ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"04" лютого 2020 р. м. Київ Справа № 911/2243/18

за заявою ліквідатора ПП "ТРУБІЖ АГРО" арбітражного керуючого Косякевича С.О.

до 1) громадянина Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 )

2) товариства з обмеженою відповідальністю ТРУБІЖ АГРОТЕК (07444, Київська обл., Броварський р-н, с. Світильня, вул. Корольова, буд. 2; код ЄДРПОУ 39732191)

3) ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 ; РНОКПП НОМЕР_2 )

про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями Боржника на учасників Боржника та його керівні органи, а також третіх осіб

у справі № 911/2243/18

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю Спектр-Агро (08702, Київська обл., м. Обухів, вул. Промислова, буд. 20; код ЄДРПОУ 36348550)

до боржника приватного підприємства ТРУБІЖ АГРО (07444, Київська обл., Броварський р-н, с. Світильня, вул. Жовтнева, буд. 3-А; код ЄДРПОУ 39333971)

про банкрутство

Суддя Наріжний С.Ю.

Без виклику представників учасників у справі.

ВСТАНОВИВ:

у провадженні господарського суду Київської області перебуває справа № 911/2243/18 за заявою ТОВ Спектр-Агро про банкрутство ПП "ТРУБІЖ АГРО" за загальною процедурою в порядку ст. 11 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (надалі також: Закон про банкрутство ).

Постановою господарського суду Київської області від 15.01.2019 визнано банкрутом ПП "ТРУБІЖ АГРО" та відкрито його ліквідаційну процедуру; ліквідатором призначено арбітражного керуючого Косякевича С.О.; вирішено інші процедурні питання у справі.

На даний час провадження у справі перебуває на стадії ліквідаційної процедури.

05.08.2019 до суду надійшла заява ліквідатора Банкрута від 02.08.2019 № 02-33/207 (вх. № 15108/19) про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями Боржника на учасників Боржника та його керівні органи, а також третіх осіб.

Ухвалою господарського суду Київської області від 12.09.2019 розгляд поданої заяви призначено в судовому засіданні на 15.10.2019. Тією ж ухвалою зобов`язано Відділ з питань банкрутства ГТУ юстиції у Київській області підготувати та надати господарському суду Київської області, у строк протягом одного місяця з дати отримання даної ухвали, висновок в порядку ч. 1 ст. 3 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом щодо наявності/відсутності ознак доведення до банкрутства щодо юридичної особи Боржника ПП "ТРУБІЖ АГРО" ; у разі встановлення ознак доведення Боржника до банкрутства у висновку зазначити передумови такого доведення.

У зв`язку з апеляційним оскарженням процесуальних документів у справі ухвалою суду від 23.09.2019 провадження у справі № 911/2243/18 було зупинено, а матеріали справи скеровані до суду апеляційної інстанції, відтак судове засідання, призначене на 15.10.2019 не відбулось.

26.12.2019 до суду надійшов лист ГТУ юстиції у Київській області від 19.12.2019 № 25729-5-5/5 (вх. № 25714/19) з доданим звітом за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ПП "ТРУБІЖ АГРО" на виконання вимог ухвали суду від 12.09.2019 у даній справі.

Ухвалою суду від 14.01.2020 розгляд заяви ліквідатора від 02.08.2019 № 02-33/207 (вх. № 15108/19) про покладення субсидіарної відповідальності призначено в судовому засіданні на 04.02.2020, в якому було постановлено ухвалу без виходу до нарадчої кімнати про відкладення розгляду справи на 03.03.2020.

Розглянувши матеріали справи № 911/2243/18 суд зазначає наступне.

Ухвала суду від 30.10.2018 про відкриття провадження у даній справі про банкрутство та постанова від 15.01.2019 про визнання Боржника банкрутом були прийняті за чинності Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом .

Подана ліквідатором заява від 02.08.2019 № 02-33/207 (вх. № 15108/19) про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями Боржника на учасників Боржника та його керівні органи, а також третіх осіб також надійшла до суду за чинності Закону про банкрутство і обґрунтована нормами Закону про банкрутство, зокрема статтею 41 Закону.

21.10.2019 введено в дію Кодекс України з процедур банкрутства від 18.10.2018 № 2597-VIII та згідно п. 4 Прикінцевих та перехідних положень КУзПБ установлено, що з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації.

Ухвалою суду від 20.11.2019 встановлено, що в подальшому під час провадження у даній справі про банкрутство підлягають застосуванню норми Кодексу України з процедур банкрутства.

Суд зазначає, що Кодекс України з процедур банкрутства містить тотожні за змістом положення щодо відповідальності третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства (ч. 2 ст. 61 КУзПБ).

Згідно ч. 1 ст. 2 КУзПБ, провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Відповідно до ст. 7 КУзПБ, спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

Господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника.

Склад учасників розгляду спору визначається відповідно до Господарського процесуального кодексу України.

Господарський суд розглядає спори, стороною в яких є боржник, за правилами, визначеними Господарським процесуальним кодексом України. За результатами розгляду спору суд ухвалює рішення.

Враховуючи викладені вище норми Кодексу України з процедур банкрутства, суд дійшов висновку про необхідність здійснювати в подальшому розгляд заяви ліквідатора від 02.08.2019 № 02-33/207 (вх. № 15108/19) про покладення субсидіарної відповідальності, за правилами загального позовного провадження, передбаченого ГПК України, та наступне судове засідання у даній справі, призначене на 03.03.2020 о 10:40, проводити на стадії підготовчого провадження.

Керуючись ст. 120, 121, Главою 3, ст. 232-235 ГПК України, ст. 2, 7, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

1. Розгляд заяви ліквідатора ПП "ТРУБІЖ АГРО" арбітражного керуючого Косякевича С.О. від 02.08.2019 № 02-33/207 (вх. № 15108/19) про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями Боржника на учасників Боржника та його керівні органи, а також третіх осіб, здійснювати за правилами загального позовного провадження, передбаченого ГПК України.

2. Наступне судове засідання у справі, призначене на 03.03.2020 о 10:40, проводити на стадії підготовчого провадження.

3. Встановити строк Відповідачам 1, 2, 3 (Гувен Алі, ТОВ "ТРУБІЖ АГРОТЕК" , ОСОБА_3 ) для надання суду відзивів в порядку ст. 165 ГПК України на заяву ліквідатора - протягом 15 днів з дня отримання даної ухвали. У разі подання відзиву відповідач зобов`язаний надати суду документи, що підтверджують направлення (надання) відзиву і доданих до нього доказів ліквідатору.

4. Встановити строк ліквідатору ПП "ТРУБІЖ АГРО" для надання суду відповіді на відзив в порядку ст. 166 ГПК України - протягом 7 днів з дня отримання відзиву (у разі його отримання). До відповіді на відзив мають бути додані документи, що підтверджують направлення (надання) відповіді на відзив відповідачу.

5. Встановити строк Відповідачам 1, 2, 3 для надання суду заперечень в порядку ст. 167 ГПК України - протягом 5 днів з дня отримання відповіді на відзив (у разі її отримання). До заперечень мають бути додані документи, що підтверджують направлення (надання) заперечень ліквідатору.

6. Учасникам процесу письмові докази, які подаються до господарського суду, оформити відповідно до вимог ст. 91 ГПК України, а заяви та клопотання - в письмовій формі відповідно до ч. 2 ст. 169 та ст. 170 ГПК України.

7. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет ( http://court.gov.ua/fair/ ).

8. Копію ухвали надіслати учасникам у справі, ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 ), ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 ), ТОВ "ТРУБІЖ АГРОТЕК" (07444, Київська обл., Броварський р-н, с. Світильня, вул. Корольова, буд. 2).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та не може бути оскаржена окремо відповідно до ст. 254, 255 ГПК України.

Дата підписання ухвали 04.02.2020.

Суддя С.Ю. Наріжний

Дата ухвалення рішення 04.02.2020
Зареєстровано 06.02.2020
Оприлюднено 06.02.2020

Судовий реєстр по справі 911/2243/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 01.06.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 27.04.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 01.04.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Постанова від 20.01.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 17.12.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 17.12.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 15.12.2020 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 11.12.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.11.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.11.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 04.02.2020 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 04.02.2020 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 04.02.2020 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 04.02.2020 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 14.01.2020 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 14.01.2020 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 11.12.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 03.12.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 03.12.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 20.11.2019 Господарський суд Київської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону