ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ВИРОК

справа № 752/1311/18

провадження №: 1-кс/752/6034/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29.07.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва Мазур Ю.Ю., за участю секретаря судових засідань Воробйова І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого з особливо важливих справ 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Петрика Д.П., погоджене прокурором відділу Київської місцевої прокуратури №10, у кримінальному провадженні №32018100010000004, відомості щодо якого 19.01.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 212, ч.1,2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Державної архітектурно-будівельної інспекції України, яка розташована за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що стосуються початку виконання підготовчих та будівельних робіт, виданих ліцензій, документів про прийняття в експлуатацію об?єктів архітектури за адресою: м. Київ , вул. Кайсарова , 7/ 9 (кадастровий номер 8000000000:79:286:0004).

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий зазначив, що Першим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32018100010000004 від 19.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 212, ч.1,2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ АТП 13058 (код ЄДРПОУ 05475147) в період з 01.01.2017 по 31.12.2018, перебуваючи на території міста Києва, при нарахуванні орендної плати за землю занизили нормативно грошову оцінку земельної ділянки, що перебуває у користуванні Товариства, в результаті чого ухилились від сплати орендної плати за землю на загальну суму 6 317 451, 61 грн.

Встановлено, що на підставі рішення Київської міської ради від 19.12.2002 № 172/332 ПАТ АТП 13058 передано у довгострокову оренду на 25 (двадцять п?ять) років земельну ділянку місце розташування якої: м. Київ, вул. Кайсарова, 7/9 (кадастровий номер 8000000000:79:286:0004), розміром 7,7001 (сім цілих і сім тисяч одна десятитисячна) га для експлуатації та обслуговування адміністративних будівель і виробничих споруд майнового комплексу, про що укладено договір оренди земельної ділянки від 17.12.2003 року за №79-6-00170.

Згідно п.7.2 договору оренди земельної ділянки від 17.12.2003 року за №79-6-00170 передбачено, що ПАТ АТП 13058 - Орендар , зобов?язаний використовувати земельну ділянку відповідно до її цільового призначення, додержуватись екологічної безпеки землекористування, державних стандартів, проектних рішень, міських правил забудови, інших чинних у місті Києві правил і норм щодо користування земельною ділянкою.

Згідно відкритих відомостей з Державного земельного кадастру за номером пошуку земельної ділянки 8000000000:79:286:0004 встановлено, що цільове призначення ділянки - автомобільний транспорт, що відноситься до категорії земель - Землі промисловості, транспорту, зв?язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

В той же час встановлено, що на вказаній земельній ділянці відбуваються забудови житлового комплексу Паркова Долина , замовником якого є ПАТ АТП 13058. Крім того, Товариство згідно довідки від 06.11.2016 року №Ю-235492016 про розмір нормативно грошової оцінки земельної ділянки (кадастровий номер 8000000000:79:286:0004), визначає функціональне призначення земельної ділянки, як - інші землі: зайняті поточним та відведені під майбутнє будівництво, що не належить до жодної із категорій передбачених Порядком нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затверджених наказом Мінагрополітики та продовольства України від 25.11.2016 № 489, далі - Порядок, при цьому, застосовує для визначення оцінки коефіцієнт функціонального використання землі 0,5.

Так, Порядком передбачено, що з 17.07.2018 при розрахунку нормативної грошової оцінки земельних ділянок буде застосовуватись коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки (Кф), із значенням 3,0, якщо інформація про земельні ділянки не внесена до відомостей Державного земельного кадастру, та якщо у відомостях Державного земельного кадастру відсутній код Класифікації видів цільового призначення земель.

З метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні Державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві та стосуються початку виконання підготовчих та будівельних робіт, виданих ліцензій, документів про прийняття в експлуатацію об`єктів архітектури за адресою: м. Київ , вул. Кайсарова , 7/9 (кадастровий номер 8000000000:79:286:0004).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовільнити.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого, представників у володінні яких перебувають вказані документи та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також обставини неможливості отримання копій документів в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчим не в повній мірі доведено необхідність надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у відповідності до приписів та положень КПК України, слідчий самостійно може надати відповідні доручення щодо залучення вказаних службових осіб для проведення слідчих та/або процесуальних дій.

Керуючись ст. ст. 159-166, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з особливо важливих справ 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Петрика Д.П. - задовольнити частково.

Надати слідчому з особливо важливих справ 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Петрику Данилу Петровичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32018100010000004, тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Державної архітектурно-будівельної інспекції України, яка розташована за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що стосуються початку виконання підготовчих та будівельних робіт, виданих ліцензій, документів про прийняття в експлуатацію об?єктів архітектури за адресою: м. Київ, вул. Кайсарова, 7/9 (кадастровий номер 8000000000:79:286:0004), а саме: отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт; зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт; виданих дозволів на виконання будівельних робіт; зареєстрованих декларацій про готовність об`єкта до експлуатації та виданих сертифікатів; повернених декларацій та відмов у видачі таких дозволів і сертифікатів; заяв про отримання дозволу на виконання будівельних робіт замовником або його уповноваженою особою з додатками, в тому числі: копії документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копії договору суперфіцію; копії розпорядчого документа щодо комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду у разі здійснення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності (замість копії документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою); проектну документацію на будівництво; копія документу, що посвідчує право власності на будинок чи споруду, або згода його власника, засвідчена у встановленому законодавством порядку, на проведення будівельних робіт у разі здійснення реконструкції, реставрації, капітального ремонту; копії документів про призначення осіб, відповідальних за виконання будівельних робіт, та осіб, які здійснюють авторський і технічний нагляд; інформацію про ліцензію, що дає право на виконання будівельних робіт, та кваліфікаційні сертифікати; результати оцінки впливу на довкілля; копій документів, які були подані до Державної архітектурно-будівельної інспекції України та які були утворенні Державною архітектурно-будівельною інспекцією України для початку виконання підготовчих та будівельних робіт, виданих ліцензій, документів про прийняття в експлуатацію об`єктів архітектури; іншої наявної документації пов`язаної зі створенням об`єктів архітектури на вказаній земельній ділянці.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.Ю. Мазур

Дата ухвалення рішення 29.07.2019
Зареєстровано 24.12.2019
Оприлюднено 24.12.2019

Судовий реєстр по справі 752/1311/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 21.10.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 12.02.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 11.12.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 10.12.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 02.12.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 25.11.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 19.11.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 22.08.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 21.08.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 16.08.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 29.07.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 26.07.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 26.07.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 26.07.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 26.07.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 24.07.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 05.07.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.06.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 17.05.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 23.04.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону