АВТОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРЕМЕНЧУКА

УХВАЛА

Справа № 524/6673/19

Провадження № 2/524/2566/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2019 року Автозаводський районний суд міста Кременчук в складі: головуючого - судді - Нестеренка С.Г., при секретарі - Бельченко Н.Л., за участі представника позивача ОСОБА_1 - ОСОБА_2 , представника відповідача ПАТ НАСК Оранта - Деміденкова В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кременчук Полтавської області цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ПАТ НАСК Оранта та ОСОБА_3 про відшкодування майнової шкоди, завданої внаслідок ДТП ,-

В С Т А Н О В И В

У судовому засіданні представник відповідача ПАТ СК Оранта Деміденков В.М. заявив клопотання про прийняття, визнання та затвердження мирової угоди, укладеної 23 грудня 2019 року.

Суд, вислухавши клопотання та пояснення учасників судового засідання з приводу заявленого клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

23 грудня 2019 року позивач ОСОБА_1 та відповідач ПАТ НАСК Оранта в особі його представника ОСОБА_4 уклали мирову угоду, в якій домовилися про наступне:

1. Сторони, в процесі розгляду Автозаводським районним судом м. Кременчука Полтавської області цивільної справи № 524/6673/19 за позовом ОСОБА_1 до ПАТ НАСК ОРАНТА , ОСОБА_3 про відшкодування майнової шкоди, завданої внаслідок ДТП, керуючись положеннями ч. 1 та ч. 2 ст. 207 Цивільного процесуального кодексу України, дійшли згоди укласти Мирову угоду щодо предмету спору вищезазначеної судової справи.

2. З метою владнання стосунків та позитивного вирішення спірного питання для обох Сторін з врегулювання страхової події (ДТП), яка сталася 07 грудня 2018 року за участю транспортного засобу ВАЗ-21011 , д.н.з.. НОМЕР_1 , забезпеченого за страховим полісом № АМ/80000877, і внаслідок якої пошкоджено належний Стороні-1 транспортний засіб Ford Focus C-Max , д.н.з. НОМЕР_2 , дійшли домовленості визначитися в компромісній сумі2 286,86 грн., яку має сплатити Сторона-2у рахунок доплати суми страхового відшкодування за вищезазначеною подією. В дану суму включаються: доплата суми страхового відшкодування; компенсація судових витрат Позивача з розгляду цієї судової справи у частині вимог, заявлених до Сторони-1 (Відповідача-1).

3. Разом з цим Сторона-1 відмовляється від решти вимог, заявлених за позовом до Сторони-2, а саме: 816,50 грн. у частині стягнення страхового відшкодування та 1000,00 грн. у відшкодування витрат з проведення експертного авто товарознавчого дослідження

4. Сторони дійшли згоди, що протягом 15 (п`ятнадцяти) днів після визнання та затвердження судом даної Мирової угоди, Сторона-2 зобов`язується сплатити Стороні-1 грошову суму, зазначену у п. 2 цієї Мирової угоди, та перерахувати її за банківськими реквізитами, наданими Стороною-1, а саме: р/р НОМЕР_3 , к/р НОМЕР_4 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" , МФО 305299.ЄДРПОУ 14360570.

5. Дана Мирова угода остаточно закріплює суму страхового відшкодування, яку Сторона-2 зобов`язана сплатити у рахунок відшкодування шкоди, заподіяної майну Стороні-1 на дату укладення цієї Мирової угоди, за страховим випадком (ДТП), що стався 07 грудня 2018 року за участю транспортного засобу ВАЗ-21011 , д.н.з. НОМЕР_1 , забезпеченого за страховим полісом № АМ/80000877, і внаслідок якої пошкоджено належний Стороні-1 транспортний засіб Ford Focus C-Max , д.р.н. НОМЕР_2 , та визначає, що після виплати грошової суми, зазначеної у пункті 2 цієї Мирової угоди, Сторона-1 не матиме до Сторони-2 будь-яких майнових та інших претензій (вимог), у т.ч. претензій (вимог) по сплаті (стягненню) моральної (немайнової) шкоди.

6. Сторони підтверджують, що всі існуючі зобов`язання за страховим полісом № АМ/80000877 з моменту підписання даної Мирової угоди Сторонами, визнання її судом і одержання Стороною-1 грошової суми, зазначеної у пункті 2 цієї Мирової угоди у розмірі та в строк, визначених цією Мировою угодою, будуть вважатися такими, що виконанні у повному обсязі.

7. Ухвала Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області про затвердження даної Мирової угоди є виконавчим документом згідно положень п. 3 частини першої статті 3 Закону України Про виконавче провадження .

8. У разі несплати Стороною-2 грошової суми, визначеної п. 2 цієї Мирової угоди, у строк, передбачений п. 4 цієї Мирової угоди, Сторона-1має право направити ухвалу Автозаводського районного суду Полтавської області про затвердження цієї Мирової угоди до державної виконавчої служби або приватного виконавця для примусового виконання шляхом стягнення з Сторони-2 грошової суми у розмірі, визначеному п. 2 цієї Мирової угоди.

9. Відповідно до вимог ч. 3 ст. 207 ЦПК України Сторонам роз`яснено судом та зрозумілі наслідки ухвалення судового рішення у зв`язку з укладенням Сторонами мирової угоди, передбачені положеннями ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256 ЦПК України.

10. Дана Мирова угода вступає в силу з моменту її визнання Автозаводським районним судом м. Кременчука Полтавської області та діє до її остаточного виконання Сторонами.

Така мирова угода не суперечить чинному законодавству України, а саме: ст.ст. 222, 255, 256, 258-260 ЦПК України, ст.ст. 22,116 ЦК України і не порушує законні права та інтереси сторін.

Тому, мирова угода може бути прийнята і затверджена судом, а провадження у справі закрито відповідно п. 5 ч. 1 ст. 255 ЦПК України в частині позовних вимог ОСОБА_1 до ПАТ НАСК Оранта щодо стягнення страхового відшкодування.

Роз`яснити сторонам наслідки ст. 256 ЦПК України, а саме, що у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається. Наявність ухвали про закриття провадження у зв`язку з прийняттям відмови позивача від позову не позбавляє відповідача в цій справі права на звернення до суду за вирішенням цього спору.

Розгляд справи за позовом ОСОБА_1 в частині вимог до ОСОБА_3 про відшкодування майнової шкоди, завданої внаслідок ДТП необхідно продовжити.

При цьому, суд, вважає за необхідне, відповідно до ст.ст. 53, 54 ЦПК України - залучити до участі у справі третьою особою: - ПАТ НАСК Оранта .

Керуючись ст. ст. 141, 222, 255, 256, 258-260, 352, 354 ЦПК України, ст.ст. 22, 1166 ЦК України, суд,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання представника відповідача ПАТ НАСК Оранта Деміденкова В.М.- задовольнити.

Прийняти, визнати та затвердити мирову угоду, укладену 23 грудня 2019 року між позивачем ОСОБА_1 та відповідачем ПАТ НАСК Оранта в особі його представника ОСОБА_4 , в якій домовилися про наступне:

1. Сторони, в процесі розгляду Автозаводським районним судом м. Кременчука Полтавської області цивільної справи № 524/6673/19 за позовом ОСОБА_1 до ПАТ НАСК ОРАНТА , ОСОБА_3 про відшкодування майнової шкоди, завданої внаслідок ДТП, керуючись положеннями ч. 1 та ч. 2 ст. 207 Цивільного процесуального кодексу України, дійшли згоди укласти Мирову угоду щодо предмету спору вищезазначеної судової справи.

2. З метою владнання стосунків та позитивного вирішення спірного питання для обох сторін з врегулювання страхової події (ДТП), яка сталася 07 грудня 2018 року за участю транспортного засобу ВАЗ-21011 , д.н.з. НОМЕР_1 , забезпеченого за страховим полісом № АМ/80000877, і внаслідок якої пошкоджено належний Стороні-1 транспортний засіб Ford Focus C-Max , д.н.з. НОМЕР_2 , дійшли домовленості визначитися в компромісній сумі 2286,86 грн., яку має сплатити Сторона-2 у рахунок доплати суми страхового відшкодування за вищезазначеною подією. В дану суму включаються: доплата суми страхового відшкодування; компенсація судових витрат Позивача з розгляду цієї судової справи у частині вимог, заявлених до Сторони-1 (Відповідача-1).

3. Разом з цим сторона-1 відмовляється від решти вимог, заявлених за позовом до Сторони-2, а саме: 816,50 грн. у частині стягнення страхового відшкодування та 1000,00 грн. у відшкодування витрат з проведення експертного авто товарознавчого дослідження

4. Сторони дійшли згоди, що протягом 15 (п`ятнадцяти) днів після визнання та затвердження судом даної Мирової угоди, Сторона-2 зобов`язується сплатити Стороні-1 грошову суму, зазначену у п. 2 цієї Мирової угоди, та перерахувати її за банківськими реквізитами, наданими Стороною-1, а саме: р/р НОМЕР_3 , к/р НОМЕР_4 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" , МФО 305299.ЄДРПОУ 14360570.

5. Дана Мирова угода остаточно закріплює суму страхового відшкодування, яку Сторона-2 зобов`язана сплатити у рахунок відшкодування шкоди, заподіяної майну Стороні-1 на дату укладення цієї Мирової угоди, за страховим випадком (ДТП), що стався 07 грудня 2018 року за участю транспортного засобу ВАЗ-21011 , д.н.з. НОМЕР_1 , забезпеченого за страховим полісом № АМ/80000877, і внаслідок якої пошкоджено належний Стороні-1 транспортний засіб Ford Focus C-Max , д.н.з. НОМЕР_2 , та визначає, що після виплати грошової суми, зазначеної у пункті 2 цієї Мирової угоди, Сторона-1 не матиме до Сторони-2 будь-яких майнових та інших претензій (вимог), у т.ч. претензій (вимог) по сплаті (стягненню) моральної (немайнової) шкоди.

6. Сторони підтверджують, що всі існуючі зобов`язання за страховим полісом № АМ/80000877 з моменту підписання даної Мирової угоди Сторонами, визнання її судом і одержання Стороною-1 грошової суми, зазначеної у пункті 2 цієї Мирової угоди у розмірі та в строк, визначених цією Мировою угодою, будуть вважатися такими, що виконанні у повному обсязі.

7. Ухвала Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області про затвердження даної Мирової угоди є виконавчим документом згідно положень п. 3 частини першої статті 3 Закону України Про виконавче провадження .

8. У разі несплати Стороною-2 грошової суми, визначеної п. 2 цієї Мирової угоди, у строк, передбачений п. 4 цієї Мирової угоди, Сторона-1має право направити ухвалу Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області про затвердження цієї Мирової угоди до державної виконавчої служби або приватного виконавця для примусового виконання шляхом стягнення з Сторони-2 грошової суми у розмірі, визначеному п. 2 цієї Мирової угоди.

9. Відповідно до вимог ч. 3 ст. 207 ЦПК України Сторонам роз`яснено судом та зрозумілі наслідки ухвалення судового рішення у зв`язку з укладенням Сторонами мирової угоди, передбачені положеннями ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256 ЦПК України.

10. Дана Мирова угода вступає в силу з моменту її визнання Автозаводським районним судом м. Кременчука Полтавської області та діє до її остаточного виконання Сторонами.

Провадження у справі за позовом ОСОБА_1 до ПАТ НАСК Оранта про стягнення страхового відшкодування у зв`язку з укладенням мирової угоди та її затвердження судом в частині вимоги ОСОБА_1 до ПАТ НАСК Оранта закрити.

Розгляд справи за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_3 про відшкодування майнової шкоди, завданої внаслідок ДТП продовжити.

Залучити до участі у справі третьою особою - ПАТ НАСК Оранта , місцезнаходження: м. Київ, вул. Здолбунівська, буд. 7Д.

Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом відповідно ч. 2 ст. 208 ЦПК України та ст. ст. 3,4 Закону України Про виконавче провадження .

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня проголошення в частині закриття провадження у справі. Ухвала набирає законної сили після закінчення строків подання апеляційної скарги або розгляду справи Апеляційним судом, якщо ухвалу не скасовано. В іншій частині ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя:

Зареєстровано 24.12.2019
Оприлюднено 24.12.2019
Дата набрання законної сили 23.12.2019

Судовий реєстр по справі 524/6673/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 31.03.2020 Автозаводський районний суд м.Кременчука Цивільне
Рішення від 31.03.2020 Автозаводський районний суд м.Кременчука Цивільне
Рішення від 31.03.2020 Автозаводський районний суд м.Кременчука Цивільне
Ухвала від 04.03.2020 Автозаводський районний суд м.Кременчука Цивільне
Ухвала від 04.02.2020 Автозаводський районний суд м.Кременчука Цивільне
Ухвала від 23.12.2019 Автозаводський районний суд м.Кременчука Цивільне
Ухвала від 11.10.2019 Автозаводський районний суд м.Кременчука Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону