Рішення
від 08.01.2020 по справі 908/3082/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

номер провадження справи 15/230/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.01.2020 Справа № 908/3082/19

м. Запоріжжя

Господарський суд Запорізької області у складі судді Горохова Ігоря Сергійовича, при секретарі судового засідання Осоцький Д.І. розглянувши матеріали

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Спецмашина , 87551, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Машинобудівна, буд. 88, кв. 14

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю Науково - виробниче підприємство Контактсіч-Аква , 69006, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, буд. 3-Г

про стягнення коштів

За участю представників сторін та учасників процесу:

від позивача: не з`явився;

від відповідача: не з`явився.

Суть спору

01.11.2019 до Господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Спецмашина", Донецька область, м. Маріуполь до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково - виробниче підприємство "Контактсіч-Аква", м. Запоріжжя про стягнення заборгованості за договором про надання послуг № 01/07/2019 від 01.07.2019 у розмір 96 300,00 грн.

01.11.2019 автоматизованою системою документообігу господарського суду Запорізької області здійснено автоматичний розподіл судової справи між суддями, справу розподілено судді Горохову І.С.

Ухвалою суду від 05.11.2019 позовна заява була залишена без руху для усунення недоліків, допущених позивачем.

25.11.2019 на адресу господарського суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Спецмашина", Донецька область, м. Маріуполь про усунення недоліків позовної заяви.

Ухвалою суду від 27.11.2019 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі № 908/3082/19, присвоєно справі номер провадження 15/230/19. Розгляд справи здійснюється за правилами спрощеного позовного провадження. Судове засідання призначено на 17.12.2019.

Ухвалою суду від 17.12.2019 в судовому засіданні оголошено перерву до 08.01.2020.

Підставою для звернення з позовом до суду позивачем зазначено невиконання відповідачем зобов`язань за договором про надання послуг № 01/07/2019 від 01.07.2019, а саме, щодо оплати виконаних позивачем послуг, у зв`язку з чим у відповідача виникла заборгованість у розмірі 96 300,00 грн. Обґрунтовуючи позов посилається на ст. ст. 530, 901, 903, 1087 Цивільного кодексу України, ст. 193 Господарського кодексу України. Просить позов задовольнити в повному обсязі.

Представник позивача у судове засідання 08.01.2020 не з`явився.

Відповідач у призначене судове засідання не з`явився, при причини неявки суд не повідомив. Про час та місце слухання справи повідомлявся у встановленому порядку шляхом направлення на адресу відповідної ухвали. Клопотань про розгляд справи без уповноваженого представника або про відкладення розгляду скарги на адресу суду не надходило. Вимоги ухвал суду не виконав, відзив на позов не надав.

Відповідно до ч. 1 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Згідно з п. п. 1, 2 ч. 3 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі: неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки (п. 1) повторної неявки в судове засідання учасника справи (його представника) незалежно від причин неявки (п. 2).

Отже, враховуючи, що сторони були належним чином повідомлені про дату, час та місце призначеного судового засідання, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності представників сторін за наявними в матеріалах справи документами.

У зв`язку з неявкою сторін, в судове засідання 08.01.2020 звукозапис судового процесу за допомогою звукозаписувального пристрою системи Оберіг не здійснювався.

Вивчивши матеріали справи, суд установив наступне.

01.07.2019 Товариством з обмеженою відповідальністю Спецмашина (позивач, виконавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю Науково - виробниче підприємство Контактсіч-Аква (відповідач, замовник) укладений договір про надання послуг екскаватор JСВ 220 з гідромолотом та ковшем № 01/07/2019 (договір).

Відповідно до п. 1.1. договору, виконавець зобов`язується надати замовнику послуги автотранспортом, будівельною технікою та вантажопідйомними машинами та механізмами (техніка), зазначеним в додатках до договору, які є невід`ємною частиною, з особами, які мають право н керування такою технікою, в технічно справному стані для використання її у виробничі діяльності замовника.

Згідно з п. 1.2. договору виконавець зобов`язується розпочати надання послуг за цим договором на шостий день з моменту отримання передоплати від замовника.

Сума оплати за роботу техніки визначається на підставі підписаних сторонами актів приймання-передачі наданих послуг, виходячи з вартостей за надання послуг, визначених у додатках до цього договору, які є його невід`ємною частиною (п. 2.1. договору).

Відповідно до п. 2.5. договору платежі за виконані роботи (надані послуги сплачуються замовником подекадно з відстрочкою платежу до 5 робочих днів.

Пунктом 3.1.1 договору визначено, що виконавець зобов`язується надавати замовнику своєчасно та якісно послуги на умовах цього договору.

Замовник зобов`язується виконувати оплату послуг на умовах цього договору (п. 3.2.1. договору).

В додатку № 1 до договору сторни погодили, що вартість послуг екскаватор JСВ 220 з гідромолотом складає 1650,00 грн маш/година з ПДВ, вартість послуг екскаватор JСВ 220 з ковшем складає 1300,00 грн маш/година з ПДВ, перебазування техніки (2 одиниці) складає 10 000,00 грн у тому числі ПДВ.

Як встановлено матеріалами справи до договору № 01/07/2019 від 01.07.2019 про надання послуг були складені Акти надання послуг № 263 від 31.07.2019, № 262 від 31.07.2019, № 266 від 12.08.2019, № 270 від 15.08.2019, на загальну суму 165 800,00 грн.

В процесі виконання договору відповідно до приписів п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України було складені податкові накладні № 33 від 31.07.2019; № 32 від 31.07.2019; № 29 від 07.08.2019; № 8 від 12.08.2019; № 10 від 15.08.2019 та направлено для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Боржник частково сплатив за надані послуги, що підтверджується платіжними дорученнями № 3413 від 07.08.2019, № 3391 від 01.08.2019 на загальну суму 69 500,00 грн.

03.10.2019 позивачем на адресу відповідача направлено вимогу про сплату боргу на загальну суму 96 300,00 грн, яка залишена без реагування.

Як зазначив позивач у позовній заяві та слідує з підписаного сторонами акту звірки взаєморозрахунків від 05.09.2019 залишок заборгованості за договором склав 96 500,00 грн.

Невиконання відповідачем взятих на себе зобов`язань за договором в частині повної та своєчасної оплати за надані послуги, стало підставою звернення позивача до суду з вимогою про стягнення з відповідача зазначеної суми в примусовому порядку.

За змістом ст. 11 Цивільного кодексу України цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Підставою виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договір. Аналогічне правило випливає із ст. 509 Цивільного кодексу України.

Відповідно до ст. 901 Цивільного кодексу України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором. Положення цієї глави можуть застосовуватися до всіх договорів про надання послуг, якщо це не суперечить суті зобов`язання.

Відповідно до вимог ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов`язковий для виконання сторонами. Згідно з ст. 526 Цивільного кодексу України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Відповідно до ст. 903 Цивільного кодексу України, якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов`язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Пунктом 3.2.1. договору встановлено, що замовник зобов`язується виконувати оплату послуг на умовах цього договору.

Відповідно до Актів надання послуг № 263 від 31.07.2019, № 262 від 31.07.2019, № 266 від 12.08.2019, № 270 від 15.08.2019 сторони не мають взаємних зауважень щодо надання послуг та сплати їх вартості, що підтверджують представники сторін своїми підписами, печатками та частково оплачені. Таким чином Відповідачем повністю погоджено факт надання послуг, їх кількість та вартість.

Відповідно до ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Матеріалами справи доведено надання послуг позивачем на суму 96 300,00 грн. Доказів оплати відповідачем наданих послуг, матеріали справи не містять.

За таких обставин, суд дійшов висновку про те, що вимога позивача про стягнення заборгованості за надані послуги є обґрунтованою та такою, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача.

Керуючись ст. ст. 123, 129, 202, 233, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд

вирішив

Позов задовольнити в повному обсязі.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Науково - виробниче підприємство Контактсіч-Аква (69006, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, буд. 3-Г; ідентифікаційний код юридичної особи 39701685) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Спецмашина (87551, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Машинобудівна, буд. 88, кв. 14; ідентифікаційний код юридичної особи 40182300) основного бору за договором про надання послуг № 01/07/2019 від 01.07.2019 у розмірі 96 300,00 грн (дев`яносто шість тисяч триста гривень 00 коп.), судовий збір в розмірі 1921,00 грн (одна тисяча дев`ятсот двадцять одна гривня 00 коп.). Видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення оформлено і підписано у відповідності до вимог ст. ст. 240, 241 ГПК України 13 січня 2020 року.

Суддя І. С. Горохов

Дата ухвалення рішення08.01.2020
Оприлюднено14.01.2020
Номер документу86853138
СудочинствоГосподарське

Судовий реєстр по справі —908/3082/19

Судовий наказ від 11.02.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Горохов І.С.

Судовий наказ від 07.02.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Горохов І.С.

Повістка від 16.01.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Горохов І.С.

Рішення від 08.01.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Горохов І.С.

Ухвала від 17.12.2019

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Горохов І.С.

Ухвала від 27.11.2019

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Горохов І.С.

Ухвала від 05.11.2019

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Горохов І.С.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні