ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

УХВАЛА

про залишення позовної заяви без руху

"27" січня 2020 р. м ХарківСправа № 922/159/20

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Ольшанченка В.І.

розглянувши матеріали

позовної заяви Приватного підприємства "Торговий дім "Галпідшипник" (м. Львів), в особі філії приватного підприємства "Торговий дім "Галпідшипник" у м. Харкові (м. Харків) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ремонтно-механічний завод №2" (м. Харків) простягнення 4524,85 грн,

ВСТАНОВИВ:

Приватне підприємство "Торговий дім "Галпідшипник", в особі філії приватного підприємства "Торговий дім "Галпідшипник" у м. Харкові (позивач), надало Господарському суду Харківської області позовну заяву до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ремонтно-механічний завод №2" (відповідач), в якій просить стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Ремонтно-механічний завод №2" (61106, м. Харків, пр. Московський, 283) на користь Приватного підприємства "Торговий дім "Галпідшипник", в особі філії приватного підприємства "Торговий дім "Галпідшипник" у м. Харкові (61177, м. Харків, вул. Зілютинська, буд. 10, код ЄДРПОУ: 26355982) заборгованість за договором поставки технічних запчастин №0251 від 07.11.2018 в розмірі 4251,60 грн та пеню у розмірі 273,25 грн, що разом складає 4524,85 грн.

Подана позовна заява підписана представником позивача, директором філії ПП "ТД "Галпідшипник" у м. Харкові Лебедєвим О.Б.

Відповідно до ч. 2 ст. 162 ГПК України позовна заява подається до суду в письмовій формі і підписується позивачем або його представником або іншою особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи.

В статті 164 ГПК України встановлено перелік документів, що додаються до позовної заяви.

Так, згідно з ч. 5 ст. 164 ГПК України до позовної заяви, підписаної представником позивача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника позивача.

Отже, до позовної заяви, підписаної представником позивача, повинен додаватися оригінал довіреності чи іншого документу, що підтверджує повноваження представника позивача, який підписав позовну заяву, як і встановлені в ч. 1 цієї ж статті, документи, що підтверджують: відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів; сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Однак, позивачем не надано довіреності, що підтверджує повноваження представника позивача Лебедєва О.Б., який підписав позовну заяву.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 172 ГПК України позивач, особа, яка звертається з позовом в інтересах іншої особи, зобов`язані до подання позовної заяви надіслати учасникам справи її копії та копії доданих до неї документів листом з описом вкладення.

В статті 164 ГПК України встановлено перелік документів, що додаються до позовної заяви.

Так, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 ГПК України до позовної заяви додаються документи, які підтверджують відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів.

З сукупного аналізу наведених вище норм вбачається, що належним доказом відправлення відповідачеві позовної заяви та доданих до неї документів є опис вкладень в поштовий конверт наданий в оригіналі.

Позивачем не наданий опис вкладення про надіслання відповідачу копії позовної заяви та доданих до неї документів.

Додані до позовної заяви надані копії фіскального чеку від 08.01.2020 та рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення від 20.12.2019, які не можуть вважатися належним та допустимим доказом відправлення відповідачеві копії позовної заяви та доданих до неї документів, оскільки вони надані в копії та з них не вбачається що саме надіслано відповідачу, а тільки факт надіслання.

Виходячи з вищевикладеного суд вважає, що позивачем не подано доказів надсилання відповідачеві копії позовної заяви та доданих до неї документів.

Крім того, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 164 ГПК України до позовної заяви додаються документи, які підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України "Про судовий збір" судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

За приписами ч. 2 ст. 4 Закону України "Про судовий збір", за подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру розмір судового збору становить 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (2102,00 грн) і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (735700,00 грн), а за подання позовної заяви немайнового характеру - 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (2102,00 грн).

Оскільки ціна позову становить 4524,85 грн, а позовна заява надіслана позивачем до Господарського суду Харківської області згідно з накладною Укрпошти Експрес 16.01.2020, то судовий збір повинен бути сплачений в сумі 2102,00 грн, а позивачем сплачений судовий збір платіжним дорученням №16 від 14.01.2020 в сумі 1921,00 грн.

Виходячи з вищевикладеного, позивачу необхідно сплатити (доплатити) судовий збір в сумі 181,00 грн за подання позову до Господарського суду Харківської області.

За таких обставин, позивачем позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статті 164 ГПК України, оскільки позивачем не надано документи, які підтверджують сплату судового збору у встановленому розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 164 ГПК України позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

Суд звертає увагу позивача на те, що подані копії документів, виготовлені з використанням технічних засобів (фотокопії тощо), засвідчуються особистим підписом особи, яка їх виготовила або яка перевірила їх на відповідність оригіналам, із зазначенням її ініціалів та прізвища, назви посади (якщо вона є посадовою особою), дати засвідчення копії та з прикладенням печатки (за її наявності).

Копії, які видаються органами державної влади України, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та їх об`єднаннями усіх форм власності, повинні бути засвідчені з додержанням вимог пункту 5.27 Національного стандарту України "Державна уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. ДСТУ 4163-2003", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики №55 від 07.04.2003, а у разі якщо інструкціями з діловодства, які діють у відповідних органах, підприємствах, установах і організаціях, установлено додаткові вимоги щодо оформлення копій, - також і цих вимог.

Правила нотаріального засвідчення копій документів встановлюються чинним законодавством.

Проте, позивачем подані документи у неналежним чином засвідчених копіях, крім доказів сплати судового збору.

До того ж, позивачем не надано господарському суду всіх специфікацій до договору, довіреності від 14.07.2016 на укладання договору поставки технічних запчастин №0251 від 07.11.2018 та Положення про філію приватного підприємства "Торговий дім "Галпідшипник" у м. Харкові.

Таким чином, позивачем позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164 цього Кодексу.

За таких обставин, суд вважає за необхідне залишити без руху позовну заяву Приватного підприємства "Торговий дім "Галпідшипник", в особі філії приватного підприємства "Торговий дім "Галпідшипник" у м. Харкові.

Керуючись ст. 162, 164, 172, 174, 232 - 235 ГПК України,

УХВАЛИВ:

1. Залишити без руху позовну заяву Приватного підприємства "Торговий дім "Галпідшипник", в особі філії приватного підприємства "Торговий дім "Галпідшипник" у м. Харкові.

2. Надати Державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго", в особі відокремленого підрозділу "Північна електроенергетична система" державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго", строк 10 днів з дня вручення йому цієї ухвали для усунення недоліків, а саме на подання Господарському суду Харківської області:

- документів, які підтверджують відправлення іншим учасникам справи (відповідачу) копії позовної заяви і доданих до неї документів (опис вкладення);

- платіжного доручення про сплату (доплату) судового збору в сумі 181,00 грн за подання позову до Господарського суду Харківської області;

- довіреності, що підтверджує повноваження представника позивача Лебедєва О.Б., який підписав позовну заяву;

- копії Положення про філію приватного підприємства "Торговий дім "Галпідшипник" у м. Харкові;

- копії всіх специфікацій до договору поставки технічних запчастин №0251 від 07.11.2018;

- копію довіреності від 14.07.2016 на укладання договору поставки технічних запчастин №0251 від 07.11.2018;

- належним чином засвідчених копій всіх доданих до позову документів, крім платіжного доручення №2023 від 24.06.2019 та крім доказів відправки відповідачу копії позовної заяви і доданих до неї документів, з додержанням вимог Національного стандарту України "Державна уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. ДСТУ 4163-2003", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики №55 від 07.04.2003, а у разі якщо інструкціями з діловодства, які діють у відповідних органах, підприємствах, установах і організаціях, установлено додаткові вимоги щодо оформлення копій, - також і цих вимог.

Роз`яснити, що якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому статтею 176 цього Кодексу.

Якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає.

Повне судове рішення складено та підписано 27.01.2020.

Суддя В.І. Ольшанченко

еб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі - http:// reyestr.court.gov.ua .

Дата ухвалення рішення 27.01.2020
Зареєстровано 29.01.2020
Оприлюднено 30.01.2020

Судовий реєстр по справі 922/159/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 04.06.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Рішення від 25.05.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 12.05.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 29.04.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 06.04.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 18.03.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 02.03.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 12.02.2020 Господарський суд Харківської області Господарське
Ухвала від 27.01.2020 Господарський суд Харківської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 922/159/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону