Ухвала
від 28.01.2020 по справі 917/1750/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36000, м. Полтава, вул. Зигіна, 1, тел. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

28.01.20 Справа № 917/1750/19

за позовною заявою Акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", 01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6 Код ЄДРПОУ: 20077720

до Публічного акціонерного товариства "Полтавський турбомеханічний завод", 36029 Полтавська обл. м. Полтава вул. Зіньківська, буд. 6 Код ЄДРПОУ: 00110792

про стягнення 53 884,83 грн.

Суддя Киричук О.А.

Представники сторін:

представник позивача Андрієнко Є.Л. дов. №14-182 від 13.05.19р.

представник відповідача Пороскун О.М., док. в справі

Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" звернулось до суду з позовом до Публічного акціонерного товариства "Полтавський турбомеханічний завод" про стягнення 53 884,83 грн. заборгованості за неналежне виконання зобов`язань за Договором №5117/1718-БО-24 постачання природного газу від 18.09.2017р., з яких: пеня у сумі 32 251,74 грн., три проценти річних у сумі 7 525,40 грн., інфляційні втрати у сумі 14 107,69 грн.

Ухвалою від 15.10.19р. суд постановив прийняти позовну заяву до розгляду і відкрити провадження у справі, справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження у судовому засіданні, призначити справу для розгляду по суті у судовому засіданні на 31.10.19р., викликати учасників справи у судове засідання.

31.10.19р. від відповідача надійшов відзив на позов, в якому він проти позову заперечив у повному обсязі, вказуючи, що є неналежним відповідачем у даній справі.

В судовому засіданні 31.1.19 р. суд оголосив перерву до 26.11.19р.

Після перерви, 26.11.19р. сторонами надані наступні документи:

- позивач надав клопотання про розгляд справи за правилами загального провадження та заяву про залучення третьої особи;

- відповідач надав клопотання про заміну відповідача правонаступником.

Ухвалою від 26.11.19р. суд постановив розглядати справу за правилами загального позовного провадження, призначити підготовче засідання у справі на 12.12.2019р. (з врахуванням ухвали про виправлення описки від 27.11.19р.).

11.12.19р. від позивача надійшла заява про розгляд справи без участі позивача (вх. № 13716).

12.12.19р. від позивача надійшли заперечення щодо залучення до участі у справі ТОВ "Полтаватеплокомфорт" в якості правонаступника відповідача (вх. № 13765).

Ухвалою суду від 12.12.2019 року підготовче засідання відкладено на 14.01.2020р., запропоновано учасникам справи вчинити дії на виконання завдання підготовчого провадження.

14.01.2020 року судом винесено ухвалу про відкладення розгляду справи на 28.01.2020р.

В судовому засіданні 28.01.2020 року розглянуто клопотання (вх.№ 13039 від 26.11.2019р.) про заміну відповідача - Приватного акціонерного товариства "Полтавський турбомеханічний завод" (36029, м.Полтава, вул Зіньківська, 6, код ЄДРПОУ 00110792) правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Полтаватеплокомфорт" (м.Київ, вул.Смолича, 6в, к.75, код ЄДРПОУ 33147372).

Клопотання обґрунтовано тим, що 06.08.2019 року між приватним акціонерним товариством "Полтавський турбомеханічний завод" (Орендодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Полтаватеплокомфорт" (Орендар) було укладено Договір оренди майнового комплексу по виробництву та транспортуванню тепла в місті Полтава (далі - Договір оренди). Копія договору додана до відзиву на позовну заяву.

У відповідності до пункту 2.1. Договору оренди, Орендар вступає в строкове платне користування Об`єктом оренди з моменту підписання Сторонами Договору та акту приймання-передачі Об"єкта оренди. У відповідності до акту приймання-передачі від 06.08.2019 року, Орендодавець передав, а Орендар прийняв в строкове платне користування Об`єкт оренди, інженерно - технічну документацію та відомості.

ПАТ " Полтавський турбомеханічний завод" вказує на те, що відповідно до положень ч. 3 ст. 22 Закону України "Про теплопостачання", з дати укладання Договору оренди та передачі відповідачем майнового комплексу по виробництву та транспортуванню тепла в місті Полтава (06.08.2019), відбулася заміна сторони у зобов`язаннях за договором поставки природного газу № 5117/1718-БО-24 від 18.09.2017 року на правонаступника (орендаря) - Товариство з обмеженою відповідальністю "Полтаватеплокомфорт" (м. Київ, вул. Смолича, 6в, кв.75, код ЄДРПОУ 33147372).

У запереченнях (вх. №13765 від 12.12.2019р.) щодо залучення до участі у справі правонаступника АТ "НАК "Нафтогаз України" вказує на те, що ним відповідно до ст.520 ЦК України, не надано згоди на заміну боржника у зобов"язанні. Крім того, позивач посилаючись на постанову Верховного Суду по справі №910/5106/18 зазначає, що застосування відповідачем положень ст. 22 Закону України "Про теплопостачання" є недоречним, суперечить Конституції України та не підлягає застосуванню до цього спору.

При вирішені питання щодо правонаступництва суд приймає до уваги наступне.

Процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав і обов`язків сторони у справі до іншої особи у зв`язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні. Процесуальне правонаступництво виникає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником) і відображає зв`язок матеріального і процесуального права, фактично, процесуальне правонаступництво слідує за матеріальним. У кожному конкретному випадку для вирішення питань можливості правонаступництва, господарському суду слід аналізувати відповідні фактичні обставини, передбачені нормами матеріального права.

Павонаступництвом є перехід прав і обов`язків від одного суб`єкта до іншого. Розрізняють дві форми правонаступництва: універсальне та часткове (сингулярне). У разі універсального правонаступництва до правонаступника (фізичної або юридичної особи) разом з правами первісного кредитора переходять і його обов`язки. Таке правонаступництво відбувається у разі спадкування, реорганізації юридичної особи шляхом перетворення, злиття, приєднання. У разі часткового (сингулярного) правонаступництва до правонаступника переходять тільки певні права та обов`язки кредитора.

Частиною 3 статті 22 Закону України "Про теплопостачання" передбачено, що у разі якщо суб`єкту господарювання надано в користування (оренду, концесію, управління тощо) цілісний майновий комплекс (індивідуально визначене майно) з вироблення теплової енергії, такий суб`єкт стає правонаступником за борговими зобов`язаннями з оплати спожитих енергоносіїв та послуг з їх транспортування і постачання, що виникли у суб`єкта господарювання, який раніше використовував зазначене майно (володів або користувався ним).

Зі змісту зазначеної норми убачається особливий вид правонаступництва, однією з умов якого визначено надання у користування (оренду, концесію, управління тощо) цілісного майнового комплексу (індивідуально визначеного майна) саме з вироблення теплової енергії.

Частина 3 статті 22 Закону України "Про теплопостачання" визначає випадок правонаступництва за борговими зобов`язаннями суб`єкта господарювання, який раніше використовував цілісний майновий комплекс із вироблення теплової енергії, новим суб`єктом господарювання, який одержав таке майно у користування.

При розгляді клопотання суд встановив, що за умовами Договору оренди майнового комплексу по виробництву та транспортуванню тепла в місті Полтава від 06.08.2019р. ПАТ "Полтавський турбомеханічний завод" передав в оренду, а ТОВ "Полтаватеплокомфорт" прийняв у строкове платне користування майновий комплекс по виробництву та транспортуванню тепла в місті Полтава. У відповідності до Акту приймання-передачі від 06.08.2019р. було передано Об"єкт оренди, інженерно-технічну документацію та відомості щодо боргових зобов"язань ПАТ "Полтавський турбомеханічний завод", а також відомості що підтверджують їх наявність та розмір.

Положеннями ст. 52 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

З аналізу наведених норм вбачається, що процесуальне правонаступництво, як перехід процесуальних прав і обов`язків сторони у справі до іншої особи, відбувається у зв`язку з вибуттям особи зі складу спірного матеріального правовідношення, тому для вирішення питань можливості правонаступництва необхідним є встановлення фактичних обставин заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником відповідно до норм матеріального права.

ПАТ "Полтавський турбомеханічний завод" надано суду копію Договору оренди майнового комплексу по виробництву та транспортуванню тепла в місті Полтава від 06.08.2019р. та Акт приймання-передачі з яких вбачається, що за згодою ТОВ "Полтаватеплокомфорт" до нього переходять об"єкт оренди, інженерно-технічна документація та відомості щодо боргових зобов"язань ПАТ "Полтавський турбомеханічний завод".

Суд відхиляє заперечення позивача з огляду на те, що обставини викладені в постанові Верховного суду по справі №910/5106/18 не є аналогічними обставинам по даній справі, оскільки за Угодою від 27.09.2001 року по справі №910/5106/18 покладено обов`язок суб`єкта господарювання приватної форми власності на орган місцевого самоврядування (у тому числі через створювані ним комунальні підприємства) сплатити боргові зобов`язання (у тому числі похідні зобов`язання у виді відповідальності за неналежне виконання основного зобов`язання) без передачі кореспондуючого цьому борговому зобов`язанню права вимоги до споживачів теплової енергії, а по справі №917/1750/19 за Договором від 06.08.2019р. крім майнового комплексу передано боргові зобов"язання щодо надання споживачам міста Полтави послуг з централізованого опалення та підігріву води (п. 2.2 Договору від 06.08.2019р.).

З огляду на зазначене, з урахуванням вимог ст. 22 Закону України "Про теплопостачання" суд дійшов висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання про заміну відповідача - Приватного акціонерного товариства "Полтавський турбомеханічний завод" (36029, м.Полтава, вул Зіньківська, 6, код ЄДРПОУ 00110792) правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Полтаватеплокомфорт" (м.Київ, вул.Смолича, 6в, к.75, код ЄДРПОУ 33147372).

Клопотання АТ "НАК "Нафтогаз України" від 26.11.2019р. (вх. №13037) про залучення до участі у справі третьої особи без самостійних вимог на предмет спору - товариства з обмеженою відповідальністю "Полтаватеплокомфорт" судом відхиляється, оскільки вказано особу залучено до участі у розгляді справи в якості правонаступника.

Відповідно до ч.1 ст. 177 ГПК України завданнями підготовчого провадження є: остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання. Підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Зважаючи на зміст ст. 177 ГПК України та наявних матеріалів справи, з метою виконання завдання підготовчого провадження, суд вважає за необхідне продовжити строк проведення підготовчого провадження на 30 днів та відкласти підготовче засідання.

Керуючись ст.ст. 52, 177, 183, 202, 234 - 235 ГПК України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Приватного акціонерного товариства "Полтавський турбомеханічний завод" (вх.№ 13039 від 26.11.2019р.) про заміну відповідача правонаступником - задовольнити.

2. Замінити відповідача - Приватне акціонерне товариство "Полтавський турбомеханічний завод" (36029, м.Полтава, вул Зіньківська, 6, код ЄДРПОУ 00110792) правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Полтаватеплокомфорт" (м.Київ, вул.Смолича, 6в, к.75, код ЄДРПОУ 33147372).

3. Продовжити строк проведення підготовчого провадження на 30 днів.

4. Відкласти підготовче засідання на 13.02.20р. 10:30 год.

Підготовче засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Полтавської області за адресою: м. Полтава, вул. Зигіна,1, зал судових засідань № 27.

5. Запропонувати сторонам вчинити дії на виконання завдання підготовчого провадження.

6. Викликати учасників справи в підготовче засідання. Попередити сторін про наслідки неявки в судове засідання, передбачені ст. 202 Господарського процесуального кодексу України.

7. Копію ухвали надіслати учасникам справи в порядку, встановленому статтею 242 ГПК України.

8. Повідомити учасників справи про те, що вони можуть отримати інформацію по справі, що розглядається, на веб-сторінці офіційного веб-порталу судової влади у мережі Інтернет за адресою: pl.arbitr.gov.ua

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає (ст.ст. 235, 255 ГПК України).

Суддя Киричук О.А.

Дата ухвалення рішення28.01.2020
Оприлюднено03.02.2020

Судовий реєстр по справі —917/1750/19

Рішення від 26.03.2020

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Киричук О.А.

Ухвала від 12.03.2020

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Киричук О.А.

Ухвала від 27.02.2020

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Киричук О.А.

Ухвала від 13.02.2020

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Киричук О.А.

Ухвала від 28.01.2020

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Киричук О.А.

Ухвала від 14.01.2020

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Киричук О.А.

Ухвала від 12.12.2019

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Киричук О.А.

Ухвала від 27.11.2019

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Киричук О.А.

Ухвала від 26.11.2019

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Киричук О.А.

Ухвала від 15.10.2019

Господарське

Господарський суд Полтавської області

Киричук О.А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні