00 грн., за жовтень 2016 року в сумі 22841.00 грн., за листопад 2016 року 7653.00 грн., за грудень 2016 року в сумі 137803.00 грн.

02.01.2019 позивачем були подані заперечення на вказаний акт перевірки, в яких останній посилався на незрозумілість, невизначеність та відсутність конкретизації порушень податкового законодавства зазначених в акті перевірки.

Листом відповідача від 14.01.2019р. № 1604/10/08-01-14-16 позивача було повідомлено, що в зв`язку з поданням вказаного заперечення та проханням провести повторні розрахунки, обчислення податкових зобов`язань з податку на прибуток та податку на додану вартість для чого будуть надані облікові регістри, які підтверджують показники податкової звітності, з 21 січня 2019 року буде організовано позапланову документальну перевірку по обставинам викладеним в запереченнях до акту перевірки від 03.12.18 р. №749/08-01714-16/35834305.

Наказом відповідача № 164 від 16.01.2019р. було призначено проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ "РЕГІОНТОПСЕРВІС" з 21.01.2019р. тривалістю 5 робочих днів з питань, які викладені в запереченнях на акт перевірки від 03.12.18 р. №749/08-01714-16/35834305.

Вважаючи вказаний наказ протиправним, 21.01.2019 посадові особи позивача відмовились від проведення документальної позапланової виїзної перевірки на підставі вказаного наказу, про що посадовими особами відповідача було складено відповідний акт.

28.01.2019 року Головним управлінням ДФС у Запорізькій області було прийнято податкові повідомлення рішення:

- № 0001141416, яким позивачу було збільшено суму грошового зобов`язання за платежем - Податок на прибуток у сумі 283900,50 грн., яка складається з податкового зобов`язання в сумі 232829,00 грн. та застосованої штрафної (фінансової) санкції у сумі 51071,50 грн.

- № 00001151416, яким позивачу було збільшено суму грошового зобов`язання за платежем - ПДВ у сумі 216865,00 грн., яка складається з податкового зобов`язання в сумі 173492,00 грн. та застосованої штрафної (фінансової) санкції у сумі 43373,00 грн.

Не погодившись з обґрунтованістю прийняття вказаних податкових повідомлень-рішень, позивач звернувся до суду з метою захисту своїх порушених прав та інтересів.

Вирішуючи спір між сторонами та задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції виходив з того, що оскаржувані податкові повідомлення рішення були прийняті податковим органом з порушенням приписів чинного законодавства, що свідчить про необхідність їх скасування.

Суд апеляційної інстанції погоджується з вказаними висновками суду першої інстанції, з огляду на наступне.

Відповідно до п.п. 14.1.27 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України, витрати - сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку, в результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов`язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником).

Згідно із п. 138.2 ст. 138 Податкового кодексу України, витрати, які враховуються для визначення об`єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов`язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II цього Кодексу.

Витрати, що не враховуються при визначені оподатковуваного прибутку, визначені ст.139 ПК України.

Пунктом 198.3 статті 198 Податкового кодексу України визначено, що податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу, та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв`язку з: придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку; придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Згідно п.п. г п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу України, платник податку зобов`язаний нарахувати податкові зобов`язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 цього Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені цим Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами придбаними/виготовленими з податком на додану вартість (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку (крім випадків, передбачених пунктом 189.9 статті 189 цього Кодексу).

Згідно п. 201.10 ст. 200 Податкового кодексу України, при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов`язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою.

Податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Як свідчать встановлені обставини справи, на переконання податкового органу, позивач в порушення абзацу 8 ст. 4 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999р. № 996, п.5 П(С)БО №15 Дохід , п.5 П(С)БО №11 Зобов`язання , п.7 П(С)БО № 3 Звіт про фінансові результати , протиправно не відобразив у складі доходів суму 1246423грн., в т.ч. за 2015 рік на суму 158573 грн., за VI квартал 2016 року на суму 964618грн., за І квартал 2017 року на суму 57348грн., VI квартал 2017 року на суму 49803 грн., І квартал 2018 року на суму 16081грн. по операціях з формування активів - ТМЦ з джерела невідомого походження, що вплинуло на правильність визначення фінансового результату.

Вказані висновки були сформовані на підставі аналізу даних ЄРПН по придбанню та реалізації паливно-мастильних матеріалів, за якими встановлено реалізацію позивачем в жовтні 2015 року бензину марки А-92 з кодом УКТ ЗЕД 27100114199 на суму 28529,17грн.

Між тим, як вбачається з даних ЄРПН, паливо-мастильні матеріали у відповідних періодах не придбавались та в залишках на початок місяця не обліковувались.

Відповідно до висновків акту перевірки та листа відповідача від 25.01.2019 року № 3730/10/08-01-14-16, останнім було зазначено, що в жовтні 2015 року позивачем було реалізовано бензин марки А-92 з кодом УКТ ЗЕД 27100114199, кількістю 2050 л. на суму 28529,17грн. контрагенту-покупцю ПрАТ Весна-1 (код за ЄДРПОУ 35834305), зареєстровано в ЄРПН податкову накладну № 15 від 06.10.2015 року на загальну суму 34235грн, в т.ч. ПДВ 5705,83 грн., обсяг операції склав 28529,17грн. Залишок на 01.10.2015 року бензину марки А-92 з кодом УКТ ЗЕД 27100114199 за даними бухгалтерського обліку - 0л., станом на дату реалізації, а саме 06.10.2015р. придбання в жовтні 2015 року пального з зазначеним кодом УКТ ЗЕД не здійснювалось.

Так, відповідно до поданих позивачем документів, в жовтні 2015 р. останнім було реалізовано ПРАТ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ" (код 31914947) бензин з кодом УКТ ЗЕД 2710124199, згідно видаткової накладної № 663 від 06.10.2015 року. Доставка товару була здійснена транспортом постачальника згідно ТТН № Р 663 від 06.10.2015р. Оплата за вказаний товар була проведена, що підтверджується доданим до матеріалів справи платіжним дорученням.

За результатами вказаної господарської операції ТОВ "РЕГІОНТОПСЕРВІС" склало податкову накладну № 15 від 06.10.2015 року, в якій номенклатура товару (гр.3 ПН) була відображена як бензин А-92 (код 2710124199), що відповідає даним бухгалтерського обліку підприємства. Однак, при заповненні гр. 4 цієї податкової накладної допущена помилка, а саме зазначено код товару згідно УКТ ЗЕД 2710114199.

Наведений товар було придбано позивачем у ТОВ "НАФТАСОФТ" (код ЄДРПОУ 39484347), згідно прибуткової накладної № 1287 від 04.09.2015р. в обсязі 10700 л. Доставка була здійснена транспортом постачальника, згідно ТТН № 040901 від 04.09.2015р.

Згідно бухгалтерського обліку позивача вказано залишок товару (бензин з кодом УКТ ЗЕД 2710124199) станом на 01.10.2015 р. становить 4685 л., а станом на 01.11.2015р. - 835 л., що підтверджується доданою до матеріалів справи оборотно-сальдовою відомістю по рах. 281 за жовтень 2015р.

Необхідно заначити, що в акті перевірки щодо цієї операції відповідачем вказано помилковий код товару згідно УКТ ЗЕД 27100114199 (11 знаків замість 10). Крім того, в акті перевірки вказано невірне найменування покупця цього товару, а саме замість ПРАТ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ" (код 31914947), вказано - ПРАТ "ВЕСНА \- 1" , що відповідачем спростовано не було.

Також, в обґрунтування наведеного висновку відповідачем також зазначено, що проведеним аналізом даних ЄРПН по придбанню та реалізації паливно-мастильних матеріалів встановлено реалізацію позивачем в листопаді 2016 року дизельне паливо з кодом УКТЗЕД 2710194500 на суму 44863,33грн.

Згідно даних ЄРПН паливо-мастильні матеріали у відповідних періодах не придбавались та в залишках на початок місяця не обліковувались.

Як вбачається з листа відповідача від 25.01.2019 року № 3730/10/08-01-14-16, останнім зазначено, що в листопаді 2016 року позивачем було реалізовано дизельне паливо з кодом УКТ ЗЕД 2710194500, кількістю 3130 л. на суму 44863,33грн. контрагенту-покупцю ТОВ Мелітопольський завод турбокомпресорів (код за ЄДРПОУ 34667488), зареєстровано в ЄРПН податкову накладну № 22 від 09.11.2016 року на загальну суму 53836 грн., в т.ч. ПДВ 8972,67 грн., обсяг операцій 44863,33 грн. Залишок станом на 01.11.2016 року дизельного пального з кодом УКТ ЗЕД 2710194500 за даними бухгалтерського обліку - 0л., станом на дату реалізації, а саме 09.11.2016р. придбання пального з зазначеним кодом УКТ ЗЕД не здійснювалось.

Між тим, з матеріалів справи вбачається, що згідно видаткової накладної № 726 від 10.11.2016 року позивач реалізував ТОВ Мелітопольський завод турбокомпресорів (код ЄДРПОУ 34667488) дизельне паливо з кодом УКТ ЗЕД 2710194300. Транспортування товару було здійснено транспортом постачальника згідно ТТН № 726 від 10.11.2016 року, а оплата за вказаний товар була проведена, що підтверджується доданим до матеріалів справи платіжним дорученням.

На підставі отриманої оплати, позивач склав податкову накладну № 22 від 09.11.2016 року, в якій номенклатура товару (гр.2 ПН) відображена як дизельне паливо (код 2710194300), що відповідає даним бухгалтерського обліку підприємства. Однак, при заповненні гр. 3 цієї податкової накладної позивачем була допущена помилка, а саме помилково зазначено код товару згідно УКТ ЗЕД 2710194500.

Відповідно до поданих позивачем первинних документів, наведена продукція була придбана останнім у ТОВ "НАФТАСОФТ" (код ЄДРПОУ 39484347), згідно прибуткової накладної № 1576 від 07.11.2016р. в обсязі 46500 л. Транспортування товару було здійснено транспортом постачальника, згідно ТТН № 071101 від 07.11.2016р.

Згідно бухгалтерського обліку позивача, залишок вказаного товару (дизельне паливо з кодом УКТ ЗЕД 2710194300) станом на 01.11.2016 р. становить 32924 л., а станом на 01.12.2016р. - 12021 л., що підтверджується доданою до матеріалів справи оборотно-сальдовою відомістю по рах. 281 за листопад 2016 року, що відповідачем спростовано не було.

Також, в обґрунтування наведеного висновку, відносно протиправного невідображення позивачем доходу, останнім було зазначено, що проведеним аналізом даних ЄРПН по придбанню та реалізації паливно-мастильних матеріалів встановлено реалізацію ТОВ "РЕГІОНТОПСЕРВІС" в листопаді 2016 року дизельне паливо з кодом УКТ ЗЕД 2710194600 на суму 2866 грн.

Згідно даних ЄРПН паливо-мастильні матеріали у відповідних періодах не придбавались та в залишках на початок місяця не обліковувались.

В листі відповідача від 25.01.2019 року № 3730/10/08-01-14-16 останнім зазначено, що в листопаді 2016 року позивачем було реалізовано дизельне паливо з кодом УКТ ЗЕД 2710194600, кількістю 200 л. на суму 2866 грн. контрагенту-покупцю ПАТ Мелітопольський м`ясокомбінат (код за ЄДРПОУ 00443513), зареєстровано в ЄРПН податкову накладну № 56 від 21.11.2016 року на загальну суму 8600,0 грн., обсяг операцій - 7166,67 грн., кількість реалізованого палива зазначена у податковій накладній - 500 л., однак за даними перевірки, залишок дизельного палива з кодом УКТЗЕД 2710194600 станом на 01.11.2016 року склав 300 л., тобто підприємство мало змогу продати лише 300 л. пального, замість 500 л.

Так, згідно бухгалтерського обліку ТОВ "РЕГІОНТОПСЕРВІС" залишок вказаного товару (дизельне паливо з кодом УКТ ЗЕД 2710194600) станом на 01.11.2016 р. становить 761 л., а станом на 01.12.2016р. - 0 л., що підтверджується доданою до матеріалів справи оборотно-сальдовою відомістю по рах. 281 за листопад 2016 року.

Суд апеляційної інстанції погоджується з висновками суду першої інстанції, що відхилення дизельного палива з кодом УКТ ЗЕД 2710194600 в 200 л. виникли у зв`язку з помилковим визначенням відповідачем обсягу залишку вказаного товару, який не відповідає даним бухгалтерського обліку підприємства.

Так, згідно видаткової накладної № 754 от 21.11.2016 року позивач реалізував покупцю - ПАТ Мелітопольський м`ясокомбінат (код за ЄДРПОУ 00443513) дизельне паливо з кодом УКТ ЗЕД 2710194600. Транспортування товару було здійснено транспортом постачальника, згідно ТТН № 754 від 21.11.2016 року, а оплата за вказаний товар була проведена у безготівковій формі, що підтверджується платіжними дорученнями.

За результатами вказаної господарської операції позивач склав податкову накладну № 56 від 21.11.2016 року, в якій номенклатура товару (гр.2 ПН) та код товару згідно УКТ ЗЕД (гр. 3) відображено як дизельне паливо, код 2710194600, що відповідає даним бухгалтерського обліку підприємства.

В свою чергу, наведений товар було придбано позивачем у ТОВ "НАФТАСОФТ" в обсязі 10500 л., що підтверджується прибутковою накладною № 1468 від 07.10.2016 року та товарно-транспортною накладною від 07.10.2016 року № 3660, що відповідачем спростовано не було.

Також, відповідачем було зазначено, що проведеним аналізом даних ЄРПН по придбанню та реалізації паливно-мастильних матеріалів встановлено реалізацію ТОВ "РЕГІОНТОПСЕРВІС" в січні 2017 року дизельне паливо з кодом УКТЗЕД 2710194500 на суму 57347,50 грн.

Згідно даних ЄРПН паливо-мастильні матеріали у відповідних періодах не придбавались та в залишках на початок місяця не обліковувались.

Згідно листа відповідача від 25.01.2019 року № 3730/10/08-01-14-16, останнім було зазначено, що в січні 2017 року ТОВ "РЕГІОНТОПСЕРВІС" реалізовано дизельне паливо з кодом УКТЗЕД 2710194500, у кількості 3390 л. на суму 57347,50 грн. контрагенту-покупцю ПРАТ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ" (код за ЄДРПОУ 31914947), зареєстровано в ЄРПН податкову накладну № 41 від 30.01.2017 року, та податкову накладну № 45 від 31.01.2017 року на загальну суму 68817,0 грн., в т.ч. ПДВ -11469,50 грн., обсяг постачання - 57347,50 грн. Залишок на 01.01.2017 року дизельного палива з кодом УКТЗЕД 2710194500, за даними бухгалтерського обліку - 0 л. Придбання в січні 2017 року пального з зазначеним кодом УКТ ЗЕД не здійснювалось.

Згідно даних бухгалтерського обліку та первинних документів, в січні 2017 року позивач реалізував ПРАТ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ" (код за ЄДРПОУ 31914947) дизельне паливо з кодом УКТ ЗЕД 2710194300, що підтверджується видатковою накладною № 39 від 30.01.2017року та товарно-транспортною накладною № 39 від 30.01.2017р. Оплата за вказаний товар була проведена, що підтверджується доданим платіжним дорученням.

Крім того, в січні 2017р. позивач також реалізував покупцю - ПРАТ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ" (код за ЄДРПОУ 31914947) дизельне паливо з кодом УКТ ЗЕД 2710194300, що підтверджується видатковою накладною від 30.01.2017 року № 44 та товарно-транспортною накладною від 31.01.2017 року № 44. Оплата за вказаний товар була проведена, що підтверджується доданим платіжним дорученням.

Після отримання оплати позивач склав податкові накладні № 41 від 30.01.2017р. та № 45 від 31.01.2017 року, в яких номенклатура товару (гр.2 ПН) відображена як дизельне паливо (код 2710194300), що відповідає даним бухгалтерського обліку підприємства. Однак, при заповненні гр. 3 цієї податкової накладної позивачем була допущена помилка, а саме зазначено код товару згідно УКТ ЗЕД 2710194500.

Так, наведений товар було придбано позивачем у ТОВ "НАФТАСОФТ", що підтверджується прибутковою накладною № 009 від 06.01.2017р. в обсязі 43880 л. та товарно-транспортною накладною від 06.01.2017 року № 060101.

Згідно бухгалтерського обліку ТОВ "РЕГІОНТОПСЕРВІС" залишок вказано товару (дизельне паливо з кодом УКТ ЗЕД 2710194300) станом на 01.01.2017 р. становить 12273 л., а станом на 01.02.2017р. - 14330 л., що підтверджується доданою до матеріалів справи оборотно-сальдовою відомістю по рах. 281 за січень 2017 року, що відповідачем спростовано не було.

Також, відповідачем було зазначено, що згідно даних бухгалтерського обліку станом на 01.01.2016 року за Дт. рах.281 рахуються залишки дизельного палива з кодом УКТЗЕД 2710194300 у кількості 2090,46 л на загальну суму 23208,75 грн. За даними перевірки встановлено, що сальдо даного виду товару станом на 01.01.2016 року складає (-9794)л.

Таким чином відповідачем було встановлено, що підприємство реалізувало дизельного палива в 2015 році, згідно даних перевірки на 11884,46 л. більше, ніж відображено в бухгалтерському обліку підприємства.

Відповідно до листа відповідача від 25.01.2019 року № 3730/10/08-01-14-16, останнім було зазначено, що реалізація товару була здійснена у грудні 2015 року на суму 130044,32 грн. наступним контрагентам:

- ПАТ Мелітопольський м`ясо комбінат (код за ЄДРПОУ 00443513), кількість -354,46л зареєстровано в ЄРПН податкову накладну № 81 на загальну суму грн. 4696,18, в т.ч. ПДВ - 782,70 грн., обсяг постачання - 3913,48грн.

- ТОВ "ІНТЕРБУД-АВТО" (код за ЄДРПОУ 39030100), кількість - 2090л., зареєстровано в ЄРПН податкову накладну № 83 на загальну суму 27797 грн., в т.ч. ПДВ - 4632,83 грн., обсяг постачання - 23164,17грн.

- ПРАТ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ"(код за ЄДРПОУ 31914947), кількість - 9440л, зареєстровано в ЄРПН податкову накладну № 82 на загальну суму 27903 грн., в т.ч. ПДВ - 4650,5 при., обсяг постачання - 23252,5грн., податкову накладну № 83 на загальну суму 27797 грн., в т.ч. ПДВ - 4632,83 грн., обсяг постачання - 23164,17грн., податкову накладну № 85 на загальну суму 67860,0 грн., в т.ч. ПДВ - 11310 грн., обсяг постачання - 56550,0грн.

Згідно фактичних даних бухгалтерського обліку позивача залишки дизельного пального з кодом УКТ ЗЕД 2710194300 станом на 01.12.2015р. складають 0 л.

Отже, судом встановлено, що фактично, згідно даних бухгалтерського обліку та первинних документів в грудні 2015 р. позивачем було закуплено дизельне пальне з кодом УКТ ЗЕД 2710194300 в обсязі 1601588,00 л., який було реалізовано в цей же період в обсязі 1 579 497,54 л. Залишок вказаного товару станом на 01.01.2016р. становить 22090,46 л.

Однак, в акті перевірки та в листі від 25.01.2019р. відповідачем помилково вказано, що залишки дизельного пального з кодом УКТ ЗЕД 2710194300 за даними бухгалтерського обліку ТОВ "РЕГІОНТОПСЕРВІС" станом на 01.01.2016р. становить 2090,46 л. Різниця становить 20000,00 л.

Відповідно, висновок акту перевірки про те, що у позивача є від`ємний залишок товару з кодом УКТ ЗЕД 2710194300 (-9794л.), а також про реалізацію останнім необлікованого товару в кількості 11884,46 л. не відповідає фактичним обставинам справи та спростовується доказами, наявними у матеріалах справи, що відповідачем спростовано не було.

Також, відповідачем було зазначено, що згідно даних бухгалтерського обліку станом на 01.01.2017 року за Дт. рах.281 відсутні залишки дизельного палива з кодом УКТЗЕД 2710194710. За даними перевірки встановлено, що сальдо даного виду товару станом на 01.01.2017 року складає (-60614)л.

Таким чином встановлено, що підприємство реалізувало дизельного палива в 2016 році, згідно даних перевірки на 60614л. більше, ніж відображено в бухгалтерському обліку підприємства.

Відповідно до листа відповідача від 25.01.2019 року № 3730/10/08-01-14-16 податковим органом було зазначено, що реалізація товару відбувалась позивачем в грудні 2016 року на загальну суму 916888,63 грн. контрагенту- покупцю ФОП ОСОБА_1 , зареєстровано в ЄРПН податкову накладну № 47 від 16.12.2016 року на загальну суму 382651,62 грн., в т.ч. ПДВ - 63775,27 грн., обсяг постачання - 318876,33грн. та податкову накладну № 48 від 16.12.2016 року на загальну суму 717614,7 грн., в т.ч. ПДВ - 119602,5 грн., обсяг постачання - 598012,3 грн.

Обґрунтовуючи вказане порушення відповідач:

- вказав про реалізацію на підставі податкової накладної № 47 та № 48 товару з кодом УКТ ЗЕД 2710194710, так як в цих податкових накладних код товару згідно УКТ ЗЕД взагалі не зазначено. Водночас, згідно видаткових накладних по цим господарським операціям було реалізовано товар з кодом УКТЗЕД 2710194300;

- вказав про реалізацію на підставі податкових накладних № 47 та № 48 товару в загальному обсязі 60614л., що не відповідає їх змісту, а також помилково зазначив обсяги постачання по податкових накладних № 47 та № 48, які не відповідають їх змісту (в акті вказано 916888,63 грн, замість 1206566,62 грн.).

З матеріалів справи вбачається, що згідно даних бухгалтерського обліку та первинних документів в грудні 2016 року позивач реалізував ФОП ОСОБА_2 , код НОМЕР_1 дизельне паливо з кодом УКТ ЗЕД 2710194300, що підтверджується видатковою накладною від 21.12.2016 року № 844, товарно-транспортною накладною від 21.12.2016 року № 844. Оплата за вказаний товар була проведена у безготівковій формі, що підтверджується доданим до матеріалів справи платіжним дорученням.

Крім того, в грудні 2016 року позивач також реалізував ФОП ОСОБА_2 , код НОМЕР_1 дизельне паливо з кодом УКТ ЗЕД 2710194300, що підтверджується видатковою накладною від 23.12.2016 року № 851 та товарно-транспортною накладною від 23.12.2016 року № 851. Оплата за вказаний товар була проведена, що підтверджується доданим до матеріалів справи платіжним дорученням.

Після отримання оплати позивач склав податкові накладні № 47 від 16.12.2016 року та № 48 від 16.12.2016 року в яких помилково не було зазначено код товару згідно УКТ ЗЕД.

Даний товар було придбано позивачем у ТОВ "СХІДНА НАФТОВА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 38837424), що підтверджується прибутковою накладною № СН-0003001 від 23.12.2016 року (40235 л.), доставка була здійснена згідно ТТН № 1659/12 від 23.12.2016 року та згідно прибуткової накладної № СН-0003000 від 21.12.2016 року (39538 л.)., доставка була здійснена згідно товарно-транспортної накладної від 21.12.2016 року № 1644/12.

Відтак, колегія суддів апеляційного суду погоджується з висновками суду першої інстанції, що в грудні 2016 року позивач не здійснював реалізацію дизельного палива з кодом УКТ ЗЕД 2710194710, що підтверджується доданими до матеріалів справи податковими, розрахунковими та транспортними документами.

Також, відповідачем зазначено, що згідно даних бухгалтерського обліку станом на 01.01.2018 року за Дт. рах.281 залишки дизельного палива з кодом УКТЗЕД 2710194710 складають 818 л. За даними перевірки встановлено, що сальдо даного виду товару станом на 01.01.2018 року складає (-1754)л.

Таким чином перевіркою було встановлено, що позивач реалізував дизельне паливо в 2017 році, згідно даних перевірки на 2572 л. більше, ніж відображено в бухгалтерському обліку підприємства.

Згідно висновків відповідача, реалізація товару здійснена у грудні 2017 року на суму 49802,74 грн., зареєстровано в ЄРПН податкову накладну № 3 від 01.12.2017 року ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2 ) на загальну суму 11694,90 грн., в т.ч. ПДВ - 1949,15 грн., обсяг постачання - 9745,74 грн. та податкову накладну № 4 від 06.12.2017 року, на загальну суму 48068,40 грн., в т.ч. ПДВ - 8011,4 грн., обсяг постачання - 40057,00 грн., (не платник ПДВ).

Проаналізувавши встановлені обставини справи, колегія суддів апеляційного суду погоджується з висновками суду першої інстанції, що вказані відхилення дизельного палива з кодом УКТ ЗЕД 2710194710 пояснюється помилковим визначенням відповідачем обсягу залишку вказаного товару, який не відповідає даним бухгалтерського обліку позивача. Так, обґрунтовуючи вказане порушення в акті перевірки відповідач зазначив обсяги постачання по податковій накладній № 3 від 01.12.2017р., що не відповідає її змісту, а саме замість 97457,40 грн. вказано - 9745,74 грн.

Відповідно до даних бухгалтерського обліку та наявних первинних документів в грудні 2017 року позивач реалізував покупцю - ФОП ОСОБА_3 , код НОМЕР_2 , дизельне паливо з кодом УКТ ЗЕД 2710194710, що підтверджується видатковою накладною від 01.12.2017 року № 801 та товарно-транспортною накладною від 01.12.2017 року № 761.

Оплата за вказаний товар була проведена у безготівковій формі, що підтверджується доданим до матеріалів справи платіжним дорученням.

Крім того, в грудні 2017 р. позивач також реалізував покупцю ДНЗ "ЯКИМІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ", код 02543928 (не є платником ПДВ), дизельне паливо з кодом УКТ ЗЕД 2710194710, що підтверджується видатковою накладною від 06.12.2017 року № 802 та товарно-транспортною накладною від 06.12.2017 року № 802. Оплата за вказаний товар була проведена у безготівковій формі, що підтверджується доданим до матеріалів справи платіжним дорученням.

Після здійснення вказаних господарських операцій позивач склав податкові накладні № 3 від 01.12.2017р. та № 4 від 06.12.2017р.

В свою чергу, наведений товар було придбано позивачем у ТОВ "СХІДНА НАФТОВА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 38837424), згідно прибуткової накладної № СН-0003447 від 30.11.2017 року (24558 л.), а доставка була здійснена згідно товарно-транспортної накладної від 30.11.2017 року № 2026/11-1.

Отже, судом встановлено, що фактично, згідно даних бухгалтерського обліку та первинних документів залишок вказано товару (дизельне паливо з кодом УКТ ЗЕД 2710194300) станом на 01.12.2017 р. становить 15398 л., а станом на 01.01.2018р. - 818 л., що також підтверджується оборотно-сальдовою відомістю по рах. 281 за грудень 2017р.

Вказані обставини відповідачем не спростовано.

Також, відповідачем зазначено, що згідно даних бухгалтерського обліку, станом на 30.09.2018 року за Дт. рах.281 залишки дизельного палива з кодом УКТЗЕД 2710194710 складають 0 л. За даними перевірки встановлено, що сальдо даного виду товару станом на 30.09.2018 року складає( -790)л.

Таким чином перевіркою було встановлено, що позивач реалізував дизельне паливо за 9 місяців 2018 року, згідно даних перевірки на 790л. більше, ніж відображено в бухгалтерському обліку підприємства.

Відповідно до висновків акту перевірки, податковий орган дійшов висновку, що реалізація товару відбувалась позивачем у січні 2018 року на суму 16081,3 грн. наступним контрагентам- покупцям:

- ПрАТ Весна-1 (код за ЄДРПОУ 20486306), кількість реалізованого пального 440 л., зареєстровано в ЄРПН податкову накладну № 11 від 12.01.2018 року на загальну суму 10649,76 грн., в т.ч. ПДВ - 1774,96грн., обсяг постачання - 8874,80 грн.;

- ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ), кількість реалізованого пального 350л., зареєстровано в ЄРПН податкову накладну № 16 від 17.01.2018 року на загальну суму 8647,8грн., в т.ч. ПДВ - 1441,3грн., обсяг постачання - 7206,5грн.

Проаналізувавши встановлені обставини справи, колегія суддів апеляційного суду погоджується з висновками суду першої інстанції, що вказані відхилення дизельного палива з кодом УКТ ЗЕД 2710194710 виникли у зв`язку з помилковим не врахуванням відповідачем обсягу залишку вказаного товару, станом на початок місяця, в якому товар було реалізовано покупцю, а саме станом на 01.01.2018р., який за даними бухгалтерського обліку підприємства становив 818 л., а станом на 01.02.2018р. - 0 л., що підтверджується доданою до матеріалів справи оборотно-сальдовою відомістю по рах. 281 за січень 2018р.

Згідно даних бухгалтерського обліку та наявних первинних документів в січні 2018 року, позивач реалізував покупцю - ПРАТ "ВЕСНА \- 1" , код ЄДРПОУ 20486306, дизельне паливо з кодом УКТ ЗЕД 2710194710, що підтверджується видатковою накладною № 11 від 12.01.2018 року та товарно-транспортною накладною від 12.01.2018 року № 11. Оплата за вказаний товар була проведена, що підтверджується доданим до матеріалів справи платіжним дорученням.

Також, в січні 2018 р. позивач реалізував ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_3 , дизельне паливо з кодом УКТ ЗЕД 2710194710, згідно видаткової накладної № 16 від 17.01.2018 р. Умови поставки - самовивіз зі складу постачальника. Оплата за вказаний товар була проведена, що підтверджується доданим до матеріалів справиплатіжним дорученням.

Після здійснення вказаних господарських операцій, позивач склав податкові накладні № 11 від 12.01.2018 року та № 16 від 17.01.2018 року.

Даний товар було придбано позивачем у постачальника - ТОВ "СХІДНА НАФТОВА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 38837424), згідно прибуткової накладної № 3447 від 30.11.2017р., кількість 24558л., доставка була здійснена згідно ТТН № 2026/11-1 від 30.11.2017 року

Таким чином, матеріалами справи підтверджено, що позивач в періоді, що перевірявся здійснював реалізацію паливо-мастильних матеріалів покупцям, придбання яких підтверджено належним чином оформленими податковими, транспортними, розрахунковими та обліковими документами, а отже безпідставним та необґрунтованим є висновок відповідача в акті перевірки про заниження позивачем податку на прибуток на суму 232829 грн.

Також, на переконання відповідача, позивачем були занижені податкові зобов`язання з ПДВ на загальну суму 173492 грн., в т.ч. за квітень 2016 року в сумі 5195грн., за жовтень 2016 року в сумі 22841 грн., за листопад 2016 року 7653грн., за грудень 2016 року в сумі 137803 грн.

В обґрунтування цього висновку в акті перевірки відповідачем зазначено, що позивач в ході здійснення господарської діяльності придбавав паливно-мастильні матеріали, зокрема, бензин та дизельне пальне, ПДВ по яких включено до складу податкового кредиту на загальну суму 173492 грн., в тому числі: за березень 2016 рок у сумі 5195грн., за жовтень 2016 року у сумі 30494 грн., за грудень 2016 року у сумі 137803 грн.

На підставі наведеного відповідач донараховав позивачу вказані суми податкових зобов`язань з ПДВ.

Встановивши зміст спірних правовідносин, колегія суддів апеляційного суду не погоджується з вказаними доводами, з огляду на наступне.

З матеріалів справи вбачається, що відповідачем на підставі даних ЄРПН встановлено, що залишки ТОВ "РЕГІОНТОПСЕРВІС" станом на 31.12.2016 року бензину А-92, код УКТ ЗЕД 2710124194 - 2050 л, що на 2050 л більше ніж за даними підприємства.

В свою чергу, за даними податкового обліку ПДВ, у позивача станом на 31.12.2016 року фактичний залишок товару (бензин з кодом УКТ ЗЕД 2710124194) в обсязі 2330 л., що на 2330 л. менше, ніж за даними бухгалтерського обліку.

Колегія суддів апеляційного суду погоджується з висновками суду першої інстанції, що вказана розбіжність виникла внаслідок помилкового не зазначення позивачем коду УКТ ЗЕД в колонці 4 податкової накладної від 06.12.2015 року № 12, яка була складена за результатами господарської операції між ТОВ "РЕГІОНТОПСЕРВІС" та ДП "Київський інститут інженерних вишукувань і досліджень "ЕНЕРГОПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 00113968).

Так, на підставі договору № 918 від 03.08.2014 року позивач 06.01.2015р. отримав від покупця - ДП Київський інститут інженерних вишукувань та досліджень ЕНЕРГОПРОЕКТ (код ЄДРПОУ 00113968) оплату за бензин А-92-К5-Євро з кодом УКТ ЗЕД 2710124194 в обсязі 2330 л на суму 37280,00 грн., що підтверджується банківською випискою б/н від 06.01.2015р.

За правилом першої події позивач зареєстрував в ЄРПН податкову накладну № 12 від 06.01.2015р. де у стовбці 3 табличної частини податкової накладної зазначена номенклатура Бензину А-92-К5-Євро (2710124194) , проте у стовбці 4 табличної частини податкової накладної відповідний код УКТ ЗЕД не зазначений.

12.01.2015 року позивач відвантажив ДП Київський інститут інженерних вишукувань та досліджень ЕНЕРГОПРОЕКТ (код ЄДРПОУ 00113968) на підставі вказаного договору, згідно видаткової накладної № 23 від 12.01.2015р. бензин А-92-К5-Євро з кодом УКТ ЗЕД 2710124194 в обсязі 2330 л на суму 37280,00 грн.

Таким чином, за даними первинних документів реалізація вказаного товару була здійснена саме за кодом УКТ ЗЕД 2710124194.

Вказані вище обставини спростовують висновки відповідача зазначені в акті перевірки про наявність залишків товару з кодом УКТ ЗЕД 2710124194 в обсязі 2050 л.

Згідно даних бухгалтерського обліку позивача в 2016 році відсутні господарські операції за номенклатурою товару бензин А-92-К5-Євро з кодом УКТ ЗЕД 2710124194, що підтверджується доданою до матеріалів справи оборотно-сальдовою відомістю руху палива по рах. 281 за 2016р.

В обґрунтування вказаного висновку в акті перевірки відповідачем також було зазначено, що станом на 31.12.2016 року за даними бухгалтерського обліку позивача по рахунку 281 Товари на складі , залишки дизельного палива код УКТ ЗЕД 2710194300 склали 12273 л. на загальну суму 194880,24 грн. На підставі даних ЄРПН перевіркою встановлено, що залишки станом на 31.12.2016 року дизельного палива, код УКТ ЗЕД 2710194300 становлять 56985 л., що на 44711 л більше ніж за даними підприємства.

Однак, судом встановлено, що залишки дизпалива за кодом УКТ ЗЕД 2710194300 у позивача становлять: за даними бухгалтерського обліку 12273 л, а за даними податкового обліку (дані ЄРПН) - 93517,365 л, що на 81244,36 л більше ніж за даними бухгалтерського обліку.

Вказана розбіжність між даними податкового та бухгалтерського обліку виникла внаслідок допущення позивачем наступних помилок при складанні податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН.

Так, позивачем не зазначено в стовбці 4 табличної частини податкової накладної, виписаної покупцю ТОВ Базис-ЛТД , коду УКТ ЗЕД на 2090 літрів палива.

З матеріалів справи вбачається, що згідно договору № 10-05/11 від 10.05.2011 року позивач відвантажив ТОВ БАЗИС-ЛТД (код ЄДРПОУ 22154672), згідно видаткової накладної № 693 від 16.10.2015 року дизельне паливо з кодом УКТ ЗЕД 2710194300 в обсязі 2090 л на суму 33022,00 грн.

За правилом першої події позивач зареєстрував в ЄРПН податкову накладну від 16.10.2015 року № 44 на відповідну кількість палива, де у стовбці 3 табличної частини податкової накладної зазначена номенклатура Диз. паливо 2710194300 , проте у стовбці 4 табличної частини податкової накладної відповідний код УКТ ЗЕД не зазначений.

Вказане паливо було оплачено покупцем 16.10.2015р., що підтверджується доданою до матеріалів справи банківською випискою б/н від 16.10.2015р.

Також, позивачем не зазначено в стовбці 4 табличної частини податкових накладних, виписаних покупцю ПРАТ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ" , коду УКТ ЗЕД на 3000 літрів палива.

Згідно встановлених обставин справи, на підставі договору поставки № 0303/2012 від 03.03.2012р. позивач відвантажив ПРАТ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 31914947), згідно видаткових накладних № 193 від 10.04.2015 року, № 238 від 06.05.2015 року, № 465 від 03.08.2015 р., дизельне паливо за кодом УКТ ЗЕД 2710194300, в обсязі 3000 л на загальну суму 51650,00 грн.

За правилом першої події позивач на вказану кількість палива зареєстрував в ЄРПН податкові накладні № 21 від 10.04.2015р., № 5 від 06.05.2015р., № 1 від 03.08.2015р., в яких у стовбці 3 табличної частини податкової накладної зазначена номенклатура Диз. паливо 2710194300 , проте у стовбці 4 табличної частини податкових накладних відповідний код УКТ ЗЕД не зазначений.

Крім того, позивачем помилково відображено в стовбці 4 табличної частини податкової накладної, виписаної покупцю ФГ Фурса О.І , на 4915 літрів палива коду УКТ ЗЕД 2710194300 замість коду УКТ ЗЕД 2710194800.

З матеріалів справи вбачається, що згідно договору № 06-07/2015 від 06.07.2015 року позивач відвантажив ФГ Фурса О.І (код ЄДРПОУ 33322896), згідно видаткової накладної № 381 від 06.07.2015 року дизельне паливо з кодом УКТ ЗЕД 2710194800 в обсязі 4915 л. на суму 79623,00 грн.

За правилом першої події позивач зареєстрував в ЄРПН податкову накладну № 14 від 06.07.2015р. на відповідну кількість палива, де у стовбці 3 табличної частини податкової накладної зазначена номенклатура Диз. паливо 2710194800 , проте у стовбці 4 табличної частини податкової накладної помилково зазначається код УКТ ЗЕД 2710194300.

Також, позивачем помилково відображено в стовбці 4 табличної частини податкової накладної, виписаної покупцю ТОВ "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ" , на 5220 літрів палива замість коду УКТ ЗЕД 2710194300 коду УКТ ЗЕД 2710194800.

Судом встановлено, що згідно договору № 22-09/2014 від 22.09.2014 року позивач відвантажив ТОВ "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ" (код ЄДРПОУ 38856720), згідно видаткової накладної № 834 від 10.12.2015 р. дизельне паливо ДТ-3-К5, сорт F, код УКТ ЗЕД 2710194300, в обсязі 5220 л на суму 78300,00 грн.

За правилом першої події позивач зареєстрував в ЄРПН податкову накладну № 35 від 10.12.2015р. на відповідну кількість палива, де у стовбці 3 табличної частини податкової накладної зазначена номенклатура Диз. паливо ДТ-3-К5, сорт F (2710194300) , проте у стовбці 4 табличної частини податкової накладної помилково зазначається код УКТ ЗЕД 2710194800.

Також, позивачем помилково виписано податкову накладну покупцю ПРАТ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ" на 3335 літрів дизельного палива з кодом УКТ ЗЕД 2710194300 замість коду УКТ ЗЕД 2710194800.

Так, згідно договору № 0303/2012 від 03.03.2012 року позивач відвантажив ПРАТ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 31914947), згідно видаткової накладної № 402 від 10.07.2015 р. дизельне паливо за кодом УКТ ЗЕД 2710194800 в обсязі 3335 л, на суму 54694,00 грн.

За правилом першої події позивач зареєстрував в ЄРПН податкову накладну № 37 від 10.07.2015р. на відповідну кількість палива, де у стовбці 3 табличної частини податкової накладної була помилково зазначена номенклатура Диз. паливо 2710194300 замість номенклатури Диз. паливо 2710194800 , а у стовбці 4 табличної частини податкової накладної помилково зазначено код УКТ ЗЕД 2710194300, замість коду УКТ ЗЕД 2710194800.

Поряд з вказаним, позивачем помилково відображено в стовбці 4 табличної частини податкової накладної, виписаної покупцю ПАТ Мелітопольський м`ясокомбінат , на 1160 літрів палива замість коду УКТ ЗЕД 2710194300 коду УКТ ЗЕД 2710194800.

З матеріалів справи вбачається, що згідно договору № 12-11/2012/28 від 12.12.2012 року позивач відвантажив ПАТ Мелітопольський м`ясокомбінат (код ЄДРПОУ 00443513), згідно видаткової накладної № 818 від 12.12.2016 р. дизельне паливо з кодом УКТ ЗЕД 2710194300, в обсязі 1160 л на суму 20416,00 грн.

За правилом першої події позивач зареєстрував в ЄРПН податкову накладну № 28 від 12.12.2016р. на відповідну кількість палива, де у стовбці 3 табличної частини податкової накладної зазначена номенклатура Диз. паливо 2710194300 , проте у стовбці 4 табличної частини податкової накладної помилково зазначається код УКТ ЗЕД 2710194800.

Крім того, позивачем помилково не зазначено в стовбці 4 табличної частини податкових накладних, виписаних покупцю ФОП ОСОБА_2 , коду УКТ ЗЕД на 79773 літрів палива.

З матеріалів справи вбачається, що згідно договорів поставки № 16-11/2016 від 16.11.2016р. та № 22-11/2016 від 22.11.2016р. позивач отримав 16.12.2016р. від ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1 ) передоплату за дизельне паливо з кодом УКТ ЗЕД 2710194300 в обсязі 79773 л на загальну суму 1447879,94 грн., що підтверджується доданою до матеріалів справи банківською випискою № б/н від 16.12.2016 року.

За правилом першої події позивач на вказану кількість палива зареєстрував в ЄРПН податкові накладні № 47 від 16.12.2016р., № 48 від 16.12.2016р., в яких у стовбці 3 табличної частини податкової накладної зазначена номенклатура Диз. паливо ДТ-З-К4, сорт F (відповідно до виставлених рахунків на передплату № 0003000 та № 0003001від 16.12.2016р.), а у стовбці 4 табличної частини податкових накладних відповідний код УКТ ЗЕД не зазначений.

Фактично позивач відвантажив ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1 ), згідно видаткових накладних № 844 від 21.12.2016 р. та № 851 від 23.12.2016 р. дизельне паливо ДТ-3-К5, сорт F з кодом УКТ ЗЕД 2710194300 в обсязі 79773 л.

Також, позивачем помилково відображено в стовбці 4 табличної частини податкової накладної, виписаної покупцю ТОВ Мелітопольський завод турбокомпресорів , на 3130 літрів палива коду УКТ ЗЕД 2710194500 замість коду УКТ ЗЕД 2710194300.

Згідно договору № 9-07/2015 від 09.07.2015р. позивач отримав 09.11.2016 року від ТОВ Мелітопольський завод турбокомпресорів (код ЄДРПОУ 34667488) передоплату за дизельне паливо з кодом УКТ ЗЕД 2710194300 в обсязі 3130 л на суму 53836,00 грн., що підтверджується доданою до матеріалів справи банківською випискою № б/н від 09.11.2016р.

За правилом першої події позивач зареєстрував в ЄРПН податкову накладну № 22 від 09.11.2016р. на відповідну кількість палива, де у стовбці 3 табличної частини податкової накладної зазначена номенклатура Диз. паливо 2710194300 , проте у стовбці 4 табличної частини податкової накладної помилково зазначається код УКТ ЗЕД 2710194500.

Фактично позивач відвантажив ТОВ Мелітопольський завод турбокомпресорів (код ЄДРПОУ 34667488), згідно видаткової накладної № 726 від 10.11.2016 р. дизельне паливо з кодом УКТ ЗЕД 2710194300 в обсязі 3130 л на суму 53836,00 грн.

Таким чином, за даними первинних документів реалізація вказаного товару була здійснена за кодом УКТ ЗЕД 2710194300.

Також, позивачем помилково виписано податкову накладну покупцю КТ ОСОБА_5 . і Компанія на 5220 літрів дизельного палива з кодом УКТ ЗЕД 2710194300 замість коду УКТ ЗЕД 2710194710.

Судом встановлено, що згідно договору № 03/09-2012 від 03.09.2012р. позивач відвантажив КТ Желєв С.С. і Компанія (код ЄДРПОУ 00951652), згідно видаткової накладної № 236 від 17.05.2016 року дизельне паливо з кодом УКТ ЗЕД 2710194710, в обсязі 5220 л на суму 78300,00 грн.

Вказаний товар було оплачено покупцем 17.05.2016 року, що підтверджується доданою до матеріалів справи банківською випискою № б/н від 17.05.2016 року.

За правилом першої події позивач зареєстрував в ЄРПН податкову накладну № 22 від 17.05.2016р. на відповідну кількість палива, де у стовбці 3 табличної частини податкової накладної помилково зазначена номенклатура Диз. паливо 2710194300 замість номенклатури Диз. паливо 2710194710 , а у стовбці 4 табличної частини податкової накладної помилково зазначається код УКТ ЗЕД 2710194300, замість коду УКТ ЗЕД 2710194710.

Також, позивач помилково відобразив в стовбці 4 табличної частини податкової накладної, виписаної покупцю ТОВ "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ" на 3471,36 літрів дизельного палива, код УКТ ЗЕД 2710194800 замість коду УКТ ЗЕД 2710194300.

З матеріалів справи вбачається, що згідно договору № 22-09/2014 від 22.09.2014 року ТОВ "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ" (код ЄДРПОУ 38856720) здійснило 26.04.2016 р. часткову передплату позивачу за дизельне паливо з кодом УКТ ЗЕД 2710194300 в обсязі 1748,64 л. на суму 25093,00 грн, що підтверджується доданою до матеріалів справи банківською випискою б/н від 26.04.2016р.

За правилом першої події позивач зареєстрував в ЄРПН податкову накладну № 32 від 26.04.2016 на відповідний обсяг палива.

Згідно видаткової накладної № 198 від 27.04.2016 року позивач відвантажив ТОВ "ЮГТЕХКОМПЛЕКТ" дизельне паливо з кодом УКТ ЗЕД 2710194300 в кількості 5220 л. на загальну суму 74907,00 грн. Залишкова частина палива була оплачена покупцем 17.05.2016р., що підтверджується доданою до матеріалів справи банківською випискою № б/н від 17.05.2016р.

За першою подією (часткове відвантаження) позивач зареєстрував в ЄРПН податкову накладну № 34 від 27.04.2016р. на відповідний обсяг палива - 3471,36 л (різниця між відвантаженою кількістю 5220 л та 1748,64 л., зареєстрованих в ЄРПН по передплаті), де у стовбці 3 табличної частини податкової накладної зазначена номенклатура Диз. паливо 2710194300 , а у стовбці 4 табличної частини податкової накладної помилково зазначається код УКТ ЗЕД 2710194800.

Крім того, позивачем помилково виписано податкову накладну покупцю ТОВ "СУРОЖ" на 3130 літрів дизельного палива з кодом УКТ ЗЕД 2710194300 замість коду УКТ ЗЕД 2710194800.

Судом встановлено, що згідно договору № 18/03-2015 від 18.03.2015р. позивач відвантажив ТОВ "СУРОЖ" (код ЄДРПОУ 37161741), згідно видаткової накладної № 185 від 25.04.2016 р. дизельне паливо з кодом УКТ ЗЕД 2710194800 в обсязі 3130 л на суму 44133,00 грн.

За правилом першої події позивач зареєстрував в ЄРПН податкову накладну № 23 від 25.04.2016р. на відповідну кількість палива, де у стовбці 3 табличної частини податкової накладної помилково зазначена номенклатура Диз. паливо 2710194300 замість номенклатури Диз. паливо 2710194800 , а у стовбці 4 табличної частини податкової накладної помилково зазначається код УКТ ЗЕД 2710194300, замість коду УКТ ЗЕД 2710194800.

Вказане паливо було оплачено покупцем 27.04.2016 р., що підтверджується доданою до матеріалів справи банківською випискою.

Таким чином, наведені вище обґрунтування достовірно спростовують висновки акту перевірки щодо використання вказаного товару позивачем поза межами господарських операцій.

Також, відповідач за результатом проведеної перевірки дійшов висновку, що станом на 31.12.2016 року у позивача залишки дизельного палива, код УКТ ЗЕД 2710194800 - 10372 л., що на 10372 л більше ніж за даними підприємства.

Однак, з матеріалів справи вбачається, що згідно фактичних даних бухгалтерського обліку станом на 31.12.2016 року у позивача відсутні залишки вказаного товару (дизельне паливо з кодом УКТ ЗЕД 2710194800), що підтверджується доданою до матеріалів справи оборотно-сальдовою відомістю по рах. 281 за 2016р. Станом на 31.12.2016р. залишок вказаного товару (дизельне паливо з кодом УКТ ЗЕД 2710194800) за даними податкового обліку ПДВ становить - 10046,36 л , що на 10046,36 л менше ніж за даними бухгалтерського обліку.

Проаналізувавши встановлені обставини справи, колегія суддів апеляційного суду дійшла висновку, що вказана розбіжність між даними податкового та бухгалтерського обліку виникла внаслідок допущення позивачем помилок при складанні податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, з огляду на наступне.

Так, позивачем помилково не зазначено в стовбці 4 табличної частини податкової накладної, виписаної покупцю ДП Київський інститут інженерних вишукувань та досліджень ЕНЕРГОПРОЕКТ , коду УКТ ЗЕД на 2370 літрів палива.

З матеріалів справи вбачається, що згідно договору № 918 від 03.08.2014р. позивач 06.01.2015р. отримав від ДП Київський інститут інженерних вишукувань та досліджень ЕНЕРГОПРОЕКТ (код ЄДРПОУ 00113968) оплату за 2370 л дизельного палива, код УКТ ЗЕД 2710194800, на суму 36735,00 грн., що підтверджується доданою до матеріалів справи банківською випискою б/н від 06.01.2015р.

За правилом першої події позивач зареєстрував в ЄРПН податкову накладну № 12 від 06.01.2015р. на відповідну кількість палива, де у стовбці 3 табличної частини податкової накладної зазначена номенклатура Диз. паливо 2710194800 , проте у стовбці 4 табличної частини податкової накладної відповідний код УКТ ЗЕД не зазначений.

Фактично позивач відвантажив ДП Київський інститут інженерних вишукувань та досліджень ЕНЕРГОПРОЕКТ дизельне паливо з кодом УКТ ЗЕД 2710194800 в обсязі 2370 л на суму 36735,00 грн., згідно видаткової накладної № 12 від 08.01.2015 р.

Таким чином, за даними первинних документів реалізація вказаного товару була здійснена за кодом УКТ ЗЕД 2710194800.

Крім того, позивачем помилково відображено в стовбці 4 табличної частини податкової накладної, виписану покупцю СВК Прилиманський , на 18790 літрів палива коду УКТ ЗЕД 2710194800 замість коду УКТ ЗЕД 2710194710.

З матеріалів справи вбачається, що згідно договору № 23-01/2015 від 23.01.2015р. позивач 08.07.2016 р. отримав від СВК Прилиманський передплату за дизельне паливо, УКТ ЗЕД 2710194800, в обсязі 24010 л. на загальну суму 461506,00 грн., що підтверджується доданою до матеріалів справи банківською випискою № б/н від 08.07.2016 року.

За правилом першої події позивач зареєстрував в ЄРПН податкову накладну № 28 від 08.07.2016 року на відповідну кількість палива з кодом УКТ ЗЕД 2710194800.

08.07.2016 року позивач відвантажив покупцю першу партію дизельного палива, код УКТ ЗЕД 2710194800, в кількості 5220 л. на підставі накладної № 349 від 08.07.2016р. Залишок поставки палива становив 18790 л.

Однак, фактичне відвантаження вказаного залишку палива в обсязі 18790 л. згідно накладних № 354 від 11.07.2016 року, № 355 від 11.07.2016 року, № 360 від 12.07.2016 року, № 364 від 13.07.2016 р., було здійснене позивачем за кодом товару УКТ ЗЕД 2710194710.

Також, у зв`язку з виявленою помилкою та з метою приведення даних податкового обліку у відповідність до первинних документів та даних бухгалтерського обліку, в порядку ст. 50 ПК України, на підставі розрахунку коригування № 51 від 31.12.2018 року, позивачем було проведено коригування номенклатури товару (диз. паливо УКТ ЗЕД 2710194710) у вказаній податковій накладній після фактичної поставки.

Крім того, позивачем помилково виписано ФГ Гажев частину податкової накладної на 4845 літрів дизельного палива з кодом УКТ ЗЕД 2710194710, замість коду УКТ ЗЕД 2710194800.

З матеріалів справи вбачається, що згідно договору № 04/08-2015 від 04.08.2015р. позивач 19.05.2016 р. отримав від ФГ Гажев (код ЄДРПОУ 34068407) передплату за дизельне паливо код УКТ ЗЕД 2710194710, в обсязі 9690 л. на загальну суму 153102,00 грн., що підтверджується доданою до матеріалів справи банківською випискою № б/н від 19.05.2016р.

За правилом першої події позивач зареєстрував податкову накладну № 38 від 19.05.2016р. на відповідну кількість палива з кодом УКТ ЗЕД 2710194710.

Однак, фактичне відвантаження палива покупцю відбулось за наступною номенклатурою:

- 4845 л. дизельного палива за кодом УКТ ЗЕД 2710194710 згідно накладної № 253 від 23.05.2016р.;

- 4845 л. дизельного палива за кодом УКТ ЗЕД 2710194800, згідно накладної № 259 від 24.05.2016 року.

Таким чином, зі змісту встановлених обставин справи вбачається, що висновки податкового органу, відносно використання наведеного товару не в господарських операціях позивача є необґрунтованими та безпідставними.

Відтак, з зазначених обставин справи вбачається, що відповідачем, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 77 КАС України, не було доведено правомірність оскаржуваних податкових повідомлень-рішень від 05 квітня 2019 року № 0001141416 та № 00001151416, у зв`язку з чим останні обґрунтовано було визнанні судом першої інстанції протиправними та скасовані.

Відтак, колегія суддів вважає, що доводи апеляційної скарги не спростовують правильності висновків суду першої інстанції і не дають підстав для висновку про помилкове застосування судом першої інстанції норм матеріального або процесуального права, яке призвело б до неправильного вирішення справи.

Відповідно до ст. 316 КАС України, суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а рішення або ухвалу суду - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Керуючись ст. 243, ст. 308, ст. 310, ст. 315, ст. 316 КАС України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Головного управління ДФС у Запорізькій області - залишити без задоволення.

Рішення Запорізького окружного адміністративного суду від 08.08.2019 року в адміністративній справі №280/749/19- залишити без змін.

Постанова суду набирає законної сили з дати її прийняття та може бути оскаржена протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення, шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до Верховного Суду на підставі та в порядку, передбаченому ст. ст. 328, 329 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий - суддя С.М. Іванов

суддя О.М. Панченко

суддя В.Є. Чередниченко

Дата ухвалення рішення 12.12.2019
Оприлюднено 19.12.2019

Судовий реєстр по справі 280/749/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 22.04.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 18.01.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 16.12.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 17.02.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 23.01.2020 Коростишівський районний суд Житомирської області Адміністративне
Постанова від 23.01.2020 Коростишівський районний суд Житомирської області Адміністративне
Ухвала від 21.01.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 12.12.2019 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 12.12.2019 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 04.11.2019 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 04.11.2019 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 15.10.2019 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 08.08.2019 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 08.08.2019 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 08.08.2019 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 03.07.2019 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 03.07.2019 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 280/749/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону