Ухвала
від 04.02.2021 по справі 160/11096/19
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

05 лютого 2021 року Справа №160/11096/19

Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Озерянської С.І., розглянувши в письмовому провадженні у м. Дніпрі заяву позивача про заміну сторони виконавчого провадження по справі № 160/11096/19 за позовом ОСОБА_1 до Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області, третя особа яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору - Товариство з обмеженою відповідальністю "ТК Дніпротранс" про визнання протиправною та скасування постанови, -

ВСТАНОВИВ :

22.01.2021 року ОСОБА_1 звернулась до Дніпропетровського окружного адміністративного суду із заявою про заміну сторони виконавчого провадження по справі № 160/11096/19 за позовом ОСОБА_1 до Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області, третя особа яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору - Товариство з обмеженою відповідальністю "ТК Дніпротранс" про визнання протиправною та скасування постанови.

Дана заява мотивована тим, що Постановою КМУ від 03.03.2020 року № 196-р "Про оптимізацію діяльності територіальних органів Державної служби з безпеки на транспорті" затверджено перелік територіальних органів Державної служби безпеки на транспорті, які реорганізуються. Так, вказаною постановою реорганізовано Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області та утворено Придніпровське міжрегіональне управління Укртрансбезпеки шляхом злиття Управління Укртрансбезпеки у Запорізькій області та Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області. Крім того, наказом Укртрансбезпеки від 09.09.2020 року №340 «Про упорядкування структури Укртрансбезпеки» аналогічно Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області було реорганізовано шляхом злиття з Управлінням Укртрансбезпеки у Запорізькій області в Придніпровське міжрегіональне управління Укртрансбезпеки.

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 25.01.2021 року заяву призначено до розгляду у судовому засіданні на 05.02.2021 року о 13:00.

В судове засідання 05.02.2021 року сторони не завились, про дату, час і місце судового засідання були повідомлені належним чином.

Відповідно до частини 9 статті 205 Кодексу адміністративного судочинства України, якщо немає перешкод для розгляду справи у судовому засіданні, визначених цією статтею, але всі учасники справи не з`явилися у судове засідання, хоча і були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового розгляду, суд має право розглянути справу у письмовому провадженні у разі відсутності потреби заслухати свідка чи експерта.

Згідно статті 379 Кодексу адміністративного судочинства України, неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду.

За приписами частини 4 статті 229 Кодексу адміністративного судочинства України, у разі неявки у судове засідання всіх учасників справи або якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється за відсутності учасників справи (у тому числі при розгляді справи в порядку письмового провадження), фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

За таких обставин суд вважає за можливе розглянути заяву про заміну сторони у виконавчому листі без участі заявника та осіб, які беруть участь у справі, за наявними у справі матеріалами в порядку письмового провадження.

Дослідивши матеріали справи, судом було встановлено, що в провадженні Дніпропетровського окружного адміністративного суду перебувала адміністративна справа № 160/11096/19 за позовом ОСОБА_1 до Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області, третя особа яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору - Товариство з обмеженою відповідальністю "ТК Дніпротранс" про визнання протиправною та скасування постанови.

Рішенням Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 11.01.2020 року адміністративний позов задоволено.

Стягнуто з Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області за рахунок бюджетних асигнувань на користь ОСОБА_1 судовий збір у сумі 768,40 грн.

Рішення набрало законної сили 11.02.2020 року.

Згідно матеріалів справи, виконавчий лист направлено на адресу позивача 13.07.2020 року.

Вирішуючи питання, щодо заміни сторони у виконавчому листі, суд враховує наступне.

Згідно зі статтею 124 Конституції України, судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов`язковими до виконання на всій території України. Суб`єктами, на яких поширюється обов`язковість судових рішень являються всі органи державної влади і органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, посадові чи службові особи та громадяни.

Відповідно статті 129-1 Конституції України, суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов`язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку.

Згідно статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України, завданням адміністративного судочинства є захист прав свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб`єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб`єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового оскарження.

Згідно з частинами 2, 3 статті 14 Кодексу адміністративного судочинства України судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Положеннями статті 370 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що судове рішення, яке набрало законної сили, є обов`язковим для учасників справи, для їхніх правонаступників, а також для всіх органів, підприємств, установ та організацій, посадових чи службових осіб, інших фізичних осіб і підлягає виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, або за принципом взаємності, - за її межами. Невиконання судового рішення тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Отже, рішення суду, яке набрало законної сили є обов`язковим для учасників справи.

При цьому, суд наголошує, що процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав та обов`язків від однієї особи, яка була в процесі стороною або третьою особою, до іншої особи у зв`язку з переходом до неї суб`єктивних матеріальних прав.

Крім того, підставами для процесуального правонаступництва є: 1) перехід суб`єктивних матеріальних прав і обов`язків в результаті: смерті громадянина (окрім спорів, пов`язаних з особою); припинення діяльності юридичної особи (реорганізації); уступки вимог; переведення боргу; 2) наявність порушеного процесу до моменту настання фактів, вказаних вище; 3) вибуття з процесу певних суб`єктів: сторін і третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору. Вибуття інших суб`єктів не приводить до виникнення процесуального правонаступництва.

Враховуючи положення статті 52 Кодексу адміністративного судочинства України, у разі вибуття або заміни сторони чи третьої особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд допускає на будь-якій стадії судового процесу заміну відповідної сторони чи третьої особи її правонаступником. Усі дії, вчинені в адміністративному процесі до вступу правонаступника, обов`язкові для нього в такій самій мірі, у якій вони були б обов`язкові для особи, яку він замінив.

Суд звертає увагу, що здійснення заміни відповідної сторони чи третьої особи її правонаступником може відбуватися у зв`язку з припиненням діяльності або реорганізацією такої особи та до винесення рішення по справі.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про виконавче провадження" від 02.06.2016№ 1404-VIIIвиконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (далі - рішення) - сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

За приписами частини 1, 2, 5 статті 15 Закону України "Про виконавче провадження" сторонами виконавчого провадження є стягувач і боржник.

Стягувачем є фізична або юридична особа чи держава, на користь чи в інтересах яких видано виконавчий документ.

Боржником є визначена виконавчим документом фізична або юридична особа, держава, на яких покладається обов`язок щодо виконання рішення.

У разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Відповідно до частини 1 статті 379 Кодексу адміністративного судочинства Україниу разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за поданням державного виконавця або за заявою заінтересованої особи суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, замінює сторону виконавчого провадження її правонаступником.

Відповідно до положень статті 104 Цивільного кодексу України, юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов`язки переходять до правонаступників. Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

Водночас суд зазначає, що відповідно до пункту 1 Положення «Про Державну службу України з безпеки на транспорті» , яке затверджено постановою Кабінету міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 103 Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури і який реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті.

Згідно п. 8 цього Положення, Укртрансбезпека здійснює свої повноваження безпосередньо, через утворені в установленому порядку територіальні органи.

Постановою Кабінету Міністрів України №592 від 26.06.2015р. було ліквідовано як юридичні особи публічного права територіальні органи Державної інспекції з безпеки на наземному транспорті та затверджено перелік територіальних органів Державної служби з безпеки на транспорті, які утворюються як структурні підрозділи апарату Укртрансбезпеки. Зазначені територіальні підрозділи не мають прав відокремлених підрозділів та окремих бюджетних асигнувань.

Як встановлено судом, постановою Постановою КМУ від 03.03.2020 року № 196-р "Про оптимізацію діяльності територіальних органів Державної служби з безпеки на транспорті" затверджено перелік територіальних органів Державної служби безпеки на транспорті, які реорганізуються. Так, вказаною постановою реорганізовано Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області та утворено Придніпровське міжрегіональне управління Укртрансбезпеки шляхом злиття Управління Укртрансбезпеки у Запорізькій області та Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області. Крім того, наказом Укртрансбезпеки від 09.09.2020 року №340 «Про упорядкування структури Укртрансбезпеки» аналогічно Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області було реорганізовано шляхом злиття з Управлінням Укртрансбезпеки у Запорізькій області в Придніпровське міжрегіональне управління Укртрансбезпеки.

Таким чином, правонаступником Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області є Придніпровське міжрегіональне управління Укртрансбезпеки.

В свою чергу, Придніпровське міжрегіональне управління Укртрансбезпеки являється територіальним структурним підрозділом Державної служби України з безпеки на транспорті без статусу юридичної особи та окремих бюджетних асигнувань.

Отже, належним боржником за виконавчим листом по справі є саме Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), територіальним підрозділом якої є Придніпровське міжрегіональне управління Укртрансбезпеки.

Відповідно до частини 1, 4 статті 379 Кодексу адміністративного судочинства України, у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за поданням державного виконавця або за заявою заінтересованої особи, суд може замінити сторону виконавчого провадження її правонаступником.

Положення цієї норми застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

За таких обставин, з метою усунення перешкод у примусовому виконанні судового рішення, суд доходить висновку щодо наявності підстав для задоволення заяви ОСОБА_1 та необхідність заміни сторони боржника у виконавчому листі Дніпропетровського окружного адміністративного суду №160/11096/19

Керуючись статтями 248, 256, 379 Кодексу адміністративного судочинства України, суд-

УХВАЛИВ:

Заяву позивача про заміну боржника в виконавчому листі по справі № 160/11096/19 за позовом ОСОБА_1 до Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області, третя особа яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору - Товариство з обмеженою відповідальністю "ТК Дніпротранс" про визнання протиправною та скасування постанови - задовольнити.

Замінити боржника - Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області у виконавчому листі №160/11096/19, виданому Дніпропетровським окружним адміністративним судом в адміністративній справі за позовом ОСОБА_1 до Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області, третя особа яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору - Товариство з обмеженою відповідальністю "ТК Дніпротранс" на Державну службу України з безпеки на транспорті ( 01135, м. Київ, пр-т Перемоги, буд.14, код ЄДРПОУ 39816845).

Копію цієї ухвали направити особам, які беруть участь у справі.

Ухвала суду набирає законної сили відповідно до статті 256 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржена в порядку та у строки, встановлені статтями 295 та 297 Кодексу адміністративного судочинства України.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи ухвала суду оскаржується до Третього апеляційного адміністративного суду через Дніпропетровський окружний адміністративний суд відповідно до підпункту 15.5 пункту 15 частини 1 розділу VII Перехідні положення Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя С.І. Озерянська

Дата ухвалення рішення04.02.2021
Оприлюднено07.02.2021

Судовий реєстр по справі —160/11096/19

Ухвала від 06.02.2021

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Озерянська Світлана Іванівна

Ухвала від 26.01.2021

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Озерянська Світлана Іванівна

Рішення від 11.01.2020

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Озерянська Світлана Іванівна

Ухвала від 13.11.2019

Адміністративне

Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Озерянська Світлана Іванівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні