ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 У Х В А Л А

про забезпечення адміністративного позову

24 січня 2020 року м. Київ № 640/1323/20

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого судді Каракашьяна С.К., розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю Токмак Солар Енерджі ( 71708, Запорізька обл., м.Токмак, вул.Гоголя, 201А, ідент. код 37581105) про забезпечення адміністративного позову, -

В С Т А Н О В И В:

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшла заява (до подання позову) товариства з обмеженою відповідальністю Токмак Солар Енерджі , в якій заявник просить суд заборонити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі також - НКРЕКП) вчиняти дії щодо включення до порядку денного засідання та розгляду питання про зміну встановленої потужності енергогенеруючого обладнання заявника.

При цьому в клопотанні позивач посилається на існування реальної загрози неможливості виконання рішення суду та завданням у зв`язку з цим шкоди позивачу, оскільки потягне за собою скасування ліцензії позивача, що, в свою чергу, призведе до припинення діяльності позивача на рік, з огляду на приписи статті 16 Закону України Про ліцензування певних видів господарської діяльності .

Відповідно до приписів ч.ч. 1, 3 статті 154 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України), заява про забезпечення позову розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа або до якого має бути поданий позов, не пізніше двох днів з дня її надходження, без повідомлення учасників справи.

У виняткових випадках, коли наданих заявником пояснень та доказів недостатньо для розгляду заяви про забезпечення позову, суд може призначити її розгляд у судовому засіданні з повідомленням заінтересованих сторін у встановлений судом строк.

При вирішенні питання щодо наявності підстав для забезпечення адміністративного позову суд виходить з наступного.

Відповідно до вимог статті 150 КАС України, суд за заявою учасника справи або з власної ініціативи має право вжити визначені цією статтею заходи забезпечення позову.

Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо:

1) невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду; або

2) очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень, та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю.

При цьому, суд зазначає, що види забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами. Співмірність, зокрема, полягає в тому, щоб засіб забезпечення відповідав предмету позову.

Відповідно до ст. 13 Конвенції, кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

Європейський суд з прав людини у рішенні від 29.06.2006р. у справі "Пантелеєнко проти України" зазначив, що засіб юридичного захисту має бути ефективним, як на практиці, так і за законом.

У рішенні від 31 липня 2003 року у справі "Дорани проти Ірландії" Європейський суд з прав людини зазначив, що поняття "ефективний засіб" передбачає запобігання порушенню або припиненню порушення, а так само встановлення механізму відновлення, поновлення порушеного права. Причому, як наголошується у рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Салах Шейх проти Нідерландів", ефективний засіб - це запобігання тому, щоб відбулося виконання заходів, які суперечать Конвенції, або настала подія, наслідки якої будуть незворотними. При вирішенні справи "Каіч та інші проти Хорватії" (рішення від 17 липня 2008 року), Європейський Суд з прав людини вказав, що для Конвенції було б неприйнятно, якби стаття 13 декларувала право на ефективний засіб захисту але без його практичного застосування. Таким чином, обов`язковим є практичне застосування ефективного механізму захисту. Протилежний підхід суперечитиме принципу верховенства права.

Отже, при вирішенні питання про забезпечення позову суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням такого: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Суд враховує Рекомендації N R (89) 8 про тимчасовий судовий захист в адміністративних справах, прийняті Комітетом Міністрів Ради Європи 13 вересня 1989 року, відповідно до яких рішення про вжиття тимчасового захисту може, зокрема, прийматися у разі, якщо виконання адміністративного акта може спричинити значну шкоду, відшкодування якої неминуче пов`язано з труднощами, і якщо на перший погляд наявні достатньо вагомі підстави для сумнівів у правомірності такого акта. Суд, який постановляє вжити такий захід, не зобов`язаний одночасно висловлювати думку щодо законності чи правомірності відповідного адміністративного акту; його рішення стосовно вжиття таких заходів жодним чином не повинно мати визначального впливу на рішення, яке згодом має бути ухвалено у зв`язку з оскарженням адміністративного акту.

Так, матеріалами справи підтверджується, що позивач має ліцензію з виробництва електричної енергії, видану відповідно до постанови Національної комісії регулювання енергетики від 20.09.2012 №1214 та ліцензію, на право провадження діяльності з виробництва електричної енергії, видану відповідно до постанови НКРЕКП Про видачу ліцензії з виробництва електричної енергії ТОВ Токмак Солар Енерджі від 17.05.2019 № 778.

Як вбачається з наданих позивачем документів, 26.11.2019 відбулося засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, до порядку денного засідання якого було включено, в тому числі, наступні питання:

- Про зміну встановленої потужності електрогенеруючого обладнання ліцензіатам з виробництва електричної енергії TOB Токмак Солар Енерджі (Пункт 3 порядку денного);

- Про скасування положень деяких постанов НКРЕ та НКРЕКП щодо встановлення зеленого тарифу TOB Токмак Солар Енерджі в частині З пускового комплексу CEC Запорізька обл., Токмацький р-н, на землях Новенської сільради (Пункт 23 порядку денного) (далі - Питання порядку денного )

На засідання НКРЕКП були запропоновані наступні проекти рішень, які оформлені постановами, що мають бути прийняті за результатами розгляду вищезазначених питань порядку денного:

1) Постанова НКРЕКП Про внесення змін до додатка до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 20 вересня 2012 року №1214 та додатка до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 17.05.2019 № 778 ;

2) Постанова НКРЕКП Про затвердження змін до деяких постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг .

Відповідно до рішення НКРЕКП, яке було прийнято за результатом засідання 26.11.2019, яке оформлено протоколом засідання НКРЕКП № 69 від 26.11.2019, було знято з розгляду наведені вище питання порядку денного до моменту вирішення спору у межах справи № 908/2436/18.

Відповідно, враховуючи рішення НКРЕКП, що оформлено протоколом НКРЕКП № 69, вказані вище питання порядку денного будуть включені до порядку денного засідання НКРЕКП з метою прийняття відповідних рішень.

Відповідно до ч. 3 статті 5 Закону України Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг , рішення Регулятора не підлягають погодженню органами державної влади, крім випадків, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції. Рішення Регулятора можуть бути оскаржені в судовому порядку. Оскарження рішень Регулятора не зупиняє їх виконання.

В свою чергу, прийняття НКРЕКП рішень на підставі проектів постанов та здійснення відповідних заходів державного регулювання до набрання законної сили рішенням суду у справі у межах якої оскаржуються дії НКРЕКП що правомірності включення та розгляду наведених вище питань порядку денного, на думку суду, може істотно ускладнити та/або унеможливити виконання рішення суду, ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Зокрема, виходячи зі змісту проектів постанов НКРЕКП, вбачається, що останні спрямовані на коригування встановленої електричної потужності TOB Токмак Солар Енерджі , що матиме наслідком позбавлення товариства ліцензії на провадження господарської діяльності по виробництву електроенергії в частині 3-го пускового комплексу CEC Запорізька обл., Токмацький р-н, на землях Новенської сільради.

Зазначене, навіть у випадку подальшого скасування оскаржуваних рішень НКРЕКП, призведе до унеможливлення діяльності підприємства в частині застосування наведених потужностей по виробництву електроенергії мінімум на один рік, оскільки, згідно ч. 20 статті 16 Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності , у разі анулювання ліцензії з підстав, передбачених пунктами 2, 6 - 10 частини дванадцятої цієї статті, суб`єкт господарювання може подати заяву про отримання ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності (повністю або частково) не раніше ніж через рік з дня набрання чинності рішенням органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.

В свою чергу, згідно з п. 7 ч. 12 статті 16 Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності , підставою для прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії повністю або частково є акт про виявлення недостовірності даних у документах, поданих суб`єктом господарювання разом із заявою про отримання ліцензії.

Таким чином, при вирішенні питання про забезпечення позову, суд враховує, що невжиття таких заходів може істотно ускладнити ефективний захист оспорюваних прав та вжиття заходів забезпечення адміністративного позову.

А тому, беручи до уваги наведене, суд вважає обґрунтованою вимогу позивача про встановлення заборони НКРЕКП вчиняти певні дії по включенню до порядку денного засідання та розгляду питань про зміну встановленої потужності енергогенеруючого обладнання TOB Токмак Солар Енерджі до вирішення по суті позовних вимог, що будуть ним заявлені, оскільки це дозволить здійснити ефективний захист оспорюваних прав та інтересів заявника.

При цьому, в даному випадку застосування заходів забезпечення адміністративного позову спрямоване виключно на збереження існуючого становища до розгляду справи по суті заявлених вимог, встановлення їх обґрунтованості.

Таким чином, розглянувши подану TOB Токмак Солар Енерджі до Окружного адміністративного суду міста Києва заяву про забезпечення адміністративного позову, зважаючи на фактичні обставини справи, виходячи із співмірності таких заходів позовним вимогам, що будуть заявлені заявником, і відповідності виду забезпечення позову позовним вимогам, суд вважає, що заява TOB Токмак Солар Енерджі підлягає задоволенню.

З огляду на вищевикладене та керуючись статтями 150, 151, 154, 248 КАС України, суд, -

У Х В А Л И В:

Заяву товариства з обмеженою відповідальністю Томак Солар Енерджі про забезпечення адміністративного позову - задовольнити.

До набрання законної сили рішенням, ухваленим за результатами судового розгляду даної адміністративної справи по суті, заборонити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вчиняти дії щодо:

- включення до порядку денного засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, питань: 1) про зміну встановленої потужності електрогенеруючого обладнання ліцензіатам з виробництва електричної енергії, а саме товариства з обмеженою відповідальністю Томак Солар Енерджі , в частині скасування пункту 1 додатку до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 20.09.2012 № 1214, пункту 1 додатку до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 17.05.2019 № 778, відкликання листа Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 20.06.2013 № 4113/12/47-13 про коригування встановленої електричної потужності товариства з обмеженою відповідальністю Томак Солар Енерджі до 10 МВт; 2) Про скасування положень деяких постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо встановлення зеленого тарифу товариству з обмеженою відповідальністю Томак Солар Енерджі в частині 3 пускового комплексу CEC Запорізька обл., Токмацький р-н, на землях Новенської сільради;

- розгляду Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, питань: 1) про зміну встановленої потужності електрогенеруючого обладнання ліцензіатам з виробництва електричної енергії, а саме товариства з обмеженою відповідальністю Томак Солар Енерджі , в частині скасування пункту 1 додатку до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 20.09.2012 № 1214, пункту 1 додатку до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 17.05.2019 № 778, відкликання листа Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 20.06.2013 № 4113/12/47-13 про коригування встановленої електричної потужності товариства з обмеженою відповідальністю Томак Солар Енерджі до 10 МВт; 2) Про скасування положень деяких постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо встановлення зеленого тарифу товариству з обмеженою відповідальністю Томак Солар Енерджі в частині 3 пускового комплексу CEC Запорізька обл., Токмацький р-н, на землях Новенської сільради та прийняття рішень за результатом їх розгляду.

Дана ухвала підлягає негайному виконанню згідно з ч. 1 статті 156 КАС України.

Дана ухвала може бути пред`явлена до виконання у порядку та спосіб, встановлені Законом України Про виконавче провадження , у строк до 24 січня 2023 року.

Стягувачем у виконавчому провадженні, відкритому на підставі даної ухвали, є товариство з обмеженою відповідальністю Токмак Солар Енерджі ( 71708, Запорізька обл., м.Токмак, вул.Гоголя, 201А, ідент. код 37581105), а боржником - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (03057, місто Київ, вулиця Смоленська, будинок 19; код ЄДРПОУ 39369133).

Ухвала суду, відповідно до ч. 2 статті 256 КАС України, набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала суду може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції протягом 15 днів за правилами, встановленими статтями 293-297 КАС України.

Суддя С.К. Каракашьян

Дата ухвалення рішення23.01.2020
Оприлюднено26.01.2020

Судовий реєстр по справі —640/1323/20

Постанова від 13.04.2020

Адміністративне

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Рибачук А.І.

Ухвала від 13.04.2020

Адміністративне

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Рибачук А.І.

Ухвала від 22.04.2020

Адміністративне

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Рибачук А.І.

Постанова від 30.03.2020

Адміністративне

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Ганечко Олена Миколаївна

Ухвала від 24.02.2020

Адміністративне

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Ганечко Олена Миколаївна

Ухвала від 24.02.2020

Адміністративне

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Ганечко Олена Миколаївна

Ухвала від 01.02.2020

Адміністративне

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Каракашьян С.К.

Ухвала від 24.01.2020

Адміністративне

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Каракашьян С.К.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні