КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2019 року м. Кропивницький справа № 340/1728/19

Кіровоградський окружний адміністративний суд у складі судді Жука Р.В., розглянувши в порядку письмового провадження адміністративну справу

за позовомТовариства з обмеженою відповідальністю "Кіровоградпостач" (вул.Мурманська, 9, м. Кропивницький, 25491, код ЄДРПОУ - 37168244) доГоловного управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області (вул. В.Перспективна, 55, м. Кропивницький, 25006, код ЄДРПОУ - 39393501) провизнання протиправними та скасування податкових повідомлень - рішень, -

В С Т А Н О В И В:

І. Зміст позовних вимог.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" звернулось до Кіровоградського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом в якому просить визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення - рішення від 09.07.2019 року №00000211401, №00000221401, №00000201401, №00000191401, №00000231401, №0001011304 та №0001021304.

ІІ. Виклад позиції позивача та заперечень відповідача.

В обґрунтування позовних вимог представник позивача зазначає, що обставини на які посилається податковий орган як на докази порушення ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" податкового законодавства по взаємовідносинам з контрагенами, жодним чином не обґрунтовані з точки зору діючого законодавства України, базуються виключно на припущеннях без відповідних належних та допустимих показах наявності вини та/або умислу ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" на отримання неправомірної податкової вигоди по зазначеним взаємовідносинам. Господарські операції, яким перевіряючі надали статус нереальних , то хочемо зазначити, що вони відбулися в об`єктивній дійсності, спричинили рух активів та/або зміни у структурі зобов`язань між ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" та відповідними контрагентами і належним чином відображені в бухгалтерському обліку.

ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" вважає, що Рішення ДПІ не відповідають чинному законодавству України та підлягають скасуванню.

13.08.2019 року представником відповідача подано відзив на адміністративний позов, вимоги не визнаються в повному обсязі та зазначається, що за результатами перевірки ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" встановлено порушення податкового та складено акт перевірки від 21.05.2019 року №65/11-28-1401/37168244. На підставі висновків акта перевірки винесено податкові повідомлення - рішення від 09.07.2019 року №00000211401, №00000221401, №00000201401, №00000191401, №00000231401, №0001011304 та №0001021304.

Прийняті рішення є такими, що повністю відповідають вимогам законодавства України, а позовні вимоги ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" є такими, що не підлягають задоволенню (т.23, а.с.204-271).

12.09.2019 року Представником позивача до суду подано відповідь на відзив (т.24, а.с.210-287).

18.09.2019 року представником відповідача подано до суду заперечення щодо відповіді на відзив (т.25, а.с.16-81).

ІІІ. Заяви (клопотання) учасників справи інші процесуальні дій у справі.

Ухвалою Кіровоградського окружного адміністративного суду від 23.07.2019 року відкрито провадження у справі та призначено підготовче судове засідання (т.1, а.с.1).

Ухвалою суду від 18.09.2019 року закрито підготовче провадження у справі та призначено розгляд справи по суті (т.25, а.с.85).

Відповідно до усної ухвали занесеної до протоколу судового засідання від 12.11.2019 року розгляд справи по суті продовжено у порядку письмового провадження (т.25, а.с.125).

Оскільки тридцятий день припадає на період перебування головуючого судді по справі у відпустці (інший неробочий день), з урахуванням положень ч.1, ч.6 ст.120, ст.193 КАС України, останнім днем для вирішення даної справи є 30.12.2019 року.

Отже, дана адміністративна справа вирішується судом 30.12.2019 року у межах строку, визначеного ст.193 КАС України.

V. Обставини встановлені судом, та зміст спірних правовідносин.

Розглянувши подані сторонами документи, заслухавши пояснення представників сторін, з`ясувавши зміст спірних правовідносин з урахуванням доказів судом встановлені відповідні обставини.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" зареєстроване як юридична особа з 13.07.2010 року та у перевіряємий період було платником податку на додану вартість та податку на прибуток (т.1, а.с.212-217).

Посадовими особами ГУ ДФС у Кіровоградській області згідно із з п.п.75.1.2 п.75.1 ст.75, п.77.1, п. 77.4 ст. 77 Податкового кодексу України, наказу ГУ ДФС у Кіровоградській області від 18.03.2019 року №415 проведено документальну планову виїзну перевірку товариства з обмеженою відповідальністю "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 37168244) (далі - ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ") з питань сплати податків та зборів, дотримання податкового, валютного та іншого законодавства України за період з 01.01.2016 року по 31.12.2018 року, а також правильністю нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2015 року по 31.12.2018 року.

За результатами проведеної перевірки складено акт від 21.05.2019 №65/11-28-14-01/37168244 (т.1, а.с.105-199)

В акті перевірки встановлено порушення ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ":

- п. 44,1 ст. 44, пп.134.1,1 п. 134.1 ст. 134, пп.140.4.2 п, 140,4 ст. 140 Податкового кодексу України, в результаті чого:

- завищено від`ємне значення об`єкта оподаткування податком на прибуток у наступних звітних періодах:

- І квартал 2016 року на суму 2 027 050 грн.,

- Півріччя 2016 на суму 8 040 929 грн,,

- III квартали 2016 на суму 8 784 758 грн.,

- 2016 рік на суму 10 034 239 грн.,

- І квартал 2017 на суму 13 663 911 грн.,

- Півріччя 2017 на суму 16 034 357 грн.,

- III квартали 2017 на суму 21 645 399 грн.,

- 2017 рік на суму 22 282 169 грн.,

- І квартал 2018 на суму 21207217 грн.,

- Півріччя 2018 на суму 9 677 374 грн.,

- III квартали 2018 на суму 13 568 705 грн.,

- 2018 рік на суму 10 160 585 грн.,

- занижено податок на прибуток на загальну суму 7 713 101 грн., в т.ч. по періодах:

- Півріччя 2017 року на суму 490 574 грн.,

- III квартали 2017 року на суму 743 091 грн.,

- 2017 рік року на суму 1 638 496 грн.,

- І квартал 2018 року на суму 1518 629 грн.,

- Півріччя 2018 року на суму 4 561 494 грн.,

- III квартали 2018 року на суму 4 274 682 грн.,

- 2018 рік року на суму 6 074 605 грн.

- п.44.1 ст.44, п. 185.1 ст. 185, п. 187.1 ст. 187, п. 201.1 ст. 201, п. 192.1, пп. 192.1.1 п. 192.1 ст. 192п.198Л, п.198.2, п.198.3 ст.198 Податкового кодексу України п. 5) п. 4. Розділ II "Податковий кредит" розділу V. Порядок заповнення податкової декларації Наказу Мінфіну від 28.01.2016 № 21 "Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 р. за № 159/28289в результаті чого :

- завищено від`ємне значення різниці між сумою податкових зобов`язань та податкового кредиту в періоді, що перевірявся, на загальну суму 4 713 956 грн., у тому числі за грудень 2018 року на суму 4 713 956 грн.

- занижено податок на додану вартість в періоді, що перевірявся, на загальну суму 4 130 536 грн., в т.ч. по періодах:

- січень 2017 року на суму 395 254 грн.,

- квітень 2017 на суму 565 645 грн.,

- травень 2017 на суму 56 274 грн.,

- липень 2017 на суму 217 325 грн.,

- вересень 2017 на суму 424 616 грн.,

- жовтень 2017 на суму 517 368 грн.,

- листопад 2017 на суму 936 335 грн.,

- січень 2018 на суму 1 017 719 грн.;

- ст. 201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року в результаті чого встановлено відсутність реєстрації податкових накладних на загальну суму ПДВ 1 701 грн. у Єдиному реєстрі податкових накладних, що тягне за собою накладення штрафу у розмірах, визначених статтею 120і Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-УІ (із змінами та доповненнями);

- п.1 ст.9 Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 №15-93 Про систему валютного регулювання і валютного контролю підприємством не відображено в Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами станом на 01.04.2016, 01.07.2016, 01.10.2016, 01,01.2017, 01.04.2017, 01.07.2017, 01.10.2017, 01.01.2018, 01.04.2018, 01.07.2018 та 01.10.2018 року валютні цінності, що знаходилися за межами України понад терміни, встановлені для проведення розрахунків, по експортному контракту № 41/15 від 0.3.08.2015 року, укладеному з нерезидентом LTD NODMAR GROUP (Грузія), по імпортним контрактам №25002398 від 13.11.2014 року, укладеному із нерезидентом SLOVNAFT (Чеська республіка) №7-R-13 від 08.01.2013 року та № 14/43-М від 13.10.2014 року, укладеному із фірмою ОАО "Тамбовское спиртоводочное предприятие "Талвис" (РФ);

- п.9 розділу IV Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 №435 (із змінами і доповненнями) та п.2 розділу VІ, пп.3 розділу VІІ Наказу Міністерства фінансів України Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування від 20.04.2015 №449 (із змінами і доповненнями) , в частині донарахування платником єдиного внеску застрахованим особам за попередній звітний період у Звітах про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за січень 2017 року в сумі 1509,38 грн., та в квітні 2017 року за січень, лютий, березень 2017 року чим порушено п.9 розділу IV Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

- п.51.1 ст.51, п.70.16 ст.70, пп. б п.176.2 ст.176 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VІ (із змінами та доповненнями) в частині подання Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) з недостовірними відомостями, за IV квартал 2016року, відображено нарахування та виплату фізичним особам (громадянам) від продажу рухомого майна за ознакою доходу 157;

- пп.168.1Л п. 168.1, пп.168.1.2 п.168.1 п.168.1.4, п168.1.5, п.168.1 ст.168, пп. а п.176.2 ст.176 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-УІ (із змінами та доповненнями) ,-донараховано податку на доходи фізичних осіб в сумі 27400,00 грн. та відповідно пп.129.1.1. пЛ29.1 ст.129 нараховано пеню в сумі 15391,39 грн.;

- п.161 підрозділу 10 розділу XX Інші перехідні положення , пп.168.1.1 п.168.1 ст.168, пп.168.1.2, п.168.1.4, п168.1.5, п.168.1 ст.168, пп. а п.176.2 ст.176 Податкового кодексу України № 2755 - VI від 02.12.2010 року (зі змінами та доповненнями) - неутримано та не перераховано військовий збір на загальну суму 8220,00 грн., в т.ч. за період жовтень 2016 року в сумі 5760,00грн., та листопад 2016 року в сумі 2460,00 грн., та відповідно пп.129.1Л. п.129.1 ст.129 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-УІ (зі змінами та доповненнями) нараховано пеню в сумі 4617,42 грн.

На підставі висновків акта перевірки ГУ ДФС у Кіровоградській області винесено податкові повідомлення-рішення від 09.07.2019 року:

- №00000211401, яким ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" збільшено суму грошового зобов`язання з податку на додану вартість на 5 163 170,00 грн. за основним платежем та на 19 548,00 грн. за штрафними санкціями, у зв`язку з порушенням п. 44.1. ст. 44, п. 185.1 ст. 185, п. 187.1 ст. 187, п. 201.1 ст. 201, п. 192.1 ст. 192, п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу України (т.1, а.с.203);

- №00000221401, яким ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" зменшено розмір від`ємного значення суми податку на додану вартість на 4 713 956,00 грн. у зв`язку із порушенням п.44.1 ст.44, п.185.1 ст.185, п.187.1 ст.187, п.201.1 ст.201, п.192.1 ст.192, п.198.1, п.198.2, п.198.3 ст.198 Податкового кодексу України (т.1, а.с.204);

- №00000201401, яким ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" зменшено суму від`ємного значення об`єкта оподаткування податком на прибуток у розмірі 10 160 585 грн. суми податку на додану вартість, у зв`язку з порушенням п. 44.1. ст. 44, пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, пп. 140.4.2. п. 140.4 ст.140 Податкового Кодексу України (т.1, а.с.205);

- №00000191401, яким ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" збільшено суму грошового зобов`язання за платежем податок на прибуток на 7 713 101 грн. та застосовано штрафні (фінансові) санкції (нараховано пеню) на підставі п. 123.1 ст. 123 Податкового Кодексу України в розмірі 1 928 275 грн., а всього 9 641 376 грн., у зв`язку з порушенням п. 44.1. ст. 44, пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, пп. 140.4.2. п. 140.4 ст. 140 Податкового Кодексу України (т.1, а.с.206);

- №00000231401, яким ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" застосовано штраф (50%) в розмірі 850 грн. за відсутність складення та/або реєстрації протягом граничного строку, передбаченого ст. 201 Податкового Кодексу України податкових накладних/розрахунків коригування на суму ПДВ 1700 грн. (т.1, а.с.207);

- №0001011304, яким ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" визначено суму грошового зобов`язання з податків та зборів, у тому числі з податку на доходи фізичних осіб, пені в розмірі 27 400 грн. та застосовано штрафні (фінансові) санкції на підставі п. 127.1 ст. 127 Податкового Кодексу України, а всього 51 691,39 грн., у зв`язку з порушенням гл. 4, ст. 168 п. 168.1, пп. 168.1.1, пп. 168.1.2, п. 168.1.4, пп. 168.1.5, ст. 176 п. 176.2 Податкового Кодексу України (т.1, а.с.208);

- №0001021304, яким ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" збільшено суму грошового зобов`язання з податків та зборів, у тому числі з військового збору, пені на 15 507,472 грн., в тому числі на 8 220 грн. за податковими зобов`язаннями, 2670 грн. за штрафними (фінансовими) санкціями та 4617,42 грн. пені відповідно до пп. 129.1.3. п. 129.1 ст. 129 Податкового Кодексу України, у зв`язку з порушенням гл. 4, ст. 168 п. 168.1, пп. 168.1.2 Податкового Кодексу України (т.1, а.с.209).

Позивач здійснює діяльність із виробництва основних органічних і неорганічних хімічних речовин, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик, мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, іншої хімічної продукції, тари з пластмас, оптову торгівлю хімічними продуктами (т.1, а.с.213-215, 217).

З матеріалів справи судом також встановлено, що у перевіряємий період ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" відобразило придбання розчинника органічного універсального у ТОВ "АЛЕКРІ" на загальну суму 882 900 грн., в т.ч. ПДВ 147 150 грн.

Взаємовідносини між ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" та ТОВ "АЛЕКРІ" здійснювались на підставі договору поставки №30/09-16 від 30.09.2016 р. та видаткових накладних (т.1, а.с.220-224).

Оплата придбаного розчинника здійснена у безготівковій формі, що підтверджується виписками банку за 09.11.2016 р., 10.11.2016 р., 22.11.2016 р. (т.1, а.с.227-232).

Оприбуткування товару у повному обсязі відображено у відомостях аналітичного обліку ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" за кредитом бухгалтерського рахунку №631 (т.1, а.с.233).

Поставка та транспортування товару здійснювались на умовах DАР (м. Кіровоград, вул. Мурманська, 9) автомобільним транспортом за рахунок постачальника, про що зазначено в умовах договору поставки (п. 4.1.).

Відповідно до долучених до матеріалів справи документів вбачається, що ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" має всі необхідні складські, технічні, матеріальні, фінансові та людські ресурси для зберігання та використання у власній господарській діяльності придбаного товару (т.23, а.с.153-189).

Отриманий від ТОВ "АЛЕКРІ" товар використаний ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" у господарській діяльності.

З отриманого розчинника органічного універсального було виготовлено концентрат флегмової очистки альдегідів, який в подльшому було використано на дільниці з виробництва розчинників, СОЖ та ГР для виробництва омивачів скла в асортименті.

Використання даного розчинника у виробництві підтверджується звітами з виробництва за зміну (т1, а.с.234-237).

В подальшому омивач скла реалізовувався оптовим покупцям, з якими ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" укладено договори поставки, що містяться в матеріалах справи.

ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" сформовано податковий кредит на підставі належним чином оформлених та зареєстрованих податкових накладних (т.1, а.с.225-226).

По господарським взаємовідносинам позивача із ТОВ "БАЗАЛЬТ ІНВЕСТМЕНТ" судом встановлено наступне.

Взаємовідносини між ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" та ТОВ "БАЗАЛЬТ ІНВЕСТМЕНТ" здійснювались на підставі договору поставки № 2016-3/20 від 20.03.16 р., додаткової угоди № 1 від 01.06.2016 р. та видаткових накладних № 46 від 21.04.16 р., № 18 від 03.06.16 р., № 19 від 06.06.16 р., № 20 від 08.06.16 р., № 21 від 10.06.16 р., № 22 від 13.06.16 р. (т.2, а.с.1-9).

Оплата придбаного розчинника та регенерату етилацетату здійснена у безготівковій формі, що підтверджується виписками банку (т.2, а.с.16-34).

Оприбуткування товару у повному обсязі відображено у відомостях аналітичного обліку ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" за кредитом бухгалтерського рахунку №631 (т.2, а.с.41).

Поставка та транспортування товару здійснювались на умовах DАР (м. Кіровоград, вул. Мурманська, 9) автомобільним транспортом за рахунок постачальника, про що зазначено в умовах договору поставки (п. 4.1.).

Відповідно до долучених до матеріалів справи документів вбачається, що ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" має всі необхідні складські, технічні, матеріальні, фінансові та людські ресурси для зберігання та використання у власній господарській діяльності придбаного товару (т.23, а.с.153-189).

З отриманого розчинника органічного універсального виготовлено концентрат флегмової очистки альдегідів та використано ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" для виробництва омивачів скла та розпалювачів, що підтверджується звітами з виробництва за зміну № КПС00000236 від 06.06.16 р., № КПС00000071 від 12.06.16 р., № КПС00000149 від 23.05.16 р. (т.2, а.с.35-38).

Також із отриманого від ТОВ "БАЗАЛЬТ ІНВЕСТМЕНТ" регенерату етилацетату на дослідно-промисловій дільниці цеху ефірів оцтової кислоти виготовлено етилацетат марки А та марки Б, що підтверджується звітами з виробництва за зміну № КПС00000755 від 30.08.16 р., № КПС00002095 від 27.12.16 р. (т.2, а.с.39-40).

В подальшому омивач скла, розпалювач та етилацетат реалізовувався оптовим покупцям, з якими ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" укладено договори поставки, що додаються до матеріалів справи.

ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" сформовано податковий кредит на підставі належним чином оформлених та зареєстрованих податкових накладних (т.2, а.с.10-15).

По господарським взаємовідносинам позивача із ТОВ "БАРДО ГРУП" судом встановлено наступне.

Взаємовідносини між ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" та ТОВ "БАРДО ГРУП" здійснювались на підставі договору №131017 від 13.10.2017 р. та видаткових накладних (т.2, а.с.53-61)

Оплата придбаного виробничого обладнання здійснена у безготівковій формі, що підтверджується виписками банку (т.2, а.с.74-80).

Поставка та транспортування товару здійснювалось на умовах DАР (м.Кіровоград, вул. Мурманська, 9) автомобільним транспортом за рахунок постачальника, про що зазначено в п. 1.2. Договору поставки.

Оприбуткування товару відображено у відомостях аналітичного обліку ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" за кредитом бухгалтерського рахунку №631 (т.2, а.с.83).

З отриманого від ТОВ "БАРДО ГРУП" виготовлено апарат ГДФО (реактор), який складається з реактора, мішалки, редуктора з двигуном та апарат ГДФО (ємність), який складається з реактора, мішалки, редуктора з двигуном та введено в експлуатацію, про що комісією ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" 02.03.2018 року складено відповідні акти приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (т.2, а.с.81-82).

ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" сформовано податковий кредит на підставі належним чином оформлених та зареєстрованих податкових накладних (т.2, а.с.62-73).

По господарським взаємовідносинам позивача із ТОВ "АГРОПРОМ ПЕРЕРОБКА" судом встановлено наступне.

Взаємовідносини між ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" та ТОВ "АГРОПРОМ ПЕРЕРОБКА" здійснювались на підставі договору поставки № 04/2017-07 від 04.07.2017 р. та видаткової накладної № 5 від 06.07.2017 р. (т.2, а.с.96-99).

Оплата придбаного товару здійснена у безготівковій формі, що підтверджується випискою банку за 01.08.2017 р. (т.2, а.с.101-102).

Оприбуткування товару відображено у відомостях аналітичного обліку ТОВ КІРОВОГРАДПОСТАЧ за кредитом бухгалтерського рахунку №631 (т.2, а.с.105).

Поставка та транспортування товару здійснювалось на умовах DАР (м.Кіровоград, вул. Мурманська, 9) автомобільним транспортом за рахунок постачальника, про що зазначено в умовах договору поставки (п. 1.2.).

ТМЦ, що отримані від ТОВ "АГРОПРОМ ПЕРЕРОБКА" були оприбутковані ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" на території підприємства у складських приміщеннях за адресою: м. Кіровоград, вул. Мурманська, 9, що підтверджується належним чином оформленими первинними бухгалтерськими документами: прибутковими накладними.

Зберігання ТМЦ здійснювалось у орендованих складських приміщеннях (складських майданчиках) ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" за адресою: м.Кіровоград, вул. Мурманська, 9.

Ємності емальовані, що отримані від ТОВ "АГРОПРОМ ПЕРЕРОБКА", введені в експлуатацію, про що комісією ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" 24.07.2017 р. року складено відповідні акти приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (т.2, 103-104).

ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" сформовано податковий кредит на підставі належним чином оформленої та зареєстрованої податкової накладної (т.2, а.с.100).

По господарським взаємовідносинам позивача із ТОВ "КАСЕЛ ГРУП" судом встановлено наступне.

Взаємовідносини між ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" та ТОВ "КАСЕЛ ГРУП" здійснювались на підставі договору поставки №2017-12/15 від 15.12.2017 р. та видаткової накладної №193 від 20.12.17 р. (т.2, а.с.116-119).

Оплата придбаного товару здійснена у безготівковій формі, що підтверджується випискою банку за 12.01.2018 р. (т.2, а.с.121-122).

Оприбуткування техсировини для ВТП граб відображено у відомостях аналітичного обліку ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" за кредитом бухгалтерського рахунку №631 (т.2, а.с.125).

Поставка та транспортування ТМЦ здійснювались на умовах DАР (м.Кіровоград, вул.Мурманська, 9) автомобільним транспортом за рахунок постачальника, про що зазначено в умовах договору поставки (п. 1.2.).

Зберігання товару здійснювалось у орендованих складських приміщеннях ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" за адресою: м. Кіровоград, вул. Мурманська, 9.

Факт використання придбаного товару у власній господарській діяльності засвідчено комісійними актами від 12.04.2018 р. та від 07.05.2018 р. (т.2, а.с.123-124).

ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" сформовано податковий кредит на підставі належним чином оформленої та зареєстрованої податкової накладної (т.2, а.с.120).

По господарським взаємовідносинам позивача із ТОВ "ТВК "МЕТЕКС" судом встановлено наступне.

Взаємовідносини між ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" та ТОВ "ТВК "МЕТЕКС" здійснювались на підставі договору поставки №МТ0122 від 29.01.2016 р., додаткової угоди від 22.02.16 р., додаткової угоди № 2 від 24.02.16 р., специфікацій № 1 від 22.02.16 р., № 2 від 24.02.16 р., № 3 від 02.03.16 р. та видаткових накладних (т.2, а.с.135-143, 145, 147, 149-152).

Оплата придбаного товару здійснена у безготівковій формі, що підтверджується випискою банку (т.2, а.с.153-156).

Для перевезення ТМЦ було залучено автомобільних перевізників ФОП ОСОБА_1 , ПП Вера-Транс , GENERAL LOGISTIC, що підтверджується товарно-транспортними накладними (т.2, 144, 146, 148).

Оплата придбаного товару здійснена у безготівковій формі, що підтверджується виписками банку.

Оприбуткування товару відображено у відомостях аналітичного обліку ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" за кредитом бухгалтерського рахунку №631 (т.2, а.с.167-168).

Вподальшому придбаний у ТОВ "ТВК "МЕТЕКС" проданий контрагенту ТОВ "Хімрезерв 2010", що підтверджується видатковими накладними (т.2, а.с.163-166).

ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" сформовано податковий кредит на підставі належним чином оформлених та зареєстрованих податкових накладних (т.2, а.с.157-162).

По господарським взаємовідносинам позивача із ТОВ "ПРИВАТ ОПТТОРГ" судом встановлено наступне.

Взаємовідносини між ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" та ТОВ "ПРИВАТ ОПТТОРГ" здійснювались на підставі договору поставки № 31/10-16 від 31.10.2016 р. та видаткових накладних № 150 від 03.11.2016 р. та № 151 від 07.11.2016 р. (т.2, а.с.176-179).

Оплата придбаного розчинника здійснена у безготівковій формі, що підтверджується виписками банку за 07.12.16 р. та за 08.12.16 р. (т.2, а.с.182-187).

Оприбуткування товару відображено у відомостях аналітичного обліку ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" за кредитом бухгалтерського рахунку №631 (т.2, а.с.191).

Поставка та транспортування ТМЦ здійснювались на умовах DАР (м. Кіровоград, вул.Мурманська, 9) автомобільним транспортом за рахунок постачальника, про що зазначено в умовах договору поставки (п. 4.1.).

З отриманого від ТОВ "ПРИВАТ ОПТТОРГ" розчинника органічного універсального виготовлено концентрат флегмової очистки альдегідів, який вподальшому використано на дільниці з виробництва розчинників, СОЖ та ГР для виробництва омивачів скла, що підтверджується звітами з виробництва за зміну №КПС00001363 від 04.11.16 р., №КПС00001347 від 04.11.16 р., №КПС00001398 від 08.11.16 р. (т.2, а.с.188-190).

В подальшому омивач скла реалізовувався оптовим покупцям, з якими ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" укладено договори поставки.

ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" сформовано податковий кредит на підставі належним чином оформлених та зареєстрованих податкових накладних (т.2, а.с.180-181).

По господарським взаємовідносинам позивача із ТОВ "АГРАРНІ ТРАДИЦІЇ СВ" судом встановлено наступне.

Взаємовідносини між ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" та ТОВ "АГРАРНІ ТРАДИЦІЇ СВ" здійснювались на підставі договору поставки № 3107/17 від 31.07.2017 р. та видаткових накладних (т.2, а.с.202-204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 232, 236, 240, 244, 249, 253; т.3, а.с.3, 7, 11, 15).

Оплата придбаного товару здійснена у безготівковій формі, що підтверджується виписками банку за 22.08.17 р. та за 14.09.17 р. (т.3, а.с.19-22).

На виконання п. 1.2. та п. 4.1. Договору, поставка товару здійснюється на умовах DАР (м.Кропивницький, вул. Мурманська, 9); продавець самостійно організує та несе витрати з транспортування ТМЦ до місця поставки; приймання-передача ТМЦ здійснюється сторонами за адресою: м. Кропивницький, вул. Мурманська, 9.

Оприбуткування товару відображено у відомостях аналітичного обліку ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" за кредитом бухгалтерського рахунку №631 (т.3, а.с.25-26).

В подальшому придбані у ТОВ "АГРАРНІ ТРАДИЦІЇ СВ" плити введені в експлуатацію шляхом встановлення на території підприємства (влаштування дорожнього покриття), про що складено акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об`єктів (форма № 03-2) за період з 21.08.2017 р. по 31.10.2017 р. та вимога-накладна № 5582 від 02.11.17 р. (т.3, а.с.23-24).

ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" сформовано податковий кредит на підставі належним чином оформлених та зареєстрованих податкових накладних (т.2, а.с.205-207, 209-211, 213-215, 217-219, 221-223, 225-227, 229-231, 233-235, 237-239, 241-243, 245-248, 250-252; т.3, а.с.1-2, 4-6, 8-10, 12-14, 16-18).

По господарським взаємовідносинам позивача із ТОВ "БУДСІТІПРОЕКТ" судом встановлено наступне.

Взаємовідносини між ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" та ТОВ "БУДСІТІПРОЕКТ" здійснювались на підставі договору поставки № 01-06/2018 від 01.06.2018 р., договору поставки №05-16/2018 від 16.05.2018 року та видаткових накладних (т.3, а.с.37-41, 45-48).

Оплата придбаного товару здійснена у безготівковій формі, що підтверджується виписками банку (т.3, а.с.51-59).

На виконання умов Договорів, поставка товару здійснюється на умовах DАР (м.Кропивницький, вул. Мурманська, 9); продавець самостійно організує та несе витрати з транспортування ТМЦ до місця поставки.

Оприбуткування товару відображено у відомостях аналітичного обліку ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" за кредитом бухгалтерського рахунку №631 (т.3, а.с.62).

В подальшому придбані у ТОВ "БУДСІТІПРОЕКТ" збірники продані контрагенту ТОВ "Хімрезерв 2010", що підтверджується видатковою накладною (т.3, а.с.60).

Використання придбаної техсировини для ВТП граб у власній господарській діяльності засвідчено актом від 31.08.2018 р. (т.3, а.с.61).

ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" сформовано податковий кредит на підставі належним чином оформлених та зареєстрованих податкових накладних (т.3, а.с.42-44, 49-50, 74).

По господарським взаємовідносинам позивача із ТОВ "КАЛІСТО ІНТЕЛ" судом встановлено наступне.

Взаємовідносини між ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" та ТОВ "КАЛІСТО ІНТЕЛ" здійснювались на підставі договору поставки № 2017/1-06 від 06.01.2017 р. та видаткових накладних (т.3, а.с.75-78, 81, 85, 88, 91, 94, 97, 100, 103).

Оплата придбаного товару здійснена у безготівковій формі, що підтверджується виписками банку (т.3, а.с.106-109).

На виконання умов Договору, поставка товару здійснюється на умовах DАР (м.Кропивницький, вул. Мурманська, 9); продавець самостійно організує та несе витрати з транспортування ТМЦ до місця поставки.

Оприбуткування товару відображено у відомостях аналітичного обліку ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" за кредитом бухгалтерського рахунку №631 (т.3, а.с.114).

В подальшому придбані у ТОВ "КАЛІСТО ІНТЕЛ" товари використані у власній господарській діяльності позивача, що підтверджується актами прийняття-передачі (внутрішнього переміщення) від 10.04.2017 р. та актом приймання - передачі устаткування до монтажу (т.3, а.с.110-113).

ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" сформовано податковий кредит на підставі належним чином оформлених та зареєстрованих податкових накладних (т.3, а.с.79-80, 82-84, 86-87, 89-90, 92-93, 95-96, 98-99, 101-102, 104-105).

По господарським взаємовідносинам позивача із ТОВ "ЛАМАН АРДО" судом встановлено наступне.

Взаємовідносини між ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" та ТОВ "ЛАМАН АРДО" здійснювались на підставі договору поставки № 2016/01-12 від 12.01.2016 р. та видаткових накладних (т.3, а.с.129-133).

Оплата придбаного товару здійснена у безготівковій формі, що підтверджується виписками банку (т.3, а.с.136-140).

На виконання умов Договору, поставка товару здійснюється на умовах DАР (м.Кропивницький, вул. Мурманська, 9); продавець самостійно організує та несе витрати з транспортування ТМЦ до місця поставки.

Оприбуткування товару відображено у відомостях аналітичного обліку ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" за кредитом бухгалтерського рахунку №631 (т.3, а.с.145).

В подальшому придбані у ТОВ "ЛАМАН АРДО" товари використані у власній господарській діяльності позивача, що підтверджується накладною на внутрішнє переміщення та актами приймання-передачі (внутрішнього переміщення) від 09.02.2017 р. та 22.02.2016 р. (т.3, а.с.141-144).

ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" сформовано податковий кредит на підставі належним чином оформлених та зареєстрованих податкових накладних (т.3, а.с.134-135).

По господарським взаємовідносинам позивача із ТОВ "ЛІОН-ЛТД" судом встановлено наступне.

Взаємовідносини між ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" та ТОВ "ЛІОН-ЛТД" здійснювались на підставі договору поставки № 09/2017-06 від 09.06.2017 р. та видаткових накладних (т.3, а.с.153-155, 157).

На виконання умов Договору, поставка товару здійснюється на умовах DАР (м.Кропивницький, вул. Мурманська, 9); продавець самостійно організує та несе витрати з транспортування ТМЦ до місця поставки та підтверджується товарно - транспортними накладними (т.3, а.с.156, 158).

Оприбуткування товару відображено у відомостях аналітичного обліку ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" за кредитом бухгалтерського рахунку №631 (т.3, а.с.161).

Відповідно до долучених до матеріалів справи документів вбачається, що ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" має всі необхідні складські, технічні, матеріальні, фінансові та людські ресурси для зберігання та використання у власній господарській діяльності придбаного товару (т.23, а.с.153-189).

Кукурудза, що отримана від ТОВ "ЛІОН ЛТД" використана ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" у господарській діяльності під час виробництва розчинника для флексофарб.

Так, кукурудза під час первинної переробки перетворюється в умовний крохмал, надалі після переробки та проходження відповідного технологічного процесу отримано розчинник для флексофарб, який з якого в свою чергу отримано готовий продукт - етилацетат.

Технологічний процес виробництва етилацетату як кінцевого готового продукту відображено у звітах виробництва за зміну № КПС00003137 від 29.06.17 р. про отримання умовного крохмалу з кукурудзи, №КПС00003112 від 29.06.17 р. про виробництво розчинника для флексофарб, № КПС00003167 про виробництво етилацетату (т.3, а.с.162-164).

В подальшому отриманий готовий продукт - етилацетат було експортовано до Республіки Білорусь, що підтверджується ВМД від 13.07.2017 р., сертифікатом про походження товару (т.3, 165-168).

ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" сформовано податковий кредит на підставі належним чином оформлених та зареєстрованих податкових накладних (т.3, а.с.159-160).

По господарським взаємовідносинам позивача із ТОВ "АВЕР ПРОМ" судом встановлено наступне.

Взаємовідносини між ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" та ТОВ "АВЕР ПРОМ" здійснювались на підставі договору поставки № 03/12-2018 від 12.01.2016 р., видаткових та податкових накладних (т.3, а.с.178-200; т.4, а.с.1-2).

Оплата придбаного товару здійснена у безготівковій формі, що підтверджується виписками банку (т.4, а.с.3-11).

На виконання умов Договору, поставка товару здійснюється на умовах DАР (м.Кропивницький, вул. Мурманська, 9); продавець самостійно організує та несе витрати з транспортування ТМЦ до місця поставки.

Оприбуткування товару відображено у відомостях аналітичного обліку ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" за кредитом бухгалтерського рахунку №631 (т.4, а.с.17).

Факт використання придбаного товару у власній господарській діяльності засвідчено комісійними актами від 28.12.2018 р., 01.03.2019 р., 31.03.2019 р. та 06.05.2019 р. (т.4, а.с.12-16).

ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" сформовано податковий кредит на підставі належним чином оформлених та зареєстрованих податкових накладних (т.3, а.с.182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200; т.4, а.с.2).

По господарським взаємовідносинам позивача із ТОВ "БАХОЛ" судом встановлено наступне.

Взаємовідносини між ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" та ТОВ "БАХОЛ" здійснювались на підставі договору купівлі - продажу № 06/06-2016 від 06.06.2016 р., видаткових та податкових накладних (т.4, а.с.28-31, 33-34, 36).

Оплата придбаного товару здійснена у безготівковій формі, що підтверджується виписками банку (т.4, а.с.37-39).

Поставку товару здійснено через ТОВ "Нова Пошта", що підтверджується відповідними накладними (т.4, а.с.32, 35).

Оприбуткування товару відображено у відомостях аналітичного обліку ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" за кредитом бухгалтерського рахунку №631 (т.3, а.с.42).

В подальшому придбані у ТОВ "БАХОЛ" товари використані у власній господарській діяльності позивача, що підтверджується актами приймання-передачі (внутрішнього переміщення) від 20.06.2016 р. та 19.07.2016 р. (т.4, а.с.40-41).

ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" сформовано податковий кредит на підставі належним чином оформлених та зареєстрованих податкових накладних (т.4, а.с.33, 36).

По господарським взаємовідносинам позивача із ТОВ "МОРИОН ТРЕЙД" судом встановлено наступне.

Взаємовідносини між ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" та ТОВ "МОРИОН ТРЕЙД" здійснювались на підставі договору поставки № 5/2017-15 від 15.05.2017 р., видаткових та податкових накладних (т.4, а.с.51-67).

Оплата придбаного товару здійснена у безготівковій формі, що підтверджується виписками банку (т.4, а.с.68-69).

На виконання умов Договору, поставка товару здійснюється на умовах DАР (м.Кропивницький, вул. Мурманська, 9); продавець самостійно організує та несе витрати з транспортування ТМЦ до місця поставки.

Оприбуткування товару відображено у відомостях аналітичного обліку ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" за кредитом бухгалтерського рахунку №631 (т.4, а.с.72).

В подальшому придбані у ТОВ "МОРИОН ТРЕЙД" товари використані у власній господарській діяльності позивача, що підтверджується накладною вимогою та актом приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об`єктів від 12.05.2017 р. (т.4, а.с.70-71).

ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" сформовано податковий кредит на підставі належним чином оформлених та зареєстрованих податкових накладних (т.4, а.с.55, 57, 59, 61, 63, 65, 67).

По господарським взаємовідносинам позивача із ТОВ "УКРГРУПКОМЕРЦ" судом встановлено наступне.

Взаємовідносини між ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" та ТОВ "УКРГРУПКОМЕРЦ" здійснювались на підставі видаткових та податкових накладних (т.4, а.с.84-92).

Оплата придбаного товару здійснена у безготівковій формі, що підтверджується виписками банку (т.4, а.с.93-97).

Перевезення товару підтверджується актом здачі - прийняття робіт (надання послуг) (т.4, а.с.101).

Оприбуткування товару відображено у відомостях аналітичного обліку ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" за кредитом бухгалтерського рахунку №631 (т.4, а.с.102).

В подальшому придбані у ТОВ "УКРГРУПКОМЕРЦ" товари використані при проведенні будівельно-монтажних та будівельно-ремонтних робіт, про що складено акт №5 від 30.04.16 р. приймання та передачі металопроката підряднику, акт № 6 від 30.04.16 р. приймання та передачі металопроката підряднику, акт № 14 від 10.06.16 р. приймання та передачі металопроката підряднику (т.4, а.с.98-100).

ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" сформовано податковий кредит на підставі належним чином оформлених та зареєстрованих податкових накладних (т.4, а.с.87-92).

По господарським взаємовідносинам позивача із ТОВ "Будівельна компанія "УСПІХ" судом встановлено наступне.

Взаємовідносини між ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" та ТОВ "Будівельна компанія "УСПІХ" здійснювались на підставі договору поставки № 14-04/2017 від 14.04.17 р., видаткових та податкових накладних (т.4, а.с.110-128).

Оплата товару здійснена у безготівковій формі, що підтверджується виписками банку (т.4, а.с.129-130).

Поставка та транспортування товару здійснювались на умовах DАР (м. Кіровоград, вул. Мурманська, 9) автомобільним транспортом за рахунок постачальника, про що зазначено в умовах договору поставки (п. 4.1.).

Оприбуткування товару у повному обсязі відображено у відомостях аналітичного обліку ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" за кредитом бухгалтерського рахунку №631 (т.2, а.с.136).

Відповідно до долучених до матеріалів справи документів вбачається, що ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" має всі необхідні складські, технічні, матеріальні, фінансові та людські ресурси для зберігання та використання у власній господарській діяльності придбаного товару (т.23, а.с.153-189).

З отриманого розчинника органічного універсального виготовлено концентрат флегмової очистки альдегідів та використано ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" для виробництва омивачів скла та розпалювачів, що підтверджується звітами з виробництва за зміну № КПС00000236 від 06.06.16 р., № КПС00000071 від 12.06.16 р., № КПС00000149 від 23.05.16 р. (т.2, а.с.35-38).

Також із отриманого від ТОВ "БАЗАЛЬТ ІНВЕСТМЕНТ" регенерату етилацетату на дослідно-промисловій дільниці цеху ефірів оцтової кислоти виготовлено етилацетат марки А та марки Б, що підтверджується звітами з виробництва за зміну № КПС00000755 від 30.08.16 р., № КПС00002095 від 27.12.16 р. (т.2, а.с.39-40).

З придбаного гліцерин сирця в процесі промислової переробки було отримано гліцерін-сирець очищений (вугілля), надалі - гліцерін-сирець очищений (смоли) і в результаті останній компонент застосовується при виробництві готового продукту - антифризу (в асортименті), який в подальшому було реалізовано контрагентам-покупцям.

Використання гліцеріна-сирця у виробництві підтверджується звітами з виробництва за зміну № КПС00003485 від 31.07.17 р., № КПС00003554 від 03.08.17 р., № КПС00004358 від 26.09.17 р., № КПС00004487 від 02.10.17 р. (т.4, а.с.131-134).

З придбаного від ТОВ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ УСПІХ регенерату етилацетату на дослідно-промисловій дільниці цеху ефірів оцтової кислоти виготовлено етилацетат марки А та марки Б, що підтверджується звітами з виробництва за зміну № КПС00001885 від 10.05.17 р. (т.4, а.с.135).

В подальшому етилацетат реалізовувався на експорт до Республіки Білорусь (одержувач СООО СТиМ Брест ), що підтверджується ВМД UА901010/2018/004445 та сертифікатом про походження товару (т.4, а.с.137-140).

ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" сформовано податковий кредит на підставі належним чином оформлених та зареєстрованих податкових накладних (т.4, а.с.119-128).

По господарським взаємовідносинам позивача із ТОВ "ЮЖАНКА ЛТД" судом встановлено наступне.

Взаємовідносини між ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" та ТОВ "ЮЖАНКА ЛТД" здійснювались на підставі договору поставки № 30/06/17 від 30.06.2017 р., видаткових та податкових накладних (т.4, а.с.152-158).

Оплата придбаного товару здійснена у безготівковій формі, що підтверджується виписками банку (т.4, а.с.159-162).

На виконання умов Договору, поставка товару здійснюється на умовах DАР (м.Кропивницький, вул. Мурманська, 9); продавець самостійно організує та несе витрати з транспортування ТМЦ до місця поставки.

Оприбуткування товару відображено у відомостях аналітичного обліку ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" за кредитом бухгалтерського рахунку №631 (т.4, а.с.167).

В подальшому придбані у ТОВ "ЮЖАНКА ЛТД" товари використані у власній господарській діяльності позивача, що підтверджується актами приймання-здачі внутрішнього переміщення від 26.07.2017 р. (т.4, а.с.163-166).

ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" сформовано податковий кредит на підставі належним чином оформлених та зареєстрованих податкових накладних (т.4, а.с.156, 158).

По господарським взаємовідносинам позивача із ТОВ "ТРАНЗИТПОСТАВКА" судом встановлено наступне.

Взаємовідносини між ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" та ТОВ "ТРАНЗИТПОСТАВКА" здійснювались на підставі договору поставки № 01/2017-08 від 01.08.2017 р., видаткової та податкової накладних (т.4, а.с.179-183).

Оплата придбаного товару здійснена у безготівковій формі, що підтверджується виписками банку (т.4, а.с.184-185).

На виконання умов Договору, поставка товару здійснюється на умовах DАР (м.Кропивницький, вул. Мурманська, 9); продавець самостійно організує та несе витрати з транспортування ТМЦ до місця поставки.

Оприбуткування товару відображено у відомостях аналітичного обліку ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" за кредитом бухгалтерського рахунку №631 (т.4, а.с.198).

В подальшому придбані у ТОВ "ТРАНЗИТПОСТАВКА" товари використані у власній господарській діяльності позивача, що підтверджується актами приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів від 02.10.2017 р., приймання - здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об`єктів та приймання - передачі устаткування до монтажу (т.4, а.с.186-188).

ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" сформовано податковий кредит на підставі належним чином оформленої та зареєстрованої податкової накладної (т.4, а.с.183).

По господарським взаємовідносинам позивача із ТОВ "ПОРТСВАКС" судом встановлено наступне.

Взаємовідносини між ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" та ТОВ "ПОРТСВАКС" здійснювались на підставі договору поставки № 08/20-2018 від 01.06.2018 р., видаткових та податкових накладних (т.4, а.с.210-226).

Оплата придбаного товару здійснена у безготівковій формі, що підтверджується виписками банку (т.4, а.с.227-232).

На виконання умов Договору, поставка товару здійснюється на умовах DАР (м.Кропивницький, вул. Мурманська, 9); продавець самостійно організує та несе витрати з транспортування ТМЦ до місця поставки.

Оприбуткування товару відображено у відомостях аналітичного обліку ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" за кредитом бухгалтерського рахунку №631 (т.3, а.с.134).

В подальшому придбана у ТОВ "ПОРТСВАКС" техсировини для ВТП граб використана у власній господарській діяльності, що засвідчено актом від 31.08.2018 р. (т.4, а.с.233).

ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" сформовано податковий кредит на підставі належним чином оформлених та зареєстрованих податкових накладних (т.4, а.с.214, 216, 218, 220, 222, 224, 226).

По господарським взаємовідносинам позивача із ТОВ "ЮНІВЕСТ-ІНВЕСТ" судом встановлено наступне.

Взаємовідносини між ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" та ТОВ "ЮНІВЕСТ-ІНВЕСТ" здійснювались на підставі договору поставки №12012016 від 01.12.2016 р., видаткових та податкових накладних (т.5, а.с.1-8).

Оплата придбаного розчинника здійснена у безготівковій формі, що підтверджується виписками банку (т.5, а.с.9-11).

Поставка та транспортування товару здійснювались на умовах DАР (м. Кіровоград, вул. Мурманська, 9) автомобільним транспортом за рахунок постачальника, про що зазначено в умовах договору поставки (п. 4.1.).

Оприбуткування товару у повному обсязі відображено у відомостях аналітичного обліку ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" за кредитом бухгалтерського рахунку №631 (т.5, а.с.18).

Відповідно до долучених до матеріалів справи документів вбачається, що ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" має всі необхідні складські, технічні, матеріальні, фінансові та людські ресурси для зберігання та використання у власній господарській діяльності придбаного товару (т.23, а.с.153-189).

З отриманого розчинника органічного універсального було виготовлено концентрат флегмової очистки альдегідів, який в подльшому було використано на дільниці з виробництва розчинників, СОЖ та ГР для виробництва омивачів скла.

Використання даного розчинника у виробництві підтверджується звітами з виробництва за зміну та накладною на переміщення (т.5, а.с.13-17).

В подальшому омивач скла реалізовувався оптовим покупцям, з якими ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" укладено договори поставки, що містяться в матеріалах справи.

ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" сформовано податковий кредит на підставі належним чином оформлених та зареєстрованих податкових накладних (т.5, а.с.5-8).

По господарським взаємовідносинам позивача із ТОВ "КАРТВЕЛ" судом встановлено наступне.

Взаємовідносини між ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" та ТОВ "КАРТВЕЛ" здійснювались на підставі договору поставки № 05/16-2018 від 16.05.2018 р., видаткових та податкових накладних (т.5, а.с.31-53).

Оплата придбаного товару здійснена у безготівковій формі, що підтверджується виписками банку (т.5, а.с.54-57).

На виконання умов Договору, поставка товару здійснюється на умовах DАР (м.Кропивницький, вул. Мурманська, 9); продавець самостійно організує та несе витрати з транспортування ТМЦ до місця поставки.

Оприбуткування товару відображено у відомостях аналітичного обліку ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" за кредитом бухгалтерського рахунку №631 (т.5, а.с.60).

В подальшому придбана у ТОВ "КАРТВЕЛ" техсировина для ВТП граб використана у власній господарській діяльності, що засвідчено актами від 07.09.2018 р. та 08.11.2018 року (т.5, а.с.58-59).

ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" сформовано податковий кредит на підставі належним чином оформлених та зареєстрованих податкових накладних (т.5, а.с.35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53).

По господарським взаємовідносинам позивача із ТОВ "СЕМЕЛІТ" судом встановлено наступне.

Взаємовідносини між ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" та ТОВ "СЕМЕЛІТ" здійснювались на підставі договору поставки № 12112017 від 13.11.2017 р. податкових та видаткових накладних (т.5, а.с.71-81).

Оплата придбаного товару здійснена у безготівковій формі, що підтверджується виписками банку (т.5, а.с.82-84).

На виконання умов Договору, поставка товару здійснюється на умовах DАР (м.Кропивницький, вул. Мурманська, 9); продавець самостійно організує та несе витрати з транспортування ТМЦ до місця поставки.

Оприбуткування товару відображено у відомостях аналітичного обліку ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" за кредитом бухгалтерського рахунку №631 (т.5, а.с.87).

В подальшому придбані у ТОВ "СЕМЕЛІТ" товари використані у власній господарській діяльності позивача, що підтверджується актами приймання - передачі устаткування до монтажу (т.5, а.с.85-86).

ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" сформовано податковий кредит на підставі належним чином оформлених та зареєстрованих податкових накладних (т.5, а.с.75, 77, 79, 81).

По господарським взаємовідносинам позивача із ТОВ "СТАНДАРТ ТРЕЙД СІТІ" судом встановлено наступне.

Взаємовідносини між ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" та ТОВ "СТАНДАРТ ТРЕЙД СІТІ" здійснювались на підставі договору поставки № 150918 від 15.09.2018 р., видаткової та податкової накладних (т.5, а.с.100-104).

Оплата придбаного товару здійснена у безготівковій формі та у відповідності до договору про відступлення права вимоги (т.5, а.с.105-106).

На виконання умов Договору, поставка товару здійснюється на умовах DАР (м.Кропивницький, вул. Мурманська, 9); продавець самостійно організує та несе витрати з транспортування ТМЦ до місця поставки.

Оприбуткування товару відображено у відомостях аналітичного обліку ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" за кредитом бухгалтерського рахунку №631 (т.5, а.с.108).

В подальшому придбана у ТОВ "СТАНДАРТ ТРЕЙД СІТІ" техсировина для ВТП граб використана у власній господарській діяльності, що засвідчено актом від 10.10.2018 р. (т.5, а.с.107).

ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" сформовано податковий кредит на підставі належним чином оформленої та зареєстрованої податкової накладної (т.5, а.с.104).

По господарським взаємовідносинам позивача із ТОВ "АГРОКОМПАНІЯ ДОБРОБУТ" судом встановлено наступне.

Взаємовідносини між ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" та ТОВ "АГРОКОМПАНІЯ ДОБРОБУТ" здійснювались на підставі договору поставки від 14.02.2018 р. та видаткових накладних (т.5, а.с.119-257).

На виконання умов Договору, поставка товару здійснюється на умовах DАР (м.Кропивницький, вул. Мурманська, 9); продавець самостійно організує та несе витрати з транспортування ТМЦ до місця поставки та підтверджується товарно - транспортними накладними (т.5, а.с.123-258).

До кожної партії товару виписано посвідчення про якість зерна (т.6, а.с.60-128).

Оприбуткування товару відображено у відомостях аналітичного обліку ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" за кредитом бухгалтерського рахунку №631 (т.6, а.с.129-136).

Відповідно до долучених до матеріалів справи документів вбачається, що ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" має всі необхідні складські, технічні, матеріальні, фінансові та людські ресурси для зберігання та використання у власній господарській діяльності придбаного товару (т.23, а.с.153-189).

Кукурудза, що отримана від ТОВ "АГРОКОМПАНІЯ ДОБРОБУТ" використана ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" у господарській діяльності під час виробництва розчинника для флексофарб.

Так, кукурудза під час первинної переробки перетворюється в умовний крохмал, надалі після переробки та проходження відповідного технологічного процесу отримано розчинник для флексофарб, який з якого в свою чергу отримано готовий продукт - етилацетат.

Технологічний процес виробництва етилацетату як кінцевого готового продукту відображено у звітах виробництва за зміну № КПС00000664 від 21.02.18 р. про отримання умовного крохмали з кукурудзи, №КПС00000665 від 21.02.18 р. про виробництво розчинника для флексофарб, накладній на переміщення розчинника для флексофарб № 787 від 21.02.18 р. та № 809 від 22.02.18 р., №КПС00000754 від 26.02.18 р. про виробництво етилацетату (т.6, 137-141).

В подальшому отриманий готовий продукт - етилацетат було експортовано до Республіки Білорусь (одержувач СООО СТиМ Бресту), що підтверджується ВМД UА/901010/2018/001883, сертифікатом про походження товару 1670154 (т.6, а.с.142-145).

ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" сформовано податковий кредит на підставі належним чином оформлених та зареєстрованих податкових накладних.

По господарським взаємовідносинам позивача із ТОВ "ТЕРИТОРІЯ БІЗНЕС ПЛЮС" судом встановлено наступне.

Взаємовідносини між ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" та ТОВ "ТЕРИТОРІЯ БІЗНЕС ПЛЮС" здійснювались на підставі договору поставки № 20 від 01.03.2018 р., видаткових та податкових накладних (т.6, а.с.152-177, 185-195).

Оплата придбаного товару здійснена у безготівковій формі, що підтверджується банківською випискою (т.6, а.с.178-184).

На виконання умов Договору, поставка товару здійснюється на умовах DАР (м.Кропивницький, вул. Мурманська, 9); продавець самостійно організує та несе витрати з транспортування ТМЦ до місця поставки, що підтверджується товарно-транспортними накладними (т.6, 156-177).

Оприбуткування товару відображено у відомостях аналітичного обліку ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" за кредитом бухгалтерського рахунку №631 (т.6, а.с.199).

В подальшому придбана у ТОВ "ТЕРИТОРІЯ БІЗНЕС ПЛЮС" щіпа використана у власній господарській діяльності, що засвідчено відповідними актами (т.6, а.с.196-198).

ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" сформовано податковий кредит на підставі належним чином оформлених та зареєстрованих податкових накладних (т.6, а.с.185-195).

По господарським взаємовідносинам позивача із ТОВ "НОРД ВЕСТ ЛТД" судом встановлено наступне.

Взаємовідносини між ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" та ТОВ "НОРД ВЕСТ ЛТД" здійснювались на підставі договору № КП-0000442 від 07.11.2016 р., акту здачі-прийняття робіт та податкової накладної (т.6, а.с.207, 215-216).

Витрати на придбання транспортних послуг відображено у відомостях аналітичного обліку ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" за кредитом бухгалтерського рахунку №631 (т.6, а.с.225).

Транспортні послуги придбавались позивачем з метою доставки продукції власного виробництва покупцям, із якими ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" укладено відповідні договори, що підтверджується долученими до матеріалів справи копіями товарно-транспортних та видаткових накладних (т.6, а.с.209-214, 217-222).

Оплата послуг здійснена у безготівковій формі, що підтверджується банківською випискою (т.6, а.с.208).

ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" сформовано податковий кредит на підставі належним чином оформленої та зареєстрованої податкової накладної (т.6, а.с.215-216).

По господарським взаємовідносинам позивача із ТОВ "БІЛДІНГ ТРЕЙД ЛТД" судом встановлено наступне.

Взаємовідносини між ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" та "БІЛДІНГ ТРЕЙД ЛТД" здійснювались на підставі договору поставки № КП-0000374 від 26.09.2016 р., заявок по договору, актів здачі-прийняття робіт та податкових накладних (т.6, а.с.233-250; т.7, а.с.1-250; т.8, а.с.1-167).

Витрати на придбання транспортних послуг відображено у відомостях аналітичного обліку ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" за кредитом бухгалтерського рахунку №631 та підтверджуються банківськими виписками (т.8, а.с.168-188).

Транспортні послуги придбавались позивачем з метою доставки продукції власного виробництва покупцям, із якими ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" укладено відповідні договори, що підтверджується долученими до матеріалів справи копіями товарно-транспортних, видаткових накладних та довіреностей (т.6, а.с.233-250; т.7, а.с.1-250; т.8, а.с.1-167, 189-210).

ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" сформовано податковий кредит на підставі належним чином оформлених та зареєстрованих податкових накладних (т.8, а.с.31-167).

По господарським взаємовідносинам позивача із ТОВ "Агростандарт А" судом встановлено наступне.

Взаємовідносини між ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" та ТОВ "Агростандарт А" здійснювались на підставі договорів купівлі - продажу біотоплива №03/11-17 від 03.11.2017 р., №15/01-18 від 16.01.2018 р. видаткових та податкових накладних (т.8, а.с.218-250; т.9, а.с.1-117).

Оплата придбаного товару здійснена у безготівковій формі, що підтверджується банківською випискою (т.9, а.с.118-150).

Транспортування товару підтверджується долученими до матеріалів справи копіями товарно - транспортних накладних (т.8, а.с.225-249; т.9, а.с.2-116)

Оприбуткування товару відображено у відомостях аналітичного обліку ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" за кредитом бухгалтерського рахунку №631 (т.9, а.с.158-161).

Відповідно до долучених до матеріалів справи документів вбачається, що ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" має всі необхідні складські, технічні, матеріальні, фінансові та людські ресурси для зберігання та використання у власній господарській діяльності придбаного товару (т.23, а.с.153-189).

В подальшому придбані у ТОВ "Агростандарт А" паливні гранули використані у власній господарській діяльності, що засвідчено комісійними актами (т.9, а.с.151-157).

ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" сформовано податковий кредит на підставі належним чином оформленої та зареєстрованої податкової накладної (т.8, а.с.226-250; т.9, а.с.3-117).

По господарським взаємовідносинам позивача із ТОВ "МАСТ-СІТІ" судом встановлено наступне.

Взаємовідносини між ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" та ТОВ "МАСТ-СІТІ" здійснювались на підставі договору поставки № 2018-02/20 від 20.02.2018 р., видаткових та податкових накладних (т.9, а.с.168-173).

Оплата придбаного товару здійснена у безготівковій формі, що підтверджується банківською випискою (т.9, а.с.174).

На виконання умов Договору, поставка товару здійснюється на умовах DАР (м.Кропивницький, вул. Мурманська, 9); продавець самостійно організує та несе витрати з транспортування ТМЦ до місця поставки.

Оприбуткування товару відображено у відомостях аналітичного обліку ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" за кредитом бухгалтерського рахунку №631 (т.9, а.с.176).

В подальшому придбана у ТОВ "МАСТ-СІТІ" техсировина для ВТП граб використана у власній господарській діяльності, що засвідчено актом від 07.09.2018 р. (т.9, а.с.175).

ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" сформовано податковий кредит на підставі належним чином оформленої та зареєстрованої податкової накладної (т.9, а.с.171).

По господарським взаємовідносинам позивача із ТОВ "ЕКОНОМ ТРЕЙД БІЗНЕС" судом встановлено наступне.

Взаємовідносини між ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" та ТОВ "ЕКОНОМ ТРЕЙД БІЗНЕС" здійснювались на підставі договорів поставки № 01/10-2018 від 01.10.2018 р., №01/11-2018 від 01.11.2018 р., №02/10-2018 від 02.10.2018 р. видаткових та податкових накладних (т.9, а.с.186-226, 228-234).

Оплата придбаного товару здійснена у безготівковій формі, що підтверджується банківською випискою (т.9, а.с.227, 235-245).

На виконання умов Договору, поставка товару здійснюється на умовах DАР (м.Кропивницький, вул. Мурманська, 9); продавець самостійно організує та несе витрати з транспортування ТМЦ до місця поставки.

Оприбуткування товару відображено у відомостях аналітичного обліку ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" за кредитом бухгалтерського рахунку №631 (т.10, а.с.7-9).

Відповідно до долучених до матеріалів справи документів вбачається, що ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" має всі необхідні складські, технічні, матеріальні, фінансові та людські ресурси для зберігання та використання у власній господарській діяльності придбаного товару (т.23, а.с.153-189).

В подальшому придбана у ТОВ "ЕКОНОМ ТРЕЙД БІЗНЕС" техсировина для ВТП граб та щіпа використана у власній господарській діяльності, що засвідчено актами від 19.07.2018 р. та 18.01.2019 р. (т.10, а.с.5-6).

Частину придбаного товару введено в експлуатацію, відповідно до актів приймання передачі (внутрішнього переміщення), а частину було реалізовано іншому контрагенту СГ ТОВ "Хімрезерв-Бізнес 2010" відповідно до видаткових накладних (т.9, а.с.246-250; т.10, а.с.1-4).

ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" сформовано податковий кредит на підставі належним чином оформлених та зареєстрованих податкових накладних (т.9, а.с.189, 191, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 215-226, 229, 232-234).

По господарським взаємовідносинам позивача із ТОВ "АГРОНОМІЯ-ЦЕНТР" судом встановлено наступне.

Взаємовідносини між ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" та "Агрономія-Центр" здійснювались на підставі договору купівлі - продажу біотоплива №25-3/04-18 від 25.04.2018 р., видаткових та податкових накладних (т.10, а.с.21-58).

Оплата придбаного товару здійснена у безготівковій формі, що підтверджується банківською випискою (т.10, а.с.59-62).

Транспортування товару підтверджується долученими до матеріалів справи копіями товарно - транспортних накладних (т.10, а.с.24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56).

Оприбуткування товару відображено у відомостях аналітичного обліку ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" за кредитом бухгалтерського рахунку №631 (т.10, а.с.65).

Відповідно до долучених до матеріалів справи документів вбачається, що ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" має всі необхідні складські, технічні, матеріальні, фінансові та людські ресурси для зберігання та використання у власній господарській діяльності придбаного товару (т.23, а.с.153-189).

В подальшому придбані у ТОВ "АГРОНОМІЯ-ЦЕНТР" паливні гранули використані у власній господарській діяльності, що засвідчено комісійними актами (т.10, а.с.63-64).

ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" сформовано податковий кредит на підставі належним чином оформленої та зареєстрованої податкової накладної (т.10, а.с.25-58).

По господарським взаємовідносинам позивача із ТОВ "ЕКО-БІЛД ЛТД" судом встановлено наступне.

Взаємовідносини між ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" та ТОВ "ЕКО-БІЛД ЛТД" здійснювались на підставі договору поставки № 2018-02/20 від 22.02.2018 р., видаткової та податкової накладної (т.10, а.с.73-76).

Оплата придбаного товару здійснена у безготівковій формі, що підтверджується банківською випискою (т.10, а.с.77).

На виконання умов Договору, поставка товару здійснюється на умовах DАР (м.Кропивницький, вул. Мурманська, 9); продавець самостійно організує та несе витрати з транспортування ТМЦ до місця поставки.

Оприбуткування товару відображено у відомостях аналітичного обліку ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" за кредитом бухгалтерського рахунку №631 (т.10, а.с.80).

В подальшому придбана у ТОВ "ЕКО-БІЛД ЛТД" техсировина для ВТП граб використана у власній господарській діяльності, що засвідчено актами (т.10, а.с.78-29).

ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" сформовано податковий кредит на підставі належним чином оформленої та зареєстрованої податкової накладної (т.9, а.с.76).

По господарським взаємовідносинам позивача із ТОВ "ЛЕНЦ" судом встановлено наступне.

Взаємовідносини між ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" та ТОВ "ЛЕНЦ" здійснювались на підставі договору поставки №19/05-01-17 від 19.05.2017 р. специфікацій до договору та видаткових накладних (т.10, а.с.91-97).

На виконання умов Договору, поставка товару здійснюється на умовах DАР (м.Кропивницький, вул. Мурманська, 9); продавець самостійно організує та несе витрати з транспортування ТМЦ до місця поставки.

До кожної партії товару виписано посвідчення про якість зерна (т.10, а.с.101-102).

Оприбуткування товару відображено у відомостях аналітичного обліку ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" за кредитом бухгалтерського рахунку №631 (т.10, а.с.111).

Відповідно до долучених до матеріалів справи документів вбачається, що ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" має всі необхідні складські, технічні, матеріальні, фінансові та людські ресурси для зберігання та використання у власній господарській діяльності придбаного товару (т.23, а.с.153-189).

Кукурудза, що отримана від ТОВ "ЛЕНЦ" використана ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" у господарській діяльності під час виробництва розчинника для флексофарб.

Так, кукурудза під час первинної переробки перетворюється в умовний крохмал, надалі після переробки та проходження відповідного технологічного процесу отримано розчинник для флексофарб, з якого в свою чергу отримано готовий продукт - етилацетат.

Технологічний процес виробництва етилацетату як кінцевого готового продукту відображено у звітах виробництва за зміну № КПС00002569 від 30.05.17 р. про отримання умовного крохмали з кукурудзи, №КПС00002570 від 30.05.17 р. про виробництво розчинника для флексофарб, накладній на переміщення розчинника для флексофарб № 2419 від 31.05.17 р. та звіт №КПС00002654 від 06.06.17 р. про виробництво етилацетату (т.10, а.с.103-106).

В подальшому отриманий готовий продукт - етилацетат було експортовано до Польщі (одержувач PUSH Solvent), що підтверджується ВМД UА/901010/2017/005001, сертифікатом про походження товару (т.10, а.с.107-110).

ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" сформовано податковий кредит на підставі належним чином оформлених та зареєстрованих податкових накладних.

По господарським взаємовідносинам позивача із ТОВ "БК АЛЬФА СІТІ" судом встановлено наступне.

Взаємовідносини між ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" та ТОВ "БК АЛЬФА СІТІ" здійснювались на підставі договору №30/08/2018 від 20.03.2018 р. податкових та видаткових накладних (т.10, а.с.119-131).

Оплата придбаного виробничого обладнання здійснена у безготівковій формі, що підтверджується виписками банку (т.10, а.с.132-135).

Поставка та транспортування товару здійснювалось на умовах DАР (м.Кіровоград, вул. Мурманська, 9) автомобільним транспортом за рахунок постачальника, про що зазначено в п. 1.2. Договору поставки.

Оприбуткування товару відображено у відомостях аналітичного обліку ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" за кредитом бухгалтерського рахунку №631 (т.10, а.с.139-141).

Отримані товари введено в експлуатацію, про що комісією ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" складено відповідні акти приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (т.10, а.с.136-138).

ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" сформовано податковий кредит на підставі належним чином оформлених та зареєстрованих податкових накладних (т.10, а.с.123, 125, 127, 129, 131).

По господарським взаємовідносинам позивача із ТОВ "СИНЕРГІЯ" судом встановлено наступне.

Взаємовідносини між ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" та ТОВ "СИНЕРГІЯ" здійснювались на підставі договору № КП-0000010 від 17.01.2017 р., заявок до договору, актів здачі-прийняття робіт та товарно-транспортних та податкових накладних (т.10, а.с. а.с.153-250; т.11, а.с.1-250; т.12, а.с.1-250; т.13, а.с.1-250; т.14, а.с.1-250; т.15, а.с.1-250; т.16, а.с.1-29).

Витрати на придбання транспортних послуг відображено у відомостях аналітичного обліку ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" за кредитом бухгалтерського рахунку №631 (т.16, а.с.232-278).

Транспортні послуги придбавались позивачем з метою доставки продукції власного виробництва покупцям, із якими ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" укладено відповідні договори, що підтверджується долученими до матеріалів справи копіями товарно-транспортних та видаткових накладних, а також договорами поставки (т.16, а.с.84-231).

Оплата послуг здійснена у безготівковій формі, що підтверджується банківською випискою (т.16, а.с.30-83).

ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" сформовано податковий кредит на підставі належним чином оформлених та зареєстрованих податкових накладних (т.15, а.с.42-250; т.16, а.с.1-29).

По господарським взаємовідносинам позивача із ТОВ "ЛЕВКО" судом встановлено наступне.

Взаємовідносини між ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" та ТОВ "ЛЕВКО" здійснювались на підставі договору поставки № 12/06-01-17 від 12.06.17 р. із специфікацією № 1 від 12.06.17 р., від 14.02.2018 р., договору поставки 26/07-01-17 від 26.07.17 р. із специфікаціями № 1 від 26.07.17 р., договору поставки № 11/09-02 від 11.09.17 р. із специфікаціями від 11.09.17 р., договору поставки № 11/09-01 від 11.09.17 р. із специфікацією від 11.09.17 р., видаткових, товарно-транспортних та податкових накладних (т.17, а.с.8-250; т.18, а.с.1-250; т.19, а.с.1-230).

На виконання умов Договору, поставка товару здійснюється на умовах DАР (м.Кропивницький, вул. Мурманська, 9); продавець самостійно організує та несе витрати з транспортування ТМЦ до місця поставки, що підтверджується товарно-транспортними накладними.

До кожної партії товару виписано посвідчення про якість зерна (т.20, а.с.132-236).

Оплата товару здійснена у безготівковій формі, що підтверджується банківськими виписками (т.19, а.с.231-250; т.20, а.с.1-131).

Оприбуткування товару відображено у відомостях аналітичного обліку ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" за кредитом бухгалтерського рахунку №631 (т.21, а.с.15-99).

Кукурудза, що отримана від ТОВ "ЛЕВКО" використана ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" у господарській діяльності під час виробництва розчинника для флексофарб.

Відповідно до долучених до матеріалів справи документів вбачається, що ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" має всі необхідні складські, технічні, матеріальні, фінансові та людські ресурси для зберігання та використання у власній господарській діяльності придбаного товару (т.23, а.с.153-189).

ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" сформовано податковий кредит на підставі належним чином оформлених та зареєстрованих податкових накладних (т.18, а.с.248-250; т.19, а.с.1-230).

По господарським взаємовідносинам позивача із ТОВ "АЛЬТОР" у березні 2016 року судом встановлено наступне.

Відповідно до акту перевірки від 21.05.2019 року податковий орган вказує, що встановлено неможливість здійснення господарської операцій та до грошових зобов`язань до ППР включає суми по господарським взаємовідносинам між ТОВ "БК АЛЬТОР" та ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" на загальну суму 482 520 грн., в т.ч. ПДВ 80 420 грн. (а.с.130, 132, 152 акту від 21.05.2019 року).

Судом встановлено, що взаємовідносини між ТОВ "БК АЛЬТОР" та ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" за березень 2016 року вже були предметом перевірки, про що контролюючим органом складено акт від 07.03.2019 р. №30/11-28-14-02/37168244 Про результати позапланової виїзної перевірки товариства з обмеженою відповідальністю "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" з питань правильності нарахування податкового кредиту з податку на додану вартість по взаємовідносинах з ТОВ "ЖИТЛОБУДМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 39140922) за березень 2016 року, що відображено в податковій декларації з ПДВ за березень 2016 року, податкових зобов`язань при подальшому продажу товарно-матеріальних цінностей, придбаних у вищезазначеного контрагента-постачальника, та з питань правильності нарахування податку на прибуток при відображенні обсягів взаємовідносин із ТОВ "ЖИТЛОБУДМОНТАЖ" в декларації з податку на прибуток за 2016 рік та ГУ ДФС у Кіровоградській області прийнято податкові повідомлення-рішення:

- від 26.03.2019 р. за №00000171402, яким ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" зменшено суму від`ємного значення об`єкта оподаткування податком на прибуток у розмірі 482 520 грн., у зв`язку з порушенням п. 44.1. ст. 44, пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового Кодексу України;

- від 26.03.2019 р. за №00000161402, яким ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" зменшено розмір від`ємного значення суми податку на додану вартість на 80 420 грн., у зв`язку з порушенням п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу України.

Вказані повідомлення-рішення, що прийняті ГУ ДФС України у Кіровоградській області ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" 02.07.2019 р. оскаржено до Кіровоградського окружного адміністративного суду.

Рішенням Кіровоградського окружного адміністративного суду від 20.09.2019 року справа №340/1604/19 позовні вимоги ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" задоволено та скасовано податкові повідомлення - рішення від 26.03.2019 року №00000161402 та №00000171402 (т.25, а.с.120-124).

Щодо не сплати до бюджету ПДФО в сумі 27400 грн. та військового збору в сумі 8220 грн. при придбанні автомобілів суд зазначає наступне.

Судом встановлено, що 06.10.2016 року ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" придбало автомобіль КРАЗ 255, 1983 р.в., про що було укладено договір купівлі-продажу транспортного засобу із ТОВ "ТБ Слобожанщина", яке діє на підставі договору комісії 5676/16/000098 від 06.10.16 р. (т.21, а.с.100-103).

Власником вказаного транспортного засобу був ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Відповідно до квитанції № 80146 від 07.10.2016 р. ОСОБА_2 сплатив 19200 грн. податку на доходи фізичних осіб (т.21, а.с.104).

Також, ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" придбало автомобіль ПАЗ 3205, про що було укладено договір купівлі-продажу транспортного засобу №4844/2016/162945 від 01.11.2016 року, посередником якого був ОСОБА_3 , а власником транспортного засобу - ОСОБА_4 (т.21, а.с.105-106).

У позовній заяві представник позивача зазначила, що квитанції про сплату ОСОБА_4 8200,00 грн. податку на доходи фізичних осіб та військового збору в сумі 2460,00 грн. у позивача відсутні.

На виконання ухвали суду Головне управління ДПС у Миколаївській області надало інформацію, що ОСОБА_4 протягом листопада 2016 року військовий збір та податок на доходи фізичних осіб до бюджету не сплачував (т.25, а.с.1).

Також, на виконання ухвали суду Головне управління ДПС у Харківській області надало інформацію, що ОСОБА_2 у жовтні 2016 року суму військового збору в розмірі 5760,00 грн. не сплачував (т.25, а.с.91).

Щодо встановленої в результаті перевірки реєстрації в ЄРПН податкових накладних на загальну суму 1701,00 гри., що тягне за собою накладення штрафу в розмірі 850 грн. судом встановлено наступні обставини.

В акті перевірки зазначено, що станом на 29.09.2017 року по рахунку 361 розрахунки з вітчизняними покупцями по контрагенту ТОВ "ХІМРЕЗЕРВ-ЖИТОМИР" (код 33686536, ІПН 336865306254) обліковується кредиторська заборгованість у сумі 57 374,40 грн.

29.09.2017 року від ТОВ "ХІМРЕЗЕРВ-ЖИТОМИР" отримано попередніх оплат на суму 98 521,20 грн.

ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" 29.09.2019 року не здійснювало реалізації товарів (робіт, послуг) на адресу ТОВ "ХІМРЕЗЕРВ-ЖИТОМИР".

Станом на 30.09.2017 року по рахунку 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями по контрагенту ТОВ "ХІМРЕЗЕРВ-ЖИТОМИР" обліковується кредиторська заборгованість у сумі 155 895,60 грн.

Отже, ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ", відповідно до вимог п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-УІ (із змінами та доповненнями), повинно було визначити податкове зобов`язання по взаєморозрахунках з ТОВ "ХІМРЕЗЕРВ-ЖИТОМИР" за 29.09.2017 року по сумі зарахування коштів від покупця на банківський рахунок платника податку, а саме у розмірі 16 420,20 грн. (сума визначена з обсягу отриманої попередньої оплати 98 521,20 грн.)

Перевіркою реєстрації податкових накладних у ЄРПН встановлено, що ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" виписало 29.09.2017 року наступні податкові накладні, які зареєстровані у жовтні 2017 року:

- №50 від 29.09.2017 року на суму 25304,40 грн. в тому числі ПДВ 4217,40 грн.;

- №59 від 29.09.2017 року на суму 63010,80 грн. в тому числі ПДВ 10501,80 грн.

Відхилення за 29.09.2017 між сумою податкового зобов`язання, визначене за даними перевірки у сумі 16 420,20 грн. та виписаними та зареєстрованими податковими накладними в ЄРПН у сумі 14 719,20 грн., становить 1 701,00 грн.

Таким чином, встановлено, що 29.09.2017 року не зареєстровано в ЄРПН та не включено до складу податкового зобов`язання суму у розмірі 1 701,00 грн.

Доказів включення до складу податкового зобов`язання суму у розмірі 1 701,00 грн. суду не надано.

V. Оцінка суду.

Надаючи правову оцінку обґрунтованості аргументам, наведеними учасниками справи, суд дійшов наступних висновків.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов`язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов`язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства регулює Податковий кодекс України (далі - ПК України).

Згідно пп.14.1.36 п. 14.1 ст.14 ПК України господарська діяльність - це діяльність особи, що пов`язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

Підпунктом 134.1.1 п. 134.1 ст.134 ПК України встановлено, що об`єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу.

Базою оподаткування є грошове вираження об`єкту оподаткування, визначеного згідно із статтею 134 цього Кодексу з урахуванням положень цього Кодексу (п. 135.1 ст. 135 ПК України).

Відповідно до п. 137.1 ст. 137 ПК України податок нараховується платником самостійно за ставкою, визначеною статтею 136 цього Кодексу, від бази оподаткування, визначеної згідно зі статтею 135 цього Кодексу.

Підпунктом 14.1.181 п. 14.1 ст. 14 ПК України визначено, що податковий кредит - це сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов`язання звітного (податкового) періоду, визначена згідно розділу V цього Кодексу.

Право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг ("а" п.198.1 ст.198 ПК України).

Датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше: дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг або дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною (п.198.2 ст.198 ПК України).

При цьому, податковий кредит в силу приписів п.198.3 ст.198 ПК України визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг (у разі здійснення контрольованих операцій - не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу) та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв`язку з, зокрема, придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Водночас, не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв`язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними (або підтверджені податковими накладними, оформленими з порушенням вимог статті 201 цього Кодексу) чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу (п. 198.6 ст. 198 ПК України).

Згідно п.201.1 ст.201 ПК України, на дату виникнення податкових зобов`язань платник податку зобов`язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений цим Кодексом термін.

Згідно до п.201.10 статті 201 Податкового кодексу України при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов`язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою. Податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Форма та порядок заповнення податкової накладної затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (п. 201.2 ст.201 ПК України).

Виходячи з аналізу наведених норм в їх сукупності суд дійшов висновку, що Податковим кодексом України визначено окремі випадки, за яких неможливе формування податкового кредиту, зокрема це відсутність зв`язку з господарською діяльністю, фіктивність операцій (відсутність поставок), відсутність податкової правосуб`єктності, відсутність на момент перевірки податкових накладних або видача їх особою, яка не є платником податку додану вартість.

При цьому, пунктом 2 ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. встановлено: бухгалтерський облік є обов`язковим видом обліку, який ведеться підприємством.

Первинні документи повинні мати такі обов`язкові реквізити: назву документу, дату і місце складання, назву підприємства, зміст та обсяг господарської операції, посади осіб відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення.

Пунктами 3, 4, 5, 6 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. передбачено, "Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов`язаних рахунках бухгалтерського обліку. Операції в іноземній валюті відображаються також у валюті розрахунків та платежів по кожній іноземній валюті окремо.

Дані аналітичних рахунків повинні бути тотожні відповідним рахункам синтетичного обліку на кінець останнього дня кожного місяця.

Регістри бухгалтерського обліку повинні мати назву, період реєстрації господарських операцій, прізвища і підписи або інші дані, що дають змогу ідентифікувати осіб, які брали участь у їх складанні.

Господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

У разі складання та зберігання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку з використанням електронних засобів оброблення інформації підприємство зобов`язане за свій рахунок виготовити їх копії на паперових носіях на вимогу інших учасників господарських операцій, а також правоохоронних органів та відповідних органів у межах їх повноважень, передбачених законами.

Водночас, в силу приписів п. 44.1 ст. 44 ПК України встановлено, що для цілей оподаткування платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

При цьому, платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Для обрахунку об`єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування (п. 44.2 ст. 44 ПК України).

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття в фінансовій звітності визначено в "Положенні (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. №318 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 19.01.2000 за №27/4248 (далі Положення №318).

Згідно п. 4 Положення №318 об`єкт витрат - продукція, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які потребують визначення пов`язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат.

Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов`язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені (п. 6 Положення №318).

Статтею 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №996-XIV (далі Закон №996-XIV) визначено, що господарська операція це дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов`язань, власному капіталі підприємства, а первинний документ це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону № 996-XIV підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції (ч. 2 ст. 9 Закону № 996-ХІV).

Поряд з цим, згідно абзацу другого п. 2.1 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.1995 за номером 168/704, господарські операції - це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов`язань і фінансових результатів.

Аналіз вказаних норм свідчить про те, що будь-які документи (у тому числі договори, накладні, рахунки тощо) мають силу первинних документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції. Якщо ж фактичне здійснення господарської операції відсутнє, відповідні документи не можуть вважатися первинними документами для цілей ведення податкового обліку навіть за наявності всіх формальних реквізитів таких документів, що передбачені законодавством.

Визначальною ознакою господарської операції є те, що вона повинна спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків.

В той же час, суд звертає увагу на думку колегії суддів Судової плати в адміністративних справах Верховного Суду України, викладену у постановах від 03.11.2015 у справі №21-4471а15, від 26.01.2016 у справі №21-4781а15 про те, що надання податковому органу належним чином оформлених документів, передбачених законодавством про податки та збори, з метою одержання податкової вигоди є підставою для її одержання, якщо податковий орган не встановив та не довів, що відомості, які містяться в цих документах, неповні, недостовірні та (або) суперечливі, є наслідком укладення нікчемних правочинів або коли відомості ґрунтуються на інших документах, недійсність даних в яких установлена судом.

Про необґрунтованість податкової вигоди можуть також свідчити підтверджені доказами доводи податкового органу, зокрема, про наявність таких обставин: неможливість реального здійснення платником податків зазначених операцій з урахуванням часу, місця знаходження майна або обсягу матеріальних ресурсів, економічно необхідних для виробництва товарів, виконання робіт або послуг, нездійснення особою, яка значиться виробником товару, підприємницької діяльності; відсутність необхідних умов для досягнення результатів відповідної підприємницької, економічної діяльності у зв`язку з відсутністю управлінського або технічного персоналу, основних коштів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів; облік для цілей оподаткування тільки тих господарських операцій, які безпосередньо пов`язані з виникненням податкової вигоди, якщо для такого виду діяльності також потрібне здійснення й облік інших господарських операцій; здійснення операцій з товаром, що не вироблявся або не міг бути вироблений в обсязі, зазначеному платником податків у документах обліку; відсутність первинних документів обліку.

Таким чином, у цілях підтвердження обґрунтованості заявлених податкових вигод має бути встановлений їх об`єктивний предметний зв`язок з фактами та результатами реальної підприємницької або іншої економічної діяльності, що слугує підставою для висновку про достовірність первинних документів, у тому числі й відносно учасників та умов господарських операцій.

З аналізу наведених правових норм у їх системному зв`язку, суд дійшов висновку, що необхідною умовою для правомірності формування податкового кредиту та валових витрат, є фактичне здійснення господарської операції платником податків.

У свою чергу, фактичне здійснення господарської операції платником податків посвідчується, зокрема, належно оформленими податковими накладними та іншими первинними бухгалтерськими документами.

Досліджуючи спірні правовідносини, суд встановив, що висновок відповідача, наведений ним в акті перевірки, ґрунтується на встановлених відповідачем фактах, які в цілому свідчать про відсутність підтвердження фактичного здійснення операцій з реалізації (поставки) товару надання послуг, а надані до перевірки первинні документи не опосередковувались реальним рухом активів від контрагентів.

За наявності у позивача передбачених Податковим кодексом України та Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» належно оформлених первинних документів, які містять відомості про господарську операцію та підтверджують її здійснення, відсутність товарно-транспортних накладних суд не розглядає як доказ безтоварності господарських операції позивача.

Системний аналіз вищезазначених правових норм, дослідження наявних в матеріалах доказів, свідчить про те, що документи, на підставі яких позивач сформував податковий кредит та зобов`язання, відповідають критеріям первинного документу, а відтак - дії позивача щодо формування податкового кредиту є правомірними.

З огляду на приписи положень пп.14.1.36 п.14.1 ст. 14 Податкового кодексу України, суд наголошує, що обов`язковими ознаками господарської діяльності є здійснення її суб`єктами господарювання у сфері суспільного виробництва; спрямування її на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг. При цьому результати зазначеної діяльності - продукція, роботи чи послуги - мають вартісний характер і цінове вираження.

В акті перевірки, як на підставу відсутності фактичного здійснення господарських операцій між ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" та його контрагентами перевіряючі посилаються на вироки судів, в яких встановлено, що керівники підприємств - контрагентів не мають відношення до діяльності фірм.

Дослідивши надані до копії вироків судом встановлено, що керівники визнали вину у вчинені ним злочинів, передбачених ст.ст.205, ст.27 КК України (т.24, а.с.140-153).

В даному випадку слід зазначити, що з урахуванням положень статей 70, 72 Кодексу адміністративного судочинства України, належним доказом фіктивності підприємництва (протиправних дій певних фізичних осіб) є вирок суду у кримінальній справі, проте відповідачем не представлено вироку суду у кримінальній справі за фактом фіктивного підприємства контрагентів позивача.

Суд вважає за необхідне також зазначити, що згідно з постановою Верховного Суду (касаційне провадження №К/9901/2030/17), №821/589/17 від 06.02.2018 року фактично здійснена господарська операція характеризується тим, що призводить до настання реальних змін майнового стану платника податків, а первинний документ, відповідно, це документ, що містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Рішення суду яке б набрало законної сили про визнання договорів укладених між позивачем та його контрагентами зазначеними у акті перевірки від 21.05.2019 року суду не надано.

У зв`язку з викладеним, суд дійшов висновку про правомірність включення позивачем до складу податкового кредиту та витрат сум по взаємовідносинах з ТОВ "ЮНІВЕСТ-ІНВЕСТ" (код 40821979), ТОВ "СЕМЕЛІТ" (код 41567888), ТОВ "ПРИВАТ-ОПТТОРГ" (код 39915728), ТОВ "АГРОНОМІЯ-ЦЕНТР" (код 38212126), ПП "АГРОСТАНДАРТ А" (код 37426702), ТОВ "БІЛДІНГ ТРЕЙД ЛТД" (код 37610662), ТОВ"КАЛІСТО ІНТЕЛ" (код 40993542), ТОВ "АВЕР ПРОМ" (код 42535417), ТОВ "АГРОКОМПАНІЯ ДОБРОБУТ" (код 40482725), ТОВ "АГРОПРОМ ПЕРЕРОБКА" (код 40394278), ТОВ "АЛЕКРГ (код 40682142), ТОВ "БК АЛЬФА СІТІ" (код 41971357), ТОВ "ЕКОНОМ ТРЕЙД БІЗНЕС" (код 42334404), ТОВ "КАСЕЛ ГРУП" (код 41642085), ТОВ "ЛЮН-ЛТД" (код 41261456), ТОВ "НОРД ВЕСТ ЛТД" (код40449709), ТОВ "ТЕРИТОРІЯ БІЗНЕС ПЛЮС" (код 41394840), ТОВ "ТРАНЗИТПОСТАВКА" (код 41015301), ТОВ "УКРГРУПКОМЕРЦ" (код 40102251), ТОВ "БК "УСПІХ" (код 41029089), ТОВ "ЮЖАНКА ЛТД" (код 41066927), ТОВ "АГРАРНІ ТРАДИЦІЇ СВ" (код 41141697), ТОВ "БАЗАЛЬТ ІНВЕСТМЕНТ" (код 40218593), ТОВ "БУДСІТІПРОЕКТ" (код 41218149), ТОВ "МОРИОН ТРЕЙД" (код 40952548), ТОВ "ПОРТСВАКС" (код 41631277), ТОВ "СТАНДАРТ ТРЕЙД СІТІ" (код 41985485), ТОВ "ТВК "МЕТЕКС" (код 39412768), ПП "БАХОЛ" (код 38668642), ТОВ "КАРТВЕЛ" (код 41631151), ТОВ "СИНЕРПЯ" (код 33592396), ТОВ "ЛАМАН АРДО" (код 39592538), ТОВ "ЛЕНЦ" (код 39656423), ТОВ "БАРДО ГРУП" (код 41444811), ТОВ "ЕКО-БІЛД ЛТД" (код 41204314), ТОВ "МАСТ СІТІ" (код 40777087), ПФ "ЛЕВКО".

Більш того, судом встановлено, що податкові повідомлення-рішення №00000221401 та №00000211401 від 09.17.2019 року частково прийняті на підставі акту перевірки від 21.05.2019 р. з питань дотримання вимог податкового законодавства ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" із ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ -"АЛЬТОР" (код 39140922) за період березня 2016 року був предметом розгляду у справі №340/1604/19.

Рішенням Кіровоградського окружного адміністративного суду від 20.09.2019 року, що набрало законної сили, визнано протиправними та скасовано податкові повідомлення - рішення від 26.03.2019 року №00000161402 та №00000171402 якими позивачу зменшено суму від`ємного значення об`єкта оподаткування податком на прибуток у розмірі 482 520,00 грн. та зменшено суму від`ємного значення суми податку на додану вартість у сумі 80 420,00 грн. (т.25, а.с.120-124).

Вищезазначеним судовим рішенням встановлено реальність правочинів укладених між ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" із ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ -"АЛЬТОР" за період березня 2016 року.

Статтею 72 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що обставини, встановлені судовим рішенням в адміністративній, цивільній або господарській справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Обставини, визнані судом загальновідомими, не потрібно доказувати.

Обставини, які визнаються сторонами, можуть не доказуватися перед судом, якщо проти цього не заперечують сторони і в суду не виникає сумніву щодо достовірності цих обставин та добровільності їх визнання.

Даючи правову оцінку наведеним доказам, суд вважає, що ними підтверджується реальний характер господарських операцій позивача з його контрагентом, а відтак - і правомірність формування позивачем витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість.

Як вбачається з акту перевірки позивача, відповідачем у ході перевірки встановлено відсутність у постачальника руху активів, зобов`язань чи власного капіталу у процесі здійснення господарської операції, відсутність фізичних, технічних та технологічних можливостей до вчинення задекларованих господарських операцій.

Разом з тим, Податковий кодексу України не ставить право на податковий кредит в залежність від обов`язкового підтвердження декларування відповідної суми податкових зобов`язань контрагентом. Податок на додану вартість є непрямим податком і сплачується при придбанні товару (послуги) не безпосередньо до бюджету, а постачальнику товарів (послуг). І лише у такого постачальника товару (послуг), який у складі вартості придбаного товару (послуги) отримав податок на додану вартість, виникають зобов`язання стосовно сплати податку до бюджету. При цьому, покупець товарів (послуг) не може нести відповідальність за постачальника.

Дана позиція відповідає практиці Верховного Суду України у подібних правовідносинах (постанова від 11.12.2007 р., справа № 21-137во06) , де ВСУ дійшов висновку про те, що у разі невиконання контрагентом зобов`язання зі сплати податку до бюджету, відповідальність та негативні наслідки настають саме щодо цієї особи. Ця обставина не є підставою для позбавлення платника ПДВ права на його відшкодування у разі, коли цей платник виконав усі передбачені законом умови щодо отримання такого відшкодування та має необхідні документальні підтвердження розміру свого податкового кредиту.

Така позиція, також, узгоджується із практикою Європейського суду з прав людини.

Так, у справі Булвес АД проти Болгарії (2009 рік, заява № 3991/03) визнано, що платник податку на додану вартість не має нести відповідальність за зловживання, вчинені його постачальниками, якщо платник ПДВ не знав про такі зловживання і не міг про них знати.

На час вчинення господарських операцій між позивачем та контрагентами, останні мали статус юридичної особи, були зареєстрований відповідно до вимог чинного законодавства України та включені до ЄДРПОУ.

Щодо податкового повідомлення - рішення №00000231401 від 09.07.2019 року яким до позивача застосовано штрафу в розмірі 850 грн. суд зазначає наступне.

В акті перевірки зазначено, що станом на 29.09.2017 року по рахунку 361 розрахунки з вітчизняними покупцями по контрагенту ТОВ "ХІМРЕЗЕРВ-ЖИТОМИР" (код 33686536, ІПН 336865306254) обліковується кредиторська заборгованість у сумі 57 374,40 грн.

29.09.2017 року від ТОВ "ХІМРЕЗЕРВ-ЖИТОМИР" отримано попередніх оплат на суму 98 521,20 грн.

ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" 29.09.2019 року не здійснювало реалізації товарів (робіт, послуг) на адресу ТОВ "ХІМРЕЗЕРВ-ЖИТОМИР".

Станом на 30.09.2017 року по рахунку 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями по контрагенту ТОВ "ХІМРЕЗЕРВ-ЖИТОМИР" обліковується кредиторська заборгованість у сумі 155 895,60 грн.

Отже, ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ", відповідно до вимог п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-УІ (із змінами та доповненнями), повинно було визначити податкове зобов`язання по взаєморозрахунках з ТОВ "ХІМРЕЗЕРВ-ЖИТОМИР" за 29.09.2017 року по сумі зарахування коштів від покупця на банківський рахунок платника податку, а саме у розмірі 16 420,20 грн. (сума визначена з обсягу отриманої попередньої оплати 98 521,20 грн.)

Перевіркою реєстрації податкових накладних у ЄРПН встановлено, що ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" виписало 29.09.2017 року наступні податкові накладні, які зареєстровані у жовтні 2017 року:

- №50 від 29.09.2017 року на суму 25304,40 грн. в тому числі ПДВ 4217,40 грн.;

- №59 від 29.09.2017 року на суму 63010,80 грн. в тому числі ПДВ 10501,80 грн.

Відхилення за 29.09.2017 між сумою податкового зобов`язання, визначене за даними перевірки у сумі 16 420,20 грн. та виписаними та зареєстрованими податковими накладними в ЄРПН у сумі 14 719,20 грн., становить 1 701,00 грн.

Відповідно до п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VІ на дату виникнення податкових зобов`язань платник податкуmзобов`язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений цим Кодексом термін.

Порушення платниками податку на додану вартість граничних термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в ЄРПН, встановлених статтею 201 ПКУ, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірах, визначених статтею 120 1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-УІ (із змінами та доповненнями).

Згідно з п.120 1 .2 ст. 120 1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VІ (із змінами та доповненнями чинними з 01.01.2017 року) відсутність реєстрації протягом граничного строку, передбаченого статтею 201 цього Кодексу, податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних (крім податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою), що зазначена у податковому повідомленні-рішенні, складеному за результатами перевірки контролюючого органу, - тягне за собою накладення на платника податку штрафу в розмірі 50 відсотків суми податкових зобов`язань з податку на додану вартість, зазначеної у такій податковій накладній та/або розрахунку коригування до податкової накладної або від суми податку на додану вартість, нарахованого за операцією з постачання товарів/послуг, якщо податкову накладну на таку операцію не складено.

Таким чином, по ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" встановлено відсутність реєстрації в ЄРПН податкових накладних на загальну суму ПДВ 1 701,00 грн., що тягне за собою накладення штрафу у розмірах, визначених статтею 120 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VІ (із змінами та доповненнями).

Доказів включення до складу податкового зобов`язання суми у розмірі 1 701,00 грн. суду не надано.

Виходячи із вищенаведеного суд доходить висновку, що податкове повідомлення - рішення №00000231401 від 09.07.2019 року винесено правомірно та не підлягає скасуванню.

Щодо податкових повідомлень - рішень №0001011304 від 09.07.2019 року яким позивачу збільшено суму грошового зобов`язання з податку на доходи фізичних осіб в сумі 51691,39 грн., а також №0001021304 від 09.07.2019 року яким позивачу збільшено суму грошового зобов`язання з військового збору в сумі 15507,42 грн. суд зазначає наступне.

Згідно з пп. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб - юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента - юридичної особи, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов`язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV цього Кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому ст. 18 та розділом IV цього Кодексу,

Пунктом 163.1 ст. 163 Податкового кодексу визначено, що об`єктом оподаткування платника податку (як резидента, так і нерезидента) є, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, який складається із суми оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) протягом такого звітного податкового місяця.

Положеннями пунктів 171.1, 171.2 статті 171 Податкового кодексу України передбачено, що особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з доходів у вигляді заробітної плати, є роботодавець, який виплачує такі доходи на користь платника податку. Особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з інших доходів, є: а) податковий агент - для оподатковуваних доходів з джерела їх походження в Україні; б) платник податку - для іноземних доходів та доходів, джерело виплати яких належить особам, звільненим від обов`язків нарахування, утримання або сплати (перерахування) податку до бюджету.

Підпунктами а та б пункту 176.2 статті 176 Кодексу визначено, що особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов`язані: а) своєчасно та повністю нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) до бюджету податок з доходу, що виплачується на користь платника податку та оподатковується до або під час такої виплати за її рахунок; б) подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності з зазначених питань не допускається. У разі, якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, податковий розрахунок у вигляді окремого витягу за такий підрозділ подає юридична особа до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням та надсилає копію такого розрахунку до контролюючого органу за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу в установленому порядку.

Положеннями пункту 173.3 статті 173 Податкового кодексу України визначено, що у разі,

якщо стороною договору купівлі-продажу об`єкта рухомого майна є юридична особа чи фізична особа - підприємець, така особа вважається податковим агентом платника податку та зобов`язана виконати всі визначені цим розділом функції податкового агента. При цьому, податковий агент утримує податок за ставками, визначеними відповідно до пунктів 173.1, статті 173 Податкового кодексу України.

Відповідно до ст.ст.1, 4, 8-10, 15-16 Закону України "Про товарну біржу" від 0.12.1991 N 1956-ХІІ ( 1956-12 ) товарна біржа є організацією, що об`єднує юридичних і фізичних осіб, які здійснюють виробничу і комерційну діяльність, і має за мету надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на товари, вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу і пов`язаних з ним торговельних операцій. Товарна біржа на займається комерційним посередництвом і не має на меті одержання прибутку, а забезпечує, зокрема, створення умов для проведення біржової торгівлі, надання членам і відвідувачам біржі організаційних та інших послуг, при цьому право здійснювати біржові операції на біржі покладено тільки на її членів або брокерів, які зобов`язані провадити розрахунки за своїми угодами відповідно до правил біржової торгівлі, угоди, зареєстровані на біржі, не підлягають нотаріальному посвідченню і вважаються укладеними з моменту їх реєстрації на біржі. Аналіз наведених норм свідчить, що податковим агентом по операціях з об`єктами рухомого майна є юридичні особи, які здійснюють посередницькі функції по угодах з рухомим майном або нотаріус, який посвідчує відповідний договір або дійсність підписів сторін угоди, надає послуги із здійснення зазначених у цій статті розрахунків.

Біржа як організація, що об`єднує юридичних і фізичних осіб, які здійснюють виробничу і комерційну діяльність, і має за мету надання послуг в укладенні і юридичному оформленні біржових угод, і саме за надання послуг отримує плату, однак, грошові кошти за реалізоване майно на власний рахунок не отримує і з такого рахунку не виплачує.

Таким чином, за ознаками, наведеними у Законі України "Про товарну біржу" товарна біржа податковим агентом не визначена, оскільки посередницьку діяльність у договорах, що укладаються на біржі, не здійснює.

Якщо покупцем рухомого майна, транспортного засобу виступає держсуб`єкт (юридична особа), а договір купівлі - продажу заключений між фізособою держсуб`єктом (юридичною особою або ФОП) юридична особа (ФОП), яка є покупцем рухомого майна (транспортного засобу) повинна виконати функції податкового агента: утримати з виплачуваного фізособі доходу ПДФО і ВЗ, а також показати таку виплату в Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ з ознакою доходу 105 .

Також якщо продаж транспортних засобів здійснюється через посередника (юрособа, ФОП) або у присутності посадових осіб органів, що здійснюють реєстрацію (перереєстрацію) транспортних засобів, то такий посередник виконує функції податкового агента тільки в частині надання до контролюючого органу Податкового розрахунку за ф. № 1ДФ.

Відповідно до пп.168.1.2 п. 168.1 ст.168 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-УІ (із змінами і доповненнями) податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування цього податку до бюджету.

Відповідно до пп. 168,1.5 п. 168.1 ст.168 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-УІ (із змінами і доповненнями) якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку, то податок, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає перерахуванню до бюджету податковим агентом у строки, встановлені цим Кодексом для місячного податкового періоду, розрахунок наведено у додатку

Відповідно до пункту 16 1 підрозділу 10 Розділу XX Перехідних положень - Податкового кодексу України № 2755-УІ від 02.12,2010 року (із змінами та доповненнями), тимчасово, до набрання чинності рішення Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, встановлюється військовий збір за ставкою 1,5 відсотків від об`єкта оподаткування визначеного відповідно до статті 163 цього Кодексу.

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюється у порядку, встановленому статтею 168 цього Кодексу.

Відповідальність за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) збору до бюджету є особи, визначені у статті 171 цього Кодексу.

Платники збору зобов`язані забезпечувати виконання податкових зобов`язань у формі та спосіб, визначені статтею 176 цього Кодексу.

До матеріалів справи додано копію квитанції №80146 від 07.10.2016 року про сплату ОСОБА_2 до бюджету податку на доходи фізичних осіб у розмірі 19200,00 грн. (т.21, а.с.104).

На виконання ухвали суду управління контролюючих органів надали інформацію, що ОСОБА_4 протягом листопада 2016 року військовий збір та податок на доходи фізичних осіб до бюджету не сплачував, а також, що ОСОБА_2 у жовтні 2016 року суму військового збору в розмірі 5760,00 грн. не сплачував (т.25, а.с.1, 91).

Враховуючи вищенаведене суд доходить висновку, що податкове повідомлення - рішення в №0001011304 від 09.07.2019 року в частині нарахування ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" суми грошового зобов`язання з податку на доходи фізичних осіб за основним платежем 19200,00 грн., 4800,00 грн. за штрафними (фінансовими) санкціями та 10873,62 грн. пені підлягає скасуванню.

Згідно ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КАС України розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюється на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Згідно ч.1 ст.77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Частиною 2 ст.77 КАС України визначено, що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Перевіривши юридичну та фактичну обґрунтованість доводів позивача, оцінивши досліджені під час судового розгляду справи докази в їх сукупності, суд доходить висновку, що відповідачем не доведена правомірність визначення суми грошового зобов`язання з податку на додану вартість та податку на прибуток, а тому адміністративний позов підлягає частковому задоволенню.

У процесі розгляду справи не виявлено інших фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення спору, і доказів на підтвердження цих обставин.

Згідно з ч. 1 ст. 90 КАС України суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні.

Таким чином, за сукупністю наведених обставин та враховуючи наявність письмових доказів, що підтверджують наведені позивачем доводи у позовній заяві та виходячи з системного аналізу вищезазначених норм чинного законодавства України, що регулює спірні правовідносини, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення позову шляхом часткового скасування податкових повідомлень - рішень від 09.07.2019 року.

VI. Розподіл судових витрат

Представником позивача у позовній заяві просить стягнути з відповідача судові витрати, які складаються із суми сплаченого судового збору в сумі 19210,00 грн. та 55300,00 грн. витрат на професійну правничу допомогу (т.1, а.с.97).

Відповідно до частини першої статті 132 Кодексу адміністративного судочинства України судові витрати складаються із судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

Згідно з пунктом 1 частини третьої статті 132 Кодексу адміністративного судочинства України до витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати на професійну правничу допомогу.

Частиною першою статті 134 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом з іншими судовими витратами, за винятком витрат суб`єкта владних повноважень на правничу допомогу адвоката (частина друга статті 134 Кодексу адміністративного судочинства України).

Згідно з частиною третьою статті 134 Кодексу адміністративного судочинства України для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на правничу допомогу та з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги (частина четверта статті 134 Кодексу адміністративного судочинства України).

Згідно з частиною п`ятою статті 134 Кодексу адміністративного судочинства України розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

У частині шостої статті 134 Кодексу адміністративного судочинства України зазначено, що у разі недотримання вимог частини п`ятої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами.

Такого клопотання відповідачем до суду не подано.

На підтвердження факту понесення витрат на професійну правничу допомогу позивачем надано до суду: договір про надання правничої допомоги від 19.06.2019 року №19/06-19; детальний опис наданої правничої допомоги; ордер та копію свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю (т.23, а.с.192-196).

Відповідно до детального опису наданої правничої допомоги адвокатом здійснено:

- проведення зустрічей та консультацій Клієнта з питань визнання протиправними та скасування вказаних податкових повідомлень-рішень, провести узгодження правової позиції - 3 години;

- проведення правового аналізу матеріалів позапланової документальної перевірки Клієнта, за результатами якої складено Акт від 21.05.2019 р. № 65/11-28-14-01/37168244 Про результати позапланової виїзної перевірки товариства з обмеженою відповідальністю "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів, дотримання податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 року, а також правильністю нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період 01.01.2015 по 31.12.2018 року - 12 години;

- вивчення законодавчої бази, яка регулює спірні взаємовідносини між ГУ ДФС у Кіровоградській області та Клієнтом - 8 годин;

- ознайомлення із судовою практикою у подібних спірних правовідносин в межах України та правовими висновками Верховного Суду та Верховного Суду України - 8 годин;

- підготовка належним чином обґрунтованої позовної заяви, збирання доказів, засвідчення належним чином копій письмових доказів, та подання позову разом із доказами до Кіровоградського окружного адміністративного суду - 114 годин;

- підготовка та подання (нарочним) до ГУ ДФС у Кіровоградській області повідомлення про звернення до суду із позовом про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень - 1 год. 30 хв.;

- прийняття участі в судових засіданнях при розгляді справи за позовом Клієнта до ГУ ДФС у Кіровоградській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень у Кіровоградському окружному адміністративному суді по захисту законних прав та інтересів Клієнта, як позивача у справі - попередньо 1 год.

Проте, суд не бере зазначене до уваги, оскільки позивачем до матеріалів справи не надано доказів на підтвердження фактичного отримання адвокатом коштів в сумі 55300,00 грн. суду не надано.

Зважаючи на вказане та недостатність безспірних доказів, які б підтверджували понесені позивачем витрати на оплату правничої допомоги, суд не вбачає підстав для задоволення вимоги щодо їх стягнення на користь позивача.

Частиною другою статті 6 КАС України передбачено, що суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики Європейського суду з прав людини.

Закон України Про судоустрій і статус суддів встановлює, що правосуддя в Україні функціонує на засадах верховенства права відповідно до європейських стандартів та спрямоване на забезпечення права кожного на справедливий суд.

Відповідно до статті 17 Закону України Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини суди застосовують як джерело права при розгляді справ положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та протоколів до неї, а також практику Європейського суду з прав людини та Європейської комісії з прав людини.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, про що, зокрема, відзначено у пункті 95 рішення у справі Баришевський проти України (Заява № 71660/11), пункті 80 рішення у справі Двойних проти України (Заява № 72277/01), пункті 88 рішення у справі Меріт проти України (заява № 66561/01), заявник має право на відшкодування судових та інших витрат лише у разі, якщо доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їх розмір обґрунтованим.

Крім того, у пункті 154 рішення Європейського суду з прав людини у справі Lavents v. Latvia (заява 58442/00) зазначено, що згідно зі статтею 41 Конвенції Суд відшкодовує лише ті витрати, які, як вважається, були фактично і обов`язково понесені та мають розумну суму.

Відповідно до частини третьої статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України при частковому задоволенні позову судові витрати покладаються на обидві сторони пропорційно до розміру задоволених позовних вимог.

З матеріалів справи вбачається, що позивачем при зверненні із даним позовом до суд сплачено судовий збір у розмірі 19210,00 грн. (т.1, а.с.2).

Таким чином, враховуючи матеріали справи та докази, наданні до суду, суд дійшов висновку, що на користь позивача підлягають стягненню витрати по сплаті судового збору у розмірі 19187,48 грн. (29712262,19 : 29747135,81 х 19210,00).

Керуючись ст.ст.139, 246, 255, 292-297, 325, 382 КАС України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Адміністративний позов товариства з обмеженою відповідальністю "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" (вул.Мурманська, 9, м. Кропивницький, 25491, код ЄДРПОУ - 37168244) до Головного управління ДФС у Кіровоградській області (вул. Велика Перспективна, 55, м. Кропивницький, 25006, код ЄДРПОУ - 39393501) про визнання протиправним та скасування податкових повідомлень - рішень від 09.07.2019 року №00000211401, №00000221401, №00000201401, №00000191401, №00000231401, №0001011304 та №0001021304 задовольнити частково.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення від 09 липня 2019 року за №00000221401, що прийняте ГУ ДФС у Кіровоградській області.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення від 09 липня 2019 року за № 00000201401, що прийняте ГУ ДФС у Кіровоградській області.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення від 09 липня 2019 року за № 00000191401, що прийняте ГУ ДФС у Кіровоградській області.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення від 09 липня 2019 року за № 0001021304, що прийняте ГУ ДФС у Кіровоградській області.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення №0001011304 від 09.07.2019 року в частині нарахування ТОВ "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" суми грошового зобов`язання з податку на доходи фізичних осіб за основним платежем 19200,00 грн., 4800,00 грн. за штрафними (фінансовими) санкціями та 10873,62 грн. пені.

У задоволенні решти позовних вимог відмовити.

Присудити на користь товариства з обмеженою відповідальністю "КІРОВОГРАДПОСТАЧ" (вул.Мурманська, 9, м. Кропивницький, 25491, код ЄДРПОУ - 37168244) понесені витрати по сплаті судового збору у розмірі 19187,48 грн. (дев`ятнадцять тисяч сто вісімдесят сім гривень сорок вісім копійок) за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області (вул. Велика Перспективна, 55, м. Кропивницький, 25006, код ЄДРПОУ - 39393501).

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Третього апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

У разі оголошення судом лише вступної та резолютивної частини рішення, або розгляду справи в порядку письмового провадження, апеляційна скарга подається протягом тридцяти днів з дня складення повного тексту рішення.

Відповідно до підпункту 15.5 пункту 1 Розділу VII "Перехідні положення" Кодексу адміністративного судочинства України до початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні скарги подаються учасниками справи до або через Кіровоградський окружний адміністративний суд.

Повний текст рішення виготовлено та підписано 30.12.2019 року.

Суддя

Кіровоградського окружного

адміністративного суду Р.В. Жук

Дата ухвалення рішення 30.12.2019
Зареєстровано 30.12.2019
Оприлюднено 02.01.2020

Судовий реєстр по справі 340/1728/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 30.09.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 28.09.2020 Кіровоградський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 18.09.2020 Кіровоградський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 09.09.2020 Кіровоградський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 07.09.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 06.08.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 25.06.2020 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 17.06.2020 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.03.2020 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 19.02.2020 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 30.12.2019 Кіровоградський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 18.09.2019 Кіровоградський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 28.08.2019 Кіровоградський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 23.07.2019 Кіровоградський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону