ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

УХВАЛА

Дата документу 18.12.2019 Справа № 554/10180/17

Провадження № 1кс/554/17284/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Савченко Л.І., при секретарі - Гаврись В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області майора поліції Болтнєвої М.О. , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області Куролесом Є.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12017170000000479 від 03.11.17 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.2 ст.367 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУ НП у Полтавській області майор поліції Болтнєва М.О.звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області Куролесом Є.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12017170000000479 від 03.11.17 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.2 ст.367 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу з можливістю вилучення у Лохвицькому районному секторі ДМС в Полтавській області ( Полтавська область, м. Лохвиця, вул. Гоголя, 19) документів? на підставі яких було видано паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 виданий Лохвицьким районним сектором ДМС в Полтавській області ( Полтавська область, м. Лохвиця, вул. Гоголя, 19) та оформлений на ім`я ОСОБА_1 , зокрема: заяви ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_1 - 2 стандартних набори його копій; копії ідентифікаційного коду ОСОБА_1 , квитанції про оплату послуг, бланку, документа та інших можливих документів із підписом ОСОБА_1 ..

Клопотання обґрунтоване тим, що що ОСОБА_1 будучи директором ТОВ Трансгідробуд , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи намір на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи, що фактично роботи з Відновлення гідрологічного режиму р.Сула в Лохвицькому районі Полтавської області виконані не в повному обсязі, а акти приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в № 7 за червень 2017 року від 19.06.2017 та № 9 за листопад 2017 року від 20.11.2017 містять неправдиві відомості щодо виконання будівельних робіт, їхніх обсягів і кількісних показників, здійснив заволодіння коштами Управління комунальною власністю територіальних громад району Лохвицької районної ради у сумі 472 817,00 грн.

Таким чином, очевидним є факт службового підроблення службовими особами ТОВ Трансгідробуд , яке виразилось у внесенні до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 7 за червень та № 9 за листопад 2017 року по об`єкту Відновлення гідрологічного режиму р.Сула у Лохвицькому районі Полтавської області завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів виконаних робіт, а також їх кількісних показників, що спричинило тяжкі наслідки.

За таких обставин, під час досудового розслідування постала необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), на підставі яких було видано паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 виданий Лохвицьким районним сектором ДМС в Полтавській області ( Полтавська область, м. Лохвиця, вул. Гоголя, 19) та оформлений на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема: заяви ОСОБА_1 , паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_1 - 2 стандартних набори його копій; копії ідентифікаційного коду ОСОБА_1 , квитанції про оплату послуг, бланку, документа та інших можливих документів із підписом ОСОБА_1 .

Відомості, що містяться у вказаних документах є доказами, з їх допомогою можливо встановити обставини злочину, і такі документи не можливо отримати в інший спосіб.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення з їх використанням почеркознавчих експертиз, знаходяться у володінні Лохвицького районного сектору ДМС в Полтавській області ( адреса: Полтавська область, м.Лохвиця, вул.Гоголя, 19)

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий Болтнєва М.О. у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить інформація до якої відносяться персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №12017170000000479 від 03.11.17 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.2 ст.367 КК України (а.с. 4).

Інформація, яка міститься в документах, на підставі яких було видано паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 виданий Лохвицьким районним сектором ДМС в Полтавській області ( Полтавська область, м. Лохвиця, вул. Гоголя, 19) та оформлений на ім`я ОСОБА_1 , має значення для кримінального провадження, буде використана як докази в кримінальному провадженні, з їх допомогою можливо встановити обставини злочину, необхідні для проведення з їх використанням почеркознавчих експертиз .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити .

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції Болтнєвій Марії Олександрівні на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у Лохвицькому районному секторі ДМС в Полтавській області ( Полтавська область, м. Лохвиця, вул. Гоголя, 19) документів, на підставі яких було видано паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 виданий Лохвицьким районним сектором ДМС в Полтавській області ( Полтавська область, м. Лохвиця, вул. Гоголя, 19) та оформлений на ім`я ОСОБА_1 , зокрема: заяви ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_1 - 2 стандартних набори його копій; копії ідентифікаційного коду ОСОБА_1 , квитанції про оплату послуг, бланку, документа та інших можливих документів із підписом ОСОБА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Савченко

Дата ухвалення рішення 18.12.2019
Зареєстровано 20.12.2019
Оприлюднено 20.12.2019

Судовий реєстр по справі 554/10180/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 23.04.2021 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 12.02.2021 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 20.12.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 18.12.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 18.02.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 18.02.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 13.02.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 13.02.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 13.02.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 13.02.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 13.02.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 13.02.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 11.02.2019 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону