ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2020 року Справа № 160/11096/19 Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Озерянської С.І., розглянувши за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін у місті Дніпро адміністративну справу за адміністративним позовом ОСОБА_1 до Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області, третя особа яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору - Товариство з обмеженою відповідальністю "ТК Дніпротранс" про визнання протиправною та скасування постанови, -

ВСТАНОВИВ :

07.11.2019 року ОСОБА_1 звернулась до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з позовною заявою, у якій просить визнати протиправною та скасувати постанову Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області про застосування адміністративно-господарського штрафу від 26.09.2019 року № 139892.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що 10.10.2019 року на адресу позивача надійшла постанова про застосування адміністративно-господарського штрафу № 139892 від 26.09.2019 року у сумі 1700,00 грн. Зазначена постанова прийнята на підставі акта проведення перевірки додержання вимог законодавства про автомобільний транспорт під час виконання перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом № 161517 від 02.08.2019 року, у якому зазначено, що 02.08.2019 року о 03:00 год. здійснювалась перевірка автомобілю марки ДАФ ХF 95.480, номерний знак НОМЕР_1 на а/д М06 Київ-Чоп 86 км, за результатми якої виявлені порушення вимог абз. 3 ч. 1 ст. 48 Закону України Про автомобільний транспорт . Автомобіль, який перевірявся ще 06.05.2019 року був переданий у користування Товариству з обмеженою відповідальністю ТК ДПІПРОТРАНС , що підтверджується Договором оренди від 06.05.2019 року. Отже, позивач не є автомобільним перевізником, а тому не може нести відповідальність, передбачену абз. 3 ч. 1 ст. 60 Закону України Про автомобільний транспорт .

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 12.11.2019 року відкрито провадження у справі та призначено справу до розгляду за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.

Відповідачем подано відзив на позовну заяву, у якому він просить відмовити у задоволенні позову. Зазначає, що до договору оренди автотранспорту від 06.05.2019 року про передачу транспортного засобу у користування ТОВ ТК Дніпротранс не надано акт про прийом - передачу транспортного засобу, що унеможливлює однозначне твердження про фактичне виконання договору. Крім цього, орендодавець та засновник й директор ТОВ ТК Дніпротранс - ОСОБА_2 , перебувають у шлюбі, а тому згідно положень цивільного законодавства володіють об`єктом оренди разом, а отже є співвласниками. Із факту спільної сумісної власності транспортного засобу орендаря (його кінцевим бенефіціаром) та орендодавця також і випливає їх обопільне право користування предметом договору на підставі закону, що також підтверджується п.8.5 укладеного між ними договору. Також зазначає, що відповідно до даних ЄДРПОУ фізична особа-підприємець ОСОБА_1 здійснює такий вид діяльності як 49.41. Вантажний автомобільний транспорт .

Розглянувши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини справи, на яких ґрунтується адміністративний позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд приходить до наступних висновків.

Так, судом встановлено та матеріалами справи підтверджено, що ОСОБА_1 є власником автомобіля DAF НОМЕР_2 95.480, державний номер НОМЕР_1 .

У відповідності до договору оренди від 06.05.2019 року укладеного між ОСОБА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю ТК Дніпротранс , посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Кретовою Н.Б., автомобіль DAF ХF 95.480 з державним номером НОМЕР_1 був в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю ТК Дніпротранс до 06.05.2024 року.

02.08.2019 року на 86 км а/д М-06 Київ-Чоп посадовими особами Управління Укртрансбезпеки у Житомирській області, було зупинено для проведення перевірки автомобіль DAF ХF 95.480 з державним номером НОМЕР_1 під керуванням водія- ОСОБА_3 .

За результами проведення перевірки було складено акт від 02.08.2019 року № 161517, у якому зафіксовано відмову водія ОСОБА_3 виконувати законні вимоги працівників Управління Укртрансбезпеки у Житомирській області, зокрема надати щоденні реєстраційні листки режиму праці та відпочинку водія за 02.08.2019 року та попередні 28 діб, передбачених статтею 48 Закону України Про автомобільний транспорт .

26.09.2019 року за результатами розгляду справи про порушення вимог законодавства про автомобільний транспорт відповідачем було прийнято постанову № 139892 відповідно до якої на ОСОБА_1 накладено адміністративно-господарський штраф в сумі 1700 грн. за порушення статті 48 Закону України Про автомобільний транспорт , на підставі абзацу 3 частини 1 статті 60 Закону України Про автомобільний транспорт .

Вважаючи вказану постанову протиправною, позивач звернулась з даним позовом до суду.

Вирішуючи спір по суті заявлених позовних вимог, суд виходить з наступного.

Засади організації та діяльності автомобільного транспорту визначає Закон України Про автомобільний транспорт від 05.04.2001 року № 2344-III (далі - Закон № 2344-III).

Відповідно до частини 12 статті 6 Закону № 2344-III державному контролю підлягають усі транспортні засоби українських та іноземних перевізників, що здійснюють автомобільні перевезення пасажирів і вантажів на території України.

Постановою Кабінету Мніністрів України від 11.02.2015 року № 103 затверджено положення про Державну службу України з безпеки на транспорті (далі - Положення).

Відповідно до пункту 1 Положення, Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури і який реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті.

Згідно підпунктів 2, 19 пункту 5 Положення, Укртрансбезпека відповідно до покладених на неї завдань: здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті; здійснює контроль за додержанням перевізниками вимог режиму праці та відпочинку, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.

Згідно частини 1 статті 48 Закону України Про автомобільний транспорт , автомобільні перевізники, водії повинні мати і пред`являти особам, які уповноважені здійснювати контроль на автомобільному транспорті та у сфері безпеки дорожнього руху, документи, на підставі яких виконують вантажні перевезення.

Частиною 2 статті 48 Закону України Про автомобільний транспорт визначено, що документами для здійснення внутрішніх перевезень вантажів є:

для автомобільного перевізника - документ, що засвідчує використання транспортного засобу на законних підставах, інші документи, передбачені законодавством;

для водія - посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи на транспортний засіб, товарно-транспортна накладна або інший визначений законодавством документ на вантаж, інші документи, передбачені законодавством.

Обов`язковість встановлення тахографів на автомобільних транспортних засобах, які використовуються для надання послуг з перевезення вантажів передбачена Інструкцією з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті, яка затверджена наказом Міністерства транспорту та зв`язку України від 24.06.2010 року № 385.

Так, пунктом 3.3 вказаної Інструкції передбачено, що водій транспортного засобу, обладнаного тахографом: забезпечує правильну експлуатацію тахографа та управління режимами його роботи відповідно до інструкції виробника тахографа; своєчасно встановлює, змінює і заповнює тахокарти та забезпечує їх належне зберігання.

Таким чином, водій транспортного засобу, що здійснює вантажні перевезення повинен своєчасно заповнювати тахокарти та надавати їх на вимогу уповноважених працівників Укртрансбезпеки.

Як встановлено судом, при проведенні перевірки 02.08.2019 року на 86 км а/д М-06 Київ-Чоп на вимогу працівників Управління Укртрансбезпеки у Житомирській області водій автомобіль DAF ХF 95.480, державний номер НОМЕР_1 , відмовив у наданні до перевірки заповнених тахокарт, що є порушенням вимог частини 2 статті 48 Закону України Про автомобільний транспорт .

Вказане порушення стало підставою для накладення на власника транспортного засобу, ОСОБА_1 адміністративно-господарського штрафу в сумі 1700 грн. на підставі абзацу 3 частини 1 статті 60 Закону України Про автомобільний транспорт .

Разом з цим суд зазначає, що положеннями абзацу 3 частини 1 статті 60 Закону України Про автомобільний транспорт передбачено, що за порушення законодавства про автомобільний транспорт до автомобільних перевізників застосовуються адміністративно-господарські штрафи за надання послуг з перевезень пасажирів та вантажів без оформлення документів, перелік яких визначений статтями 39 та 48 цього Закону, - штраф у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до статті 1 Закону України Про автомобільний транспорт автомобільний перевізник - фізична або юридична особа, яка здійснює на комерційній основі чи за власний кошт перевезення пасажирів чи (та) вантажів транспортними засобами.

Отже, адміністративно-господарські штрафи застосовуються до автомобільних перевізників, які здійснюють на комерційній основі чи за власний кошт перевезення пасажирів чи (та) вантажів транспортними засобами.

Згідно статті 33 Закону України Про автомобільний транспорт автомобільним перевізником, що здійснює перевезення вантажів на договірних умовах, є суб`єкт господарювання, який відповідно до законодавства надає послугу згідно з договором про перевезення вантажу транспортним засобом, що використовується на законних підставах.

Із наданих позивачем документів вбачається, що автомобіль DAF ХF 95.480, державний номер НОМЕР_1 , на підставі договору оренди від 06.05.2019 року, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Кретовою Н.Б., був переданий 06.05.2019 року в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю ТК Дніпротранс до 06.05.2024 року. За умовами вказаного договору, транспортний засіб передається в оренду з моменту нотаріального посвідчення договору.

За таких обставин суд дійшов висновку, що з 06.05.2019 року автомобіль DAF ХF 95.480, державний номер НОМЕР_1 , перебуває у користуванні Товариства з обмеженою відповідальністю ТК Дніпротранс , тому позивач в спірних правовідносинах не є автомобільним перевізником у розумінні Закону України "Про автомобільний транспорт", що в свою чергу призвело до безпідставного застосування до ОСОБА_1 адміністративно-господарського штрафу за порушення абзацу 3 частини 1 статті 60 Закону України Про автомобільний транспорт .

Відповідно до частини 1 статті 73 Кодексу адміністративного судочинства України належними є докази, які містять інформацію щодо предмету доказування.

Згідно частини 2 статті 73 Кодексу адміністративного судочинства України, предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Частиною 1 статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

За таких обставин, суд приходить до висновку про задоволення позову ОСОБА_1 до Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області, третя особа яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору - Товариство з обмеженою відповідальністю "ТК Дніпротранс" про визнання протиправною та скасування постанови.

При зверненні до суду позивачем було сплачено судовий збір у розмірі 768,40 грн.

Відповідно до частини 1 статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України, при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Керуючись статтями 139, 241-246, 250, 262 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

ВИРІШИВ:

Адміністративний позов ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , рнокпп НОМЕР_3 ) до Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області (вул. Курчатова, б. 8, м. Дніпро, 49038, код ЄДРПОУ 39816845), третя особа яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору - Товариство з обмеженою відповідальністю "ТК Дніпротранс" (вул. Сибірська, б. 54, м. Дніпро, 49019, код ЄДРПОУ 40933732) про визнання протиправною та скасування постанови - задовольнити повністю.

Визнати протиправною та скасувати постанову Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області про застосування адміністративно-господарського штрафу від 26.09.2019 року № 139892.

Стягнути з Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області за рахунок бюджетних асигнувань на користь ОСОБА_1 судовий збір у сумі 768,40 грн.

Рішення суду набирає законної сили відповідно до вимог статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржене в строки, передбачені статтею 295 Кодексу адміністративного судочинства України.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи рішення суду оскаржується до Третього апеляційного адміністративного суду через Дніпропетровський окружний адміністративний суд відповідно до підпункту 15.5 пункту 15 Розділу VII Перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України.

Повний текст рішення складено 11 січня 2020 року.

Суддя С.І. Озерянська

Дата ухвалення рішення10.01.2020
Оприлюднено11.01.2020

Судовий реєстр по справі —160/11096/19

Ухвала від 06.02.2021

Адміністративне

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Озерянська Світлана Іванівна

Ухвала від 26.01.2021

Адміністративне

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Озерянська Світлана Іванівна

Рішення від 11.01.2020

Адміністративне

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Озерянська Світлана Іванівна

Ухвала від 13.11.2019

Адміністративне

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Озерянська Світлана Іванівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні