Повістка
від 16.01.2020 по справі 908/3082/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

номер провадження справи 15/230/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДОДАТКОВЕ РІШЕННЯ

16.01.2020 Справа № 908/3082/19

м. Запоріжжя

Господарський суд Запорізької області у складі судді Горохова І.С.

розглянувши заяву представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Спецмашина» , адвоката Циганок Р.О. про стягнення витрат на правничу допомогу у справі №908/3082/19

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Спецмашина» , 87551, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Машинобудівна, буд. 88, кв. 14

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково - виробниче підприємство «Контактсіч-Аква» , 69006, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, буд. 3-Г

про стягнення коштів

без виклику представників сторін

Установив:

08.01.2020 рішенням Господарського суду Запорізької області позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Спецмашина» , Донецька область, м. Маріуполь до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково - виробниче підприємство «Контактсіч-Аква» , м. Запоріжжя про стягнення заборгованості за договором про надання послуг № 01/07/2019 від 01.07.2019 у розмір 96 300,00 грн задоволено в повному обсязі.

Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково - виробниче підприємство «Контактсіч-Аква» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Спецмашина» суму основного бору за договором про надання послуг № 01/07/2019 від 01.07.2019 у розмірі 96 300,00 грн, судовий збір в розмірі 1921,00 грн.

09.01.2020 до Господарського суду Запорізької області надійшла заява представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Спецмашина» , адвоката Циганок Р.О. про стягнення витрат на правничу допомогу у справі № 908/3082/19.

В обґрунтування вимог заяви заявник посилається на те, що в позовній заяві представником позивача було зазначено про очікувальні витрати Товариства з обмеженою відповідальністю «Спецмашина» на професійну правничу допомогу у розмірі 5000,00 грн, надано Договір про надання правничої допомоги № 51 від 10.09.2018, Додаток №8 до Договору про надання правничої допомоги № 51 від 10.09.2018, рахунок на оплату №161 від 15.10.2019, Акт №7 приймання передачі наданих послуг від 31.10.2019, платіжне доручення № 3570 від 18.10.2019 на суму 5000,00 грн, просить стягнути з відповідача витрати понесені на професійну правничу допомогу в розмірі 5000,00 грн.

Як вбачається з тексту зазначеного рішення, ухвалюючи останнє, господарським судом не вирішено питання стосовно витрат пов`язаних із розглядом справи № 908/3082/19.

Відповідно до ст. 221 Господарського процесуального кодексу України, якщо сторона з поважних причин не може до закінчення судових дебатів у справі подати докази, що підтверджують розмір понесених нею судових витрат, суд за заявою такої сторони, поданою до закінчення судових дебатів у справі, може вирішити питання про судові витрати після ухвалення рішення по суті позовних вимог.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 244 Господарського процесуального кодексу України суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо судом не вирішено питання про судові витрати.

Згідно з ч. ч. 3, 4 ст. 244 Господарського процесуального кодексу України суд, що ухвалив рішення, ухвалює додаткове судове рішення в тому самому складі протягом десяти днів з дня надходження відповідної заяви. Додаткове судове рішення ухвалюється в тому самому порядку, що й судове рішення.

У разі необхідності суд може викликати сторони або інших учасників справи в судове засідання.

Суд не вбачає підстави для виклику сторін та розглядає подану позивачем заяву про стягнення витрат на правничу допомогу за відсутності останніх.

Згідно ч. 1 ст. 123 Господарського процесуального кодексу України, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

Відповідно до ч. 9 ст. 129 Господарського процесуального строку України, у випадку зловживання стороною чи її представником процесуальними правами або якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору.

Відшкодування витрат, пов`язаних з оплатою ними послуг адвоката з надання правової допомоги щодо ведення справи в господарському суді, здійснюється господарським судом шляхом зазначення про це у рішенні, ухвалі, постанові за наявності документального підтвердження витрат, як-от угоди про надання послуг щодо ведення справи у суді та/або належно оформленої довіреності, виданої стороною представникові її інтересів у суді, платіжного доручення або іншого документа, який підтверджує сплату відповідних послуг, а також копії свідоцтва адвоката, який представляв інтереси відповідної сторони, або оригінала ордеру адвоката, виданого відповідним адвокатським об`єднанням, з доданням до нього витягу з договору, в якому зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення окремих процесуальних дій.

Відповідно до ч. 3 ст. 30 Закону України Про адвокатуру та адвокатську діяльність при встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.

Згідно з ч. 3 ст. 126 Господарського процесуального кодексу України для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Відповідно до ч. 4 ст. 126 Господарського процесуального кодексу України, розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із:

1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг);

2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг);

3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт;

4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

Виходячи з аналізу вказаних статей суд дійшов висновку про те, що для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу суд повинен виходити з критеріїв складності справи, кваліфікації і досвіду адвоката, фінансового стану клієнта, а також виходити з принципів розумності з врахуванням витраченого адвокатом часу за для надання такої допомоги.

Позивачем в якості доказів отримання послуг адвоката надано до матеріалів справи Договір про надання правничої допомоги № 51 від 10.09.2018, Свідоцтво про зайняття адвокатською діяльністю № 2392 від 14.11.2011 на Циганок Р.О., Ордер на надання правничої допомоги № 1007054 від 29.10.2019, Додаток № 8 до Договору про надання правничої допомоги № 51 від 10.09.2018, рахунок на оплату № 161 від 15.10.2019, Акт № 7 приймання передачі наданих послуг від 31.10.2019, платіжне доручення № 3570 від 18.10.2019 на суму 5000,00 грн.

Суд зазначає, що при визначенні суми відшкодування суд має виходити з критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи та фінансового стану обох сторін. Ті самі критерії застосовує ЄСПЛ, присуджуючи судові витрати на підставі статті 41 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Зокрема, у рішеннях від 12 жовтня 2006 року у справі "Двойних проти України" (пункт 80), від 10 грудня 2009 року у справі "Гімайдуліна і інших проти України" (пункти 34-36), від 23 січня 2014 року у справі "East/West Alliance Limited" проти України", від 26 лютого 2015 року у справі "Баришевський проти України" (пункт 95) зазначено, що заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір - обґрунтованим.

У рішенні ЄСПЛ від 28 листопада 2002 року у справі "Лавентс проти Латвії" зазначено, що відшкодовуються лише витрати, які мають розумний розмір.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про те, що позивач надав належні та допустимі докази на доведення понесених ним витрат на професійну правничу допомогу, пов`язаних з розглядом даної справи № 908/3082/19 в розмірі 5 000,00 грн.

Оскільки у резолютивній частині вказаного рішення не зазначено про відшкодування відповідачем на користь позивача судових витрат пов`язаних з розглядом справи № 908/3082/19 у розмірі 5000,00 грн, суд дійшов висновку про ухвалення додаткового рішення у даній справі та про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково - виробниче підприємство «Контактсіч-Аква» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Спецмашина» , витрати правничу допомогу в розмірі 5000,00 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 123, 126, 221, 236 - 242, 244 Господарського процесуального кодексу України, суд -

вирішив:

Заяву представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Спецмашина» , адвоката Циганок Р.О. про стягнення витрат на правничу допомогу у справі №908/3082/19 - задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково - виробниче підприємство «Контактсіч-Аква» (69006, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, буд. 3-Г; ідентифікаційний код юридичної особи 39701685) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Спецмашина» (87551, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Машинобудівна, буд. 88, кв. 14; ідентифікаційний код юридичної особи 40182300) витрати на правничу допомогу у розмірі 5000,00 грн (п`ять тисяч гривень 00 коп.). Видати наказ.

Додаткове рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги додаткове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Апеляційна скарга на додаткове рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст додаткового рішення підписаний 16 січня 2020 року.

Суддя І. С. Горохов

Дата ухвалення рішення16.01.2020
Оприлюднено20.01.2020

Судовий реєстр по справі —908/3082/19

Судовий наказ від 11.02.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Горохов І.С.

Судовий наказ від 07.02.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Горохов І.С.

Повістка від 16.01.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Горохов І.С.

Рішення від 08.01.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Горохов І.С.

Ухвала від 17.12.2019

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Горохов І.С.

Ухвала від 27.11.2019

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Горохов І.С.

Ухвала від 05.11.2019

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Горохов І.С.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні