ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 175/3451/19

Провадження № 1-кс/175/41/20

У Х В А Л А

Іменем України

20 січня 2020 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді - Новік Л.М.,

при секретарі - Сапай О.Г.

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Ігнатенка О.В. про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №42019041440000034 від 12.06.2019 р. за ч.1 ст. 197-1 КК України, у рамках якого було подано клопотання, -

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що Дніпропетровською місцевою прокуратурою №3 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню № 42019041440000034 від 12.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 197-1 ч.1 КК України, у відношенні невстановлених осіб, які самовільно зайняли земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, невитребувані паї КСП Дзержинець , орієнтовною площею 218 га, за межами населеного пункту, які перебувають у розпорядженні Степової сільської ради Дніпровського району, чим завдано значної шкоди територіальній громаді в особі Степової сільської ради Дніпровського району.

В ході досудового розслідування встановлено, що на цей час вказані земельні ділянки використовує для ведення товарного сільськогосподарського виробництва ТОВ Кам`янське Агро . Підставою використання земельної ділянки є Договір оренди не витребуваних земельних ділянок (часток, паїв) від 17.11.2016 укладений між Дніпровською районною державною адміністрацією, в особі голови ОСОБА_1 , з однієї сторони та ТОВ СП Дзержинець , в особі директора ОСОБА_2 .

Згідно п.1 вказаного договору Дніпровська РДАК передала в строкове платне користування (оренду) ТОВ СП Дзержинець не витребувані (нерозподілені) земельні ділянки (частки, паї) загальною площею, 217,33 га за рахунок колишнього КСП Дзержинець за межами населеного пункту на території Степової сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області.

Однак, на запит Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Дніпровською районною державної адміністрацією повідомлено, що Договір оренди не витребуваних земельних ділянок (часток, паїв) загальною площею, 217,33 га за рахунок колишнього КСП Дзержинець від 17.11.2016 не укладався, розпорядження з цього приводу не приймались.

Допитаний в якості свідка колишній голова Дніпровської РДА ОСОБА_1 не зміг у стверджувальній формі пояснити чи підписував він такий договір та чи його підпис у ньому виконаний.

Враховуючи викладене, в ході досудового проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації виконавця підписів у вказаному документі.

Відповідно до вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Допитаний в якості свідка начальник юридичного відділу ТОВ Кам`янське Агро ОСОБА_3 , що оригінал договору від 17.11.2016 буде наданий органу досудового розслідування у разі пред`явлення ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до зазначеного документа.

Таким чином, з метою забезпечення проведення у кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ Кам`янське Агро , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: Договору оренди не витребуваних земельних ділянок (часток, паїв) від 17.11.2016 укладений між Дніпровською районною державною адміністрацією, в особі голови ОСОБА_1 , з однієї сторони та ТОВ СП Дзержинець .

Отримання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення.

Окрім того, оригінали документів отриманих у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом, та необхідні для забезпечення проведення у кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи.

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи - ТОВ Кам`янське Агро , код ЄДРПОУ 39225623, юридична адреса: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, буд.1.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч.4 ст. 107 КПК України.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.7 ч.1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Суд вважає, що прокурором доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 197-1 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні - ТОВ Кам`янське Агро , код ЄДРПОУ 39225623, юридична адреса: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, буд.1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах клопотання вбачається достатність підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цих документах, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ Кам`янське Агро , код ЄДРПОУ 39225623, юридична адреса: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, буд.1.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Ігнатенка О.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Ігнатенку Олександру Васильовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні юридичної особи - ТОВ Кам`янське Агро , код ЄДРПОУ 39225623, юридична адреса: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, буд.1, а саме:

Договору оренди не витребуваних земельних ділянок (часток, паїв) від 17.11.2016 укладений між Дніпровською районною державною адміністрацією, в особі голови ОСОБА_1 , з однієї сторони та ТОВ СП Дзержинець , код ЄДРПОУ 39225623, в особі директора ОСОБА_2 , з іншої сторони, згідно якого ТОВ СП Дзержинець отримало у строкове платне користування (оренду) не витребувані (нерозподілені) земельні ділянки (частки, паї) загальною площею, 217,33 га за рахунок колишнього КСП Дзержинець за межами населеного пункту на території Степової сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області, з усіма змінами, доповненнями, додатковими угодами.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Л.М. Новік

Зареєстровано 24.01.2020
Оприлюднено 27.01.2020
Дата набрання законної сили 20.01.2020

Судовий реєстр по справі 175/3451/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 02.03.2020 Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 02.03.2020 Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 20.01.2020 Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 20.09.2019 Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 04.09.2019 Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону