ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

09 грудня 2019 року о/об 14 год. 53 хв.Справа № 280/2131/19 м.Запоріжжя Запорізький окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Прасова О.О. при секретарі Новіковій Д.А., за участю представника позивача Жовтобрюхова В.В., представника відповідача Куранової С.Г., розглянувши у місті Запоріжжі у відкритому судовому засіданні у порядку загального позовного провадження адміністративну справу

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРС ГРУПП" (69093, м.Запоріжжя, вул.Звенигородська, буд.8, кв.128; код ЄДРПОУ 40227283)

до Головного управління ДФС у Запорізькій області (69107, м.Запоріжжя, проспект Соборний, буд.166; код ЄДРПОУ 39396146)

про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень,

ВСТАНОВИВ:

До Запорізького окружного адміністративного суду надійшов адміністративний позов товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРС ГРУПП" (надалі - позивач, ТОВ "ІНТЕРС ГРУПП") до Головного управління ДФС у Запорізькій області (надалі - відповідач, ГУ ДФС у Запорізькій області), в якому позивач просить суд визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення: 1) №0003961407 від 25.03.2019; 2) №0003971407 від 25.03.2019.

У позові зазначено наступне. Як вбачається з тексту акту перевірки підставою для висновку стало те, що перевіркою показників, задекларованих у рядку 10.1 Декларацій Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України, які: підлягають оподаткуванню за основною ставкою , у загальній сумі 1162472,00 грн., на підставі даних бухгалтерського та податкового обліку: договорів, податкових накладних, актів виконаних робіт, розрахункових документів; даних оборотно-сальдових відомостей та журналів-ордерів по рахункам 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками , відомостей податкового обліку, а також, згідно комп`ютерних автоматизованих інформаційних систем та АРМів: ІС ПОДАТКОВИЙ БЛОК , Архів електронної звітності, Єдиний реєстр податкових накладних, веб-сайту ГУ ДФС України та інших баз даних Державної фіскальної служби, даних звітності за відповідні звітні податкові періоди з урахуванням уточнюючих розрахунків та ін., встановлено його завищення, при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентами постачальниками ТОВ "ЛЕЙНВІК" (код ЄДРПОУ 41654289), ТОВ "ДАТА ФОРМ" (код ЄДРПОУ 41388642), ТОВ "БАРДО ГРУП" (код ЄДРПОУ 41444811), ТОВ "РЕВЕРАДДО" (код ЄДРПОУ 40336813), ТОВ "ПРОМСІТ" (код ЄДРПОУ 41246050), ТОВ "БЕНЕФІЗ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40925341), ТОВ "БРІКМАП" (код ЄДРПОУ 42098200). З урахуванням зазначеного, перевіркою зроблено припущення про не підтвердження здійснення операцій вищеописаними постачальниками на адресу ТОВ "ІНТЕРС ГРУПП" та встановлено надходження товарів (послуг) з джерела невідомого походження. Тобто, такі товари не постачалися та не надавалися саме від контрагентів-постачальників - ТОВ "ЛЕЙНВІК" (код ЄДРПОУ 41654289), ТОВ "ДАТА ФОРМ" (код ЄДРПОУ 41388642), ТОВ "БАРДО ГРУП" (код ЄДРПОУ 41444811), ТОВ "РЕВЕРАДДО" (код ЄДРПОУ 40336813), ТОВ "ПРОМСІТ" (код ЄДРПОУ 41246050), ТОВ "БЕНЕФІЗ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40925341), ТОВ "БРІКМАП" (код ЄДРПОУ 42098200). В первинних документах зазначені господарські операції, які фактично не відбувались. У зв`язку з чим, вони (договори, податкові накладні, видаткові та прибуткові накладні, акти надання послуг, акти здачі-прийняття робіт тощо) не мають юридичної сили первинних документів. І як слідство, ТОВ "ІНТЕРС ГРУПП" неправомірно формувало регістри бухгалтерського обліку та податкову звітність з ПДВ на підставі таких первинних документів. Враховуючи те, що всі первинні бухгалтерські документи, шо стосуються ТОВ "ІНТЕРС ГРУПП" по взаємовідносинам із ТОВ "ЛЕЙНВІК" (код ЄДРПОУ 41654289), ТОВ "ДАТА ФОРМ" (код ЄДРПОУ 41388642), ТОВ "БАРДО ГРУП" (код ЄДРПОУ 41444811), ТОВ "РЕВЕРАДДО" (код ЄДРПОУ 40336813), ТОВ "ПРОМСІТ" (код ЄДРПОУ 41246050), ТОВ "БЕНЕФІЗ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40925341), ТОВ "БРІКМАП" (код ЄДРПОУ 42098200) складено з порушенням вимог норм права, не мають юридичної сили, не можуть бути підставою для бухгалтерського і податкового обліку та подальшого декларування податкових показників з ПДВ. Однак з такими висновками, викладеними в акті перевірки позивач не погоджується. В акті перевірки контролюючим органом не наведено відомостей про визнання судом недійсними правочинів, укладених ТОВ ІНТЕРЄ ГРУПП з контрагентами-постачальниками, також не наведено навіть даних про можливі факти реалізації контролюючим органом повноважень, передбачених пп.20.1.30 п.20.1 ст.20 Податкового кодексу України, щодо визнання таких правочинів недійсними. Посадові особи ТОВ "ІНТЕРС ГРУПП" не притягалися до будь-якої юридичної відповідальності за здійснення операцій з означеними вище контрагентами-постачальниками, викладених в Акті перевірки. В порушення вимог закону контролюючим органом не направлення до відповідного органу Державної фіскальної служби України запитів про проведення зустрічної звірки з контрагентами-постачальниками в порядку п.73.3, п.73.5 ст.73 Податкового кодексу України, "Порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок", затверджених 27.12.2010 постановою Кабінету Міністрів України №1232, з`ясування обставин здійснення господарських операцій з постачання товарів. З урахуванням приписів ч.1, ч.2 ст.9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", п.1.2, п.2.1 "Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 за №88, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05.06.1995 за №168/704, наявні у ТОВ "ІНТЕРС ГРУПП" документи у сукупності підтверджують фактичне виконання контрагентами-постачальниками своїх зобов`язань, реальне здійснення господарських операцій. Відповідно до п.44.1 ст.44, пп.134.1.1 п.134.1 ст.134, пп.138.1.1 п.138.1, п.138.2 ст.138, пп.139.1.9 п.139.1 ст.139, п.198.1, п.198.3, п.198.5, п.198.6 ст.198, п.201.1, п.201.4, п.201.10 ст.201 Податкового кодексу України виписані та зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних контрагентами-постачальниками податкові накладні з урахуванням інших документів, обставин здійснення оподатковуваних операцій надають право ТОВ "ІНТЕКРС ГРУПП" на формування податкового кредиту відповідних періодів. Документально не підтверджено, що контрагентів ТОВ "ІНТЕРС ГРУПП" знято з реєстрації як юридичних осіб або у них анульовані Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість - на день виписки податкових накладних за операціями з ТОВ "ІНТЕРС ГРУПП". Тобто, контролюючим органом не спростовано, що контрагентами- постачальниками виписані та зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних податкові накладні за реально здійсненими господарськими операціями, які призводили до фактичного руху активів позивача. Під час перевірки контролюючим органом не дано належної оцінки витратам ТОВ "ІНТЕРС ГРУПП", які підтверджуються наявними розрахунковими, платіжними та іншими первинними документами, обов`язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку, за періоди, оподаткування по яких становить предмет спору по справі. Таким чином, не знаходять своє підтвердження порушення позивачем вимог п.44.1 ст.44, пп.134.1.1 п.134.1 ст.134, пп.138.1.1 п.138.1, п.138.2 ст.138, пп.139.1.9 п.139.1 ст.139, п.198.1, п.198.3, п.198.5 п.198.6 ст.198, п.201.1, п.201.4, п.201.10 ст.201 Податкового кодексу України, за періоди, зазначені в Акті перевірки в частині операцій з означеними контрагентами-постачальниками.

Представник позивача підтримав позовні вимоги.

Відповідачем подано до суду відзив на позовну заяву (а.с.61-69), в якому зазначено, що фахівцями ГУ ДФС у Запорізькій області здійснено документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ "ІНТЕРС ГРУПП" , (код ЄДРПОУ 40227283) за період діяльності січень, лютий, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2017 року та січень, червень 2018 року з метою встановлення своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податку на прибуток за 2017 рік та податку на додану вартість за січень, лютий, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2017 року та січень, червень 2018 року при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентами ТОВ "ЛЕЙНВІК" (код ЄДРПОУ 41654289), ТОВ "ДАТА ФОРМ" (код ЄДРПОУ 41388642), ТОВ "КК "ДАЙДЖЕСТ" (код ЄДРПОУ 41626377), ТОВ "БАРДО ГРУП" (код ЄДРПОУ 41444811), ТОВ "РЕВЕРАДДО" (код ЄДРПОУ 40336813), ТОВ "ПРОМСІТ" (код ЄДРПОУ 41246050), ТОВ "БЕНЕФІЗ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40925341), ТОВ "БРІКМАП" (код ЄДРПОУ 42098200). Рішенням про результати розгляду скарги від 20.03.2019 за №13000/6/99-99-11-04-01-25 ДФС України скасовано податкові повідомлення-рішення ГУ ДФС у Запорізькій області від 04.12.2019 за №0019121407, від 04.12.2019 за №0019131407, від 04.12.2019 за №0019141407 в частині встановлених перевіркою порушень по взаємовідносинах з ТОВ "БЕНЕФІЗ ЛТД" , ТОВ "ДАТА ФОРМ" , ТОВ "ЛЕЙНВІК" , ТОВ "БАРДО ГРУП" , ТОВ "БРІКМАП" і у відповідній частині застосовані штрафні санкції, в інших частинах зазначені податкові повідомлення-рішення - залишено без змін, а скаргу - частково задоволено. На підставі рішення про результати розгляду скарги від 20.03.2019 за №13000/6/99-99-11-04-01-25, ГУ ДФС у Запорізькій області винесено податкові повідомлення-рішення від 25.03.2019 за №0003961407 в сумі 147030,00 грн., у тому числі податкове зобов`язання з податку на прибуток у розмірі 117624,00 грн., штрафні санкції у розмірі 29406,00 грн., від 25.03.2019 за №0003971407 в сумі 163366,25 грн., у тому числі податкове зобов`язання з податку на додану вартість у розмірі 130693,00 грн., штрафні санкції у розмірі 32673,25 грн. по взаємовідносинам з контрагентами постачальниками ТОВ "РЕВЕРАДДО" , ТОВ "ПРОМСІТ" . У зв`язку з тим, що Рішенням про результати розгляду скарги скаргу підприємства задоволено частково, оскаржувані позивачем податкові повідомлення-рішення від 04.12.2019 за №0019121407, від 04.12.2019 за №0019131407, від 04.12.2019 за №0019141407 скасовано та прийнято нові податкові повідомлення-рішення від 25.03.2019 за №0003961407, від 25.03.2019 за №0003971407, то відповідач заперечує проти позовних вимог в частині донарахованих сум по податку на прибуток та податку на додану вартість та відповідних штрафних (фінансових) санкцій по взаємовідносинам ТОВ "ІНТЕРС ГРУПП" з контрагентами постачальниками ТОВ "РЕВЕРАДДО" , ТОВ "ПРОМСІТ" . Перевіркою встановлено здійснення ТОВ "РЕВЕРАДДО" , ТОВ "ПРОМСІТ" нереальних господарських операцій на адресу ТОВ "ІНТЕРС ГРУПП" . 1) У ході перевірки було встановлено, що ТОВ "ІНТЕРС ГРУПП" з ТОВ "РЕВЕРАДДО" (код за ЄДРПОУ 40336813) оформлені фінансово-господарські операції за період з 01.01.2017 по 31.01.2017 на загальну суму 442322,05 грн., у т. ч. ПДВ - 73720,34 грн. На письмовий запит контролюючого органу від 30.10.2018 підприємством ТОВ ІНТЕРС ГРУПГІ до перевірки договір на поставку товарів при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентом ТОВ "РЕВЕРАДДО" не надано. Згідно наданих на перевірку видаткових накладних номенклатура товарів зазначена пластина твердосплавна. Проведеним детальним аналізом постачальника ТОВ "РЕВЕРАДДО" (код СДРПОУ 40336813) згідно комп`ютерних автоматизованих інформаційних систем та АРМів: ІС ПОДАТКОВИЙ БЛОК , Архіву електронної звітності, Єдиний реєстр податкових накладних, ВЕБ-САЙТ ГУ ДФС України та інші бази даних Державної фіскальної служби встановлено: ТОВ "РЕВЕРАДДО" (код ЄДРПОУ 40336813) зареєстроване 11.03.2016 та має основний вид діяльності: 46.90 НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ. Податкова адреса за перевіряємий період: вулиця Ювілейна, буд.1-Д, к.107, м.Свірдловськ, Кіровоградська обл., 27500. Реєстраційні дані платника ПДВ: індивідуальний податковий номер - 403368126553, свідоцтво №200259359, дата початку дії свідоцтва - 01.04.2016, статус свідоцтва - анульоване за рушенням контролюючого органу 03.09.2018 з відміткою ненадання декларацій протягом року . Останню звітність підприємством було подано за березень 2017 року. З 29.04.2017 розірвано договір про визнання електронних документів. З моменту реєстрації підприємства та станом на звітну дату ТОВ "РЕВЕРАДДО" не подано жодного звіту 1ДФ та відомостей про нарахування заробітної плати. Встановлена відсутність необхідних трудових ресурсів, технічного та кваліфікованого персоналу, що необхідний для здійснення господарської діяльності в значних обсягах, вбачається проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на здійснення операцій надання податкової вигоди, не мають реального товарного характеру. Податкова звітність з податку на прибуток підприємств за 2017 рік, у т.ч. додатку АМ до контролюючого органу за місцем реєстрації не надані, а отже, відсутні основні фонди, основні засоби, транспорті засоби, приміщення, склади, площадки, майданчики, спеціальна техніка. Також, відсутня інформація, щодо зберігання товару, реалізація якого оформлена на контрагентів - покупців. Крім того, ненадання податкової декларації з податку на прибуток за 2017 рік підприємством ТОВ "РЕВЕРАДДО" свідчить про те, що доходи, отримані від діяльності за 2017 рік, у т.ч. від ТОВ "ІНТЕРС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 40227283), взагалі не задекларовані, податок на прибуток не сплачений. Підприємство не декларувало взаємовідносини з неплатниками ПДВ за цей період та не перераховувало доходи за цивільно-правовим договором. В ході аналізу ЄРПН встановлено, що ТОВ "РЕВЕРАДДО" (код ЄДРПОУ 40336813) здійснювало реалізацію товарів та послуг, первинне введення в обіг яких відсутній. Згідно аналізу даних ЄРПН встановлене повне пересортування товарів (робіт та послуг) у ТОВ "РЕВЕРАДДО" , придбані товари (роботи, послуги) не відповідають номенклатурі товарів (робіт), що були реалізовані підприємству ТОВ "ІНТЕРС ГРУПП" . Згідно аналізу даних ЄРПН встановлено, що підприємство-контрагент не здійснювало придбання товарів з номенклатурою, ідентичною реалізованої на ТОВ "ІНТЕРС ГРУПП" , в попередніх звітних періодах. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта у ТОВ "РЕВЕРАДДО" відсутнє будь-яке майно. До ГУ ДФС у Кіровоградській області направлено запит щодо отримання податкової інформації по ТОВ "РЕВЕРАДДО" від 05.11.2018 за №12300/7/08-01-14-07-10. Згідно отриманої від ГУ ДФС у Кіровоградської області (лист №4406/7/11-28-12-01-18 від 12.11.2018) Узагальненої податкової інформації щодо ТОВ "РЕВЕРАДДО" зазначено, що підприємство за податковою адресою м.Свердловськ, вул.Ювілейна, буд.1-Д, кв.(офіс) 107 не знаходиться. Факт відсутності ТОВ "РЕВЕРАДДО" за місцезнаходженням засвідчено службовою запискою співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградської області від 17.08.2018 за №617/11-28-21-12 в якій зазначено, що вході обстеження будівлі пансіонату Славутич будь-яких ознак здійснення господарської діяльності ТОВ "РЕВЕРАДДО" не встановлено. На момент виїзду жодних вивісок з назвою товариства, його службових осіб, працівників чи представників встановлено не було. Згідно отриманої податкової інформації інформація про трудові ресурси, основні засоби, об`єкти оподаткування, земельні ділянки, транспортні засоби, відсутня. Також, управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017170000000044 від 28.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України. 2) У ході перевірки було встановлено, що ТОВ "ІНТЕРС ГРУПП" з ТОВ "ПРОМСІТ" (код за ЄДРПОУ 41246050) оформлені фінансово-господарські операції за період з 01.07.2017 по 31.07.2017 на загальну суму 341840,22 грн., у т. ч. ПДВ - 56973,37 грн. До перевірки надано договір поставки товару №10/07-2017 від 10.07.2017 (м.Світловодськ) укладений між ТОВ "ІНТЕРС ГРУПП" та ТОВ "ПРОМСІТ" на придбання свердл, пластин свердлосплавних. Відповідно до умов договору поставки (п.3.1) якість товару має відповідати нормативним документам для відповідного товару (ДСТУ, ГОСТ, ТУ) та посвідчується посвідченням (сертифікатом) якості виробника, копія якого надається продавцем покупцю на кожну партію товару під час поставки такої партії. Відповідне посвідчення (сертифікат) якості виробника на отриманий товар позивачем до перевірки не надано. Проведеним детальним аналізом постачальника ТОВ "ПРОМСІТ" (код ЄДРПОУ 41246050) згідно комп`ютерних автоматизованих інформаційних систем та АРМів: ІС ПОДАТКОВИЙ БЛОК , Архіву електронної звітності, Єдиний реєстр податкових накладних, ВЕБ-САЙТ ГУ ДФС України та інші бази даних Державної фіскальної служби встановлено: ТОВ "ПРОМСІТ" (код ЄДРПОУ 41246050) зареєстроване 30.03.2017 та має основний вид діяльності: 46.90 НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ. Податкова адреса за перевіряємий період: 1033 м.Київ, вул.Шота Руставелі, буд.33Б. Реєстраційні дані платника ПДВ: індивідуальний податковий номер - 412460526559, свідоцтво №200333788, дата початку дії свідоцтва - 01.05.2017, статус свідоцтва - діючий. З моменту реєстрації підприємства та станом на звітну дату ТОВ "ПРОМСІТ" не подано жодного звіту 1ДФ та відомостей про нарахування заробітної плати. Встановлена відсутність необхідних трудових ресурсів, технічного та кваліфікованого персоналу, що необхідний для здійснення господарської діяльності в значних обсягах, вбачається проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на здійснення операцій надання податкової вигоди, не мають реального товарного характеру. Податкова звітність з податку на прибуток підприємств за 2017 рік, у т.ч. додатку АМ до ДПІ за місцем реєстрації не надані, а отже, відсутні основні фонди основні засоби, транспорті засоби, приміщення, склади, площадки, майданчики, спеціальна техніка. Також, відсутня інформація щодо зберігання товару, реалізація якого оформлена на контрагентів - покупців. Крім того, ненадання податкової декларації з податку на прибуток за 2017 рік підприємством ТОВ "ПРОМСІТ" свідчить про те, що доходи, отримані від діяльності за 2017 рік, у т.ч. від ТОВ "ІНТЕРС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 30567739), взагалі не задекларовані, податок на прибуток не сплачений. Підприємство не декларувало взаємовідносини з неплатниками ПДВ за цей період та не перераховувало доходи за цивільно-правовим договором. В ході аналізу ЄРПН встановлено, що ТОВ "ПРОМСІТ" (код ЄДРПОУ 41246050) здійснювало реалізацію товарів та послуг, первинне введення в обіг яких відсутній. З урахуванням вищезазначеного та даних ЄРПН встановлено нереальність придбання ідентифікованого товару, введення в обіг якого (первинний продаж) не підтверджується фактом (законним джерелом) реального походження цих товарів (відсутнє дійсне формування активу) у попередніх ланках ланцюга його продажу, в т.ч. на ТОВ "ІНТЕРС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 40227283). Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта у ТОВ "ПРОМСІТ" відсутнє будь-яке майно. На виконання службової від 30.10.2018 за №1106/08-01-14-07-23 від оперативного управління отримано копію пояснень директора ТОВ "ПРОМСІТ" ОСОБА_1 про непричетність до реєстрації та діяльності СГ. До ГУ ДФС у м.Києві направлено запит щодо отримання податкової інформації по ТОВ "ПРОМСІТ" від 05.11.2018 за №12304/7/08-01-14-07-10. Листом ГУ ДФС у м.Києві №45725/7/26-15-14-05-03 від 14.12.2018 повідомлено про неможливість проведення зустрічної звірки з причини відсутності ТОВ "ПРОМСІТ" за юридичною адресою. Також, Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях №32016100050000055 від 30.06.2016 та №32018000000000039 від 30.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України. Також, підприємством ТОВ "ІНТЕРС ГРУПП" на письмовий запит контролюючого органу від 01.11.2018 до перевірки не надано товарно-транспортні накладні, які б підтверджували транспортування товару від ТОВ "РЕВЕРАДДО" та ТОВ "ПРОМСІТ" на склад підприємства ТОВ "ІНТЕРС ГРУПП" , що не дає змоги встановити яким чином проводилось транспортування товару від постачальників до ТОВ "ІНТЕРС ГРУПП" , невідомо яким чином здійснювалось навантаження - розвантаження ТМЦ, хто перевозив товар, яким автомобільним транспортом, не встановлено пункт навантаження ТМЦ, що виключає можливість встановлення реальності проведення господарських операцій.

Представник відповідача проти позову заперечував.

Ухвалою судді від 04.06.2019 відкрито загальне позовне провадження у справі та призначено підготовче судове засідання на 01.07.2019.

01.07.2019 ухвалою суду відкладено розгляд справи на 15.07.2019.

15.07.2019 ухвалою суду зупинено провадження у справі до 07.10.2019.

07.10.2019 ухвалою суду продовжено підготовче провадження на тридцять днів та відкладено розгляд справи на 11.11.2019.

11.11.2019 ухвалою суду позовну заяву позивача в частині визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень №0019121407 від 04.12.2018, №0019131407 від 04.12.2018, №0019141407 від 04.12.2018 - залишити без розгляду.

11.11.2019 ухвалою суду закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 09.12.2019.

Розглянувши наявні матеріали та фактичні обставини справи, дослідивши і оцінивши надані докази в їх сукупності, суд з`ясував наступне.

У період з 30.10.2018 по 05.11.2018 відповідачем проведено позапланову документальну виїзну перевірку ТОВ "ІНТЕРС ГРУПП" за період діяльності січень, лютий, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2017 року та січень, червень 2018 року з метою встановлення своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податку на прибуток за 2017 рік та податку на додану вартість за січень, лютий, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2017 року та січень, червень 2018 року при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентами ТОВ "ЛЕЙНВІК" (код ЄДРПОУ 41654289), ТОВ "ДАТА ФОРМ" (код ЄДРПОУ 41388642), ТОВ "КК "ДАЙДЖЕСТ" (код ЄДРПОУ 41626377), ТОВ "БАРДО ГРУП" (код ЄДРПОУ 41444811), ТОВ "РЕВЕРАДДО" (код ЄДРПОУ 40336813), ТОВ "ПРОМСІТ" (код ЄДРПОУ 41246050), ТОВ "БЕНЕФІЗ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40925341), ТОВ "БРІКМАП" (код ЄДРПОУ 42098200), за результатами якої складено Акт №692/08-01-14-07/40227283 від 12.11.2018 (надалі - Акт перевірки №692/08-01-14-07/40227283 від 12.11.2018) (а.с.75-105).

У Рішенні ДФС України від 20.03.2019 за №13000/6/99-99-11-04-01-25 про результати розгляду скарги зазначено: … Враховуючи викладене та керуючись главою 4 Податкового кодексу України, Державна фіскальна служба України скасовує податкові повідомлення-рішення ГУ ДФС у Запорізькій області від 04.12.2019 за №0019121407, №0019131407, №0019141407 в частині встановлених перевіркою порушень по операціях з ТОВ "БЕНЕФІЗ ЛТД" , ТОВ "ДАТА ФОРМ" , ТОВ "ЛЕЙНВІК" , ТОВ "БАРДО ГРУП" , ТОВ "БРІКМАП" і у відповідній частині застосовані штрафні санкції, в інших частинах зазначені податкові повідомлення-рішення - залишає без змін, а скаргу - частково задовольняє. … (а.с.111-116).

Результатом розгляду відповідачем висновку Акту перевірки №692/08-01-14-07/40227283 від 12.11.2018 стало винесення відносно ТОВ "ІНТЕРС ГРУПП":

1) податкового повідомлення-рішення №0003961407 від 25.03.2019, яким збільшено грошове зобов`язання по податку на прибуток підприємства на суму 147030,00 грн., з якої: 117624,00 грн. - за податковими зобов`язаннями; 29406,00 грн. - за штрафними (фінансовими) санкціями (т.1, а.с.107-108);

2) податкового повідомлення-рішення №0003971407 від 25.03.2019, яким збільшено грошове зобов`язання по податку на додану вартість на суму 163366,25 грн., з якої: 130693,00 грн. - за податковими зобов`язаннями; 32673,25 грн. - за штрафними (фінансовими) санкціями (т.1, а.с.109-110).

Спір з приводу калькуляцій сум між сторонами відсутній.

У судовому засіданні представники учасників справи повідомили суд що спірними є господарські операції позивача з ТОВ "РЕВЕРАДДО" та ТОВ "ПРОМСІТ" .

Позивачем в обґрунтування позовних вимог щодо господарської операції з ТОВ "РЕВЕРАДДО" надано до суду та судом досліджено: Договір поставки №10/01-17 від 10.01.2017; Видаткові накладні №16/01-2 від 16.01.2017, №26/01-3 від 26.01.2017; платіжні доручення №81 від 20.01.2017, №84 від 26.01.2017, №91 від 16.02.2017, №92 від 16.02.2017 про сплату ТОВ "РЕВЕРАДДО" за поставлений товар; податкові накладні №3 від 26.01.2017, №2 від 16.01.2017; рахунки-фактури №26/01-3 від 26.01.2017, №16/01-2 від 16.01.2017 (а.с.19-34, 171-183).

При цьому, відповідно до п.2.2 Договору поставки №10/01-17 від 10.01.2017 поставка продукції здійснюється на умовах СРТ згідно з Інкотермс у редакції 2010 року, якщо інше не передбачено у Специфікаціях до Договору.

Позивачем в обґрунтування позовних вимог щодо господарської операції з ТОВ "ПРОМСІТ" надано до суду та судом досліджено: Договір поставки товару №10/07-2017 від 10.07.2017; Видаткові накладні №РН-0000014 від 25.07.2017, №РН-0000015 від 26.07.2017; платіжні доручення №139 від 22.08.2017, №141 від 31.08.2017, №147 від 06.09.2017, №149 від 12.09.2017, №154 від 15.09.2017, №262 від 18.12.2017 про сплату ТОВ "ПРОМСІТ" за поставлений товар; податкові накладні №26 від 25.07.2017, №29 від 26.07.2017; рахунки-фактури №СФ-0000015 від 26.07.2017, №СФ-0000014 від 24.07.2017 (а.с.35-49, 155-170).

При цьому, відповідно до п.2.2 Договору поставки товару №10/07-2017 від 10.07.2017 товар постачається покупцеві на умовах СРТ (згідно Інкотермс в редакції 2010 року) - склад покупця.

За умовами СРТ по Інкотермс в редакції 2010 року - Перевезення оплачено до означає, що продавець оплачує фрахт за перевезення товару до вказаного місця призначення.

Відповідачем в обґрунтування відзиву на позовну заяву надано до суду та судом досліджено: запит ГУ ДФС у Запорізькій області до ГУ ДФС у Кіровоградській області від 05.11.2018 за №12300/7/08-01-14-07-10 про отримання податкової інформації стосовно суб`єкта господарювання ТОВ "РЕВЕРАДДО" ; запит ГУ ДФС у Запорізькій області до Управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області від 05.11.2018 за №12308/7/08-01-14-07-10 про отримання інформації стосовно суб`єкта господарювання ТОВ "РЕВЕРАДДО" ; запит ГУ ДФС у Запорізькій області до ГУ ДФС у м.Києві від 05.11.2018 за №12304/7/08-01-14-07-10 про отримання податкової інформації стосовно суб`єкта господарювання ТОВ "ПРОМСІТ" ; запит ГУ ДФС у Запорізькій області до Харківського управління Офісу ВПП від 05.11.2018 за №12307/7/08-01-14-07-10 про отримання інформації стосовно суб`єкта господарювання ТОВ "ПРОМСІТ" ; запит ГУ ДФС у Запорізькій області до Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України від 05.11.2018 за №7509/8/08-01-14-07-10 про отримання інформації стосовно суб`єкта господарювання ТОВ "ПРОМСІТ" ; інформацію від Харківського управління Офісу ВПП від 06.10.2017 за вих.№56101/28-10-21-15 стосовно суб`єкта господарювання ТОВ "ПРОМСІТ" ; інформацію від Офісу ВПП ДФС від 14.01.2019 за №976/7/28-10-21-08-01 стосовно суб`єкта господарювання ТОВ "ПРОМСІТ" з додатком - поясненням від 18.09.2017 ОСОБА_1 ; інформацію від Генеральної прокуратури України від 26.11.2018 за №17/2/1-19352-17 кримінального провадження №42017000000001846 від 08.06.2017; пояснення від 18.09.2017 ОСОБА_1 ; інформацію від ГУ ДФС у Кіровоградській області від 12.11.2018 за №4406/7/11-28-12-01-18 стосовно суб`єкта господарювання ТОВ "РЕВЕРАДДО" ; Службову записку першого заступника начальника оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області від 17.08.2018 за №617/11-28-21-12 стосовно ТОВ "РЕВЕРАДДО" ; Узагальнену податкову інформацію ГУ ДФС у Кіровоградській області від 06.09.2018 за №394/11-28-12-03/40336813 щодо ТОВ "РЕВЕРАДДО" ; інформацію від ГУ ДФС у м.Києві від 14.12.2018 за №45725/7/26-15-14-05-03 стосовно суб`єкта господарювання ТОВ "ПРОМСІТ" ; інформацію від ГУ ДФС у Полтавській області від 07.11.2018 за №8702/7/16-31-23-01 стосовно суб`єкта господарювання ТОВ "РЕВЕРАДДО" (а.с.117-129).

В Акті перевірки №692/08-01-14-07/40227283 від 12.11.2018 відповідачем зазначено які первинні документи надавались позивачем під час перевірки. Надавались у тому числі й журнали-ордери, регістри рахунків (а.с.76).

Відповідачем не надано до суду об`єктивних, достовірних доказів неможливості складання ТОВ "ПРОМСІТ" , ТОВ "РЕВЕРАДДО" вищевказаних податкових накладних, первинних документів (доказів анулювання Свідоцтва про реєстрацію платником податку на додану вартість, припинення юридичної особи, тощо).

Відповідачем не зазначено та до суду не надано доказів наявності невідповідностей (дефектності) у досліджених податкових накладних, складених ТОВ "ПРОМСІТ" , ТОВ "РЕВЕРАДДО" . Відтак, об`єктивних причин неможливості використання податкових накладних, виписаних ТОВ "ПРОМСІТ" , ТОВ "РЕВЕРАДДО" , відповідачем нічим не доведено.

В Акті перевірки №692/08-01-14-07/40227283 від 12.11.2018 - не зазначено про наявність порушень Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій , затвердженого наказом Міністерства фінансів України №291 від 30.11.1999, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.12.1999 за №892/4185, при здійсненні позивачем обліку операцій з ТОВ "ПРОМСІТ" , ТОВ "РЕВЕРАДДО" .

Відповідачем не надано до суду беззаперечних доказів того, що в Україні у 2017 році був лише один ОСОБА_1 , що письмові пояснення надані до суду відповідачем та первинні документи від ТОВ "ПРОМСІТ" стосуються однієї особи ОСОБА_1 .

Позов підлягає задоволенню враховуючи вище зазначене та через наступне.

1. Відповідачем не надано до суду доказів визнання судом недійсними правочинів, наведених в Акті перевірки №692/08-01-14-07/40227283 від 12.11.2018 та долучених позивачем до матеріалів даної справи.

Доказів реалізації відповідачем повноважень, передбачених пп.20.1.30 п.20.1 ст.20 Податкового кодексу України щодо визнання договорів, наведених в Акті перевірки №692/08-01-14-07/40227283 від 12.11.2018 та долучених позивачем до матеріалів даної справи, недійсними - до суду не надано.

Також, доказів притягнення службових осіб позивача до кримінальної відповідальності за здійснення операцій з ТОВ "ПРОМСІТ" , ТОВ "РЕВЕРАДДО" викладених в Акті перевірки №692/08-01-14-07/40227283 від 12.11.2018, відповідачем до суду не надано.

Сама наявність кримінальних проваджень №32017170000000044, №32016100050000055, №32018000000000039, №42017000000001846, в яких фігурують контрагенти позивача - не є беззаперечним аргументом для визнання операцій позивача з цими контрагентами фіктивними (на чому наполягає відповідач), а лише потребує додаткової перевірки наявності чи відсутності дефектності (з правової точки зору) наданих позивачем документів у підтвердження чи то спростування відповідних фактів.

Відповідачем не надано до суду доказів відсутності змін в активах позивача за його операціями з ТОВ "ПРОМСІТ" , ТОВ "РЕВЕРАДДО" .

Належної оцінки платіжним документам, фінансовій звітності позивача контролюючий орган ані під час самої перевірки, ані під час розгляду Акту перевірки №692/08-01-14-07/40227283 від 12.11.2018 - не надав.

Позивач не повинен нести відповідальність за протиправні дії свого контрагента (які навіть не доведені відповідачем) при відсутності у нього умислу на вчинення таких дій. Наявність у позивача умислу на вчинення протиправних дій у господарських операціях з контрагентом, зазначеними в Акті перевірки №692/08-01-14-07/40227283 від 12.11.2018 відповідачем - не доведено.

Аналогічна правова позиція викладена і у п.38 рішення Європейського Суду з прав людини від 09.01.2007 у справі Інтерсплав проти України (2007 рік, заява №803/02), а саме: … коли державні органи володіють будь-якою інформацією про зловживання у системі відшкодування ПДВ, що здійснюються конкретною компанією, вони можуть вжити відповідних заходів з метою запобігання або усунення таких зловживань. Суд, однак, не може прийняти зауваження Уряду щодо загальної практики з відшкодування ПДВ за відсутності будь-яких ознак, які б вказували на те, що заявник був безпосередньо залучений до таких зловживань .

З урахуванням приписів ч.1, ч.2 ст.9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні , п.1.2, п.2.1 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05.06.1995 за №168/704, надані позивачем до суду докази, документи у сукупності підтверджують фактичне виконання ТОВ "ПРОМСІТ" , ТОВ "РЕВЕРАДДО" своїх зобов`язань, реальне здійснення господарських операцій.

Враховуючи приписи ст.44 Податкового кодексу України документально підтверджено формування позивачем податкових зобов`язань по податку на додану вартість, по податку на прибуток підприємства по господарським операціям з ТОВ "ПРОМСІТ" , ТОВ "РЕВЕРАДДО" , у періоди, оподаткування по яким становить предмет спору у справі.

З наданих представником позивача у судовому засіданні пояснень, документів вбачається використання позивачем товарів, отриманих від ТОВ "ПРОМСІТ" , ТОВ "РЕВЕРАДДО" , у власній господарській діяльності.

Отже, досліджені судом первинні документи, регістри бухгалтерського обліку та фінансової звітності, інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків і зборів підтверджують здійснення господарських операцій позивача з ТОВ "ПРОМСІТ" , ТОВ "РЕВЕРАДДО" .

Тобто, документально підтверджено правильність визнання позивачем податкових зобов`язань по податку на додану вартість, по податку на прибуток підприємства за операціями з ТОВ "ПРОМСІТ" , ТОВ "РЕВЕРАДДО" за періоди, оподаткування по яким становить предмет спору у справі.

2. Судом вивчено приписи пп.14.1.36, пп.14.1.181, пп.14.1.231 п.14.1 ст.14, п.44.1 ст.44, пп.134.1.1 п.134.1 ст.134, п.135.1 ст.135, п.198.1, п.198.3, п.198.6 ст.198, п.200.1, п.200.2 ст.200, п.201.1, п.201.4, п.201.10 ст.201 Податкового кодексу України (які були чинними у податкові періоди, оподаткування яких становить предмет спору у справі).

Зокрема, у пп.14.1.231 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України зазначено, що розумна економічна причина (ділова мета) - це причина, яка може бути наявна лише за умови, що платник податків має намір одержати економічний ефект у результаті господарської діяльності.

Матеріали справи свідчать про наявність ділової мити у позивача за господарськими операціями з ТОВ "ПРОМСІТ" , ТОВ "РЕВЕРАДДО" .

Відповідачем документально не доведено, що контрагентів позивача знято з реєстрації як юридичних осіб або у них анульовано Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість - на день складання первинних документів за операціями з позивачем. Тобто, відповідачем не спростовано, що ТОВ "ПРОМСІТ" , ТОВ "РЕВЕРАДДО" складені первинні документи за реально здійсненими господарськими операціями, які призводили до фактичного руху активів позивача.

Позивачем надано до суду докази реальності настання наслідків господарських операцій, результатів господарської діяльності вказаних юридичних осіб.

Відповідачем як під час перевірки, так і при розгляді Акту перевірки №692/08-01-14-07/40227283 від 12.11.2018 не надано належної оцінки податковим зобов`язанням позивача по податку на додану вартість, по податку на прибуток підприємства, які підтверджуються наявними розрахунковими, платіжними та іншими первинними документами, обов`язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку за період, оподаткування якого становить предмет спору по справі.

Згідно з п.56.21 ст.56 Податкового кодексу України у разі коли норма цього Кодексу чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі цього Кодексу, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів, або коли норми одного і того ж нормативно-правового акта суперечать між собою та припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов`язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків.

Таким чином, не знаходять своє підтвердження порушення позивачем вимог пп.14.1.36, пп.14.1.181, пп.14.1.231 п.14.1 ст.14, п.44.1 ст.44, пп.134.1.1 п.134.1 ст.134, п.135.1 ст.135, п.198.1, п.198.3, п.198.6 ст.198, п.200.1, п.200.2 ст.200, п.201.1, п.201.4, п.201.10 ст.201 Податкового кодексу України, за періоди, зазначені в Акті перевірки №692/08-01-14-07/40227283 від 12.11.2018.

За відсутності порушень податкового законодавства відсутніми є і підстави до вжиття заходів, передбачених п.54.3 ст.54 Податкового кодексу України.

Звідси, нарахування податкових зобов`язань, застосування відповідачем штрафних (фінансових) санкцій до позивача є необґрунтованим.

Як зазначено у ч.6 ст.19 Господарського кодексу України, органи державної влади і посадові особи зобов`язані здійснювати інспектування та перевірки діяльності суб`єктів господарювання неупереджено, об`єктивно і оперативно, дотримуючись вимог законодавства, поважаючи права і законні інтереси суб`єктів господарювання.

З урахуванням приписів ч.2 ст.2 КАС України суд оцінивши докази, які є у справі, в їх сукупності приходить до висновку, що податкові повідомлення-рішення від 25.03.2019 за №0003961407, №0003971407 винесені відповідачем не обґрунтовано, без урахування всіх обставин, що мають значення для прийняття рішення, не розсудливо, а отже є не правомірними і підлягають скасуванню.

У ст.19 Конституції України зазначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Як зазначено у ч.1 ст.9 КАС України, розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ст.77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

З урахуванням з`ясованих обставин, досліджених матеріалів справи суд приходить до висновку, що позовні вимоги позивача підлягають задоволенню. Доводи відповідача не приймаються судом до уваги виходячи з вище зазначеного.

Судові витрати складаються із судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи (ч.1 ст.132 КАС України).

Суд вирішує питання щодо судових витрат у рішенні, постанові або ухвалі (ч.1 ст.143 КАС України).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.9, 77, 132, 139, 143, 243-246 КАС України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити у повному обсязі.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Головного управління ДФС у Запорізькій області (69107, м.Запоріжжя, проспект Соборний, буд.166; код ЄДРПОУ 39396146) №0003961407 від 25.03.2019, яким товариству з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРС ГРУПП" (69093, м.Запоріжжя, вул.Звенигородська, буд.8, кв.128; код ЄДРПОУ 40227283) збільшено грошове забов`язання за платежем "Податок на прибуток приватних підприємств" на суму 147030 грн. 00 коп., з яких: за податковим зобов`язанням - 117624 грн. 00 коп., за штрафними (фінансовими) санкціями - 29406 грн. 00 коп.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Головного управління ДФС у Запорізькій області (69107, м.Запоріжжя, проспект Соборний, буд.166; код ЄДРПОУ 39396146) №0003971407 від 25.03.2019, яким товариству з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРС ГРУПП" (69093, м.Запоріжжя, вул.Звенигородська, буд.8, кв.128; код ЄДРПОУ 40227283) збільшено грошове забов`язання за платежем "Податок на додану вартість" на суму 163366 грн. 25 коп., з яких: за податковим зобов`язанням - 130693 грн. 00 коп., за штрафними (фінансовими) санкціями - 32673 грн. 25 коп.

Стягнути на користь товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРС ГРУПП" (69093, м.Запоріжжя, вул.Звенигородська, буд.8, кв.128; код ЄДРПОУ 40227283) за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДФС у Запорізькій області (69107, м.Запоріжжя, проспект Соборний, буд.166; код ЄДРПОУ 39396146) судовий збір в сумі 4655 грн. 94 коп.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційна скарга може бути подана до Третього апеляційного адміністративного суду через Запорізький окружний адміністративний суд.

Повний текст судового рішення складено 18.12.2019.

Суддя О.О. Прасов

Дата ухвалення рішення 09.12.2019
Оприлюднено 08.01.2020

Судовий реєстр по справі 280/2131/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 29.11.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 06.07.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 18.05.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 26.03.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 28.01.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 01.12.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 18.09.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 18.05.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 27.04.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 17.03.2020 Третій апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 09.12.2019 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 09.12.2019 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.11.2019 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.11.2019 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 07.10.2019 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 07.10.2019 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 15.07.2019 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 01.07.2019 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 04.06.2019 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.05.2019 Запорізький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 280/2131/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону