Ухвала
від 28.01.2020 по справі 908/148/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

номер провадження справи 35/16/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

29.01.2020 Справа № 908/148/20

м.Запоріжжя Запорізької області

Суддя господарського суду Запорізької області Топчій О.А., розглянувши матеріали

позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю Аліана 949069, м. Дніпро, просп. Олександра Поля, б. 107-Г, оф. 328)

до відповідача Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту Запоріжелектротранс (69095, м. Запоріжжя, вул. Шкільна, б. 2)

про стягнення коштів

УСТАНОВИВ:

24.01.2020 до Господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю Аліана до Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту Запоріжелектротранс про стягнення основного боргу в сумі 347 840,00 грн, 3% річних в розмірі 5200,00 грн, інфляційних втрат в розмірі 3 300,00 грн.

24.01.2020 автоматизованою системою документообігу Господарського суду Запорізької області здійснено автоматичний розподіл судової справи між суддями, справі присвоєно єдиний унікальний номер 908/148/20, справу передано на розгляд судді Топчій О.А.

Позовна заява відповідає вимогам, закріпленим у ст. 162, ч.ч. 1, 5 ст. 164, ст. 172 Господарського процесуального кодексу України.

Підстав для залишення позовної заяви без руху, її повернення або відмови у відкритті провадження у справі судом не встановлено.

Згідно з ч. 1 ст. 12, ч. 1 ст. 250 ГПК України господарське судочинство здійснюється за правилами загального або спрощеного позовного провадження. Питання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.

Відповідно до ч. 3 ст. 12, ч.1 ст. 247 ГПК України спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. У порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи.

Відповідно до ч. 5 ст. 12 ГПК України передбачено, що для цілей цього Кодексу малозначними справами є: 1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Для цілей цього Кодексу розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб вираховується станом на 1 січня календарного року, в якому подається відповідна заява або скарга, вчиняється процесуальна дія чи ухвалюється судове рішення (ч. 7 ст. 12 ГПК України).

Враховуючи, що справа не відноситься до визначеного ч. 4 ст. 247 ГПК України виключного переліку категорій справ, які не можуть бути розглянуті в спрощеному провадженні, ціна позову у ній (356 340,00 грн) не перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1 051 000,00 грн), суд дійшов до висновку, що справа є малозначною та повинна розглядатися в порядку спрощеного позовного провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 252 ГПК України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Враховуючи вищенаведене, суд вважає за доцільне здійснювати розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження в судовому засіданні з повідомленням сторін.

Керуючись ст.ст. 53, 120, 176, 234, 247, 250-252 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі №908/148/20. Присвоїти справі номер провадження 35/16/20.

2 . Розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження.

3. Судове засідання для розгляду справи по суті призначити на 25.02.2020 о/об 12:00 год. , яке відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: 69000, м.Запоріжжя, вул. Гетьманська, буд. 4, корпус 1, ІІІ поверх, зал № 307.

Повідомити учасників справи про дату, час та місце проведення судового засідання шляхом надсилання копії даної ухвали в порядку, передбаченому ст. 242 ГПК України.

При направленні в судове засідання уповноважених представників учасників справи, останнім мати при собі відповідно до ст. 60 ГПК України документи, що підтверджують їх повноваження (правовстановлюючі документи, довіреність, ордер тощо); прокурору - посвідчення; документи, що посвідчують особу.

4 . Визначити відповідачу строк для подання до суду: заяви із запереченнями щодо розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження протягом 5 днів з дня вручення даної ухвали; для подання відзиву на позов, у порядку ст. 165 ГПК України, із доказами, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача (якщо такі докази не надані позивачем) та документами, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи - протягом 15 днів з дня вручення даної ухвали; для подання заперечень на відповідь на відзив (в порядку ст. 167 ГПК України (якщо такі будуть подані)) та документами, що підтверджують надіслання (надання) заперечення і доданих до нього доказів іншим учасникам справи - протягом 5 днів з дня отримання відповіді на відзив.

Одночасно з надісланням (надання) відзиву до суду - направити його копію та додані до нього документи іншим учасникам справи, докази направлення/вручення надати суду (додати до відзиву).

В разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи (ч. 9 ст. 165, ч. 2 ст.178 ГПК України).

5. Визначити позивачу строк для подання до суду відповіді на відзив (у порядку ст. 166 ГПК України (якщо такий буде подано)) із документами, що підтверджують надіслання (надання) відповіді на відзив і доданих до неї доказів іншим учасникам справи - протягом 5 днів з дня отримання відзиву.

6. Запропонувати відповідачу надати у разі незгоди з розрахунком позивача контррозрахунок та докази в його обґрунтування; докази повної/часткової оплати суми заборгованості (платіжні доручення, банківські виписки) - за наявності.

Запропонувати сторонам разом із відзивом на позов/відповіддю на відзив надати все листування між сторонами у справі по суті спору з доказами його направлення однією стороною та отримання іншою та письмово повідомити суд про відсутність іншого листування між сторонами окрім того, що надане до відповідної заяви.

7 . Учасники справи зобов`язані подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені ст. 80 ГПК України. Право на вчинення процесуальних дій втрачається із закінченням встановленого законом або призначеного судом строку (ч. 1 ст. 118 ГПК України).

Копії доказів, що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи, крім випадків, передбачених ч. 9 ст.80 ГПК України.

8 . Суд наголошує, що відповідно до положень ч. 5 ст. 165, ч. 3 ст. 166 ГПК України та ч. 3 ст. 167 ГПК України, копія відзиву/відповіді на відзив/заперечення та доданих до нього документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) відзиву/відповіді на відзив/заперечення до суду.

Документи надаються завчасно до засідання (із супровідним листом) через службу діловодства суду. При поданні копій документів необхідно додержуватись вимог ч.ч. 2, 4, 5 ст. 91 ГПК України, пункту 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ4163-2003), затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55, згідно з яким відмітка про засвідчення копії документа складається зі слів: «Згідно з оригіналом» , назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.

Електронна адреса господарського суду Запорізької області: inbох@zp.arbitr.gov.ua.

Відповідно до ч. 8 ст. 42 ГПК України, документи, в тому числі заяви з процесуальних питань, які подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в електронній формі, скріплюються електронним цифровим підписом (ЕЦП) учасника справи (його представника). Документи не скріплені ЕЦП судом не реєструються, відповідні заяви та клопотання залишаються без розгляду.

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492.

«Гаряча» телефонна лінія суду функціонує за номером (061) 764-89-30, прес-секретар господарського суду Запорізької області - Клімова Наталія Миколаївна.

Отримати інформацію по справі можливо на офіційному веб-порталі Судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/sud5009/. Ознайомитись з процесуальними документами у справі - в Єдиному державному реєстрі судових рішень за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/.

Примірники ухвали направити сторонам у справі.

Ухвала набрала законної сили з моменту її підписання - 29.01.2020 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя О.А. Топчій

Дата ухвалення рішення28.01.2020
Оприлюднено29.01.2020

Судовий реєстр по справі —908/148/20

Ухвала від 24.02.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Топчій О.А.

Ухвала від 28.01.2020

Господарське

Господарський суд Запорізької області

Топчій О.А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні